Page 1

In hierdie uitgawe.

WELGEVONDEN BULLETIN | APRIL 2018

TOEGANGSBEHEERSTELSEL

TROTSE BORG VAN DIE WELGEVONDEN BULLETIN


Van die Redakteur

Winter het ʼn manier om dinge te verlangsaam – en dit gee ʼn broodnodige ruskans aan beide mens en natuur. Maar, anders as in die res van ons land, hou wintertyd in die Boland met

TROTSE BORG VAN DIE WELGEVONDEN BULLETIN

die gepaardgaande reën ook die onmiskenbare belofte van herlewing in, selfs van oorvloed in die seisoen wat volg. Geniet die verposing en die rustigheid wat Welgevonden Landgoed en sy buitengewone omgewing dié tyd van die jaar bied. Maak die beste van die seisoen, ongeag of jy ʼn flink staptog in die verfrissende buitelug onderneem of aan die einde van die dag knus met ʼn glas rooiwyn voor die kaggel opkrul. Winter in die Boland is meer as maar net nog ʼn seisoen – dit is ʼn tyd van magiese ervarings en langsame vernuwing in ʼn atmosfeer van kalme rustigheid. Terselfdertyd kan ons met verwagting uitsien na die nuwe lewe wat volg wanneer die winter oorloop in lente. Dít is die verwagting wat deel is van hierdie rustige seisoen. Johan du Preez 2


Hierdie e-Tydskrif is in vennootskap ontwerp en gepubliseer deur:

Inhoud Uit die kantoor van die landgoedbestuurder

04

Nuwe toegangsbeheerstelsel vir besoekers

10

Ontmoet Gino Gqamlana

14

‘n Afdeling van GLOVent Solutions www.glovent.co.za | chandi@glovent.co.za

‘n Afdeling van That Touch Consultants

8th Man Restaurant & Rugbymuseum

17

OM TE ADVERTEER: Kontak ons verkoopspan: Tel: 0861 017 424 TROTSE BORG VAN DIE WELGEVONDEN BULLETIN

E-pos: info@thattouch.co.za Foto’s: Johan du Preez, tensy anders vermeld.

Volgende uitgawe: JULIE 2018

Vrywaring: Hierdie e-tydskrif word saamgestel om nuus en nuttige informasie aan die eienaars van eiendom in Welgevonden Landgoed en aan landgoedinwoners te verskaf. Dit word deur GLOVent Media – ʼn afdeling van GLOVent Solutions – en That Touch Media namens die Welgevonden Landgoed Huiseienaarsvereniging (WHEV) gepubliseer. Hoewel alle moontlike stappe gedoen word om die korrektheid van die inhoud te verseker, kan die WHEV, die redakteur en/of die uitgewer nie aanspreeklik gehou word vir enige onakkurate inligting nie. Die WHEV, die redakteur en/of die uitgewer stem nie noodwendig saam met alle menings wat in die publikasie uitgespreek word nie.


Uit die

Landgoedbestuurder se Kantoor

Nuwe Terreinuitlegdiensverskaffer Welkom aan Servest Landscaping, die nuutaangestelde diensverskaffer verantwoordelik vir Welgevonden Landgoed se terreinuitleg, wat onlangs by Crown Landscaping oorgeneem het. Servest Landscaping is reeds sedert 1995 ‘n bekende maatskappy in die terreinuitleg- en grasbaan-industrie en verskaf terreinuitlegdienste aan ‘n verskeidenheid marksektore. Hul kliënte in slegs die Wes Kaap sluit onder meer die volgende in: The Cellars, Grand West, Helderberg Village, Universiteit van Stellenbosch, Val De Vie Estate and Polo Club, en die Kaapstad Internasionale Lughawe.

Die maatskappy is onder meer by die South African Landscaping Institute (SALI), Green Building Council of South Africa (GBCSA), die Landscape Irrigation Association of South Africa (LIA) en die Construction Industry Development Board geaffilieer. (Lees ook later in die Bulletin die onderhoud met Gino Gqamlana, Servest Landscaping se terreinbestuurder op die Welgevonden Landgoed.)

4


Spoedwalle

Die spoedwalle behoort egter nie skade aan standaardmotorvoertuie wat teen die gepaste spoed op die landgoed ry, te veroorsaak nie. (Die gepaste spoed is nie noodwendig altyd

Landgoedbestuur (vervolg . . .)

