Page 1

www.gloszwybrzeza.pl

tygodnik regionalny

Powiat Gryficki

Brojce

Gryfice

Karnice

Kamień Pomorski

Świerzno

Nowogard

Płoty

Rewal

Trzebiatów

Słuchaj naszego radia!

N

z s a

Nr 11(11) 10.11.2011 r. - wydanie bezpłatne

Czas na wybory

Stanisław Jerzy Lec Ceń słowa. Każde może być twoim ostatnim.

„Z Misiem Tulisiem” bezpiecznie i wesoło

Od pierwszego września w szkole podstawowej w Karnicach, w oddziałach przedszkolnych i w klasach edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie biorą udział w programie edukacyjnym: „ Z Misiem Tulisiem – bezpiecznie i wesoło”.

str. 10

W Trzebiatowie zbliża się czas wyborów do Rady Miejskiej. Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz wypowiada się o jednym z kandydatów, Dennisie Warcholaku. Jak Burmistrz ocenia tego młodego kandydata? Dowiecie się Państwo z wywiadu.

str. 14

Pasja i wszechstronność

Kandydat na Radnego

Droga na podium jest długa. Najpierw zwycięstwo w gminnych eliminacjach w Płotach, następnie wygrana w rozgrywkach wojewódzkich w Wałczu. Jednak siła walki i długie godziny treningów przynoszą spektakularne efekty.

str. 11

Dennis Warcholak to kandydat do Rady Miejskiej. Zachęcamy do przeczytania wywiadu, w którym młody człowiek opowiada o swoim życiu, planach na przyszłosć i programie wyborczym.

str. 4


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

AUTO CENTRUM TRZEBIATÓW, UL. JAROMIN 45

Oferujemy usługi w zakresie: - holowanie pojazdów, - lakierowanie w komorze bezpyłowej, - naprawę karoserii na profesjonalnej ramie naprawczej, - złomowanie pojazdów (odbiór bezpłatny własnym transportem), - wydawanie zaświadczeń do wyrejestrowania pojazdów, - ustawianie świateł, - diagnozowanie ukł.elektrycznych przy pomocy przyrządu gutmann mega macs 55, MA - podstawowa stacja kontroli pojazdów, SZ PRO NIE - wszelkie naprawy mechaniczne, MA BLE - nowe i tanie części zamienne, SZ PRZ MY CZ YJE ZA - wszystkie płyny eksploatacyjne, A S UT DZ U? NA EM - wymiana opon, I Z E P A M R ? DZ CH AW Y, Z Y W N - złomowanie. IM IN A O

E WIEL Z A OR

BI Ń Y, O DW ERZE !!! M IEZ IEM Y, Y!

w numerze...

1. Czas na wybory ................................................................ str. 3 2. Kandydat na Radnego .................................................. str. 4 3. Zero złotych za reklamę ogólnopolską... ............................ str. 5 4. Hipoterapia w Pestce .............................................. str. 6 5. Gryficka Straż Pożarna ....................................................... str. 7 6. Dzień Wszystkich Świętych ............................................... str. 8 7. Cmentarz Komunalny w Gryficach ................................... str. 9 8. Bal Surówkowy ................................................................. str. 10 9. XIII Sesja Rady Gminy w Rewalu ..................................... str. 12 10. Dopasowana Prawda ........................................................ str. 14 11. Halloween - pogańskie święto z zachodu ...................... str. 15

TEL: 91 81 716 78, 509 071 868, 502 104 893

Połącz kropki

Nasz Głos z... Wybrzeża tygodnik regionalny Redakcja: Sylwester Marcula ks. (red. nacz.), Adam Litwinowicz, Krzysztof Wolski, Agata Dziuba, Magdalena Anaszewska, Klaudia Janowska, Aneta Dziedzic, Katarzyna Adamiak; Kontakt: ul. 3 maja 17, 72-300 Gryfice, email: makala@makala.pl, tel. 794-99-32-89; Wydawca: Makala; Skład: Krzysztof Wolski; Nakład: 10 000 egz.; Druk: Drukarnia prasowa wydawnictwa „Edytor”.

str. 2

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011


N

as

z

Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, tel. 91 3872984, www.trzebiatow.pl Burmistrz - Zdzisław Matusewicz, Skarbnik - Mariola Ludwiczak, Przewodniczący Rady Gminy - Artur Cirocki

Czas na wybory

Rozmowa z Burmistrzem Trzebiatowa Zdzisławem Matusewiczem. Panie Burmistrzu w najbliższą niedzielę odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Trzebiatowie, w okręgu mrzeżyńskim. Dlaczego odbywają się te wybory? W sierpniu Rada Miejska wygasiła mandat Radnego Wiesława Dąbrowskiego z Mrzeżyna, który niezgodnie z prawem łączył pracę w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do podjęcia uchwały w tej sprawie wezwał Radę Miejską Wojewoda Zachodniopomorski. Jego zdaniem wygaśnięcie mandatu Radnego Wiesława Dąbrowskiego nastąpiło w marcu tego roku. Do tego czasu Radny

zobowiązany był do rozwiązania stosunku pracy w służbie cywilnej, czego jednakże nie uczynił. Stąd ponowne wybory. Wybory uzupełniające w polskiej praktyce samorządowej nie cieszą się wysoką frekwencją. Myśli Pan, że dużo mieszkańców pójdzie do wyborów? Mam nadzieję, że frekwencja będzie duża. W tym kierunku staramy się od początku pracować, aby udział mieszkańców w tym ważnym wydarzeniu był jak największy. Od maja Gmina Trzebiatów jest aktywnym członkiem ogólnopolskiej koalicji na rzecz działania profrekwencyjnego „Masz Głos, Masz Wybór”. Jest to szereg inicjatyw podejmowanych przez nas tak, aby

Burmistrz Trzebiatowa Zdzisaław Matusewicz zachęcać mieszkańców to włączenia się w wybory. I na tym polu odnieśliśmy już pierwsze sukcesy. W ubiegłym miesiącu Gmina Trzebiatów została wyróżniona przez Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jaki powinien być przyszły Radny? Od nowego Radnego oczekiwałbym przede wszystkim aktywności na każdym polu działania. Liczę na kreatywność, nowe pomysły i ciekawe inicjatywy, które przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom Mrzeżyna, Robów i Rogowa. Należy mieć na uwadze, że każdy mieszkaniec powinien mieć z nim bezpośredni kontakt, musi być to osoba na stale tam mieszkająca. Od radnego wymagałbym współpracy na rzecz społeczności lokalnej. A życzyłbym sobie, aby nie był to człowiek działający na szkodę Burmistrza, bo cierpi na tym cały nasz samorząd, a szczególnie Mrzeżyno. Ma Pan swojego faworyta w wyborach? Taką osobą jest niewątpliwie Dennis Warcholak, student prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, osoba bardzo komunikatywna, otwarta, mająca nowe pomysły i chcąca działać dla dobra mieszkańców. Sądzę, że wyborcy właśnie taką osobę widzą jako swojego przedstawiciela na forum Rady Miejskiej. Człowiek młody, otwarty, wykształcony, nieuwikłany w lokalne gierki i układy. To jest mój kandydat na Radnego.

fot. archiwalna

Rozmawiała Klaudia Janowska

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

str. 3


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Kandydat na Radnego TRZEBIATÓW

Wywiad Adama Litwinowicza z Dennisem Warcholakiem, mieszkańcem Mrzeżyna, kandydatem na Radnego. Adam Litwinowicz: W ostatnim wywiadzie udzielonym przez Burmistrza Trzebiatowa Zdzisława Matusewicza dla gazety „Nasz Głos z Wybrzeża” został Pan niejako wywołany do tablicy. W jaki sposób może się Pan ustosunkować do słów Burmistrza. Dennis Warcholak: Jestem bardzo mile zaskoczony słowami Pana Burmistrza o mojej osobie. Cieszę się, że Burmistrz wyraził chęć poparcia mojej kandydatury, jak zresztą wspomniał, że jestem młodym i otwartym na współpracę kandydatem. Zgadzam się z Burmistrzem co do tego, że nasza Gmina potrzebuje zmian. Uważam, że jestem gotowy, aby temu podołać. Jest Pan najmłodszym kandydatem do Rady Miejskiej. Dlaczego zdecydował się Pan na kandydowanie? Od wielu lat interesuję się życiem społecznym naszej gminy. Zawsze starałem się być w centrum aktualnych

lista nr

str. 4

wydarzeń. Chciałbym bardzo zachęcić wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w pozytywne zmienianie naszej gminy. Do tej pory inicjatywy podejmowane przez mieszkańców jaki Urząd Miasta należy za całych sił wspierać. Chcę reprezentować wszystkich mieszkańców. 20 listopada odbędą się wybory uzupełniające w tzw. okręgu mrzeżyńskim. Do soboty trwa kampania wyborcza. Proszę powiedzieć jak wygląda Pana staranie się o poparcie wyborców? Moja kampania wyborcza polega na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Mrzeżyna, Rogowa oraz Robów. Prowadzę wiele ciekawych rozmów z mieszkańcami i staram się odwiedzić każdego osobiście. Jest Pan studentem prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Jeżeli dostanie się Pan do Rady, jak pogodzi Pan swoje studia z obowiązkami radnego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Studiuję zaocznie i cały tydzień jestem obecny na

fot. archiwalna

Dennis Warcholak - kandydat do Rady Miejskiej miejscu i do dyspozycji mieszkańców. panią Mirosławą Kalinowską. Wspólnie Co wniesie Denis Warcholak do możemy naprawdę dużo. Rady Miejskiej? Nie chcę, aby zabrzmiało to jak Przede wszystkim świeżość, energię, agitacja wyborcza, ale trzymam za nowe i kreatywne spojrzenie na sprawy Pana kciuki. gminy. Oczywiście będę korzystać z Dziękuję bardzo. dobrych rad członków Rady, a przede wszystkim liczę na owocną współpracę Adam Litwinowicz z obecną Radną z okręgu mrzeżyńskiego,

2

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Zero złotych za reklamę ogólnopolską Gminy Trzebiatów Rozmowa z Łukaszem Trawińskim, współpracownikiem Burmistrza Zdzisława Matusewicza. Klaudia Janowska: Panie Łukaszu, w Gminie Trzebiatów obecnie trwają realizacje inwestycji drogowych. Czy to prawda, że na większość inwestycji udało się Panu pozyskać środki z Unii Europejskiej? Łukasz Trawiński: Są to wymierne korzyści płynące z obecności naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej. Tu ogromna zasługa pracowników naszego urzędu, którzy bardzo dobrze napisali projekty i przygotowali się do realizacji planów. Mówienie o tym, że pozyskanie pieniędzy z UE to zasługa jednego człowieka, to wielkie nadinterpretowanie faktów i przypisywanie zasług wyłącznie własnej osobie. To nieuczciwe. Czy Gmina może pozyskiwać kolejne fundusze z Unii na inwestycje i projekty? Środki finansowe zaplanowane w budżecie UE na lata 2007-2013 kończą się. To, co było do wykorzystania w rozdaniu środków na nasze województwo jest zakończone lub jest w trakcie realizacji.

