Page 1

GAZETA MIESZKAŃCÓW DĄBROWY GÓRNICZEJ

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

www.GlosDabrowski.pl

BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Dobra zmiana, a Nowy Jedwabny Szlak w Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej Polska

w kó

Jak mówi Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach Piotr Miklis: „My, wiedząc o fakcie, że Prokuratura zajmuje się tą sprawą, czekamy na efekty działania Prokuratury, natomiast nie wykluczamy także tego, że sami wystąpimy z zawiadomieniami (o możliwości popełnienia przestępstwa), jeżeli nasze analizy pod kątem odpowiedzialności karnej dadzą pozytywną odpowiedź na to, czy należy z takimi zawiadomieniami wystąpić”. O budowie ZCO na str. 5–7 O możliwości likwidacji Szpitala na str. 3

Jak triumwirat dyrektorów szpital budował – czyli klęska (nie)jednego ma ojca (i matkę ;)

aw

― ――― ―

――――

Włodawa

Włodawa Włodawa Włodawa Włodawa Włodawa

Krasnystaw

― ―――

Ukraina

Krasnystaw Krasnystaw Krasnystaw Krasnystaw Krasnystaw

Ukraina Ukraina Ukrain Ukraina Ukraina

S HS HS LH wL L zóów óHwS essz szL S biie ióew H rub bz L e Hru ireus w czze ze ó H H ub sz attyyc teyc ta az HrHSie b L orrt rtc Bo taoty e w ru zó H śćć B oćrB ycz oś Bś t es mo śmćo rta bi am ru ZZa mZcoaze Bo n H Zaaty ść szzyynnzyn t o es y s or m z e z e B a brrz srz y ć Z zeeb rzeeb n wyy wy y c b z z oś ow e m Szzccz zc esz aarroowaro S S w arw Za Szn brz Tow zy ze ec TToowTo wy iecc ec o es c rz Sz zynnniie ni ar r yy yy w eb ierzz wrz o cz wieer ioe T r i c Sz Zw w a Z ZwowZ nie T y S c rz HSS S ie ie yn Zw ajjj LLLHHj LH rz orrraa ra ie o iłłggo o Zw BBiiłgBiłg HS kaaa a B L ssskk sk j S ra oow ww w LH go raannno no ra a aj Bił Baaar ar a or B B sk aB i łg ollaa a w B Wool kaol no W WwsW ra a S o an la B LHHSS S ar B Wo óww LLH LH a z ó w w ol aszó ó W Sttaassz asz S H SSSt St L w LH zó w s ów w ta ziszzów w zó S d iszó zó as St Sędzzis zis ęd d SSę Sę ów

aw

z w is zó d z sz is y Sęlku z dz ow O ussz sz Sę ni yy y llkku lku ud ow w w O O O Poł dnniio nio z w łud d z uskó ołu łu y lk w wyPPo Po ow us a O lk Sł kioóóww ów dni O wnk wk łu adw Słułła ła o PoS S w P

― ――― ―― ― ―― ―― ― ―――

ć eśść ść rrzze rze B B Bść ześć Brze r B

(splotu torów)

Dąbrowa Dąbrowa Dąbrowa Górnicza Górnicza Górnicza Dąbrowa Górnicza Powrót do koncepcji nastąpił w 2013 r. za sprawą Xi JinpinTowarowa Towarowa Towarowa Towarowa Dąbrowa Górnicza Budowa Budowa szerokiego szerokiego szerokiego toruszerokiego toru toru toru ga w postaci Nowego Jedwabnego Szlaku, zarówno jakoBudowa drogi Budowa Towarowa (splotu (splotu torów) (splotu torów) torów)toru (splotu torów) Budowa szerokiego lądowej, jak i morskiej łączącej Szanghaj z Madrytem. Projekt (splotu torów) ten jest obecnie jednym z największych projektów infrastrukSosnowiec KSSE turalnych na świecie, w założeniach swych docelowo jego Katowice Muchowiec trasa ma prowadzić z Chin przez Mongolię, Rosję, Białoruś, Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec KSSE KSSE KSSE Sosnowiec KSSE Polskę, Czechy i Francję do Hiszpanii. Sosnowiec Ruda Śląska WirekKSSE Korzyści z realizacji tego projektu dostrzeżono rówKatowice Katowice Katowice Muchowiec Muchowiec Muchowiec Katowice Muchowiec nież w Polsce. Wstępnie przewidziano budowę dwóch Muchowiec ZabrzeKatowice Makoszowy Ruda Śląska Ruda RudaŚląska Śląska Wirek Wirek Wirek dużych hubów (centrów logistycznych) w MałaszewiRuda Śląska Wirek Gliwice Port Śląska Wirek Ruda czach i w Łodzi. Także politycy z naszego regionu zwróZabrzeZabrze Zabrze Makoszowy Makoszowy Makoszowy Zabrze Makoszowy cili uwagę na potencjalne korzyści wynikające z wyZabrze Makoszowy korzystania obecnej infrastruktury kolejowej, głównie Gliwice Gliwice Gliwice PortGliwice Port Port Port D-O-L linii szerokotorowej łączącej Hrubieszów ze Sławkowem. Gliwice Port Byli to posłowie PiS: Robert Warwas i Jerzy Polaczek. Więcej na str. 3 D-O-L D-O-L D-O-L D-O-L D-O-L

ć eś

Białoruś Białoru Białoru Białoruś Białoru

rz B

w M ze

ow ej R

Odnosząc się do problematyki rozwoju sieci transportowej trudno byłoby nie nawiązać do Łazy koncepcji Jedwabnego Szlaku, drogi handloSzeroki tor (splot torów) Łazy Łazy Łazy Łazy wej łączącej Chiny z krajami Europy i Bliskiego Łazy Wschodu. W III w. p.n.e. szlakiem tym odbywała Dąbrowa Górnicza KSSE Szeroki tor Szeroki Szeroki (splot tor torów) tor(splot (splot torów) torów) Szeroki tor (splot torów) Szeroki tor (splot torów) się wymiana handlowa pomiędzy wspomnianyDąbrowa Dąbrowa Górnicza Górnicza Górnicza KSSE KSSE KSSE Dąbrowa Górnicza KSSE mi krajami, głównie chodziło o jedwab, ale rów- Dąbrowa Dąbrowa Górnicza Górnicza KSSE Dąbrowa Towarowa nież o złoto czy żelazo. Budowa szerokiego toru

as

Port Lotniczy Port PortLotniczy Lotniczy Pyrzowice Pyrzowice Pyrzowice Port Lotniczy Pyrzowice Terminal Terminal Terminal Cargo Cargo Cargo Terminal Cargo Port Lotniczy Pyrzowice Terminal Cargo

Polska Polska Polska Polska Polska

Terminal Cargo

m eełłm ełm Chh Cmh C eł ru to ru ru Ch łm zee e to to e go u icz z o o ieg )ogr wic ic Ch e t ) ) e e w k i i zeew cezw rook rogóókow ów m zeer teiooerr o)rru assz wszi eł ałła łea ze sz touzkt ówtto Ma łaMsaz ic owwaa spwzlleooartsu lteoogtruo ) Ch M w do (sosp tupi w a M ze Buud owuda(s poelorr(uosk oró t B d B (szt zaes o aicł Bu iega s ) otu . kw wpl brr. r. rdoo rós

― ―― ― ― ― ―― ―

Dawid Kmiotek, Stanisław Kaniecki

M

Port Port Lotniczy PortPort Lotniczy Lotniczy Lotniczy Port Lotniczy Pyrzowice Port Lotniczy

( Fb . b zeu to c F br F sB a l o tu iec F c wieecwie ow p s i o w ud ( eejjoowejo br. B R R ej R c F R e r. wi Fbjo c e ie R

Białoruś

Port Lotniczy

―― ――― ――

Legenda:

LINIA KOLEJOWA LHS Słwaków Południowy – Hrubieszów LINIA KOLEJOWA LHS Brześć n. Bugiem – Zamość Bortatycze (koncepcja)

Legenda: Legenda: Legenda: Legenda:

― ――

LINIA KOLEJOWA LINIA KOLEJOWA LINIA LINIAKOLEJOWA KOLEJOWA LHS LHS LHS LINIA KOLEJOWA LHS GliwiceLegenda: Port – Sławków Południowy (koncepcja)

Projekt 2:

Założenia

― ― ――――

LINIA KOLEJOWA Międzynarodowy Port Lotniczy (Pyrzowice) – Dąbrowa Górnicza Tucznawa – Sławaków Południowy (koncepcja) LINIA KOLEJOWA Brześć n. Bugiem – Małaszewicze

――――

Słwaków Południowy Słwaków SłwakówPołudniowy Południowy –Południowy Hrubieszów –Hrubieszów Hrubieszów Słwaków ––Hrubieszów LINIA KOLEJOWA LHS Słwaków Południowy –LHS Hrubieszów LINIA KOLEJOWA LINIA LINIAKOLEJOWA KOLEJOWA LHS LHS LINIA KOLEJOWA LHS Brześćrozbudowy n. Bugiem Brześć Brześć – n. n. Zamość Bugiem Bugiem Bortatycze – – Zamość Zamość Bortatycze (koncepcja) Bortatycze (koncepcja) (koncepcja)Szlak Projekt kolei szerokotorowej –(koncepcja) Jedwabny Brześć Bugiem – Zamość Bortatycze LINIA KOLEJOWA LHS Brześć n.KOLEJOWA Bugiem – Zamość Bortatycze (koncepcja) LINIA KOLEJOWA LINIA LINIA KOLEJOWA koncepcyjne: Robert Warwas, Dawid Kmiotek LINIA KOLEJOWA Gliwice Port Gliwice Gliwice – Sławków Port Port –Sławków Sławków Południowy (koncepcja) Południowy (koncepcja) (koncepcja) Gliwice ––Południowy Sławków Południowy (koncepcja) LINIA KOLEJOWA Jakub Skowron, Rafał Daniecki Gliwice Port – Sławków Południowy (koncepcja)

LINIALINIA KOLEJOWA LINIA LINIA KOLEJOWA KOLEJOWA KOLEJOWA Międzynarodowy Międzynarodowy Międzynarodowy Port Lotniczy Port Port (Pyrzowice) Lotniczy Lotniczy (Pyrzowice) –(Pyrzowice) –– Międzynarodowy Port Lotniczy (Pyrzowice) – LINIA KOLEJOWA Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Dąbrowa Tucznawa Górnicza Górnicza –Tucznawa Sławaków Tucznawa –– Południowy Sławaków Sławaków Południowy Południowy Dąbrowa Górnicza Tucznawa – Sławaków Południowy Międzynarodowy Port Lotniczy (Pyrzowice) – (koncepcja) (koncepcja) (koncepcja) (koncepcja) Dąbrowa Górnicza Tucznawa 2016 – Sławaków Południowy (koncepcja) LINIALINIA KOLEJOWA LINIA LINIA KOLEJOWA KOLEJOWA KOLEJOWA BrześćBrześć n. Bugiem Brześć Brześć –n.n. Małaszewicze Bugiem Bugiem – –Małaszewicze Małaszewicze n. Bugiem – Małaszewicze LINIA KOLEJOWA Brześć n. Bugiem – Małaszewicze

Projekt 2: Projekt Projekt Projekt 2: Projekt Projektrozbudowy rozbudowy rozbudowy kolei szerokotorowej kolei kolei szerokotorowej szerokotorowej – Jedwabny ––Jedwabny Jedwabny SzlakSzlak Szlak Szlak Projekt 2:2:rozbudowy Projekt kolei szerokotorowej – Jedwabny

2016 2016 2016 2016

Projekt 2: koncepcyjne: Projekt rozbudowy kolei szerokotorowej – Jedwabny Szlak Założenia Założenia Założenia koncepcyjne: koncepcyjne: Robert Warwas, Robert Robert Warwas, Dawid Warwas, Kmiotek Dawid Dawid Kmiotek Kmiotek Założenia koncepcyjne: Robert Warwas, Dawid Kmiotek

Dąbrowskie Księstwo Śmieciowe

Śmieci, a dokładniej – gospodarka odpadami, to świetny interes. Duże pieniądze przeznaczane w budżetach samorządów na zbiórkę i przetwarzanie odpadów stwarzają sytuację, gdy na tzw. rynku śmieciowym powstają grupy interesów, następuje podział terytorialny między działającymi nań firmami śmieciowymi, powstają też niejasne powiązania między biznesem a urzędnikami... Dąbrowa Górnicza nie zostaje niestety w tym wypadku w tyle, a wręcz przeciwnie wydaje się, że jest awangardą. Więcej na str. 7–8

Wiadomości z Dzielnic Dąbrowy

Założenia koncepcyjne: Robert Warwas, Dawid Kmiotek Jakub Skowron, Jakub Jakub Skowron, Skowron, Rafał Daniecki Rafał Rafał Daniecki Daniecki Jakub Skowron, Rafał Daniecki Jakub Skowron, Rafał Daniecki

