Page 1

Har I styr på opbevaringen af pc’er og tablets? Er digitaliseringsbeskrivelsen en hård nyser? Få professionel sparring med en konsulent fra iteo!

ITEO KATALOG NR 7 2013 HELE SKOLEN I EN BROWSER Hvordan tænker I didaktik og læring i undervisningen med Windows 8 og Office 365? Vi har erfaringerne til at sparre med jer om IT- infrastrukturen bag undervisningen.

Er I udfordret af netværket? Er I udfordret af BYOD? Kontakt os på 56 56 27 00.


Nye krav | Nyt katalog VELKOMMEN INDEN FOR I ET NYT ITEO KATALOG MED KAMPAGNEPRISER ͞ŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐƐďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞ͟ hører vi jer Ɵt svare, når vi spørger Ɵl, hvad der aktuelt optager vores kunder. Med KL’s ͞ŶďĞĨĂůŝŶŐĞƌƟůŝƚͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ ŝĨŽůŬĞƐŬŽůĞŶ͟, er der også nok at tage fat på frem mod 2014. At være med Ɵl at sikre, at alle elever har adgang Ɵl den nødvendige it-infrastruktur i folkeskolen, er ét af iteos primære mål.

KOLOFON Titel: Tilbud til alle danske skoler | iteo katalog NR 7 2013 Redaktion: iteo A/S | jla@iteo.dk Layout & tryk: Kolofon Group | hh@kolofon.eu Antal: 5.000 Vi tager forbehold for trykfejl og udgåede varer. Alle priser er ekskl. moms og levering så længe lager haves. Billeder kan afvige fra faktisk produkt.

VENTETID ER SPILDTID

Hvor intet andet er angivet, henviser vi til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

I dag er det trådløse netværk blevet backbone i undervisningen og i bredere forstand for hele skolens hverdag.

FORETRUKKEN LEVERANDØR Rådgivning om, hvad der for jeres trådløse netværk kendetegner en sikker og Ɵlstrækkelig kapacitet, er vores eksperƟse.

BRUG OS! iteo har mere end 20 års erfaring som rådgiver og leverandør Ɵl danske skoler. Følg med i hverdagen på vores sociale medier og ved at få vores nyhedsbrev. Scan koden eller se mere på iteo.dk under Om iteo/Nyhedsbrev.

SPØRG S PØRG L LØS! ØS! Ring på 56 56 27 00 og slå Ɵl på 1 graƟs Ɵme med en trådløs netværksekspert.

2

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00


Skolebordet.dk er i luften Bestil en engangslicens i dag og byd eleverne velkommen til skolestart og helt nye muligheder med Skolebordet.dk i morgen

FRA E-MAIL TIL TEAM WORK Skolebordet.dk er en ny skoleportal Ɵl vidensdeling, samarbejdede og dokumentværksted. Skolebordet.dk er udviklet i tæt samarbejde med danske kommuner og gymnasier, og baseres på MicrosoŌs Oĸce365, som populært sagt er hele MS Oĸce-pakken lagt i skyen.

ADGANG FRA DE FLESTE PLATFORME OG ENHEDER

MAIL OG KALENDERFUNKTION Med Skolebordet.dk kan I skabe et sammenhængende Ňow, hvor dokumenter ikke længere skal frem og Ɵlbage på e-mail. Dokumentet forbliver det samme, men skiŌer reƫgheder i løbet af læringsprocessen – fx fra åbent Ɵl skrivebeskyƩet status for eleven eŌer at have aŇeveret Ɵl læreren.

VIDEOSAMTALE OG VEJLEDNING VIDENDELING

Skolebordet.dk kræver en engangslicens og en årlig vedligeholdelsespris, der afregnes pr. elev/lærer. Ring 56 56 27 00 så sender vi et Ɵlbud. Se meget mere på www.skolebordet.dk

24/7 ADGANG TIL SAMARBEJDE Med konsekvent adgang Ɵl de dokumenter, eleverne arbejder med - og adgang fra så godt som alle typer devices og plaƞorme - er samarbejde i fokus på Skolebordet.dk.

