Page 1

www.gloszwybrzeza.pl

tygodnik regionalny

Paulo Coelho Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli, to także głęboka zaduma nad wymową każdego słowa.

Powiat Gryficki

Brojce

Gryfice

Karnice

Kamień Pomorski

Świerzno

Nowogard

Płoty

Rewal

Trzebiatów

Nr 5(5) 25.08.2011 r. - wydanie bezpłatne

Prawdziwy Przyjaciel...

Zebranie robocze sołtysów Gminy Gryfice

Do zakresu działania gminy należy m. in. wspieranie, współpraca i upowszechnianie idei samorządowej, na szczeblu sołectw i lokalnych społeczno-

ści. Problemów i potrzeb jest bardzo wiele. Ich omówieniu i szukaniu rozwiązań, służyło robocze spotkanie sołtysów Gminy Gryfice w Jaślu.

str. 9

Gminę Trzebiatów oraz Gminę Wandlitz (Niemcy) łączą stosunki partnerskie już od 10 lat. Grupy z tych obu gmin często się odwiedzają. Jednostki straży pożarnych z Wandlitz i Trzebiatowa również nazywają siebie przyjaciółmi. Dowodem tych relacji niech będzie choćby fakt uczestniczenia niemieckiej straży w Międzynarodowych Zawodach Strażackich Sikawek Konnych, które rozgrywane są od lat w Trzebiatowie.

str. 7

DZIESIĘĆ TYSIĘCY (10 000) EGZEPMPLARZY

STAR TRUCK w Rogowie

Zaczynaliśmy od 1 500 egzemplarzy, a w tej chwili nakład wynosi 10 000. Z sondaży wynika, że każde wydanie czytane jest przez około 30 tysięcy osób (jeden egzemplarz dociera bowiem do 3-4 członków w rodzinie).

str. 2

W dniach od 12 do 15 sierpnia z okazji święta Wojska Polskiego, które przypada na 15 sierpnia, w Rogowie odbywał się STAR TRUCK, impreza, która miała promować to niezwykłe miejsce.

str. 6


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

DZIESIĘĆ TYSIĘCY (10 000) EGZEPMPLARZY w numerze... Szanowni Państwo, „Głos z… WYBRZEŻA” jest młodą gazetą. Ukazuje się dopiero od 2 miesięcy, jednak ma już mocną pozycję na rynku mediów lokalnych. Jesteśmy gazetą niezależną, rzetelnie i obiektywnie informującą przede wszystkim o sukcesach (ale i bolączkach) gmin, powiatu oraz o życiu mieszkańców. Udało się nam już zgromadzić rzesze Czytelników. Z każdym numerem przybywa nam też nowych. Dowodem na to jest fakt, że nakład permanentnie rośnie. Zaczynaliśmy od 1 500 egzemplarzy, a w tej chwili wynosi 10 000. Z sondaży wynika, że każde wydanie czytane jest przez około 30 tysięcy osób (jeden egzemplarz dociera bowiem do 3-4 członków w rodzinie). Jesteśmy gazetą regionalną, bezpłatną, ukazującym się na razie w cyklu dwutygodniowym. „Głos z…WYBRZEŻA” ma 16 stron, w pełnym kolorze, drukowany jest w formacie zbliżonym do A3. Naszymi Czytelnikami są mieszkańcy powiatu gryfickiego. Ludzie w prze-

dziale wiekowym od 25 lat wzwyż, aktywni zawodowo lub pracujący na rzecz społeczności lokalnej. Gazeta dociera też do Nowogardu, rozdawana jest również w Świerznie. Ks. Sylwester

1. Ten, który przywrócił sławę .......................................... str. 3 2. Nowe budynki komunalne w Trzebiatowie ......................... str. 3 3. Co pokaże Rega .............................................................. str. 5 4. STAR TRUCK w Rogowie ............................................... str. 6 5. Prawdziwy Przyjaciel ......................................................... str. 7 6. Kolejna społeczność ma swoją świetlicę! ........................ str. 8 7. „Perła 2009” w Niechorzu! ......................................... str. 10 8. Stowarzyszenia Gminy Karnice ........................................ str. 11 9. Nowy samochód... .......................................................... str. 12 10. Odpust w Parafii Przemienienia Pańskiego w Płotach str.14 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA TRZEBIATOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla części ul. Nadmorskiej i terenu przyległego.

fot. A. Litwinowicz

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz art. 39 ust.1 pkt 3, art. 40 pkt 1 i 2 i art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/432/10 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla części ul. Nadmorskiej i terenu przyległego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mrzeżyna dla części ul. Nadmorskiej i terenu przyległego obejmującego działki w obrębie geodezyjnym Mrzeżyno-1 o numerach: 46/5, 42/1, 42/2, 41/1, 41/2 i część działki nr 385/2 o łącznej powierzchni 1,09 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.09.2011r. do 5.10.2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie w pok. Nr 11, w godz. od 1000 do 1400. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.09.2011r. o godz.1300 w sali konferencyjnej (pok. nr 15) Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.39, ust.1 pkt.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, czy prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokółu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: planowanie@trzebiatow.pl, do Burmistrza Trzebiatowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2011r. BURMISTRZ TRZEBIATOWA ZDZISŁAW MATUSEWICZ

Rozstrzygnięcie konkursu Radia Plus Redakcja Radia Plus Gryfice oraz gazety „Głos z... Wybrzeża” ogłasza zakończenie konkursu „Spływ kajakowy”. Największą liczbę punktów uzyskała pani Elżbieta Kopczyńska, która od samego początku aktywnie uczestniczyła w naszej zabawie.

Nagrodą główną w konkursie jest dwudniowy spływ kajakowy dla pani Elżbiety oraz dwóch wybranych przez nią osób towarzyszących. Trasa wycieczki obejmuje Gryfice –Kłodkowo – Mrzeżyno. Sponsorem nagrody i współorganizatorem spływu kajakowego jest pan Dariusz Jaworski właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego Kłodkowo.

OGŁOSZENIE Sprzedam trzypokojowe mieszkanie w bloku w Trzebiatowie, cena do uzgodnienia, tel 506024974

str. 2

Redakcja: Sylwester Marcula ks. (red. nacz.), Adam Litwinowicz, Jakub Suszyński, Iwona Borkowska, Krzysztof Wolski, Patryk Kucharczuk, Agata Dziuba, Magdalena Anaszewska; Kontakt: ul. 3 maja 17, 72-300 Gryfice, email: makala@makala.pl, tel. 794-99-32-89; Wydawca: Makala; Skład: Krzysztof Wolski; Nakład: 10 000 egz.

Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011


Urząd Gminy Trzebiatów ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, tel. 91 3872984, www.trzebiatow.pl Burmistrz - Zdzisław Matusewicz, Skarbnik - Mariola Ludwiczak, Przewodniczący Rady Gminy - Artur Cirocki

Ten, który przywrócił sławę... II R odz in n y P i kn i k w J a ro m i n i e JAROMIN

Już po raz II w Jarominie odbył się Rodzinny Piknik po nazwą „Ten, który przywrócił sławę – Warcisław I Książę Pomorza”. Zastanawialiście się Państwo

fot. A. Litwinowicz co ma wspólnego Warcisław I z Jarominem? Zapytaliśmy o to inicjatora zabawy Eugeniusza Kosteckiego: Wgłębiając się w historię Jaromina doszedłem do tego, że niegdyś Jaromin miał inną nazwę, właśnie Warcisław.

Idąc tym tropem chcieliśmy wykorzystać ten fakt do tworzenia ciekawego hasła promocyjnego. 13 sierpnia w Jarominie przygotowanych było bardzo wiele atrakcji, jak to bywa na rodzinnych festynach. Od godziny 12:00 rozgrywane były mecze piłkarskie. Od godziny 16:00 rozpoczęła się impreza główna. Strażacy z OSP Trzebiatów przygotowali pokaz, którego scenariusz był następujący: z samochodu, który uległ wypadkowi wyciągano za pomocą hydraulicznych nożyc pasażera, który został przewieziony do szpitala. Strażacy musieli poradzić sobie jeszcze z jednym problemem, a mianowicie ugaszeniem płonącego samochodu. Wszystko zakończyło się oczywiście happy endem. Największą frajdę dla najmłodszych stanowiły motory członków Gryfickiego Klubu Motocyklistów „GRYF”. Była okazja do zrobienia sobie zdjęcia przy

Śpiewające Robaczki

JAROMIN 13.08.2011r. dzieci z Robów - zespół „Robaczki” wzięło udział po raz pierwszy w Pikniku Rodzinnym w Jarominie, gdzie zaśpiewały dwie piosenki ,,Domowe „zoo”, „Na podwórku w piaskownicy”. Podczas wspaniałego występu naszych dzieci można było podziwiać ich zdolności oraz pasję, jaką jest śpiew. Wszyscy artyści pokazali się od jak najlepszej strony. Za występ otrzymali kolo-

rowe pluszaki od Pani Sołtys ufundowane przez HURTOWNIĘ ZABAWEK ,,INTER-AGA’’z DYGOWA za co serdecznie dziękujemy .Występ dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń. Organizatorzy zaprosili milusińskich na przyszły rok. Życzę dzieciakom dalszych sukcesów. Renata Socha - Sołtys

niezwykle oryginalnych motocyklach oraz quadach. Pokazy odtwórstwa historycznego przygotowane zostały przez agroturystykę Piastów pana Dariusza Zielińskiego. Oczywiście w kontekście hasła imprezy i bohatera Warcisława I Księcia Pomorskiego. Na scenie zabawiali uczestników festynu: Marianna Kowal, Weronika Pilch, Martyna Grzelak, Jarosław Joter Polemberski, Zejman Band – szanty, KEX Katarzyna i Eugeniusz Kostecki, Błyski Zbigniew i Kazimierz Pilch oraz DJ Da-

Adam Litwinowicz

fot. A. Litwinowicz

Nowe budynki komunalne w Trzebiatowie

TRZEBIATÓW Długo oczekiwane otwarcie budynków komunalnych na ulicach Długiej i Miłej w Trzebiatowie miało miejsce 8 sierpnia br. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz. Na uroczystości obecni byli również: wiceburmistrz Bogusław Barański, przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebiatowie Artur Cirocki oraz Radni Trzebiatowa. Do nowych mieszkań już pod koniec sierpnia wprowadzą się 33 rodziny. Każde mieszkanie posiada węzeł sanitarny oraz ogrzewanie gazowe. Mieszkania na parterze posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na terenie osiedla znajduje się plac zabaw dla najmłodszych, który jest ogrodzony, a tym samym jest bezpiecznym miejsce dla bawiących się dzieci.

fot. A. Litwinowicz Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011

riusz Murach. Przygotowanych było wiele atrakcji dla całych rodzin. O godzinie 21:30 miał miejsce niezwykły pokaz sztucznych ogni. Miejmy nadzieje, że za rok będzie okazja i możliwość do zorganizowania kolejnej III już edycji Rodzinnego Pikniku w Jarominie - mówi inicjator imprezy Eugeniusz Kostecki. Dziękuję wszystkim sponsorom i tym, którzy pomogli przy organizacji zabawy.

Burmistrz Matusewicz wręczył symboliczne klucze dla pierwszych mieszkańców - państwa Wioletty i Cezarego Karczewskich. Jesteśmy szczęśliwi, że będziemy mieli własne mieszkanie. Jest to dla nas naprawdę wspaniały dzień - z nieukrywaną radością mówili państwo Karczewscy. Budowa osiedla rozpoczęła się w kwietniu 2010 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 4 mln zł. W niedalekiej przyszłości w tym miejscu powstaną dwa kolejne bloki z 57 mieszkaniami. Adam Litwinowicz

fot. A. Litwinowicz

str. 3


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

PRZETARG Burmistrz Trzebiatowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczonyy nnaa sprzedaż następuj następującej u ącej uj e nieru ej nieruchomości: r chomości: ru

DZIAŁKI W TRZEBIATOWIE Burmistrz Trzebiatowa ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następuj następujących pu ących puj nieru er chomości niezabu eru a dowanych położonych w Trzebiatowie: abu nieruchomości niezabudowanych

nieruchomość zabudowana budynkiem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyj y nym z poddaszem nieużytkowym o łącznej yj dwukondygnacyjnym pow. 226,21 m2 położona przy ul. Głębokiej 1 w Trzebiatowie

NR DZIAŁKI

POW /m2/

POŁOŻENIE

dz. nr 15/18 o pow. 196 m 2 (KW 37804)

148/13

1605

ul. M. Nowotki

289/23

960

ul. M. Nowotki

CENA WYWOŁAWCZA – 250.000,00 zł. w tym: - budynki – 207.000,00 zł. gru r nt – 43.000,00 zł. ru - grunt WADIUM – 50.000,00 zł.

CENA PRZEZNACZENIE* WYWOŁAWCZA /zł./ tereny podmiejskich zespołów zabudowy

WADIUM /zł./

45.000,00

8.000,00

27.500,00

5.000,00

PRZE PRZETARG Z TAR ZE T G ODBĘD ODBĘDZIE Ę ZI ĘD ZIE IE SIĘ I W DNI IĘ DNIU DN U 30 WR WRZEŚNIA W Z NI ZEŚ NIA IA 2011 r. r O GODZ. Z 10.00 Z. W SA S SALI LI NR 15 UR U URZĘDU RZĘ RZ ZĘDU ĘDU MIEJS MIEJSKIEGO I IEJS KIEG KI IEGO W TR T TRZEBIATOWIE, ZEB ZE EBIA I TO T WI WIE IE, E, RYN RYNEK YNE YN NEK EK 1 UWAGA ! 

PRZE PRZETARG Z TAR ZE T G ODBĘD ODBĘDZIE Ę ZI ĘD ZIE IE SIĘ I W DNI IĘ DN DNIU U 30 WR W WRZESNIA Z NI ZES NIA IA 2011r. r O GODZ. r. Z 10.30 Z. W SA S LI NR 15 UR U RZĘ RZ ZĘDU ĘDU MIE IEJ IE EJSKI KIEG KI IEGO W TR T ZEB ZE EBIA I TO T WI WIE IE, E, RYN YNE YN NEK EK 1 SALI URZĘDU MIEJSKIEGO TRZEBIATOWIE, RYNEK

UWAGA ! 

 

   

W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 26 września 2011 roku wpłaci w gotówce Miejskiego w/w wadium na konto Urzędu Miej e skiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 ej w Bałtyckim Banku Spółdzielczym y w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia ym wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w / konto urzędu. /w Dowód wpłaty wadium będzie warunk warunkiem ar iem dopuszczeniaa do pprzetargu. arunk rzetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieru er chomości, a w przyp eru y adku uchylania się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ciągu yp nieruchomości, przypadku 1 miesiąca ąca od ddaty atyy pprzetargu, rzetargu, wadium przepada na rzecz sprzedaj a ącego. aj sprzedającego. Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dniaa pprzetargu. rzetargu. Minimalne postąp postąpienie ą ienie wyn ąp wynosi y osi 3.000,00 zł. yn Koszty sporządzenia umowy notarialnej e oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów ej w księdze wieczystej e ponosi Nab ej a yw ab y ca. Nabywca. W/w nieru nieruchomość er chomość nie jest obciążona i przeznaczona jest w planie zagospodarowania eru zabudowę Nabywca przejmuje nieruchomość przestrzennego gminy pod zabudo a abudo wę mieszkaniowo-usługową. Nab a yw ab y ca przejm e uj ejm u e nieru er chomość eru istniejącym. w stanie istniej e ącym ej y . ym Dodatkowych info informacji f rm fo r acji c udziela Referat Gospodark cji Gospodarki r i Nieru rk Nieruchomościami er chomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, eru pok. nrr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieru er chomosci@trzebiatow.pl eru nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów, 16.08.2011 r.