Nowy Redaktor Naczelny – nowe pomysły. „Uważamy, że nasze miasto to nie tylko centrum, ale również dzielnice przyległe zwane zielonymi, w których dzieje się wiele i to nie zawsze dobrego, ale wręcz odwrotnie – wiele złego. Na dodatek mieszkańcy tych terenów nie mają się do kogo zwrócić ze swoimi problemami. Dlatego tych, którzy mają problemy i potrzebują pomocy, zapraszam do kontaktu z nami, z „Głosem Dąbrowskim”. Więcej na str. 10

2016


2

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

Michał Wójcik w Strzemieszycach

OK I E M NACZ E L N E G O

Drodzy Czytelnicy, Nastąpiła zmiana na stanowisku redak-

Grzegorz Jaszczura

tora naczelnego, dlatego w imieniu całego zespołu „Głosu Dąbrowskiego” dziękuję koledze Dawidowi Kmiotkowi za dotychczasowy wkład w redagowaniu gazety. Jednocześnie mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca, zaowocuje kolejnymi interesującymi artykułami. Terminal w Sławkowie będzie głównym tematem tego numeru, a współautorem artykułu o nim jest właśnie Dawid Kmiotek. Napiszemy o edukacji, zajmiemy się Zagłębiowskim Centrum Onkologii oraz odpadami-śmieciami. Od tego numeru będą wprowadzane nowe działy, między innymi takie jak: Wybitne postaci Zagłębia Dąbrowskiego, Wiadomości z Dzielnic Dąbrowy, Dąbrowskie Sanktuaria, Krzyżówka i humor. W związku z dekomunizacją, a szczególnie ze zmianami nazw ulic, polecam biogram Niezłomnego Dąbrowianina (specjalnie piszę z dużej litery, bo mu się to należy) Henryka Glassa „Chudego Wilka”. Jest on jednym z najbardziej pokrzywdzonych polskich bohaterów. Zapomniała o nim nie tylko Dąbrowa Górnicza, ale cała Polska. To nie tylko jeden z twórców skautingu i harcerstwa, ale i autor książek dla harcerzy oraz książek o harcerzach. Został wyklęty z naszej historii tylko dlatego, że dla niego liczyła się praca z młodzieżą i prawda, którą tej młodzieży przekazywał. I w imię tej prawdy należy wreszcie temu położyć kres i oddać mu hołd w nazwie jednej z ważniejszych ulic w Dąbrowie Górniczej. Bardzo ważnym działem są Wiadomości z Dzielnic Dąbrowy. Ponieważ uważamy, że nasze miasto to nie tylko centrum, ale również dzielnice przyległe zwane zielonymi, w których dzieje się wiele i to nie zawsze dobrego, ale wręcz odwrotnie – wiele złego. Na dodatek mieszkańcy tych terenów nie mają się do kogo zwrócić ze swoimi problemami. Dlatego tych, którzy mają problemy i potrzebują pomocy, zapraszam do kontaktu z nami, z „Głosem Dąbrowskim” na adres redakcja@glosdabrowski.pl. Chciałbym, aby „Głos Dąbrowski” stał się Waszą gazetą Drodzy Czytelnicy, ale żeby to się stało to musicie utrzymywać z nami kontakt informując o wszystkim złym i dobrym. Polecamy również nawiązanie kontaktu z dąbrowską telewizją internetową TVDG.PL . I na koniec powitam Was Czytelnicy, a jesteście dla mnie najważniejsi i liczę na Wasze sugestie i informacje. z poważaniem nowy Redaktor Naczelny Józef Kowalski

Redaktor Naczelny Józef Kowalski Współpracownicy

Dariusz Chmiel, Rafał Daniecki, Grzegorz Jaszczura, Dawid Kmiotek, Jan Pietraga, Mateusz Wojciechowski

Reklama

Przemysław Baran, e-mail: reklama@glosdabrowski.pl

DTP

Jakub Skowron

Redakcja

ul. Piwowara 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza e-mail: redakcja@glosdabrowski.pl

Wydawca

Car Design, ul. Kielecka 15, 42-470 Siewierz

Druk

Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia Drukarnia w Sosnowcu

www.glosdabrowski.pl

https://www.facebook.com/GlosDabrowski/

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Panem Michałem Wójcikiem, odbyło się 11 września w Zajeździe ,,KWADRAT” w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Było zorganizowane przez stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie (reprezentowane przez radnego Rady Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Pana Sławomira Haberkę), wspomagane przez Posła na Sejm RP Pana Roberta Warwasa. Z parlamentarzystów byli obecni także Senator RP Pan Michał Potoczny (PIS) i Poseł RP Pan Waldemar Andzel (PIS). Wprowadzenie Pana Posła M. Wójcika obejmowało m.in. tematykę tak koniecznej i niezbędnej reformy sądownictwa (na którą czeka 80% Polaków), problem reparacji od Niemców, a właściwie Niemiec (wg których zrzekliśmy się ich jako pararepublika sowiecka, czyli PRL w 1953 r., co w kontekście nie uznawania przez komunistów Niemiec Zachodnich już na wstępie jest dziwnym rozumowaniem), dbaniem o Polskie dzieci właśnie w Niemczech, a także o „tworzącym się” tzw. zarządzie metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej (tu zdecydowana większość zebranych dziękowała za nazwę nie zawierającą ła-

cińskiego określenia Silesia (Śląsk) dla Ziem Zagłębia Dąbrowskiego). Trzeba przyznać, że minister jak zawsze mówił bardzo ciekawie, co spotykało się z burzliwymi oklaskami. Odbyła się także seria pytań do ministra. Dotyczyły one głównie Strzemieszyc i problemów z zanieczyszczeniem środowiska, zresztą niestety wciąż postępującym. Jest to bolączka mieszkańców, z którą nie radzi sobie obecna władza Dąbrowy Górniczej – przynajmniej moim zdaniem. Przy okazji polecam reportaż „Wysyp” (Superwizjer 09.09.2017 r.), w którym dziennikarze wspominają o sposobie „utylizowania” substancji toksycznych i rakotwórczych, na terenach także samorządowych. Sposobie rozpowszechnionym tam, gdzie np. łatwo potem niwelując teren ukryć te odpady. Ale tu odsyłam do Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce, które zdominowało wspomniane zapytania do ministra. Chociaż było także o śmierci Strzemieszyczanina na kładce przez tory i braku do tej pory odszkodowania dla rodziny. Wspomniano o tragicznej sytuacji finansowej naszego miejskiego szpitala (ZCO SS im. S. Starkiewicza), o którym tak się ostatnio rozpisywałem. Ale o genezie tego problemu dzisiaj w Prawym Okiem. Dziękuję za spotkanie i obecność Pana Ministra, albowiem jako urodzonemu w Strzemieszycach Małych (na Kazdębiu k’woli ścisłości) problemy Strzemieszyc będą mi zawsze bliskie!

Rządowy program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) MSiT, Jan Pietraga Rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Na nowy program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, Ministerstwo Sportu i Turystyki w ciągu dwóch lat przeznaczy 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z MSiT na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 000 ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin. W 2018 roku budżet na rozwój infrastruktury sportowej, w ramach wszystkich programów ministerstwa, będzie rekordowo wysoki i wyniesie ponad pół miliarda złotych — 516,1 mln zł!

wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

Dwa warianty Otwartych Stref Aktywności Według badań, przeprowadzonych Sport, rekreacja i odpoczynek na zlecenie MSiT, wielofunkcyjne strew każdym wieku Otwarte Strefy Aktywności (OSA) fy aktywności znajdują się w czołówce to ogólnodostępne plenerowe miejsca najbardziej pożądanych obiektów infrasportu, rekreacji i odpoczynku, w skład struktury sportowo-rekreacyjnej. OSA których wejdą: urządzenia siłowni ze- to odpowiedź na to zapotrzebowanie. wnętrznej, sprawnościowy plac zabaw W ramach programu będzie można dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospo- otrzymać dofinansowanie na budowę darowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać stref w dwóch wariantach: integracji społecznej poprzez wspólne • Wariant podstawowy – siłownia plenerowa i strefa relaksu (ok. 50 tys. podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup złotych).

• Wariant rozszerzony – siłownia pleneroa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw oraz ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni (ok. 100 tys. zł). Wysokość dofinansowania (w przypadku Dąbrowy Górniczej) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych o dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe. Przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę, m.in.: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref. Start naboru wniosków do programu planowany jest na styczeń 2018 roku.


NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

Problemy Dąbrowian

3

Dobra zmiana, a Nowy Jedwabny Szlak w Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej Dawid Kmiotek, Stanisław Kaniecki Odnosząc się do problematyki rozwoju sieci transportowej trudno byłoby nie nawiązać do koncepcji Jedwabnego Szlaku, drogi handlowej łączącej Chiny z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. W III w. p.n.e. szlakiem tym odbywała się wymiana handlowa pomiędzy wspomnianymi krajami, głównie chodziło o jedwab, ale również o złoto czy żelazo. Powrót do koncepcji nastąpił w 2013 r. za spra- śródlądowych, głównie Odrzańskiej Drogi Wodwą Xi Jinpinga w postaci Nowego Jedwabnego nej, odbudowa pozycji portów w Gliwicach i KęSzlaku, zarówno jako drogi lądowej, jak i mor- dzierzynie-Koźlu stworzyłoby warunki do tego, skiej łączącej Szanghaj z Madrytem. Projekt ten by porty te mogły pełnić funkcję rozdrabniajest obecnie jednym z największych projektów nia i budowy ładunków, dalszej ich dystrybucji, infrastrukturalnych na świecie, w założeniach głównie w kierunku Basenu Morza Bałtyckiego. swych docelowo jego trasa ma prowadzić z Chin Nie bez znaczenia jest tu koncepcja związana przez Mongolię, Rosję, Białoruś, Polskę, Czechy z budową kanału Dunaj-Odra-Łaba, co otworzyi Francję do Hiszpanii. łoby możliwość transportu towarów w kierunku Korzyści z realizacji tego projektu dostrze- Basenu Morza Czarnego. Aby Sławków stał się żono również w Polsce. Wstępnie przewidziano istotnym punktem na mapie transportowej Polbudowę dwóch dużych hubów (centrów logi- ski, konieczna byłaby rozbudowa linii kolejowej stycznych) w Małaszewiczach i w Łodzi. Także w kierunku wspomnianych portów. politycy z naszego regionu zwrócili uwagę na poOd wielu lat dostrzegalna jest stagnacja wokół tencjalne korzyści wynikające z wykorzystania Euroterminalu oraz pewien swoisty brak wizji – obecnej infrastruktury kolejowej, głównie linii niewykluczone również, że ze strony jego Zarząszerokotorowej łączącej Hrubieszów ze Sławko- du — w jaki sposób można byłoby doprowadzić wem. Byli to posłowie PiS: Robert Warwas i Je- do jego rozbudowy i włączenia w szerszy system rzy Polaczek (były minister transportu w rzą- komunikacyjny państwa. Zdaniem posła Wardach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława wasa, przebudowa obecnego systemu komuniKaczyńskiego). Obaj posłowie zwrócili uwagę na kacyjnego powinna zmierzać do wydłużenia konieczność wydłużenia linii szerokotorowej nr linii szerokotorowej w dwóch kierunkach – po 65 ze Sławkowa do portu rzecznego w Gliwicach pierwsze do portu rzecznego w Gliwicach, po (Jerzy Polaczek również do portu w Kędzierzy- drugie do terminala cargo lotniska w Pyrzowinie-Koźlu). cach. Wiązałoby się to z przebudową obecnych Koncepcja posła R. Warwasa zakłada budo- linii kolejowych w splot torów normalnego wę regionalnego hubu logistycznego w Sław- i szerokiego. W kierunku Gliwic byłyby to linie kowie w oparciu o obecny Euroterminal. Byłby 171, 141, 131, 675, w kierunku lotniska linie 171, on swoistym centrum intermodalnym łączącym 154 i 182. Alternatywnym rozwiązaniem byłaby transport kolejowy, drogowy, lotniczy i mor- budowa w Sławkowie stanowiska rozstawczego ski. Na ten ostatni element silny akcent położył SUV 2000. Na odcinku Zagłębiowskim dałoby minister Polaczek. Udrożnienie wodnych dróg to możliwość skomunikowania z zakładami

