Page 1

www.gloszwybrzeza.pl

tygodnik regionalny

Powiat Gryficki

Brojce

Gryfice

Karnice

Kamień Pomorski

Świerzno

Nowogard

Płoty

Rewal

Trzebiatów

Słuchaj naszego radia!

N

z s a

Nr 10(10) 03.11.2011 r. - wydanie bezpłatne

Paszport do eIntegracji

Emil Cioran Jedyną rzeczą, wynoszącą człowieka ponad zwierzę, jest słowo; także ono często strąca go poniżej zwierzęcia.

Bal Wszystkich Świętych

Okazuje się, że po katolicku można też dobrze się bawić. Mowa o Balu Wszystkich Świętych, który ma być alternatywą do przychodzącego z zachodu Halloween.

str. 14

„Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim” to projekt, dzięki któremu 81 gospodarstw domowych w naszym powiecie otrzyma darmowe komputery wraz z dostępem do Internetu.

str. 7

Nie żyjemy na bezludnej wyspie

Synod... to znaczy spotkanie

W ostatnim czasie mogliśmy przekonać się, jak mieszkańcy Trzebiatowa i okolic potrafią się jednoczyć, w jaki sposób potrafią się solidaryzować. Potrzeba pomocy chorej Oli Łabik pozwoliła nam uwierzyć, że w każdym z nas są nieodkryte „pokłady” dobrej woli.

str. 5

W roku 1517 Marcin Luter, niemiecki duchowny, zgodnie z utrwaloną legendą, zanim wysłał swoje tezy do biskupów niemieckich, wpierw przybił je w przedsionku kościoła zamkowego w Wittenberdze. Był to swojego rodzaju „bunt” przeciw nauce Kościoła Katolickiego. Od tego momentu datuje powstanie nowego wyznania - protestantyzm.

str. 6


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny Redakcja: Sylwester Marcula ks. (red. nacz.), Adam Litwinowicz, Krzysztof Wolski, Agata Dziuba, Magdalena Anaszewska, Klaudia Janowska, Aneta Dziedzic, Katarzyna Adamiak; Kontakt: ul. 3 maja 17, 72-300 Gryfice, email: makala@makala.pl, tel. 794-99-32-89; Wydawca: Makala; Skład: Krzysztof Wolski; Nakład: 10 000 egz.; Druk: Drukarnia prasowa wydawnictwa „Edytor”.

Jedyne radio regionalne

Słuchaj nas codziennie! Radio on-line: www.strefawu.fm

w numerze...

1. Résumé Burmistrza Trzebiatowa .................................... str. 4 2. Cisi Bohaterowie ........................................................... str. 5 3. Synod... to znaczy spotkanie .......................................... str. 6 4. Paszport do eIntegracji .............................................. str. 7 5. Perspektywy rozwoju Gminy Gryfice ...................................... str. 8 6. Dzień Seniora ................................................................ str. 10 7. Płotowskie Świętowanie .................................................. str. 11 8. Bal Wszystkich Świętych ...................................................str. 14

AUTO CENTRUM TRZEBIATÓW, UL. JAROMIN 45

Oferujemy usługi w zakresie: - holowanie pojazdów, - lakierowanie w komorze bezpyłowej, - naprawę karoserii na profesjonalnej ramie naprawczej, - złomowanie pojazdów (odbiór bezpłatny własnym transportem), - wydawanie zaświadczeń do wyrejestrowania pojazdów, - ustawianie świateł, - diagnozowanie ukł.elektrycznych przy pomocy przyrządu gutmann mega macs 55, MA - podstawowa stacja kontroli pojazdów, SZ PRO NIE - wszelkie naprawy mechaniczne, MA BLE - nowe i tanie części zamienne, SZ PRZ MY CZ YJE ZA - wszystkie płyny eksploatacyjne, A S UT DZ U? NA EM - wymiana opon, I Z E P A M R ? DZ CH AW Y, Z Y W N - złomowanie. IM IN A O

E WIEL Z A OR

BI Ń Y, O DW ERZE !!! M IEZ IEM Y, Y!

TEL: 91 81 716 78, 509 071 868, 502 104 893

str. 2

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011


Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

str. 3


N

as

z

Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów, tel. 91 3872984, www.trzebiatow.pl Burmistrz - Zdzisław Matusewicz, Skarbnik - Mariola Ludwiczak, Przewodniczący Rady Gminy - Artur Cirocki

Résumé Burmistrza Trzebiatowa

informacji jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, wynika, że niektóre gazety naszego regionu za zeszły rok otrzymały kwoty nawet do 40 000 tyś. złotych, za ogłoszenia prasowe. Czy jedno z drugim ma coś wspólnego, jak Pan uważa? Tutaj musimy się też zastanowić czy te pieniądze były przekazywane zgodnie z wszelkimi procedurami. Na przykład czy dokonując przetargów, te gazety wygrywały pewne działania. Ale cóż rzeczywistość w Trzebiatowie zmieniła się dosyć mocno po ostatnich wyborach. Tamten układ zdominowany przez Powiat był przyzwyczajony do pewnych działań.

TRZEBIATÓW Wywiad z Burmistrzem Trzebiatowa, zaangażowanie nie tylko czasowe, ale i Panem Zdzisławem Matusewiczem. emocjonalne. A minus jest też oczywisty. Adam Litwinowicz: Panie Cierpi na tym moja rodzina, moja Burmistrzu 13 grudnia 2010 roku złożył prywatność. Pan przysięgę Burmistrza Trzebiatowa. Jak układa się współpraca z Radą Proszę nam powiedzieć jakie emocje Miejską? towarzyszyły temu wydarzeniu? Jak do tej pory współpraca Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław układa się nie najlepiej. Dlatego, że Matusewicz: Zdecydowanie emocje były poziom reprezentowany przez dużą duże. Pamiętam tę sesję, na której obecny część Radnych jest niezadowalający, był też Pan Starosta. No i tak już jest do niezadowalający szczególnie z punktu dnia dzisiejszego. widzenia postrzegania polityki. Polityka Jest Pan specjalistą od samorządu terytorialnego. Dzisiaj ma Pan taką możliwość, aby porównać teorię z praktyką. Proszę nam powiedzieć, czy zawsze jest tak jak piszą w podręcznikach? W podręcznikach piszą inaczej. To znaczy, że rozbieżność miedzy teorią i praktyką jest trochę innego rodzaju, niż na co dzień możemy sobie wyobrazić. Czyli jest to mniej więcej ta sama materia, ale pozbawiona paru ważnych elementów, które występują w rzeczywistości, codzienności. Te elementy są związane z konkretnym życiem i przestrzenią publiczną, społeczną i ekonomiczną. Tutaj każdy samorząd jest zupełnie inny. Można powiedzieć, że tam gdzie są układy, tam każdy układ jest zupełnie inny, a tam fot. A. Litwinowicz gdzie nie ma układów, to znów relacje Burmistrz Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz władza i społeczeństwo przyjmują inny kształt. Trudno tutaj znaleźć jakiś wspólny szczególnie lokalna, to nie jest dążenie Na przykład poprzez finansowanie mianownik. Natomiast zasadą jest to, że do władzy. To jest wsłuchiwanie się w pewnych tytułów finansowano też model realizowana jest polityka w zależności od ludzi i odpowiadanie na ich potrzeby. polityki. Dzisiaj jest to już zupełnie inaczej, tego, jaki jest poziom kultury politycznej, Niestety dotychczasowy model polityki podkreślamy różnorodność, mnogość kultury administracyjnej i świadomości realizowanej u nas, jest takim modelem, poglądów i różnice w interesach. A więc samorządowców. Jeżeli samorządowcy są który orientuje się na zdobywanie władzy, patrząc tylko i wyłącznie na sam rachunek na niskim poziomie kultury politycznej, a nie na potrzeby obywateli. Dlatego ekonomiczny nie wszystko dostrzegamy tzn. utożsamiają politykę lokalną z trudno mi czasami znaleźć wspólny język Dzisiaj ta gazeta, o której Pan wspomniał, walką o władzę, wówczas odbywa się z naszymi Radnymi. Kolejny powód, dostaje zero od gminy Trzebiatów, a to ze stratą dla społeczności lokalnej. to słaba praca w przygotowaniu do więc coś w tym jest. Jednak pamiętajmy Natomiast właściwy dzisiejszej, rozwiniętej kolejnych sesji. Brak analizy dokumentów o tym, że ta gazeta nie egzystuje w demokracji poziom rozumienia polityki, dotyczących podejmowanych uchwał. No próżni i jest reprezentantką pewnych gdy jest zgodną z prawem reprezentacją i zaangażowanie polityczne, ciągle niestety konkretnych poglądów. Jest orężem w walce politycznej. Swoją drogą unikałbym interesu publicznego. W takim ujęciu po stronie opozycji. wszystkich publikatorów polityka jest realizowana z natury rzeczy Jak układa się współpraca z mediami odnośnie na terenie naszego Powiatu terminu zupełnie inaczej. Szuka kontaktu z lokalnymi? „massmedia” czy „gazeta”. Ponieważ mieszkańcami, „wyciąga” ich pomysły i Współpraca z mediami lokalnymi oczekiwania i jedyne co stara się robić, to układa się coraz lepiej. Warto zauważyć, publikator to także ulotka propagandowo tak działać, żeby odpowiadać na potrzeby że te media są w fazie dosyć intensywnych zaangażowana. W tym wypadku mamy mieszkańców. zmian. Większa część mediów zaczyna do czynienia nie tyle z gazetą co właśnie Po dziesięciu miesiącach, bo tyle już postrzegać samorząd Trzebiatowski, z publikatorem, nie mylmy tego z prasą, blisko trwa Pana kadencja. Proszę nam naszą gminę obiektywnie. Dystans mediami obiektywnymi i wolnymi, takimi powiedzieć, jakie znajduje Pan plusy, bez zaangażowania emocjonalnego jakie powinny być. Po prostu jest to coś w a może i minusy jeżeli takie są, bycia i politycznego i jest to bardzo dobra rodzaju propagandowej ulotki i tak należy to postrzegać. Burmistrzem? tendencja. W marcu powołał Pan na Plusy, to gwałtowny rozwój i co W niektórych naszych regionalnych stanowisko swojego asystenta Łukasza za tym idzie intensywność pracy. gazetach można zaobserwować Trawińskiego. Proszę nam powiedzieć Nawet nie podejrzewałem, że pełnienie „nagonkę” tak to określę, na Pana osobę. na czym polega jego praca w Urzędzie funkcji Burmistrza, przy nastawieniu Pojawiają się nieprzychylne komentarze Miejskim w Trzebiatowie? pro-obywatelskim, wymaga aż tak i artykuły. Czy nie uważa Pan, że jest to Łukasz Trawiński to ciekawa postać. intensywnego zaangażowania. I jest to podyktowane kwestiami finansowymi. Z