ʼn spoed gelykstaande aan of net onder die spoedgrens nie.) Daarom is die vereiste gestel

ʼn Kwessie wat ʼn mede-inwoner oor spoedwalle op die landgoed geopper het, is deur die WHEV-Uitvoerende Komitee bespreek – spesifiek die bekommernis dat sommige spoedwalle dalk nie korrek ontwerp of aangebring is nie, en die feit dat sommige inwoners bekommerd is dat enkele van die spoedwalle moontlik skade aan hul voertuie kan veroorsaak.

dat alle spoedwalle op die landgoed aangebring moet word volgens goeie praktyk en standaardspesifikasies. Die UK het ʼn onafhanklike diensverskaffer aangestel om alle spoedwalle op die landgoed te evalueer ten einde te bepaal of dit aan die standaardspesifikasies voldoen, al dan nie. Indien daar spoedwalle is wat nie aan die spesifikasies voldoen nie, sal dit reggestel word. Ons sal inwoners op die hoogte hou van vordering in hierdie verband.

Die uitgangpunt wanneer op hierdie bekommernis gereageer word, is dat die motivering vir die aanbring van spoedwalle was om inwoners teen potensiële beserings te beskerm. Daar is te veel motoriste wat ons spoedgrens ignoreer en sodoende ʼn onaanvaarbare risiko skep vir voetgangers (veral kinders), ander padgebruikers (veral fietsryers) en troeteldiere. Dit is bewys dat die enigste werklik effektiewe metode om onverantwoordelike gejaag (selfs al is dit slegs deur ʼn minderheid bestuurders) te verhoed, spoedwalle of ander soortgelyke fisieke hindernisse is.

5


Herstel van Strate

Landgoedbestuur (vervolg . . .)

Die Stellenbosch Munisipaliteit het ʼn onderhoudsprogram van stapel gestuur om stelselmatig strate in Welgevonden Landgoed waar instandhouding noodsaaklik is, te herstel. Die werk sal onder meer die volgende insluit: stormwaterdreinering, herstel van randstene, opvul van slaggate en die aanbring van nuwe bolae waar nodig. Wees asseblief versigtig en geduldig wanneer u strate gebruik terwyl onderhoud aan die gang is.

Verbetering van die Vleiland benede die R304-Ingang Daar is begin met die verbetering van die omgewing van die vleiland benede die R304ingang. Aktiwiteite sluit in die verwydering/uitkapping van die ondergroei in die stroom wat die watervloei vertraag om sodoende oorstroming van die laagliggende geboue by die ingangshek te verhoed, inrig van ʼn piekniekplek in die skadu-gebied naby die noordwestelike hoek aan die onderkant van Mountain Silverrylaan, en oprig van ʼn skemerkelkiedek in die omgewing van die brug waar Welgevonden Boulevard die stroom na die vleiland kruis. 6


Landgoedbestuur (vervolg . . .)

Fibre to the Home (FTTH) – Die Jongste Nuus Dankie aan alle eienaars en inwoners vir u reaksie op ons uitnodiging om u voorkeure en verwagtinge met betrekking tot die voorsiening van ʼn optieseveselkabelnetwerk op die Welgevonden Landgoed aan ons te kommunikeer. Ons het aan die hand van u insette en die advies van onafhanklike kundiges wat ons tydens die ondersoekproses adviseer, ʼn Request for Informationdokument (RFI) saamgestel. Hierdie dokument voorsien

die

nodige

inligting

wat

potensiële

diensverskaffers in staat stel om hul benadering met betrekking tot die installasie en instandhouding van so ʼn netwerk op die landgoed uiteen te sit. Dié RFI is na ʼn uitgebreide lys diensverskaffers versprei, met die doel om hul voorleggings in die verband te versoek. Die keerdatum vir hierdie fase van die proses was 7 Mei 2018. Die voorleggings wat ontvang

is, word tans bestudeer en die kriteria wat toegepas word, sluit onder meer in die volledigheid van die inligting, hoeverre dit aan ons vereistes soos omskryf voldoen, asook bykomende voordele wat aangebied word. Sommige of al die diensverskaffers wat gereageer het, sal genooi word om hul potensiële produkte voor te lê om enige onduidelikhede uit te klaar. Die proses sal dien as die vertrekpunt vir die finale aanbeveling van watter diensverskaffer die geskikste is om ná ʼn deeglike kontraktuele proses aangestel te word om voort te gaan met die installasieproses en daaropvolgend met die bestuur van die optieseveselkabelnetwerk.