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00

3


www.merunetworks.com

Meru Networks leverer avancerede Wi-Fi og BYOD (Bring Your Own Device) netværksløsninger til den danske undervisningssektor og er blandt de bedst sælgende på skole markedet. Meru Networks giver, via intelligent styring, kontrollen tilbage til netværket, fremfor at lade klienten bestemme. Således udnyttes Wi-Fi standarden optimalt.

Wireless og BYOD Sommer kampagne! Gæstenet og BYOD pakke

1

Tag hånd om dine gæster og ansattes egne enheder i dit netværk. Identity Manager plattform (kan skaleres til 500 brugere) 100 stk GuestConnect licenser for dine gæester (Gæstenet) 500 stk SmartConnect licenser for dine ansattes egne enheder (BYOD) 1 års support - 24/7/365

kr 51 999 Se vores video om hvordan dit trådløse netværk burde fungere.

Lille

WLAN pakke

Ofte ses ukontrollerbare trådløse net, men med Meru Networks bliver det trådløse net sikkert og stabilt, og sikrer brugerne en god oplevelse, samt tilføjer skalerbarhed og sikkerhed! Wi-Fi og BYOD er nemt med løsninger fra Meru Networks og Iteo!

2

Promotion bundle der indeholder: MC1550-VE WLAN kontroller (Virtual Appliance) med 10 AP licenser. 10 stk. AP1010i single radio, 300Mbps 802.11n Access Point Kan udvides til 50AP. 1 års support - 24/7/365 - HW/SW Full støtte for alle vores accespunkter, Kontakt os for pris på accespunkter til denne pakke.

kr 28 500

Medium

WLAN pakke

3

Trådløs, 802.11n løsning med 15 accespunkter, kan udvides til 50 AP. AP1010i er optimal for netværk med høje krav til ydelse og avancerede funktioner som VoIP og video. MC1550 WLAN kontroller med 15 AP licenser 15 stk. AP1010i single radio, 300Mbps 802.11n Access Point 1 års support - 24/7/365 - HW/SW

kr 33 500

Stor

WLAN pakke

4

Trådløs, 802.11n løsning med 25 accespunkter, kan udvides til 200 AP. WLAN for større distribuerede netværk med høje krav til ydelse og tjenester over mange lokationer. MC3200 WLAN kontroller med 25 AP licenser 25 stk. AP1020i dual Radio, 600Mbps, 802.11n Access Point 1 års support - 24/7/365 - HW/SW

kr 69 999

Alle kampagne pakker kan også leveres virtualisert på VMWARE platform! Kontakt Iteo i dag for optioner og yderligere information om Meru Networks. Alle priser er eks. Moms og levering. Prisene kan variere med dollarkurs.

4

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00


FRIGØR RESSOURCER Få tid til dialog og planlægning på skolen. Overvejer I at Ɵlbyde en fuld BOYD-løsning Ɵl elever, lærer og administraƟon, bygget på et sikkert og stabilt netværk? Så kan iteo hjælpe jer! Sparring med iteo er sparring med en stærk netværkspartner. Vi har kvaliĮcerede og branchekendte konsulenter, som kan hjælpe med at vælge den rigƟge løsning Ɵl jer. Se meget mere om os på www.iteo.dk.