Nienajlepsze informacje

TRZEBIATÓW Prezes PKS Gryfice Zygmunt Dziew- nie przewiduje się realizacji tego proguć podpisał umowę z burmistrzem Trze- jektu” Zakończenie budowy obejścia drobiatowa Zdzisławem Matusewiczem, na przewóz dzieci oraz młodzieży, z miej- gowego Trzebiatowa od ulicy Kołobrzesca zamieszkania do Placówek Oświa- skiej do Parkowej, według harmonotowych, na terenie gminy Trzebiatów, w gramu prac zakończy się we wrześniu bieżącego roku, natomiast połączenie roku szkolnym 2011/2012. Jak podkreśla prezes PKS z komuni- ulicy Kamienieckiej i Zagórskiej zakońkacji korzystać będą mogli również inni czy się w maju 2012 roku. Środkowa mieszkańcy poszczególnych miejscowo- część obwodnicy łącząca obie inwestycje ści, którzy, po zakupieniu biletu, objęci drogowe nie została nawet zaplanowana. będą wszelkimi ubezpieczeniami jakie Ten etap jest najtrudniejszy do wykonania, a jednocześnie bez niego obwodnica zapewnia firma PKS Gryfice. Zygmunt Dziewguć jest jednocześnie jako całość, nie będzie w pełni przynosiRadnym Sejmiku Województwa Za- ła korzyści w celu rozładowania ruchu w chodniopomorskiego. W czasie wizyty w Trzebiatowie. Lit.A. Trzebiatowie poinformował Burmistrza o odpowiedzi na jego interpelację jaką otrzymał od Marszałka. W czasie VIII sesji Sejmiku Województwa Radny Dziewguć zadał pytanie o stan II etapu obwodnicy w Trzebiatowie. „Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2037 fot. A. Litwinowicz

str. 4

 

      

Do wylicytowanej e ceny grun ej gruntu r tu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązuj run obowiązującej u ącej uj ce w dniu zawarcia cej umowy sprzedaży. W przetargu może brać udział każdy kt kkto o do dnia 26 września 2011 roku k wp ku w wpłaci łaci w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Miej e skiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku ej k ku Miejskiego Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w / konto urzędu. /w Warunkiem Waru run ru unkiem przystąp przystąpienia ą ienia do przetargu jest okazanie komisji ąp s przetargowej sji e dowodu tożsamości oraz dowodu ej d du wpłaty w wp łaty wadium w pieniądzu na podany powyżej e rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni ej uprawniające przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo ou up rawniaj a ące do wzięcia udziału w przetargu. aj Wadium wp w wpłacone łacone przez osobę, kt kktóra óra wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny y nnieruchomości. ieru r chomości. ru O terminie zawarcia umowy notarialnej e nabywca zostanie poinfo ej poinformowany f rmowany w term fo terminie r inie 21 dni od zamkn rm zamknięcia k ięcia kn przetargu. Przewidywany termin podpisania akt k u notarialnego - do 30 dni od dnia zamk kt mkn mk knięcia przetargu. Cena aktu zamknięcia nieru r chomości podlega zap ru a łacie nie później ap e niż w dniu poprzedzaj ej za ącym dzień zawarcia umowy przenoszącej zaj e ej nieruchomości zapłacie poprzedzającym własność. W przyp y adku yp k uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia akt ku k u notarialnego w kt przypadku aktu wyznaczonym terminie, wadium m pprzepada rzepada na rzecz sprzedaj a ącego. aj sprzedającego. Osobie, kt kktóra óra nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąp postąpienie ą ienie wynosi 500,00 zł. ąp Koszty sporządzenia umowy notarialnej e oraz opłaty ej t sądowe związane z dokonaniem wp ty w wpisów isów w księdze wieczystej e ponosi Nabywca. ej Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokł dokładnego k adnego zapo kł zapoznania a znania się z jego przedmiotem. Nabywca przej apo przejmuje ze mu zej muj uje nieruchomość istniejącym. nieru r chomość w stanie istn ru t iej tn e ącym. ej Niezbędną infr infrastrukturę f astr fr tru tr rukt k urę potrzebną do fun ffunkcjonowania kcj c onowania nieruchomości cj nieru r chomości oraz ewentualną przebudowę ru istn t iej tn e ącego uzbroj ej o enia terenu Nabywca wykona we własnym zakr oj k esie w porozumieniu z właścicielami sieci. kr istniejącego uzbrojenia zakresie W/w nieru nieruchomości r chomości nie są obciążone i prowadzone są dla nich księgi wieczyste KW Nr 40116 i 39914. ru Dodatkowych info informacji f rmacji fo c udziela Refe cji Referat f rat Gospodark fe Gospodarki r i Nieru rk Nieruchomościami r chomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, ru pok. nrr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieru r chomosci@trzebiatow.pl ru nieruchomosci@trzebiatow.pl

* Przeznaczenie wg studium uwarun r kowań i kieru run r nków zagospodarowania ru zagospodarowan a ia przestrzennego Gminy Trzebiatów. an uwarunkowań kierunków Szczegółowe przeznaczenie należy y uustalić stalić w decyzj z i o warun zj r kach zabudowy run decyzji warunkach Trzebiatów, 16.08.2011 r.

Straszna Noc

TRZEBIATÓW Jest taka jedna noc w Pałacu nad Młynówką w Trzebiatowie, kiedy po korytarzach przechadzają się jednocześnie wczasowicze

sztuki, ukazuje piękno naszego województwa. Jak jednak podkreśla najbardziej powiatu gryfickiego: „Trzebiatów, Gryfice, Płoty,

fot. A. Litwinowicz i duchy. Taka noc miała miejsce 19 sierpnia. W tym dniu odbyła się już piąta „Noc w Muzeum”. Tego dnia w Pałacu każdy może zobaczyć wszystko to co chce, a może nawet i to, czego by nie pragnął... Tuż po godzinie 19:00, dr Janina Kochanowska zainaugurowała V Noc wykładem na temat swojej najnowszej publikacji „Perły Pomorza”. W tym dziele, wybitna historyk

w tych miejscowościach, ale oczywiście nie tylko w tych, jest wiele wspaniałych zabytków, a my często przechadzamy się pomiędzy nimi nieświadomi ich rangi”. Tuż po spotkaniu Pałacem zawładnęły duszki, duchy, upiory, zjawy! Zaciekawieni turyści, przechadzając się po pałacowych salach nie ukrywali strachu i zdziwienia. Bo, czy nie można się wystraszyć kiedy zupełnie nieświadomie przechodzimy przez korytarz, Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny gdy nagle widzimy dziewczynkę przy lustrze, o bladej cerze, ubraną na biało, która siedzącą w miejscu, w którym nigdy nikt by się nie spodziewał? Lub gdy widzimy chłopca, ubranego na czrno, z rozwichrzonymi włosami, zakutego w kajdany, które ciągnie przez korytarz? Aż strach pomyśleć! Duszki pałacowe to oczywiście dzieci i młodzież, która przez cały tydzień przygotowywała się do tego jakże trudnego występu. Warsztaty prowadzili aktorzy z Katowic, którzy nawiasem mówiąc co roku przygotowują spektakl „Biała Dama” na Trzebiatowskim Święcie Kaszy. Dzieci zagrały rewelacyjnie. Nie zwracały uwagi na błyski fleszy, czy licznych zwiedzających. Młodzi artyści przygotowali mały pokaz taneczny, który wykonali na dziedzińcu pałacowym. Klimatyczna muzyka oraz odpowiednio dobrane oświetlenie wspaniale współgrały z tańcem na tle Pałacu. Taniec był tak profesjonalnie wykonany, że nikt nie chciał uwierzyć, że dzieci miały na jego naukę tylko 4 dni. W czasie zwiedzania, każdy kto zgłodniał, mógł się posilić w „Strasznej Karczmie”. Ostrą kiszkę ziemniaczaną, krrrwistą kaszankę serwowała Baba Jaga z kocurem na ramionach. O godzinie 21:00 w czytelni wystąpiła operetka wrocławska z największymi szlagierami. Na koniec w pałacowych oknach pojawi-

wczasach w Niechorzu. Dowiedziałem się o takiej imprezie. Pomyślałem: co to jest? Jednak jestem bardzo zauroczony tym miejscem. Podświetlone ściany Pałacu robią wrażenie. Najbardziej jednak spodobały mi się dzieci – duszki. Jak dla mnie - bomba”. „Mieszkam w Trzebiatowie od urodzenia i nigdy nie byłam na tej imprezie, choć to już, jak się dowiedziałam, 5 edycja” - mówi Pani Krystyna z Trzebiatowa. „Pierwszy raz w życiu zwiedzałam Pałac i bardzo mi się podoba. Wspaniale zagrały te nasze dzieci jako duszki. Naprawdę podoba mi się ta impreza. Muszę powiedzieć, że teraz częściej zacznę zerkać co takiego Pałac przygotowuje, bo to również może być ciekawa zabawa”. Bardzo miłym zaskoczeniem była duża liczba turystów, którzy tego dnia odwiedzili Pałac. Choć wakacje 2011 już powoli się kończą, to jednak jeszcze tylu wczasowiczów przybyło, aby zobaczyć wspaniały Pałac w Trzebiatowie, nocą. „Noc w Muzeum”- tego typu akcja jest prowadzona w Polsce w maju. My jednak chcemy ukazać piękno naszego Pałacu dla turystów, którzy właśnie w tym okresie odwiedzają nasz region, nasze miasto. Dlatego w Trzebiatowie w sierpniu jest Noc w Muzeum” - mówi Piotr Żak, kustosz muzeum w Pałacu nad Młynówką. Wielkie gratulacje należą się wszystkim pracownikom Trzebiatowskiego Ośrodka

fot. A. Litwinowicz ła się Pani tego Domu Anna Maria Czartoryska. Biała Dama przechadzała się po korytarzach, podobnie jak miało to miejsce kilkaset lat temu. Wszyscy byli oczarowani wspaniałą grą świateł i muzyki. „Jestem pod wrażeniem tego miejsca” mówi turysta z Wrocławia. „Przebywam na

Kultury za przygotowanie kolejnej wspaniałej imprezy. Gratulujemy i jednocześnie czekamy na następne, wierzymy, że równie udane przedsięwzięcia. AL

Co pokaże Rega...

TRZEBIATÓW Okres przygotowawczy do zbliżającej się IV ligi dla Regi Trzebiatów zakończył się w piątek 12 sierpnia. Rega w tym sezonie będzie rozgrywała swoje mecze w IV lidze. O to jak minął okres przygotowawczy oraz jakie nastroje panują w klubie zapytaliśmy trenera Kamila Twarzyńskiego.

Adam Litwinowicz: Dziękuje bardzo za to, że znalazł Pan dla nas czas. Kamil Twarzyński: Ja również dziękuję. Jak wyglądały przygotowania do sezonu? Przygotowania idą pełną parą. Jednak ten okres jest nieco zachwiany. Nasza liga nie jest profesjonalna i nie ma tyle pieniędzy, żeby zawodnicy mogli się utrzymać tylko i wyłącznie z gry. Muszą zatem pracować zarobkowo, a to, jak wiemy, niekiedy uniemożliwia uczestniczenie w treningach. Nie zawsze wszyscy jesteśmy w komplecie. Mieszkamy na Pomorzu, a wszyscy wiemy, że okres wakacji jest czasem wzmożonej pracy. Mam nadzieje, że to wszystko wkrótce wróci na właściwe tory. Ci, którzy solidnie trenowali są zapewne dobrze przygotowani i wierzę, że pokażemy się z dobrej strony w IV lidze. Chciałoby się życzyć sobie samych zwycięstw, bo to najbardziej cieszy, no ale zobaczymy. Czy Rega wzbogaciła się o nowych zawodników? Naszym nowym zawodnikiem jest Daniel Fir, który grał wcześniej z nami w lidze okręgowej. Jakub Gnat przyszedł do nas ze Sparty Gryfice. Przeszedł do nas Piotr Kotlarczyk. Mówię – przeszedł - bo wcześniej rozgrywał z nami mecze, ale był wypożyczony ze Sparty. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest naszym zawodnikiem. Piotrek będzie, podobnie jak w III lidze, pilnował naszej bramki. Wśród naszych celów transferowych jest Mateusz Świtniewski, który również jest z Gryfic. Rozmawiamy czy będzie u nas grał. Tego jeszcze nie wiemy, ale mam nadzieję, że wszytko zakończy się dobrze. Przemysław Szustek wrócił do nas z wypożyczenia z Kotwicy Kołobrzeg, gdzie grał w juniorach. To młody 16 letni chłopak, o bardzo dużych umiejętnościach i mam nadzieję, że wiele dobrego wniesie do drużyny. Przyszedł do nas ze Sparty Brodnica Artiom Kovaliov, który pochodzi z Białorusi. Ze Spartą rozgrywał mecze w zeszłym sezonie w IV lidze, więc ten poziom nie jest mu obcy. Ze Sparty Gryfice przyszedł również do Regi Paweł Bogacz, brat Adama Bogacza, który ciągle z nami gra. W

zeszłym sezonie był podporą Regi w III lidze. To doświadczony zawodnik, na którego liczę. Warto również nadmienić, że nasi juniorzy pukają do „bram” IV ligi i już w niedługim czasie będziemy mogli wspierać się tym naszym „narybkiem”. 10 sierpnia rozegraliście ostatni sparing przed IV ligą? Kto był Waszym przeciwnikiem? Tak. Był to nasz ostatni mecz kontrolny. Chciałem sprawdzić ustawienia i skorygować taktykę. Naszym rywalem byli juniorzy Stali Szczecin. Jakim wynikiem zakończył się mecz? Wynik w tym momencie nie jest najważniejszy. Wygraliśmy 2:1, ale tak jak mówię

fot. A. Litwinowicz cyfry nie są dla mnie najważniejsze. Chciałem sprawdzić ustawienie, taktykę. Bardziej zależało mi na tym, aby chłopcy poczuli murawę. Poczuli przestrzeń i ograli się. Wstyd się przyznać, ale w czasie przygotowań wygraliśmy tylko raz, no właśnie ze Stalą. Ja wierzę, że to niczemu nie przeczy i nie możemy myśleć, że jaki okres przygotowawczy taki sezon. To nie zawsze idzie w parze, mam nadzieję, że w lidze pokażemy się z jak najlepszej strony. Pierwszym Waszym przeciwnikiem będzie Orzeł Wałcz Tak. Pierwszy nasz mecz ligowy rozgrywamy w Wałczu. Mam nadzieję, że pokarzemy co potrafimy i przyjedziemy do Trzebiatowa z tarczą. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia przez cały sezon. Nie dziękuję (śmiech) Mecz Orzeł Wałcz – Rega Trzebiatów nie odbył się z winy gospodarza. Najprawdopodobniej boisko Orła niespełniało odpowiednich wymogów. Mecz został przełożony na inny termin. Rozmawiał Adam Litwinowicz

Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011

str. 5


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

STAR TRUCK w Rogowie

ROKOWANIA

Burmistrz Trzebiatowa zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego:

lok. użytkowy o powierzchni 14,31 m2 położony w budynku przy ul. Sienkiewicza Sienki k ewicza 7-8 w Trzebiatowie ki wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku K 16617) KW i gruncie - dz. nr 244 o pow. 112 m 2 - do 0,0743 części, (KW

ROGOWO

Na terenie Fortu Rogowo mieści się obecnie muzeum lotnictwa. Zwiedzając to niezwykłe miejsce czuć „ducha dawnej epoki”. Hangar, w którym znajdują się niezwykłe eksponaty, między innymi samoloty, wybudowany został już w 1936 roku przez III Rzeszę hitlerowskich Niemiec. Dzisiaj, Fundacja Fort Rogowo próbuje przebudzić to miejsce i to z wielkim powodzeniem. W dniach od 12 do 15 sierpnia z okazji święta Wojska Polskiego, które przypada na 15 sierpnia, w Rogowie odbywał się STAR TRUCK, impreza, która miała promować to niezwykłe miejsce.

głównych atrakcji jaką był lot helikopterem Robinson. Zapraszamy wszystkich do przelotu helikopterem nad lotniskiem i okolicy, jeżeli tylko mgła opadnie i widoczność będzie lepsza - taki informował zgromadzonych pilot Robinsona. Na oficjalnym otwarciu obecni byli: burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt Dziewguć, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Paweł Pawłowski, prezes Fundacji Fort Rogowo Mirosław Huryn oraz Prezes trzebiatowskich przewodników PTTK Tadeusz Rak.