usytuowanymi na terenie KSSE w Dąbrowie długość linii kolejowej LHS nie mogłaby przeGórniczej i w Sosnowcu. Szanse komunikacyj- kroczyć 500 km. Obecna długość linii wynosi ne miałyby też zakłady usytuowane po śląskiej 395 km, tym samym jej wydłużenie do Gliwic stronie metropolii. mieściłoby się w obecnych uregulowaniach Jakie szanse płyną z projektu? To przede prawnych. Kolejnym zagrożeniem są plany rozwszystkim zwiększenie wymiany handlowej budowy słowackiej linii kolejowej 102 Użgorod pomiędzy Chinami, a Polską. Obecnie jest – Koszyce w kierunku Wiednia. Linia ta posiada to ponad 1 % całości wymiany towarowej. To lepsze parametry, jest dwutorowa i zelektryfikonapływ inwestycji, transfer kapitału i wiedzy, wana. Nie ulega wątpliwości, że jej rozbudowa a przede wszystkim transfer nowych techno- w kierunku Wiednia mogłaby mocno pokrzylogii. To również dywersyfikacja polskiej go- żować szanse na korzyści płynące z Nowego spodarki na nowe rynki zbytu poprzez unie- Jedwabnego Szlaku na południu Polski. zależnienie się od rynków UE. Realizacja tego W tym miejscu warto również zwrócić uwagę zamysłu leży w interesie polityków nie tylko po na rządowy program Polska 3.0., którego załoobu stronach Brynicy, ale przede wszystkim żeniem byłoby wydłużenie linii szerokotorowej leży to w interesie państwa polskiego. To rów- w kierunku Centrum Logistycznego w Gorzycznież nowe miejsca pracy. Aby projekt miał szan- kach, a przez to włączenie jej w projekt D-O-L. sę powodzenia w jego realizację muszą włączyć Pokazuje to, że „dobra zmiana” to również się również inni politycy z regionu, również zmiana w podejściu do rozwoju infrastruksamorządowcy, ale przede wszystkim przedsię- tury komunikacyjnej. Miejmy nadzieję, że rebiorcy. alizacja tego projektu pociągnie za sobą nowe Zmiany wymagałyby zapisy Krajowego Pro- inwestycje w Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej, gramu Kolejowego do 2023 roku i uwzględnie- natomiast działania posłów Warwasa i Polacznie tej inwestycji, jako jednej z kluczowych dla ka zostaną wsparte działaniami innych posłów, polskiej gospodarki. Pewnym zagrożeniem są a my będziemy świadkami realizacji nowych tu przepisy unijne, według których całkowita inwestycji intermodalnych.

Koniec szpitala specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej? Prawym Okiem „Jak informuje w piśmie do NFZ p.o. dyrektor dąbrowskiego szpitala, Zbigniew Grzywnowicz, (lekarze – przyp. aut.) są zbyt obciążeni pracą i rezygnują ze współpracy z dąbrowską lecznicą.”(DZ z 09.10.2017 r.). Dlatego od 6 października 2017 r. w Dąbrowie Górniczej Szpital Specjalistyczny nie świadczy opieki nocnej i świątecznej. Jest to informacja oburzająca (bo wbrew prawu – obowiązującej od 1.10.2017 r. ustawy o sieci szpitali), jak również kończąca pewien byt prawny – gdyż usługi opieki nocnej i świątecznej stanowią integralną część umowy zawartej przez ZCO SS z NFZ i brak jej realizacji wiąże się z zerwaniem kontraktu. Jak wspominała w wywia-

dzie dla TVDG (tvdg.pl) kilka tygodni temu rzeczniczka Śląskiego Oddziału NFZ Małgorzata Doros, ZCO SS podpisało we wrześniu br. kontrakt z NFZ o kwartalnej wartości ok. 8 mln złotych. Oznacza to, że w stosunku rocznym jest to 32 mln złotych, tj. 60% aktualnej wartości kontraktu!

Jest to podsumowanie działalności pełniącego obowiązki dyrektora Zbigniewa Grzywnowicza, który w swojej strategii z 2012 roku (zaakceptowanej przez Radę Społeczną Szpitala oraz Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazę) podjął decyzję o outsourcingu, tj. „wydre-

nowaniu” ze struktur Szpitala SpeA dlaczego – oprócz normalnie cjalistycznego im. S. Starkiewicza ludzkiego problemu z dotarciem do (z nazwą oddziału przed tym) naj- usług medycznych w innych miabardziej dochodowych (w innych stach Zagłębia – jest to naszym zdaszpitalach) oddziałów, tj. kardiologii, niem ogromny problem dla Dąbronefrologii (stacji dializ) czy okulisty- wiaków? Bo – zgodnie z zapisem art. ki (przekazanej decyzją Rady Miej- 61 ustawy o działalności leczniczej skiej z września 2017 r. na zasadzie „zobowiązania i należności samowymiany z laryngologią), jak rów- dzielnego publicznego zakładu opienież próby przekazania w ramach ki zdrowotnej po jego likwidacji stają tegoż outsourcingu oddziałów inter- się zobowiązaniami i należnościami ny z SOR-em (nieudanej), pediatrii właściwej jednostki samorządu tei położniczego (wracającego wła- rytorialnego”. A jest to 136,5 mln śnie na „łono” ZCO SS) i zakładu złotych zobowiązań za inwestycję opiekuńczo-leczniczego (oddanego ZCO plus 54 mln złotych strat za i zabranego w kuriozalny sposób). lata 2014-2016 i 14,5 mln złotych za Inwestycja ZCO (o której w „Prawym I półrocze 2017 roku – razem poOku” w tym numerze naszej gazety) nad 205.000.000 milionów złoprzyniosła też 136,5 mln złotych zobo- tych!!! wiązań szpitala i — końcowo — rozWięcej szczegółów w tej bulwersuwiązanie kontraktu na świadczenie jącej sprawie – w następnym numeusług medycznych z NFZ... rze „Głosu Dąbrowskiego”.


4

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

Ręczne sterowanie dąbrowską oświatą Jan Kurczek Analizując przepisy prawa oświatowego dochodzimy do wniosku, że dyrektor szkoły lub przedszkola podejmuje samodzielnie decyzje i odpowiada za funkcjonowanie placówki we wszystkich dziedzinach. I tylko druga część tej tezy jest prawdziwa. Sprawdza się powiedzenie, iż ten, kto ma pieniądze, ten ma władzę.

O G Ł O S Z E N I E

P Ł A T N E

dzenie — w porównaniu z innymi gminami. Mówi się, że najsłabszym ogniwem oświaty są dyrektorzy placówek, ale przyczyniają się do tego również organy prowadzące. Dla zobrazowania problemu przytoczę fakty: Ingerowanie w kompetencje dyrektora jednostki oświatowej przez wprowadzanie Foto: www.newsweek.pl

Faktycznie o wszystkim, co się dzieje w oświacie, decyduje organ prowadzący, czyli Urząd Miasta, a w jego imieniu Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Dyrektorzy placówek oświatowych „prowadzeni są na krótkiej smyczy”, wykonując wszystkie polecenia i to w dodatku za tak marne wynagro-

dodatkowych regulacji spraw, które normowane są przez przepisy obowiązującego powszechnie prawa. Dotyczy to: • sposobu opracowywania arkuszy organizacyjnych, • tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnych czy rewalidacyjnych, • warunków wydania decyzji o przyznaniu godzin rewalidacji, • prowadzenia naboru do placówek, • modyfikacji zasad ustalania liczby oddziałów, • określania liczby uczniów w oddziałach, • przydzielania i rozliczania (uśredniania) godzin ponadwymiarowych, • zatrudniania pracowników pedagogicznych, • wykazywania wakatów z religii i wychowania do życia w rodzinie w pierwszych klasach, • limitowania etatów administracji i obsługi w placówkach. Bezprawne zalecanie dyrektorom zawiadamiania w ciągu trzech dni urzędu o złożeniu przez nauczyciela wniosku o urlop dla poratowania zdrowia oraz sugerowanie wykorzystywania możliwości odwołania od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi takiego urlopu. Ingerowanie w kompetencje dyrektora poprzez opinie prawne przygotowane przez prawników oraz zespół kontrolujący Urzędu Miasta. Bezprawne zalecenie dyrektorom, aby przekazywali związkom zawodowym do zaopiniowania arkusze organizacyjne — bez danych osobowych. Kompetencje gminy nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacyjne placówki oświatowej, gdyż ustalenie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły czy przedszkola. Ustalenie wytycznych w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych poprzez określenie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez dyrektorów.

Ponadto należy nadmienić, iż nadzór administracyjny i finansowy dotyczy procesów powstawania i rozdysponowania środków pieniężnych w celu utrzymania i funkcjonowania oświaty publicznej, natomiast nie obejmuje ingerencji w uprawnienia dyrektora jako pracodawcy. Zgodnie z prawem organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki; • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Nie dziwmy się, że ręczne sterowanie umożliwiło wytworzenie atmosfery niepokoju z powodu „wielkich zwolnień” z pracy nauczycieli. Za przyczynę wskazano – reformę oświaty. W rzeczywistości to nie nastąpiło! Jednocześnie umożliwiono dyrektorom pozbycie się niewygodnych nauczycieli. Wiemy dobrze, że przy dobrej organizacji i dobrej woli, pracownicy oświaty mogliby spokojnie spędzić wakacje i urlopy. Okazuje się bowiem, że brakuje nauczycieli. W końcu sierpnia zatrudniono w Dąbrowie Górniczej nauczycieli z innych gmin oraz emerytów. Również niebawem brakować będzie księgowych i innych pracowników administracji i obsługi. Na koniec informacja z ostatniej chwili (tzw. wisienka na torcie) – wg Z-cy Prezydenta Iwony Krupy, liczba etatów pracowników pedagogicznych w roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do 2016/2017 (przed reformą) zwiększyła się o 55!!! Pozostawię to bez komentarza.

„Nam nie wolno było tego ruszać” Dariusz Chmiel Te słowa przedstawiciela Związku Zawodowego Celników Sławomira Siwego były jak grom z jasnego nieba. W jednym z programów publicystycznych słowa, wypowiedziane przez przedstawiciela służby celnej, że za czasów koalicji PO-PSL mafia paliwowa miała w Polsce ochronę i nie wolno im było tego ruszać sprawiły, że niejednemu człowiekowi włos stanął dęba. Jak większość kierujących samochodem w tym kraju zaglądamy od czasu do czasu na stację paliwową, na której albo ogarnia nas smutek, albo wściekłość, a rzadziej radość, jednak jak można zauważyć od jakiegoś czasu – przed wielkimi świętami czy okresem letnim na stacjach nic się nie dzieje. To znaczy – nie ma podwyżek.

Jak do tej pory przyzwyczajeni byliśmy bowiem do systematycznych wzrostów cen paliw płynnych i to zwłaszcza przed długimi weekendami lub wakacjami. Co takiego się stało w ostatnim roku ? Ano właśnie, „Myśmy to ruszyli” – ruszyliśmy mafię paliwową, która przemycała paliwo do naszego kraju i jak się dzisiaj wydaje – a potwierdza to pan Sławomir Siwy – pod parasolem koalicji PO-PSL. Pytanie jest inne – ile na tym interesie zarabiali urzędnicy, a ile przedsiębiorcy i zwykli ludzie tracili?! Jak można wyczytać na fachowych portalach, zysk Orlenu czy Lotosu jest gigantyczny, koncerny naftowe zaczęły zarabiać gigantyczne pieniądze i to bez podnoszenia cen na stacjach – a nawet w niektórych sytuacjach obniżają ceny paliw! I co, można? Można – wystarczy nie kraść! Będziemy śledzić ten temat...


Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej

Jak triumwirat dyrektorów szpital budował – czyli klęska (nie)jednego ma ojca (i matkę ;) Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – jaka piękna katastrofa, można by powiedzieć... Zanim napisaliśmy drugą część artykułu o losie ZCO i Dyrektorów Szpitala Trzech, samo życie napisało pointę... Raport Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach przebił wszystko, co chcieliśmy napisać, bo jest (prawie) kompletny... Mamy jednak przewagę nad inspektorami NIK-u, że wiemy trochę więcej, patrzymy z innej perspektywy i (choć to dziwnie brzmi) zależy nam na szpitalu, bo do Sosnowca czy Będzina jakoś nam daleko... Spróbujemy przedstawić sytuację trochę inaczej, niż jest to w raporcie NIK-u (będziemy się jednak nim posiłkować, bo po co mamy wynajdywać proch i szukać tego, co inni dostali z mocy prawa?). Tak przy okazji adres internetowy do obu raportów NIK-u: https://bip.nik.gov.pl/kontrole/I/15/001/LKA/. KOSZTY INWESTYCJI I WYSOKOŚĆ DŁUGU powstania (opartą o raport NIK) – z pominięciem faktów, przed„Na dzień dzisiejszy, łączna kwota inwestycji Zagłębiowskie stawionych w pierwszej części artykułu o ZCO (za wyjątkiem Centrum Onkologii wynosi 235.980.514,77 zł” – powiedział uchwały R.M.). p.o. Dyrektor Zbigniew Grzywnowicz podczas posiedzenia 1. Dnia 04.04.2012 r. Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza podjęła uchwałę w sprawie zaakceptowania planu utworzew Dąbrowie Górniczej w dniu 13.08.2014 roku. I – analizując nia ZCO w strukturach Szpitala. W załączniku pt. „Plan wszelkie dostępne szacunki – jest to najuczciwsza kwota, o któZCO – Satelitarny Ośrodek Centrum Onkologii – Instytutu rej można mówić przy tej inwestycji, wynikająca z dokumentacji im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach” ustalono m.in. projektowej wykonawczej zamiennej uzyskanej przez Szpital harmonogram powstawania ZCO oraz określono koszt na w 2013 roku. maksymalnie 85 mln zł. 182 819 899,57 zł – tyle zdążono wydać do 31 sierpnia 2. 29.10.2012 r. Szpital zawarł umowę (po konkursie) na wyko- 8. 22.10.2013 r. wykonawca wezwał Szpital do ustanowienia 2016 roku, a różnica ok. 50.000.000,00 zł jest jeszcze do zainwenanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia stowania m.in. na: dla zadania ZCO za kwotę 1,6 mln zł (ostatecznie 1,2 mln po zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót (wyjaśniał, − zakup i montaż modułów budowlanych segmentu A (II i III zmianach w zakresie projektu). że stało się tak wskutek informacji nt. trudnej sytuacji ekopiętro), 3. Szpital uzyskał decyzje Prezydenta Miasta Dąbrowy Górnomicznej Szpitala) na podstawie art. 649 kodeksu cywilne− wykończenie i wyposażenie Zakładu Brachyterapii, Cenniczej: z 24.01.2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany go – pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 45 dni tralnej Sterylizatorni, sal operacyjnych, oddziałów łóżkoi pozwolenie na budowę oraz z 15.05.2013 r., związaną ze (ponowione pismem z dn. 07.12.2013 r.). wych i innych pomieszczeń w budynku ZCO, zmianą koncepcji budowy ZCO, m.in. poprzez rezygna- 9. Oświadczenie wykonawcy z dnia 04.04.2014 r. o odstąpieniu wybudowanych w stanie surowym zamkniętym bez wykończecję z budowy dwóch budynków na rzecz jednego i zmiaod umowy z dnia 05.08.2013 r. w części dot. robót budowlania i nie oddanych do użytkowania!!! ny w związku z tym jego funkcjonalności (przeniesiono nych – druga sprawa sądowa na kwotę 71.962.236,43 złotych Do dnia dzisiejszego (wg naszej wiedzy – wg NIK co najmniej doń m.in. blok operacyjny i centralną sterylizatornię), w toku. do 31.12.2016 r.) Szpital nie zapłacił za wykonane na podstawie zmianę konstrukcji budynku z tradycyjnej na modułową 10. Wskutek niezapłacenia (wg wykonawcy) 6 kolejnych rat (jak umowy 182/SzpSp/2013 z 5 sierpnia 2013 roku roboty budow(II i III piętro – do dziś nieużytkowane!) czy budowę korytatwierdził Szpital – z powodu zajęcia(!) kont Szpitala przez kolane oraz częściowo zapłacił za dostarczony sprzęt medyczny rza podziemnego łączącego ZCO ze Szpitalem. mornika) i sądowych nakazów zapłaty oraz (wg p.o. Dyrekto(pieniędzmi głównie z dotacji Gminy). Wielkości kwot do zapła- 4. Zlecenie umową nr 132/SzpSp/13 z 02.04.2013 r. firmie ra) nie respektowaniem kar umownych i braku naprawy docenia są trudne do ustalenia z uwagi na trwające spory sądowe zewnętrznej przygotowanie projekcji finansowych budostarczonego wadliwego sprzętu medycznego, Szpital oświadzwiązane z uzyskaniem przez wykonawcę sądowych nakazów wy ZCO, w wyniku czego otrzymano dwa dokumenty czeniem z 27.02.2015 r. odstąpił od umowy 182/SzpSp/2013 zapłaty: (o których w dalszej części artykułu), tj. „Studium wykow części dotyczącej dostawy i instalacji sprzętu, powołując się • w postępowaniu upominawczym na kwotę 71.962.237 zł nalności dla zadania budowa ZCO” z kwietnia 2013 r. oraz na ustawę prawo zamówień publicznych – skutkuje to spraza roboty budowlane i montażowe, „Analizę zdolności obsługi zobowiązań w stosunku do wykową sądową na kwotę 57.683.007,18 złotych (kwota za sprzęt • w postępowaniu nakazowym na kwotę 57.683.008 zł za nawcy zadania Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkolopo odliczeniu 18.097.826,17 zł dotacji Gminy na rozliczenie dostawę sprzętu medycznego, gii w Dąbrowie Górniczej – Etap I” z czerwca 2013 r. umowy) w toku. • wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 10.06.2016 r., 5. Umowa nr 243/Szp.Sp./13 z dnia 02.04.2013 r. na roboty 11. Umowa z dnia 20.05.2013 r. nr 1/16/2013/512/232 pomiędzy nakazującym zapłatę kwoty 6.839.384,87 zł za wykonanie fundamentowe, przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjSzpitalem a Ministerstwem Zdrowia na realizację prograrobót budowlanych ponad określone we wcześniejszej ne – wartości 4.907.017,37 zł. mu zdrowotnego „Narodowy program zwalczania chorób umowie z 02.04.2013 r. 6. Wykonawca pismem z 30.07.2013 r. przedłożył za wykonanowotworowych” zadanie pn. „Poprawa działania systemu oraz sprzeciwach i apelacji od ww. przez Szpital. Razem nie robót dodatkowych kwotę 6.839.384,87 zł, której Dyradioterapii onkologicznej w Polsce – Doposażenie i mo136 484 629,87 zł (plus ew. odsetki, minus zaliczenie wpłat już rektor Szpitala nie uznał i rozpoczął się pierwszy konflikt dernizacja zakładów radioterapii” – dofinansowano zakup dokonanych). finansowy. przyśpieszacza liniowego, symulatora i trzech stacji do plano7. Umowa 182/SzpSp/13 z 05.08.2013 r. na wykonanie robót wania leczenia za kwotę 13 570 000 zł (w tym dotacji z MZ KRONIKA POWSTANIA ZCO budowlanych (78.303.497,40 zł) oraz dostawę sprzętu me11.534.500 zł). Ale zanim omówimy niektóre ciekawe kwestie, związane z Zadycznego (78.000.000,00 zł plus 13.570.000 zł w opcji) za 12. A później – tylko „płacz i zgrzytanie zębów”, choć w działagłębiowskim Centrum Onkologii, przedstawimy kronikę jego kwotę 169.873.497,40 zł. niach public relations Dyrektorów to okres samych sukcesów


6 (ze sztandarowymi ponad 50 milionami zł straty Szpitala w okresie 3 lat — od 2014 r. do 2016 r.).

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017 185 mln zł poprzez emisję obligacji przychodowych oraz kapitałów własnych wniesionych przez partnerów prywatnych. Jak twierdzi prezydent „Szczególnym przedmiotem analizy (…) był montaż finansowy zapewniający zrealizowanie inwestycji, bez zaangażowania Gminy w jej współfinansowanie jak również udzielanie poręczenia któremukolwiek z uczestników projektu.”. Ponieważ „Gmina jest preferowanym poręczycielem”, ten projekt został porzucony. Najciekawsze jest jednak uzasadnienie rezygnacji z tej formy finansowania, przedstawione przez Z. Podrazę (SLD): „Dla rozwiązania opartego o spółkę celową należałoby znaleźć inwestora dysponującego odpowiednim zasobem środków finansowych, skłonnego do ich zaangażowania w projekt w formie pożyczki i gotowego do odzyskania nakładów w długim horyzoncie czasowym. Zagrożeniem takiego rozwiązania było przejęcie inwestycji w sytuacji, gdyby Spółka celowa nie była w stanie wywiązywać się ze spłaty zobowiązań wynikających z rozliczenia poniesionych przez inwestora nakładów”!!! Jest to dokładny opis tego, co stało się rok później, gdy to nie Gmina bezpośrednio, ale p.o. Dyrektor podjął TAKIE RYZYKO w imieniu Szpitala i na jego konto — co będzie kosztować Gminę minimum 136 mln złotych!!! (mówi o tym zapis art. 61 ustawy o działalności leczniczej „zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego!!!). Jak jednak wygląda to „nieangażowanie się Gminy w finansowanie ZCO”? „Łącznie Gmina (Dąbrowa Górnicza) zawarła cztery umowy dotacji związane z ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadaniem budowy ZCO, w wyniku czego dofinansowano Szpital łącznie kwotą 26.207.499,60 zł. A brak bezpośredniej inwestycji może wynikać z faktu obawy o przekroczenie (coraz bardziej nieuniknionego dziś) wskaźnika zadłużenia dąbrowskiego budżetu...

Jest jeszcze coś, o czym się w ogóle nie mówi – istnieje wiarygodna i niezależna ocena sytuacji „białych plam” uwzględniona w raporcie przygotowanym w maju 2015 roku dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pn. „Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje”. Autorzy na 7 stronie raportu stwierdzają jednoznacznie: „Jedynym województwem bez ‘białych plam’ w zakresie onkologii we wszystkich trzech rodzajach leczenia stosowanego w tej dziedzinie (tj. leczenie chirurgiczne, chemioterapia i leki oraz radioterapia – przyp. autorzy) jest województwo śląskie”!!! Gdzie w takim razie te potrzeby, o których bez przerwy mówią w raportach NIK Dyrektorzy Dwaj, a przy okazji wyborów parlamentarnych Trzeci(a) też? Tak dla ich (i naszej Mieszkańców Dąbrowy jako głównych sponsorów ZCO) wiadomości – w tym samym raporcie (ss. 34-35) oszacowano koszty „utworzenia nowego ośrodka radioterapii” w drodze dyskusji z ekspertami radioterapii, „co do bunkra, aparatury i dodatkowego oprzyrządowania „standardowego samodzielnego ośrodka” wraz z cenami (średnimi rynkowymi za 2015 rok) na (uwaga!) 53-58 mln zł (w tym 18 mln zł budowa, 30-35 mln zł aparatura, 5 mln zł pozostałe wyposażenie)!!! I to wszystko „przy wyposażeniu o wysokim standardzie wg listy” wypunktowanej w tym raporcie! A na koniec jeszcze taka „drobna” uwaga co do kontraktu na teleradioterapię, którą „w końcu” ZCO otrzymało. Otrzymało nie dzięki rozmowie Z. Grzywnowicza z nowym Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ – jak twierdzi w swych wyjaśnieniach p.o. Dyrektor, ale głównie dzięki staraniom Posła na Sejm RP Roberta Warwasa przy wsparciu Posła na Sejm RP Waldemara Andzela – m.in. u tegoż Dyrektora NFZ. Jakoś tak się o tym Dyrektorom Trzem zapomina...

