Page 1

Školský časopis Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene

<Untitled> A je to tu!

II. ročník

(2012/2013) 1. číslo Cena: 1€


Obsah 3 12 23 4 6 7 8 16 11 14 18 20 22

Editoriál Príbeh jedného „loosera” Kupón imunity

STALO SA GymNews Prvé zvonenia Donovaly 2012 Denník jednej cestovateľky Projekt Lavice na Lanice

ZAUJALO NÁS Li�a majstrov Poznáš svoje okolie? Novinky od APPLE To naj z The Art Challen�e

NAŠA TVORBA Báseň


editoriál

Vážení čitatelia časopisu <Untitled>! Som veľmi rada, že sa k Vám aj v tomto školskom roku dostalo ďalšie číslo nášho školského časopisu. Účelom obrázku na obálke nie je navodiť Vám tzv. predvianočný stres, ale naopak, navodiť Vám tú správnu zimnú atmos�éru. Aj keď to vonku možno ešte úplne zimne nevyzerá, isté je, že december sa k nám už priblížil a začal kraľovať počasiu. Spomínate si však ešte na leto, prípadne príjemnú teplú jeseň? Ak sú Vaše spomienky zablokované prvými mrazmi, ktoré sa k nám dostali ešte minulý mesiac, dovoľte, aby Vám ich pripomenul práve náš časopis. Opäť v ňom nájdete články rozdelené do jednotlivých rubrík. Poďme si o nich povedať niečo viac. Jedny z prvých strán patria novinkám z našej školy - GymNews. Tušili ste, že za tri mesiace sa na našej škole udialo toľko vecí, zor�anizovalo toľko exkurzií a kurzov či besied, že niektoré sa do tejto časti ani nevošli? Nezú�ajte, tie najvýznamnejšie tam určite nájdete, niekoľko z nich dokonca v osobitných článkoch sekcie „Stalo sa“. Tá je v tomto čísle zastúpená hneď piatimi článkami. Dozviete sa v nich zaujímavosti z pohybového kurzu pre II. ročník, ale prezradíme Vám aj pocity našich nových „GĽŠ“ členov - prvákov.

<Untitled> časopis Gymnázia Ľudovíta Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen II. ročník 1. číslo Cena: 1 €

V sekcii „Zaujalo nás“ môžete natra�iť na ďalšie novinky z oblasti techniky. Pre tých, ktorí sa zaujímajú o šport, je tu článok o Li�e majstrov. Upozorniť Vás chcem aj na novú sériu článkov na pokračovanie pod názvom „Poznáš svoje okolie?“, kde v tomto čísle nájdete zaujímavosti o jednom z historicky významných stredoslovenských banských miest. Prezradím Vám - o Kremnici to nebude. :) „Naša tvorba“ tento raz obsahuje báseň na tému, ktorá je nám všetkým asi dobre známa. Uhádli ste, bude to o láske... Dú�am, že som Vás týmto zhrnutím článkov, aj keď nie úplne kompletným, aby ste mali aj čo objavovať, motivovala na nielen prelistovanie, ale i prečítanie nášho časopisu. Na poslednej strane Vás čaká Kupón imunity, veď čo by to bolo za časopis bez odmeny pre svojich čitateľov? Prajem Vám príjemné čítanie.

Miroslava Vidová

ŠÉFREDAKTORKA Miroslava Vidová

REDAKTORI Filip �onka Marek Demeter Zuzana Domitreková Kristína Gömöryová Tomáš Kortiš Veronika Malovcová Matej Miklian Lívia Šťastná

KREATÍVNA RIADITEĽKA Veronika Hamplová

TLAČ FaxCopy Zvolen

GRAFICKÁ ÚPRAVA Dominika Hustinová Miroslava Vidová FOTO NA OBÁLKE 3.bp.blo�spot.com


stalo sa...

GymNews

alebo najčerstvejšie správy z našej školy text Kristína Gömöryová foto gymzv.sk

KABU

Hlavnou úlohou prvákov je počúvať tretiacke desatoro, ktoré uzatváralo prijímanie prvákov do cechu študentov. Vonku síce pršalo, ale po tom, čo nám tretiaci zatlieskali a podali olympské pochodne na znak toho, že už aj my sme plnohodnotní �ymnazisti, nastala davová psychóza a radosť. Za celý prvý ročník chcem povedať: „Ďakujeme tretiaci za per�ektné KABU.“ OCENENIE PRE ŠKOLU A JEJ ŠTUDENTA Naša škola sa stala tiež držiteľom prestížneho ocenenia „Najlepšia stredná škola“ za aktivity

text Matej Miklian

Úlohy, smiech a zábava. Aj takéto bolo tohtoročné KABU. Antické Grécko, tak znela téma, v ktorej sa to celé putovanie až na Olymp nieslo. Po tom, čo sme sa my prváci zoradili pred školou, vyšli von naši tretiaci, odetí v �réckom chitóne. Privítanie bolo naozaj ori�inálne. Najprv si nás pekne označili po triedach, trochu skrášlili a, samozrejme, pohostili chutnou bravčovou huspeninou. Nemohol chýbať ani kečup, šľahačka, neidentifikovateľný nápoj, múka a kopa iných dobrôt. Úlohy boli naozaj bizarné, od depilácie nôh chlapcov až po lízanie šľahačky z tiel, či tancovanie Gan�namu. Videá a Herkules so Xenou nás po celý čas sprevádzali.