CENA WYWOŁAWCZA – 31.000,00 zł. w tym: - budynek – 29.000,00 zł. - grunt gru r nt – 2.000,00 zł. ru zaliczka – 6.000,00 zł. Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:  imię, nazwisko i adres zgłaszaj zgłaszającego a ącego lub nazwę i siedzibę jeżeli zgłaszaj aj zgłaszającym a ącym jestt osob aj osobaa pprawna rawna lub inny y pod miot; podmiot;  datę sporządzenia zgłoszenia a ooraz raz oświadczenie, że zgłaszaj zgłaszający a ący zapo aj zapoznał a znał się z warunk apo warunkami ar ami rokowań i arunk przyjm y uj yjm u e te warunk r i bez zastrzeżeń; runk przyjmuje warunki  proponowaną cenę (nie mniej e niż 31.000 zł.) i sposób jej ej e zap ej zapłaty a łaty (maksymalnie 10 rat rocznych); ap  kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia w zamkniętych kopertach z napisem „ROKOWANIA – LOKAL LOKA K L UŻYTKOWY UL. SIENKIEWICZA” KA należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, pokój nr 17, ul. Ry R Rynek nek k 1, 72-320 Trzebiatów w terminie do dnia 30 września 2011 r. do godz. 14.00 UWAGA ! • Ustna część rokowań zostanie przeprowadzona w dniu 3 października 2011 roku o godzinie 12.30 w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie. Miejskiego e skiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 ej • Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto Urzędu Miej • • • • •

• • • • •

fot. A. Litwinowicz Wspólnie, dzięki gminie Trzebiatów oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, do Rogowa przyjechały samochody z minionej epoki, samochody typu Star, które uświetniały te jakże niezwykłe miejsce. Trudne początki 12 sierpnia (piątek) do Rogowa przyjechały pierwsze samochody, pierwsi uczestnicy. Główna impreza miała rozpocząć się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 11:00. Tak też się stało. O tej godzinie na lotnisku pod hangarem zgromadziło się kilku zwiedzających oraz organizatorzy. Nic nie wskazywało na to, że „coś z tego będzie”. Czekamy na uczestników, którzy cały czas jadą - mówił Paweł Pawłowski, dyrektor muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Na drogach są bardzo trudne warunki i ciężko się poruszać tak wielkimi maszynami. Jest długi weekend tak więc i ruch jest wzmożony. Optymizm nie opuszczał organizatorów, którzy wierzyli, że wszystko się uda. Pogoda nie była łaskawa. Od sobotniego poranka, chmury zasłaniały słońce nad Rogowem. Warunki atmosferyczne były niekorzystne, co przeważyło na jednej z

str. 6

Dobrze, że nasze muzeum nie mieści się tylko w zamkniętym pomieszczeniu, rok temu było jego otwarcie. Dzisiaj jest impreza promocyjna, muzeum wychodzi na zewnątrz i również zachęcam wszystkich, którzy posiadają stare samochody, aby przyjechali do Rogowa. powiedział Zygmunt Dziewguć, Radny Sejmiku Wojewódzkiego.To jest wartość dodana do muzeum, dzięki czemu może się rozwijać i promować. Popieram takie pomysły. Wszystko dobre, co się dobrze kończy... Wszystko dobre, co się dobrze kończy, no a przynajmniej pierwszy dzień imprezy. Po południu pogoda się poprawiła. Wyszło słońce i wszystko zmieniło się jak w kalejdoskopie. Do Rogowa zaczęła napływać rzesza turystów. Na lotnisku pod hangarem zrobiło się „gwarno i tłoczno”. Zapowiedziani uczestnicy zlotu dotarli, a oprócz nich pojawili się motocykliści z gryfickiego koła „Gryf” oraz członkowie zlotu starych samochodów. Zaczynało brakować miejsca. Turyści zwiedzali wystawy w hangarze, gdyż był to „dzień otwarty”, robiono sobie zdjęcia na tle starych samochodów, syrenek, garbusów itd. Samochody Star też cieszyły się wielkim powodzeniem.

2002 0006 w Bałtyckim Banku k Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. ku Zaliczka wp w wpłacona łacona przez osobę, kt kktóra óra zostanie ustalona jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nieru r chomości, a w przyp ru y adku yp k uchylania się przez tę osobę od zawarcia akt ku aktu k u notarialnego w ciągu 1 miesiąca kt nieruchomości, przypadku sprzedającego. od daty rokowań, zaliczka przepada na rzecz sprzedaj a ącego. aj Osobie, której k órej kt e ofe ej oferta f rt fe r a nie zostanie przyj przyjęta y ęta zaliczka zostanie zwrócona, przelewem na wskazane konto, yj w terminie 3 dni od dnia rokowań. Osoby fizyczne f zyczne biorące udział w ustnej fi e części rokowańń obo ej obowiązane wiązane są przedłożyć doku dokument k ment stwierdzaj ku stwierdzający za ący ich zaj wypis Krajowego Rejestru tożsamość, natomiast osoby by pprawne rawne wyp y is z Kraj yp a owego Rej aj e estr ej tru tr ru Sądowego. W/w nieru nieruchomość r chomość nie jest obciążona i przeznaczona jest wg stadium uwarun ru uwarunkowań r kowań i kierun run kierunków r ków run miejski zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów jako miej e ski zespół zabudowy, terenyy ootwarte. ej twart r e. rt Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokł dokładnego k adnego zapo kł zapoznania a znania się z jego przedm apo przedmiotem. d iotem. Nabywca przej dm przejmuje ze mu zej muj uje nieruchomość istniejącym. infrastrukturę nieruchomości nieru r chomość w stanie istn ru t iej tn e ącym. Niezbędną infr ej f astru fr r kt ru k ur u ę potrzebną do fu ffunkcjonowania nkcj c onowania nieru cj r chomości ru oraz ewentualną przebudowę istn t iej tn e ącego uzbroj ej uzbrojenia o enia terenu oj n Nabywca wykona we własnym zakr nu zakresie k esie kr istniejącego w porozumieniu z właścicielami sieci. Na sprzedaż w/w nieru nieruchomości r chomości zostały przeprowadzone dwa przetargi w dniach 3.06.2011 r. i 29.07.2011 r. ru kktóre kt óre zakończyły się wynikiem m nnegatywnym. egatywnym. Koszty sporządzenia umowy notarialnej e oraz opłaty ej t sądowe związane z dokonaniem wp ty w wpisów isów w księdze wieczystej e ponosi Nabywca. ej Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej e ej równej e stopie kr ej kkredytu edytu redyskontowego NBP oraz zabezpieczeniu hipotecznemu. m mu. Rokowania mogą zostać zamkn zamknięte k ięte bez wyb kn wybrania y rania nabywcyy nnieruchomości. yb ieru r chomości. ru Dodatkowych info informacji f rmacj fo c i udziela Refe cj Referat f rat Gospodark fe Gospodarki r i Nieru rk Nieruchomościami r chomościami i Rolnictwa w tut. ur ru uurzędzie, zędzie, pok. nrr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieru nieruchomosci@trzebiatow.pl r chomosci@trzebiatow.pl ru

Trzebiatów, 16 16.08.2011 Trzebiatów 08.2011 rr.

Bo czy nie jest oryginalnym zdjęciem z wakacji na tle samochodu milicyjnego czy strażackiego Star? Impreza pod nazwą STAR TRUCK odbywa się po raz pierwszy, choć jest już drugą tego typu - mówi prezes Fundacji Fort Rogowo Mirosław Huryn. „Dni otwarte” to bardzo dobra okazja do promocji naszej fundacji. Bardzo wielu wczasowiczów przechadza się po hangarze i z wielką ciekawością ogląda nasze eksponaty, co wierzę, przyniesie korzyści na przyszłość. Jeżeli chodzi o pogodę,

zrobiła się tak zwana „dziura w niebie”, wszędzie dookoła pada deszcz, a u nas jest wspaniała pogoda, więc wszystko jest tak, jak sobie życzyliśmy. Jeżeli jeszcze Państwo nie byliście w Rogowie, to z całą odpowiedzialnością zapraszamy do tego, jakże ciekawego miejsca. Wystawy stałe i czasowe dostępne są do końca sierpnia. Zapraszamy do Rogowa. Adam Litwinowicz

fot. A. Litwinowicz Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

ROKOWANIA Burmistrz Trzebiatowa zap zaprasza a raszaa do rokowań w sprawie sprzedaży następuj ap następującej pu ącej puj ące nieru nieruchomości: er chomości: eru

nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Małej łe Kolejki łej

Prawdziwy Przyjaciel... TRZEBIATÓW

dz. nr 245/4 o pow. 2083 m 2 (KW K 27735) KW CENA WYWOŁAWCZA – 68.000,00 zł. w tym: zaliczka – 13.000,00 zł. Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:  imię, nazwisko i adres zgłaszaj zgłaszającego a ącego lub nazwę i siedzibę jeżeli zgłaszaj aj zgłaszającym a ącym jestt osob aj osobaa pprawna rawna lub innyy ppodmiot; odmiot;  datę sporządzenia zgłoszenia a ooraz raz oświadczenie, że zgłaszaj zgłaszający a ący zapo aj zapoznał a znał się z warunk apo warunkami ar ami rokowań arunk i przyjm y uj yjm u e te warunk ar i bez zastrzeżeń; arunk przyjmuje warunki  proponowaną cenę (nie mniej e niż 68.000 zł.) i sposób jej ej e zap ej zapłaty a łaty (maksymalnie 10 rat rocznych); ap  kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia w zamkniętych kopertach z napisem „ROKOWANIA – UL. MAŁEJ KOLEJKI” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, pokój nr 17, ul. Ry R Rynek nek k 1, 72-320 Trzebiatów w terminie do dnia 30 września 2011 r. do godz. 14.00 UWAGA ! • Ustna część rokowań zostanie przeprowadzona w dniu 3 października 2011 roku o godzinie 12.00 w pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie. • Do ceny grun gruntu r tu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % (płatny jednorazowo przed zawarciem run • • • • • •

• • • • •

aktu akt k u notarialnego). kt Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto Urzędu Miej Miejskiego e skiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 ej 2002 0006 w Bałtyckim Banku k Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. ku Zaliczka wp w wpłacona łacona przez osobę, kt kktóra óra zostanie ustalona jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nieru r chomości, a w przyp ru y adku yp k uchylania się przez tę osobę od zawarcia akt ku k u notarialnego w ciągu 1 miesiąca kt nieruchomości, przypadku aktu od daty rokowań, zaliczka przepada na rzecz sprzedaj a ącego. aj sprzedającego. Osobie, kt kktórej órej e ofe ej oferta f rt fe r a nie zostanie przyj przyjęta y ęta zaliczka zostanie zwrócona, przelewem na wskazane konto, yj w terminie 3 dni od dnia rokowań. Osoby fizyczne f zyczne biorące udział w ustnej fi e części rokowań ej ń obo obowiązane wiązane są przedłożyć doku dokument k ment stwierdzaj ku stwierdzający za ący ich zaj tożsamość, natomiast osoby by pr awne wyp y is z Kraj yp a owego Rej aj e estr ej tru tr ru Sądowego. prawne wypis Krajowego Rejestru W/w nieru nieruchomość r chomość nie jest obciążona i przeznaczona jest wg stadium uwarun ru uwarunkowań r kowań i kierun run kierunków r ków run miejski zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów jako miej e ski zespół zabudowy, tereny ej y ootwarte. twart r e. rt Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokł dokładnego k adnego zapo kł zapoznania a znania się z jego przedm apo przedmiotem. d iotem. Nabywca przej dm przejmuje ze mu zej muj uje nieru r chomość w stanie istn ru t iej tn e ącym. Niezbędną infr ej f astru fr r kt ru k ur u ę potrzebną do fu ffunkcjonowania nkcj c onowania nieru cj nieruchomości r chomości ru nieruchomość istniejącym. infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istn t iej tn e ącego uzbroj ej o enia terenu oj n Nabywca wykona we własnym zakr nu k esie kr istniejącego uzbrojenia zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci. Na sprzedaż w/w nieru nieruchomości r chomości zostały przeprowadzone trzy przetargi w dniach 18.03.2011 r., 6.05.2011 r. ru i 8.07.2011 r. kt kktóre óre zakończyły się wynikiem m nnegatywnym. egatywnym. Koszty sporządzenia umowy notarialnej e oraz opłaty ej t sądowe związane z dokonaniem wp ty w wpisów isów w księdze wieczystej e ponosi Nabywca. ej Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej e ej równej e stopie kr ej kkredytu edytu redyskontowego NBP oraz zabezpieczeniu hipotecznemu. m mu. Rokowania mogą zostać zamkn zamknięte k ięte bez wyb kn wybrania y rania nabywcy yb y nnieruchomości. ieru r chomości. ru Dodatkowych info informacji f rmacj fo c i udziela Refe cj Referat f rat Gospodark fe Gospodarki r i Nieru rk Nieruchomościami r chomościami i Rolnictwa w tut. ur ru uurzędzie, zędzie, pok. nrr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieru nieruchomosci@trzebiatow.pl r chomosci@trzebiatow.pl ru

Trzebiatów, 16.08.2011 r.