TRZEBIATÓW Rok 2012 to czas na ostateczne rozliczenie się z otrzymanych pieniędzy. Będzie to najważniejsze zadanie dla nas. W latach 2014-2020 znaczącym wyzwaniem, jakie stoi przed naszym trzebiatowskim samorządem, będzie dobre przygotowanie do pozyskiwania nowych środków. Ogromnym problemem dla nas wszystkich jest pozostawione przez byłego Burmistrza bardzo wysokie zadłużenie finansowe Gminy. Utrudnia nam to posiadanie wkładu własnego na realizację nowych inwestycji. Reasumując, zadaniem priorytetowym jest doprowadzenie do stabilnego budżetu gminy. Czy mimo braku pieniędzy w budżecie Gminy można realizować jakieś pomysły? Staramy się to robić na każdym kroku. I na tym polu mamy pierwsze sukcesy. Kilka pomysłów udało nam się zrealizować w dziedzinie promocji Gminy i przedstawienia naszych dwóch miejscowości nadmorskich, jako atrakcyjnych miejsc, gdzie dużo się dzieje.

Przypomnę, że po raz pierwszy w sezonie letnim w mediach ogólnopolskich zaistniało Mrzeżyno i Rogowo, a co najważniejsze, pokazano je w bardzo pozytywnym świetle. Nasze miejscowości można było zobaczyć w Faktach TVN, Telewizji Polsat a także usłyszeć relację w największych rozgłośniach radiowych. Można zapytać, ile to nas kosztowało? Otóż 0 zł. Wystarczyło kilka świeżych pomysłów, umiejętności współpracy z dziennikarzami, ale przede wszystkich z naszymi mieszkańcami, którzy chętnie wzięli udział we wszystkich akcjach. Jeśli wziąć pod uwagę koszty reklam w najlepszym czasie antenowym w telewizji i radiu, koszty jakie musielibyśmy wydać sięgnęłyby kilku milionów złotych. A my to zrobiliśmy za 0 zł! A więc można realizować pomysły bez znacznych środków finansowych, które obciążyłyby nasz budżet. A kilka lat temu nie było to możliwe? Oczywiście, że było możliwe! Wystarczyło kilka kreatywnych pomysłów, otwartości, dobrych kontaktów personalnych i po prostu chęci.

Najwidoczniej komuś nie zależało na dobrej i efektywnej promocji naszej Gminy. To się zmieniło, a najważniejsze jest to, że mamy coraz więcej innowacyjnych pomysłów, które wykorzystamy w najbliższym czasie. Rozmawiała Klaudia Janowska

fot. archiwalna

Łukasz Trawiński - asystent Burmistrza Trzebiatowa

„Gwiazda Iraku” i „Gwiazda Afganistanu” dla żołnierzy

TRZEBIATÓW „Gwiazda Iraku” i „Gwiazda Ojczyzny, w tamtych krajach. Dzisiaj Świat Afganistanu” to odznaczenia pamiątkowe, jest globalny, obecność kraju, który chce przyznawane Żołnierzom Sił Zbrojnych się liczyć na scenie międzynarodowej w oraz osobom cywilnym, uczestniczącym tym w Europie, jest konieczna i wy daliście w Polskich kontyngentach wojskowych tego świadectwo. Dzisiaj mam zaszczyt i w Iraku, Afganistanie oraz Czadzie. honor podziękować wam za to. Dziękuję”Odznaczenie to jest jednym z tych, mówił Pan Burmistrz. które przyznawane są w czasie pokoju. Większość odznaczonych oficerów to „Gwiazda” przyznawana jest za mieszkańcy naszej gminy. Aktu dekoracji nienaganną służbę w Polskich dokonał komandor Krzysztof Zdonek, Kontyngentach Wojskowych za granicami szef szkolenia 8 Flotylii Obrony Wybrzeża Państwa. oraz Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Uroczystość odbyła się w czytelni Matusewicz. Po uroczystym wręczeniu głównej Pałacu nad Młynówką w środę „Gwiazd”, minutą ciszy została uczczona 9 listopada. Odznaczonych zostało 30 pamięć żołnierzy poległych podczas misji. oficerów Wojska Polskiego służący Następnie przy słodkim poczęstunku, na misjach w Afganistanie oraz Iraku. kawie i herbacie przyszedł czas na chwilę Po uroczystym rozpoczęciu ceremonii refleksji oraz wspomnień. głos zabrał Burmistrz Trzebiatowa pan Zdzisław Matusewicz. k.j „Irak, Afganistan, Czad, Basen Morza Śródziemnego, to te miejsca, gdzie nasi żołnierze służyli. Oglądałem przed uroczystością „Gwiazdy” leżące tutaj i czekające na was. Byliście tam czasami raz, czasami kilka razy. Od pierwszej zmiany, aż do ostatniej zmiany. A więc to tutaj, w Trzebiatowie, żołnierze uczestniczący w tych misjach, dali znaczący ślad obecności naszej fot. K. Janowska Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

str. 5


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Mrzeżyno walczy o prestiżową nagrodę Mrzeżyno zostało nominowane do prestiżowego programu QualityCoast Top 100, czyli nagrody dla 100 najlepszych europejskich miejscowości nadmorskich. W ramach programu QualityCoast prowadzimy badania dotyczące aspektów zrównoważonego rozwoju wszystkich głównych nadmorskich miejscowości turystycznych w Europie. Ten program ma za zadanie patrzeć na atrakcyjność nadmorskich lokacji z punktu widzenia turystów. Nominacja do tej nagrody to prawdziwe wyróżnienie – powiedział Albert Salman, Sekretarz międzynarodowego Jury programu QualityCoast. Program QualityCoast ma na celu

fot. archiwalna

MRZEŻYNO ustanowienie na całym świecie sieci społeczności nadmorskich, które mają podobnewartościzrównoważonegorozwoju, przyrody i różnorodności biologicznej, a także dziedzictwa kulturowego i tożsamości, odpowiedzialności społecznej, w tym samym czasie utrzymanie wysokich standardów w jakości ich turystyki. QualityCoast został opracowany w ramach europejskiego projektu INTERREG IIIC wspomaganego przez 21 partnerów z 11 krajów pod przewodnictwem Unii Coastal & Marine - EUCC, jednym z największych ekspertów sieci przybrzeżnych na świecie. k.j

Mrzeżyno z lotu ptaka

Kolejne spotkanie grupy roboczej „Decydujmy Razem”

TRZEBIATÓW 28 października br. w Urzędzie Społecznej w Poznaniu. Miejskim w Trzebiatowie odbyło się kolejne Konsultacjom społecznym ze spotkanie roboczej grupy partycypacyjnej środowiskiemmłodzieżowym,organizacjami ogólnopolskiego programu „Decydujmy pozarządowymi oraz niepełnosprawnymi Razem”. Spotkanie dotyczyło prowadzenia zostanie poddany projekt programu konsultacji społecznych w Gminie partycypacyjnego aktywizującego całą Trzebiatów. społeczność lokalną i tworzenie oddolnych Uczestnicy spotkania debatowali nad inicjatyw obywatelskich na terenie naszej ustaleniem zasad konsultacji społecznych gminy. w ramach projektu partycypacji społecznej, Konsultacje społeczne odbędą się na tak aby pogłębić wiedzę o potrzebach grup przełomie listopada i grudnia. społecznych na terenie Gminy Trzebiatów. Spotkanie prowadził Wojciech Sańko z Łukasz Trawiński Instytutu Badania i Rozwoju Aktywności

Czego oczekują mieszkańcy od nowego Radnego?

TRZEBIATÓW Edward Krychowiak: Od nowego mieszkańców oraz rzetelnej i uczciwej pracy. radnego oczekuję kontynuowania sprawy Zenon Adamczyk: Chciałbym, aby z pozyskiwaniem terenu od Wojskowej nowy Radny przestrzegał reguł etycznych Agencji Mieszkaniowej oraz lokalu na i moralnych. Tego, aby widział wszystko, świetlicę po byłym Klubie Sportowym co się dzieje, żeby dla innych był uczciwy i „Orzeł Mrzeżyno”. sprawiedliwy i nie dawał namawiać się na Jolanta Szpak: Od nowego Radnego rzeczy złe. oczekuję działania na rzecz gminy i KJ