v rámci podujatí Olympijského �estivalu detí a mládeže Slovenska. Ako to už býva, na výbornej škole študujú výborní študenti, a preto nikoho neprekvapilo, že ocenenia z rúk ministra školstva sa dočkal aj náš spolužiak Vladimír Macko (IV.A). 14. novembra si prebral Pamätný list svätého Gorazda, ktorý dostávajú študenti svojimi úspechmi reprezentujúci Slovenskú republiku. Vo Vladovom prípade je to reprezentácia v oblastiach matematiky a in�ormatiky. Samozrejme mu držíme palce aj do budúcnosti a dú�ame, že bude rovnako úspešne reprezentovať nielen naše �ymnázium, ale aj celé Slovensko. :) ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE ZENIT Šiesteho novembra si zmerali sily študenti v školskom kole súťaže Zenit v pro�ramovaní. 11 študentov v kate�órii A (teda 3. a 4. ročník) a dvaja študenti v kate�órii B (1. a 2. ročník), ktorí sa zúčastnili súťaže, si 4 hodiny lámalo hlavu nad rôznymi matematickými a in�ormatickými úlohami, pričom najlepší výsledok dosiahol Vladimír Macko s takmer 90% úspešnosťou. Najlepší dvaja v každej kate�órii postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2012 v priestoroch Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici. Postupujúcim držíme palce a prajeme veľa úspechov!


MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH VŠ

Posledný októbrový deň navštívili naši študenti pod vedením p. Bónovej, p. Mikovínyovej a p. Oravcovej výstavu The Human Body v Bratislave. Táto výstava by sa tiež dala nazvať exkurziou do ľudského tela, pretože ponúka unikátne zobrazenia jednotlivých sústav človeka.

9.10.2012 vycestovalo 43 študentov našej školy do Bratislavy, kde sa v Národnom tenisovom centre uskutočnil Medzinárodný študentský veľtrh vysokých škôl. Študenti mohli získať informácie o štúdiu na celkom 232 slovenských i zahraničných univerzitách, štipendiách na štúdium v zahraničí, či o zamestnanosti v jednotlivých odboroch.

ŠTÚROVE DNI

text M. V.

VÝSTAVA THE HUMAN BODY

V týždni od 26.10. sa na našej škole už tradične uskutočnili Štúrove dni ponúkajúce množstvo rozmanitých aktivít. Medzi najzaujímavejšie môžme zaradiť diskusný krúžok „Z prvej ruky“ na tému: „������������������������������������������������� Čo je to event marketing alebo ako sa robí festival”, návštevu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bytrici a s ňou spojená prednáška o bratoch Grimmovcoch, ale i Popoludnie slova, hudby a rétoriky, kde sme privítali p. Sanitru, člena Činohry DJGT. HURÁ NA BICYKLE! Tí, ktorým záleží na životnom prostredí alebo svojej kondícii, mali možnosť prejaviť to v rámci akcie Hurá na bicykle! v dňoch 18. – 19.9.2012. Študenti si mohli odložiť bicykel do stojanov v átriu a zabezpečiť zámkou. LETNÝ POHYBOVÝ KURZ PRE II. ROČNÍK EXKURZIA DO POĽSKA Dejepisne orientovaní študenti využili možnosť vycestovať do Poľska. V dňoch 18. – 19. októbra sa zúčastnili vzdelávacej exkurzie do Krakova a Osvienčimu. V Krakove ich zaujalo najmä kráľovské sídlo Wawel s jeho katedrálou a hrobkami. Druhý deň patril prehliadke koncentračného tábora Birkenau – Auschwitz, kde študenti mohli vidieť autentické zábery zo života v tábore. EXKURZIA DO BRNA Biologicky a medicínsky orientovaní študenti sa 3. októbra zúčastnili exkurzie do Brna. Po prehliadke Anatomického múzea Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde sa oboznámili s anatomickou zbierkou človeka, si mali možnosť pozrieť brnenskú ZOO. Zavítali aj do Mendelovho múzea v areáli Opátskeho Rádu sv. Augustína.

Hneď na začiatku septembra sa študenti druhého ročníka zúčastnili Letného pohybového kurzu. Mohli si vybrať z troch alternatív: plavecký výcvik, turistika a plávanie alebo turistika v okolí Zvolena. Tí, ktorí si vybrali plávanie, si mohli užiť slnko, more a pláž v Španielsku. Okrem toho, že si zdokonalili svoje plavecké zručnosti, tiež spoznali život v Barcelone a Monaku. Avšak pekné spomienky na pohybový kurz budú mať aj študenti, ktorí si namiesto plávania zvolili turistiku. Absolvovali niekoľko turistických trás a spoznali čarovné kúty Slovenska. MLÁDEŽ ZA ZÁCHRANU ŽIVOTOV Niektorí študenti našej školy sa zapojili do aktivít už počas prázdnin. Vo štvrtok 30.8.2012 sa na zvolenskom námestí uskutočnila fingovaná autonehoda, pri ktorej zasahovali mladí zdravotníci pod vedením našej bývalej študentky Martiny Moťovskej.


stalo sa...