Ons beoog om teen Junie 2018 in staat te wees om die voorkeurdiensverskaffer aan te wys sodat ons die bal aan die rol kan sit om die kontrak te finaliseer sodat die installasiewerk kan begin.

7


Xone Security - Trofeewenners van die Kwartaallikse Skofkompetisie

Landgoedbestuur (vervolg . . .)

Op die foto verskyn die Xone-skof wat die mees onlangse Skof-van-die-Kwartaalwisseltrofee verower het. Dié trofee word toegeken aan die skof wat die meeste punte behaal het tydens die vorige kwartaal se evaluering, gebaseer op ʼn verskeidenheid aspekte van hul prestasie as ʼn span. Skoflede dra ʼn mini-replika van die trofee op hul uniformlapelle tot tyd en wyl die volgende kwartaalwenners aangekondig word.

Veiligheid van Kinders Die bestuur van Welgevonden Landgoed is bekommerd oor die veiligheid van kinders wat toegelaat word om by voertuie se vensters uit te hang, of selfs buite op die treeplank van voertuie te staan wanneer ouers in die landgoed ry. Ons versoek ernstig dat hierdie gebruik gestaak word, nie net om aan verkeersreëls te voldoen nie, maar veral om die kinders se veiligheid te verseker.

Van links na regs: E. Duiker, K. Sopili, T. Apolisi, J. Swartling, S. Mncedi, T. Rameti, Z. Ngantweni, H. Hendricks

8


Curtains, Blinds & Shutters • Curtains & Accessories • Roller, Double Roller, Venetian & Panel Blinds • Bamboo, Basswood & Plasswood Blinds • Motorized Blinds • Verticle blinds • Shutters

Elizabeth Neveling Click to view all products

9

072 612 6077 021 786 1466 @ info@enwd.co.za www.enwd.co.za


Toegangsbeheerstelsel vir Besoekers Inleiding ʼn Nuwe besoekersbeheerstelsel (VMS – Visitor Management System) om die toegang van besoekers tot die landgoed te beheer en te bestuur word binnekort geïmplementeer. In ʼn neutedop stel die nuwe VMS eienaars en besoekers (na beide hierna verwys as inwoners) in staat om self voorafgoedkeuring te gee vir hul besoekers om die landgoed te betree. Dit gebeur met behulp van die GLOPortal-app op die inwoner se selfoon, vanwaar ʼn kode gegenereer word wat per selfoon deur die inwoner aan die besoeker verskaf word. Wanneer besoekers met dié kode by die sekuriteitsingang opdaag, sal hulle met behulp van die kode, asook die landgoed se standaardsekuriteitsmaatreëls, toegang tot die landgoed verkry. 10


Vereistes

VMS-Funksionaliteit vir Inwoners

Toegangsbeheerstelsel (vervolg . . .)

Ten einde die diens te gebruik, moet inwoners aan die volgende kriteria voldoen:

Inwoners sal met die VMS die volgende kan doen:

• Slegs inwoners wat op die Welgevonden Landgoed

• Voorafmagtiging

biometriese stelsel geregistreer is, sal voorafmagtiging

die app uit die slimfoon se telefoonboek te kies. Die

by die R304-ingang tot die landgoed. (Inwoners wat

voorafmagtigingskode word direk aan die besoeker gestuur

tans hul vingerafdrukke gebruik om die landgoed te

deur middel van ʼn SMS of kitsboodskapdiens, byvoorbeeld

betree, is reeds geregistreer.)

WhatsApp. Die besoeker ontvang die kode beide as ʼn 5-syfer persoonlike identifikasienommer (PIN) en ʼn strepieskode

• Hulle moet ʼn slimfoon (Android of iOS)

(barcode) wat aan die sekuriteitspersoneel aangebied kan word

waarop die GLOPortal-app geïnstalleer is,

by aankoms.

gebruik. (Meer inligting oor die GLOPortal-

gekommunikeer word.

besoekers:

selnommer in te tik óf die persoon met behulp van

nie, moet onverwyld registreer by die sekuriteitskantoor

installeer en te gebruik, sal binnekort

aan

Dit kan gedoen word deur óf die besoeker se

vir besoekers kan gee. Inwoners wat nog nie geregistreer is

app en die maklike stappe om dit te

verleen

Voorafmagtiging vir kontrakteurs: Voorafmagtiging vir ad

hoc-kontrakteurs word op dieselfde wyse as dié vir besoekers hanteer. 11


Toegangsbeheerstelsel (vervolg . . .)

VMS-Funksionaliteit vir Inwoners

(vervolg . . .)