str. 4

Jest także moim absolwentem politologii na Uniwersytecie Szczecińskim, potem długoletni dziennikarz, w tym, w ostatnim czasie dziennikarz telewizji komercyjnej TVN. Z racji swojej edukacji i powiązań pełnił rolę korespondenta w Berlinie, gdzie relacjonował najważniejsze wydarzenia no i dodajmy Łukasz to, Trzebiatowianin. A więc po pierwsze jeżeli była możliwość ściągnięcia tak ciekawej, postaci, to dlaczego nie skorzystać z tego, dla dobra naszej gminy. Asystent zajmuje się sprawami, które przychodzą na myśl, czy wpadają do głowy burmistrza i trzeba je rozwinąć, popracować nad nimi, żeby przybrały kształt konkretnego projektu. A więc najogólniej rzecz mówiąc, jest to bardziej pracowita czy „benedyktyńska” część burmistrza. A poza tym ma wydzielony zakres kompetencji dotyczących promocji naszej Gminy. Zadania dotyczące kontaktów z organizacjami pozarządowymi, dotyczące poszukiwania kontaktów z potencjalnymi inwestorami, no i szereg innych obowiązków. Panie Burmistrzu 20 listopada, jak już Pan wcześniej wspomniał odbędą się wybory uzupełniające w Mrzeżynie do Rady Miejskiej. Proszę nam powiedzieć czy ma Pan już swojego faworyta? Zdecydowanie tak. Będziemy promować ludzi młodych, ambitnych, otwartych. Co więcej, ludzi, którzy już zaistnieli w polityce. Stawiam bardzo mocno na młodość, kompetencje i na przyszłość. Na coś, co może nam pomóc w podstawowym zadaniu, czyli w zmienianiu naszej Gminy tak, żeby odpowiadała ona potrzebom wszystkich mieszkańców. Stawiam na konkretnego młodego kandydata – Denisa Warcholaka. Docierają do mnie wiadomości, że w opozycji pojawi się „dobrze znany” kandydat, no ale to już jest ryzyko tejże osoby. Skoro myśli, że po tak totalnej porażce jaką poniósł w poprzednich wyborach teraz może cokolwiek zmienić, startując na radnego w okręgu, w którym nie ma się czym specjalnie pochwalić – jego problem. Bo mówimy o okręgu mrzeżyńskim, gdzie poprzednie władze są utożsamiane ze słynną halą, z brakiem jakiejkolwiek koncepcji rozwoju naszej turystyki czy rozwoju urbanistycznego Mrzeżyna, Rogowa. Gratuluję, tak dobrego samopoczucia, ale niestety, świadczy to o braku dystansu do samego siebie. Mowa o byłym Burmistrzu Trzebiatowa Sławomirze Ruszkowskim. Dziękuję Panie Burmistrzu za czas, który poświęcił Pan na rozmowę. Życzę powodzenia, samych sukcesów i wszystkiego najlepszego dla Gminy Trzebiatów. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Adam Litwinowicz Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Nie żyjemy na bezludnej wyspie TRZEBIATÓW

W ostatnim czasie mogliśmy przekonać się, jak mieszkańcy Trzebiatowa i okolic potrafią się jednoczyć, w jaki sposób potrafią się solidaryzować. Potrzeba pomocy chorej Oli Łabik pozwoliła nam uwierzyć, że w każdym z nas są nieodkryte „pokłady” dobrej woli. Wszystkie działania rozpoczęły się z inicjatywy Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie, którego uczennicą jest Ola. Wolontariusze, ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, wielokrotnie prowadzili zbiórki pieniężne na rzecz chorej dziewczynki. „Zbieraliśmy potrzebne pieniądze podczas wyborów parlamentarnych. Nasi uczniowie

i z wiarą w jej szybki powrót do zdrowia. Podczas koncertu udało się zebrać około 1000 zł. Kolejny „zryw dobrych serc” widoczny był podczas koncertu charytatywnego, zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie 22. października. Piękna pogoda, prawie jak na „zamówienie”, pozwoliła na to, że boisko przed szkołą, zamieniło się w scenę, na której prezentowali się artyści, zjednoczeni w jednym celu. Kierowani wewnętrznym odczuciem niesienia pomocy dla chorej koleżanki. Na scenie, która została udostępniona nieodpłatnie przez Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki

fot. A. Litwinowicz

Pod Pałacem zespół Aliium zagrał specjalnie dla Oli widoczni byli przed wszystkimi komisjami wyborczymi” - mówi Alicja Iwanowska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie. „Prowadziliśmy również zbiórkę pieniędzy w największych sklepach w Trzebiatowie. Podczas tych akcji zaobserwować można było olbrzymie wsparcie i solidarność” „W tym jakże ważnym okresie w życiu Oli, nie mogliśmy być obojętni” podkreśla Renata Teresa Korek, Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. „Planowaliśmy już wcześniej, że jesienią, zorganizujemy koncert Pory Rocku. Koncert, w którym wystąpiłyby zespoły, grające muzykę rockową. Jednak kiedy dowiedziałam się, że każda pomoc się liczy i liczy się każda złotówka, pomyślałam, że warto by było przygotować coś z myślą o Oli”. „Jesienny koncert dla Oli” pod taką nazwą, 15. października odbył się koncert, w którym zagrały amatorskie zespoły rockowe: Allium, Hopeles oraz muzycy z Mrzeżyna. Dzieci biorące udział w warsztatach tanecznych, które w tym czasie odbywały się w Pałacu, zaprezentowały pokaz taneczny, a młodzi filmowcy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie, wyemitowali swoje najnowsze dzieło „Poeci prawdy”. Wszystko to, co w tym dniu działo się pod Pałacem nad Młynówką, było przygotowane specjalnie dla Oli Łabik Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

Komunalnej w Trzebiatowie, prezentowali się wykonawcy z Trzebiatowa, Mrzeżyna, Gryfic i Kołobrzegu. Wspaniała atmosfera nie była tylko i wyłącznie zapewniona przez artystów scenicznych. Na placu rozstawione zostały również wszelkiego rodzaju stoiska, stragany, prowadzona była aukcja. Służby mundurowe prezentowały swój sprzęt, grupa rekonstrukcyjna wczesnośredniowiecznych wojów ukazywała tradycje i zwyczaje jakie panowały w zamierzchłych czasach. Do Trzebiatowa przybyli również Krótkofalowcy z Bałtyckiego Stowarzyszenia, którego siedziba znajduje się w Kołobrzegu. Łączyli się ze swoimi kolegami po fachu, którzy „nadają na tych samych falach” w każdym zakątku świata. „Udało nam się dzisiaj nawiązać kontakt z wieloma zapaleńcami na całym świecie” - mówi nam Sławomir Szarecki, członek Stowarzyszenia. „Informujemy ich o akcji, która prowadzona jest dzisiaj w Trzebiatowie. Często nie wiedzą gdzie jest nasze miasteczko, ale dzięki naszym komunikatom dowiadują się o potrzebie pomocy dla Oli. Odsyłamy ich na naszą stronę internetową, gdzie zamieściliśmy informacje w jaki sposób można wesprzeć działania Publicznego Gimnazjum. Dzisiaj mieliśmy już rozmowę z kolegą z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich”.

„W dotychczasowych działaniach udało nam się wspólnie uzbierać już ponad 75 tys. zł.” - mówi Alicja Iwanowska. „Wszystkim z całego serca dziękujemy i jesteśmy zbudowani ich postawą. Jednak pieniądze są nadal potrzebne i liczymy na dalszą pomoc. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonej zbiórki pieniężnej dostępne są na naszej stronie

internetowej: www.gimtrzebiatow. edupage.org” My również apelujemy do ludzi dobrego serca o pomoc. Ola liczy na Wasze wsparcie. Nie bądźmy obojętni. Nie żyjemy na bezludnej wyspie. Adam Litwinowicz

Cisi Bohaterowie TRZEBIATÓW

Białaczka to śmiertelna choroba, a jedynym lekarstwem, jest transfuzja szpiku kostnego. Problem w tym, że nie zawsze można dobrać odpowiedni, o identycznym genotypie, od osoby zdrowej. W banku rezerw ciągle brakuje szpiku. Kiedy ktoś dowiaduje się o swojej chorobie, często przyjmuję tę wiadomość jako „wyrok”. Rozpoczyna się w tym momencie dramatyczne poszukiwanie odpowiedniej osoby, która mogłaby pomóc, której szpik uratowałby życie. Fundacja DKMS od wielu lat prowadzi rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego w całej Polsce. Nie jest jednak tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Często pojawiają się wątpliwości, zapytania: czy to jest dla mnie bezpieczne, czy to nie spowoduje uszczerbku na moim zdrowiu? Pokutuje również niedoinformowanie wśród społeczeństwa, na temat samego poboru. Ludzie obawiają się, że jest to niezwykle bolesne. Dzień dawcy szpiku kostnego dla Ireny i innych – pod taką nazwą odbyła się rejestracja potencjalnych dawców w Trzebiatowie. 24 października w Pałacu nad Młynówką, każdy mógł złożyć dar z samego siebie, poprzez pobranie krwi. „Kiedy dowiedziałam się, że pani Irena, siostra jednej z naszych pracownic, jest chora na białaczkę i poszukuje odpowiedniego szpiku, chciałam w jakiś sposób pomóc” - mówi Renata Teresa Korek Dyrektor TOK, a jednocześnie organizatorka akcji. „Skontaktowaliśmy się z Fundacją DKMS, ustaliliśmy dzień

obojętni. Chcemy pomóc pani Irenie, ale jeżeli uda się jednocześnie pomóc komuś innemu, to byłaby to, naprawdę miła informacja” Rejestracja rozpoczęła się o godzinie 11:00. Długo nie trzeba było czekać na chętnych. W przeciągu zaledwie pół godziny pojawiło się, aż 20 chętnych. Przychodzili mieszkańcy Trzebiatowa i okolic, pracownicy TOK-u, żołnierze z jednostki w Trzebiatowie i Mrzeżynie, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w Trzebiatowie i Gryficach. W jaki sposób odbywała się rejestracja? Na początku przeprowadzona była rozmowa z lekarzem, który pytał o historię choroby potencjalnego dawcy. Pytał czy nie choruje na poważniejsze schorzenia np.: żółtaczkę. Następnie odbywała się rejestracja danych osobowych; spisywano numer PESEL oraz pytano czy wyraża zgodę itd. Wszystko to potrzebne będzie wtedy, jeżeli znajdzie się „genetyczny brat bliźniak”. Sam pobór krwi, jak mówili uczestnicy akcji, był zupełnie bezbolesny, wykwalifikowana kadra medyczna dbała o każdy szczegół, włącznie z tym, aby uśmiech nie znikał z twarzy dawcy. Na samym końcu czekał już tylko słodki poczęstunek, przygotowany przez pracowników Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Od tego momentu należy już tylko cierpliwie czekać na wyniki, które mogą pojawić się w przeciągu 3-4 miesięcy i wierzyć, w to, że uda się komuś uratować życie.

fot. A. Litwinowicz

Renata Teresa Korek, Dyrektor TOK, zawsze chciała zostać dawcą poboru i udało się. Zawsze chciałam oddać swoją krew, zawsze chciałam komuś w ten sposób pomóc. Jednak często brakowało czasu. Pomyślałem więc, że dobrą okazją będzie, aby zorganizować taką zbiórkę, rejestrację w Trzebiatowie. Wierzę, że mieszkańcy naszego regionu nie będą

Trzebiatów nie był w tym dniu obojętny. W ciągu siedmiu godziny pojawiło się aż 100 chętnych - cichych bohaterów - których czyn, dla innych może okazać się zbawienny. Adam Litwinowicz

str. 5


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Sztuka współczesna wkroczyła do Trzebiatowa