Prvé zvonenia

Aj v tomto školskom roku privítali brány školy nových prvákov, ktorí očakávali, aký bude nový začiatok. Samozrejme, verili, že ich trieda bude dobrým kolektívom, veď je to na štyri roky. text Veronika Malovcová �oto gymzv.sk

Rozdelenie do jednotlivých prváckych tried

Predstavovanie nových triednych profesorov

Medzi nimi som bola aj ja, prváčka plná očakávaní. Tento rok sa predsa pre mňa začínalo všetko odznova! Začiatky boli ťažké, zoznamovanie sa so spolužiakmi, učiteľmi, systémom vyučovania, prostredím...

motivujúcich učiteľov, zvykáme si na rôzne zmeny, ako sú body, či to, že nám učitelia vykajú a my už nie sme tie „malé“ deti. Škola má aj skvelé krúžky a plno zaujímavých aktivít. Jednou z nich je aj výmenný pobyt do Španielska, ktorý má pod záštitou moja triedna učiteľka, pani pro�esorka Kružliaková. A tak som hneď v prvom ročníku dostala šancu ísť „do sveta“ a získať nové skúsenosti. Myslím, že snom každého prváka, či už na základnej, alebo na strednej škole je, aby dostal mnoho skvelých možností na svoju realizáciu a postup do života. A ako sa zdá, naša škola je práve tým miestom, kde sa nám to podarí.

Dni však utekali ako voda a dnes, dva mesiace po, sa sama čudujem, čoho som sa tak obávala. Nováčikmi boli predsa aj spolužiaci z „mojej“ základnej školy, a aj napriek tomu som sa cítila, akoby som išla do nového sveta. Je nás 5 prváckych tried a ja som šťastná, že som práve v „éčke“. Sme �ajn kolektív, máme

Čakanie na začiatok školského roka 2012/2013

Spolužiaci prvýkrát spolu


Letný pohybový kurz pre II. ročník Donovaly 2012

Začiatok školského roka sme nezačali prvými hodinami v škole, ale netradične - na letnom kurze na Donovaloch. text Filip Čonka & Marek Demeter foto gymzv.sk

Mysleli sme si, že to bude taký oddychový výlet, ale mýlili sme sa. Učiteľský zbor, v zložení p. Kvasnicová, p. Bónová, p. Kozáková, p. Valuška a p. Balážovič, nám dal poriadne zabrať. Aj keď sme sa veľa potili, zároveň sme si aj zregenerovali svoje sily a zlepšili kondičku.

Tretí deň nás čakala návšteva vodného cenra v Dolnom Kubíne. Bolo to niečo medzi plavárňou a aquaparkom. Ako veľký úspech hodnotíme to, že sme presvedčili profesorov a profesorku, aby šli s nami na tobogán. Deň v Dolnom Kubíne hodnotíme výborne - skvelo sme si oddýchli. Večer bolo ohlásené vystúpenie hudobnej skupiny p. Čekana zo Sliača spojené s diskotékou. Prekvapením večera bol aj pán Balážovič, ktorý nám zahral na gitare. Aj spieval, len ho nebolo veľmi počuť... Schválne, koľkí z vás vedeli o takom talente nášho fyzikára? :) Niektorí zo študentov si mali možnosť zatancovať so svojou triednou. Iní využili diskotéku na budovanie nových vzťahov. V každom prípade, bol to super večer.

Na vrchole Zvolena Prvý deň sme navštívili kopce Zvolen, Malý Zvolen a Novú Hoľu, na ktorej je známa donovalská zjazdovka. Hneď v ten prvý deň sme správne neodhadli spotrebu tekutín, a tak sme všetci boli na Novej Holi už vyschnutí. Následne sme si takmer povytkýnali členky pri zostupe zo zjazdovky, ale všetko dopadlo, našťastie, v poriadku.

Oddych vo vodnom centre Počas posledného turistického dňa sme sa vybrali do Prosieckej a Kvačianskej doliny, aj keď počasie nebolo práve ideálne. Mnohým z nás sa už veľmi nechcelo, ale každý sa z plných síl snažil a dokončil tento kurz. Cestou sme sa zastavili v jednom príjemnom pohostinstve, kde sme si dali podľa možností napr. kofolu, horalku alebo polievku.

Vytúžené klesanie po stúpaní na Kozí chrbát Druhý deň sme pokračovali v spoznávaní okolia Donovál, autobusom sme sa presunuli do obce Korytnica, kde sme pokračovali dlhou, kľukatou a mierne stúpajúcou cestou ku Koziemu chrbtu. Posledné stúpanie po prestávke bolo zničujúce. Bola to najťažšia časť kurzu. Stálo to však za to. Výhľad z Kozieho chrbta na okolité kopce bol krásny. Po večeri sme znova vyšťavení rýchlo zaspali.

Keď sme sa vracali späť do Zvolena, väčšina ľudí bpôa totálne vyčerpaná, ale naďalej sme s radosťou spomínali na večery strávené bedmintonom, futbalom či opekačkou (alebo s dievčatami na izbe).


stalo sa...