str. 6

Hipoterapia w Pestce MRZEŻYNO

Rozmowa z Iwoną Pikułą ze stajni korzystać małe dzieci jak i osoby hipoterapeutycznej w Mrzeżynie. dorosłe. Dodatkowo współpracujemy z Klaudia Janowska: Skąd pomysł na stowarzyszeniami i fundacjami na rzecz prowadzenie stajni hipoterapeutycznej? osób niepełnosprawnych, realizując różne Iwona Pikuła: Podstawą działalności ciekawe projekty. Chcemy stworzyć „Stajni Pestka” jest prowadzenie rekreacji warunki do korzystania z hipoterapii konnej. Hipoterapia jest jedną z usług jakie każdemu pacjentowi, dlatego szukamy oferuje nasza stajnia. Od dziecka fascynuję nowych możliwości współpracy. się końmi, ukończyłam kurs instruktora Jak dużo osób korzysta z Państwa jazdy konnej, ale jednak było to dla mnie stajni? za mało, postanowiłam dalej się rozwijać w Nie jestem w stanie tego przeliczyć. Z tym kierunku. formy rekreacyjnej w sezonie, jeźdźców W 2004 roku w sezonie na zajęcia można liczyć w setkach. Mamy bardzo przyjechała grupa dzieci niepełnosprawnych, duże zainteresowanie, a z roku na rok które korzystały u nas z zajęć konnych. Od zadowolonych jeźdźców przybywa. rodziców tych dzieci dowiedziałam się, Poza sezonem mamy stałych klientów że korzystają one z zajęć hipoterapii w z Mrzeżyna, Trzebiatowa, Gryfic i Warszawie przez cały rok. Bardzo mnie Kołobrzegu, którzy odwiedzają nas głównie to zainteresowało, więc postanowiłam w dni wolne i weekendy, aby się odstresować dowiedzieć się więcej na ten temat. Tak po męczącym tygodniu. znalazłam kurs pod patronatem Polskiego Jeżeli chodzi o hipoterapię, Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Kurs zainteresowanie jest bardzo duże, rodzice ten ukończyłam w 2009 roku. Gdy zdobyłam przyjeżdżają ze swoimi dziećmi w miarę uprawnienia postanowiłam prowadzić możliwości finansowych. Jednak ich budżet hipoterapię w naszej stajni. Hipoterapia rodzinny jest mocno nadwyrężony przez jest bardzo popularna na świecie. Działanie rehabilitację, na którą codziennie jeżdżą ruchu konia na pacjenta jest bardzo do fizjoterapeutów. Gdyby udało nam się korzystne i pomaga w usprawnianiu dziecka. uzyskać dodatkowe dofinansowanie dla W regionie jest bardzo dużo osób, które dzieci, mogłyby one korzystać z zajęć potrzebują dobrej rehabilitacji, i hipoterapia regularnie przez dłuższy okres i efekty tej jest taką innowacyjnością u nas, która spełni terapii dały by lepsze rezultaty. te oczekiwania. A jakie plany macie na przyszłość? Czy działacie Państwo tylko w sezonie Planów mamy bardzo dużo Na pewno letnim? dalszy rozwój w sferze zawodowej, Nasza stajnia funkcjonuje cały poprzez udział w warsztatach, szkoleniach rok, w sezonie letnim jest największe czy konferencjach, zarówno dotyczących zainteresowanie, zwłaszcza wśród hipoterapii jak i jeździectwa. Ponadto dalsze turystów, którzy odwiedzają Mrzeżyno jak pisanie projektów, stawianie sobie nowych i miejscowości pobliskie, takie jak Rogowo, celów, do których powoli będziemy dążyć i Dźwirzyno, Kołobrzeg, Pogorzelica i inne. ciągle iść do przodu . Mamy bardzo dużo „stałych klientów”, Stajnia wchodzi obecne w innowacyjne którzy wracają do nas co roku. Od kilku lat, przedsięwzięcia, o których wkrótce będzie przyjeżdżają nie tylko z różnych regionów głośno, i na które serdecznie zapraszamy Polski, ale również z Francji, Norwegii, mieszkańców Anglii, Szkocji, Niemiec. “Stajnia Pestka” jest pierwszą taką Rozmawiała Klaudia Janowska inicjatywą w naszym regionie. Czy mieszkańcy coraz więcej wiedzą o hipoterapii? Tak, jesteśmy pierwszą taką inicjatywą w naszym regionie na tak dużą skalę. Ciężko jest mi ocenić czy mieszkańcy wiedzą więcej o tej formie terapii. Staramy się informować mieszkańców regionu o właściwościach hipoterapii, poprzez bezpłatne konsultacje, artykuły w gazetach, w których przedstawiane są korzyści płynące z hipoterapii fot. archiwalna w różnych schorzeniach. Alternatywa spędzania wolnego czasu w wstaji Pestka Hipoterapia jest pomocna w rehabilitacji m.in. pacjentów z mózgowym Utrudnienia na trasie z Trzebiatowa do Szczecina porażeniem dziecięcym, ADHD, Spółka Przewozy Regionalne informuje, iż autyzmem, stwardnieniem rozsianym, tak w związku z pracami torowymi prowadzonymi jak i osób po przebytych udarach, zawałach przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w serca, czy wypadkach np. samochodowych, terminie 16-22 listopada 2011 r. wprowadza czy młodzieży zagrożonej wykluczeniem się zastępczą komunikację autobusową na społecznym. Z tej formy terapii mogą odcinku Goleniów-Nowogard-Goleniów. Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011


N

as

z

Urząd Miejski w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. 91 3853201, www.gryfice.eu Burmistrz - Andrzej Szczygieł , Sekretarz - Wanda Piwoni, Skarbnik - Janina Borowiecka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Tokarczyk

Gryficka Straż Pożarna

GRYFICE Rozmowa ze starszym kapitanem, Można powiedzieć, że tyle zdarzeń ile Romanem Pikulskim, dowódcą Jednostki odnotowaliśmy w całym roku 2010, Ratowniczo–Gaśniczej Straży Pożarnej mieliśmy już na przełomie czerwca i lipca. w Gryficach. Jak Pan sądzi, co jest tego powodem? Katarzyna Adamiak: Proszę Na pewno w dużym stopniu związane powiedzieć, czy w ostatnim czasie jest to z podtopieniami, które miały miejsce zwiększyła się ilość pożarów w mieście? w miesiącach wiosennych na terenie Roman Pikulski: Biorąc pod uwagę Trzebiatowa i Gryfic. Do tego dochodzą statystykę ostatniego czasu, to nie. również podpalenia. Dużo zdarzeń Analizując jednak lata 2010/2011 to tak. w grupie pożarów odnotowaliśmy w Chociaż zarówno zdarzenia, a także ich zakresie wypalania traw i nieużytków. W charakter są do siebie podobne. większości były to umyślne podpalenia, w A tak konkretnie, jeśli chodzi o ostatni które niestety trzeba zaangażować dużo sił czas, to w ubiegłym miesiącu mieliśmy i środków, żeby ogień nie rozprzestrzeniał jedenaście pożarów, siedem zagrożeń się na pobliskie zabudowania i lasy. oraz jeden fałszywy alarm. Wiadomo, że wypalanie pól i Czego najczęściej dotyczą pożary? łąk jest zabronione. Jednak ludzie Nie ma na to konkretnej odpowiedzi. ciągle to robili. Czy te osoby udaje się W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy zatrzymać? m.in. cztery pożary śmietników, kolejne To prawda. W tej grupie jest w budynkach gospodarczych oraz najwięcej zdarzeń. Niestety takich mieszkalnych, w tym jeden groźnie podpalaczy my, jako straż nie łapiemy, wyglądający, w pustostanie na ulicy bo nie jesteśmy od tego. Natomiast, jeżeli Wojska Polskiego. Na posesjach społeczeństwo wskazałoby sprawcę, prywatnych paliło się drzewo, jak to na pewno zostałby on natychmiast wiadomo mamy teraz okres jesienny, pociągnięty do odpowiedzialności i więc ludzie szykują sobie opał na zimę. poniósłby tego konsekwencje. Proszę powiedzieć, jak bardzo różni W ostatnim czasie na terenie miasta się ilość tegorocznych zdarzeń, do straż pożarna dość często wzywana których była wzywana straż, od tych z była do pożarów. Czy możemy mówić o ubiegłego roku? celowych podpaleniach? Zdecydowanie tak. Na tę chwilę mamy Na tę chwilę nie. To wszystko ustala w

Piękne osiemnaste urodziny

GRYFICE Zespół Piosenki i Ruchu „Ta- od 2006 roku jest pani Agnieszka Janecrantule”, 22 października, obchodził ka–Kuta. Były podziękowania, pokazy jubileusz 18-tych urodzin. W tym tańca począwszy od najmłodszych wyjątkowym dniu wszystkie „Tarantule” grup oraz wspaniały tort urodzinowy. tańczyły również dla swoich tatusiów. Każdy tatuś otrzymał od swej tańczącej „Kochanym Tatkom” i „18” – były to pociechy, symboliczną różę. hasła przewodnie. Założycielką zespołu jest pani Jolanta Nowak, a choreografem AD

Występ jednej z grup Tarantule

fot. A. Dziuba

PRZETARG Burmistrz Burmistr t z Trzebiatowa ogłasza II przetarg ustn tr ustny t y nieograniczony na sprzedaż następuj tn następującej u ącej uj e nieru ej nieruchomości: r chomości: ru

lokal mieszkalny nr 1 o pow. 113, 70 m2 i pomieszczenia przynależne o pow. 21,04 m2 położony w budynku k ku przy ul. Wojska Polskiego Polski sk ego 18 w Trzebiatowie ski wraz z udziałem w częściach wspólnych i gruncie dz. nr 170/4 o pow. 361 m 2 - do 0,3803 części (KW K 27372) KW CENA WYWOŁAWCZA – 190.000,00 zł. w tym: y ym: - lokal – 166.000,00 zł. grunt - grun r t – 24.000,00 zł. run WADIUM – 35.000,00 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 9 GRUDNIA 2011r. O GODZ. 10.00 0 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJS M MIEJSKIEGO K KIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1 UWAGA UWA W GA ! WA 

fot. K. Wolski

Budynek gryfickiej Straży Pożarnej porozumieniu z nami policja i to ona jest wzrost wezwań nie tylko do pożarów. W od ustalania przyczyn pożarów. Natomiast liczbach jest to o 45% zdarzeń więcej miasto jest monitorowane i bacznie niż w roku ubiegłym. Analogicznie do przyglądamy się temu czy faktycznie jest końca września 2010 roku mieliśmy 804 to coś nieumyślnego, czy coś seryjnego. zdarzenia, natomiast z końcem września Serdecznie Panu dziękuję za 2011 roku było ich już 1173. W grupie rozmowę. wezwań do pożarów wzrost ten, jest Dziękuję bardzo. wyższy o 65% w stosunku do roku 2010. Tak, więc pracy mamy dużo więcej. Rozmawiała Katarzyna Adamiak Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

 

   

W przetargu może brać udział każdy kt k kto o do dnia 5 grudnia 2011 roku k wpłaci ku w gotówce w/w wadium na konto Urzędu Urzęd Miejskiego Miejs e kiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 ejs 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku k Spółdzielczym w Darłowie Oddział w Trzebiatowie. ku w w konto w/ Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w urzędu. Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, kt k która óra wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny aktu nieruchomości, a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia akt ktu kt tu notarialnego w ciągu 1 miesiąca od daty przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osobie, która k nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 3 dni od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 2.500,00 zł. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca. W/w nieruchomość nie jest obciążona i przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Nabywca przej prze muj mu uje przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Dodatkowych informacji c udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. cji urzędzie, pok. nr 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzebiatow.pl

Trzebiatów, 24.10.2011 r.