TRZEBIATÓW Zachwycamy się oglądając wspaniałe organizacyjnych. Myślę, że promocja dzieła sztuki takie jak: obraz Leonardo tej akcji wśród młodych ludzi, da Vinci „Mona Lisa” czy „Dama z była przeprowadzona w sposób gronostajem”. Jesteśmy pod wrażeniem zadowalający” - zdradza nam asystent Trzebiatowa, Łukasz wspaniałych kompozycji Fryderyka Burmistrza Chopina czy Mozarta. O fotografii też z Trawiński. „Mam nadzieję, że na kolejne pewnością wiemy wiele. Słyszeliśmy o spotkanie przyjdzie już zdecydowanie odpowiednich kompozycjach kadru oraz więcej osób, choć i dzisiaj nie jest tak źle. Ufam, że Ci, którzy przybyli dzisiaj, o zasadzie „złotego podziału”. Jak jednak odbieramy współczesną poinformują swoich znajomych, a sztukę? Tę, która niewątpliwie różni tym samym zrobią swego rodzaju się od chociażby najbardziej znanej – promocję”. Tego dnia do Trzebiatowa przyjechali: klasycznej. Czy znamy tę „współczesną modę”, żeby w pełni wypowiadać się „Panna Lu”- fotograf, „Mary Kłak” - dj, na jej temat? Nie zawsze...Jedno jest oraz „PUH” - vj. Fotografia, wszystko pewne - ona jest, świat się zmienia - nie zrozumiałe. Dj? Osoba, która za pomocą powstrzymamy tego, możemy jednak się „puszczania” odpowiednich „kawałków” porusza tłumy na dyskotece, ale co to jest z tym oswoić. W jaki sposób? Sztuka współczesna dominuje przede vj-ing i czym tak naprawdę zajmuje się wszystkim w dużych miastach, takich osoba, która nazywa się Vj-em? Na to pytanie odpowiada nam jak: Warszawa, Gdańsk, Szczecin. Tam Trzebiatowa Zdzisław na porządku dziennym ścierają się różne Burmistrz Matusewicz: „Vj to osoba, która zajmuje się obrazem. Na pokazach vj-ingu, na olbrzymich ekranach pojawiają się obrazy, artysta w odpowiedni sposób miksuje je, wspólnie z dobranym dźwiękiem”. „Do Trzebiatowa, za każdym razem chcielibyśmy zapraszać kogoś nowego. Ludzi, którzy zajmują się najróżniejszymi formami sztuki” - zdradza Monika Petryczko (Mery Kłak) „Chcielibyśmy, żeby przyjechali biboje, nauczyciele tańca współczesnego. Postaramy się również, aby przybył teatr współczesny – teatr uliczny”. „Akcja polega na tym, aby pokazać pewnego rodzaju nowe trendy w sztuce. Skierowana jest ona do młodych ludzi, fot. A. Litwinowicz którzy, żyją w miasteczku Panna Lu opowiada o fotografii prowincjonalnym. Dla, których nie ma zbyt dużej oferty kulturalnej, społecznej czy tendencje, te klasyczne i współczesne. mówi Zdzisław Okazję do zapoznania się z nowymi edukacyjnej”trendami mieli młodzi mieszkańcy Matusewicz, Burmistrz Trzebiatowa. Trzebiatowa, podczas pierwszego „W tym roku zaplanowane są trzy spotkania (21. października – piątek), spotkania. Rachunek jest prosty, do w ramach nowej akcji społecznej końca roku pozostały trzy miesiące. W prowadzonej wspólnie przez Gminę przyszłym roku, chcielibyśmy wspólnie Trzebiatów oraz młodych Artystów ze przygotować pewnego rodzaju festiwal sztuki współczesnej. Uczestnicy Szczecina, „Trzebiatoff”. „Sztuka współczesna nie jest warsztatów mogliby wtedy pokazać, zarezerwowana tylko i wyłącznie czego się nauczyli” Czy warsztaty się przyjmą w naszym dla mieszkańców dużych miast” – mówi Monika Petryczko, organizator społeczeństwie? Czy młodzi ludzie warsztatów Trzebiatoff. „Każdy, kto chce czynnie będą uczestniczyć w zajęciach? się wyrażać, ma pomysł na swoją pracę, O tym wszystkim dowiemy się już w najbliższym czasie. W tym miejscu może działać, a my chcemy pomóc”. Pierwsze spotkanie odbyło się w informujemy, że kolejne spotkanie z cyklu gościnnych progach Klubu Wojskowego. „Trzebiatoff” odbędzie się 18 listopada. „Początki zawsze są trudne. Uczymy a.l się wszystkiego, również kwestii

str. 6

Synod... to znaczy spotkanie

TRZEBIATÓW W roku 1517 Marcin Luter, niemiecki greckiego katolicyzmu, wierni prawosławni duchowny, zgodnie z utrwaloną i ewangelicy. legendą, zanim wysłał swoje tezy do Jak zdradza nam Ksiądz Sławomir biskupów niemieckich, wpierw przybił je Sikora, proboszcz parafii św. Trójcy ze w przedsionku kościoła zamkowego Szczecina, której filią jest trzebiatowska w Wittenberdze. Był to swojego wspólnota „Wierni w Trzebiatowie tworzą naprawdę małą wspólnotę zaledwie 30-tu wiernych. Jestem proboszczem parafii w Szczecinie, a Trzebiatów to nasz filiał. Jest to jednak bardzo prężna wspólnota”. Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa, duchowni: Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz, zwierzchnik diecezji wrocławskiej, Ksiądz Dariusz Pytel, prezes Synodu Kościoła oraz Ksiądz Sławomir Sikora odwiedzili Burmistrza Trzebiatowa Zdzisława Matusewicza. „Pragniemy wspólnie przygotować się, do zbliżających obchodów jakże ważnego wydarzenia dla ewangelików, czyli do 500. rocznicy powstania tego wyznania. W 2017 r. chcielibyśmy przygotować uroczystości w naszym mieście- mieście, w którym wprowadzono protestantyzm na całe Pomorze” - mówi Zdzisław fot. A. Litwinowicz Matusewicz, Burmistrz Trzebiatowa. Ks. Biskup Ryszard Bogusz, Na nabożeństwo otwierające ostatnią zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej sesję synodu, oprócz duchownych, rodzaju „bunt” przeciw nauce Kościoła synodałów świeckich, wiernych, przybyło Katolickiego (szczególnie dotyczący również wielu mieszkańców Trzebiatowa. sprzedawaniu odpustów). Od tego Fakt ten może cieszyć i budzić nadzieję, momentu datuje się powstanie nowego że w Trzebiatowie naprawdę te wszystkie wyznania - protestantyzm. Z Marcinem wyznania współpracują. Lutrem niewątpliwie związany był Jan Podczas kazania, które wygłosił Ksiądz Bugenhagen – zakonnik z Białoboków, Dariusz Pytel, duchowny podkreślał jak który na życzenie opata był jednocześnie bardzo ważne jest budowanie. Budowanie rektorem Szkoły Łacińskiej w Trzebiatowie. tego, co ludzkie. W tym miejscu zwrócił W roku 1520, Jan Bugenhagen poznał uwagę na zmiany, jakie są prowadzone w dzieła Lutra, co spowodowało zmianę jego naszym kraju. Mówił o budowie nowej patrzenia na religię i konwersje (przejście) infrastruktury na przykładzie Trzebiatowa, na protestantyzm. Wyjeżdża do Wittenbergi, ale również jak bardzo jest ważne budowanie gdzie osobiście poznaje Lutra. Pomaga mu wspólnoty na Jezusie i z Jezusem. „Jeżeli w tworzeniu dzieł teologicznych oraz w to, co tworzymy: parafię, wspólnoty, nie tłumaczeniu Biblii na język niemiecki. będzie oparte na Chrystusie, nie przetrwa Jako wielki teolog nowego wyznania, to próby czasu” - powtarzał. wraca w 1534 r. do Trzebiatowa, aby wraz z książętami Gryfickimi narzucić stanom Dlaczego Trzebiatów? pomorskim reformację. 13 grudnia 1534 Zapytaliśmy Księdza Biskupa Ryszarda r. właśnie w Trzebiatowie, w kaplicy św. Bogusza, dlaczego właśnie w Trzebiatowie, Ducha, odbył się „Sejm Trzebiatowski”, na rozpoczęła się ostatnia sesja synodu? którym wprowadzono nową religię, na całe „Tradycją jest, że każda sesja wiosenna Pomorze. Był to niewątpliwie ważny dzień, odbywa się we Wrocławiu. Natomiast który wpisał się na stałe w historię miasta i staramy się, aby ta jesienna miała całego Pomorza. miejsce na terenie parafii szczecińskiej. W Trzebiatowie nigdy wcześniej nie Historia lubi się powtarzać? byliśmy wraz z Synodałami, tak więc Dlaczego właśnie w Trzebiatowie? kiedy otrzymałem informację od Księdza Dlaczego w tym mieście odbył się tak ważny Proboszcza Sikory, że wierni „znad akt? Dlaczego nie miało to miejsca np. w Bałtyku” zapraszają nas do siebie, nie Szczecinie, Słupsku? Najprawdopodobniej mogłem odmówić” - zdradza Ksiądz było to związane z osobą Jana Bugenhagena, Biskup. „Trzebiatów to bardzo piękne który był związany z Trzebiatowem, małe miasteczko z dobrze zachowanymi zakonem w Białobokach (obecna dzielnica zabytkami. Wiem również, że tu, w Trzebiatowa). tym mieście Jan Bugenhagen nauczał i Blisko 500 lat później, w małym wprowadził wyznanie ewangelickie na miasteczku nad rzeką Regą, ponownie te ziemie. Naprawdę bardzo się cieszę, odbywa się wielka uroczystość związana z że mogłem przybyć do tej wspólnoty, do wyznaniem protestanckim. 21 października tego miasteczka” 2011 r. w kościele św. Jana rozpoczyna Trzebiatów znany jest już chyba w się nabożeństwem ostatnia sesja synodu całej Polsce ze swojej wielokulturowości. wyznania Ewangelicko – Augsburskiego, Niech świadczą o tym relacje w mediach dla diecezji wrocławskiej. Przez wiele stuleci ogólnopolskich z kolejnych uroczystości Trzebiatów „żył religią reformatorów”, „Sąsiadów” czy koncertów kolęd „Cztery dzisiaj większość mieszkańców, to wierni świece”. Może w roku 2017 o Trzebiatowie rzymskiego katolicyzmu. Trzebiatów jednak będzie głośno na całym świecie? jest dumny ze swojej wielokulturowości. Zobaczymy. W tak małym społeczeństwie mieszają się i wspólnie żyją wyznawcy rzymskiego i Litwinowicz Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011


N

as

z

Urząd Gminy Gryfice ul. Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, tel. 91 3853201, www.gryfice.eu Burmistrz - Andrzej Szczygieł , Sekretarz - Wanda Piwoni, Skarbnik - Janina Borowiecka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Tokarczyk

powiatu, którzy normalnie takiego dostępu by nie mieli. W Powiecie Gryfickim takich komputerów będzie kilkadziesiąt. W tym projekcie chodzi o to, aby ludzie wykluczeni cyfrowo mogli komunikować się ze światem. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku dostęp do Internetu nie jest niczym nadzwyczajnym, jednak codzienność pokazuje nam, że jest zupełnie inaczej. Niewątpliwie, bardzo ważne jest to, ażeby wspomagać wszystkich tych, których nie