Denník jednej cestovateľky (časť prvá)

„Na začiatku nás bolo takmer štyridsať. Presnejšie tridsaťdeväť mladých nadšených odvážnych a túžiacich po zmene a nových skúsenostiach, pobalených do malých, väčších, najväčších kufrov a cestovných tašiek. Stáli sme tam, na zvolenskej autobusovej stanici, s rodičmi, priateľmi, profesormi a šoférmi, očakávajúci niečo nové...“ text Lívia Šťastná �oto Miroslav Palička & Martin Mojžiš

Sobota, 1. september 2012, 03.00 Niekto raz povedal, že aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom. Nech to už bol ktokoľvek, jeho slová boli pravdivé. Aspoň mne tak pripadali, keď som stála s potvrdeniami o všetkom možnom aj nemožnom s ľuďmi, s ktorými som mala stráviť ďalších osem dní. Niektorí vyzerali unavení, iní hľadali doklady, niekto dokonca ešte volal domov a súril svojich najbližších, aby mu čo najrýchlejšie priniesli „tú, onú, veď vieš, tašku“. Po úvodných minútach vítania sa a hlásenia svojej účasti došlo na čas, kedy bolo potrebné naložiť všetku batožinu do autobusu. Spočiatku to vyzeralo absurdne. Nekonečne veľa vecí a iba jeden autobus. Ten sa však nakoniec po prvom odsúdení o tom, aký malý je, ukázal ako schopná Narnia a my ostatní sme mohli ostať pokojní, že naše veci pôjdu s nami do... Spomínala som už, kam ideme? Našou destináciou na najbližší čas malo byť Španielsko, presnejšie Blanes – Costa Brava a Camp Roca. Weehej, všetci nasadať, založiť si slnečné okuliare a vyzbrojiť sa poriadnym nadšením!

Stále sobota, 1. september 2012, niečo pred polnocou Momentálna destinácia: kúsok za Nice, Francúzsko. Väčšina cesty za nami. Teda aspoň dú�am. Pätnásťminútové spanie v uličke autobusu – a to je ešte považované za najluxusnejší flek. Výhľad na more, pričom ste stále nezišli z diaľnice. Došlo na prvé, bližšie spoznávanie sa a zistenie, že Slovensko má snáď najčistejšie WC na pumpách. Nedeľa, 2. september 2012, o chvíľu bude svitať Stojíme na pumpe, ale nikto nevie kde. Na to, koľko je hodín, už začína byť celkom teplo. Došlo na prvý deficit spánku, vody a jedla, ale nadšenia stále neubúda. Vraciame sa späť do autobusu a po siedmych minútach jazdy zisťujeme, že „tu niečo smrdí“. Nejakým nedopatrením sa stalo, že niekto na čerpačke stúpil do hov... a teraz je to v podstate všade... Nikto sa nepriznáva, avšak každý tajne dú�a, že to nie je on. Ale kto bude teraz prvý odvážlivec a ľahne si do uličky? Zn. Je par�umovaná.

�oto itscarp.wordpress.com


foto pctapety.tym.sk

Nedeľa, 2. september 2012, okolo ôsmej...ráno Neviem, čo prebudilo tých šťastnejších, čo spali. Či to bolo slnko svietiace presne do očí, alebo mikrofonický hlas našej pani profesorky, ktorá oznámila, že už sa nachádzame na území Španielska. Bolo počuť úprimné tešenie sa, praskanie kostí, zívanie, ale aj prvé telefonáty domov. Miesta na zemi sa začali pomaly uvoľňovať, smeti hromadiť a my sme sa snažili nájsť si všetky svoje zatúlané veci. Autobus zastal pred celkom dobre vyzerajúcim štvorhviezdičkovým hotelom a my, tváriac sa, že smerujeme presne tam, vystupujeme. Po nájdení si svojej batožiny však ideme trošku ďalej, poza ten hotel, a po dvoch minútach chôdze zastaneme pred nápisom Camp Roca. Už počuť pravé španielske „Holaaa!“, ale aj zvuk vĺn narážajúcich na skaly. Naša nálada rastie priamoúmerne s teplotou vzduchu. Toto bude pekný týždeň. Stále nedeľa, presné poludnie Teplo. Obed. Dolieha únava. Väčšina je vybalená. Zistenie? Veľa vecí, málo miesta. Stany, v ktorých bývame, nie sú až také hrozné. V celom kempe vybilo poistky, lebo Slováci sa rozhodli začať s hromadným nabíjaním čohokoľvek. Stále je teplejšie – je to možné? Potom pôjdeme prvýkrát k moru, ale teraz ideme na bazén, rozdeliť sa do plaveckých oddielov.

Pondelok 3. september 2012 Na Slovensku začal nový školský rok a my sa slníme. Nikomu nie je lepšie. Dve hodiny na bazéne a štyri pri mori. Volejbal, tony zmrzliny, nočná promenáda. Všetko vysvietené, pouliční predavači lákajúci vás na naozaj všelijaký tovar. Tetovania henou, Sangria, zhovorčiví Španieli. Večerné (tajné) kúpanie sa, prvé rozflákané peniaze. Už teraz máme milión fotiek, pocitov a dojmov a zážitkov. Utorok 4. september 2012 (žiadne zápisky) Streda 5. september 2012 (žiadne zápisky) Štvrtok 6. september 2012 BARCELONAAAA! Piatok 7. september 2012 Nastal čas balenia sa. Večer odchádzame do Monaka. Nikomu sa nechce, aj náš šofér fajčí svoju cigaretu o čosi pomalšie a zamyslenejšie.. Aspoňže nám posunuli večierku o tých povestných pätnásť minút naviac.