Toegangsbeheermaatreëls by Aankoms

• Besoekersbeheer en –geskiedenis: ʼn Rekord van vorige besoekers

Toegangprosesdures vir besoekers by die ingange na Welgevonden

word vir maklike verwysing gehou. Die voorafmagtigingskodes wat

Landgoed behels twee aktiwiteite – die verifiëring van toestemming en

aan elke besoeker toegewys is, word aan die inwoner vertoon, sou die

die identifikasie van besoekers.

besoeker sy/haar kode verloor. Die inwoner kan kodes ook weer stuur of deaktiveer.

• Verifiëring van toestemming: Sekuriteitspersoneel verifieer die kode wat vir voorafmagtiging uitgereik is deur die 5-syferkode in

• Hoflikheidskennisgewings: Hoflikheidshalwe word kennisgewings

die draagbare verifikasietoestel in te tik, of deur die strepieskode

aan inwoners gestuur wanneer hul besoekers die landgoed binnekom

te skandeer. Die doel hiervan is om te bevestig dat die besoeker

of verlaat. Alle kennisgewings word as boodskappe via die app (in-app-

magtiging het om die landgoed binne te kom.

boodskappe) gestuur indien die inwoner die GLOPortal-app op hul fone het. Inwoners wat nie toegang tot die app het nie, ontvang die kennisgewings via SMS.

‘n Voorafmagtigingkode is slegs geldig vir ʼn enkele toegang en uitgang.

• Identifikasie van besoekers: Al het die besoeker voorafmagtiging, is dit steeds belangrik om die persoon te identifiseer. Dit word gedoen deur die besoeker se Suid-Afrikaanse bestuurderslisensie of identiteitsdokument te skandeer. Die besoeker se voertuig word geregistreer deur die lisensieskyfie te skandeer.

12


Toegangsbeheermaatreëls by Aankoms (vervolg . . .) • Bykomende inligting: Addisionele inligting soos byvoorbeeld die aantal

Toegangsbeheerstelsel (vervolg . . .)

passasiers in die voertuig kan aangeteken en na verwys word, indien nodig.

Uitgaan-administrasie ʼn Soortgelyke proses word gevolg wanneer besoekers die landgoed verlaat.

Die valboom sal slegs opgelig word nadat aan al die verifiëringsvereistes voldoen is. Dit geskied outomaties, wat dit die menslike element uitskakel by die besluit of ʼn besoeker toegang kry of nie.

Hantering van Uitsonderings

Meer inligting sal volg . . . Verdere besonderhede oor die GLOPortal-app

Die VMS is ontwerp om toegang aan besoekers sonder voorafmagtiging te verleen, byvoorbeeld noodvoertuie, afleweringsdienste, besoekers met buitelandse identiteitsdokumente, voetgangers en so meer. Sodanige toegang

en hoe om dit te installeer, sowel as ʼn detailgids oor hoe om voorafmagtiging aan besoekers te verleen, volg binnekort.

is onderworpe aan dieselfde sekuriteitsvereistes wat vir voorafgemagtigde besoekers geld deur variasies van die standaardvereistes vir toegang hierbo uiteengesit te gebruik.

13


Ontmoet Gino Gqamlana van Servest Landscaping Gino Gqamlana, die bestuurder van Servest Landscaping op Welgevonden, het die regte getuigskrifte vir die posisie wat hy vul. Hy het nege jaar gelede by die maatskappy begin werk, en was vir die afgelope ses jaar in beheer van Servest Landscaping se aktiwiteite op Helderberg Village, ʼn landgoed met onder meer ʼn 9-gaatjie golfbaan, rolbalbaan en omvattende groen areas. Tydens ʼn onderhoud kort nadat hy op Welgevonden Landgoed begin werk het, was dit duidelik dat Gino reeds ʼn aanvoeling gehad het vir die landgoed en wat hy hier wil doen. Hy het hoë agting vir wat die vorige terreindiensverskaffer bereik het, maar beklemtoon dat hy daarna uitsien om daarop te verbeter. 14


Sy eerste prioriteit is om die twee ingange na die landgoed, die hoofroetes en paadjies, sowel as die omgewing rondom die dam, te verfraai. “Dit is belangrik om die areas wat die meeste inwoners en

Ontmoet Gino Gqamlana (vervolg . . .)

besoekers gebruik, te prioritiseer. Dié benadering is nie net tot voordeel van die inwoners nie, maar dra ook by tot die prestige en waardigheid van die landgoed in die algemeen,” sê Gino. Hy wil ook, waarna hy verwys as “fokusareas”, skep in omgewings waar inwoners kan ontspan en dit wat die omgewing bied, kan geniet. Hy sien die dam-omgewing as so ʼn area.