Paszport do eIntegracji projekt przeciwko wykluczeniu cyfrowemu

GRYFICE W związku z projektem pod Gryfic Przemysław Kowalewski wręczyli nazwą „Paszport do eIntegracji mieszkańcom tej placówki dwa zestawy – przeciwdziałanie wykluczeniu komputerów wraz z dostępem do Internetu. cyfrowemu w Powiecie Gryfickim” Zarówno pracownicy DPS jak i jego Starostwo Powiatowe w Gryficach podopieczni z niecierpliwością oczekiwali wraz ze swoimi partnerami z gmin: na chwilę, która w sposób znaczący Gryfice, Brojce, Karnice, Rewal oraz podniesie ich poziom i status życia. Płoty realizuje projekt, dzięki któremu Marzena Pelc, Dyrektor Domu Pomocy 81 gospodarstw domowych w naszym Społecznej w Gryficach: Mieszkańcy powiecie otrzyma darmowe komputery naszego domu będą korzystali przede wraz z dostępem do Internetu. Dodatkowo wszystkim z Internetu, możliwości blisko 60 zestawów komputerowych trafi komunikowania się z rodziną przez Skype’a, także do świetlic wiejskich, ośrodków a także będą mogli słuchać książek w postaci kultury i domów pomocy społecznej. plików dźwiękowych. Głównym celem tego projektu jest Andrzej Olkowski, mieszkaniec Domu m.in. rozszerzenie dostępu do Internetu na Pomocy Społecznej w Gryficach: Te obszarze Powiatu Gryfickiego, zwiększenie komputery na pewno będą stanowiły dla jego dostępu do gospodarstw o niskich nas jakąś rozrywkę. Będziemy mogli z kimś dochodach, do rodzin zastępczych, a porozmawia,ć siedzieć na czacie, musimy także zapewnienie Internetu osobom się tylko nauczyć obsługiwać komputery i niepełnosprawnym. Projekt ma także na Internet. celu ograniczenie zjawiska dziedziczenia Tego samego dnia równie niezwykle ubóstwa, patologii oraz wykluczenia radosne chwile przeżyli także członkowie społecznego i cyfrowego, a także rodziny zastępczej z Niekładzia, w której zwiększenie aktywności na rynku pracy swój dom znalazło troje dzieci. Tutaj zestaw i w życiu społecznym wśród członków komputerowy przekazał Wiceburmistrz gospodarstw domowych objętych Gryfic Przemysław Kowalewski. projektem. Przemysław Kowalewski, Dzięki tej inicjatywie w środę 19 Wiceburmistrz Gryfic: Projekt pod nazwą października br., w Domu Pomocy „Paszport do eIntegracji” ma na celu Społecznej w Gryficach Starosta Gryfic dostarczenie komputerów z dostępem do Kazimierz Sać oraz Wiceburmistrz Internetu dla tych mieszkańców naszego

fot. K. Adamiak

Jeden z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy komputerze zakupionym dzięki projektowi pod nazwą „Paszport do eIntegracji” Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

jest stać na zakupienie na własny koszt sprzętu komputerowego oraz Internetu. Z pewnością projektów takich jak ten powinno być o wiele więcej, ponieważ dzięki nim wiele osób, które normalnie nie miałyby szansy, teraz mogą się rozwijać i poszerzać swoje horyzonty. Katarzyna Adamiak

Joanna Maria Chmielewska w Gryficach

GRYFICE Niezwykłe i tajemnicze spotkanie dziećmi nie miała, i nagle jest zmuszona do autorskie z Joanną Marią Chmielewską, zaopiekowania się 5-letnią dziewczynką. zorganizowano w czwartek 27 października Kobieta ma traumatyczne przeżycia z br., o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece dzieciństwa, które utrudniają jej nawiązanie Publicznej w Gryficach. Przedmiotem wizyty kontaktu z dzieckiem. była pierwsza, napisana przez autorkę książka Jakie książki najbardziej lubi Pani dla dorosłych „Poduszka w różowe słonie”. czytać?

fot. K. Gran

Joanna Maria Chielewska - pisarka dawniej mieszkająca w Gryficach Chmielewska jest głównie autorką bajek i powieści dla dzieci. Napisała m.in.: zbiór wierszyków dla dzieci, „Historię Srebrnego Talizmanu” oraz książkę pod tytułem „Neska i Srebrny Talizman”. Chmielewska na wieczorze autorskim zaprezentowała również kilka opowiadań o aniołach, których jeszcze nie opublikowała. Katarzyna Gran: Witam serdecznie. Jak zaczęła się Pani kariera? Joanna M. Chmielewska: Dzień dobry. Bardzo długo mieszkałam w Gryficach. Tak na poważnie zaczęłam pisać jakieś 5 lat temu i do tej pory udało mi się napisać serie wierszyków dla dzieci, „Historię Srebrnego Talizmanu” – jest to powieść dla dzieci i młodzieży, drugą część pod tytułem „Neska i Srebrny Talizman”, a także „Poduszkę w różowe słonie”. Skąd wziął się pomysł na napisanie książki „Poduszka w różowe słonie”? Wszystko zaczęło się od błękitnego misia, którego moja córka dostała od gryfickiej pisarki Edyty Szałek. Także inspiracje jakoś się przenoszą. Stąd właśnie wziął się pomysł na zderzenie dziecięcego świata i dziecięcego myślenia, ze światem kobiety 30-letniej, która żadnego doświadczenia z

Hmm… Trudne pytanie, ponieważ ja sięgam po różne książki. Czytam wszystko, co mi wpadnie w rękę (śmiech). Ostatnia książka, która dopiero co się ukazała, i którą bardzo państwu polecam, to „Korzeniec” Zbigniewa Białasa – kryminał toczący się w Sosnowcu, w okresie I wojny światowej. Nie sposób się od książki oderwać. Jest Pani głównie autorką powieści i bajek dla dzieci. Jakie książki czytała Pani swoim dzieciom i jakie poleca Pani rodzicom? Moja najmłodsza córka ma w tej chwili 5 lat. Wybieram książki, które są dla niej zrozumiałe, ale także takie, przy których również ja się dobrze bawię i wzruszam. Poleciłabym książki wyd. Bajka, ksiązki: „Zając” i „Gryzmoł”- obydwie Doroty Gelner, a także te autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej i bajki Roksany Jędrzejewskiej Wróbel, która jest po prostu rewelacyjna. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus i czytelników „Naszego Głosu z Wybrzeża”.

Katarzyna Gran

str. 7


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Perspektywy rozwoju Gminy Gryfice Gryficki Park Przemysłowy?

GRYFICE Przedsiębiorczość, obok pracy, ziemi i Jest to procedura, która obejmuje wiele kapitału, jest jednym z czynników produkcji. czynników. I tu pojawia się drugi filar strategii Przedsiębiorczość to dostrzeganie potrzeb i rozwoju, czyli przygotowanie terenu. Obszar unowocześnianie pomysłów, zdolność do jest już wyznaczony – grunty przy wyjeździe chwytania nadarzających się okazji oraz do Trzebiatowa. Jednak w pierwszej kolejności skłonność do podejmowania ryzyka. musi być opracowany plan zagospodarowania Rozmowa z Wicestarostą Gryfic przestrzennego. Po drugie, należy opracować Przemysławem Kowalewskim. studium wykonalności, przygotować raporty Agata Dziuba: Gospodarka naszej o wpływie strefy, jako całości na środowisko naturalne, wykonać badania geotechniczne. Jest to bardzo skomplikowany proces, ale gmina nie stoi w miejscu. Cały czas pracujemy nad tym, aby te plany stały się rzeczywistością. Jak zachęcić przedsiębiorców, aby rozwijali się i funkcjonowali na terenie naszej gminy? Rozwiązaniem jest tworzenie „dobrego klimatu” dla przedsiębiorczości. A na ten klimat składa się wiele elementów. Można powiedzieć, że jest to trzeci filar rozwoju przedsiębiorczości. Ważne jest to, aby inwestor przychodząc do nas, mógł od razu rozpocząć swoją działalność. Ale nie tylko. Musimy stworzyć coś wyjątkowego, aby przyciągnąć kapitał. To fot. A. Dziuba nie będą drogi, ani system Wiceburmistrz Gryfic Przemysław Kowalewski komunikacyjny, gdyż Goleniów, pod tym względem jest bardzo gminy. Wiem, że temat jest szeroki, jednak konkurencyjny. Szukajmy innych rozwiązań bardzo ważny dla mieszkańców. takich jak Internet szerokopasmowy. Dla firm Przemysław Kowalewski: Gospodarka działających w branży IT, jest to podstawowe Gminy Gryfice to rzeczywiście bardzo złożone narzędzie pracy. Istotne jest również otoczenie zagadnienie. Można do niego podejść z różnych biznesu, tzn. dobre szkoły, przedszkola. stron. W Gryficach gospodarką zajmuje się Mówimy o rodzinach przedsiębiorców, którzy Zakład Gospodarki Komunalnej. Gospodarka powinni czuć się dobrze w naszej gminie. to przede wszystkim inwestycje. Atutem Gryfic jest położenie geograficzne, od Czy są plany dotyczące rozwoju morza dzieli nas zaledwie 25 km. To, co wydaje przedsiębiorczości w Gryficach i się banalne, w rzeczywistości ma olbrzymie pozyskiwania inwestorów? znaczenie. W takiej sytuacji musimy skupiać się Tak, oczywiście. Ja mam wizję, w jaki na wszystkich, nawet najmniejszych walorach sposób rozwinąć nasza gminę. Chciałbym, aby i pozytywach. Dzięki takim małym zaletom i gmina Gryfice stała się miejscem, w którym przymiotom zyskujemy przewagę na rynku. gospodarka stoi na wysokim poziomie, a W tej chwili przedsiębiorcy mają możliwość inwestorzy z chęcią przychodzą i tworzą nowe wyboru. Szukają najkorzystniejszej oferty na miejsca pracy. To jest najważniejsze. Jednak rynku. Dziś nie wystarczy posiadać „pakiet nie jest to takie proste. Konkurencyjne gminy podstawowy”. Gmina Gryfice wyznaczyła są już przed nami. My ten proces dopiero tereny do budowy strefy ekonomicznej. Jest rozpoczynamy. na etapie budowy początkowych elementów. Strategia rozwoju przedsiębiorczości dzieli Jednak wszystkiego nie można zrobić od razu. się na trzy filary. Pierwszym z nich jest prawo. W jaki sposób możemy wypracować Podczas najbliższej Sesji Rady chciałbym sobie taką dobrą opinię, dobrą markę? wprowadzić uchwałę, która zagwarantuje W tym roku gmina Gryfice przystąpiła ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Taka do konkursu „Gmina Fair Play”. Certyfikat, sama uchwała funkcjonuje w tej chwili w który można uzyskać w tym konkursie, daje Goleniowskim Parku Przemysłowym, który ogromne możliwości rozwoju: nawiązywanie symbolizuje efektywność działania, a także współpracy z rzetelnymi przedsiębiorcami, bardzo niski poziom bezrobocia. Wszystko pozyskiwanie nowych inwestorów, budowanie dzięki temu, że zostały podjęte tam dobre wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów, decyzje. Prawo powinno być po stronie rekomendacje od biznesu i wiele, wiele innych przedsiębiorców. Jeżeli osoba prowadząca pozytywnych aspektów. Gdy otrzymamy ten działalność, chce inwestować w naszej gminie, certyfikat, będzie to pierwszy krok do tworzenia będzie zwolniona z podatku od nieruchomości dobrej opinii. przez okres pięciu lat. Jeśli pojawią się Bardzo dziękuję za rozmowę. inwestorzy, będziemy walczyli o to, aby Dziękuję również. pozyskali strefę ekonomiczną. W jaki sposób można to osiągnąć? Rozmawiała Agata Dziuba