Te medale, które otrzymują małżonkowie od Prezydenta są niezwykle piękne. Medale w różowym odcieniu, ukazująca dwie połączone róże. Państwo i społeczeństwo zainteresowane jest tym, by obok ludzi młodych i czynnych zawodowo, dostrzegać również czcigodnych Jubilatów, szczególnie tych, którzy swoim postępowaniem przyczynili się do trwałości małżeństwa i rodziny - dodała Renata Łęska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Dostojni Jubilaci zdradzali przepis na długie pożycie małżeńskie oraz opowiadali, jak się poznali. Różnie w życiu było i zmartwienia i choroba, różne problemy, ale przetrzymaliśmy to wszystko. W styczniu miną 62 lata odkąd jesteśmy małżeństwem - zdradza pani Józefa Chełminiak. Janek uczył mnie jeździć na rowerze. Podjeżdżał pod nasz dom i zawsze mnie zachęcał do nauki. A teraz czekamy na 70- lecie, jak Bóg da. Dostojnym Jubilatom życzymy samych pogodnych dni i radości we spólnym pożyciu małżeńskim jak najdłużej.

fot. A. Litwinowicz dach Strażackich Sikawek Konnych, które rozgrywane są od lat w Trzebiatowie. W ostatnim czasie, a dokładnie w dniach 6 – 7 sierpnia mieliśmy do czynienia z kolejnym przejawem prawdziwej przyjaźni. W tych dniach delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzebiatowa przebywała w Wandlitz na spotkaniu, podczas którego grupa Niemiecka przekazała naszym strażakom wóz bojowy Ford typu Transit. Oficjalnego przekazania kluczyków na ręce komendanta gminnych OSP Mariana Sobczaka dokonał burmistrz Wandlitz - Udo Tiepelmann. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego samochodu, który otrzymaliśmy od naszych przyjaciół” - powiedział Marian Sobczak z trzebiatowskiej OSP. „Samochód nie jest nowy fabrycznie, ale zapewne posłuży nam w naszej pracy. Jest w bardzo dobry stanie technicznym. Jeżeli chodzi o jego przystosowanie na warunki polskie, musimy jedynie zmienić napisy i numery operacyjne. Barwy, syreny odpowiadają europejskim normom. Musimy jeszcze przygotować zabudowę wewnątrz pojazdu, zakupić agregat wysokociśnieniowy do gaszenia, którego koszt wynosi około 14 tys. złotych. Tym samochodem może przejeżdżać aż 8 osób, więc zapewne będzie nam bardzo przydatny”. Jak poinformował nas komendant Sobczak samochód posłuży strażakom z Gołańczy Pomorskiej, jako samochód ratownictwa technicznego. Najprawdopodobniej gotowy do pracy będzie już pod koniec września.

Adam Litwinowicz

Adam Litwinowicz

Gminę Trzebiatów oraz Gminę Wandlitz (Niemcy) łączą stosunki partnerskie już od 10 lat. W tym roku mija już tyle lat od podpisania umów partnerskich, które są widoczne na wielu płaszczyznach. Grupy z obu gmin często się odwiedzają. Jednostki straży pożarnych z Wandlitz i Trzebiatowa również nazywają siebie przyjaciółmi. Dowodem tych relacji niech będzie choćby fakt uczestniczenia niemieckiej straży w Międzynarodowych Zawo-

Świadectwo prawdziwej miłości... Jubileusze Diamentowych i Złotych Godów w Trzebiatowie.

TRZEBIATÓW

Państwo Jan i Józefa Chełminiak, Roman i Teofila Kowalczyk oraz Henryk i Róża Ostrowscy obchodzili swoje święto 13 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebiatowie. Tego dnia dostojni jubilaci przeżywali swoje święto – Diamentowe i Złote Gody. Wszystkich zgromadzonych przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Renata

fot. A. Litwinowicz Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011

Łęska. W imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczyli: burmistrz Trzebiatowa Zdzisława Matusewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Artur Cirocki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Minko. Jest to bardzo imponujące wydarzenie, a jednocześnie świadectwo prawdziwej miłości - powiedział burmistrz Matusewicz.

str. 7


Urząd Gminy Gryfice ul. Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. 91 3853201, www.gryfice.eu Burmistrz - Andrzej Szczygieł , Sekretarz - Wanda Piwoni, Skarbnik - Janina Borowiecka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Tokarczyk

Kolejna społeczność ma swoją świetlicę! JASIEL W Gminie Gryfice, konsekwentnie realizowany jest program budowy świetlic wiejskich. Kilka dni temu w Jaślu, uroczyście otwarto nowy obiekt tego typu, który wszedł w struktury Gryfickiego Domu Kultury.

fot. I. Borkowska Integracja społeczności wiejskiej, jest priorytetem dla Gminy Gryfice. O konieczności realizacji projektu, zdecydowały prośby samych mieszkańców. W Jaślu czekano na zakończenie tej budowy. Świetlica spełniła oczekiwania i służyć będzie nie tylko dzieciom. Imprezy okolicznościowe, posiedzenia Rady Sołeckiej, ciekawy program zajęć, to wyzwanie dla pracowników obiektu i gospodarza sołec-

fot. I. Borkowska

str. 8

twa. Życie kulturalne Jaśla wymaga zaangażowania i z pewnością ma teraz szansę na szybki rozwój. Świetlica powinna być dla każdego. Tu wszyscy powinni znaleźć coś dla siebie. Dzieci już bardzo chętnie przychodzą na wakacyjne zajęcia. Gośćmi są dorośli i młodzież. W planie mamy organizację różnego rodzaju imprez, warsztaty, spotkania, również z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Mamy świetnie wyposażoną kuchnię, duże pomieszczenia i widać, że zainteresowanie świetlicą jest powiedziała nam świetliczanka pani Maria Pobucewicz. Świetlica w Jaślu, jest czwartą, którą zbudował główny wykonawca Józef Konarzewski. Z budowy obiektu cieszy się także, sołtys Ludwik Oleksiewicz, który chwali panie, odpowiedzialne z organizację pracy świetlicy. Gmina Gryfice od kilku lat przygotowywała się do realizacji budowy świetlic wiejskich. Część pieniędzy pochodzi ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Cztery Świetlice dla Gminy Gryfice. Od roku funkcjonują świetlice w Smolęcinie i Barkowie, teraz w Jaślu. Ostatnia będzie w miejscowości Rotnowo. Na uroczystym otwarciu, było wielu mieszkańców Jaśla, którym obiekt jest tak potrzebny. Działalność obiektu rozpoczęto od spotkania sołtysów. Wreszcie w komfortowych wa-

runkach, można było dyskutować o problemach i potrzebach społeczności wiejskich. Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł twierdzi, że jest to inwestycja trafiona w dziesiątkę. Widać zainteresowanie mieszkańców i to cieszy najbardziej. Nawet wspólne oglądanie telewizji, spotkanie po pracy z sąsiadami, może być atrakcją. Ta świetlica będzie wyznacznikiem nowej jakości w życiu społeczeństwa Jaśla. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Sylwester Marcula - dyrektor Radia PLUS

Gryfice. Finansowym gospodarzem świetlicy jest Dyrektor GDK, pani Róża Szuster. Nad działalnością kulturalną czuwać będzie Rada Sołecka. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali; Burmistrz Gryfic, Sołtys Jaśla i główny wykonawca. Z pewnością odwiedzimy to miejsce i zdamy relację naszym czytelnikom z efektów działalności tego obiektu. BI

Pusta przystań kajakowa… GRYFICE

Inwestycja warta milion czterdzieści tysięcy złotych. Pięćset tysięcy złotych pochodziło z Unii Europejskiej, reszta z budżetu Powiatu i Gminy Gryfice. Zarządca Zakład Gospodarki Komunalnej. Miało być gwarno i na sportowo - jest pusto i leniwie. Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, podkreślił w rozmowie na temat przystani kajakowej w Gryficach, że obiekt ma jasno określony regulamin. Funkcjonowanie i utrzymanie budowli, ustalono w takim zakresie, na jaki stać samorząd gryficki. Przystań czynna jest do godziny 20:00. Jeśli goście przypływają kajakiem w godzinach nocnych, muszą sobie poradzić sami. Jest miejsce na rozbicie namiotów. Rozpalenie grilla, nie powinno sprawić trudności. Budynki socjalne muszą być zamykane, by uniknąć dewastacji, co

miało miejsce, jeszcze w trakcie prac wykończeniowych. Gminy nie stać na utrzymanie całodobowe przystani kajakowej. Jest wiele pilniejszych spraw, na które muszą się znaleźć finanse. Należy pamiętać, że pieniądze na budowę pochodziły także ze środków unijnych. W tym przypadku istnieje jednoznaczny zapis, który mówi, że zarabianie pieniędzy na tym obiekcie jest niedozwolone. Czyli inwestycja musi być ciągle dofinansowywana i w tym problem. Jestem, jak najbardziej za rozwojem naszego regionu i to w każdej dziedzinie, ale nie mogę narażać budżetu na straty, bo czuję się zobowiązany wobec każdego mieszkańca. Także tego, którego kajaki nie interesują - zakończył Burmistrz. Onka

fot. P. Kucharczuk Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Zebranie robocze sołtysów Gminy Gryfice

GRYFICE Do zakresu działania gminy należy m. in. wspieranie, współpraca i upowszechnianie idei samorządowej, na szczeblu sołectw i lokalnych społeczności. Problemów i potrzeb jest bardzo wiele. Ich omówieniu i szukaniu rozwiązań, służyło robocze spotkanie sołtysów Gminy Gryfice w Jaślu. Głównym tematem, który poruszono podczas rozmów, był fundusz sołecki, budżet na rok 2012, współpraca z gminą i funkcjonowanie Rad Sołeckich. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Gryfic. Obecni byli także Przewodniczący Rady Miejskiej, Panie Sekretarz i Skarbnik Gminy. Rozpoczęto od omówienia realizacji wydatków z funduszu sołeckiego. W tym roku wykorzystano niespełna 50% środków. To nie jest dobra wiadomość, ponieważ z końcem roku, pieniądze przepadają. Niewykorzystane, są dużą

rok przynosi poprawę w tej materii. Ustawa o funduszu, funkcjonuje od dwóch lat i trudno się dziwić, że ciągle są jakieś nieporozumienia. Sołtysi czują się niedoinformowani, a gmina w rozliczeniu wydatków, nie może pominąć nawet grosza. Do tej pory uregulowania prawne wymagają wielu poprawek. Obie strony wyraziły nadzieję, że w jak najkrótszym czasie, to się zmieni na lepsze. Decyzja zapada na zebraniu wiejskim, a za realizację odpowiada burmistrz. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Gminy. Dlatego konieczna jest poprawa współpracy i zrozumienie wszystkich stron, dla osiągnięcia porozumienia. Ustawodawca zna te problemy i ciągle trwają prace nad poprawą ustawy. Warunkiem najważniejszym do spełnienia, jest termin składania wniosków - do 30 września każdego roku. Później niestety, nie będzie już

fot. I. Borkowska stratą dla sołectw i zmarnowaną szansą na szybszy rozwój. W 2012 roku, kwota do wykorzystania wyniesie 300 053 złote. Aby te pieniądze otrzymać, sołtysi muszą napisać w odpowiednim terminie, wg obowiązujących zasad, wnioski z wyszczególnionym rozpisaniem przeznaczenia funduszy na wydatki bieżące. Środki przekazywane na fundusze sołeckie są częścią budżetu gminy. Sołtysom nie podobają się pewne ograniczenia finansowe, które są zatwierdzone w ustawie. Kwoty powyżej trzech i pół tysiąca złotych, to już zakup inwestycyjny. To są inne paragrafy niż wydatki bieżące. Powinny być ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym i poddane pod dyskusję podczas obrad Rady Miejskiej. To komplikuje plany sołtysów. Jednym z przykładów była budowa placu zabaw dla dzieci. Gdzie jednym z elementów miał być stół do ping-ponga. Koszt z montażem przekracza cztery tysiące złotych. Pani Skarbnik, wyjaśniła procedurę i sposób uzyskania tej kwoty, z koniecznością napisania kolejnego, szczegółowego wniosku do burmistrza. Rada dokona zmiany w budżecie. Burmistrz zwrócił się z prośbą do zebranych o większą przewidywalność i staranniejsze przygotowanie planów. Perspektywiczne i mądre decydowanie, pozwoli uniknąć zmian, które ze względu na procedury, opóźniają realizację inwestycji sołeckich. Wykorzystania funduszy sołeckich samorządowcy ciągle się uczą i każdy Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011

nawet brany pod uwagę. Gmina jest pod tym względem bardzo wnikliwie kontrolowana. Wszystkie wnioski, protokoły, uchwały i rachunki, będą publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej już od przyszłego roku. Każde sołectwo będzie miało tam swoją zakładkę. Jawność informacji będzie obowiązkiem każdej gminy w kraju. To ma być także, źródłem informacji dla innych, w jaki sposób i na co, można wykorzystać pieniądze z funduszu sołeckiego. Wzrasta również odpowiedzialność sołtysów za wykonanie i rozliczenie budżetu sołectwa. Regionalna Izba Obrachunkowa, planuje szkolenia dla sołtysów z funduszu sołeckiego. Szkolenie odbędzie się we wrześniu w Goleniowie. Gmina poinformuje zainteresowanych i przekaże szczegółowe informacje w najbliższych dniach. Podczas zebrania, sołtysi wyrazili obawy, co do przepisów prawnych. Nie są pewni, czy urzędnicze obostrzenia pozwolą im wykorzystać należne pieniądze. Mają swoje plany. Chcą poprawy warunków życia w społecznościach, które im zaufały. Ludzi nie interesują przepisy, uregulowania. Tych barier powinno być jak najmniej. To z pewnością długi proces, wymagający zaangażowania każdej ze stron. Temu przede wszystkim służyło zebranie w Jaślu. Iwka

