__MAIN_TEXT__

Page 50

WYDARZENIA tylko człowiek o wielkim sercu mógł podjąć takie działanie, jak to z Gruzji w 2008 roku. – W roku 2011 po tej tragedii zdecydowaliśmy, że musimy upamiętnić Lecha Kaczyńskiego, który tak wiele zrobił dla stosunków polsko-ukraińskich i polsko-gruzińskich – powiedziała Natalia Iszczuk, prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie  – Nie spotkało się to z akceptacją Rady Miasta, ale kiedy zmieniły się władze w Żytomierzu, w ramach dekomunizacji, prezydent miasta, Sergiusz Suchomłyn poparł naszą inicjatywę. Z kolei prezydent Żytomierza powiedział, że na razie miasto, któremu przewodzi, jest doskonałym przykładem pokojowej koegzystencji Polaków i Ukraińców. – Lech Kaczyński był wielkim synem narodu polskiego i wielkim przyjacielem Ukrainy. Tym gestem chcemy wyrazić wdzięczność Polsce i Polakom za pomoc i poparcie dla jego kraju – zaznaczył Serhij Suchomłyn. Do uczestników uroczystości list wystosował prezydent Andrzej Duda, a odczytał minister Kwiatkowski. Andrzej Duda podkreślił, że cieszy się, że władze i mieszkańcy Żytomierza pielęgnują pamięć o Lechu Kaczyńskim  – „wybitnym mężu stanu i wielkim przyjacielu Ukrainy”. – Prezydent Lech Kaczyński przywiązywał ogromną wagę do relacji polsko-ukraińskich. Nasze dobre stosunki uważał osobiście za wyraz faktycznego stanu wzajemnych uczuć i postaw Polaków i Ukraińców – napisał prezydent. Zaznaczył, że Lech Kaczyński jako polityk postrzegał polsko-ukraińskie relacje jako niezmiernie ważny element kształtowania solidarności europejskiej i współpracy regionalnej. I dlatego też konsekwentnie zmierzał do budowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu narodów Europy Środkowej i Wschodniej, w której istotną rolę odgrywają oba nasze państwa – czytamy w liście. Minister Adam Kwiatkowski mówiąc o uroczystości stwierdził: „To jest bardzo ważne, te słowa o tym, że Polska jest przyjacielem

50 / Popular Science Magazine

Profile for Głos Polonii

Głos Polonii Nr 19-20  

Głos Polonii Nr 19-20  

Profile for glos777
Advertisement