str. 8

Gryfice w Szczecinie GRYFICE

Pod taką nazwą 28 października o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste otwarcie wystaw z okazji X Jubileuszowych Spotkań Regionalnych w Książnicy Pomorskiej, w sali „Pod Piramidą”. Uroczystości objęte zostały honorowym patronatem Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach rozpoczęła uroczystość od przywitania przybyłych gości. Udział w niej wzięli: Dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Lucjan Bąbolewski, Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach Zofia Czasnowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu i jednocześnie Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek oraz zaproszeni goście. Zapytaliśmy Burmistrza Gryfic pana Andrzeja Szczygła o to, w jaki sposób na przełomie lat zmieniła się kultura Gryfic? Ciekawe pytanie, nie ukrywam. Trzeba wrócić trochę do historii. Na początku, po wyzwoleniu przyjechali do Gryfic ludzie z różnych regionów, różnych kultur i środowisk, ze wschodu, z zachodu - z

słyszeli, że tu jest wystawa gryficka, są to również byli mieszkańcy Gryfic, którzy z różnych powodów przemieścili się i mieszkają w Szczecinie. Jest to także młodzież akademicka studiująca w Szczecinie, która chce przyprowadzić tutaj swoją koleżankę, kolegę, znajomego, żeby pokazać i powiedzieć: zobacz jak moje Gryfice, moja ulica, moje przedszkole czy moja szkoła, wygląda dzisiaj. W programie spotkań z Gryficami w Książnicy Pomorskiej odbył się prezentacja dwóch filmów o mieście i bibliotece. Na wystawie można było obejrzeć prace pani Anny Binduły – wystawa tkaniny artystycznej, wystawę haftu krzyżykowego państwa Bożeny i Ryszarda Czerwiec, kolekcję militariów dotyczących jednostki wojskowej w Gryficach pana Jerzego Dąbrowskiego, wystawę kronik Polskiego Związku Filatelistów Koło Nr 3 GryficeMiasto Prezesa Witolda Koziorowskiego, ponadto pokaz plakatów z wystaw filatelistycznych organizowanych w MBP w Gryficach oraz wystawę „Biblioteki świata i ich skarby w filatelistyce”, wystawę malarstwa i grafiki oraz prezentację rzeźb Tomasza Krężela, pracownia madame

fot. A. Dziedzic

Uczestnicy X Jubileuszowych Spotkań Regionalnych Gryfic w Szczecinie różnymi tradycjami i poglądami na świat. Często pochodzili z rodzin biednych, gdzie poziom kultury był ograniczony. W miarę rozwoju cywilizacyjnego, również naszego regionu, zaczynamy wyznawać inne wartości, pojawia się coś nowego, nowe zainteresowania i to wszystko ewaluuje przez sześćdziesiąt lat. Mamy dzisiaj X Jubileuszowe Spotkania Regionalne „Gryfice w Szczecinie”. Proszę powiedzieć czemu służą tego typu spotkania ? Widzieliśmy ilu gryficzan przyjechało. Widzą naocznie co się w Gryficach zmienia, natomiast mieszkańcy Szczecina, turyści, którzy do Szczecina przybywają, nie zawsze mają chęć i czas, aby wyruszyć gdzieś w teren. Jednak tu mogą z powodzeniem przyjść. Po pierwsze przychodzi młodzież zainteresowana, inni z sentymentu, bo

de mode edukacja twórcza Agnieszki Ostrowskiej, wystawę malarstwa i grafiki Waldemara Seniuta, wystawę malarstwa Agnieszki Wisławskiej, wystawę haftu krzyżykowego Teresy Dąbkowskiej, wystawę kronik Związku Sybiraków-koło terenowe w Gryficach, wystawę zbiorów bibliotecznych min.: ”Zbiory regionalne, książki lokalnych twórców, książki z autografem, nagrody i wyróżnienia przyznane Bibliotece. Podczas uroczystości wystąpił Tomasz Skierczyński z poezją śpiewaną. Odbyło się także spotkanie autorskie z gryficką pisarką Joanną Marią Chmielewską. Ekspozycja wystaw w Książnicy Pomorskiej potrwa do 26 listopada bieżącego roku. ZAPRASZAMY! Aneta Dziedzic

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011


Nasz Głos z... Wybrzeża - Tygodnik Regionalny

Do nauczania trzeba mieć powołanie Wyjątkowy Dzień, Wyjątkowi Ludzie…

GRYFICE Wywiad z Panią Mirosławą Najdowską, jest też praca społeczna, która nie jest nauczycielką nauczania początkowego związana bezpośrednio z pracą przy tablicy. w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach, Tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. przeprowadzony 13 października 2011 r. Jest Pani nauczycielem z powołania. podczas Gminnych Uroczystości z okazji Kim są dla Pani uczniowie? Dnia Edukacji Narodowej w Domu Kultury Ja swoich uczniów traktuję jak własne w Gryficach. dzieci. Uważam, że ten zawód jest jednym Katarzyna Adamiak: Podczas z tych, do których trzeba mieć powołanie. Dnia Edukacji Narodowej została Pani Dzieci dla mnie, to nie tylko praca z grupą, wyróżniona medalem, proszę o tym to także praca z konkretnym dzieckiem, z opowiedzieć. jego trudnościami, słabościami, brakami Mirosława Najdowska: Otrzymałam intelektualnymi. Bardzo ważny jest dla mnie Medal Komisji Narodowej. Jest to najwyższe także kontakt z rodziną ucznia. wyróżnienie i najwyższy medal resortowy, Czy ma Pani kontakt ze swoimi byłymi jaki może otrzymać nauczyciel. wychowankami? Co takiego należy zrobić, aby móc Tak. Jest to niezwykle miłe, gdy po latach otrzymać takie wyróżnienie? możemy się spotkać i porozmawiać. Dzieci Żeby otrzymać taki medal, należy spełnić pytają o moje sprawy, ja pytam o ich. Ta wiele warunków. Po pierwsze, trzeba mieć nasza znajomość nie kończy się w momencie duszę i zamiłowanie do tego zawodu. Należy rozdania świadectw, tylko trwa o wiele, wiele mieć osiągnięcia na polu edukacyjnym dłużej. oraz wychowawczym. Niezwykle Dziękuję za rozmowę. istotna jest współpraca ze środowiskiem Dziękuję również. lokalnym, w fundacjach, a także w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bardzo ważna Rozmawiała Katarzyna Adamiak

„Strategie rozwoju oświaty”

GRYFICE Dzień Białej Laski symbolizuje bariery architektoniczne. Jednak wszystkie przełamywanie barier, stawianie czoła prace modernizacyjne ulic oraz chodników, przeciwnościom losu i słabościom. wykonywane są właśnie z myślą o osobach 26 października w Gryfickim Domu niepełnosprawnych. Podjazdy do budynków Kultury odbyło się uroczyste spotkanie, w oraz odpowiednie oznakowanie znacznie którym udział wzięły osoby niewidome i ułatwiają poruszanie się. Wszystkiego nie niedowidzące. można zrobić od razu, ale małymi krokami Według szacunkowych badań staramy się poprawić i ułatwić życie osobom przeprowadzonych przez Polski Związek niepełnosprawnym. Niewidomych, w Polsce jest około 150 tys. Krystyna Domańska Prezes Polskiego osób niewidomych i niedowidzących. Często Związku Niewidomych Koła w Gryficach. nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest to Międzynarodowe Święto Białej Laski, Spotkanie z okazji Dnia Białej Laski jest obchodzone co roku. Dzisiejszy dzień jest tym już tradycją. Ludzie niedowidzący spotykają bardziej uroczysty dla nas, gdyż zbiega się to z się, aby porozmawiać o swoich problemach. 40-leciem istnienia naszego Koła. Nasze koło Myślę, że również władze samorządowe liczy prawie dziewięćdziesiąt osób, w tym gminy i powiatu są chętne do spotkań, jest jedenaścioro dzieci. Są to osoby z całego niesienia pomocy i do wysłuchania tego, co powiatu. ci ludzie mają do powiedzenia. W dzisiejszych Spotkanie przebiegało w bardzo miłej czasach problemy ludzi niewidomych i atmosferze. Były podziękowania oraz niedowidzących potęgują się. Odważnie życzenia. Wszystko po to, aby w tym muszą wychodzić naprzeciw tym trudnościom. wyjątkowym dniu móc zjednoczyć się i Teraz wychodzą ze swoich domów – mówi pokazać, że osoby niewidome i niedowidzące Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, który nie są same. wziął udział w uroczystościach. - Dla osób niewidomych największą przeszkoda są Agata Dziuba

w Powiecie Gryfickim POWIAT

27 października 2011 r. w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury obradowała Rada Powiatu Gryfickiego IV kadencji. W trakcie obrad Radni Powiatu jednogłośnie przyjęli „Strategię rozwoju systemu oświaty w Powiecie Gryfickim na lata 2011 – 2016”. ‘Strategia” przygotowana została, na wniosek Rady Powiatu, przez Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Przeprowadzone analizy danych statystycznych oraz ankiet prowadzonych m. in. wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców pozwoliły na ocenę słabych i mocnych stron funkcjonowania oświaty w Powiecie Gryfickim oraz określenia szans i zagrożeń dla tego systemu.

Z opracowania wynika, że system oświaty w Powiecie funkcjonuje dobrze. Oferta edukacyjna jest dopasowana do potrzeb lokalnego ryku pracy, młodzież ma swobodny dostęp do komputerów, a kadra pedagogiczna jest dobrze wykwalifikowana. Ponadto oferta edukacyjna jest pozytywnie oceniana przez samych uczniów. Ze „Strategii” wynika natomiast, że w nadchodzących latach większy nacisk powinno położyć się na naukę jerzyków obcych. W związku z tym, w przyszłości, Rada Powiatu planuje podjąć kroki w celu udoskonalenia systemu nauczania języków obcych.

