Page 4

, Akcje spoleczne

Czytaj uważnie etykiety

POBIEROWO Klasa IB z Zespołu Szkół Ogólno- cięskich nie był łatwy. Uczniowie z kształcących im. Jana Pawła II w Po- Pobierowa wykazali się ogromną pobierowie została zwycięzcą w ogólno- mysłowością i niezwykłym podejściem polskim konkursie pt. „Jedz smacznie i do tematyki zdrowego żywienia. Ich zdrowo”. zwycięski film pt. „Świadomość konW środę 6 czerwca br. odbyło się sumencka” uświadamia jak ważne jest oficjalne wręczenie nagrody ufundowa- dokładne czytanie etykiet na opakowanej przez organizatora konkursu, markę niach produktów spożywczych. WINIARY. Nowoczesna tablica multiW konkursie było kilka tematów, medialna wraz z projektorem stanowi które mogliśmy sobie wybrać. My zdeteraz kolejne ważne źródło dydaktyczne cydowaliśmy się na etykiety – powiew pobierowskiej szkole. Celem konkur- działa Kinga Nowak, uczennica Kl. B su było zachęcenie młodzieży gimna- ZSO w Pobierowie – Zdrowa żywność zjalnej do stworzenia pracy filmowej, z reguły kojarzy się nam z jedzeniem bądź plastycznej promującej zdrowe owoców i warzyw. My chcieliśmy zroodżywianie, gotowanie, wspólne spoży- bić coś innego, pokazać, że zdrowe odwanie posiłków i wyrabianie szacunku żywianie, to także umiejętność prawiddo jedzenia. łowego czytania etykiet. Organizatorzy otrzymali łącznie ponad 2 500 tys. prac, więc wybór zwyKasik

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Dzień Dziecka w Wołczynie

W sobotę 2 czerwca br. w Wołczynie z inicjatywy pani Agnieszki Kraśnickiej-Bułchak, Sołtys Kukania, Wołczyna i Krakowic zorganizowana została zabawa dla najmłodszych z okazji ich święta.

wozów strażackich, pogotowia ratunkowego oraz policji. Dzieciom, które bardzo lubią takie zabawy, bardzo spodobał się specjalnie wyszkolony pies policyjny, który dzielne kroczył obok swojego opiekuna.

Oprócz pani Sołtys w organizację zabawy włączyli się także wszyscy mieszkańcy Wołczyna, którzy specjalnie na ten dzień, przygotowali grochówkę, bigos i inne potrawy.

Wraz z nadejściem wieczoru, rozpoczął się Dzień Dziecka dla dorosłych mieszkańców Wołczyna i okolicznych miejscowości. Impreza, której rytm wyznaczała dobra muzyka, pyszne jedzenie i świetna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Wśród atrakcji przygotowanych dla dzieci były gry i zabawy z Prezesem WOPR, panem Janem Majorem, pokazy

Kasik

Podziękowania za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w Wołczynie

DĄB im. Ks. Stanisława Ruta Gryfickie Towarzystwo Ekologiczne wystąpiło do gminy Gryfice z wnioskiem o ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Gryfice. W porozumieniu z Civitas Christiana wystąpiło z dodatkowym wnioskiem o nadanie imienia dębowi znajdującemu się przy ul. Ks. Ruta - W tym roku mija 40 lat od śmierci Ks. Ruta, dlatego dobrym pomysłem wydaje się upamiętnienie i przypomnienie

postaci ks. Stanisława, także przez nadanie imienia temu przyszłemu pomnikowi przyrody. Wszystkich, którzy chcieliby poprzeć ten wniosek, prosimy o wypełnienie zamieszczonej deklaracji i złożenie w Biurze Rady Miejskiej w Gryficach lub w gryfickich kościołach.

DO RADY GMINY GRYFICE Proszę o nadanie imienia dębowi znajdującemu się przy ul. Ks. Ruta – Dąb im. Ks. Stanisława Ruta ………………………………………………………….………………………………………………………

imię, nazwisko ………………………………………………………….………………………………………………………

adres zamieszkania ………………………………………………………….………………………………………………………

PESEL, podpis

str. 4

1. dla Dyrektora ZGK w Gryficach pana Jacka Zdancewicza oraz pana Wincentego Heilika za miłą współpracę, a także pomoc w przygotowaniach. 2. dla sponsorów: Banku Spółdzielczego, przedsiębiorstwa PKS Gryfice i pana Zygmunta Dziewgucia, Hurtowni MIĘSA-WĘDLIN-DROBIU Jacka Polanowskiego, Spółki Handlowej „JAPOGAR” Bogusława Popielskiego i Henryka Jaślan, Piekarni GS, Sklepu Sportowego i Wędkarskiego Beaty Kondratowicz i Andrzeja Małachowskiego, Sklepu Ogólnoprzemysłowego Barbary Staszczyk, Księgarni Jolanty Puzdrowskiej, Tomasza i Anny Sobkowiak, Renaty i Jana Ciosek, Romana Lanczak, Marty Lanczak i Michała Smerdel, Katarzyny Szczepkowskiej, Wioletty i Bogdana Oczeretko, Piotra, Roberta i Krzysztofa Bułhak, Łukasza i Marcina Niedźwiedzkich, Leszka Szczupaczyńskiego oraz Waldemara Bednarskiego. 3. dla Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach za pokaz specjalistycznego sprzętu, a także naukę udzielania pierwszej pomocy. 4. za urozmaicenie czasu dzieciom: konkursy, gry, zabawy dla Prezesa WOPR pana Jana Majora. 5. mieszkańcom wsi Wołczyno za przygotowanie placu zabaw, pani Bogusławie Lanczak i Renacie Grzybowskiej za ugotowanie wiejskiego bigosu i grochówki, pani Elżbiecie Bułhak-Janczak za przyrządzenie domowego smalcu oraz wszystkim kobietom, które przyczyniły się do uroczystości. Dziękujemy za współpracę Sołtys Sołectwa Kukań-Wołczyno-Krakowice pani Agnieszka Krasińska-Bułhak Rada Sołecka: Katarzyna Bułhak Marek Kondratowicz Bogusława Lanczak Ryszard Nadolny Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/25/2012

Nasz Głos z... Wybrzeża nr25  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik regionalny powiatu gryfickiego