str. 7


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Dzień Wszystkich Świętych

Z projektem Paszport do eIntegracji w Baszewicach

GRYFICE 1 listopada jest dla większości z nas na Wszystkich Świętych przyjeżdżam szczególnym dniem. Tradycyjnie już w tym tutaj do Gryfic. Ten dzień jest dla mnie dniu licznie odwiedzamy groby bliskich okazją do modlitwy i zadumy nad grobami zmarłych oraz wszystkich tych, którzy najbliższych. Jest to także okazja do podczas swojego życia w jakiś sposób byli odwiedzin grobów moich bliskich i złożenia dla nas ważni. Święto to stanowi niezwykłą na nich kwiatów oraz zapalenia zniczy. chwilę, która skłania nas do licznych 1 listopada, jak co roku, mogliśmy wspomnień oraz modlitw nad mogiłami także uczestniczyć w uroczystej procesji tych, którzy nas już opuścili. po gryfickim cmentarzu. Została również Pierwotnie Dzień Wszystkich Świętych odprawiona uroczysta Msza św. za

Modlitwa na starym cmentarzu obchodzony był 13 maja, jednak w 731 roku papież Grzegorz III zmienił datę tego święta na 1 listopada. Ostatnią zmianę dotyczącą tego święta wprowadził papież Grzegorz IV, który rozporządził, iż uczczenie pamięci tych, których nie ma już wśród nas będzie dotyczyło wszystkich zmarłych w niebie, a nie tylko męczenników. Współcześnie 1 listopada poświęcamy na odwiedziny grobów naszych bliskich. W tym dniu czujemy niezwykłą potrzebę modlitwy za tych, którzy już odeszli. W tym roku tak jak i w poprzednich latach licznie podążyliśmy na nasze nekropolie, aby zapalić znicz oraz postawić kwiaty na pomniku naszych bliskich. Niejednokrotnie przemierzamy wiele kilometrów, aby w tym szczególnym dniu móc, choć przez chwilę pozostać w zadumie nad grobami. Teresa Gudzik, mieszkanka Szczecina: W Gryficach mam groby rodziców, babci oraz wujka. Tak się składa, że w Szczecinie nie mam żadnych grobów, więc co roku

fot. M. Halak

wszystkich znajdujących się w czyśćcu, aby mogli zostać zaliczeni w poczet świętych, czyli by poszli do nieba. Eucharystii przewodniczył Ks. Sylwester Marcula – dyrektor Radia PLUS Gryfice, homilię przypominającą i wzywającą nas do świętości wygłosił ks. Paweł Wiśniewski – wikariusz parafii pw. WNMP w Gryficach. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali także: ks. Ireneusz Pastryk – proboszcz parafii NSPJ w Gryficach (który poprowadził procesję na cmentarzu) oraz ks. Jan Cichy pomagający w posłudze w parafii WNMP. Tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych już za nami, kolejne w przyszłym roku. Jednak o naszych bliskich powinniśmy pamiętać przez cały rok. Ważne jest, bowiem, aby pamięć o tych, których nie ma już z nami, pielęgnować przez cały czas, a nie tylko w okolicach 1 listopada.

BASZEWICE Już po raz kolejny na terenie naszego Burmistrza nie byłoby u nas w domu powiatu rozdane zostały komputery wraz komputera, gdyż nie stać nas na to. Kiedyś z dostępem do Internetu. Wszystko to mieliśmy w domu komputer jednak on się dzięki projektowi pod nazwą „Paszport do zepsuł i nie nadawał się już do naprawy. eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gryficach oraz gminy Gryfice, Brojce, Karnice, Rewal oraz Płoty. We wtorek 8 listopada br. w niezwykle przyjaznej i serdecznej atmosferze Burmistrz Gryfic pan Andrzej Szczygieł przekazał kolejny już zestaw komputerowy. W tym celu udał się do rodziny państwa Sykuckich z Baszewic. fot. K. Adamiak Andrzej Szczygieł, Burmistrz Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł z panem Sykuckim przy Gryfic: Przekazaliśmy zestaw przekazywaniu dokumentów komputerowy wraz z dostępem do Internetu kolejnej rodzinie. Tym razem była Syn jak usłyszał, że w domu będzie nowy to rodzina państwa Sykuckich z Baszewic. komputer był zadowolony i bardzo szczęśliwy. Program, dzięki któremu tu przybyliśmy, Teraz będzie mógł skorzystać z komputera i realizowany jest przez kilka gmin łącznie z Internetu zarówno podczas odrabiania lekcji Powiatem Gryfickim. do szkoły, a także dla rozrywki. Głównym założeniem oraz celem Niewątpliwie projekt, którego realizacja projektu jest zwiększenie dostępu do Internetu szybkimi krokami zbliża się ku końcowi, u rodzin o niskich dochodach, a także jest bardzo ważny zarówno dla rodzin oraz zmniejszenie ubóstwa wśród gospodarstw instytucji poszczególnych gmin, które z niego najuboższych. Dzięki tej inicjatywie, każda z skorzystały. Dzięki tej inicjatywie wiele osób rodzin oraz instytucji, która otrzymała zestaw będzie miało realną szansę na poprawienie komputerowy wraz z dostępem do Internetu, jakości swojego życia, chociażby poprzez będzie mogła zwiększyć swoją aktywność na samokształcenie czy poszukiwanie i w rynku pracy, która natomiast może przyczynić efekcie pozyskiwanie pracy. się do wyjścia z ubóstwa. Teresa Sykucka, członek rodziny Katarzyna Adamiak z Baszewic: Gdyby nie zestaw od Pana

Katarzyna Adamiak

OGŁOSZENIE Burmistrz Trzebiatowa, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ zawiadamia, że w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie został wywieszony wykaz nr 6/2011 dot. nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 29 listopada 2011 r. Wszelkich informacji związanych z powyższym wykazem udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, pokój nr 12, tel. 0 91 38 72 275.

str. 8

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Cmentarz Komunalny w Gryficach

GRYFICE Podczas Dnia Wszystkich Świętych ośmiu centymetrów. Jednak to nie wszystkie mięliśmy okazję zobaczyć efekt prac zmiany na cmentarzu. Wzdłuż głównej alei Zakładu Gospodarki Komunalnej w stanęły lampy. Oświetlenie zamontowano Gryficach. Na alejkach gruntowych, po jednej stronie drogi. Efekt widoczny jest został położony opornik betonowy oraz nie tylko po zmroku. podbudowa z kruszywa i betonu. Na tym, Agata Dziuba ułożono kostkę „starobruk” o grubości

Nowe oświetlenie wzdłuż głównej alei

fot. A. Dziuba

Nowe alejki na Cmentarzu

Alejki na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Broniszewskiej Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

fot. A. Dziuba

fot. A. Dziuba

str. 9


N

as

z

Urząd Gminy Karnice ul. 11 marca 7, 72 - 343 Karnice, tel. 91 3877220, www.karnice.pl Wójt - Lech Puzdrowski, Sekretarz - Sylwia Jankowska, Skarbnik - Maria Błażkowska, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Przeździęk

Bal surówkowy

CERKWICA XIX edycja balu surówkowego odbyła Po przedstawieniu rozpoczęto degustację się 26 października, o godz. 11.00. To potraw. Przygotowano surówki owocowo– wieloletnia tradycja PSP w Cerkwicy. warzywne, sałatki, świeże soki z warzyw, Uczniowie szkoły wraz z „szaszłyki” owocowe. Nie zabrakło wychowawcami i rodzicami przygotowali również ciepłych dań, m.in. pierogów smakołyki, które wystawili na barwnie ruskich, ryby w warzywach oraz różnego udekorowanych stoiskach. rodzaju deserów, ciast i babeczek. Kiermasz rozpoczęła pani Dyrektor Dzieci były bardzo zadowolone z Halina Maślij. Powitała pana Wójta Lecha efektów swojej pracy. Dzięki temu miały Puzdrowskiego, mieszkańców Cerkwicy, możliwość zebrania funduszy na potrzeby rodziców oraz społeczność szkolną. klas. Następnie grupa 6-latków zaprezentowała Kolejny kiermasz już za rok. wierszyki i piosenki związane z tą imprezą. KG

„Z Misiem Tulisiem” bezpiecznie i wesoło KARNICE

Od pierwszego września w szkole podstawowej w Karnicach, w oddziałach przedszkolnych i w klasach edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie biorą udział w programie edukacyjnym: „ Z Misiem Tulisiem – bezpiecznie i wesoło”. Realizacja celów programowych odbywać się będzie w sześciu blokach tematycznych: - „Pali się”- ochrona przeciwpożarowa, - „Uśmiech dla policjanta - czyli jak uczeń idzie drogą”- bezpieczeństwo na drodze, - „Baw się ze mną” – bezpieczeństwo podczas zabawy, - „Nie – dziękuję” – kształtowanie właściwych postaw wobec obcych. - „Co robić - zostałem sam”- zachowanie w sytuacjach nietypowych, - „Zła pogoda” – zachowanie się w

obliczu niebezpieczeństw związanych z żywiołami i anomaliami pogodowymi. Uczniowie mieli już okazję spotkać się z komendantem karnickiej Straży Gminnej Markiem Bławatem oraz inspektorem Piotrem Strojkiem w ramach akcji „Uśmiech dla policjanta – czyli jak uczeń idzie drogą”. Celem prowadzonych zajęć było przypomnienie dzieciom prawidłowych postaw związanych z ruchem na drogach i umiejętnością zachowania bezpieczeństwa w czasie zabawy Uczniom rozdano materiały edukacyjne w postaci „odblasków” – aby bezpiecznie poruszały się w drodze do i ze szkoły. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczniowie zadawali mnóstwo pytań. Koordynator programu: Jolanta Dąbrowska Katarzyna Gran

fot. K. Gran

Stoisko kl. VI

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie dla działki nr 417/113. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, art. 51 ust 1 i art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebiatowie Uchwały Nr X/99/11 z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie, dla działki nr 417/113, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. Przedmiotem zmiany planu jest korekta zasad zagospodarowania działki nr 417/113 położonej w miejscowości Rogowo, w szczególności w zakresie ilości kondygnacji użytkowych budynku hotelowego z 3 do 4 bez zmiany wysokości istniejącego budynku. Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, w godzinach: od 900 do 1400 ( pok. nr 11 i na tablicy ogłoszeń). Wnioski i uwagi do wyżej wymienionych opracowań można składać w formie pisemnej, ustnie do protokółu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej , w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, e-mail: planowanie@trzebiatow.pl. Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzebiatowa. Burmistrz Trzebiatowa ZDZISŁAW MATUSEWICZ

str. 10

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011


N

as

z

Urząd Gminy Płoty ul. Pl. Konstytucji 3 maja, 72-310 Płoty, tel. 91 3851415, www.ploty.pl Burmistrz - Marian Maliński, Skarbnik - Elżbieta Charkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Jasina