„ZACHŁANNOŚĆ” P.O. DYREKTORA – ŹRÓDŁEM KŁOPOTÓW W studium wykonalności dla zadania „Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej” z kwietnia 2013 roku, poznańska firma consultingowa podsumowała, że m.in.: • analiza wyników na sprzedaży oddziałów, uzyskiwanych w strukturach obecnego szpitala pozwala stwierdzić, że podjęta decyzja o oparciu rozwoju szpitala na działalności onkologicznej jest całkowicie trafna (...). Oddział onkologiczny wykazuje około 9% rentowność na sprzedaży i jest jednym z niewielu, który generuje dodatnie wyniki na sprzedaży. • realizacja projektu możliwa jest jedynie w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania, w długoletnim okresie udostępnienia rzeczowego aktywa – ZCO. • Szpital nie posiada zdolności do samodzielnej realizacji projektu z generowanych środków, a jednocześnie nie ma możliwości uzyskania finansowania za pomocą kredytu bankowego (okres 20 lat), za pomocą którego można by zrealizować ZCO. • realizacja projektu może odbywać się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy uwzględnieniu uwarunkowań objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych. I byłoby pięknie, gdyby w „Analizie zdolności obsługi zobowiązań w stosunku do wykonawcy zadania Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej – Etap I” tej samej firmy z czerwca 2013 roku (załączniku do postępowania konkursowego), niespodziewanie nie przyjęto innych założeń dla obciążeń finansowych Szpitala i wykonawcy: 1. przedsięwzięcie finansowane jest częściowo przez szpital – 21.300.000 złotych, natomiast podstawowy ciężar oparty jest A NIK I PROKURATURA SPRAWDZAJĄ... o zdolność wykonawcy do finansowania projektu poprzez zaNa podsumowanie przytoczmy wnioski NIK wobec Szpitala ciągnięcie kredytu bankowego na kwotę 67.050.000 złotych, (jako inwestora) i Prezydenta (jako nadzoru). 2. przyjęty okres spłaty kredytu 15 lat, MITY – CZYLI PRZEKAZ DLA LUDU Budowa ZCO nie była działaniem poprzedzonym rzetelną 3. oprocentowanie kredytu – 5,563% — 29.840.000 zł, Następnym problemem, na który nikt nie zwraca uwagi, a który analizą zapotrzebowania na świadczenia z zakresu onkologii 4. marża – 3,5% — 18.774.100 zł. powtarzają jak mantrę zarówno Prezydent Miasta, jak i p.o. Dyrek- zgłaszanego w regionie, lecz miała cechy indywidualnej inicjaRazem – 115.664.100 złotych! tor Szpitala oraz Pani Poseł, to poparcie idei ZCO przez Ministra tywy Dyrektora Szpitala, wspartej m.in. przez władze Miasta A to jeszcze nie koniec niespodzianek – p.o. Dyrektora Szpitala Zdrowia, Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego (czytaj: Prezydenta) i skierowanej na rozwój onkologii mającej udzielił 5 sierpnia 2013 roku zamówienia publicznego na robo- i profesorów Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Ale to argu- charakteryzować się wysoką opłacalnością. ty budowlane wraz z dostawą sprzętu medycznego na kwotę ok. ment chybiony, bo po co wymienieni oficjele mieliby projekt ZCO Pozyskanie dotacji z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 11,5 mln zł 170 mln złotych!!! Spowodowało to, że rata kredytu (na ogólne 180 popierać??? Minister Zdrowia ma szpital uniwersytecki z kontrak- posłużyło w tym przypadku, jako uzasadnienie do podjęcia inwerat) zwiększyła się z 700 tys. zł na ponad 860 tys. zł miesięcznie! tem, który kosztował stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału stycji na kwotę 15-krotnie wyższą, niż jej wartość (wg zawartych Nikt nie wie, skąd Szpital (który do powyższych opracowań po- NFZ Zygmunta Klosę (swoją drogą – kolegi z roku na Wydziale Le- umów – 175,9 mln zł), bez dokonania rzetelnych wyliczeń co do dawał takie dane), przyjął, że przychody np. tylko z radioterapii karskim Zbigniewa Podrazy i Beaty Małeckiej-Libery). W grud- jej opłacalności i w formule, która stawia podmiot tworzący (Miaosiągną: niu 2011 roku dyr. Z. Klosa przyznał kontrakt dla oddziału, który... sto Dąbrowa Górnicza) przed koniecznością ponoszenia dalszych − 15 mln zł w 2014 r. nie istniał, więc w lipcu 2012 roku szef śląskiego NFZ podał się do nakładów, bez względu na perspektywę ich zwrotu, m.in. po to, by − 35 mln zł w 2016 r. dymisji. Co nie zmienia faktu, że na dzień dzisiejszy Szpital Klinicz- nie narazić Szpitala na konieczność zwrotu dotacji do Ministerstwa − 41,2 mln zł w 2018 r. ny nr 5 w Katowicach taki kontrakt – po wielkich zawirowaniach Zdrowia (w przypadku braku wykonywania badań w ZCO, skutnatomiast w rzeczywistości – w 2016 roku dostał 0,8 mln złotych — posiada. kujących równocześnie ponoszeniem kosztów bez odpowiadająna teleradioterapię... Ubyło chorych? Czy p.o. Dyrektor przyjął, że Marszałek Województwa Śląskiego po udzieleniu „błogosła- cych im przychodów). (…) Dotacja MZ przesądziła o realizacji tej NFZ kupi wszystko, co ZCO będzie w stanie przerobić? Dla po- wieństwa” dla oddziału ZCO w Dąbrowie Górniczej w piśmie do inwestycji i wygenerowała niekorzystne zjawisko, tj. presję czasu. równania – w 2014 roku: Ministerstwa Zdrowia z dnia 20.07.2011 r., zajął się Szpitalem im. Budowę ZCO podjęto jednak i prowadzono bez zapewnionych − centra onkologiczne w Częstochowie i Bielsku-Białej miały Leszczyńskiego przy ulicy Raciborskiej w Katowicach, gdzie po- źródeł finansowania całości inwestycji, w oparciu o nadmiernie kontrakt z radioterapii na 15 mln złotych (a istnieją już lata wstało Centrum Onkologii. W listopadzie 2012 roku dokonano optymistyczne szacunki, pomimo braku pewności, że pozyskany całe), otwarcia Budynku Centralnej Izby Przyjęć (72 łóżka onkologicz- zostanie kontrakt z NFZ umożliwiający obsługę zobowiązań po− Centrum Onkologii w Katowicach – 24,6 mln zł, ne na 3 poziomach) oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego. wstałych w związku z realizacją tej inwestycji. Kroki podjęte przez − Centrum Onkologii w Gliwicach 104,4 mln zł (dane: Raport Inaczej mówiąc – powstała kolejna (po Uniwersyteckim Centrum p.o. Dyrektora Szpitala, deklaracje w tym zakresie, jak również dla PTO z 2015 r.). Okulistyki i Onkologii na Ceglanej) konkurencja dla naszego ZCO pisma kierowane do Dyrektora Śląskiego OW NFZ celem uzyskaCzyżby p.o. dyrektora Z. Grzywnowicz zakładał, iż istniejące SS z Dąbrowy Górniczej. nia kontraktu, nie były oparte o obowiązujące przepisy dotyczące ośrodki nie chcą więcej pacjentów i czekają, aż NFZ znajdzie koA co do profesorów Instytutu Onkologii w Gliwicach... Chcieli kontraktowania świadczeń medycznych i do II poł. 2016 roku były goś nowego? lub, że nagle podzielą się swoimi chorymi, skoro – jak oni otworzyć mały ośrodek radioterapii, uzupełniający (na terenie nieskuteczne (już 14 lutego 2012 roku Dyrektor ŚOW NFZ infortwierdzą autorzy ww. raportu – w woj. śląskim nie ma „białych Zagłębia Dąbrowskiego) działalność Instytutu w Gliwicach, a tutej- mował p.o. Dyrektora Szpitala, że nie jest planowane ogłoszenie doplam”, bo ośrodki są albo na miejscu, albo w zasięgu 1 godziny szy Triumwirat Dyrektorów Trzech wymyślił sobie (cytując Pre- datkowych postępowań konkursowych, a dotychczasowe kontrakdojazdu od miejsca zamieszkania chorego! zydenta Podrazę) pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny... Jakby nie towanie zabezpieczają dostęp pacjentów onkologicznych na terenie patrzeć – konkurencja, która w dodatku brzydko „wyrolowałaby” woj. śląskiego – przyp. aut.). GMINA NIE CHCE BYĆ INWESTOREM śląskich profesorów... Niewydolny okazał się system sprawowania przez podmiot Jak twierdził prezydent Z. Podraza: „Koncepcja ostatecznego I — podsumowując powyższe — Dyrektorzy Trzej są zdziwieni, tworzący nadzoru nad działaniami Szpitala, a Rada Społeczna kształtu Centrum ewaluowała od małego ośrodka satelitarnego że ZCO nie miało kontraktu?! Bylibyśmy zdziwieni, gdyby ten bezkrytycznie opiniowała pozytywnie przedkładane przez p.o. do pełnoprofilowego ośrodka onkologicznego”. Koszty rosły rów- kontrakt miało... :) Dyrektora Szpitala korekty planów inwestycyjnych, nie zwracanie szybko – od 65 mln zł w koncepcji z czerwca 2011 roku do Kończąc temat konkurencji i patrząc na nią pod kątem badania jąc uwagi na zawarte w nich dane, informacje i prognozy, i doko236 mln złotych w kosztorysie z maja 2013 r. otoczenia ZCO SS (czego żadna osoba ani firma przygotowująca nywane w nich często radykalne zmiany (od 65 mln do 236 mln Analiza Gov-inwest z 19.11.2012 r., zamówiona przez Gminę, za- koncepcję ZCO nie wzięła pod uwagę) – oprócz Katowic i Gliwic, – przyp. aut.). wierała propozycję utworzenia spółki specjalnego przeznaczenia jak również ośrodka w Częstochowie i Beskidzkiego Centrum OnNadzór Prezydenta w zakresie prowadzonej inwestycji Zagłę(SPV) z udziałem spółki miejskiej MZUM.PL S.A. (ciekawe!) oraz kologii w Bielsku-Białej, pacjentów z terenu Zagłębia Dąbrowskie- biowskie Centrum Onkologii był NIERZETELNY, NIEEFEKpodmioty prywatne: firmę produkującą budynki medyczne i fun- go przyjmowały(ują) także centra onkologiczne w Krakowie oraz TYWNY i NIEWYSTARCZAJĄCY dla zapewnienia prawidłowej dusz inwestycyjny. Spółka ta miał sfinansować inwestycję w kwocie nowe Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. realizacji tego przedsięwzięcia.


NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017 Należy zwrócić uwagę, że decyzje o rozpoczęciu przedsięwzięcia i jego rozmiarach nie były rzetelnie oszacowane i skorelowane z realnymi i precyzyjnie określonymi potrzebami w zakresie świadczeń medycznych, a przytaczane przez Prezydenta Miasta argumenty odwołujące się do mapy potrzeb zdrowotnych (…) nie były znane w chwili podejmowania decyzji o budowie ZCO”!!! Choć istnieje ciągle promyk nadziei na wyjaśnienie tej sprawy i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji karnych przez Prokuraturę lub Najwyższą Izbę Kontroli. Jak mówi w wywiadzie dla telewizji internetowej TVDG (tvdg.pl) Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach Piotr Miklis: „Nawet jeżeli Prokuratura nie będzie prowadziła dalszego dochodzenia i odstąpi od formułowania np. zarzutów i ich postawienia konkretnym osobom, nie oznacza to wcale, że NIK – po dokonaniu pogłębionej analizy materiału pokontrolnego – sama nie wystąpi z takimi zawiadomieniami. My, wiedząc o fakcie, że Prokuratura zajmuje się tą sprawą, czekamy na efekty działania Prokuratury, natomiast nie wykluczamy także tego, że sami wystąpimy z zawiadomieniami, jeżeli nasze analizy pod kątem odpowiedzialności karnej dadzą pozytywną odpowiedź na to, czy należy z takimi zawiadomieniami wystąpić”. Ale Dyrektorzy Trzej wiedzą lepiej... Ćwierć miliarda złotych, które bez sensu ekonomicznego (ale też i bez zbytniego zapotrzebowania – patrz wyżej) wyłożymy jako Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej na ich pomysł to przecież nie ich problem, tylko Gminy... Dąbrowa Górnicza to jedna z najbogatszych gmin na prawach powiatu w kraju, ale biorąc pod uwagę zestaw Pomników Pana Prezydenta (m.in. Nemo, PKZ, ZCO, Ośrodek dla Niepełnosprawnych, Tucznawa, etc.), to nawet ten budżet bez zadłużania się nie da rady funkcjonować (nie licząc ZCO – ok. 310.000.000 złotych, tj. 8-krotnie więcej, niż na początku urzędowania Zbigniewa Podrazy). POST SCRIPTUM Jako post scriptum warto przedstawić Mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, cały korowód postaci publicznych związanych z budową i nadzorem nad ZCO, a to: • Dyrektor(ka) Trzeci(a) – POsłanka Beata Małecka-Libera poza dwoma pismami i używaniem ZCO jako hasła wyborczego nie zrobiła niczego konkretnego dla ZCO (choć była np. wiceministrem zdrowia od grudnia 2014 r.); a jedynie pozycja sprzęt medyczny z wpisanym płatnikiem Ministerstwo Zdrowia na kwoty kilkanaście-/kilkadziesiąt milionów złotych w planach finansowych Szpitala przedstawianych Radzie Społecznej aż do 2014 roku sugeruje, że takie przymiarki były. • Rada Społeczna Szpitala dwóch kadencji, tj.: 2010-2014 2014-2018 − Iwona Krupa − Iwona Krupa − Ilona Misztal − Ilona Misztal − Józef Juroff − Kamil Dybich − Krzysztof Tamborek − Krystyna Stępień − Bogusława Ciaś − Marek Węgrzynowicz • •

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Dąbrowie Gorniczej kadencji 2010-2014 na czele z Przewodniczącym p. Iwoną Kiernożycką Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej kadencji 2010-2014 na czele z Przewodniczącym p. Agnieszką Pasternak

Jako post scriptum drugie — zabawne (tak to ujmijmy) rozbieżności w tłumaczeniach Dyrektorów Dwóch co do zaistniałych faktów. Na przykład p.o. Dyrektor na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala 18 lipca 2013 r. „powiadomił, iż [...] 31 lipca w Warszawie odbędzie się rozstrzygnięcie ogłoszonego postępowania przetargowego na II etap (…). Dodał, że kolejnym etapem będzie realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i że liczy na zaangażowanie podmiotu tworzącego, gdyż Szpital nie jest w stanie udźwignąć wysokości tej inwestycji. Informacje te zostały przekazane w sytuacji, gdy w ww. postępowaniu przetargowym nie przewidziano trybu PPP”!!! „Z kolei na sesji Rady Miejskiej 26 marca 2014 r. Prezydent stwierdził: ‘Potwierdzę słowa Pana Dyrektora, który mówił tutaj jasno i wyraźnie, żadna praca przed rozstrzygnięciem przetargu się nie rozpoczęła’.” Tutaj „NIK zauważa, że już od 4 lipca 2013 r. wykonywano roboty budowlane w budynku diagnostyczno-zabiegowym ZCO objęte umową zawartą dopiero 5 sierpnia 2013 r., co potwierdzają zapisy ‘Dziennika budowy’ tego obiektu”. Oficjalnie mówi się na to „minięcie się z prawdą”, potocznie...