Artystyczna wizja Gryfic GRYFICE

Głównym celem sierpniowych spotkań artystów z Polski i Europy, jest utrwalenie na płótnie, czy kliszy aparatu fotograficznego, ludzi, krajobrazów - naszej rzeczywistości. To niezwykle cenne doświadczenie dla odbiorcy. Świat widziany okiem artysty, który nie zawsze zgadza się się z naszym postrzeganiem. To jest, każdego roku, oczekiwaną niespodzianką. W opinii uczestników wystawy poplenerowej - warto było czekać. W ramach Artystycznych Spotkań Przyjaciół Gryfice-Rybokarty 2011, odbywały się plenery; malarski i fotograficzny. Zostały także przeprowadzone, już po raz trzeci, warsztaty fotograficzne dla młodzieży, która bardzo chętnie korzysta z takiej okazji. Nie codziennie mają możliwość spotkania się na lekcji, u samych mistrzów. Komisarzem plenerów malarskich była pani Agnieszka Wisławska instruktorka współpracująca z GDK, autorka wielu bardzo ciekawych prac, znana i ceniona w środowisku. Wykonane przez artystów prace, są już nie tylko pamiątką, ale wizytówką Gryfic. Pokłosiem spotkania, są także wystawy w miastach partnerskich w Polsce i za granicą. Są plany przygotowania wystawy w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Uda się ją zrealizować w przyszłym roku. Tematem przewodnim pleneru malarskiego była droga. To dało w efekcie, bardzo ciekawe interpretacje. Droga jako trakt i droga życia - każdy rozumiał to na swój sposób. Każda praca pokazuje myśli i odczucia autorów. Tradycyjnie komisarzem pleneru fotograficznego, był pan Leszek Kurpiewski, artysta z Fotoklubu Zamek w Szczecinie. Warto dodać, że fotografik prowadzi zajęcia i współorganizuje imprezę od 12 lat, czyli od samego początku. Kamień, woda i metal, to były tematy przewodnie. Pomysłowość artystów pozostawiła trwały ślad w postaci imponującej kolekcji fotograficznej, która stanowi stałą ekspozycję prezentowaną w Gryficach i następnie będzie pokazywana kolejno w miastach partnerskich. GDK nawiązał współpracę z galeriami w całej Polsce, które chcą eksponować dorobek Artystycznych Spotkań Przyjaciół. Gryficzanie przyzwyczaili się już do tego swoistego artystycznego najazdu na miasto. Chętnie pozują i współpracują, na prośbę malarzy i fotografików. Przy

okazji, narodziły się nawet znajomości i przyjaźnie. Możliwość spotkania na poplenerowym, roboczym wernisażu, nie umknie pamięci każdego. Charakterystyczną cechą tej wystawy są prace, które nie mają tego „ostatniego szlifu”, surowe, czasem jeszcze mokre, ale już wiele mówiące o artyście. Ciekawą propozycją organizatorów imprezy, jest możliwość skorzystania z warsztatów fotograficznych. Podczas tych spotkań, można było usłyszeć wiele bezcennych uwag i skorzystać z indywidualnej rozmowy z autorytetem w tej dziedzinie. Śpiewać każdy może, ale z fotografią jest zupełnie inaczej. W tym roku zainteresowani poznali nieznane techniki pracy z aparatem. Były to-kalotypia, cyjanotypia, odbitka albumenowa-techniki szlachetne, powstałe z końcem XIX wieku. Takimi technikami bawili się uczestnicy warsztatów. Zajęcia poprowadził pan Ryszard Poprawski, znany w Polsce artysta z Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego. To była Jego 3 praca z amatorami, w opinii których, warsztaty były jak zawsze, niezwykle interesujące. Uczestnicy nie tylko uczyli się tej wyjątkowej sztuki, ale równie dobrze się bawili. Tak licznie artyści odwiedzą Gryfice za rok. Pozostałe prace, wystawy, będą okazją do spotkań w bardzo kulturalnym otoczeniu, a to sprzyja powstawaniu nowych pomysłów, których nigdy za wiele. anKa

fot. archiwalna

str. 9


Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, tel. 91 3849011, www.rewal.pl Wójt - Robert Skraburski , Sekretarz - Wioletta Brzezińska, Przewodniczący Rady Gminy - Joanna Drzewińska-Dąbrowska

„Perła 2009” w Niechorzu! NIECHORZE

Wakacyjna przygoda nad morzem, to nie tylko ciekawe zakątki i plażowanie. To także doświadczenia kulinarne. Złośliwi dodadzą, za ciężkie pieniądze. Dobre jedzenie, warte jest każdych, choćby ten jeden raz. Chociaż… to nie jest regułą. Gmina Rewal, stawia na promocję. Osiągnęła dzięki temu (choć tych czynników jest o wiele więcej) status prestiżowej strefy wybrzeża polskiego, znanej nie tylko w kraju, ale także w całej Europie. Największym skarbem są jednak ludzie i ich wkład w rozwój tej części regionu. Tym razem w naszej wędrówce brzegiem Bałtyku, opowiemy o pani Aleksandrze Budner Wachowiak, wytwórcy Najlepszego Produktu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego. Koreczki Niechorskie Neptuna zdobyły zaszczytny tytuł Perły 2009 i do dziś, smakują wybornie, ciesząc podniebienia coraz większej rzeszy smakoszy. Spotykamy się pierwszy raz w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Skromna, uśmiechnięta, pełna energii, osoba,

fot. K. Wolski którą przedstawia mi Pani Dyrektor Ewa Kubalica. Po kilku zdaniach z panią Olą, czujemy się tak, jakbyśmy znały się od lat. Babskie gadanie i dobre jedzenie; nie mogło być inaczej. Pani Ola chętnie opowiada o swojej pracy i sukcesie związanym z Koreczkami. To są lata praktyki. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Im więcej się tego robi, tym lepiej się udają. Praca „z rybą” wymaga cierpliwości i dużego zaangażowania. Koreczki Niechorskie Neptuna zostały nagrodzone pierwszy raz tu, u nas, w Niechorzu, podczas „Święta Śledzia”. Niewielu wie, że wszystko zaczęło się u nas na podwórku (śmiech). Bardzo kameralnie, we własnym gronie, z przyjaciółmi. Już wtedy, każda z nas przygotowywała coś wyjątkowego do zjedzenia. W ciągu dziesięciu lat, impreza się rozwijała. Dzisiaj ma już masowy charakter. Jednak tradycja potrawy konkursowej została, a my, żony rybaków, każdego roku „coś’ wymyślamy. Pierwszymi, którym zasmakowały koreczki, były Panie z Barzkowic. Spróbowały

str. 10

i zaprosiły mnie na targi „Smaki regionów”, do tej miejscowości. Zdobyłam wyróżnienie. Rok później, laur pierwszeństwa i pojechałam na „Polagrę” do Poznania, gdzie dostaliśmy Perłę, za najlepszy produkt Województwa Zachodniopomorskiego. Tak to się zaczęło. Dzisiaj mam zamówienie do Emiratów Arabskich - śmieje się Pani Ola - 10 beczek poleci sobie taki kawał drogi. Zobaczymy. Niech im smakują. Pani Ola jest wyjątkową osobą i w przeciwieństwie do mistrzów kuchni, nie ma tajemnic kulinarnych i chętnie zdradza przepis na swoją luksusową potrawę. Sekret tkwi w starannym doborze składników. Ryba świeża - śledź bałtycki, złowiony w nocy przez męża pani Oli i pana Darka przyjaciela domu. Śliwki ze Skalna, z sadu znajomych, jabłka od zaprzyjaźnionego sąsiada, warzywa z własnej uprawy i dobre przyprawy. Olej wyłącznie polski. Najlepszy rzepakowy. Ciekawi jesteście, drodzy czytelnicy co dalej? Oto przepis w całej okazałości! Koreczki Niechorskie Neptona - przepis Śledź bałtycki, złowiony na przełomie kwietnia i maja. Trzeba go zasolić. Po sześciu tygodniach jest już gotowy do spożycia. Teraz trzeba go „odsolić”, wyfiletować i przygotować odpowiedni farsz. Są to kwaśne jabłka, pokrojone w drobną kostkę i cebula, również drobno pokrojona. Mieszamy jabłka i cebulę z olejem rzepakowym, solą, pieprzem, liściem laurowym i zielem angielskim. Do tego dania, konieczna jest śliwka z kompotu. Najlepiej bardzo słodka węgierka. Usuwamy pestkę i w jej miejsce wkładamy farsz. Śliwkę z farszem zawijamy śledziem. Spinamy wykałaczką, układamy i zostawiamy na dwa, trzy dni. Zalewamy olejem rzepakowym. Niech smaki się połączą. Dobrze jest też przełożyć koreczki warstwami z pokrojonych jabłek. Wtedy to już jest TO! Takie śledzie smakują wybornie! Odkrywanie świata podczas wakacji? Dlaczego nie! Pani Ola zapewnia, że wszyscy zawsze do Niej wracają. Smakosz lubi dobre jedzenie. Lubi porozmawiać, posłuchać morskich opowieści, poczuć się jak w domu i tak u nas jest. W czasie naszych wakacyjnych wędrówek i my odkryliśmy już niejedno miejsce, do którego na pewno wrócimy. Miejsca, o których z pewnością opowiemy naszym czytelnikom w kolejnym wydaniu „Głosu z...Wybrzeża”. Iwona Borkowska

VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny SACRUM NON PROFANUM

TRZĘSACZ W tym roku, koncerty miały wyjąt- czych ambicji i pragnień. (…) (Szczecin, kową oprawę. Tegoroczna edycja została luty 2010). poświęcona zmarłemu kompozytorowi, W tym roku podziwiać mogliśmy Markowi Jasińskiemu i jego muzyce. znakomitych wirtuozów gry organowej: W „Ostatnim Liści Marka Jasińskie- Andrzeja Chorosińskiego i Jarosława Malanowicza z Warszawy, Wincentego de Pola z Hamburga i Tomasza Adama Nowaka. Wybitni skrzypkowie: Piotr Pławner oraz Aleksandra Szwejkowska Belica, przy akompaniamencie Orkiestry „Akademia” pod dyrekcją prof. Bohdana Boguszewskiego, zachwycili wszystkich piękną grą na skrzypcach. Festiwal trwał sześć dni, od 15 do fot. A. Dziuba 20 sierpnia. Dyrektorem artystycznym go” możemy przeczytać: W każdym z nas Sacrum non Profanum był prof. Bohistnieje często w uśpieniu przemożona dan Boguszewski. Wszystkie koncerty chęć i wola zaistnienia i spełnienia czy- odbyły się w kościele p.w. Miłosierdzia nów ponadprzeciętnych.(…) Koncerty Bożego w Trzęsaczu, który jest idealnym przez muzykę do świata wartości oraz miejscem do tego rodzaju festiwali. Festiwal Sacrum non Profanum stanowią znakomitą możliwość realizacji twórAgata Dziuba

Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej mężczyzn Beach Ball Tour 2011 NIECHORZE

Niezapomniane emocje, które towarzyszyły kibicom w Niechorzu, zafundowali zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej. Złote medale Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn zdobyli Sebastian Sobczak i Piotr Janiak. W finale pokonali parę Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Brązowy medal obroniła para Dominik Witczak i Grzegorz Klimek. Rozmowa z Trenerem kadry juniorów i kadetów plażowej piłki siatkowej Andrzejem Piotrowskim. Agata Dziuba: Co jest najtrudniejsze w tym sporcie, jakim jest plażowa piłka siatkowa? Andrzej Piotrowski: Zmagania sportowe odbywają się na zewnątrz, czyli w warunkach, które często trudno przewidzieć. Czasami wieje silny wiatr, czasem pada deszcz, a kiedy indziej jest bardzo gorąco. To wszystko ma wpływ na zawodników, dlatego zawodnicy po siedmiu zdobytych punktach zmieniają się stronami, tak aby każda z drużyn miała wyrównane szanse. Krzysztof Hendryk: Jak wygląda zwykły dzień sportowca?

Zwykły dzień siatkarza plażowego nie odbiega dużo od kanonu życia sportowca innych dyscyplin. Treningi odbywają się dwa razy dziennie, są zróżnicowane, czyli siłownia, ćwiczenia techniczne, rozwojowe, zajęcia na pływalni. Na jakie kontuzje najczęściej narażeni są zawodnicy? W tej dyscyplinie sporu, kontuzje mają miejsce naprawdę rzadko. Dzięki podłożu – mam na myśli piasek – kręgosłup i stawy są mniej obciążone. Czasem zdążają się urazy wynikające z przeciążeń, np. stawów barkowych czy kolanowych, ale są to sytuacje sporadyczne. Rozmawiali Agata Dziuba i Krzysztof Hendryk

fot. A. Dziuba Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011


Urząd Gminy Karnice ul. 11 marca 7, 72 - 343 Karnice, tel. 91 3877220, www.karnice.pl Wójt - Lech Puzdrowski, Sekretarz - Sylwia Jankowska, Skarbnik - Maria Błażkowska, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Przeździęk

Stowarzyszenia Gminy Karnice KARNICE

W ludziach tkwi wielka siła. Docenienie ich kreatywności, to połowa sukcesu. Resztą jest praca i zaangażowanie. Na łamach Głosu z Wybrzeża, chcemy pisać o ludziach, którym bliskie są sprawy, problemy i radości lokalnych społeczności. Chcemy też pokazać, na ich przykładzie, że niemożliwe, staję się możliwe! Wystarczy chcieć! Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Karnickiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Niczonów i Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja”- Ludzie, osiągnięcia i plany. W tym artykule przedstawiamy Stowarzyszenie Przyjaciół ziemi Karnickiej. Teresa Czyrny - Prezes i Wacława Cyganek - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Karnickiej. Panie przewodniczą Stowarzyszeniu od 28 lipca 2009 roku. Głównym celem jest integracja i praca na rzecz rozwoju regionu. W ciągu tych 2 lat, zorganizowano wiele imprez dla mieszkańców. Te przedsięwzięcia na stałe zostały wpisane w kalendarzu Przyjaciół Ziemi Karnickiej. Duży nacisk kładziony jest na kultywowa-

nie tradycji regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Rękodzieło, kuchnia regionalna i potrawy charakterystyczne dla tego czasu, spotkania, wspólne śpiewanie, angażowanie najmłodszych i aktywizacja dorosłych mieszkańców - to przynosi efekty i jednoczy ludzi. Wymiana doświadczeń, biesiady, rozmowy, to ulubiona forma odpoczynku, coraz chętniej propagowana na tym terenie. Każdego roku, uczestników przybywa i to cieszy działaczy Stowarzyszenia. Panie Prezeski myślą także o innych formach aktywizacji. „Marsz po zdrowie” odbywa się raz lub dwa razy do roku. Starostwo Powiatowe w Gryficach zakupiło Stowarzyszeniu kijki do nordic walkingu i każdy może spróbować swoich sił na dłuższym lub krótszym dystansie. Najważniej-

sze, że jest bardzo wielu chętnych. Trasa marszu biegnie z Karnic do Niczonowa. Sukcesem jest obecność mieszkańców z różnych miejscowości. Rewal, Gryfice i sąsiednie miejscowości także miały swoich przedstawicieli. Ostatni marsz odbył się w czerwcu, a zakończył spotkaniem w świetlicy w Niczonowie. Inicjatywa zyskała aprobatę, bo to integracja z korzyścią da zdrowia, a tego nigdy za wiele. Paniom marzy się jedynie większy udział panów w działaniach Stowarzyszenia. Dziękujemy im za pomoc w pracach typowo męskich, ale martwimy się, że później, w jakiś dziwny sposób znikają nam, a chciałybyśmy wspólnie spędzić ten czas. - śmieje się pani Teresa. Teraz Stowarzyszenie pracuje na uzyskaniem Statutu Organizacji Pożytku Publicznego. Rozwojem ochrony i promocji zdrowia. Działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności charytatywnej i rozwoju Gminy Karnice. Stowarzyszenie współpracuje z Koszalińskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Efektem wspólnych działań są bezpłatne szkolenia np. w zakresie ekonomii społecznej, dotyczące ludzi wykluczonych, mających poważne problemy z adaptacją. Dodatkową korzyścią są bezpłatne usługi prawne i doradztwo marketingowe. W naszym Stowarzyszeniu działają fot. K. Wolski panie, które potrafią bardzo wiele, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Głowy pełne pomysłów i ogromna pracowitość, i za to, chcemy Im bardzo podziękować - dodają panie Teresa Czyrny Prezes i Wacława Cyganek Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Karnickiej. W kolejnym artykule, za tydzień, opowiemy o Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Niczonów. Onka

