Page 4

FORORD

Langt de fleste unge i Danmark gennemfører en ungdomsuddannelse i forlængelse af folkeskolen. For størstedelen er det gymnasiet der trækker, og ellers er det en mere erhvervsrettet uddannelse. Alt for mange er dog et helt andet sted. Barndommen og ungdommen har langt fra været problemfri, om det så gælder familie, skole eller forholdet til jævnaldrende, eller det hele på én gang. Det er fortrinsvis den gruppe, vi møder på Produktionsskolerne rundt omkring i Danmark. Realiteten er, at mere end 20% af en ungdomsårgang ikke umiddelbart har kompetencerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen; det svarer til mere end 12.000 unge hvert eneste år. Erhvervsskolereform, gymnasiereform og ikke mindst fremdriftsreform og karakterkrav har desværre bidraget til, at flere unge kommer i klemme i eller udenfor uddannelsessystemet, med stor risiko for varig marginalisering. Mange af dem opnår fællesbetegnelsen ”udfordrede unge”, selv om det i virkeligheden er samfundet, der er mest udfordret. Der er en åbenlys mangel på erkendelse af, at samfundsudviklingen tromler hen over den del af befolkningen, der ikke har en jordisk chance for at leve op til stadigt stigende effektiviserings- og kompetencekrav, men det er jo en helt anden historie … På GAP samles en skøn blanding af disse udfordrede unge. Mange har svære indlæringsproblemer, enten generelle eller specifikke som f.eks. ordblindhed, andre har diverse psykiatriske diagnoser eller tumler med sociale og personlige problemer. Endelig er der en stor gruppe, som bare har svært ved at vælge, hvilken vej de skal gå, fordi de ikke har den fjerneste idé om hvilke veje, der er blindgyder og hvilke, der kan føre til et ikke nærmere præciseret mål. Skolens ambition er at skabe et udviklende læringsrum og arbejdsfællesskab for unge som ikke trives i et bogligt indlæringsmiljø - at anerkende de unges individualitet og kompetencer - at møde dem, hvor de er, og medvirke til at de opnår mulighed for at skabe sig en værdig og indholdsrig voksentilværelse med uddannelse og job. Det er en rigtig stor ambition, og ikke nogen let opgave at vende op til ti års negative skoleoplevelser til tro på, at man faktisk kan noget, og ikke mindst at man godt kan lære meget mere. Som interviewene viser, så har de unge faktisk et godt mod på at tage fat på de udfordringer, de står overfor, og ikke mindst har de drømmene i behold, på trods af de vanskeligheder de har haft gennem deres opvækst og 4

Unge Drømme - Stemmer fra en Produktionshøjskole  

Interviews med syv elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Udgivet af Glostrup Bibliotek

Unge Drømme - Stemmer fra en Produktionshøjskole  

Interviews med syv elever fra Glostrup Albertslund Produktionshøjskole. Udgivet af Glostrup Bibliotek

Advertisement