Sobota 8. september 2012 Monako a východ slnka. Výhľad na more po celý čas. Prístav, v ktorom má jachtu aj Brad Pitt. Drahé autá a muži v oblekoch. Zaslúžia si obdiv, teplota cez 30 stupňov. Orchester väčší než armáda (pomer 82:80). Luxusné butiky. Skalnatá pláž a more plné rýb. Neboja sa; plávajú popri tebe. Naša inkvizícia rozdelená na dva tábory: jeden smeroval do prírodovedného múzea a druhý na pláž. Každý sa s Monakom rozlúčil inak. Niekto tým, že sa vyprázdnil do mora, niekto si kúpil obyčajný hotdo� za presne 5 €, iní zase urobili posledné zábery. A potom sme sa vydali na cestu domov. Nedeľa, 9. septembra 2012 Poznáte ten pocit, keď sa na niečo tešíte, a ono to stále nie a nie prísť? Také boli naše dojmy, keď sme vstúpili na územie Slovenska s pocitom, že o dve hodiny

budeme doma. Omyl. Slovensko sa ukázalo ako miesto s „najzaujímavejšími“ cestami a tak namiesto toho, aby sme šli z Bratislavy priamou cestou do Zvolena, spravili sme si obchádzku cez... Ani neviem čo to bolo. Niekde sme vyložili dele�átku. Inde kuchárku. Ešte posledná čerpačka a potom už konečne tabuľa Zvolen.

Plavecký výcvik je jedna z tých vecí, na ktoré budete spomínať iba v dobrom. Ak nerátam niekomu nepohodlné spanie v stane, 29 hodinovú cestu autobusom a občasné nezhody s prostredím, nie je tu nič, čo by sa malo zmeniť. Možno len posunúť večierku, veď Španieli ponúkajú toľko možností, ako si pobyt tam spríjemniť...

V najbližšej časti? Hmm, pravdepodobne Paríž. Vidíme sa!


zaujalo nás...

Liga majstrov

Li�a majstrov alebo UEFA Champions Lea�ue je najprestížnejšou európskou súťažou vo �utbale. text Marek Demeter �oto uefa.com

Hrá sa každý rok - začína predkolami, pokračuje skupinovou �ázou a končí vyraďovacími dvojzápasmi systémom doma/vonku. Do skupín sa dostane celkovo 32 tímov z Európy, z ktorých sa ďalej posunie polovica. Tímy, ktoré skončia na 3. mieste v skupine, idú do Európskej li�y, čo je druhá najkvalitnejšia súťaž Európy. Dôvodom, prečo je Li�a majstrov najkvalitnejšou a najsledovanejšou súťažou je ten, že v nej hrajú tie najlepšie tímy Európy a, samozrejme, aj najlepší hráči. V LM môžete vidieť trénerov svetovej triedy ako José Mourinho, Sir Alex Fer�uson a pod. Takisto sú veľkým lákadlom aj odmeny za odohraté zápasy (víťaz dostane vyše 60 mil. €). Touto sezónou sa začal už 58. ročník tejto pohárovej súťaže. Najúspešnejším klubom je Real Madrid s počtom 9 víťazstiev. Aktuálnym majstrom je Chelsea FC, pre ktorú to bolo premiérové víťazstvo, ktoré dosiahla až

Trofej pre víťaza

po penaltovom rozstrele proti Bayernu Mníchov. Finále LM v sezóne 2012/2013 bude odohrané 28. 5. 2013 v An�licku - na Wembley Stadium s kapacitou 90 000 divákov. �i sa bude v Londýne radovať španielsky alebo an�lický klub, ktoré sú v posledných vydaniach LM najviac úspešné, poprípade klub z inej krajiny, tak na to si počkáme pár mesiacov, počas ktorých uvidíme množstvo zápasov so skvelými hráčmi, zaujímavou hrou a kvalitnými rozhodcami. Môj osobný názor na víťaza LM je ten, že do semi�inálových a �inálových bojov určite zasiahnu kluby ako Real Madrid s Cristianom Ronaldom alebo FC Barcelona s Lionelom Messim, ktoré už dlhodobo ukazujú, že patria medzi absolútnu elitu svetového �utbalu. Ako �anúšik Chelsea FC si prajem, aby Londýnčania obhájili titul, lenže to bude veľmi náročné, keďže konkurencia je veľká.

Wembely Stadium


Príbeh jedného „loosera“

Napísal: Mgr. Dávid Králik

Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších stredných škôl. Už na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru murára a to sa so mnou tiahlo až do deviatky. Bol som... Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... Lenže, prešlo pár rokov a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma vážia, volajú ma na konferencie, píšem do rôznych odborných i laických časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím projekty, s priateľmi zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom iniciatívu iní-alternatíva k rutine (www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková knižka. Predstavte si tú absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váženým a úspešným človekom. Svet je celý naruby! „Ako je to možné?“ spýtal by sa jeden. Nuž, stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. Vo svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne podujatia, realizoval som s deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi počas vyučovania i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje komunikačné a prezentačné schopnosti, tiež ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi a organizovať ich prácu, aby sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vždy podarilo), oprášil som svoju detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom kreativita, no a napokon to hlavné, naučil som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako tím, v konečnom dôsledku podali nadľudské výkony. A dnes som tým, kým som ;) Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré som ja získal v bežnom živote, máte vy možnosť nadobudnúť v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne dúfam, že vás môj príbeh bude inšpirovať... Držím vám všetkým palce... (Sem si dopíšte svoj vlastný príbeh)... adios