7

Dąbrowskie Księstwo Śmieciowe

Śmieciowy Biznes, czyli jak to się robi w Dąbrowie Górniczej Śmieci, a dokładniej – gospodarka odpadami, to świetny interes. Duże pieniądze przeznaczane w budżetach samorządów na zbiórkę i przetwarzanie odpadów stwarzają sytuację, gdy na tzw. rynku śmieciowym powstają grupy interesów, następuje podział terytorialny między działającymi nań firmami śmieciowymi, powstają też niejasne powiązania między biznesem a urzędnikami... Dąbrowa Górnicza nie zostaje niestety w tym wypadku w tyle, a wręcz przeciwnie wydaje się, że jest awangardą.

Sprawa śmieci od początku była w Dąbrowie Górniczej raczej... rozdysponowania zysków. Decyzja z dnie 3.09.1997 roku została dziwna. Świadczy o tym „grzech pierworodny”, powstały podjęta przez Prezydenta Miasta Henryka Zagułę i Zarząd Miasta przy prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki „wbrew logice i bez przymusu wynikającego z wcześniejszych Komunalnej, jednoosobowej spółki Gminy, gdzie – w wyniku zobowiązań prawnych”. działań nieumocowanych prawnie przedstawicieli Gminy Później już było tylko ciekawiej. 22.10.2001 r. do KRS w zarządzie spółki oraz radcy prawnego ALBA MPGK (będącej wpisano ALBA MPGK Sp. z o.o., gdzie jedynymi udziałowcami jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Prawnego UM w Dąbrowie byli Gmina Dąbrowa Górnicza z udziałami wartości Górniczej) – Gmina straciła kontrolę nad działalnością 3.252.000 zł (głównie aport rzeczowy w postaci gruntów) oraz Spółki. Najpierw bezpodstawnie obniżono wartość MPGK ALBA INTERNATIONAL GMBH BERLIN z udziałami z 10,74 mln złotych na 6,5 mln złotych (udziały wycenione przez wartości 3.395.300 zł. Czemu to jest ważne? Bo gdy samorząd konsultantów na 102 złotych Gmina w umowie zamieniono na... ma mniej niż 50% udziałów w spółce prawa handlowego, to 50 złotych) i podzielono na 130.000 udziałów po 50 złotych każdy. nie musi (i zazwyczaj tego nie robi) przedstawiać żadnych ALBA GmbH nabyła w przetargu pakiet udziałów w ilości 6.370 sprawozdań finansowych i innych informacji publicznych, które udziałów (a więc miała udział w ALBA MPGK poniżej 50%) po w przypadku udziałów większościowych w takich spółkach 218,75 zł za udział i zobowiązała się do zainwestowania w ciągu jest zobowiązany udzielać z mocy prawa. Gmina z zasady nie trzech lat kwotę 1.250.000 ówczesnych marek niemieckich. powinna mieć takich udziałów, bo wówczas nikt z samorządu Pomimo uchwały Rady Miejskiej o zgodzie „na przeznaczenie nie sprawuje pieczy nad mieniem publicznym w realizacji celu części kwoty (powyżej wartości nominalnej) na podwyższenie publicznego, (jakim jest na przykład gospodarowania odpadami). w przyszłości kapitału zakładowego Spółki proporcjonalnie do Do dnia dzisiejszego – choć partnerem Gminy najpierw było ilości posiadanych przez gminę udziałów”, nie zabezpieczono kilka zmieniających się spółek niemieckich, a końcowo jest na to żadnych środków w budżecie Miasta na 1996 i 1997 rok to ALBA Polska Sp. z o.o. (z jedynym właścicielem ALBA (ówczesny Prezydent Miasta Henryk Zaguła — skąd my go znamy INTERNATIONAL HOLDING GMBH) – „pilnuje się”, aby ilość – nie raczył zwrócić uwagi na taki szczegół), a przedstawiciele udziałów Gminy Dąbrowa Górnicza oscylowała w okolicach 48%. Gminy zgodzili się przy podpisywaniu porozumienia 23.10.1996 Sama ALBA MPKG Sp. z o.o. zarabia też na gruntach r., aby pożyczka ALBA GmbH dla ALBA MPGK w wys. 478 tys. wniesionych aportem przez Gminę – w 2007 roku na takim złotych (m.in. na skomputeryzowanie przedsiębiorstwa) nie była gruncie powstało EXPO SILESIA — Centrum Targowooddana, tylko przeznaczona „na jednostronne podwyższenie Konferencyjne w Sosnowcu. Teraz też widać wyrównane kilka kapitału zakładowego przez wspólnika ALBA GmbH, a to w wys. hektarów obok siedziby spółki (i spółki matki, tj. ALBA Polska maksymalnej 20%”!! Sp. z o.o. – swoją drogą ciekawe, kto komu wynajmuje lokal na Jak stwierdziła w protokole Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej siedzibę?) na ulicy Starocmentarnej 2. w Dąbrowie Górniczej: „podwyższono kapitał o 535 tyś. zł. W 2004 roku ALBA przebranżowiła się na działalności głównie i stanowi on obecnie 1.861.000 zł. ALBA GmbH zyskała 505.268 zł., usługowe (m.in. wynajem, dzierżawa maszyn i urządzeń oraz gmina Dąbrowa Górnicza straciła 484.831 zł., a pracownicy Spółki budowa i zarządzanie obiektami), choć gospodarkę odpadami stracili 20.445 zł.”. też miała wpisaną w KRS. W czerwcu 2007 roku w ALBA MPGK W wyniku przejęcia przez ALBA GmbH udziałów do wysokości pojawia się Marek Lipczyk (z wykształcenia animator kulturalno72,3% (doszły jeszcze odsetki od pożyczki) Gmina utraciła wpływ oświatowy, następnie polityk PZPR, SdRP, PPPP, SLD i biznesmen, na m.in. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki jak również mentor obecnego Prezydenta Miasta Dąbrowa i Rady Nadzorczej, zbycie i nabycie nieruchomości czy sposób Górnicza Z. Podrazy — ze wskazania którego reprezentuje


8 Gminę w Spółce), a już w sierpniu 2007 roku ALBA MPGK Sp. z o.o. wygrywa przetarg na „Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Dąbrowa Górnicza wraz z utrzymaniem czystości”. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, a następnie powołany przez Radę biegły, stwierdziły szereg nieprawidłowości (!) związanych z warunkami przetargu, gdzie jedyną firmą, która się zgłosiła do przetargu i oczywiście go wygrała, była dąbrowska ALBA. Zdaniem kontrolujących warunki przystąpienia do przetargu, określone przez dąbrowski magistrat, były zbyt restrykcyjne i spełnić je mogła faktycznie tylko ALBA MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Takimi wymogami były: • lokalizacja zaplecza firmy w promieniu 25 km od centrum Dąbrowy Górniczej (Placu Wolności 1), • posiadanie 60-cio osobowego zespołu ludzi do realizacji zadań stanowiących przedmiot przetargu oraz • przedstawienie określonych bardzo wysokich kwotowo referencji. Tymczasem, np. jeden z dużych zakładów oczyszczania i wywozu nieczystości, który teoretycznie mógłby przystąpić do przetargu, miał swoją siedzibę o ok. 4 km dalej, niż chcieliby tego dąbrowscy urzędnicy. Wymóg dotyczący 60-cio osobowej załogi, zdaniem komisji rewizyjnej, także nie ma podstaw w sytuacji, gdy zamawiający dopuszcza podzlecanie uzgodnionych prac. Jeśli zaś chodzi

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017 o wymagane referencje, nawet ALBA z trudem przekroczyła 1.024.400,00 zł w latach 2005-2007), a w grudniu 2012 roku żądane przez dąbrowskich urzędników kwoty. nastąpiło przekazanie majątku Lipówki II do ALBA Sp. z o.o. za... Kontrolujący przetarg mieli także inne wątpliwości. — „Zachodzi 18.000.000 złotych. 50% spadek wartości takiej inwestycji w ciągu przypuszczenie, że w związku z brakiem upoważnienia Prezydenta 4 lat zadziwia... Jak wynika z dokumentów, budowa składowiska, Miasta do zaciągania zobowiązań finansowych, do kwoty nie jako zadania inwestycyjnego, rozpoczęła się w 2002 roku, czyli większej niż 30 mln zł, zostały podjęte działania przekraczające jeszcze za kadencji prezydenta M. Lipczyka (i trwała do 2008 roku). udzielone uprawnienia” — czytamy we wnioskach pokontrolnych. A w 2015 roku ALBA MPGK Sp. z o.o. zaczyna (według wpisu w KRS) Tymczasem, przetarg ten ogłoszony został na kwotę ponad prowadzić działalność związaną z odpadami niebezpiecznymi.... 43 mln zł, a dopiero w późniejszym etapie zmniejszono wysokość Rok wcześniej, w wyniku uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego świadczonych usług do kwoty 30 mln zł. instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Ale UOKiK orzekł, że nie może podjąć działań w tej sprawie, „Lipówka II” otrzymała status instalacji regionalnej (RIPOK) dla bo... się przedawniło. I tak sytuacja została zalegalizowana przez Regionu II. Prezydenta Zbigniewa Podrazę. Przedstawimy teraz inny, jeszcze bardziej intratny interes związany Następna sprawa związana była z Lipówkami, tj. składowiskami z zagospodarowaniem odpadów, prawdopodobnie niezbyt legalny, śmieci. ALBA MPGK Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Dąbrowa związany z utylizacją niebezpiecznych odpadów (patrz Superwizjer Górnicza zarządza Składowiskiem Odpadów „Lipówka 1”, które TVN24 z dnia 9 września 2017 r. czy informacje TVP3 Katowice, od 31.12.2009 r. do 31.12.2015 roku było w fazie rekultywacji. iż „inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali na autostradzie Ciekawsza historia wiąże się z całkiem nowym składowiskiem A4 ciężarówkę nielegalnie przewożącą śmieci z Niemiec do Żor”). Lipówka II. Budowa składowiska odpadów komunalnych Taki proceder prawdopodobnie też jest obecny w naszym mieście, Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych o czym m.in. piszą w ww. reportażu dziennikarze TVN24: to koszt 35.486.000 złotych (plus jego rewitalizacja za „Mężczyzna znający rynek, pytany przez reportera „Superwizjera”, w jaki sposób można zorganizować pozbywanie się niebezpiecznego odpadu, wyjaśnił, że firmy, które pozyskują pozwolenia niejednokrotnie są ściśle związane z urzędnikami samorządowymi. Z protokołu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, wynika, że „Clif” korzystał z usług firmy konsultingowej z Dąbrowy Górniczej. Należy ona do byłego prezydenta tego miasta (ciekawe, którego? – przyp. aut.). Jej siedziba mieści się naprzeciwko urzędu. Kiedy dziennikarz „Superwizjera” udając petenta, zaoferował grunt, który można wypełnić odpadami, trafił do znajdującej się na tym samym piętrze fundacji, gdzie zaoferowano mu pomoc. Podający się za przedstawiciela fundacji mężczyzna, który umówił się z dziennikarzem „Superwizjera” współpracował również ze skawińskim „Clifem”. W imieniu firmy składał wnioski o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. Mężczyzna tłumaczył, że wykonuje dla „Clifa” prace z zakresu ochrony środowiska. Z oficjalnych informacji ze strony internetowej wynika, że fundacja zajmuje się organizowaniem proekologicznych akcji. Nic nie wskazuje na działalność konsultingową czy usługi dla spółek z rynku odpadowego. Z dokumentów, do których dotarli reporterzy „Superwizjera” wynika, że fundacją kieruje dyrektor zarządzająca w firmie byłego prezydenta Dąbrowy Górniczej (ciekawe, którego? – przyp. aut.). Odmówiła jednak rozmowy reporterom.” (źródło: http://www.tvn24.pl) Nasuwają się pytania: 1. Skąd (zarówno jeśli chodzi o region, jak i kraj pochodzenia) odpady niekoniecznie komunalne przewożone są na nielegalne wysypiska/tereny udostępnione przez pazernych (lub nieświadomych) właścicieli terenu w Zagłębiu Dąbrowskim i na Śląsku? 2. Gdzie składowane są odpady mniej lub bardziej bezpieczne – czy takie tereny, jak np. strefa inwestycyjna w Tucznawie (o Bytomiu nie wspominając) są w jakiś sposób kontrolowane przed ewentualnymi nadużyciami przez służby środowiskowe? 3. Jaką dokładnie rolę może odgrywać osoba byłego prezydenta Dąbrowy Górniczej w procederze utylizowania śmieci na terenach do tego nie przeznaczonych? I wiele innych pytań, których wyartykułowanie będzie możliwe po zdobyciu następnych dowodów. Aby Państwo wiedzieli, o jakich kwotach mówimy (czy raczej piszemy), to poniższy kolejny cytat ze strony internetowej TVN24 powinien to Wam uzmysłowić. „Wytwórca odpadu za profesjonalne zutylizowanie ciężarówki z niebezpiecznymi chemikaliami legalnie musi zapłacić nawet 50 tysięcy złotych. Tyle kosztowałoby unieszkodliwienie zatrzymanego przez policję nielegalnego transportu. Tymczasem skawiński „Clif” nie ma instalacji do utylizacji. Teoretycznie musi korzystać z legalnie działających zakładów. Jednak z ujawnionych przez firmę danych, uśredniona cena za ciężarówkę to niecałe 10 tysięcy złotych. (40 tysięcy różnicy na jednej ciężarówce razy setki i tysiące ciężarówek – to kwota, o której mówimy).” Jako post scriptum – według danych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, co roku do odbioru i zagospodarowania odpadów budżet Gminy dopłaca kilka milionów złotych, np. w 2016 roku – ok. 5.000.0000 złotych! Może już czas na nowy przetarg i zmianę obsługującej wywóz i przeróbkę odpadów Spółki?!


