Page 7

gruppes subjektive stemme er som allerede nævnt til en vis grad usynlig og overset. De er gestandsfelt for megen forskning og mange meninger, men hvad siger de om sig selv. Hvad er deres personlige narrativ. Det har jeg ledt efter og jeg har ikke gjort noget som helst forsøg på at betvivle deres narrativ, kun bevidne det. Det foreliggende arbejde er et forsøg på at sætte spot på det femte ungesegment. Først og fremmest fortalt gennem deres egne stemmer. Det er min observation, at en Produktionshøjskole har et miljø og nogle muligheder, som indfanges meget fint i ovenstående digt af Eske K. Mathiesen. Det er samtidig evident, at uanset hvor velmenende folkebiblioteket som institution er, så bliver vi systematisk ’bypasset’ af denne gruppe unge. Derfor ser jeg ingen anden udvej for at nå denne gruppe end gennem samskabelsesprojekter med Produktionshøjskolen, så vi i fællesskab og flerinstitutionelt løfter en vigtig samfundsopgave, nemlig at give de unge nogle mestringsstrategier i kulturel og demokratisk deltagelse. På de indre bibliotekslinjer tænker jeg det som en integreret og naturlig del af fremtidig biblioteksudvikling. Et dybere kendskab til det femte ungesegment viser for mig at se, at biblioteket sagtens kan spille en rolle i deres bestræbelser på at nå deres drømme og planer, om vi tør og vil møde dem på deres banehalvdel.

Løft hver en stemme

Frank Nørregaard bibliotekschef, Glostrup Bibliotek

7

Unge Drømme - Stemmer fra en Produktionshøjskole  

Interviews med syv elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Udgivet af Glostrup Bibliotek

Unge Drømme - Stemmer fra en Produktionshøjskole  

Interviews med syv elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Udgivet af Glostrup Bibliotek

Advertisement