A práve Iuventa je miesto, kde ťa podporia a kde môžeš získať skúsenosti. Máme pre teba tri hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do ktorých sa môžeš zapojiť, keďže cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov. Aktuálny projekt IUVENTY – KomPrax (Kompetencie pre prax) sa snaží zlepšiť kompetencie mladých ľudí, ktoré nenadobudnú počas školskej dochádzky. Mladí ľudia priamo tvoria a organizujú malé projekty. Všetky bližšie informácie nájdete na www.komprax.sk alebo na interaktívnej FB stránke: http://www.facebook. com/komprax. Asi „najeurópskejším“ zo všetkých programov či akcií je práve Mládež v akcii. Bol zriadený Európskou komisiou aj parlamentom a členskými štátmi EÚ a zameriava sa na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí a pod. Na stránke www.mladezvakcii.sk si nájdete všetky informácie o tomto projekte. Posledný projekt, ktorý spomenieme je Eurodesk - európska informačná sieť, ktorá poskytuje nielen informácie o možnostiach získania finančných prostriedkov na vzdelávacie, voľno časové aktivity, ale informuje aj o aktuálnych výzvach, súťažiach, návodoch ako sa k týmto aktivitám dostanete. A ako sa dostanete k Eurodesku? Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na www.eurodesk. sk alebo na www.eurodesk.eu.


�oto IUVENTA


zaujalo nás...

Poznáš svoje okolie? Máš už po krk telky? Ani �acebook už nie je tým, čím býval? Doma je nuda a vysávač Ťa ani trochu neláka? Tak čo tam ešte robíš?! Na čo čakáš? Zbaľ si batoh a poď s nami von! Nové miesta neprídu za tebou, ale ak ich navštíviš, už navždy zostane niečo z nich v Tebe. Tak neváhaj a nechaj sa inšpirovať... Trebárs aj práve týmto príspevkom. text Zuzana Domitreková

Banská Štiavnica Pýtate sa, prečo práve Banská Štiavnica? No, v prvom rade preto, že je to mesto študentov. A nie len také hocijaké, ale prvé svojho druhu na Slovensku. Mária Terézia by o tom vedela rozprávať... Iste by ju však nepotešilo, že dnes už počtom študentov nevyniká, no snáď by ocenila aspoň históriu, ktorou predbieha väčšinu svojich susediacich súperov. A to je dôvod, milí študenti, prečo ju navštíviť a zaplniť jej staré uličky opäť mladosťou, aj keď iba na jediný deň. Niet dôvodu neísť! Veď leží, čo by kameňom dohodil, rovno ,,za kopcom”. Mimochodom, vedeli ste, že aj náš Pustý hrad stojí na tom ,,kopci”? A vedeli ste aj to, že ten ,,kopec´´ sa volá Štiavnické vrchy? Keď už sme pri nich, bola by hanba nespomenúť Sitno, ich najvyšší vrch, 1009 m vysoký, na ktorom tých turisticky zdatnejších čaká okrem vysielača a krásnej prírody aj rozhľadňa, z ktorej pri dobrom počasí uvidíte vraj až do Budapešti.

Pre tých pasívnejších turistov je tu tiež dobrá správa: cesta autobusom trvá len 40 minút, no a pre takých, čo cestujú za históriou, ešte pár posledných týždňov jazdí aj štiavnická Anča, vlak, ktorý vás prevezie dokonca aj tunelom a je históriou sám o sebe. Keď vystúpite, očarí vás stanica plná umenia, kde dostanete nápoj na povzbudenie zadarmo a môžete za históriou pokračovať v turistike. Teda vlastne musíte. Stanica je totiž trochu od ruky a jediný spôsob, ako sa vyhnúť chôdzi, je zavolať si minibus - červenú dodávku, na ktorú kdekoľvek ju stretnete, stačí zamávať, pripraviť si 50 centov, a potom už len vystúpiť podľa chuti. Ideálne by bolo v meste, pretože je plné prastarých budov, bláznivých obchodíkov so suvenírmi, ori�inálnych kaviarní a podnikov, z ktorých najznámejšia je asi čajovňa, priamo vo vnútri symbolu baníckej minulosti mesta – Klopačke.

�oto zlavomat.sk


Zostaňme ešte chvíľu pri baniach. Nasaďme si helmy a navštívme Skanzen alebo Banské múzeum v prírode, kde sa na malú chvíľu staneme svedkami minulosti. Ak vás z toho celého najviac zaujala práve tá spomínaná príroda, nevynechajte cestou k Novému či Starému zámku, Kalvárii, Rotunde či Piar�skej bráne ani botanickú záhradu s množstvom vzácnych endemitov. Nechcete sa len pozerať? Chápem. A opäť mám pre vás riešenie. Sadnite teda na bicykle, vyskúšajte nové horské cykloturistické chodníky a schladiť sa môžete napríklad v jednom z mnohých štiavnických tajchov plných ľadovej vody. Vopred by ste však mali vedieť, že takéto kúpanie je na vlastné riziko. Nejeden odvážny plavec už doplatil na vodný vír, ktorý ho stiahol rovno do bane... Nič také vám však nehrozí v zime, pokiaľ sa rozhodnete si napríklad zalyžovať zo Ski Salamandre a deň zakončiť na Vianočných trhoch, kde vás zahreje okrem sviatočnej atmos�éry aj varené víno.