9

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

Przemysław Baran Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy Górniczej „Dąbrowiak” powstało w 2012 roku. W swojej działalności koncentruje się m.in. na dbaniu o rozwój wspólnoty mieszkańców Dąbrowy Górniczej, inicjowaniu i wdrażaniu nowych przedsięwzięć zmierzających ku rozwojowi Miasta – z zakresu urbanistyki, architektury, sportu, kultury i sztuki, popularyzacji zasad dobrego sąsiedztwa, wzajemnego szacunku, udzielania pomocy oraz organizowaniu Mieszkańców (głównie młodzieży) do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, samorządowym. „Dąbrowiak” wraz z innymi stowarzyszeniami stanęło także po stronie mieszkańców w nagłośnionym w mediach proteście związanym z przypłynięciem niebezpiecznych odpadów z Salwadoru. Dzięki tym działaniom udało się zablokować transport odpadów. „Dąbrowiak” jest stowarzyszeniem, które pamięta również o najmniejszych mieszkańcach naszego miasta. W tym roku

„Chudy Wilk” „Spośród twórców harcerstwa 12 wyróżniono stopniem harcmistrza Rzeczypospolitej: 4 instruktorki i 8 instruktorów. Tylko jeden z nich, Henryk Glass, znany jako Chudy Wilk, przez 65 lat brał czynny udział w pracy harcerskiej.” (Andrzej Glass – syn). W osadzie Dąbrowa Górnicza, w patriotycznej polskiej rodzinie, 19 maja 1896 roku przychodzi na świat Henryk Glass. Jego rodzice, Zofia z Carneeyów i Karol Glass, przenoszą się do Kijowa, gdzie w Gimnazjum Realnym im. św. Katarzyny kontynuuje naukę. I tu zaczyna się problem z opisaniem jego życia, gdyż zaczyna działać w tylu organizacjach, że ten artykuł rozrósł by się do niebotycznych rozmiarów, dlatego podam tylko część informacji z jego życiorysu. Kierował tajną polską Korporacją Uczniowską, wstąpił do również tajnego „Sokoła”, z ramienia którego został delegatem do Komendy Skautowej. R E K L A M A

W roku 1915 rozpoczyna studia w Kijowskim Instytucie Handlowym. W 1916 ukończył konspiracyjną szkołę podoficerską POW. Złożył Przyrzeczenie Harcerskie i w tym samym roku przeszedł kurs instruktorski Naczelnictwa, a pod koniec roku objął II Kijowską Drużynę Harcerzy, którą przekształcił w Drużynę Sztabową Naczelnika Harcerstwa. W grudniu zostaje przybocznym Naczelnika Stanisława Sedlaczka i sekretarzem Naczelnictwa. W roku następnym powołany w skład Naczelnictwa zostaje członkiem Sztabu Skautowego i w tym samym roku zostaje instruktorem. Na dodatek razam z Tadeuszem Sopoćko wydaje podręcznik „Książeczka harcerza”. Zostaje Szefem Szta-

po raz drugi współorganizowało Dzień Dziecka na Pogorii III, który cieszył się dużym zainteresowaniem, zapewniając liczne atrakcje oraz nagrody dla dzieci. Grupa aktywnych ludzi, która tworzy Organizację, stara się różnymi sposobami wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz występować w obronie interesu publicznego społeczności lokalnej.

Foto: www.stefczyk.info

Pierwszym działaniem jakie podjęło Stowarzyszenie był projekt związany z Dąbrowskim Dworcem PKP — flashmob „gdzie jest dworzec?”. Podczas tego wydarzenia kilkanaście osób przebranych za kolejarzy, z transparentem, gwizdkami i symbolicznymi biletami kolejowymi, skandując przemaszerowało pod budynek dąbrowskiego dworca. Był to projekt, który zapoczątkował walkę o to, aby w Dąbrowie Górniczej powstał dworzec PKP z prawdziwego zdarzenia.

bu Skautowego. Pod koniec 1918 roku zostaje delegatem na zjazd harcerstwa w Lublinie, który podjął decyzję o założeniu Związku Harcerstwa Polskiego. Następnie kończy studia i oddaje się pracy konspiracyjnej tworząc we współpracy z POW i polskim wywiadem harcerską siatkę informatorów. Rok 1919 przynosi mu p.o. Naczelnika tajnego Harcerstwa Polskiego na Rusi i Rosji. Jako, że jego działania wywiadowcze dawały się we znaki bolszewikom, w czerwcu 1919 roku Czerezwyczajka wydaje na niego wyrok śmierci, co prowadzi go w następnym roku do II Oddziału. Zostaje oficerem wywiadu i jako dowódca harcerskiej grupy dywersyjnej prowadzi działania na tyłach Armii Czerwonej. Po wojnie kończy w Warszawie specjalizację z ekonomii politycznej w Wyższej Szkole Handlowej. W 1921 zostaje Naczelnikiem Głównej Kwatery Męskiej ZHP. Następnie otrzymuje tytuł Harcerza Rzeczpospolitej, a 1927 roku otrzymuje najwyższy stopień harcerski – Harcmistrz Rzeczypospolitej. Ożenił się z Elą Grabską, córką Stanisława Grabskiego. W 1925 roku zakłada Porozumienie antykomunistyczne — słynny Antyk. W tym samym czasie zostaje drugi raz skazany na karę śmierci. Tym razem przez Komunistyczną Partię Polski,

która postanowiła dokonać na niego zamachu bombowego. Na szczęście ten się nie udał. Ściśle współpracuje z Kościołem Katolickim m.in. z ks. Kardynałem Augustem Hlondem i ks. Stefanem Wyszyńskim. Po wybuchu II wojny światowej wstępuje do ZWZ i II Oddziału. Następnie AK i NSZ. Zostaje szefem nowego Antyku i ponownie dostaje karę śmierci, tym razem chce go zgładzić PPR. Walczy w powstaniu warszawskim. W 1945 roku opuszcza Polskę udając się na emigrację do Londynu, gdzie do końca życia pracuje z harcerzami. Umiera 14 stycznia 1984 roku i zostaje pochowany w Londynie. Dopiero w 2006 roku można było sprowadzić prochy jego i jego żony do Polski i złożyć je na Powązkach. Został odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Powyższy tekst mówi tylko o części jego życia i aby pokazać jego dokonania w harcerstwie, w wojsku czy mówiące o jego książkach i publicystyce, musielibyśmy poświęcić ponad połowę stron „Głosu Dąbrowskiego”. Uważam, że Henryk Glass, jak żaden inny Dąbrowianin zasłużył sobie na pomnik i ulicę w naszym mieście, dlatego ten tekst zakończę słowami prezesa IPN-u dr. Jarosława Szarka, który w swym biogramie Henryka Glassa „Chudego Wilka” napisał: „Na areopagi III RP droga wiedzie przez KPP-PPR-PZPR, a nie szlakiem, jakim podążał wiernie przez całe życie Henryk Glass. Jego życiorysem i zasługami można obdzielić kilka postaci. Jednakże poza garstką harcerzy, kilkoma historykami nikt go nie zna, nie ma szkoły jego imienia, nie ma ulicy, bodaj skromnej tablicy. Dzisiaj podobnie jak w PRL, skazany jest na zapomnienie.”(„Paczka od kominternu”, „Nasz Dziennik”, 12. 11. 2012 r.). Józef Kowalski, Prezes Towarzystwa Pamięci Henryka Glassa „Chudego Wilka” Wilki


10

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

Nielegalny parking na Tworzniu Jan Pietraga, Stowarzyszenie Mój Tworzeń Jest takie miejsce i taka sprawa, która łączy Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Straż Miejską, Policję oraz ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza, ulica Tworzeń na skrzyżowaniu z Aleją Piłsudskiego (na zdjęciu). Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsce to jest zakwalifikowane jako tereny zieleni urządzonej — parki, skwery, zieleńce, ścieżki piesze i rowerowe, place zabaw, terenowe urządzenia rekreacyjne i sportowe. Jeszcze kilka lat temu była tam łąka, potem zaczęły tam parkować TIR-y, a po ich usunięciu przez policję (wskazaliśmy na Kodeks drogowy, gdzie obowiązuje zakaz parkowania na terenach mieszkaniowych zespołu pojazdów) teren został zaanektowany przez pracowników Huty Katowice (właściciel – AMP S.A.) jako darmowy parking dla samochodów osobowych. W chwili obecnej ten teren stał się rozjeżdżonym placem, zmieniającym się w bajoro po każdym deszczu – co kończy się olbrzymimi warstwami błota na jezdni, chodniku oraz ogrodzeniach posesji mieszkańców Tworznia. Pomimo licznych interwencji mieszkańców dotyczących nielegalnego parkowania samochodów osobowych, jak również wniosku Stowarzyszenia Mój Tworzeń o wszczęcie postępowania o nieprzestrzeganie zapisów art. 59 ust. 3 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, urzędnicy dąbrowskiego

magistratu regularnie nic nie robią w tej sprawie, unikając wszczynania postępowania lub kończąc na stwierdzeniu faktu, że takie łamanie prawa istotnie ma miejsce („we wskazanej lokalizacji nie wyznaczono terenu przeznaczonego na parkowania oraz postój pojazdów. Teren nieruchomości gruntowych (właściciel Gmina Dąbrowa Górnicza) jest samowolnie wykorzystywany do postoju pojazdów osobowych, co potwierdzono w ramach przeprowadzonej wizji w terenie”!!!). Nie zważając na zawiadomienia Straż Miejska nie interweniuje oświadczając, że parkujący nie łamią jej zdaniem prawa, a Policja po kilku interwencjach poinformowała, iż może skutecznie działać jedynie w wyniku powiadomienia przez właściciela gruntu, czyli Gminę. A Gmina z ta-

kim zawiadomieniem ani razu jeszcze nie wy- lokalną, bezradnie rozkładają ręce (hałasować stąpiła, przyczyniając się do niszczenia terenu i truć sąsiadów można, pomóc im przywołując oraz infrastruktury, będącej własnością zarów- do porządku swoich pracowników – nie da się; no Urzędu Miejskiego, jak i przede wszystkim silni dla słabych, za słabi dla... silnych?). Czeski film. A rozwiązanie jest banalnie proMieszkańców ulicy Tworzeń i Miasta Dąbrowa ste – wystarczy obrócenie znaku drogowego Górnicza. Niszczony jest również przez jeżdżące przezeń „B-35 zakaz postoju” przy przejściu dla pieszych samochody (położony na terenach użyczonych o 90 stopni i ew. umieszczenie tabliczki informuprzez Tramwaje Śląskie S.A.) chodnik, wybu- jącej o objęciu nim terenów położonych z tej strodowany za 220 tys. złotych ze środków budżetu ny drogi! Gdy po kilkunastu miesiącach walki partycypacyjnego Miasta Dąbrowa Górnicza. znak ten pojawił się przy wlocie na Tworzeń, poNie czyszczony jest ani chodnik, ani (no, może stawiono go... frontem do drogi, co oznacza, że okazjonalnie) jezdnia przez właściciela tego tere- zakaz postoju dotyczy... Mieszkańców?! Albo też – dla odpornych na sugestię kierownu, tj. Gminę Dąbrowa Górnicza. Powiadomieni o sprawie kierujący Arcelor- ców – postawienie słupków wzdłuż całego plaMittal Poland S.A., którego pracownicy niszczą cu... Panie Prezydencie, to jakaś paranoja... zieleń wchodząc w konflikt ze społecznością

