študentské časopisy GĽŠ

študentské časopisy GĽŠ

Zvolen, Slovakia

Školský časopis Gymnázia Ľ. Štúra vo zvolene prežil viacero generácií. Všetko sa začalo vydávaním "A teraz niečo úplne iné", na ktorý nadviazalo niekoľko ročníkov úspešného "Ústavu Ľudovíta Štúra". Nedávno časopis prebrala nová generácia a vydáva ho pod názvom "<Untitled>".

www.gymzv.sk/