�oto i1132.photobucket.com

No, a pokiaľ ste celé leto na bri�áde a v zime sa vám do tej zimy nechce, je tu ešte niekoľko možností. Na jeseň sa napríklad môžete vyšantiť na kolotočoch, a potom si pozrieť každoročný banícky sprievod Salamander Pripomína vám to niečo? Presne tak, je to sprievod na oslavu jašteričky, salamandry škvrnitej, ktorá to podľa povesti všetko začala, keď vyliezla spod kameňa, na ktorom oddychoval bača a celá sa trblietala zlatým práškom. Odvtedy je Štiavnica Banská a na Salamandri túto povesť rok čo rok ospevujú baníci a študenti z celého bývalého Rakúsko-Uhorska. Jednoducho, toto mestečko vám má vždy čo ponúknuť... Tak čo? Už ste sa rozhodli? Chceli by ste niečo z toho okúsiť na vlastnej koži a už sa len neviete rozhodnúť kedy? To je najmenší problém. Na stránke www.banskastiavnica.sk nájdete kompletný a bohatý rozpis udalostí. Príjemný zážitok vám želá Zuzana Domitreková!


stalo sa...

Projekt

Lavice na Lanice

Od novembra 2011 prebieha v našej škole projekt pod záštitou občianskeho združenia Slatinka s podporou Nadácie ORANGE. Ide o projekt realizovaný hlavne v blízkom okolí našej školy a sú doň zapojení študenti druhého ročníka. text Filip Čonka & Tomáš Kortiš �oto M.V.

Zapojení študenti sledujú zmeny v mestskom parku Lanice, pozdĺž elektrárenského kanála a pozdĺž Hrona v priebehu ročných období z hľadiska biolo�ického, �eo�ra�ického a chemického. Za bioló�iu sú zapojené študentky II.A Nikola CHRIAŠTEĽOVÁ a Claudia BLIŠŤANOVÁ, za �eo�ra�iu Nikola BRHLÍKOVÁ z II.D a za chémiu Daniel MALIŠ z II.D. Do projektu boli zapojené aj celé triedy študentov druhých ročníkov, ktoré cez hodiny bioló�ie, chémie alebo �eo�ra�ie vyliezli spoza lavíc na čerstvý vzduch a skúmali dreviny, rastlinstvo, živočíšstvo a zloženie vody z Laníc a ich okolia. Nikola CHRIAŠTEĽOVÁ a Claudia BLIŠŤANOVÁ z II.A si pripravujú prácu na SO�, kde podrobne rozoberú rastlinstvo a živočíšstvo Laníc. Tiež sa zúčastnia vedeckej kon�erencie, kde odprezentujú doteraz zozbierané údaje.

Čo si o projekte myslia zainteresovaní študenti a profesori? „Mne sa práca v teréne veľmi páčila, myslím si, že by sa to

malo robiť na viacerých hodinách. Zistili sme, čo všetko za potvory sa nachádzajú v Laniciach. Neodporúčam si v jazierku umývať ruky, nohy alebo nebodaj z neho piť, pokiaľ nemáte, samozrejme, nedostatok bielkovín.“ Claudia BLIŠŤANOVÁ, II.A „Práca v teréne ma veľmi bavila.“ Nikola CHRIAŠTEĽOVÁ, II.A „Určite to bola oveľa zaujímavejšia forma výučby, keďže naše hodiny geografie, chémie a biológie prebiehali vonku, priamo v Laniciach, a nie tradične v laviciach.“ Nikola BRHLÍKOVÁ, II.D „Tento projekt nám podľa mňa dal veľa, pretože nie je nič dôležitejšie ako poznať svoje vlastné okolie.“ Daniel MALIŠ, II.D „Výučba v teréne je oveľa zaujímavejšia, je netradičná a študenti si z nej viac pamätajú. Študenti sa dozvedeli o svojom bezprostrednom okolí. Ďalej mali možnosť absolvovať exkurziu celým Horehroním pozrieť sa ku prameňu Hrona či k malej vodnej elektrárni...“ M�r. Alena KVASNICOVÁ, koordinátorka projektu


Záver projektu Vyvrcholenie celého projektu bude na vedeckej kon�erencii, ktorá sa plánuje v novembri 2012. Financie potrebné pre projekt zabezpečila Nadácia Oran�e. Z týchto �inancii sa zakúpili rôzne pomôcky (binokulárna lupa, súprava na chemický rozbor vody - Aquamerck,...). Projekt mal pozitívny ohlas medzi študentmi. V Laniciach by sa preto mohli možno vyučovať aj iné predmety. Učiť sa slovnú zásobu týkajúcu sa prírody a nášho bezprostredného okolia či sedieť pod stromom a kochať sa prednesom literárneho diela... Celkom príjemná predstava :)

�oto http://commondatastora�e.�oo�leapis.com


zaujalo nás... NOVINKY OD APPLE

Minulý mesiac Apple predstavil najnovší iPhone 5, ale takisto aj novú radu hudobných prehrávačov iPod a s tým spojený obchod a so�tvér iTunes. text Filip Čonka foto živé.sk

V ČOM JE iPHONE 5 INÝ?

