Page 5

skoletid, og for de flestes vedkommende også vil skulle kæmpe med fremover. Det er unge, hvis stemme normalt ikke høres i den offentlige debat, men som hver især kan bidrage til at nuancere indtrykket af de unge, som politikerne ofte diskuterer, men i virkeligheden har meget begrænset kendskab til. Tak til Frank for at lægge et indlevende og opmærksomt øre til deres fortællinger.

Torben Graff forstander, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole

5

Unge Drømme - Stemmer fra en Produktionshøjskole  

Interviews med syv elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Udgivet af Glostrup Bibliotek

Unge Drømme - Stemmer fra en Produktionshøjskole  

Interviews med syv elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Udgivet af Glostrup Bibliotek

Advertisement