Pasja i wszechstronność

PŁOTY Droga na podium jest długa. Aleksandra Załoga, Aneta Stanisławek, Najpierw zwycięstwo w gminnych Alicja Hamadyk, Marta Jarzyna, Sandra eliminacjach w Płotach, następnie Kaznowska, Joanna Bialik, Weronika wygrana w rozgrywkach wojewódzkich Domaszewska, Marta Pędzik - opiekun w Wałczu. Jednak siła walki i Dorota Kecler, Mariola Misztalska, to długie godziny treningów przynoszą nazwiska dziewcząt, z których wszyscy spektakularne efekty. możemy być dumni. Sukces młodych zawodniczek z Płotów Jednak, nie tylko wyniki meczów w II Turnieju Orlika o Puchar Premiera i rywalizacja była najważniejsza. Donalda Tuska, był nadzwyczajny. W Dziewczyny miały możliwość zwiedzenia Gryfinie, w Finale Wojewódzkim drużyna stolicy, wzięcia udziału w uroczystościach naszych dziewcząt, po nieoczekiwanej otwarcia Wielkiego Finału w Centrum dyskwalifikacji „Juwenii”, sięgnęła po Kongresowym przy ul. Bobrowieckiej. tytuł mistrzyń województwa i awans do Spotkanie z premierem Donaldem Finału Krajowego w Warszawie. Tuskiem oraz zwiedzanie Stadionu Wyniki meczów, rozegranych w Narodowego, również było kluczowym stolicy, przedstawiały się mniej różowo wydarzeniem. Po meczach finałowych, – 1:2 z MUKS Gorzów Wielkopolski, odbyło się spotkanie, w którym wzięli 1:2 z Gimnazjum Wielgie, oraz remis udział, ponownie Premier, gwiazdy sportu 1:1 z Bierutowem. Jest to największy - Jerzy Dudek, Mariusz Czerkawski, sukces dziewczęcej piłki nożnej w Dariusz Szpakowski, artyści polskiej Powiecie Gryfickim. „Orliki SP 2” Płoty, sceny – Andrzej Grabowski, Daniel Roksana Ratajczyk, Milena Pietrzak, Olbrychski, Krzysztof Materna i inni.

Do tego wszystkiego, niewątpliwie, przyczyniła się pani Dorota Kecler, opiekunka drużyny. W ciągu ostatnich dwóch lat, pani Dorota, zdobyła srebrny i brązowy medal Mistrzostw Województw w sztafetowych biegach przełajowych,

wysokie miejsca w województwie w czwórboju, a także IV miejsce w mini piłce nożnej dziewcząt. Pasja i wszechstronność to klucz do sukcesu. Agata Dziuba

Zawodniczki z Płotów z dyplomami

fot. archiwalna

DZIAŁKA W TRZEBIATOWIE Burmistrz Trzebiatowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następuj u ącej uj e nieruchomości ej następującej niezabudowanej: niezabudowanej e: ej

NR DZIAŁKI

POW /m2/

POŁOŻENIE

268

212

Trzebiatów ul. Spacerowa

CENA PRZEZNACZENIE* WYWOŁAWCZA /zł./ miejskie miej e ski ej k e zespoły ki zabudowy

17.000,00

WADIUM /zł./

3.000,00

PRZE PRZETARG Z TA ZE T RG ODBĘDZIE ODBĘD Ę ZI ĘD ZIE IE SIĘ I W DNI IĘ DN DNIU U 9 GRUDNIA I 2011r. IA r r. SALI URZĘDU MIEJSKIEGO O GODZ. Z 10.30 W SA Z. S LI NR 15 UR U ZĘDU ZĘ ĘDU MIE IEJ IE EJSKI KIE KI IEGO TRZEBIATOWIE, RYNEK W TR T ZEB ZE EBIA I TO T WI WIE IE, E, RYN Y EK YN E 1 UWAGA !  

 

      

Do wylicytowanej wylicyt y owanej yt e ceny grunt ej gruntu n u zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązuj nt obowiązującej u ącej uj e w dniu zawarcia ej umowy sprzedaży . W przetargu może brać udz udział d iał każdy kt dz kkto o do dnia 5 grudnia 2011 roku wp w wpłaci łaci w gotówce w/ w w/w w wadium na konto Urzędu Miejskiego Trzebiatowie kont n o Ur nt U zędu d Miej du e skiego w Trzeb ej e iatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku eb k ku Spółdzielczym Oddział Trzebiatowie. Spółdz d ielczym w Darłowie Oddz dz d iał w Trzeb dz e iatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu eb środków środkó k w pieniężnych na w/w konto kó k nto urzędu. ko Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisj komisji s i przetargowej sj e dowodu ej d tożsamości oraz dowodu du wpłaty rachunek prawnych w wp łaty wadium na podany powyżej e rachun ej h ek bankowy. Przedstawiciele osób prawn hun w ych winni przedłożyć wn uprawniające udziału dodatkowo pełnomocnictwo uprawn w iaj wn a ące do wzięcia udz aj ud iału ł w przetargu. łu Wadium wp w wpłacone łacone przez osobę, kt kktóra óra wy w wygra gra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. O terminie zawarcia umowy notarialnej e nabywca zostanie poinfo ej poinformowany f rmowany w termi fo terminie m nie 21 dni od zamk mi zamknięcia m nięcia mk podpisania aktu zamknięcia przetargu. przetargu. Przewidywany termin podp d isania akt dp k u notarialnego - do 30 dni od dnia zamkn kt m ięcia przetargu mkn g . Cena gu poprzedzającym nieruchomości podlega zapłacie nie później e niż w dniu poprzedzaj ej a ącym dz aj ddzień ień zawarcia umowy przenoszącej e ej przypadku aktu własność. W przyp y adku yp k uchylania się przez zwycięzcę przetargu ku g od zawarcia akt gu k u notarialnego kt w wyznaczonym termi terminie, m nie, wadium przep mi przepada e ada na rzecz sprzedaj ep sprzedającego. a ącego. aj Osobie, kt kktóra óra nie wygra przetargu g wadium zostanie zwr gu zwrócone, w ócone, przelewem na wskazane kont wr konto, on o, w termi ont terminie m nie mi 3 dn ddnii od dn ddnia ia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi: 250,00 zł. Koszty sporządz sporządzenia d enia umowy notarialnej dz e oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wp ej w wpisów isów w księdze wieczystej e ponosi Nabywca. ej Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przej przejmuje e mu ej muj u je istniejącym. nieruchomość w stanie istniej e ącym. ej Niezbędną infr infrastrukturę f astr fr t ukt tr k urę potrzeb kt potrzebną e ną do fu eb ffunkcjonowania nkcj c onowania nieruchomości oraz ewent cj ewentualną n ualną przeb nt przebudowę e udowę eb istniejącego uzbrojenia Nabywca własnym zakresie istniej e ącego uzbroj ej o enia terenu oj n Nabyw nu y ca wykona we własny yw n m zakr ny k esie w porozumieniu z właścicielami sieci. kr W/w nieruchomości posiada księgę wieczystą Nr N 15342 i nie jest obciążona. Dodatkowych info informacji f rmacj fo c i udz cj udziela d iela Refe dz Referat f rat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, fe nieruchomosci@trzebiatow.pl pok. nr n 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzeb e iatow.pl eb

Trzebiatów, Trzeb e iatów, 24.10.2011 r. eb

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

str. 11


N

as

Oto niezwykły wiersz, który przesłała do nas turystka pani Regina Mikielewicz, dziennikarka na stałe mieszkająca w Berlinie. Trzydniowy pobyt w Rewalu wzbudził emocje, które zaobfitowały stworzeniem pięknego utworu, o niezapomnianych zachodach słońca…. Urząd Gminy Rewal

z

Utwór pojawi się w zbiorze wierszy poetów19, emigracyjnych. ul. Mickiewicza 72-344 Rewal, tel. 91 3849011, www.rewal.pl Wójt - Robert Skraburski , Sekretarz - Wioletta Brzezińska, Przewodniczący Rady Gminy - Joanna Drzewińska-Dąbrowska Zachód słońca w Rewalu

Październik 2011

Poetycko o Rewalu...

Zachód słońca w Rewalu Rena Mikielewicz Morze kusiło słońce drugą stroną skweru ziemskiego

REWAL

Rena Mikielewicz

XIII Sesja Rady Gminy w Rewalu REWAL

W piątek 4 listopada 2011 odbyła się stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz XIII Sesja Rady Gminy Rewal. Sesję w sprawie ustalenia minimalnych stawek za otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca opłatę dzierżawy. Rady Gminy pani Joanna DrzewińskaKolejna część sesji dotyczyła informacji Dąbrowska. Piątkowa sesja poprzedzona dotyczących nowych stawek i cenników była posiedzeniami Komisji Rady Gminy, które odbyły się w dniach 25 października oraz 2 listopada br. Porządek obrad zawierał 29 punktów i przewidywał m.in. informacje Wójta Wypełniona kolorami pożegnałam Gminy o działalności od przecudny landszaft ostatniej sesji Rady Gminy oraz interpelacje Radnych i Po drodze do snu życząc zapytania Sołtysów. Rybakowi Robert Skraburski, Wójt - dobrych połowów Kościołowi Gminy Rewal: Podczas - trwania na wzgórzu fot. A. Dziuba Sesji uchwalaliśmy wszystkie Daria Mazur a Pani w sklepiku Wystąpienie Posła Konstantego Tomasza Oświęcimskiego uchwały okołobudżetowe, - dobrego wieczoru cenniki i inne opłaty, które dotyczą przede za korzystanie z obiektów: CIPR -u, wszystkim Gminy Rewal. Przyjęliśmy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, GOK-u, średnią wszystkich podwyżek, czyli 4,2% Szkolnego Schroniska Młodzieżowego według GUS-u. Wszystko to będzie miało „FALA”, Zieleni Gminy Rewal, a także Dziękujemy za przesłanie nam wiersza. Mamy nadzieję, że to nie ostatni poetycki utwór, który realny wpływ na budżet. Większość Radnych GOPS-u. Przekazane zostały także podkreśla fantastyczne walory naszej gminy, jej przyrodnicze piękno i niezwykłe krajobrazy. poparła i pozytywnie zaopiniowała uchwały informacje Spółki Wodociągi Rewal w okołobudżetowe. Daria Mazursprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego W czasie przebiegu sesji Radni uchwalali zaopatrzenia w wodę i odprowadzania Przydałoby się zdjęcie zachodu słońca z Rewala projekty uchwał przewidziane w pobrządku ścieków, a także poinformowano o realizacji posiedzenia m.in. w sprawach stawek zadań oświatowych w roku szkolnym 2011podatku od nieruchomości, określenia 2012. stawek podatku od środków transportowych, Joanna Drzewińska-Dąbrowska, wprowadzenia zmian w uchwale oraz w Przewodnicząca Rady Gminy Rewal: Jest to sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia dość trudna sesja, ponieważ dotyczy spraw zwolnień. W dalszej części sesji Radni finansów budżetu naszej gminy, ale również zajmowali się uchwałami dotyczącymi także finansów naszych mieszkańców. Nie chcemy wprowadzenia zmian w uchwale (opłaty nikogo skrzywdzić, dlatego też nasze dyskusje fot. archiwalna za posiadanie psów w stosunku rocznym), mają bardzo intensywny przebieg. Jesień nad morzem w Rewalu obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę drewna, zmian w uchwale (cen skupu żyta), Katarzyna Adamiak w sprawie opłaty targowej, wysokości