Posiedzenie Rady Powiatu Gryfickiego Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

Uczestcicy spotkania

fot. A. Dziuba

źródło: www.gryfice.pl

fot. www.gryfice.pl

str. 9


N

as

z

Urząd Gminy Karnice ul. 11 marca 7, 72 - 343 Karnice, tel. 91 3877220, www.karnice.pl Wójt - Lech Puzdrowski, Sekretarz - Sylwia Jankowska, Skarbnik - Maria Błażkowska, Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Przeździęk

Dzień Seniora

Sąd nad Sokratesem Ciekawa lekcja języka polskiego

KARNICE

fot. K. Gran

Wspólna zabawa - Wójt Gminy Karnice Lech Puzdrowski na czele pociągu Wkalendarzu pojawia się coraz więcej dni, było wręczenie jubilatom Eugeniuszowi i które mają stanowić okazję do celebrowania Genowefie Osóbnik oraz Sabinie Pawluszek dojrzałego czy starszego wieku: 1 października kwiatów i życzeń od Przewodniczącej obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Starszych, 15 czerwca zaś ustanowiono Teresy Szymańskiej oraz Starosty Powiatu Światowy Dzień Praw Osób Starszych, zaś 14 Gryfickiego Kazimierza Sacia z okazji 80. listopada przypada Światowy Dzień Seniora. urodzin. Pani Genowefa otrzymała również To właśnie z tej okazji 26.10.2011 r. w podziękowanie za 20-letnią przynależność Gminnym Klubie Kultury zorganizowano do Koła Emerytów i Rencistów. Była to Dzień Seniora. Na uroczystość zaproszono bardzo wzruszająca chwila dla jubilatów. wszystkich okolicznych emerytów, rencistów Wszystkim osobom zgromadzonym w Klubie i inwalidów. Przybył również Wójt Gminy towarzyszył wesoły nastrój i miła atmosfera. Karnice Lech Puzdrowski, Przewodniczący „Chciałabym wszystkim seniorom, Rady Gminy Andrzej Przeździęk, wszystkim ludziom w podeszłym wieku Przewodnicząca Powiatowa Związku życzyć przede wszystkim dużo zdrowia i Emerytów i Rencistów Teresa Szymańska, uśmiechu. Tego, żeby wyszli naprzeciw swoim Przewodnicząca Związku Emerytów i rówieśnikom, podali sobie ręce, żeby się Rencistów w Cerkwicy Wiesława Poprawska, uśmiechnęli. Nie warto ronić łez, ale warto Dyrektor Gminnego Klubu Kultury Ewa się uśmiechać, bo wtedy jest dużo lżej” – Trębicka oraz Radni Gminni i Powiatowi. mówi Przewodnicząca Koła Terenowego Święto rozpoczął Wójt, który przywitał nr 2 w Karnicach, Koła Polskiego Związku przybyłych gości i zaprosił do wspólnej Emerytów i Rencistów. zabawy. Następnie zespół OREMUS z Już w listopadzie Dzień Seniora w Konarzewa pod kierownictwem Anny Cerkwicy. Pawłow, zaprezentował kilka utworów muzycznych. Katarzyna Gran Szczególnym punktem uroczystości

str. 10

KARNICE W dniu 19.10.2011 na lekcji języka zostanie skazany na śmierć, czy uniewinniony. polskiego uczniowie klasy II b, wraz z panią W ostateczności wielkiego mędrca skazano na Patrycją Wojciechowską, postanowili odbyć śmierć przez wypicie cykuty. Sąd nad Sokratesem. Młodzież chętnie Uczniowie wspaniale oddali wcieliła się w wyznaczone role, samodzielnie klimat czasów starożytnej Grecji. przygotowała scenografię, rekwizyty i stroje. Takie lekcje oprócz tego, że wymagają od W rolę oskarżyciela – Meletosa, wcieliła uczniów inwencji twórczej, pozwalają także się Magdalena Budzyńska, Sokratesem był na bliższe poznanie tematów trudnych i Rafał Kozłowski, który jako przedstawiciel odległych współczesnym czasom. Tak stoicyzmu, prezentował swoje wypowiedzi ciekawe lekcje sprawiają, że uczniowie mają ze Stoickim spokojem. Sprawiedliwym możliwość zbliżyć się do tematu nie przez Sędzią klasa mianowała Agatę Przybylską. czytanie tekstów źródłowych, lecz poprzez Reszta klasy także brała występowała w ich przeżywanie i aktywne uczestniczenie. rolach obrońców i uczestników procesu. W tym wydarzeniu uczestniczyła Aby rozprawa stała się wiarygodna wszyscy również dyrektor Zespołu Szkół Publicznych przynieśli białe prześcieradła i przebrali się za Pani Teresa Szydłowska oraz Pani Bożena Greków. Po wysłuchaniu oskarżeń ze strony Wójtowicz, nauczycielka języka polskiego w Meletosa, Sokrates miał czas by sie obronić i karnickim gimnazjum. wyjaśnić wszystkie niejasności. W czasie jego wypowiedzi sędzia mógł zadawać pytania. Na Patrycja Wojciechowska koniec odbyło się głosowanie, czy Sokrates Edyta Fiołek

Proces Sokratesa

fot. K. Gran

Relacja z IX sesji Rady Gminy Karnice

KARNICE W piątek 28 października br. o godz. 11.00 29 czerwca 2005 r. w Gminnym Klubie Kultury rozpoczęła się IX W wolnych wnioskach wystąpił Tomasz Sesja Rady Gminy Karnice. Obrady prowadził Chojnowski, Janusz Stawicki i Wiesław Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Szydlik. Wnioskowali o zabezpieczenie Przeździęk. przyszłych wyborów w sołectwach i Porządek posiedzenia zawierał 32 eliminowanie w wyborach osób nietrzeźwych. punkty. Wśród nich znajdowało się: przyjęcie Radni bezpodstawnie oskarżyli niektórych sprawozdania z realizacji budżetu Gminy mieszkańców o udział w wyborach pod Karnice za I półrocze 2011 r.; rozpatrzenie wpływem alkoholu. Zarzucają brak projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu zdecydowanej reakcji ze strony gospodarza. i zmian w budżecie gminy na 2011 r.; Również Tomasz Chojnowski, Janusz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Stawicki i Wiesław Szydlik mieli obiekcje co dokonania zmian w wieloletniej prognozie do sprawozdania z budżetu gminy Karnice za finansowej gminy Karnice na lata 2011-2024; I półrocze 2011 r. Radni przeanalizowali dane rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarte w sprawozdaniu i stwierdzili znaczny przystąpienia do sporządzenia miejscowego deficyt budżetu naszej gminy, tym samym planu zagospodarowania przestrzennego podważają stanowisko Komisji Rewizyjnej. gminy Karnice pod nazwą ”Cerkwica”; Wg ww. Radnych stan naszej gminy jest rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia alarmujący. Wnioskowali oni o opracowanie do sporządzenia zmiany miejscowego programu mającego na celu sukcesywne planu zagospodarowania przestrzennego ograniczenie występującego deficytu. gminy Karnice przyjętego uchwałą nr XXXVI/179/2005 Rady Gminy Karnice z dnia Katarzyna Gran Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011


N

as

z

Urząd Gminy Płoty ul. Pl. Konstytucji 3 maja, 72-310 Płoty, tel. 91 3851415, www.ploty.pl Burmistrz - Marian Maliński, Skarbnik - Elżbieta Charkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Jasina

Płotowskie Świętowanie

Bezpieczny Senior

PŁOTY W Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach, w dniu 13 października odbyła się prelekcja na temat „Bezpieczny Senior”, którą wygłosili mł. asp. Edyta Klepczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w

potrzebnej do operacji. Bardziej wyrafinowany złodziej wciela się w funkcjonariusza policji, czy straży miejskiej, wmawiając ofierze, że któryś z członków ich rodziny jechał pijany. Dodając, że wszystko „da się załatwić”, ale za

fot. A. Dziedzic

Uczestnicy prelekcji wraz z prowadzącą mł. asp. Beatą Klepczyńską Gryficach oraz Kierownik Posterunku Policji określoną kwotę. w Płotach asp. sztab. Krystian Klepczyński. W ramach akcji nasi seniorzy zostali Akcja miała na celu zapoznanie mieszkańców, poinformowani, jak radzić sobie w takich a zwłaszcza osób starszych, z metodami sytuacjach. Jeżeli mają obawy lub podejrzenia przestępców, aby mogły się one skutecznie co do próby dokonania przestępstwa, bronić i nie dać oszukać. powinni niezwłocznie powiadomić najbliższą Najczęściej stosowanymi metodami są: jednostkę Policji, dzwoniąc pod numer metoda na wnuczka – oszuści dzwoniąc alarmowy 997. W przypadku, gdy wpuszczą podają się najczęściej za wnuczka, już potencjalnego oszusta do mieszkania, próbując nakłonić do udzielenia pożyczki powinny umówić się z nim w innym terminie, pieniężnej na bardzo pilne wydatki, takie jak co umożliwi funkcjonariuszom złapanie opłacenie operacji, wykupienie z aresztu, oszusta. Aby czuć się bezpieczniej, powinny czy kupno samochodu. Drugą metodą jest poprosić o asystę zaufanego sąsiada, ponieważ oszukiwanie na organizację – osoby podają obecność drugiej osoby zniechęci oszusta lub się za Pracowników Polskiego Czerwonego złodzieja. Krzyża, ZUS-u, gazowni, administracji czy Skala zainteresowania Programem Policji pomocy społecznej, wmawiając, że muszą Zachodniopomorskiej „Bezpieczny Senior”, coś podpisać, bądź wypełnić. Bezwzględni jak mają nadzieję funkcjonariusze, być może oszuści potrafią również podawać się za zwiększy świadomość wśród osób starszych pracowników pogotowia ratunkowego, i będą one bardziej ostrożne w stosunku do informując swoją ofiarę, iż jej dziecko, wnuk nieznajomych, co pozwoli im uniknąć stania czy inna osoba z najbliższej rodziny uległa się ofiarą. poważnemu wypadkowi w pracy i wymaga natychmiastowej operacji. Pod tym pretekstem Aneta Dziedzic złodzieje wyłudzają pieniądze na zakup krwi INFORMACJA BURMISTRZA GRYFIC o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Kaliskiej

Burmistrz Gryfic działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn zm.) informuje, że w dniu 27 października 2011 roku został odwołany ogłoszony na dzień 24 listopada 2011 roku – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 599 o powierzchni 466 m2, położoną w Gryficach przy ul. Kaliskiej. Powód odwołania przetargu - do przedmiotowej nieruchomości toczy się postępowanie sądowe o zasiedzenie. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 37 piętro I pokój 125 lub telefonicznie - numer 91 38 53 243

Gryfice, dnia 27 października 2011 r.

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

PŁOTY Uroczystości parafialne w Płotach moc wrażeń, przeżyć artystycznych odbyły się 1-2 października bieżącego dostarczył nam koncert Eleni. Ciekawe, roku. Obchody rozłożone zostały na dwa jak ta artystka przyciąga słuchaczy, bo nie dni. Msza św. dziękczynna w kościele tak dawno w styczniu był koncert kolęd w pw. Przemienienia Pańskiego z okazji jej wykonaniu. Okazało się, że teraz było zakończenia remontu wieży w kościele, jeszcze większe zainteresowanie. Dziś po tej której przewodniczył Metropolita Mszy świętej o godzinie 12:00, mamy tutaj Szczecińsko-Kamieński Ks. Abp Andrzej na placu przy kościele festyn parafialny, Dzięga miała miejsce 1 października, o dalej w duchu radości z tej zakończonej godzinie 16:30. W Mszy św. udział wzięły inwestycji. lokalne władze (Burmistrz Płotów Marian Inwestycja została zakończona, ale Maliński, Przewodniczący Rady Miejskiej pewne zobowiązania finansowe pozostały, Piotr Jasina), zaproszeni goście oraz stąd też tego typu pomysły: koncert, festyn parafianie. parafialny, które mają łączyć przyjemne Ksiądz Arcybiskup wygłosił homilię, w z pożytecznym. Przyjemne, bo można której wyjaśniał rolę Kościoła, posługując miło spędzić czas, a też dochód z tego jest się metaforą winorośli. Na zakończenie przeznaczony na fundusz remontowy, to Metropolita poświęcił wieżę kościoła. jest pożyteczne. Jestem bardzo zadowolony. Z okazji tej uroczystości o godzinie Myślę, że na tych stoiskach widać 19:00 miał miejsce koncert Eleni, która zaangażowanie różnych grup wiekowych; zaśpiewała piosenki ze swojej najnowszej od młodzieży po najstarszych emerytów, płyty, ale również przypomniała te starsze rencistów. Wszystkim serdecznie dziękuję za utwory. Piosenkarka dostarczyła wszystkim to, że są tutaj z nami, że uczestniczą. Panu obecnym niezwykłych wrażeń. Gromkimi Bogu dziękuję za pogodę, która dopisała na

