Page 3

, Wydarzenia

Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Uroczysta Sesja Rady Miasta Gryfice

GRYFICE Gryfice obchodzą jubileusz 750-lecia Śląskiego. Swoją osobą sesję zaszczycili nadania praw miejskich. Dlatego przez także Burmistrz Nowogardu, pan cały 2012 rok w mieście organizowane Robert Czapla, Burmistrz Trzebiatowa, są spotkania, zabawy i uroczystości pan Zdzisław Matusewicz, Wójt Gminy mające na celu uczczenie jubileuszu. Brojce, pan Stanisław Gnosowski, Jednym z ważniejszych wydarzeń było obecni i byli Radni Gminy Gryfice, a Uroczyste Posiedzenie Rady Miejskiej także wszyscy, dla których Gryfice są w Gryficach z okazji 750-lecia Nadania miastem szczególnym. Praw Miejskich Gryficom. Jubileuszową Podczas jubileuszowego posiedzenia, sesję oficjalnie otworzył i poprowadził które miało miejsce w Gryfickim Przewodniczący Rady Miejskiej w Domu Kultury zaprezentowano film Gryficach, pan Krzysztof Tokarczyk. przygotowany na 750-lecie Gryfic oraz O tym, jak szczególna była to dokonano prezentacji historii miasta. uroczystość, świadczyć mogą przybyli Niewątpliwie głównym punktem tego na nią goście, wśród których znaleźli się dnia było podjęcie uchwały w sprawie m.in. Poseł na Sejm RP, pan Konstanty nadania imienia Księcia Warcisława III Tomasz Oświęcimski, Radny Sejmiku rondu w Gryficach. zachodniopomorskiego pan Zygmunt W czasie trwania Sesji nastąpiła Dziewguć, Radny Sejmiku województwa przymusowa przerwa spowodowana zachodniopomorskiego pan Dariusz … brakiem prądu. Nadmienić tutaj Wieczorek, Przewodnicząca Powiatu należy, że nie zdarzyło się jeszcze w Gryfickiego pani Teresa Renata Korek, historii miasta, aby podczas tak ważnej Wicestarosta Powiatu Gryfickiego pan uroczystości doszło do podobnej Ireneusz Wojciechowicz, Komendanci sytuacji. Po przerwie, pomimo braku Policji oraz Straży Pożarnej w Gryficach. energii elektrycznej wznowiono W tym szczególnym dla Gryfic dniu nie posiedzenie Rady Miejskiej. mogło zabraknąć także burmistrzów i przedstawicieli partnerskich miast, a Katarzyna Adamiak więc Meldorf, Güstrof oraz Gryfowa

Czyszczenie sieci wodociągowej

Gryficki Zakład Gospodarki Komunalnej w dniach od 11 do 16 czerwca przeprowadzał płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Gryfice. Płukanie, oczyszczanie sieci wodno-kanalizacyjnej przeprowadzane jest raz do roku i

polega na usunięciu ewentualnych osadów, związków manganu i żelaza, które osadzają się w rurze wodociągowej w trakcie jej eksploatacji. Płukanie jednego odcinka sieci wodociągowej zajmuje około 30-40 minut. Kasik

Pracownicy ZGK podczas czyszczenia sieci wodociagowej - fot. T. Krupecki

Ks. kan. Jerzy Sosna

proboszcz parafii WNMP w Gryficach

BURMISTRZ

GRYFIC

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 651, Nr 206, poz. 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, Dz. U. z 2011 Nr 64 poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337)

ZAWIADAMIA że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37, I piętro, na okres 21 dni wywieszone zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości: od numeru WNOŚ.MM. - 62/2012 do numeru – WNOŚ.MM -75/2012 obejmujące nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców. oraz od numeru WNOŚ.AB.-15/2012 do numeru WNOŚ.AB-25/2012 obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do zbycia bez przetargu na rzecz najemców oraz wolny lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach pokój nr 125, I piętro, tel. 91 38-532-43 Gryfice, dnia 08.06.2012 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/25/2012

Decyzją Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego dotychczasowy proboszcz parafii pw. NMP w Gryficach ks. kanonik Jerzy Sosna został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii w Gryficach i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Ks. Jerzy Sosna święcenia kapłańskie przyjął dokładnie 14.05.1961 r. w kościele pw. N.S. Pana Jezusa w Szczecinie z rąk ks. Biskupa Ignacego Jeża. Z gryficką parafią ks. Jerzy jest związany od 1994 r. Ksiądz dziekan kan. Jerzy Sosna, zapytany: „Jak to się stało, że ksiądz został tutaj proboszczem?”, odpowiada krótko: „Stało się to niespodziewanie i nagle, 4 października 1994 r. Byłem proboszczem w małej parafii Karnice i otrzymałem dekret ustanawiający mnie proboszczem tej parafii”.  Zapytałem zatem: „Siedemnaście lat w tej parafii. Co udało się Księdzu Dziekanowi zrobić? Co dało największą radość?”.  Ks. Jerzy Sosna zdecydowanie odpowiedział: „Od strony duszpasterskiej: zaufanie parafian! Wiedzą, że chcę ich dobra”. Dopiero później zaczął wymieniać: „Gdy idzie o sprawy materialne – to, że nigdy nie mówiłem o sprawach materialnych. Dzięki temu udało się dokonać kilku rzeczy, które są trwałe. Zostały jako pamiątka w tej parafii. O innych sprawach nie ma co mówić”.  Zapytani parafianie dużo chętniej wymieniali zasługi księdza proboszcza: „Więźba dachowa, uporządkowanie strychu – trzydzieści kilka wywrotek śmieci, odtworzone blendy, ogrodzenie i ogrzewanie kościoła, remonty”.  Siostra Cypriana twierdzi, że „sukces księdza proboszcza tkwi w tym, że ciągle dziękuje – dlatego te dzieła powstają. Ludzie widzą, co ksiądz dziekan robi. I doceniają, te jego kochające całą parafię serce”. Siostra przypomniała także o wielkim dziele, jakim była renowacja ołtarza głównego, organów i ławek. Okazało się, że w drewnie zamieszkał kołatek. Z zapałem dodaje, że od kiedy przyszedł ksiądz dziekan, tchnął nowe życie w chór. A ks. Sosna z uśmiechem mówi: „Na 50-lecie chóru powiedziałem, tak jak Pan Jezus do setnika – dziewczynka nie umarła, ale śpi. Dokładnie tak było z naszym chórem – nastąpiła reaktywacja. Nie trzeba było dużo robić: zebrać, popytać…”. Ksiądz proboszcz jest zapobiegliwym gospodarzem. Planuje, odkłada, myśli kilka lat do przodu. Wie, że różnie może być za kilka miesięcy. Najbardziej jednak ceni monety jedno-, dwu- i pięciogroszowe. Bo one świadczą o prawdziwej ofiarności.  Wszystkich, którzy chcą pożegnać ks. proboszcza Jerzego Sosnę zapraszamy na Mszę Świętą, która odbędzie się 24.06.2012 w kościele pw. NMP o godzinie 11.30.

str. 3

Nasz Głos z... Wybrzeża nr25  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik regionalny powiatu gryfickiego

Advertisement