IT-INFRASTRUKTUR SKAL STØTTE OP OM DIGITAL LÆRING ͞/ĚĂŐĞƌĞůĞǀĞƌŶĞĂůůĞƌĞĚĞĨƌĂƐŬŽůĞƐƚĂƌƚƐŵĊĚŝŐŝƚĂůĞ ͟ĞŬƐƉĞƌƚĞƌ͟ŵĞĚůLJƐƚƟůĂƚůčƌĞŵĞƌĞŽŐďůŝǀĞƵĚĨŽƌĚƌĞƚ͘ ůĞǀĞƌŶĞŚĂƌĚĞƌĞƐĞŐŶĞĚĞǀŝĐĞƐ͕ƐŽŵĚĞŝĚĞƚĚĂŐůŝŐĞďƌƵŐĞƌ ƟůĂƚŬŽŵŵƵŶŝŬĞƌĞŵĞĚŚŝŶĂŶĚĞŶŽŐƐƆŐĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƌ͘ /dŝƐŬŽůĞƌŶĞƐŬĂůĚĞƌĨŽƌƉĊďĞĚƐƚŵƵůŝŐŵĊĚĞƵŶĚĞƌƐƚƆƩĞ ĚĞŶŶĞƉĂƌĂƚŚĞĚͲŚĞůĞǀĞũĞŶŝŐĞŶŶĞŵƐŬŽůĞĨŽƌůƆďĞƚ͘ sŝƐĞƌŇĞƌĞŽŐŇĞƌĞƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌŽŐ ƐĂŵĂƌďĞũĚƐƉůĂƞŽƌŵĞďůŝǀĞĚŝŐŝƚĂůĞ͕ŽŐǀŝƐŬĂůĚĞƌĨŽƌǀčƌĞ ŽƉŵčƌŬƐŽŵŵĞƉĊ͕Ăƚ/dͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŬŽŶƐĞŬǀĞŶƚĞƌĨŽƌĂŶ͘ <ƵŶƐĊĚĂŶǀŝůǀŝŽƉůĞǀĞ͕ĂƚĚĞŶĚŝŐŝƚĂůĞŝŶĚůčƌŝŶŐĨƵŶŐĞƌĞƌ ŶĞŵƚŽŐƟůŐčŶŐĞůŝŐƚ͘͟ Thomas Larsen, Teknisk direktør, iteo A/S

Få liv i de gamle maskiner Løsningen er helt enkelt at købe en SSD disk. Vi anbefaler: KINGSTON SSD 60GB V300 inkl. HDDadapter/ 2.5 SATA /3.5-tommer kasseƩe-adapter, hvor I kan isæƩe den gamle harddisk og bruge den som en ekstern harddisk. KAMPAGNEPRIS: 55 50,00 KR.. OBS: Ved køb af mere en 20 stk., Ɵlbyder vi at sæƩe SSD-diskene i for jer fra 199,00 kr. pr. stk.

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00

5


Skolens kreative værktøjskasse Creaza er en solid digital værktøjskasse til nutidens danske skole, som hver dag hjælper eleverne med at udvikle deres ”21st Century Skills”.

FFORTÆL ORTÆL D DEE D DIGITALE IGITALE H HISTORIER ISTORIER SOMMERKAMPAGNE MED RABAT Creaza værktøjskassen indeholder et stort bibliotek af fagligt og relevant materiale, som hjælper jer med nemt at komme godt i gang med at skabe digitale fortællinger i form af Įlm og lyd, tegneserier og video.

BesƟl Creaza Ɵl din skole inden 1. august og få:

Det integrerede mediebibliotek kombinerer at øve læse- og skrivefærdigheder med et fundament af kriƟsk tænkning og dialog, samarbejde og kreaƟvitet.

• Cartoonist app Ɵl iPad med Uni-login (App’en er kåret Ɵl “Best of 2012” i App Store)

Elevene kan med Creaza skabe Įlm, komplekse tekster, radioreklamer, radioteater, visuel strukturering, præsentaƟoner, tegneserier, digitale fortællinger, billedserier og træne mange andre digitale måder at udtrykke sig på.

• 10 % rabat på skolelicens (kontakt iteo for også at få et Ɵlbud på Kommunelicens)

• Mindomo app Ɵl iPad med Uni-login (lanceres i sommeren 2013)

Skolens udskrivning på afveje? I dag skal skolens udstyr til scanning, kopiering ng g og udskrivning rttphones og tablets. kunne kobles til bærbart udstyr inklusiv Smartphones Dett sk skal nemt yƩe rundt på skolen Ɵl Ɵl De al vvære ære ne ær mt aatt ŇyƩe hvor printbehovet opstår - og samƟdig være robust og intuiƟvt at anvende for mange brugere med forskellige forudsætninger. Og det hele skal styres og overvåges centralt, retƟgheder ændres eŌer behov, udskrivning begrænses på brugere brugere, funkƟoner funkƟoner, antal sider eller Ɵdsrum Ɵdsrum.