Gino verduidelik dat Servest Landscaping ʼn sentrale landskapontwerpafdeling het wat hom en die landgoedbestuur adviseer tydens die voorbereiding van ʼn oorhoofse terreinontwerpplan vir die landgoed. Sodra so ʼn plan geformuleer is, word dit maklik om stelselmatig te werk om die plan uit te voer en te moniteer. 15


Ontmoet Gino Gqamlana (vervolg . . .)

Operasioneel bestuur Gino ʼn voltydse span wat verantwoordelik is vir

Gino is ingenome met die bestaande kwekery op die landgoed wat hulle

die instandhouding van die bestaande groen areas en die skep van

oorgeneem het. “Dit sal my in staat stel om soveel moontlik van wat ons

nuwes, sowel as snoeiwerk, skoonmaaktake en ander roetine dag-tot-

benodig, self te kweek en terselfdertyd geld te bespaar aangesien ons nie

dag-verpligtinge op die landgoed. Hy bestuur ook ʼn toegewysde Servest

elders plante hoef te koop nie.

Landscaping-span wat die landgoed tweeweekliks besoek om die gras op die groen areas te sny. Tydens die gesprek is dit ooglopend dat Gino mense eerste stel. “Ek sien

“Ek kon nie vir ʼn beter pos gevra het as om op Welgevonden Landgoed aangewend te word nie. Met sy ligging in so ʼn pragtige deel van die Boland het ek op die regte plek beland!” sê Gino.

uit daarna om saam met die landgoedbestuur te werk en om kontak te hê met inwoners,” sê hy. Hy voel dat die meeste Welgevonden-inwoners, ten spyte van die droogte, hul bes doen om versorgde tuine te onderhou. “Ek en die inwoners het dieselfde doelwit, naamlik om die omgewing waarbinne hulle leef mooier te maak. Ek sien uit daarna om tuinwenke uit te ruil en om nuwe idees te genereer oor wat gedoen kan word om ʼn nog aantrekliker omgewing te skep.”

Terwyl ‘n mens luister hoe passievol hy oor die natuur is, is dit duidelik dat Gino se aanstelling op Welgevonden Landgoed vir hom veel meer is as net nog ʼn werk. Dit is vir hom ʼn posisie wat hom die geleentheid bied om die natuurlike skoonheid van die landgoed te bevorder en, deur dit te doen, ʼn omgewing te skep wat beleggers na hierdie wonderlike area sal lok, self nog voor hulle oorweeg om ʼn eiendom hier te koop.

16


8 Man is hier om te bly th

Hierdie maand ontmoet ons in ons gereelde fokus op besighede in die Stone Square-sakekompleks die 8th Man Restaurant & Rugby Museum, met Piet en Josua Swanepoel as nuwe eienaars. Tydens die gesprek met Piet Swanepoel van die 8th Man Restaurant & Rugbymuseum is een aspek voor die hand liggend - die Swanepoels en hulle familierestaurant met sy nuwe naam en ons-doen-dit-soos-

Piet en Josua Swanepoel

Welgevonden-daarvan-hou-aanslag, is hier om te bly! Piet (die “ou” man – soos in “solied, ewewigtig en ervare”) en Josua (die spruit – bedoelende “entrepreneur, entoesias en visionêr”) het die restaurant teen die einde 2017 oorgeneem.

“Uit ʼn kommersiële oogpunt het ons ʼn restaurant gekoop wat ons suksesvol gaan bedryf,” sê Piet. “Maar, (en dit blyk dat dié gedeelte vir hom belangriker is – Red.) ons het ook die geleentheid om ‘n diens aan Welgevonden en die omliggende gemeenskappe te lewer en om hul verwagtinge ten opsigte van hul gunstelingrestaurant op hul drumpel te oortref,” voeg hy by. 17


Westelike Provinsie Weermagrugby. Die eerste van sy versameling rugbytruie was sy eie Griekwatrui wat hy in 1974 gedra het, en dit het ontwikkel tot die besondere versameling wat tans permanent in die 8th Man Restaurant

8th Man is hier om te bly (vervolg . . .)

& Rugbymuseum uitgestal word.

