Issuu on Google+

Er is een woord in beeld! Jerny Seeleman Grafische Vormgeving, leerjaar 2 01-11-2008

Naar aanleiding van een typografie opdracht, heb ik een concept bedacht wat te maken had met letters en beeld. Als je een woord leest, heb je een automatisch een passend beeld in je hoofd. Al u in dit boekje doorbladert, zult u opvallen dat het bijpassende beeld in het woord is gevormd. De bladzijde ernaast zijn de letter van het woord doorelkaar gezet en het bijpassende beeld erbij in gezet.


J


urk


1

5

10

15


1 5 10 15

ineaal


ui s


ylofoon


Er is een woord in beeld!: A uto

N ietmachine

B ril

O og

C omputer

P auw

D uim

Q uiz

E envelope

R ennen

F ietspomp

S lang

G ieter

T elefoon

H amer

Ui

I nktpen

V lieg

J urk

W orm

K ampvuur

X ylofoon

L ineaal

Y ochurt

M uis

Z waan


Er is een woord in beeld!