Oto niezwykły wiersz, który przesłała do nas turystka pani Regina Mikielewicz, dziennikarka na stałe mieszkająca w Berlinie. Trzydniowy pobyt w Rewalu wzbudził emocje, które zaobfitowały stworzeniem pięknego utworu, o niezapomnianych zachodach słońca…. Utwór pojawi się w zbiorze wierszy poetów emigracyjnych. Dziękujemy za przesłanie nam wiersza. Mamy nadzieję, że to nie ostatni poetycki utwór, który podkreśla fantastyczne walory naszej gminy, jej przyrodnicze piękno i niezwykłe krajobrazy.

Ale nim słońce uległo nim wpadło na antypody by innych zadziwić wschodem Zabarwiło niebo mnogością barw niewyrażalnych oświetlając niby bursztynem, niby ochrą niby rubinem drzewa, dachy, ściany domów...

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu NIECHORZE

Stary kuter rybacki przy alei Bursztynowej w Niechorzu – to miejsce rozpoznawane niemal przez wszystkich, zarówno mieszkańców jak i turystów, którzy licznie odwiedzają nasze wybrzeże. Historia tego miejsca jest niezwykła. Inicjatywa powstania muzeum o charakterze typowo rybackim, powstała dzięki byłemu rybakowi łodziowemu Henrykowi Gmyrce, który zjednał sobie wielu entuzjastów w tej dziedzinie. Muzeum jest częścią Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu, którego działalność opiera się na promowaniu regionu. – Przyjmujemy bardzo wielu turystów w ciągu całego roku. Poprzez promowanie historii, staramy się przyciągnąć do nas zwiedzających – mówi pani Ewa Kubalica Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu. Opiekunem Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu jest Michał Ostrowski.

str. 12

W naszych zbiorach posiadamy m.in. kolekcję około dwustu eksponatów związanych z Bałtykiem, przede wszystkim z rybołówstwem, ale również fauną i florą. Otrzymaliśmy pochwałę z Muzeum Narodowego w Szczecinie, za właściwe utrzymanie, prawidłowe wyeksponowanie rekwizytów – opowiada pan Michał Ostrowski. Głównym celem Muzeum jest ochrona dziedzictwa kulturowego rybołówstwa morskiego oraz konserwacja zabytków związanych z ich tradycją. Warto odwiedzić to ciekawe miejsce, gdyż jest tu wiele do zobaczenia. Możemy tu również spotkać wspaniałych ludzi, którzy czuwają nad tym, aby zarówno turyści jak i mieszkańcy, mieli możliwość ciągłego zagłębiania się w historię tego niezwykłego miejsca. Agata Dziuba

Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu

fot. archiwalna

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011


N

as

z

Urząd Gminy Nowogard ul. Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 3926200, www.nowogard.pl Burmistrz - Robert Czapla, Sekretarz - Agnieszka Biegańska-Sawicka, Skarbnik - Marcin Marchewka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Antoni Bielida

Kreatywność i innowacja w szkołach

NOWOGARD Rozmowa z Dyrektorem Szkoły edukacyjne wymiany uczniowskie. Jak Podstawowej nr 3 w Nowogardzie panem wygląda to w Szkole Podstawowej nr 3 Piotrem Kazubą. w Nowogardzie? Jakie projekty są prowadzone w tej W 2008 roku podpisaliśmy chwili w szkole? porozumienie ze szkołą w Serbii. Jest Piotr Kazuba: Od 2009 roku to miejscowość Pranjani. Wszystko prowadzimy różne projekty z Europejskiego zaczęło się od Lata z Muzami, na które do Funduszu Społecznego. Pierwszy z nich, na Nowogardu, przyjechała grupa serbskich kwotę około pięćdziesięciu tysięcy złotych, tancerzy. Obecnie, młodzież i dzieci, które nosił tytuł „Wspólna inicjatywa i wiedzy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym przybywa”. W kolejnym przedsięwzięciu miasta, biorą udział właśnie w tej wzięło udział już 10 szkół podstawowych wymianie i wyjeżdżają do Serbii. W czasie z gminy Nowogard. Był to bardzo duży wakacji Serbowie, przyjeżdżają do nas i projekt, który opiewał na kwotę około są zakwaterowani w Szkole Podstawowej milion dwieście tysięcy złotych. nr 3. Myślę, że jest to wspaniała nagroda Obecnie, jako Dyrektor szkoły dla naszych uczniów. Dzieci wzajemnie jestem koordynatorem programu się poznają, wymieniają doświadczenia. Wczesnoszkolnej Indywidualizacji Wymiana polega na tworzeniu warsztatów. Nauczania, przeznaczonej dla klas 1 – 3. Uczniowie uczestniczą w różnych Na czym polega ten projekt? zajęciach tanecznych, matematycznych, Są to zajęcia kompensacyjne, szachowych. Po zajęciach mają okazję korekcyjne dla najmłodszych uczniów. zwiedzić piękne zakątki Serbii. W tym roku Dzieci uzupełniają umiejętności pisania, dzieci miały okazję malować na szkle i na czytania, liczenia. Przede wszystkim jest jedwabiu oraz zwiedzić Gornji Milanovac, to uzupełnianie braków u dzieci, które Čačak, Ovcar Banja. Podczas tegorocznej mają trudności w nauce. Dzięki takim wymiany dołączyła również młodzież z projektom do szkół trafia wiele pomocy Macedonii oraz ze Słowenii. dydaktycznych, których, ze względu na Dziękujemy za rozmowę. ograniczenia finansowe naszego budżetu, Dziękuję bardzo nie moglibyśmy kupić. Rozmawiały Agata Dziuba Szkoły w całej Polsce prowadzą i Klaudia Janowska

ROKOWANIA Burmistrz Trzebiatowa zap za zaprasza rasza do rokowań w sprawie sprzedaży następuj następującej pu ącej puj e nieruchomości: ej

nieruchomość zabudowana budynkiem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym dwukondygnacyj y nym z poddaszem nieużytkowym o łącznej yj e pow. 226,21 m2 ej położona przy ul. Głębokiej e 1 w Trzebiatowie ej dz. nr 15/18 o pow. 196 m 2 (KW K 37804) KW CENA WYWOŁAWCZA – 200.000,00 zł. w tym: - budynki – 157.000,00 zł. - grunt n nt – 43.000,00 zł. Zaliczka – 40.000,00 zł.

fot. archiwalna

Piotr Kazuba Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie

Wspólna pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą

NOWOGARD Porozumienie w sprawie przeciwdziałanie wszelkich działań na terenie Miasta i Gminy przemocy w rodzinie zostało podpisane 24 Nowogard związanych z przeciwdziałaniem października 2011r. w Urzędzie Miejskim w przemocy w rodzinie. Jeżeli spotkamy się Nowogardzie. z sytuacją, gdzie wiemy, że taka przemoc Zespółdziałającynarzeczprzeciwdziałaniu występuje, nie bójmy się reagować. przemocy w rodzinie, zorganizował spotkanie, Zawiadamiajmy odpowiednie służby; policję, na którym zostało podpisane porozumienie ośrodek pomocy społecznej, czy jakąkolwiek pomiędzy instytucjami podejmującymi inną instytucję działającą na rzecz pomocy właśnie takie działania na rzecz pomocy rodzinom. Reagujmy, nie stójmy z boku! Takie rodzinom, w których występuje przemoc. sprawy nie mogą pozostać bez echa. „Jest to ważne spotkanie. Podpisujemy Zdarza się też, że boimy się zareagować, porozumienie w sprawie przemocy w rodzinie. ze względu na obawę przed sprawcą tej Tworzymy zespół interdyscyplinarny, który przemocy. „My nieraz tych sprawców także będzie przeciwdziałał tej przemocy. W skład się obawiamy. Jednak jest ustawa, która w tego zespołu wchodzą wszystkie osoby oraz niewielkim stopniu, ale jednak, pomaga nam instytucje odpowiedzialne w tym zakresie. podjąć działania, na rzecz tego sprawcy. Takimi instytucjami są prokuratura, sąd, Zarówno w zakresie tego, aby go eksmitować, ośrodek pomocy społecznej są to także jak i na podjęcie wszelkich działań na rzecz dyrektorzy poszczególnych szkół, policja. To są poprawy jego funkcjonowania”- mówi wszystkie te instytucje, które na co dzień mają Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w w zakresie swoich obowiązków rozwiązywanie Nowogardzie pani Teresa Skibska. problemów z pojawiającą się przemocą Dzięki stworzeniu zespołu w rodzinie. Jednak każda z tych instytucji interdyscyplinarnego można lepiej radzić sobie prowadzi takie działania samodzielnie. A dzięki z trudnymi sytuacjami, często patologicznymi.

Zgłoszenie do rokowań powinno zawierać:  imię, nazwisko i adres zgłaszaj zgłaszającego za ącego lu zaj llub b nazwę i siedzibę jeżeli zgłaszaj zgłaszającym za ącym jest osoba prawna lu zaj llub b inny podmiot;  datę sporządzenia zgłoszenia oraz oświadczenie, że zgłaszaj zgłaszający a ący zap aj za zapoznał oznał się z warunk warunkami n ami rokowań nk przyjmuje warunki i przyj y mu yj muj uje te warunk n i bez zastrzeżeń; nk  proponowaną cenę (nie mn m mniej iej e niż 200.000 zł.) i sposób jej ej e zap ej za zapłaty łaty (maksymalnie 2 raty roczne);  kopię dowodu d wpłaty zaliczki. du Zgłoszenia w zamkniętych kopertach z napisem „ROKOWANIA – KUŹNIA” należy skł składać k adać w sekretariacie Urzędu Miej kł Miejskiego e ski ej k ego w Trzebiatowie, pokój nr 17, ul. Ry ki R Rynek nek 1, 72-320 Trzebiatów w terminie do dnia 5 grudnia 2011 r. do godz. 14.00 UWAGA !  