KAN I TAKKE NEJ TIL 30% BESPARELSE? OKI er lig med 3 års garanƟ, udskrivning på alle typer papir og robust LED teknologi, der både sparer strøm og er støjsvage. Og så er OKI billigere end jeres nuværende løsning - erfaringen siger op Ɵl 30%.

6

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00


www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00

7


Opbevaring fra gulv til loft NoteLocker er et modulært og fleksibelt opladnings- og opbevaringsskab. I kan sammensæƩe netop den NoteLockerløsning, I ønsker, og som bedst matcher rummets øvrige indretning.

Opsætning fra 399,00 kr. pr. skab* (*ved min. 5 skabe). Ring 56 56 27 00 og vi laver speciĮkt Ɵlbud Ɵl jer.

Får I brug for Ňere rum, er det nemt at udbygge – uanset, om I har valgt en gulv- eller vægløsning.

Opbevarings- og opladningsprodukter er fremsƟllet og afprøvet i en ISO9001: 2008 BSI registreret facilitet. De er designet, fremsƟllet og testet Ɵl at overholde alle relevante bestemmelser i EN 60950-1 - Sikkerhed

KAMPAGNEPRIS: 5.995,00 KR. (NoteLocker 12 Ɵl gulv med greb Ɵl hængelås)

af udstyr Ɵl informaƟonsteknologi og BS 6396 - elektriske systemer i kontormøbler og møbler og udstyr i uddannelsesmiljøer. NEMKO Limited, et uaĬængig europæisk test-hus, har testet produkterne, således at de lever op Ɵl de nævnte standarder.

KL HAR EN PLAN! KL’s plan skal i hovedtræk sikre, at IT-infrastrukturen i folkeskolen kan give alle elever på en skole adgang Ɵl fornuŌige netværksressourcer – og det fra 2014. Adgang skal kunne ske for et væld af devices som bærbare pc’ere, Smartphones og tablets. Det gælder dels for de devices, skolen sƟller Ɵl rådighed, dels dem, eleverne evt. selv medbringer i skoletasken. Kilde: ŶĂůLJƐĞĂĨƐƚĂƚƵƐƉĊ/dͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƉĊ ĨŽůŬĞƐŬŽůĞŽŵƌĊĚĞƚʹ<>

8

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00


Sikker opbevaring, opladning og synkronisering Det mobile klasseværelse kan man kalde NoteCart vognen, som beskyƩer jeres investering i tablets og bærbare computere mest muligt. Vognens primære funkƟoner er at opbevare, oplade og transportere de bærbare computere og/eller tablets, som bruges i undervisningen.

FLERE TYPER AF NOTECART

NOTECART SIMPLE 12 NoteCart Simple er enkel i sin indretning og med faste hylder. Op Ɵl 12 bærbare computere placeres horisontalt - med én bærbar pr. hylde. Strømforsyninger opbevares i et separat rum, som I kan Ɵlgå fra vognens bagside. Tilvalgsmuligheder er bl.a. sikkerhedsbeslag, Ruko-lås og Ɵmerstyring af strømpanel.

I kan vælge blandt Ňere typer NoteCart, som alle har separate opbevaringsrum Ɵl strømforsyninger. NoteCart kan udvides og Ɵlpasses, eŌerhånden som I får Ňere behov i forhold Ɵl funkƟonalitet, Ňeksibilitet og stabilitet.

KAMPAGNEPRIS: 6.995,00

KR.

SLÅ TIL OG SPAR

3.003 KR.

NOTECART SIMPLE 24 1080 mm x 895 mm er højde x bredde på NoteCart Simple 24 med plads Ɵl at opbevare og oplade op Ɵl 24 bærbare pc’ere. Med indbygget styring i strømpanelet er NoteCart sikret mod simple strømudfald, så den anvendte sikringsgruppe ikke bliver overbelastet. KAMPAGNEPRIS: 9.195,00 KR.