Komunikat Urzędu Gminy w Karnicach

Uwaga! Od dnia 1 września 2011 r. Urząd Gminy w Karnicach będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Festyn w Konarzewie KONARZEWO

Im mniejsza społeczność, tym większe zaangażowanie. Wbrew obiegowej opinii, ludzie nie chcą być sami. W każdej miejscowości Gminy Karnice mieszkańcy mają się czym pochwalić. Regionalna kuchnia, zespół muzyczny, ciekawy zakątek, stowarzyszenie przyjaciół wsi, wreszcie pomysły na rozwój i integrację. Tu wszyscy znają się od pokoleń. Ciężka praca rolnika wymaga odskoczni. Najbardziej ulubioną formą odpoczynku są festyny. W ich organizację, oprócz Sołtysów i Rad Sołeckich, włączają się mieszkańcy. Tak było 6 sierpnia w Konarzewie. W programie spotkania, sporym zainteresowaniem, cieszyły się konkursy sprawnościowe z nagrodami. Były żelazka, drobny sprzęt AGD, drewniane figurki i inne drobiazgi, które zawsze mogą się przydać w domu. Panie upiekły pyszne ciasta i słynny, zdrowy, z otrębami i słonecznikiem, Konarzewski domowy chleb. Niewielu wie, że Konarzewo ma też swój przepis na pastę serową. Żaden składnik tego produktu regionalnego, nie może być kupiony w sklepie. Ser z mleka własnej produkcji, śmietana, warzywa z ogrodów. To tajemnica tych pyszności. Ogórki małosolne, pajda chleba ze smalcem, także własnego wyrobu. Każda rodzina przygotowuje potrawę, wkładając w tę pracę tyle serca, że musi smakować wszystkim uczestnikom biesiady. Spotkaliśmy tam Pana Stanisława Daszkiewicza, mieszkańca Pogorzelicy, którego pasją jest fotografia. Lubię takie klimaty. Utrwalenie na małym obrazku ludzi i ich życia w różnych sytuacjach, pozwala mi także odnaleźć się w tym środowisku, bo mieszkam tutaj od niedawna. Zdjęcia Pana Stanisława można obejrzeć na stronie Karnic. Sołtysem Konarzewa jest Krzysztof Tyrpień. Przyjeżdżają także turyści, ciekawi folkloru i naszych tradycji. Smakuje im tutejsza kuchnia. Najpierw bawią się dzieci, potem dorośli. Do białego rana nie może zabraknąć atrakcji. Sponsorami festynu są Wójt Lech Puzdrowski, Przewodniczący i Rada Gminy, Radni Powiatowi, członkowie Izb Rolniczych i sami mieszkańcy, którym bardzo dziękuję. Ten festyn pokazuje, że jesteśmy zintegrowaną społecznością i tworzymy jedną, wielką rodzinę. Wszyscy bawili się w takt muzyki zespołu PoczDance, który tworzą wyłącznie pracownicy Poczty Polskiej. I to także, ciekawie wpisuje się w historię tego Konarzewskiego spotkania. Iva

fot. K. Wolski

Szkoła tańca w Karnicach?

KARNICE Być może, w Karnickim Klubie Kultury, powstanie szkoła tańca dla wszystkich. Pomysł narodził się niedawno. Trwają przygotowania do realizacji tego zamierzenia. Więcej o tym w następnym wydaniu gazety. Iva

„Białe kruki” za grosz

KARNICE Dzięki ludziom „dobrej woli”, w Karnickim Klubie Kultury, można za przysłowiowy grosz, kupić książki, których już dawno nie ma na półkach księgarni. Wśród książek „z epoki” znajdziecie wydawnictwa i serie limitowane dla czytelnika w różnym wieku. Ceny wahają się od 50 groszy do 5 złotych. I.B.

Wakacje w Klubie Kultury

KARNICE Nocne spanie w Karnickim Klubie Kultury cieszy się wielkim powodzeniem wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Wystarczy pisemna zgoda rodziców i wyposażenie malca w śpiwór. Do tego jakieś jedzonko i już! Warsztaty kulinarne, bitwy na poduszki, gry i zabawy, to tylko niektóre atrakcje. Do końca wakacji zaproszone są wszystkie dzieci, które lubią zasypiać „troszkę” później. Iwka

Warsztaty –„Coś z niczego”

KARNICE W Klubie Kultury w Karnicach odbywają się warsztaty, podczas których można nauczyć się różnych sztuk dekorowania i tworzenia ozdobnych przedmiotów „z niczego”. Kreatywność prowadzących zajęcia i samych uczestników czasem zaskakuje ich samych. Można się o tym przekonać, korzystając z tego zaproszenia. Spotkania odbywają się codziennie. anKa

str. 11


Urząd Gminy Brojce

ul. Długa 48, 72-304 Brojce, tel. 91 3861182, www.brojce.net.pl Wójt - Stanisław Gnosowski, Sekretarz - Zbigniew Zaborowski, Skarbnik - Jadwiga Spławska, Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz Witkowski

Most na Mołstowej – Nowy samochód do przwozu dzieci i osób niepełnosprawnych wspólna praca

BROJCE Rozmowa z Sekretarzem gminy Brojce panem Zbigniewem Zaborowskim Agata Dziuba: Panie Sekretarzu, wieBROJCE my że obecnie gmina składa wniosek o zaRozmowa z wójtem gminy Brojce. kup samochodu do przewozu dzieci i osób Iwona Borkowska: To już kolejna niepełnosprawnych. Zbigniew Zaborowski: Tak, oczywiście. inwestycja drogowa powiatu gryfickieMamy nadzieje, że ten wniosek zostanie zago i gminy Brojce. kwalifikowany do realizacji, ponieważ jesteStanisław Gnosowski: Prace na śmy na wstępie całych tych czynności. Wnioodcinku drogi Brojce - Stołąż - Tąpasek został złożony, przeszedł wstępną ocenę dły – Przybiernowo już się rozpoczęły. w Centrum Pomocy Rodziny w Gryficach, Pierwsze zadanie to oczyszczenie ponastępnie będzie dalej, że tak powiem brzydboczy. Natomiast kolejna droga wzdłuż ko „obrabiany” i później której przebiega most, który łączy miej- otrzymamy efekt końcoscowości Brojce za Strzykocinem. Rów- wy. nież współpracujemy z powiatem. W Wniosek został złotej chwili prace są na etapie uzgodnień żony w związku z ogłoi udzielenia pozwolenia wodno-prawne- szeniem Państwowego go. W najbliższych dniach powinna być Funduszu Rehabilitacji już decyzja w tej sprawie, po czym po- Osób Niepełnosprawwiat gryficki będzie mógł ogłosić prze- nych kolejne działanie, targ na przebudowę tego mostu. czyli program wyrówNie bez powodu można powiedzieć, nywania różnic między regionami. Polega on na że most jest punktem strategicznym. wyeliminowaniu barier transportowych dzieci i osób niepełnosprawnych, które napotykają fot. K. Wolski w swoim codziennym życiu. Skorzystaliśmy z podobnego programu 5 lat temu. Bus który wówczas zakupiliśmy bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Dzięki niemu samodzielnie mogliśmy dowozić głównie dzieci niepełnosprawne do ośrodków i szkół, do których uczęszczają poza gminą Brojce. W ten sposób umożliwiliśmy im łatwiejszy dostęp do nauki, czy rehabilitacji. W zeszłym roku takich dzieci było czternaścioro. Głównie woziliśmy je do gryfickiego Ośrodka Wsparcia, również do Waniorowa, gdzie znajduje się szkoła specjalna. fot. archiwalna Z innymi gminami tworzyliśmy „dojazdy kombinowane” do dalszych ośrodków, Tak, nie tylko dla mieszkańców dro- poza naszą sferą działalności. Jeden z takich ga, przez którą przebiega most jest bardzo ważna. Tuż za Brojcami jest ferma, natomiast niedaleko planujemy budowę biogazowi. Jest już inwestor, który zdoBROJCE był dofinansowanie z Narodowego FunOd 1 września zaczyna się okres przyjduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast w Strzykocinie jest mowania wniosków na zasiłki rodzinne. tartak, dlatego tak ważne jest, aby ten Urząd w Brojcach chętnie służy pomocą w wypełnianiu wniosków. most zmodernizować. Małgorzata Pszczoła referent do spraw Jak technicznie można rozwiązać sprawę zmiany organizacji ruchu w świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Podstawowe dokumenty, które są niezbędne związku z przebudową mostu? Na czas remontu tej drogi zostanie do tego, aby ustalić prawo do zasiłku rodzinwyznaczony objazd, nie możemy sobie nego, to dokument potwierdzający tożsamość pozwolić, aby nie było dojazdu do tych osoby składającej wniosek np. kserokopia domiejscowości. wodu osobistego, zaświadczenie lub oświadczenie, które dokumentuje wysokość osiąRozmawiała Iwona Borkowska gniętego dochodu w roku 2010. Pod uwagę

ośrodków znajduje się w Radowie. Jak dotąd mieliśmy jedno dziecko, teraz jest dwoje, których rodzice zdecydowali się, aby tam uczestniczyły w zajęciach, Jest to jednak za daleko, abyśmy byli w stanie dowozić je, dysponując jednym busem. Dlatego musieliśmy nawiązać współpracę z gminą Płoty. Z różnych przyczyn jesteśmy zmuszeni zorganizować dojazd w inny sposób. Mamy nadzieje, że to wszystko dojdzie do skutku. Jeśli nie, to zaproponujemy rodzicom, aby te dzieci również uczestniczyły w zajęciach w ośrodku w Gryficach. Wracając do tego projektu, wniosek został

złożony na busa dziewięciomiejscowego. Na jaką kwotę złożony jest wniosek? Bus jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, z najazdami, gdzie można wprowadzić wózek, można go odpowiednio zabezpieczyć w trakcie przewozu. Koszt takiej inwestycji około 100 - 150 tysięcy złotych, w zależności od wyposażenia. Dotychczasowy bus sprawował się bardzo dobrze, jednak przejechał już ponad 230 tysięcy km. Zaczyna mieć coraz więcej różnych awarii, obawiamy się, aby żadna nie nastąpiła podczas roku szkolnego. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na złożenie tego nowego projektu.

Zasiłki rodzinne już od 1 września

str. 12

brany jest zarówno dochód opodatkowany za rok ubiegły, jak i dochód nieopodatkowany. Istotnym dokumentem jest również metryka urodzenia dziecka. W przypadku, gdy dzieci kończą gimnazjum potrzebne są zaświadczenia, które dokumentują kontynuację nauki. O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się oboje rodzice, jeden z nich, opiekun prawny a także pełnoletnia osoba ucząca się. Poza świadczeniem jakim jest zasiłek rodzinny, można ubiegać się o różnego rodzaju dodatki do zasiłku rodzinnego. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje dodatki do zasiłków rodzinnych.

Warto wspomnieć o tym, że oprócz dzieci, korzystają z tego również osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, jak i osoby starsze, które uczestniczą w innych formach rehabilitacji, np. w Ośrodku Wsparcia w Gryficach. Organizujemy kursy, które wynikają z bieżących potrzeb: np. niepełnosprawna osoba ma potrzebę dojechać w określone miejsce, jeśli jest to możliwe i nie koliduje z dowozem dzieci do szkół, to staramy się również pomagać. Wiemy, że bus jest potrzebny, ponieważ Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych prowadząc różne analizy wykazała, że w naszej gminie występuje w zaokrągleniu około 15% osób, które mają różne orzeczenia o niepełnosprawności. W liczbach: jest to około 500 do 600 osób, więc widzimy, że jest to liczna grupa, ponieważ cała gmina Brojce liczy około 4 tys. Widzimy sens w zakupie takiego busa, ponieważ ułatwi to życie wielu ludziom. Patryk Kucharczuk: Jednak to nie jedyny projekt, który prowadzi gmina Brojce. Jesteśmy powiatowymi prekursorami programu o Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Cyfrowemu, którym zainteresował się później Powiat Gryficki. Udostępniliśmy swój wniosek, aby na bazie tego Powiat mógł napisać własny i weszliśmy do projektu jako partner. Dzięki naszym wnioskom 7 świetlic zostało wyposażonych w 4 zestawy komputerowe każda, a także w urządzenia wielofunkcyjne, dostęp do internetu. Dodatkowym uzupełnieniem programu było wyposażenie jeszcze dwóch świetlic w Dargosławiu oraz w Strzykocinie. Dziękujemy Panu za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Rozmawiali: Agata Dziuba i Patryk Kucharczuk

Najbardziej popularnym dodatkiem w miesiącu wrześniu jest dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 złotych. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla dzieci, które posiadają oświadczenie o niepełnosprawności. W przypadku, gdy dziecko dojeżdża do szkoły, również można ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego to kwota 504 zł. na każdego członka rodziny. W przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne wysokość kryterium nie może przekroczyć 583 zł. Wnioski przyjmowane będą od 1 września 2011 roku. Agata Dziuba Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011


Urząd Gminy Nowogard ul. Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 3926200, www.nowogard.pl Burmistrz - Robert Czapla, Sekretarz - Agnieszka Biegańska-Sawicka, Skarbnik - Marcin Marchewka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Antoni Bielida

VI Wakacyjny Festyn na Koplu Będzie chór w Nowogardzie? NOWOGARD Imprezie przyświecał szczytny cel, pomoc dla chorego Maćka. Rozmowa z Tadeuszem Łukaszewiczem numizmatykiem, kolekcjonerem, członkiem kapeli podwórkowej „Kryzys” oraz członkiem zarządu Związku Polskich Spadochroniarzy, o szczegółach całego przedsięwzięcia. Iwona Borkowska: Co było głównym wątkiem Festynu na Koplu? Tadeusz Łukaszewicz: Rodzina, przyjaciele, znajomi i nie tylko, bardzo mocno zaangażowali się w tę sprawę. Do tego grona dołączyła również Stadnina Koni u Rybci. Została zorganizowana loteria fantowa, a pieniądze z niej, w całości, były przeznaczone na pomoc dla chłopca. Zorganizowano wiele konkursów m. in.: strzelanie z łuku, przejażdżka bryczką, aukcja - z czego również środki przeznaczono dla Maćka. Przy pomocy Domu Kultury chcemy zorganizować koncert kapeli ludowych i podwórkowych. Jaką kwotę udało się zebrać?

początku nie mogło zrozumieć dlaczego Kopel. Z czasem wszyscy się do tego przyzwyczaili i jest to obecnie nieodzowny element naszego krajobrazu. Jest Pan osobą bardzo wszechstronną, jeżeli chodzi o zainteresowania: numizmatyka, kolekcjonerstwo, kapela, spadochroniarstwo…. Zaczęło się niewinnie w latach młodości. W zawodach sportowych otrzymałem nagrodę, był to klaser na monety i od tego tak właściwie się zaczęło. W Nowogardzie istniało i działa do tej pory Koło Numizmatyczne, więc niewątpliwie był to dodatkowy czynnik mobilizujący i wspierający mnie. Jednak to tylko jedna z nielicznych pana pasji. Kolejna to kapela podwórkowa „Kryzys”. Tak, specyfiką tego zespołu jest gra na instrumentach bardzo ciekawych, np. bandżo, cyja, tuba, cymbały. Jeździmy na koncerty, konkursy i przeglądy. Jest bardzo ciekawie. A czy skacze Pan jeszcze ze spadochronem? Już nie. Moja przygoda ze spadochroniarstwem zaczęła się dość dawno. Kilka lat temu utworzył się III Zarząd Spadochroniarstwa Polski Związek Spadochroniarzy im. I Batalionu Szturmowego w Dźwirzynie, którym pełniłem służbę w latach 1969 - 1971. W tej chwili jestem członkiem Zarządu Spadochroniarstwa. Nasz Związek otrzymał zaproszenie na zlot weteranów. Będzie to mistyfikacja forsowania, duża impreza, która odbędzie się w dniach 26 - 28 sierpnia w Dźwirzynie. Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów skoków, ale i nie tylko. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dziękuję również. Rozmawiała Iwona Borkowska