       

Ustna część rokowań roko k wań zostanie przeprowadzona w dniu 8 grudnia 2011 roku o godzinie 12.00 ko w pokoju poko k ju nr 17 w Urzędzie Miejskim ko Miejski k m w Trzebiatowie. ki Wpłaty W Wp łaty zaliczki należy dokonać na kont konto n o Ur nt U Urzędu zędu d Miej du Miejskiego e skiego w Trzeb ej Trzebiatowie e iatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 eb Oddział Trzebiatowie. wpłaty 2002 0006 w Bałtyckim Banku k Spółdzielczym w Darłowie Oddz ku d iał w Trzeb dz e iatowie. Dowód wp eb w łaty zaliczki warunkiem będzie warunk n iem dopuszczenia do przetargu. nk Zaliczka wp w wpłacona łacona przez osobę, kt k która óra zostanie ustalona jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny przypadku nieruchomości, a w przyp y adku yp k uchylania się przez tę osobę od zawarcia akt ku aktu k u notarialnego w ciągu 21 dn kt d dnii przepada sprzedającego. od daty rokowań, zaliczka przep e ada na rzecz sprzedaj ep a ącego. aj Osobie, której k órej kt e ofe ej oferta f rta nie zostanie przyj fe przyjęta y ęta zaliczka zostanie zwr yj zwrócona, w ócona, przelewem na wskazane kont wr konto, n o, nt terminie w termi m nie 3 dni od dnia rokowań. mi Osoby fizyczne f zyczne biorące udz fi udział d iał w ustnej dz e części rokowań obowiązane są przedłożyć doku ej dokument k ment ku n stwierdz nt stwierdzający d aj dz a ący prawne ich tożsamość, natomiast osoby prawn w e wyp wn wypis y is z Kr yp K Krajowego a owego Rej aj Rejestru e estru Sądowego. ej Na sprzedaż w/ w w/w w nieruchomości zostały ł przep ły przeprowadzone e rowadzone trzy przetargi w dniach 03.06.2011 r., 29.07.2011 r. ep które i 30.09.2011 r. kt k óre zakończyły się wynikiem negatywnym. Koszty sporządzenia sporządz d enia umowy notarialnej dz e oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wp ej w wpisów isów w księdze wieczystej e ponosi Nabywca. ej Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocent oprocentowaniu n owaniu przy zastosowaniu stopy procent nt procentowej n owej nt e ej kredytu redyskontowego równej e stopie kr ej k edyt y u redyskont yt n owego NBP oraz zabezpieczeniu hipotecznemu. nt m mu. Rokowania mogą zostać zamk zamknięte m nięte bez wyb mk wybrania y rania nabywcy nieruchomości. yb W/w nieruchomość nie jest obciążona i przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego gminy mieszkaniowo-usługową. Nabywca przejmuje istniejącym. pod zabudowę mieszkaniowo-usłu ł gową. Nabyw łu y ca przej yw e mu ej muj uje nieruchomość w stanie istniej e ącym. ej Dodatkowych info informacji f rmacj fo c i udz cj udziela d iela Refe dz Referat f rat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. urzędzie, fe nieruchomosci@trzebiatow.pl pok. nr n 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: nieruchomosci@trzeb e iatow.pl eb

Trzebiatów, 26.10.2011 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

Podpisanie porozumienia stworzeniu zespołu interdyscyplinarnego i podpisaniu porozumienia, będziemy mogli wymieniać się informacjami oraz ulepszać metody przeciwdziałania przemocy”- mówi Burmistrz Nowogardu pan Robert Czapla. Porozumienie miało na celu podjęcie

fot. K. Janowska

Mamy nadzieję, że pozwoli to ulepszyć i zwiększyć efektywność działań na rzecz pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. Klaudia Janowska

str. 13


Dopasowana prawda GRYFICE

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37) „...Cóż to jest prawda?” (J 18, 38).

grupy - że tak to określę - odbiorców. Jezus, żył w konkretnym środowisku i postępował podobnie do ludzi Mu współczesnych. To Jezus zamienił wodę w wino podczas wesela w Kanie Galilejskiej... Dlaczego

No właśnie, co to jest prawda? Wiele osób zastanawia się, zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź jednak nie jest prosta. Problemy z tym zagadnieniem mieli „najwięksi myśliciele”. Metafizyka w taki sposób formułuje pojęcie prawdy: „Mówić, że to, co jest, nie jest, a to, co nie jest, jest, to fałsz, a mówić, że to, co jest, jest, a to, co nie jest, nie jest, to prawda”. Św. Tomasz z Akwinu, wielki filozof, przedstawił pojęcie prawdy w następujących zagadnieniach: metafizycznie – verum est id, quod est. (Prawdą jest to, co jest.) Prawdziwe jest to, co istnieje. Prawda jest zamienna z bytem. Każda rzecz, o ile istnieje, jest prawdziwa. Prawda jest transcendentalium. teoriopoznawczo – verum est adaequatio intellectus et rei. Prawda zachodzi wówczas, jeżeli to co jest w naszym intelekcie jest zgodne z rzeczywistością. logicznie - est manifestativum et declarativum esse. Wszystko, co wskazuje na prawdę, ukazuje ją, prowadzi do niej. Jezus Chrystus mówi nam, że to On jest Prawdą i tylko w Jego słowach możemy ją odnaleźć. Dzięki postępowaniu jakie ona nam „zaleca”, możemy osiągnąć prawdę. Jezus Chrystus mówił jednak w określonym kontekście, do konkretnej

to zrobił? Bo Jego działalność była „osadzona” w konkretnym środowisku. Jezus Chrystus nie chce, abyśmy wyrzekli się wszystkiego co mamy, chce jednak, abyśmy żyjąc tu i teraz, żyli tak jak najlepiej umiemy, nie zapominając o - prawdzie! Cóż to jednak jest prawda naszego, współczesnego świata? Czy mamy tylko i wyłącznie mówić o Bogu? Tak! Jak, to mówi do nas św. Paweł Apostoł Narodów „Jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko na swoim miejscu”. Jeżeli w naszym życiu Bóg jest z nami, to wszystkie, te najpospolitsze czynności życiowe, wydarzenia są również ważne. Jezus wielokrotnie zarzucał faryzeuszom, że skupiają się na formie, a nie na materii postępowania drugiego człowieka. Oni, „wyrocznie ówczesnego świata”, dyktowali co jest dobre, a co jest złe. Jezus mówił im „nie!”. Takie postępowanie nie jest dobre. Prawda w naszym codziennym życiu dotyczy wszystkiego tego, co nas otacza. Nie bójmy się mówić o tematach trudnych, bolesnych, ale mając zawsze na uwadze dobro drugiego człowiek. Jezus również poruszał trudne, niewygodne tematy. Jego słowa wzbudzały wiele kontrowersji, Jego zachowanie także nie wszystkim się podobało. „Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów

str. 14

w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8, 1-11). Jakże bardzo zgorszyło „prawych ludzi”, to zachowanie. Mężczyzna, który uważa się za nauczyciela, podaję rękę cudzołożnicy? Osobie, która nie miała prawa żyć, powinna być ukamienowana. Szok! Każdy żyjący w tamtych czasach, w tamtej kulturze, powiedziałby „Szok”, „Skandal”, ale Jezus nie zważał na te słowa. Kontrowersyjna osoba? Oczywiście! Bez dwóch zdań! My, współcześni chrześcijanie, widzimy to w zupełnie innym świetle. „Jezus Chrystus postąpił słusznie, tak jak nauczał. Należy wybaczać innym i wszystkich kochać”. Nauczyciel chciał przekazać dla nas lekcję szacunku dla drugiego człowieka. Chciał ukazać

nam, że my nie znamy intencji drugiej osoby. Kolejny przykład „krnąbrnego” zachowania Jezusa? „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9, 9-13). Ówczesna prasa na swoich „pierwszych stronach” pisałaby: „Szok”, „Skandal, człowiek uważający się za Nauczyciela i Króla Izraela, rozmawia z celnikiem” (zdrajcą, kolaborantem, osobą pozbawioną wszelkich praw w społeczeństwie, ponieważ pracowała z Rzymianami). Bądź w innym tytule: „Rabbi spotyka się z nierządnicą, podaje jej dłoń!” Czy nadal wiemy co jest prawdą? Czy chcemy zgłębić ją do tego stopnia, aby powiedzieć w swoim sumieniu: „Zrobiłem wszystko, a teraz mogę wydać słuszny osąd”. Nie chciałem polemizować i „włączać” w to Świętej Ewangelii, ale już gdzieś, wcześniej zauważyłem „próbę” polemiki, z tym, jakże trudnym i głębokim zagadnieniem. Kto ma uszy niechaj słucha.... A. Litwinowicz

.