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00

9


Sikker opbevaring, opladning og synkronisering NOTECASE MED NOTESYNC AF OP TIL 16 IPADS/TABLETTER NoteCase er en opbevaringskuīert, som opbevarer, oplader og synkroniserer af op Ɵl 16 tablets. Opladningen sker med maksimal strømstyrke, som giver hurƟg opladning og beskyƩer baƩeriet. Udover at kunne oplade op Ɵl 16 enheder, kan I via NoteSync ƟlsluƩe blot én USB port på en mastermaskine - og nemt synkronisere alle 16 iPad/tablets samƟdigt. KAMPAGNEPRIS: 10.950,00 KR.

NOTESYNC LITE U15 NoteSync Lite U15 er universal, og kan anvendes Ɵl alle typer tablets og andre enheder, som oplades via USB. Enheden kan levere 2,1amp pr. USB port. Det betyder hurƟgst mulige opladning, uanset hvilket produkt I ønske at oplade. KAMPAGNEPRIS: 3.995,00 KR.

Nyhedsbrev fra iteo Få iteos elektroniske nyhedsbrev og hold dig godt orienteret om alle de mangee muligheder med digital læring på basis af tablets, bærbare computere og et trådløst netværk, der dækker hele skolen.

10

Tilmeld nyhedsbrev Tilmelding på: www.iteo.dk under Om iteo /Nyhedsbrev

Om iteo /Nyhedssbrev www.iteeo.dkk | salg@iteo.dk | 56 56 27 www.iteo.dk 70 00 0 under


Lenovo: Styrke & stabilitet THINKPAD L430 Her ser du den mest solgte computermodel til både lærere og elever! Med sit robuste ydre og detaljerede indre er Lenovo Thinkpad L430 ikke Ɵl at komme uden om. Den viste model er med 14” skærm og Windows 8 Pro - eller Windows 7 Pro nedgradering - og 4 GB RAM + 500 GB HDD. KAMPAGNEPRIS Έ14”Ή: 4.199,00 KR. MASKINEN FÅS OGSÅ I 15” TIL PRISEN: 4.230,00 KR.

THINKPAD TABLET2 Thinkpad Tablet 2 med Windows 8 Pro : Så er I klar til at springe på netværket. Tablet 2 giver jer den fulde desktop-oplevelse med en nem integraƟon Ɵl eksisterende Windows-miljøer. Windows 8-instrumentpanelet er perfekt, når lærere og elever går online for at surfe eŌer informaƟon. Med en vægt på godt ½ kg. er Tablet 2 den leƩeste Windows 8 tablet Ɵl skoletasken. SamƟdig sikrer Mobile Access, NFC- og WWAN-porte , at eleverne nemt kan dele og samarbejde om dokumenter. KAMPAGNEPRIS: 4.780,OO KR.

THINKPAD T530 Danmarks maskine nr. 1 En klassisk Notebook Ɵl den daglige rygsæk. T530modellen er ENERGY STAR kvaliĮceret og har LED baglys. Med Core i5 CPU, Intel HD graĮk og HD skærm, er maskinen - sammen med forbedret lydkvalitet - helt i top på ydeevnen. KAMPAGNEPRIS: 5.555,00 KR.

www.iteo.dk | salg@iteo.dk | 56 56 27 00

11


www.merunetworks.com

Discover the

MobileFLEX WiFi. Redefined.

Meru difference wireless networks

built for Mobility

from day one

ølse ru Education-Grade) Meru’s tråd MEG™r er(Me ordringer, og designet til at løse dine BYOD udf løsninge pensum, uden afbrydelse i gøre det muligt at levere digital G på: undervisningen. Læs mere om ME stries/education.html ndu m/i http://www.merunetworks.co

Find ud af hvorfor over 1000 nordiske uddannelses kunder har tillid til Meru omkring deres Wi-Fi-netværk. Meru_MobileFlex_Edu_207x270_DK.indd 1

2013-05-07 11:37

Iteo catalogue 0713  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you