Foto: Facebook

Die atmosfeer by die 8th Man Restaurant is elegant, dog informeel. Dit is ʼn gepaste plek vir ʼn intieme ete vir twee, ʼn familiefees of ʼn private kuier om oupa se verjaarsdag te vier. Dit bied ook ʼn gewilde kroegkuierplek waar jonges en die wat jonk van gees is, die trendy, die cool, die chic en een en almal wat sommer net lekker wil kuier, tyd kan verwyl. Hierdie gedeelte

Josua is ook ʼn geesdriftige sportman wat Boland in krieket verteenwoordig het.

van die restaurant is ook die hart van die 8th Man

Met pa en seun se belangstelling in sport, en

Rugbymuseum, waar rugbymemorabilia uitgestal

die dissipline en entoesiasme wat daarmee

is en die opwinding van sportgeleenthede op die

gepaardgaan,

grootskermtelevisie gevolg kan word.

aangename atmosfeer en aandag aan detail

Piet was ʼn kolonel in die Suid-Afrikaanse Weermag en voor sy aftrede ʼn geesdriftige sportman en

administrateur. Hy was, onder

meer, ʼn staatmakersenter in sy jonger dae, ʼn suksesvolle rugbyafrigter asook voorsitter van

kan

kliënte

uitsien

na

ʼn

wanneer hulle by die 8th Man Restaurant & Rugbymuseum kuier. Hulle kan ook lekker gees vang tydens direkte uitsendings van sportgeleenthede op TV, midde die nostalgie van

buitengewone

rugbymemorabilia

uit

vergange dae. 18


Spesiale aanbiedings • Maandae: Schalk Burger No. 6: R58 • Dinsdae: Kobus Wiese super Pasta: R58

8th Man is hier om te bly (vervolg . . .)

• Woensdae: Handré Pollard No. 10 Steak: R98 • Donderdae: Louis Schreuder No. 9 Schnitzel: R58 • Vrydae: Jean de Villiers kaptein Nachos: R58

Foto: Facebook Hou jou oë oop vir hulle maandelikse tema-aande wat op hul Facebook-blad gepubliseer word en wat baie pret beloof!

Besigheidsure

• Saterdae: De Wet Barry No.12 Ontbyt: R58 • 500 ml Stellenbrau Draught: R34 • Dubbelbrandewyn en Coke: R22 Besprekings en wegneemetes: Bel asseblief 083 281 7146 of 083 379 5866 Klik hier om die 8th Man Restaurant & Rugbymuseum

• Maandae tot Donderdae: 09:00 – laaste rondte 21:00

se Facebook-blad te besoek en volg hulle gerus.

• Vrydae en Saterdae: 09:00 – laaste rondte 23:00

Volg hulle ook op Instagram by @8thmanbistro

• Sondae: Gesluit

19


TROTSE BORG VAN DIE WELGEVONDEN BULLETIN

U bydrae is belangrik! Stuur asseblief u voorstelle en bydraes vir die volgende Welgevonden Bulletin na johan_du_preez@yahoo.com 21


www.hmline.co.za

CLICK HERE TO REQUEST A PRO TODAY


Welgevonden Business Owners

We pay top prices in cash for any gold

Do you want to sell or trade in your

jewellery, silver, diamonds, platinum, Kruger

vehicle? Contact us first for the best

Rands. (Next to Stellenbosch Travel https://

possible price.

goo.gl/maps/cspPJZ5uKoH2)

Natacha: 079 567 2888 / 021 882 9558

Ruaan: 081 580 1377

58 Bird str, Unit 13, Stellenbosch

ruaan1976@gmail.com

Insect screens keep MOZZIES, FLIES, SLIDERS, SNAKES, LIZARDS and even the NEIGHBOUR’S CAT out! 10 Bridge Road, Plankenbrug, Stellenbosch

Bridget Fouche: 021 882 8305 www.flyscreen.co.za

YOUR ADVERTISEMENT Book your space and show your fellow residents what you do! This specific space only available to Welgevonden Estate residents. R 175 ex vat per issue. Next issue: July 2018. To book email info@thattouch.co.za

23


THE BUSINESS THAT CONSIDERS ITSELF IMMUNE TO THE NECESSITY FOR ADVERTISING SOONER OR LATER FINDS ITSELF IMMUNE TO BUSINESS.

do it right early this year! Advertise your business in the NEXT ISSUE!

- Derby Brown

Contact us for a list of Estates and pricing 076 041 8933 | info@thattouch.co.za

201804 WELGEVONDEN_AFR Nuusbrief  
201804 WELGEVONDEN_AFR Nuusbrief