Reaktywacja Orkiestry Dętej fot. K. Wolski Cały czas liczymy te pieniądze, jednak mogę powiedzieć, że będzie to około 500 złotych. Oprócz tego, pieniądze z koncertu również zostaną przekazane dla Maćka. Na kolejnych festynach będziemy kontynuować tę akcję. Z pewnością nie poprzestaniemy na tym. Jak wyglądały początki festynu? Były to lata dziewięćdziesiąte, jednak zaczynało się bardzo niepozornie, od pikniku na Koplu. Organizacja imprez była trudna, również ze względów finansowych. Pomimo wszystkiego postanowiliśmy, że impreza będzie odbywać się cyklicznie, pod tytułem „Wakacyjny Festyn na Koplu”. I tak jest do dziś. Dlaczego Kopel? Kopel kojarzy się z wypasem koni, krów, z takim wiejskim terenem. Wielu ludzi na Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011

NOWOGARD Przed laty w Nowogardzie istniała Orkiestra Dęta. Niestety zabrakło entuzjazmu i dobrych chęci do pracy nad jej rozwojem. Jak twierdzi radny Lech Jurek, gdyby udało się znaleźć sponsorów reaktywacja orkiestry byłaby realnym pomysłem. Po dawnej zostało sporo instrumentów i wielu, którzy pamiętają o tym przedsięwzięciu. Potrzebny byłby także kapelmistrz, który umiałby zachęcić mieszkańców, znający również ich potrzeby i potrafiący do nich dotrzeć. Można by tworzyć kolejno sekcje, następnie połączyć wszystkich i być może powstałaby najpierw mniejsza, później już z prawdziwego zdarzenia Nowogardzka Orkiestra Dęta.

NOWOGARD

fot. K. Wolski

W Nowogardzkim Domu Kultury, we wrześniu odbędą się warsztaty „Pośpiewajmy sobie”. Jak nas poinformował Pan Lech Jurek instruktor NDK, z grupy uczestników wyłonieni zostaną chętni do dalszej pracy nad tworzeniem chóru. Lech Jurek jest zwolennikiem kontynuowania tradycji. Poświęca temu cały swój czas. Twierdzi, że mamy kompleksy związane z nieumiejętnością śpiewania. Wyłącznie od nas zależy, czy pozwolimy się rozśpiewać i uwolnić energię, która w nas drzemie. Pan Lech jest także Radnym Rady Miejskiej w Nowogardzie. Spotyka się z mieszkańcami i wie, że istnieje potrzeba zorganizowania czasu nie tylko najmłodszym. Chór byłby fantastyczną odskocznią od problemów i okazją do spotkań pokoleń. anKa

IV Festyn im. Zygmunta Siepki OSINA 20 sierpnia w Osinie odbył się Festyn imienia Zygmunta Siepki - sportowca, propagatora piłki nożnej i siatkówki, człowieka, który kochał życie i ludzi. Z jego śmiercią wielu nie może się pogodzić do dzisiaj. Pierwszy festyn zorganizowano na ulicy, przy domu Pana Zygmunta. Inicjatywa zrodziła się wśród przyjaciół i rodziny. O dobrych ludziach nie wolno zapominać, a pamięć o nich musi trwać. W organizację spotkania, każdego roku, włącza się coraz więcej osób, dzięki temu program jest coraz bogatszy, a to przyciąga ludzi. W tym roku było gwarno i wesoło. Większość uroczystości odbyła się przy szkole podstawowej im. Bronisława Malinowskiego na kompleksie boisk sportowych. Kolejne imprezy zostały rozegrane na stadionie miejskim, na którym odbył się bieg półmili Zygmunta i mecz północ - południe oldboyów, o beczkę piwa. Sponsorem głównej na-

grody jest każdego roku rodzina. Organizatorami IV Festynu im. Zygmunta Siepki byli Wójt i Rada gminy Osina, Sołtys i Rada Sołecka, przyjaciele, koledzy, KS Ponton Osina, mieszkańcy Osiny oraz Koło Numizmatyczne z Nowogardu. Iwka

fot. K. Wolski

Syn Zygmunta Siepki - Krzysztof Siepka

Onka

str. 13


Urząd Gminy Płoty ul. Pl. Konstytucji 3 maja, 72-310 Płoty, tel. 91 3851415, www.ploty.pl Wójt - Marian Maliński, Skarbnik - Elżbieta Charkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Jasina

Odpust w Parafii Przemienienia Pańskiego w Płotach

PŁOTY W czasie wakacji w Radiu Plus Gryfice prowadzimy cykliczne programy z gmin – powiatu gryfickiego. Karnice, Brojce, Trzebiatów. W piątki nasze terenowe studio gości w Płotach, przepięknej miejscowości na południowych krańcach naszego powiatu. Płoty słyną z dwóch przepięknych pałaców oraz wspaniałego kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, w którym posługują księża Chrystusowcy. Podczas jednego z programów „Dzień Dobry Płoty” moim gościem był Ksiądz Proboszcz płotowskiej parafii Jerzy Senderek. W trakcie rozmowy słuchacze mogli usłyszeć o wielu ciekawych akcjach prowadzonych w parafii w Płotach. 5 sierpnia, bo

Drugi dzień – dzień modlitw za zmarłych parafian Drugiego dnia w czasie Triduum modlono się za wszystkich zmarłych parafian. O godzinie 17:30 miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, w czasie którego odbyło się nabożeństwo w intencji zmarłych. Adoracja przed Jezusem Sakramentalnym była niewątpliwie wspaniałą okazją do modlitwy za zmarłych oraz przygotowania się do sakramentu pokuty i pojednania. Msza Święta w kościele odbyła się o godzinie 19:00, natomiast o godzinie 20:00 Najświętsza Ofiara sprawowana była na cmentarzu przy grobie Ojca Wiktora Szczęsnego TCHR. Wyrazem jedności i

fot. archiwalna właśnie w tym dniu prowadzona była rozmowa, ksiądz proboszcz opowiadał także o przygotowaniach do zbliżającego się odpustu w związku ze świętem Przemienienia Pańskiego. W parafii w tym czasie trwało Triduum, które miało za zadanie wprowadzić wiernych i jednocześnie przygotować na czas święta. Pierwszy dzień Triduum – dzień modlitw za chorych parafian 3 sierpnia – pierwszego dnia czasu modlitwy w Płotach modlono się za chorych parafian. O godzinie 10:30 miała miejsce Msza Święta w intencji chorych, w czasie której udzielono sakramentu chorych aż 150 osobom. Modlono się również za chorych, cierpiących. W Radiu Plus Gryfice pamiętamy również o ludziach starszych, chorych i samotnych. Codziennie o godzinie 6:00 modlimy się na antenie za wszystkich potrzebujących. O godzinie 6:30 transmitowana jest Msza Święta z kościoła parafialnego w Gryficach. Ufamy, że dzięki naszej posłudze pomagamy wszystkim tym, którzy ze względu na swoją chorobę nie mogą w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej.

str. 14

pamięci Kościoła Pielgrzymującego o Kościele Cierpiącym było zapalenie znicza na każdym grobie. Parafianie, którzy opiekują się grobami swoich bliskich zapalili znicze na ich miejscu doczesnego spoczynku, natomiast groby opuszczone odwiedzili wolontariusze oraz młodzież. W tym dniu pamiętaliśmy o wszystkich - mówi ksiądz proboszcz Jerzy Senderek. Był to wspaniały gest i wspaniałe świadectwo pamięci o zmarłych, a jednocześnie okazja do modlitwy za tych, którzy pokutują w czyśćcu i potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Trzeci dzień – dzień pokutny Piątek w Kościele katolickim jest dniem pokutnym, w którym przygotowujemy się do pojednania z Panem Bogiem. Podobnie było w Płotach. O godzinie 17:30 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przygotowujący się parafianie do odpustu mieli okazję do osobistego dialogu z Panem. O godzinie 18:00 miało miejsce nabożeństwo pokutne, w czasie którego była również okazja do spowiedzi. Przed Mszą Świętą o godzinie 19:00 odprawiona została jeszcze litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W czasie

Mszy Świętej wszystkim zgromadzonym wiernym rozdawane były chlebki, jako symbol miłości. Do chlebów dołączone zostały sentencje Brata Alberta Chmielowskiego „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest się głodnym” . Święto Przemienienia Pańskiego – dzień odpustowy w parafii w Płotach W sobotę 6 sierpnia w parafii w Płotach miały miejsce uroczystości odpustowe. Uroczystej Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego przewodniczył wikariusz generalny ojców chrystusowców w Polsce ksiądz Krzysz-

tof Grzelak. W koncelebrze uczestniczyło wielu zgromadzonych księży z różnych zakątków naszej diecezji. Przybyli księża chrystusowcy ze Stargardu Szczecińskiego, Goleniowa, Sarbi oraz księża z Nowogardu i Reska. Po zakończonej Eucharystii odprawiona została litania do Przemienia Pańskiego, a później odbyła się procesja dookoła świątyni. Z radiem będziemy w Płotach jeszcze nie raz i na pewno będziemy informować o wielu atrakcjach jakie będą miały miejsce w tej przepięknej miejscowości. Do usłyszenia. Adam Litwinowicz

Sztandar dla Polonii

Polonia Płoty to klub piłkarski z wielkimi tradycjami. W tym roku mija 55 lat od jego powstania. Pierwszy klub piłkarski w Płotach powstał w 1946 roku – Kolejarz Płoty. W 1956 roku jego tradycje kontynuuje Polonia. Znakomitą okazją do uczczenia tej rocznicy było ufundowanie sztandaru. 6 sierpnia na Stadionie Polonii Płoty miała miejsce ta niezwykle doniosła chwila. Na uroczystości obecni byli: poseł na Sejm Konstanty Tomasz Oświęcimski, Starosta Gryficki Kazimierz Sać, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt Dziewguć, wiceprezes PZPN i jednocześnie prezes ZZPN Jan Bednarek, działacze ZZPN, przedstawiciele samorządu powiatowego i miejskiego w Płotach z burmistrzem Marianem Malińskim i Przewodniczącym RM Piotrem Jasiną na czele. W tym dniu rozgrywany był również I Memoriał Janusza Polubca, człowieka związanego z piłką nożną w naszym regionie. W turnieju piłkarskim wzięły udział wszystkie drużyny, z którymi Janusz Polubiec był w jakiś sposób związany. Rega Trzebiatów, Sparta Gryfice, Pomorzanin Nowogard, Polonia Płoty zagrały w grupie „A”. W grupie „B” do zawodów przystąpiły: Błękitni Stargard

fot. K. Wolski

PŁOTY

Szczeciński, Ina Goleniów, reprezentacja Sędziów oraz Oldboje Płotów. Dzisiaj najważniejsza jest pamięć po Januszu Polubcu - mówili zgodnie piłkarze startujący do zawodów. Ważne, aby każda impreza integrowała całe społeczeństwo. Nie mamy czasu dla siebie nawzajem, a takie imprezy sprzyjają temu, abyśmy mogli się spotkać - mówi Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zygmunt Dziewguć. Dzisiaj jesteśmy społeczeństwem zmechanizowanym. Brakuje rozwoju kultury fizycznej, coraz mniej się poruszamy. Warto stawiać na rozwój sportu, szczególnie u najmłodszych. Dlatego uważam, że organizowanie takiego turnieju jaki jest dzisiaj w Płotach to bardzo dobry pomysł. Miejmy nadzieje, że kolejny, II już Memoriał Janusza Polubca odbędzie się za rok, w 56 rocznicę Polonii Płoty i podobnie jak w tym nie zawiodą przyjaciele sportowcy. Adam Litwinowicz

fot. K. Wolski Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny BURMISTRZ TRZEBIATOWA podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NR DZ 6/2011 dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ NR DZ 7/2011 dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Lp.

1.

BURMISTRZ TRZEBIATOWA podaje do publicznej wiadomości

WG KW

WG KATASTRU

-

obręb Włodarka (Włodarka) działka nr 11/11 o pow. 15.199,00 m2

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

CZYNSZ WYWOŁAWCZY /zł. netto/

WARUNKI PŁATNOŚCI

grunt pod uprawy rolne 200,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie przetargowym

OPIS NIERUCHOMOŚCI

grunt nie zabudowany

PRZEZNACZENIE

FORMA DZIERŻAWY

2.

-

grunt nie zabudowany

grunt pod garaż

139,50 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

3.

-

obręb Trzebiatów 7 ( ul. Plac Lipowy) cz. działki nr 180/6 o pow. 20 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod garaż

186,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

4.

-

obręb Trzebiatów 7 ( ul. Plac Lipowy) cz. działki nr 180/6 o pow. 20 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod garaż

186,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

5.

-

obręb Trzebiatów 7 ( ul. Plac Lipowy) cz. działki nr 180/6 o pow. 20 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod garaż

186,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

6.

-

obręb Trzebiatów 7 ( ul. Plac Lipowy) cz. działki nr 180/6 o pow. 20 m2 obręb Trzebiatów 9 ( ul. Dolna) cz. działki nr 234 o pow. 220 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod garaż

186,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

7.

-

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

37,40 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

8.

-

9.

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14.

-

15.

-

16. 16.

--

Krzyzówka z głosem s´ lad po operacji

Ludwik zajecze ˛ od skoki szczepionki

dawne okulary

kropka na skórze

popisuje sie˛ nia˛ mocarz

Sergiei, re˙zyser znany z biznesu z mydłem

sidło na zwierzyne˛ bank rodem z zasilaja˛ wielko- latarke˛ polski

Bee ..., zespół muz. polska biało czerwona

pryncypał obok łopatki i sala wiader- akademicka ka

Cem´ brzynska, aktorka

dział matematyki Jarosław, b. minister ustawiany rumplem

...Lanka, ´ panstwo ... w Azji Rogers płd.