Krzyzówka z głosem nie przód i nie tył

owad, morska imie˛ rzeka nawałni- syna lub Bruce’a ca skuter Lee

awanecze ˛ gardowy zaj nogi ruch art. miasto w woj. lubuskim

tajna policja NRD

3/4 w utworze muzycznym

Fallaci, włoska pisarka

szyfr rzymski polityk, wróg Cezara

gumiak

miesz- wa˙zne kanka Katman- osobisto´sci du dawny mieszkaniec Krymu

´ Tymanski

lina mocujaca ˛ statek goraca ˛ woda

tamuje krwawienie lekarz na czele oddziału

zabezpieczenie długu

gatunek masa bitumuzyki miczna

praojmodel ciec bogów Daewoo greckich

trójka muzyków ... van Nistelro- rekopis ˛ oy, piłkarz

co´s na o´s Paweł, judoka

w supermarkecie

atrybut pora po Euterpe brzasku

nagus

biskup tytularny sztuka Witkacego

te˙z kolano

port w Jemenie bryt. partia konserwatywna

Lauda, dawny mistrz F1

tnacy ˛ syrop z w´sród krewny cukru miesiecy ˛ muchy odliczane od podatków Figo, piłkarz

przydomek króla Polski ziemniaczana kluska

zadanie udostepnił ˛ serwis krzy˙zówkowy szarada.net

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011


Halloween - pogańskie święto z zachodu Ze smutkiem obserwujemy narastającą od pewnego czasu falę inicjatyw w ramach tzw. świętowania helloween. Szczególny niepokój budzą takie inicjatywy na obszarze szkoły, czy publicznej czy prywatnej, gdzie dopiero kształtuje się dojrzała postawa społeczna, intelektualna i duchowa młodego pokolenia. To pokolenie samo nie jest jeszcze w stanie samodzielnie decydować. To odpowiedzialni dorośli powinni prowadzić zawierzone im dzieci i młodzież po drogach wzrastania w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. A tymczasem dorośli też zaczynają się bawić w helloween, jakby nie rozumieli duchowego zagrożenia. Pojawiły się imprezy środowiskowe, a nawet samorządowe. Pojawiły się już bale przebranych za istoty ze świata ciemności, w tym za diabły, wampiry, wróżki i inne. Niestety, ta „niby zabawa”, kusząca

Obserwacja praktyk religijnych wskazuje, że rodziny konsekwentnie katolickie, czyli dojrzale i świadomie przeżywające swoje chrześcijaństwo, aktywnie obecne w życiu wspólnoty Kościoła, są niestety w mniejszości, a nawet w zdecydowanej mniejszości, zarówno w Szczecinie, jak i w całym naszym regionie. Ale to nie zmienia faktu, że mamy prawo jako katolicy naszą wiarę wyznawać, także publicznie ją ukazywać; i mamy prawo być szanowani jako katolicy. Chcę Wam wszystkim, gorliwym uczniom Jezusa Chrystusa, podziękować za taką właśnie czytelność i wyrazistość postawy katolickiej, za wewnętrzną radość, z jaką publicznie dajecie świadectwo naszej wiary. Jednocześnie pragnę podziękować rodzicom, katechetom, wychowawcom, nauczycielom, młodzieży i dzieciom oraz tym wszystkim spośród was, którzy w ostatnich dniach mieli odwagę wyraźnie odmówić udziału w praktykach helloween właśnie ze względu na wyznawaną przez Was wiarę. Tam, gdzie jako rodzice jesteście zaniepokojeni propozycjami stawianymi Waszym dzieciom, przypominam i zachęcam Was, rodzice katoliccy, abyście postawili głośne pytanie: kto konkretnie proponował Waszym dzieciom i zachęcał je do udziału w tych źródło: internet pogańskich zachowaniach Dynia - znak rozpoznawczy halloween pod pozorem dobrej również dzieci łatwym cukierkiem, kusi zabawy? Nie dajcie się też zwieść ogólnymi też możliwością wyrządzania konkretnej odpowiedziami,żedzisiajjesttakamoda.Ten szkody, wręcz niszczenia czegoś, na co sam apel kieruję do wszystkich katolików, ktoś inny zapracował – pod niewinną którzy są nauczycielami i wychowawcami. nazwą „psikusów” – jeśli ktoś odmawia Podobne pytanie stawiam także tym współudziału w tej „niby zabawie”. Tę katolikom, którzy są organizatorami życia złośliwość i perspektywę bezkarnego kulturalnego i społecznego, właścicielami szkodzenia można już interpretować lokali rozrywkowych lub którzy w ramach wprost jako oznakę ukrytych postaw samorządów organizują wydarzenia diabolicznych. środowiskowe. Wy także postawcie sobie Ponieważ chodzi nam o spokojne, to pytanie: kto w tym roku inspirował ale jednak dojrzałe podejście do tego organizowanie tych pogańskich wydarzeń, zagadnienia, niestety promowanego, również na placach i ulicach, pod pozorem szczególnie w Internecie, jako nowy kultury naturalnej? Odrębne pytanie obyczaj, potrzebna jest chwila refleksji stawiam ludziom mediów: czy słuszne jest w każdej rodzinie, która uważa siebie aktywne zaangażowanie się w promocję za rodzinę katolicką. Czy jesteśmy zachowań pogańskich, a nawet wręcz rzeczywiście rodziną katolicką? Czy diabolicznych, przejawiających się w chcemy być rodziną wyraźnie katolicką, akceptacji wróżb, przebieraniu się za wbrew postępującej w świecie promocji upiory i demony? Czy warto promować zła? Agresywność współczesnego świata zabawę w zło? sprawia, że musimy na nowo dokonać Zwracam się także do wszystkich Was, takiego czytelnego wyboru. którzy się deklarujecie jako katolicy z racji

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

na przyjęty chrzest, ale którzy na co dzień nie przejmujecie się zbytnio sprawami Bożymi – postawcie sobie sami pytanie: jaki jest Wasz rzeczywisty stan duchowy obecny, i jaki duchowy status chcecie przeżywać w dalszym życiu? I nie mówcie, że macie jeszcze dużo czasu na odpowiedź. Agresywność świata w sprawach duchowych w pewnym sensie przymusza nas wszystkich do postawienia sobie tego pytania i do udzielenia odpowiedzi szybko. We wspólnotach wiary modlimy się za Was, byście – jak wołał Błogosławiony Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu – nie lękali się otworzyć waszych serc i umysłów dla Chrystusa. Ojciec Święty Benedykt XVI dopowiadał wobec młodzieży, że Chrystus niczego człowiekowi nie odbiera i w niczym go nie ogranicza, lecz zawsze człowieka duchowo ubogaca, uświęca i chce go zbawić. To nie Chrystus bowiem i nie Jego Kościół zamyka się na ludzi wątpiących lub poszukujących. Chrystus, a z Nim także Jego Kościół, czeka na każdego człowieka słabego i grzesznego, który chce jednak coś zmienić na lepsze w swoim życiu duchowym. Niestety, to sami ludzie – często deklarujący się jako wierzący – zamykają swoje serca i umysły na prawdę Bożą, przeżywając swoją wiarę jedynie w sferze obyczajów. Tam gdzie nie ma rzeczywistego i świadomego wyboru Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, pozostaje jedynie tzw. obyczaj chrześcijański.

Tam też łatwo następuje otwarcie także na inny obyczaj, pozachrześcijański a nawet wprost antychrześcijański, pod pozorem szeroko rozumianej kultury lub tzw. dobrej zabawy. Przyszedł więc czas na dokonanie poważnego wyboru: kim jesteśmy? Nie można bowiem służyć Bogu i drwić z Boga. Nie można być jednocześnie chrześcijaninem i promować postawy diaboliczne. Kochani! Co złego uczynił Wam Bóg, że Go lekceważycie, a nawet wręcz obrażacie? Za dwa tygodnie przeżywać będziemy po raz kolejny Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata. To będzie kolejna nowa szansa na dokonywanie poważnych wyborów duchowych. Umiłowani Kapłani, Siostry Zakonne, Katecheci, Rodzice, cała Rodzino Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Proszę Was o modlitwę za naszą Ojczyznę. Szczególnie za młode pokolenie naszej Ojczyzny – o zachowanie, pogłębienie i rozwój wiary w Jezusa Chrystusa w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, zarówno w obszarach kultury, edukacji, jak też w obszarach życia gospodarczego i polityki. Niech Chrystus będzie w naszym pokoleniu znany i uznawany. Na tę pracę duchową i na tę posługę z serca wszystkim Wam błogosławię. + Andrzej Dzięga Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński

str. 15


dzieci. Sporadycznie występował z recitalami poezji śpiewanej. Do zainteresowań Cezarego Strokosza należy także działalność teatralna i poezja. Przez kilka lat podróżował po Polsce z własną grupą teatralną, uczestnicząc w przeglądach teatralnych, m.in. w Lubinie, Legnicy, Koszalinie i Poznaniu. W 1991 został laureatem nagrody Złotej Maski (za reżyserię i scenariusz do autorskiego przedstawienia teatralnego pt. Dekompozycja), w ramach Ogólnopolskiego Forum Teatralnego w Poznaniu. W latach 19851991, był kilkakrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów poetyckich. W marcu 2010 otrzymał prestiżową nagrodę Gminy Rewal (Sekstant) za organizację festiwalu gitarowego w Trzęsaczu i propagowanie wizerunku gminy. W maju 2011 otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Cezary Strokosz jest także, twórcą tzw. przestrzeni wewnątrzkieliszkowych. Są one artystycznym dziełem, wypełniającym wnętrze szklanki, koniakówki, szampanówki, literatki czy potłuczonego laktatora, zamkniętą od góry podobną szklaną strukturą. Mini rzeźbę tworzą owady, suche rośliny, kamienie, resztki potłuczonego szkła, części mechanizmu starego zegarka, także szpilki, spinacze, stare koraliki i wiele innych drobnych przedmiotów. Większość prac nie posiada nazw, by nie narzucały one interpretacji i odczuć oglądającym. Wiele tego typu kompozycji znalazło się w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą. Były prezentowane na kilku wystawach autorskich.

8. Romance de amor - anonim

N

Cezary Bernard Strokosz (ur. 6 grudnia 1965, w Legnicy) – gitarzysta, kompozytor, pedagog, propagator gitary klasycznej. Organizator festiwali muzyki gitarowej w Lubinie, Gryficach i Trzęsaczu. Naukę gry na gitarze rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Lubinie, w klasie Jerzego Dudewicza. Dyplom średniej szkoły muzycznej uzyskał w Koszalinie, w klasie Zbigniewa Dubielli. Jest absolwentem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Jana Paterka. W latach 1987-1992 był organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Lubińskie Dni Muzyki Gitarowej. W latach 1998–2003 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gitarowej Gryfice-Trzebiatów. W 2002, podczas festiwalu wystąpiła m.in. japońska orkiestra gitarowa "Niibori Guitar Orchestra" (kościół WNMP w Gryficach). Koncert tego zespołu został uznany za najważniejsze wydarzenie gitarowe roku w Polsce. W lipcu 2002, Cezary Strokosz wystąpił z Niibori Guitar w ich siedzibach, w Fujisawie i Izu-Nyraiama. Od 2004, prowadząc Agencję Artystyczną "Preludio" stał się organizatorem, a zarazem dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu. Koncertował w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Czechach oraz Japonii. W programach jego koncertów wiele miejsca zajmują jego własne kompozycje. Niektóre z nich zostały wydane przez wydawnictwa muzyczne w Polsce i za granicą. Jako pedagog (od 1987) wychował wielu zdolnych instrumentalistów. Jego uczniowie wielokrotnie zdobywali laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach gitarowych. Jako gość uczestniczył w rolach wykonawcy, wykładowcy, jurora w festiwalach, konkursach i warsztatach gitarowych. Autor wielu kompozycji instrumentalnych, kameralnych i piosenek dla

str. 16

as

z

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11/11/2011

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 11  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik regionalny Powiatu Gryfickiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you