Poświęcenie wieży kościoła w Płotach po renowacji brawami została poproszona o bis, a na zakończenie złożono na jej ręce bukiety kwiatów, w podziękowaniu za tak wspaniały występ. Kontynuacją obchodów był festyn parafialny, który odbył się 2 października. Imprezie przewodził Proboszcz ks. Jerzy Senderek: „Po ponad rocznych pracach remontowych frontonu wieży kościoła, prace zostały zakończone i sądziłem, że przede wszystkim trzeba podziękować Panu Bogu za szczęśliwy przebieg remontu. I stąd ta wczorajsza Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Ks. Abp Andrzeja Dzięgi. Ważne było dla nas, aby to Pasterz diecezji dokonał poświęcenia i odprawił tę Mszę Świętą dziękczynną. Nasze Świętowanie parafialne zostało rozłożone na dwa dni, gdyż w dniu wczorajszym przede wszystkim było dziękczynienie Panu Bogu, a później

fot. A. Dziedzic

dzisiejszy festyn. Orkiestra Dęta OSP Płoty swoim występem otworzyła festyn. Na scenie zaprezentował się również Zespół Pieśni i Tańca z Pyrzyc, były przygotowane różnego rodzaju atrakcje takie jak: loteria, koło fortuny, losy, gry i zabawy dla dzieci. Swoje stoisko mieli też leśnicy prezentujący wiele ciekawych gatunków krzewów i drzewek, ale też przetwory z owoców leśnych. Na stoiskach gościły także przepyszne potrawy oraz napoje. Dzięki pięknej pogodzie zebrani goście mogli świętować do późnych godzin popołudniowych. My też tam byliśmy i o wszystkim opowiedzieliśmy słuchaczom Radia PLUS Gryfice. Już z niecierpliwością czekamy na kolejne uroczystości zorganizowane przez płotowską parafię. Aneta Dziedzic

str. 11


N

as

z

Urząd Gminy Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, tel. 91 3849011, www.rewal.pl Wójt - Robert Skraburski , Sekretarz - Wioletta Brzezińska, Przewodniczący Rady Gminy - Joanna Drzewińska-Dąbrowska

Dzień Profilaktyki w Rewalu

REWAL Niezwykle ciekawe i pouczające spotkanie miało miejsce w sobotę 22 października w Rewalu. W tutejszym Gminnym Ośrodku Kultury, w ramach Dnia Profilaktyki Chorób Nowotworowych, odbyła się konferencja edukacyjno-informująca dla mieszkanek Rewala, mająca na celu uświadomienie kobiet o ważności przeprowadzania badań profilaktycznych.

czasu, później z obawy przed lekarzem i samym badaniem, bo „już tak dugo się nie badałam i na pewno lekarz coś u mnie wykryje”. Jest to niestety ogromny błąd. Wystarczy bowiem zgłosić się do lekarza ginekologa w celu badania oraz wykonania cytologii, aby być spokojną. Warto wiedzieć, że jeśli będziemy się regularnie badać to prawdopodobieństwo zachorowania na raka szyjki macicy czy raka piersi znacznie maleje.

to wśród kobiet na pierwszym miejscu jest rak płuc, a dopiero na drugim miejscu jest to rak piersi. Dlatego też należy dbać o cały organizm, a nie tylko o konkretny organ. Wśród czynników sprzyjających powstawaniu nowotworów piersi i szyjki macicy najczęściej wymienia się stosowanie antykoncepcji hormonalnej przez kilka lat, uwarunkowania genetyczne, wiek, częsta zmiana partnerów oraz duża liczba porodów, która jest istotna w zachorowalności na raka szyjki macicy. Profesor Zbigniew Cerewicz, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, Kierownik Kliniki Matczyno-Płodowej i Ginekologii w Policach: Zależy nam na tym, aby jak najwięcej kobiet poddawało się badaniom cytologicznym, żeby we wczesnej fazie rozwoju procesu nowotworowego można było rozpoznać chorobę. Przeprowadzenie badania raz na trzy lata najczęściej

wystarcza, ale dobrym zwyczajem jest zrobienie tych badań częściej, szczególnie wśród grupy kobiet młodych. Niezwykle miłym punktem sobotniego spotkania było wręczenie nagrody w wysokości 500 zł dla Pani Haliny Krysiak, mieszkanki Rewala: Dostałam bezpłatne zaproszenie na badania, z których skorzystałam. Przebadałam się i polecam zrobienie tego wszystkim dziewczynom i kobietom. Chcę powiedzieć żeby się nie bały, tylko badały i dbały o siebie, bo to bardzo ważne. Warto jest korzystać z bezpłatnego zaproszenia. Ja tak zrobiłam i nie żałuję. Tak więc drogie Panie, pamiętajcie, że lekarz jest naszym przyjacielem. Warto chodzić do niego i robić badania po to, aby być szczęśliwą i zdrową. Pamiętajmy lekarz nie jest naszym wrogiem. Zdrowie mamy tylko jedno. Nie zmarnujmy go. Katarzyna Adamiak

Rewalski Turniej Badmintona REWAL

fot. K. Adamiak

Stanowisko Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryficach Organizatorem spotkania był Urząd Wśród licznych gości to sobotnie Miasta i Gminy w Rewalu, Wojewódzki spotkanie swoją osobą zaszczycili m.in.: Ośrodek Koordynujący Populacyjny prof. Wenacjusz Domagała oraz prof. Program Profilaktyki i Wczesnego Zbigniew Cerewicz, którzy poprowadzili Wykrywania Raka Szyjki Macicy, prelekcję z zakresu profilaktyki zdrowia. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Profesor Wenacjusz Domagała, Wojewódzki Program Koordynujący Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Populacyjny Program Profilaktyki i Wykrywania Raka Piersi oraz Polskie Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Radio Szczecin. Macicy: Każda kobieta od 25 do 59 roku Jednym z głównych powodów życia raz na trzy lata może za darmo zrobić spotkania było przedstawienie sposobu sobie badanie cytologiczne, które często profilaktyki i wczesnych metod leczenia może uratować życie. Poprzez to badanie raka szyjki macicy i raka piersi u kobiet. można rozpoznać zmiany przedrakowe, Wydawać by się mogło, że w obecnych które następnie z powodzeniem można czasach kobiety zadają sobie sprawę, leczyć. Zachęcam żeby się badać. Badania jak ważne jest dbanie o siebie. Od wielu są bezbolesne, nieinwazyjne, wykonywane lat cyklicznie organizowane są akcje na miejscu i co najważniejsze mogą prozdrowotne, mające na celu zwrócenie naprawdę uratować życie. uwagi na nasze zdrowie. Niestety, pomimo Należy pamiętać, że profilaktyka jest dużego rozgłosu, częstych zaproszeń najważniejsza, bo tylko systematyczne na bezpłatne badania wiele kobiet zdaje badania mogą uchronić nas przed się tego nie zauważać. Początkowo groźnymi chorobami. Paradoksalnie, zaniedbują one swoje zdrowie z braku jeżeli chodzi o umieralność na nowotwory

str. 12

Amatorski Turniej Badmintona spala się dużą ilość kalorii. Nie jest to Jesienna Bryza 2011 zorganizowany droga dyscyplina sportu i może grać w przez CIPR i UKL Rewal odbył się w nią każdy. Niewątpliwie jest to gra na całe dniach 22-23 października 2011 r. w życie. hali sportowej w Rewalu. Krzysztof Obara Sędzia Główny Badminton zwany inaczej kometką zawodów Jesienna Bryza: Badminton bądź wolantem to gra, w której uczestniczy to dyscyplina sportowa, w której bardzo dwóch lub czerech zawodników. Celem dobrze się sędziuje. Z związku z tym, że są gry jest przebijanie lotki nad siatką, która to zawody amatorskie, nie ma problemów odbijana jest przez rakietkę. Kometka jest z zawodnikami, natomiast emocje podczas grą rozgrywaną na punkty, w której liczy turnieju są niezwykle duże. się czas, technika i kondycja fizyczna. Tegoroczny jesienny turniej dobiegł Bogusław Tuła, Prezes Uczniowskiego końca, kolejny już w przyszłym roku. Z Klubu Sportowego w Rewalu: Badminton pewnością tak jak i poprzednie rozgrywki to świetna gra, którą z reguły ludzie będzie cieszył się dużą popularnością. kojarzą z wersją plażową, rekreacyjną. Sport to zdrowie - i to właśnie było widać Natomiast w wersji wyczynowej, podczas tych dwóch dni w hali sportowej sportowej jest to gra, która ma same w Rewalu. plusy, tzn. wszechstronnie rozwija. My mamy dosyć prężnie działającą grupę, Katarzyna Adamiak która cały czas się rozwija. Rewalski turniej odbywa się już od sześciu lat. Jest to cykliczna impreza organizowana dwa razy do roku, na wiosnę i jesień. Skierowana jest do sportowców amatorów, którzy licznie biorą w niej udział. Na zawody zjeżdżają sportowcy z całego kraju. Można tu spotkać zawodników z Poznania, Szczecina, Koszalina, czy Zielonej Góry. W tym roku niezwykle silna była ekipa z Gwdy Wielkiej koło Szczecinka. Zgodnie z wszelkimi wytycznymi podczas zawodów stosuje się klasyfikację na młodzików, juniorów, seniorów oraz seniorów + 40.W turnieju mogli brać udział zawodnicy nieposiadający licencji Polskiego Związku Badmintona. Kometka jest grą niezwykle fot. K. Adamiak wszechstronną, rozwijającą, w której Młodzi amatorzy bandmintona podczas gry Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011


N

as

z

Urząd Gminy Nowogard ul. Pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 3926200, www.nowogard.pl Burmistrz - Robert Czapla, Sekretarz - Agnieszka Biegańska-Sawicka, Skarbnik - Marcin Marchewka, Przewodniczący Rady Miejskiej - Antoni Bielida

Pół wieku za nami

NOWOGARD Szkoła Podstawowa nr 2 w uroczystości. Jedna z uczennic szkoły Nowogardzie po raz pierwszy otwarta odegrała rolę Marii Konopnickiej. została 14 września 1960 roku. Po Następnie uczniowie szkoły sześciu latach szkole nadano imię przywitali wszystkich gości wierszem:

Była to podwójna uroczystość, gdyż w tym dniu odbyło się oficjalne oddanie do użytku wyremontowanej części szkoły. Gmina przeprowadziła kapitalny remont szkoły za kwotę 1 700  000 zł – mówi Burmistrz Nowogardu Robert Czapla. Wymieniona została sieć elektryczna, system grzewczy, wymieniona częściowo stolarka okienna, ale przede wszystkim wnętrze szkoły, czyli ściany, sufity, podłogi – dodaje. Dla nas bardzo ważne było przygotowanie się do uroczystości, jednak stres cały czas nam towarzyszył – przyznaje Dyrektor szkoły Pani Lidia Wiznerowicz-Gliwna. Agata Dziuba

fot. A. Dziuba

Jedna z uczennic przebrana za patronkę szkoły Marię Konopnicką

Recepta na długowieczność NOWOGARD

fot. A. Dziuba

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wręcza czek w wysokości 60 tys. zł na ręce Dyrektor szkoły Pani Lidii Wiznerowicz-Gliwnej Marii Konopnickiej. 28 października 2011 roku mieliśmy okazję, do tego, aby uczcić te pięćdziesiąt lat, które minęły. Uroczysta gala rozpoczęła się o godzinie 1200 na sali gimnastycznej przy ulicy Stefana Żeromskiego 5. Na samym początku mogliśmy podziwiać występy uczniów. Była to m.in. piosenka Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”, jednak według autorskiego pomysłu. Słowa „(…) pięćdziesiąt lat minęło już”, lub „(…) tyle słońca w całej szkole”, doskonale oddawały charakter tych

„Ludzi dziś przybyło wiele, wszyscy nasi przyjaciele. Chcą świętować razem z nami, bo dziś jubileusz mamy…”. Po występach uczniów przyszedł czas na podziękowania i przemówienia. Jednym z pierwszych osób, która zabrała głos był Burmistrz Nowogardu Robert Czapla: Chcielibyśmy życzyć Pani Dyrektor, pracownikom i oczywiście uczniom, samych sukcesów w rozwoju szkoły. Podczas przemówienia, Burmistrz złożył na ręce Dyrektor szkoły Pani Lidii Wiznerowicz–Gliwnej czek o wartości 60 tys. zł na wyposażenie.