... re˙zyser Kazan, "Eroiki" re˙zyser i pisarz

Kłodzka lub Łu˙zycka

poprzedzał Matiza

płaci go abonent odliczane od podatków

płyna˛ na łowisko model Skody

kolega sapera

ptak czczony w star. Egipcie

ciasto z bakaliami

zgniłe jajo

diabeł

szturchaniec

Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011

grunt pod ogród

101,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

125,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

61,20 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Wolności) działka nr 177/3 o pow. 333 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

186,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 7 ( ul. Plac Lipowy) cz. działki nr 180/6 o pow. 20 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod garaż

57,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Okrzei) działka nr 39/2 o pow. 248 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

42,16 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Okrzei) działka nr 167/5 o pow. 591 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

130,10 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Okrzei) działka nr 167/6 o pow. 333 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

57,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Okrzei) działka nr 167/8 o pow. 333 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

57,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Długa) cz. działki nr 254 o pow. 52 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

25,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Długa) cz. działki nr 254 o pow. 52 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

25,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 6 ( ul. Długa) cz. działki nr 266 o pow. 193 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

33,00 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 6 ( ul. Długa) cz. działki nr 266 o pow. 160 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

27,20 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 6 ( ul. Długa) cz. działki nr 267 o pow. 191 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

32,50 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

obręb Trzebiatów 6 ( ul. Długa) cz. działki nr 267 o pow. 191 m2

grunt nie zabudowany

grunt pod ogród

32,50 rocznie

w 4 ratach

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

17.

17.

-

-

obręb Trzebiatów 9 ( ul. Wolności) cz. działki nr 178 o pow. 568 m2 obręb Trzebiatów 9 ( ul. Wolności) cz. działki nr 178 o pow. 360 m2

obręb Trzebiatów 9

obręb Trzebiatów 9 ul.Kilińskiego) Kilińskiego) ((ul. działkanrnr 281/2 działka 281/2 oopow. m2m2 pow.155 155

gruntgrunt nie nie 209,00 rocznie grunt podi garaż ogród209,00 i garażrocznie grunt pod ogród w 4 ratach zabudowany zabudowany

obręb Trzebiatów 9 nie obręb Trzebiatów 9 gruntgrunt niegrunt pod ogród i garaż 213,20 rocznie w 4 ratach ( ul. Kilińskiego) grunt pod ogród i garaż 213,20 rocznie ( ul. Kilińskiego) zabudowany zabudowany działka nr 156/2 działka nr 156/2 o pow. 180 m2

dzierżawa na czas dzierżawa na czas wnieokreślony 4 ratach w trybie nieokreślony w trybie bezprzetargowym bezprzetargowym dzierżawa na czas dzierżawa na czas nieokreślony w trybie nieokreślony w trybie bezprzetargowym

w 4 ratach

bezprzetargowym

o pow. 180 m2

UWAGA !

kolor w´sród kart zadanie udostepnił ˛ serwis krzy˙zówkowy szarada.net

grunt nie zabudowany

1.

dzierżawa na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

.

FORMA DZIERŻAWY

obręb Trzebiatów 9 (ul. Wolności) cz. działki nr 178 o pow. 459 m2

w 4 ratach

1. Wykaz ogłasza się na okres od 1 sierpnia do 25 sierpnia 2011 r. 2. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg. obowiązującej stawki. 3. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną zgodnie z w/w ustawą.

WARUNKI PŁATNOŚCI

-

186,00 rocznie

UW AGA !

CZYNSZ WYWOŁAWCZY /zł. netto/

WG KATASTRU

grunt pod garaż

obręb Trzebiatów 7 ( ul. Plac Lipowy) cz. działki nr 180/6 o pow. 15 m2

PRZEZNACZENIE

WG KW

grunt nie zabudowany

obręb Trzebiatów 7 ( ul. Plac Lipowy) cz. działki nr 180/6 o pow. 20 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Lp.

U W1.AWykaz G A !ogłasza się na okres od 9 sierpnia do 31 sierpnia 2011 r.

2. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg. obowiązującej stawki.

1.3. Wykaz się naw okres do 31 sierpnia 20111997 r. roku o gospodarce Osobomogłasza wymienionym art. 34 od ust.91sierpnia pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg. obowiązującej stawki. nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/ przysługuje pierwszeństwo nabyciu 3. Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997w roku o gospodarce nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 nieruchomościami tygodnizlicząc wywieszenia wykazu, oraz złożeniazmianami/ oświadczenia o wyrażeniupierwszeństwo zgody na cenę w nabyciu /Dz.U. 2004odr.dnia Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi przysługuje ustaloną zgodnie z w/w ustawą. nieruchomości objętej wykazem pod warunkiem zgłoszenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną zgodnie z w/w ustawą.

str. 15


Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Pielgrzymka motocyklowa do Krzyża na Giewoncie Wołanie o naprawę życia publicznego MAMY PRAWO PYTAĆ nasz Pasterz Ks. Abp. Andrzej Dzięga na Jasnej Górze w dniu święta Wniebowzięcia NMP PAP podło, że: „Ponad 100 tys. wiernych zgromadziły na Jasnej Górze uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”. Homilii można wysłuchać na: www.strefawu.fm Homilia dostępna jest także na stronie: www.gloszwybrzeza.pl Homilia naszego Metropolity przypomniała nam o najważniejszych bolączkach współczesnej Polski i ogromie zadań, które stoją przed nami w życiu publicznym, za które tak często nie czują się odpowiedzialni ci, którzy najbardziej do tej odpowiedzialności powinni się poczuwać, czyli sprawujący władzę. Ksiądz Arcybiskup, wskazując na spowodowane złą pogodą niskie plony, przypomniał, że żyjemy w chorych czasach, w których wielu ludziom brakuje chleba, a jednocześnie ziarno wykorzystuje się na coraz większą skalę do tak nienaturalnych celów, jak jego spalanie pod przykrywką unijnej ideologii produkcji „czystej energii”. Przypomniał nam także, że w czasach, w których narzeka się na „klęskę urodzaju” i nadprodukcję żywności, jednocześnie po cichu i bez rzetelnej debaty publicznej w ostatnich dniach ustępującego parlamentu, próbuje się wprowadzać do prawa polskiego rozwiązania, w wyniku których będzie możliwe uprawianie w naszym kraju roślin zmodyfikowanych genetycznie. Przypomniał też o tym, iż to nie żołnierze odpowiadają za nędzę polskiego wojska, jego stan wyszkolenia i zaopatrzenia, ale politycy kształtujący polską armię. Najbardziej poru-

fot. archiwalna szającym zarzutem wobec współczesnej Polski padającym w homilii było wspomnienie milionów polskich młodych emigrantów - ludzi, dla których nie było miejsca w Ojczyźnie. Naród Polski stał się w ten sposób „dawcą organów” dla starych, mających o jeden wyż demograficzny mniej niż Polska państw europejskich: „Dlatego dobrze widzimy cierpienie całego pokolenia, które musiało się rozsypać za chlebem jak ziarno po całym świecie”. Zaskakującym i bardzo pocieszającym fragmentem homilii było zwrócenie uwagi na

str. 16

najważniejsze problemy polskich przedsiębiorców: „A jednocześnie patrzymy, jak tzw. prywatni przedsiębiorcy i rzemieślnicy wołają o zwykłe poczucie bezpieczeństwa prawnego, o zwykłą gospodarczą wolność, nieograniczaną niekoniecznymi koncesjami i zezwoleniami. To w nich coraz większa nadzieja na jakąś normalność gospodarczą, o ile im się na to pozwoli, o ile to oni staną się ważni w państwie”. Homilia Ks. Abpa zawiera apel o naprawę polskiego życia publicznego, poparty konkretnym programem działań. Zauważenie problemów naszej Ojczyzny, ich diagnoza - nawet bardzo głęboka i trafna - to zaledwie początek drogi. Potrzebujemy jednak przede wszystkim dobrych rozwiązań tych problemów oraz zaangażowania ludzi, którzy je wdrożą. Ks. Abp w homilii zadał kilka pytań o Polskę. Dlaczego wciąż nie mamy regulacji opodatkowujących godziwie wydobycie gazu (nie tylko łupkowego) w Polsce? Jak możliwe jest wprowadzanie do Polski roślin genetycznie zmodyfikowanych bez wcześniejszej poważnej debaty publicznej na ten temat? Dlaczego za rosyjski gaz płacimy dużo więcej niż np. Niemcy? Takie pytania można mnożyć, można na szczęście też na nie odpowiadać. O wiele trudniej jest odpowiedzieć na inne pytania: Gdzie w Polsce są - parafrazując termin prof. Zybertowicza - „zorganizowane prorozwojowe grupy interesów”? Gdzie są obywatele broniący dobra wspólnego, godności człowieka, wolności i prawdy w życiu publicznym? Dlaczego jest ich tak mało? Dlaczego są wciąż tak słabi? Dlaczego potrzebujemy wolnej, suwerennej Polski? Dlaczego tak wielu Polaków nie ma takiej potrzeby? Dla cytującego w homilii słowa Prymasa Tysiąclecia Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi odpowiedź na większość z postawionych pytań o Polskę jest raczej oczywista. Wynika ona z fundamentalnej konstatacji Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który nie powiedziałby z pewnością, że „Polska jest najważniejsza”, ale dziś powtórzyłby wypowiedziane niegdyś słowa, że „po Bogu Polska jest moją największą miłością”. Odpowiedzi na pytania o Polskę można szukać też, odwołując się do klasycznego od starożytności kanonu cnót obywatelskich: patriotyzmu, wychowania, co powinno satysfakcjonować wszystkich ludzi dobrej woli. Osoby wierzące szukają jednak czegoś więcej niż tylko uzasadnienia i słusznej motywacji do prawych działań na rzecz dobra wspólnego. Mają możliwość korzystania z arsenału niedostępnego dla osób niewierzących. Arsenału działań, które potrafią tchnąć w nasze życie zawodowe i społeczne ogień, dzięki któremu zstąpi Duch Święty i odnowi oblicze ziemi. Do tego nawoływał w swej homilii Ks. Abp Andrzej Dzięga, proponując zgromadzonym w Częstochowie rzeszom pielgrzymów Różaniec w intencji Polski. Wołał: „Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w tej modlitwie narodowej przed Tobą. Z różańcem w dłoni. Tylu wiernych Twoich, prostych ludzi, już podąża tą drogą ducho-

PUSTKOWO Z inicjatywy Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, wyrusza pielgrzymka motocyklowa z Pustkowa do Krzyża na Giewoncie. To szczególne miejsce dla Polaków, którzy traktują Krzyż jako miejsce kultu i zanoszą tu swoje prośby do Pana Boga. Organizatorem wyprawy jest Ksiądz Profesor Wiesław Dyk, znany duszpasterz motocyklistów i ich opiekun duchowy. Policja-Księża-Reszta świata, to ludzie, którym Ksiądz Profesor poświęca z oddaniem wiele czasu. Jego wielką pasją są motocykle i frajda jaką jest jazda, ryk silników i wyprawy w dłuższe trasy. 26 sierpnia spod Bałtyckiego Krzyża Nadziei w Pustkowie do Krzyża na Giewoncie, wyrusza pielgrzymka motocyklistów na czterdziestu maszynach i pięciu samochodach. Celem tej eskapady jest zmiana opinii o miłośnikach jednośladów, ale przede wszystkim zawierzenie Panu Bogu intencji wielu kierowców, którym nie dane jest w niej uczestniczyć. To już trzecia, z kolei wyprawa z błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa. Do Szczecina pielgrzymkę eskortować będą policjanci, po to by zapewnić uczestnikom, jak największe bezpieczeństwo i zaakcentować poparcie dla tej cennej inicjatywy. Pierwszy etap zakończy się w Częstochowie, tam motocykliści odpoczną, będą się modlić, wezmą też udział w audycji radiowej. Następnego dnia wyruszą w dalszą trasę. Jedną z intencji wyprawy jest powstanie kościoła w Pustkowie blisko Krzyża, to wymarzone miejsce dla świątyni. Tylu ludzi się modli. Po spotkaniach z przyjaciółmi-motocyklistami, którzy w ostatniej chwili, z różnych względów, musieli zrezygnować z wyjazdu, mam naprawdę wiele do przekazania Matce Bożej. Wiem, że zrobię wszystko, aby cały ten bagaż problemów zawierzyć i uprosić o łaskę u Najświętszej Maryji. A kiedy dojedziemy do Giewontu, tam jest już bardzo blisko do Pana Boga. Chcemy wyszeptać Ojcu nasze żale i opowiedzieć o problemach. Chcemy też podziękować, za wszystko dobre, czym nas obdarza każdego dnia. - powiedział Ksiądz wego zmagania o wiarę w naszym Narodzie, o umocnienie ducha narodowego i o poddanie się Polski prawu Twojego Syna. To prawo nie jest bowiem sprzeczne z żadnym godziwym prawem stanowionym przez ludzi. Ono dopełnia i nadaje jeszcze głębszy sens godziwym normom ludzkiego prawa”. Wskazując zebranym pielgrzymom, że „za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Wytrwać w służbie ludzkiemu życiu. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego”, autor homilii przypomina podstawową zasadę życia wewnętrznego chrześcijan w kolejnych epokach. Tę prawdę, której nauczał chociażby jeden z dwudziestowiecznych odnowicieli chrześcijańskiego życia duchowego św.

Wiesław. Pielgrzymka jest także przypomnieniem ludziom o Bogu, naszych obowiązkach i umacnianiu wiary, bez której nasze życie byłoby puste. Wiara w życie wieczne, daje chrześcijanom siłę w zmaganiach z ziemskimi problemami. Myślą przewodnią uczestników pielgrzymki, są słowa Jana Pawła II: Wiatr od morza wieje od Bałtyku po gór szczyty, aż do krzyża na Giewoncie. Pielgrzymi chcą powiedzieć Polakom, że Polska jest od Bałtyku po gór szczyty. Pielgrzymi na motorach nawiązali kontakt z klubem w Zakopanem. Dzięki Księdzu Proboszczowi z tamtejszej parafii Świętego Krzyża, będą czekali na nich zakopiańscy motocykliści i dziennikarze, którzy dołączą do nich w dyskusjach i wspólnej zabawie. Być może owocem tych przyjaźni będzie pielgrzymka spod Krzyża na Giewoncie do Pustkowa. To takie moje, wielkie marzenie. Może dobry Bóg wysłucha i spełni tę prośbę. - dodaje Ksiądz Profesor. Dzięki temu, ż Bóg jest z nami, jesteśmy jedną wielką rodziną. W tym roku ekipa pielgrzymów powiększyła się o księdza z Danii i sześciu Węgrów. W przyszłym roku będą także motocykliści z Ukrainy, Niemiec, również pojadą Duńczycy. Pielgrzymka nabiera charakteru i staje się wyprawą międzynarodową. Chwalić Pana można w różnych językach. Wszyscy jesteśmy dziećmi Jednego Boga, a Jego Słowo nie ma granic. Powrotu pielgrzymów spodziewamy się 30 sierpnia. W następnym wydaniu gazety, przedstawimy obszerną relację z tej wyprawy. Onka

fot. I. Borkowska Josemaría Escriva: „Działanie nic nie jest warte bez modlitwy, a modlitwa nabiera wartości przez ofiarę. (...) Najpierw modlitwa, potem przebłaganie; dopiero na trzecim miejscu, daleko „na trzecim miejscu”, działanie”. Wierni temu programowi działania możemy, pomimo trudnej sytuacji naszego kraju i coraz trudniejszej sytuacji międzynarodowej, z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemysław Wipler

Głos z... Wybrzeża nr 5/5/2011

Głos z... Wybrzeża  

Głos z... Wybrzeża - Bezpłatny tygodnik regionalny Powiatu Gryfickiego

Advertisement