Rozmery V porovnaní s iPhonom 4S je iPhone 5 takmer o 10 mm dlhší a o 1 mm tenší. Väčšia dĺžka sa prejavila aj na displeji, ktorý má teraz rozlíšenie 640×1135 px (iPhone 4 má 640×960 px) a je v širokouhlom pomere 16:9. Hmotnosť zariadenia sa znížila takmer o 30 � na 112 �, čo ako zákazníci určite oceníme. Operačný systém iPhone 5 prichádza aj s najnovším operačným systémom iOS 6. Existuje aj možnosť up�radu pre staršie zariadenia od Apple na iOS 6, ale teraz je lepšie si to s up�radom dobre premyslieť, hlavne ak využívate aj aplikáciu Mapy. V najnovšej verzii mapových podkladov určených pre iOS6, ktoré začal vydávať sám Apple, boli nájdené chyby (niektoré aj dosť vtipné), ktoré neboli úplne opravené. Cena Základná cena sa od iPhone 4S takmer nezmenila, za najlacnejší 16 GB model zaplatíte 679 €, najdrahší je 64 GB model s cenou 899 €. Predražila sa však cena príslušenstva, a to hlavne kvôli novému konektoru Li�htnin�, ktorý je zabezpečený autorizačným čipom.

iPhone 4S

Procesor V iPhone 5 je novší a o trošku viac taktovaný dvojjadrový procesor, ktorý dosahuje v testoch vyše dvojnásobný počet bodov oproti iPhone 4S (dokonca viac bodov než iPad 3. �enerácie). Procesor je od Apple označovaný ako A6 a založený na procesoroch ARMv7 (architektúra Swi�t). RAM je oproti predchodcovi dvojnásobná, teda 1 GB, čo sa spolu s jej rýchlosťou mohlo podpísať na takých nadpriemerných výsledkoch pri testovaní. Konektivita Oproti staršiemu iPhone podporuje iPhone 5 siete 4G, takzvané LTE, ktoré reálne dosahujú rýchlosť až 20 MB/s pri sťahovaní a až 10 MB/s pri odosielaní dát (teoretická priepustnosť sietí LTE je omnoho vyššia: 300 MB/s sťahovanie a 75 MB/s odosielanie dát). Na Slovensku testuje takúto sieť operátor O2 v okolí Bernolákova, Ivanke pri Dunaji a Zálesí. Výdrž batérie Výdrž batérie by mala byť porovnateľná s iPhone 4S, pretože jej kapacita je takmer rovnaká (iPhone 5 ju má o 0,75% väčšiu), čo znamená cca. do 200 h (8 dní) v pohotovostnom režime.

iPhone 5


iPod Nano

Nové prehrávače iPod iPod Nano V poradí už siedma �enerácia tohto prehrávača priniesla nový dizajn, 2,5 palcový multi-touch displej a aj známe tlačidlo „home“. Jeho hrúbka dosahuje len 5,6 mm, podporuje prehrávanie videa, prezeranie �oto�rafií, samozrejme, prehrávania hudby, má FM tuner a Bluetooth. Takisto ako iPhone 5 má aj iPod Nano nový zmenšený konektor Li�htnin�. Cena je určená na $149 a dodáva sa v siedmich �arbách.

�oto cdn.pocket-lint.com

iPod Touch S hrúbkou len 6,1 mm, hmotnosťou 88 �, dvojjadrovým procesorom A5 (ARM v7 – architektúra Cortex-A9) s rýchlou �rafikou a displejom s rozlíšením 640×1135px (rovnaké ako v iPhone 5), s podporou Wi-Fi , Bluetooth 4.0 a podporou AirPlay (prenášanie obrazu cez Wi-Fi do STB Apple TV) ho Apple označuje ako „najlepší iPod Touch aký kedy vyrobil“. Batéria v najnovšom iPode Touch umožňuje prehrávania hudby vyše 40 hodín. Takisto je vybavený konektorom Li�htnin� a cenovkou $299 za 32GB model.

iPod Touch


To naj z The Art Challen�e

�oto Terézia Turčanová

�oto Veronika Hamplová


foto Andrea Benkovรก


naša tvorba... Bola noc – a všetci spali, len hviezdy sa prizerali, na to, ako sedíš pri mne, bozkávaš ma neúprimne a pozeráš do mojich očí, cítiac vinu, že sa končí, náš príbeh iba tvojou vinou. Odchádzaš za lepšou, inou, čo dáva ti to, čo mne chýba. Neviem, kde sa stala chyba a neviem prečo sme sa zrazu ocitli na bode mrazu... Už je čas odísť a začať znova, hovoriť tie isté slová, a robiť presne také veci, čo robili už asi všetci, keď odchádzali niekam inam. Má hľadať ich ešte význam? Ak sú šťastní, tak čo viac treba? Nechcem stratiť tiež aj teba... No ty to vidíš celkom inak, a nezmení to nikto nijak. A tak ostalo mi srdce v dlani poznačené milovaním.

autor Lívia Šťastná

�oto In�. Soňa Kružliaková


Všeobecné záväzné pravidlá používania KUPÓNU IMUNITY: * po predložení kupónu imunity je žiak jednorázovo oslobodený od skúšania * kupón imunity je možné použiť len na ústnu odpoveď * kupón imunity sa predkladá až po vyvolaní (ak učiteľ neurčil inak) * učiteľ po predložení kupón výrazne označí ako použitý (podpíše, preškrtne...) * kupón imunity je možné použiť na jednom predmete len jedenkrát za polrok * kupón imunity je platný len v období, ktoré je na ňom vyznačené * kupón imunity je platný len s časopisom

n ó p u K

y t i n imu


<Untitled> 3  

školský časopis Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene ročník II. (2012/2013) číslo 1.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you