24 października w Nowogardzie, w mieszkaniu pani Stanisławy Sosnowskiej odbyła się niezwykła uroczystość. Pani Stanisława Sosnowska właśnie w tym dniu obchodziła swoje setne urodziny. Życzenia nestorce rodu złożyli Burmistrz Nowogardu Pan Robert Czapla oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Antoni Bielida. Pani Stanisława otrzymała kosz pełen słodkich pyszności, piękne kwiaty, listy gratulacyjne od władz miasta i od Premiera

ma niezwykle doskonałą pamięć, potrafiła przypomniećgościomswojąrolęzeszkolnego teatrzyku, a nawet rolę swojej scenicznej koleżanki. Większość młodych ludzi nie może pochwalić się taką pamięcią jak Pani Stasia. Myślę, że mamy czego pozazdrościć szanownej jubilatce. Możemy się naprawdę wiele od niej nauczyć, zarówno w kwestii historycznej, jak i doświadczenia życiowego. Któż inny może nam opowiedzieć więcej o historii, niż osoba, która przeżyła ją osobiście

fot. K. Janowska

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla składa życzenia jubilatce pani Stanisławie Sosnowskiej

fot. A. Dziuba

Uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie szkoły po remoncie Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

Donalda Tuska. Jubilatka otrzymała także dodatkową emeryturę od pracowników ZUS-u. Po wręczeniu prezentów i odśpiewaniu nietradycyjnego „sto lat”, ale „dwieście lat”, przy słodkim poczęstunku, symbolicznej lampce szampana, kawie i herbacie, Pani Stanisława opowiedziała swoim gościom o jej ciężkim, ale ciekawym i na swój sposób pięknym życiu. Mówiła o swojej młodości, którą spędziła w okolicach Sieradza wraz ze swoją rodziną, o życiu podczas wojny i po niej. Mówiła także o swojej pracy w Karsku. Pani Stanisława mimo swoich stu lat

i poczuła trud ludzkiego życia na własnej skórze. Kiedy zapytaliśmy jaka jest recepta na długowieczność, niestety ani Pani Stasia, ani jej rodzina nie potrafili odpowiedzieć. Może to zasługa zdrowego, prostego wiejskiego trybu życia, a może to praca albo po prostu kwestia dobrego zdrowia jakim cieszy się jubilatka. Bukiet najwspanialszych życzeń: uśmiechu, szczęścia, radości z każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności życzy redakcja „Naszego Głosu z... Wybrzeża”. K.J

str. 13


Dargosławska Świetlica

Bal Wszystkich Świętych

DARGOSŁAW

Październik tego roku w gminie Brojce zapisał się, jako miesiąc, obfitujący w nowe świetlice. W pierwszej połowie tego miesiąca oddano świetlicę w Strzykocinie, a w sobotę 22 października oficjalnie otworzono kolejną, tym razem w Dargosławiu. Teraz oprócz szkoły podstawowej i kościoła miejscowość ta

GRYFICE

bardzo wyczekiwana przez mieszkańców Dargosławia i wierzę, że będzie bardzo dobrze przez nich wykorzystywana. Mieszkańcom natomiast życzę, żeby możliwość przebywania w tej świetlicy dała im wiele radości. Miło by było, gdyby tutaj w niedalekiej przyszłości zawiązało się koło gospodyń wiejskich.

W niedzielę 30 października o godzina 1600 tłumy dzieci w przebraniach, z uśmiechem na twarzach, kroczyły na Mszę Świętą. Podczas Eucharystii, milusińscy mogli opowiedzieć za kogo się przebrali i jaki przedmiot przynieśli, żeby przedstawić swojego świętego patrona. Po Mszy Świętej maluchy wraz z rodzicami udały się do siedziby Radia Plus Gryfice. Dyrektor Radia, ksiądz Sylwester Marcula, zorganizował wspaniały bal dla dzieci. Jest to ciekawy pomysł, gdyż zbliża do Kościoła, zarówno dzieci, jak i rodziców – mówi Małgorzata Bujak mama Oli i Ani. Ksiądz przygotował mnóstwo atrakcji, konkursy, wspaniałą zabawę. Dzieci bawiły się wyśmienicie, rodzice również. Serdecznie dziękujemy księdzu – dodaje Lucyna Cerkawska, mama Kasi. Wielkie pokłony dla księdza Sylwestra. Wszystko zostało przygotowane z ogromnym zaangażowaniem – przyznaje Anna Malinowska, mama Weroniki. Okazuje się, że po katolicku można też dobrze się bawić, bo zarówno dzieci jak ich rodzice, czynnie uczestniczyli we wszystkim, wyrażając zachwyt i zadowolenie z „Balu Wszystkich Świętych”. W końcu jest to wspaniała alternatywa dla pogańskiego święta halloween, więc może w przyszłym roku jeszcze więcej dzieci weźmie udział w takim przeżywaniu Wszystkich Świętych. Agata Dziuba

Amelka - uczestniczka Balu Wszystkich Świetych

fot. K. Adamiak

Wójt Gminy Brojce wręcza Sołtysowi Dargosławia panu Tomaszowi Rogalskiemu podarunek dla nowowybudowanej świetlicy zyskała swój dom kultury. Tego słonecznego dnia o godzinie 16, uroczystego i niezwykle wyczekiwanego otwarcia świetlicy dokonał Burmistrz Gminy Brojce pan Stanisław Gnosowski. Po krótkim przemówieniu dokonano przecięcia wstęgi, a także poświęcenia budynku przez księdza Jana Niewiarowskiego. Z zaproszonych gości, w tym szczególnym dla mieszkańców Dargosławia dniu, przybyli m.in. Wiceburmistrz Gryfic pan Waldemar Wawrzyniak, pan Paweł Gałązka oraz pan Arkadiusz Witkowski. Dargosławska świetlica była niezwykle wyczekiwana przez mieszkańców. Wcześniej jej rolę pełnił piękny i duży klub, który przez lata uległ zniszczeniu. Nowy budynek w pełni zaspokoił potrzeby mieszkańców. Świetlica finansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Łączny metraż budynku wynosi 172,6 m2 powierzchni użytkowej. Stanisław Gnosowski, Wójt gminy Brojce: Wiem, że świetlica ta była

str. 14

Budynek świetlicy spełniać będzie funkcję społeczną i rekreacyjnokulturalną. Dzięki projektowi pod nazwą „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” placówka ta uzyska cztery komputery z dostępem do Internetu. Z funduszu sołeckiego zakupiono już piękny telewizor, na którym będzie można oglądać np. mecze. Wiadomo, że prowadzone tu będą zajęcia z zakresu informatyki, a także odbywać się będą spotkania i zabawy dla mieszkańców. Tomasz Rogalski, Sołtys wsi Dargosław: Świetlica jest bardzo potrzebna. Wcześniej mieszkańcy nie mieli gdzie się spotykać. Teraz mamy swoją świetlicę, która będzie ogólnodostępna dla wszystkich, zarówno tych młodych jak i tych starszych. Głęboko wierzę w to, że ta nasza świetlica z czasem będzie jedną z najlepszych w gminie Brojce i nie tylko. Katarzyna Adamiak

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011


Dla kogo NIEBO?

Listopad to miesiąc, w którym spacerujemy po cmentarzach, zapalamy znicze, zamyślamy się, modlimy… Trzeba, abyśmy zastanowili się także nad własnym życiem. Żebyśmy zadali sobie pytanie jacy jesteśmy? Czy w momencie zakończenia naszego życia zasłużymy na niebo, piekło, a może czyściec? Kościół katolicki przypomina, że każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci, na Sądzie szczegółowym zapłatę. Jest nią albo niebo, albo czyściec, albo piekło. a. Niebo. - 1 Kor 2,9; 1 J 3,2 Jest stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Jest wspólnotą życia i miłości z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi. Niebo osiągają ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. b. Czyściec. - 2 Mch 12,45; Mt 12,32 + Tradycja „Ci którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego zbawienia wiecznego, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości Boga” (KKK 1054) c. Piekło. - 2 P 3,9 „Zasadnicza kara piekielna polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

Bogu może człowiek osiągnąć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie”. (KKK 1057) Piekło jest stanem człowieka, który ostatecznie sam się wykluczył ze wspólnoty z Bogiem i świętymi. Kara piekielna polega na wiecznym odłączeniu od Boga. Kościół naucza, że Sąd Ostateczny to sprawiedliwa ocena postępowania rodzaju ludzkiego dokonana przez Boga na końcu dziejów ludzkości. Aby po śmierci móc trafić do nieba (z czyśćca) należy zyskać odpust. ODPUST – jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła, który jako służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem). Warunki uzyskania odpustu: 1. być wolnym od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

Aby go spełnić, trzeba nie chcieć grzechu i robić wszystko, co konieczne, aby od niego się oderwać. Konkretnie, trzeba odsuwać okazję do grzechu, czyli subiektywne (indywidualne) okoliczności powiększające uległość pokusom. Jeśli wiernemu brakuje pełnej dyspozycji, odpust będzie tylko cząstkowy. 2. wypełnić czynność pobożną, np. - nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 XI (oraz kościoła lub kaplicy) - przynajmniej pół godziny pobożnego czytania Pisma Świętego; - przynajmniej pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu; - jedna część Różańca świętego (5 tajemnic) odmawiana z zapowiadaniem tajemnic i

krótkim rozważaniem. 3. odmówić modlitwę na intencję Papieża (tzn. w intencji wyznaczonej przez Ojca Świętego) – Ojcze nasz + Pozdrowienie anielskie. 4. być w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu śmiertelnego (dotyczy to każdego odpustu, także cząstkowego); 5. przyjąć Komunię Świętą. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Ks. Sylwester

Hans Memling, Sąd Ostateczny, stworzony między 1467 a 1471 rokiem. Obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku

str. 15


PROGRAM UROCZYSTOŚCI W TRZEBIATOWIE 12:00 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE MACIERZY ŃSTWA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 13:00 oficjalna uroczystoŚĆ Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – RYNEK STAREGO MIASTA 14:OO APEL POLEGŁYCH - OBELISK PRZY PAŁACU 15:00 KONCERT ORKIESTRY WOJSKOWEJ Z KOSZALINA 14:00 – 16:00 PIKNIK WOJSKOWY – RYNEK STAREGO MIASTA

str. 16

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10/10/2011

Nasz Głos z... Wybrzeża nr 10  

Nasz Głos z... Wybrzeża - bezpłatny tygodnik regionalny Powiatu Gryfickiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you