Staszic – osiedle czy getto? Grzegorz Jaszczura

R E K L A M A

Pierwszy raz takie nieprzyjemne porównanie padło na niegdyś ekskluzywnym osiedlu Staszica ze strony samych mieszkańców, po zamknięciu skrzyżowania DK 94 z ul. Staszica, Ziemby i ul. 11-go Listopada, przez Pana Prezydenta Z. Podrazę. Mieszkańcy zostali odcięci od dojazdu do Gołonoga i Centrum. Mimo głośnych protestów trwa- argumentował swoją decyzję kojących kilka miesięcy, blokowa- niecznością dostosowania DK 94 niu drogi, opracowaniu projektu do lepszych standardów. Było to innego rozwiązania, etc. nic się w 2008 r. nie dało zrobić! Pan Prezydent Przy okazji poprawy bezpieczeństwa drogowego, co było także argumentem prezydenta, przyporządkowano teren osiedla do Komisariatu Policji w Ząbkowicach! Co niewątpliwie wymaga wyobraźni. Sam, jako radny sugerowałem wtedy rozwiązanie w postaci sk rz y ż owa nia dw upoziomowego, przypominam, że zamknięto także skrzyżowanie i przejazd na Podlesiu. Ale to było echo. Nie minęło kilka lat, przeprowadzono w międzyczasie, także przy bardzo dużym udziale budżetu mieszkańców Dąbrowy Górniczej, remont DK 94. Dziwnym trafem opóźniano realizację obiecywanego zjazdu (ślimaka) przy

ul. Wojska Polskiego. I było tak do momentu, gdy ze dwa lata temu pojawił się inwestor hipermarketowy na terenie nota bene już prywatnym (po byłych DZN, za dawnym Realem). Obecnie mamy już i zezwolenie na budowę nowego tzw. parku handlowego (Vendo Park), pierwszego tego typu w województwie obejmującym także nasze Zagłębie Dąbrowskie i będziemy mieli nową stację benzynową, a nawet dogodny zjazd z drogi DK 94, nie pisząc o bezkolizyjnym włączeniu do ruchu w ciągu ul. Wojska Polskiego plus ze dwa ronda! Można? Okazuje się, że gdy chodzi o kolejny biznes, to można. Ciekawe, ile na nowy układ drogowy przeznaczy inwestor, a ile mieszkańcy? Jednocześnie po drugiej stronie, czyli na os. Staszica nie dzieje się nic. Mieszkańcy czują się coraz bardziej zapomniani przez władze miasta, któremu płacą podatki. Ostatnio nawet przestały świecić latarnie uliczne. Jeszcze kilka lat i o te tereny upomni się Sosnowiec albo Strzemieszyce.


NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

Z wizytą u Antoniego ks. Tomasz Zmarzły Na mapie Zagłębia i diecezji sosnowieckiej, wśród miejsc poświęconych Bogu i Jego świętym na uwagę zasługuje sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. Erygowane zostało 13 czerwca 1997 r. przez biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB. Pierwszy kościół wybudowano w latach 1675–1678, Zmarł 13 czerwca 1231 r. w Arcella koło Padwy. Grzea poświęcił go 18 września 1678 r. biskup krakow- gorz IX kanonizował go 30 maja 1232 r. Tytuł dokski Andrzej Trzebnicki. Świątynia była wielokrotnie tora Kościoła nadał mu papież Pius XII 16 stycznia przebudowywana, m.in. w 1753 r. i w latach 1889– 1946 r. W Polsce kult św. Antoniego w sposób szcze1890. Ponownego uroczystego poświęcenia (konse- gólny szerzy zakon franciszkański, czego wymowkracji) pw. Narodzenia NMP i św. Antoniego 26 maja nym przykładem jest budowa licznych kościołów pod 1892 r. dokonał biskup kielecki Tomasz Teofi l Kuliń- jego wezwaniem, wznoszenie ołtarzy i zakładanie ski. We wnętrzu na uwagę zasługuje m.in. neorene- bractw prowadzących działalność charytatywną. Od sansowe wyposażenie wykonane w większości przez XVII w. znana jest praktyka tzw. wtorków św. AntoStanisława Langmana oraz dekoracja malarska ścian niego – dnia szczególnej modlitwy za jego wstawieni sklepień wykonana w latach 1889–1892 przez Piotra nictwem. Praktyka ta wzięła swój początek z Padwy, Nizińskiego. Od momentu wybudowania w świątyni gdzie w każdy piątek wspominano jego śmierć, a we w 1721 r. trzeciego ołtarza ku czci św. Antoniego z Pa- wtorek pogrzeb. Innym zwyczajem jest jałmużna dla dwy datuje się szczególny kult świętego. ubogich zwana „Chlebem św. Antoniego”, rozpoŚwięty Antoni, właściwie Ferdynand Bullone, uro- wszechniona od drugiej połowy XIX w. Święty Andził się w 1195 r. w Lizbonie. W 1220 r. wstąpił do Za- toni jest patronem rzeczy zgubionych i skradzionych, konu Braci Mniejszych (Franciszkanów) i był jednym opiekunem dzieci i młodzieży. W ikonografii przedz najbardziej cenionych kaznodziejów XIII w. Wykła- stawia się go najczęściej z Dzieciątkiem Jezus, lilią, dał fi lozofię na uniwersytecie w Bolonii. Obdarzony księgą lub chlebem. był wieloma charyzmatami, m.in. darem wymowy, Figura św. Antoniego z gołonoskiego sanktuarium bilokacji, czytania w ludzkich myślach i sumieniach. ukazuje go w postawie stojącej. W lewej ręce trzyma lilię, a prawą obejmuje Dzieciątko Jezus. Święty ubrany jest we franciszkański habit przewiązany sznurem. Nagi Jezus w złotej przepasce na biodrach unosi prawą rękę do góry, a nogi wspiera na podwyższeniu okrytym tkaniną ozdobioną złotymi frędzlami, na którym leży księga. Wokół głowy św. Antoniego widnieje złota aureola. Gospodarzami tego wyjątkowego miejsca, gdzie św. Antoni z Padwy odbiera wyjątkową cześć są Ojcowie Franciszkanie. Administrują oni parafią od 1951 r. W każdy wtorek zapraszają na nabożeństwo antoniańskie oraz na doroczny odpust 13 czerwca, gdzie gromadzą się wierni nie tylko z parafii, ale także z odległych okolic Zagłębia i diecezji sosnowieckiej. Gołonowskie wzgórze z kościołem i klasztorem to nie tylko charakterystyczne miejsce widoczne z wielu stron miasta i okolicy, to także szczególny znak wiary. Kierując wzrok ku górze nie możemy zapomnieć, że nasza ojczyzna jest w niebie. A Święci Pańscy, ze św. Antonim z Padwy, pomagają nam tam dotrzeć. R E K L A M A

11


12

NR 4 (5) WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2017

Młodzieżowa Rada Miasta – kiedy powstanie? Stowarzyszenie Młoda Prawica Działacze oddziału Młodej Prawicy z naszego województwa ruszyli z inicjatywą zbierania podpisów pod petycją do Urzędu Miasta o utworzenie młodzieżowej Rady Miasta; równocześnie prowadzą kampanię w social mediach. Od redakcji: Warto dodać, że władze Dąbrowy Górniczej (zarówno Prezydent Miasta, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej) raczej nie są nastawione przychylnie do tego pomysłu (może dlatego, że trudno opanować wulkan młodzieżowej inwencji i kreatywnych pomysłów na funkcjonowanie Miasta, niekoniecznie zbieżnych ze skrajnie lewicowym zatęchłym spojrzeniem tejże władzy). Stowarzyszenie Młoda Prawica i Centrum Aktywności Obywatelskiej powinni połączyć działania, przekonać rzesze Młodych Dąbrowian do pomysłu wpływu na bardziej prawidłowy rozwój Dąbrowy Górniczej, a następnie wspólnie wystąpić do organu samorządowego z inicjatywą powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Sądzimy, że mogą tu bardzo liczyć na wsparcie Posła na Sejm RP Roberta Warwasa.

Jan Kowalski – mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, rysownik i karykaturzysta, w latach 70tych publikował swe prace w „Szpilkach” i „NURT-cie”, w latach 80tych w austriackim „Kurierze”, następnie w Australii w „Western Mail”, „Western Farmer” i „West Australian”.

KRZYŻÓWKA DĄBROWSKA

Można powiedzieć, że prawie w tym samym czasie działania, które zmierzają do utworzenia młodzieżowej rady podjęło dąbrowskie tzw. Centrum Aktywności Obywatelskiej. Działania zaczynają się po raz kolejny, jest to związane także z małym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Próby były podejmowane już w 2014 i 2016 roku, ale niestety kończyły się upadkiem inicjatyw. Teraz, gdy o ten sam cel starają się dwa podmioty istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Młodzieżowa Rada Miasta zagości w naszym mieście. Działania, które zmierzają do utworzenia rady wychodzą powoli na ostatnią prostą. Młoda Prawica walczy o poparcie samorządu terytorialnego poprzez petycję. Zapewne w ciągu najbliższego miesiąca kwestia Rady rozstrzygnie się na dobre.

Twórzmy Rady Dzielnic i Osiedli mieszkańcom prawa do decydowania o swoich warunkach życia i swoim otoczeniu, decydowania o tym jak działają w jego otoczeniu instytucje gminne i jak wydawane są pieniądze z budżetu na jego dzielnicę. Budowa społeczeństwa obywatelskiego musi zawierać program otwarcia instytucjonalnego i stworzenia takich warunków, żeby więź pomiędzy mieszkańcami a instytucjami samorządowymi, obojętnie jakiego szczebla, była silna. Rady Dzielnic i Osiedli to jeden z elementów systemu samorządowego, który w mieście mającym ok. 120 000 mieszkańców uważam za niezbędny dla zapewnienia mieszkańcom wszystkich dzielnic, nawet najbardziej odległych, udziału w życiu miasta i stworzeniu szansy do decydowania o sprawach swojej lokalnej wspólnoty. To jeden z ważnych elementów budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego zapraszam wszystkich chętnych do tworzenia Rad Dzielnic lub Osiedli do kontaktu z Radnymi Klubu Radnych PiS. Jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy.

Jerzy Reszke Rady Dzielnic i Osiedli powinny stać się ważnym elementem systemu samorządowego Dąbrowy Górniczej. Rady, aby mogły w pełni funkcjonować, muszą mieć prawa i obowiązki, ale również muszą zostać określone od nowa obowiązki Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego wobec rad. Nie mogą one być strukturami wyłącznie fasadowymi, które nic nie mogą. Mimo nieprzyznania Radom uprawnień jestem za ich tworzeniem. Są one szansą na ożywienie życia publicznego zwłaszcza w dzielnicach, w których brak jest aktywnych organizacji społecznych. Jeżeli w danej Radzie zbierze się grupa świadomych i odważnych mieszkańców, to taka grupa może dużo zrobić mimo braku uprawnień. I Rada może wtedy rzeczywiście stać się animatorem życia w dzielnicy. Samorządność to danie

Cytrynowy  Zimą na rzece 

Ryba z wąsami  Wynik dodawania 

8

Dumny ptak  Znak zodiaku 

Sportowa „Centrum”  Najstarsza huta w Dąbrowie 

Obchodzi imieniny 20.XI 

Mariański 

Patronka górników  Drzewo naszego miasta  Dąbrowski kabaret 

Rodzaj lampy  Rzeka w niemczech 

Flirt  Rachunkowe  Sylwestrowy 

Zdobycz 

2

Pierwiastek Skłodowskiej 

100 m2 

Drań 

6

4

Fruwa nad plażą 

Duża papuga 

Migdałowy kłopot 

Siostra Kaja 

3

1 Czarne złoto 

Opracował: Artur Tuleta

Skwaszona 

5

Hasło:

1

2

3

4

7

5

6

7

R E K L A M A

Redakcja „Głosu Dąbrowskiego” uważa, że nasze miasto to nie tylko centrum, ale również dzielnice przyległe zwane zielonymi, w których dzieje się wiele i to nie zawsze dobrego, ale wręcz odwrotnie – wiele złego, a Mieszkańcy tych terenów nie mają się do kogo zwrócić ze swoimi problemami. Dlatego tych, którzy mają problemy i potrzebują pomocy, zapraszamy do kontaktu z nami, z „Głosem Dąbrowskim”, na adres redakcja@glosdabrowski.pl

8

Głos Dąbrowski nr 4(5)/2017  
Głos Dąbrowski nr 4(5)/2017  
Advertisement