Page 1

A Chairde,

Nuachtlitir Teaghlaigh D’oscail Naíscoil an Chéide a doirse do phobal an bhaile le déanaí nuair a reáchtáladh lá oscailte do pháistí na naíscoile agus dá gcuid tuismitheoirí ar na mallaibh. Bhí Glór na nGael i láthair ar an lá le tacú a léiriú do na teaghlaigh agus lena spreagadh bheith páirteach linn amach anseo. Bhí ionadaí ann ó Líofa chomh maith le roinnt freebies a thabhairt amach agus le cuidiú le tuismitheoirí teach tar fhoinsí foghlama Gaeilge. Tá an coiste ag obair go dúthrachtach le dhá bhliain anois le hoideachas réamhscolaíochta a sholáthar ar an Chéide trí mheán na Gaeilge. Tá an naíscoil úr lonnaithe ag clubtheach CLG an Chéide ar Bhóthar Ard Mhacha ar an bhaile. Déanann Glór na nGael comhghairdeas le coiste na naíscoile agus guíonn muid gach rath ar na múinteoirí, ar na páistí agus ar a gcuid tuismitheoirí.

fáilte go dtí an eagrán seo de nuachtlitir teaghlaigh Ghlór na nGael. San eagrán seo gheobhaidh tú blaiseadh d’imeachtaí Ghlór na nGael a bhí againn ar na mallaibh chomh maith le grianghrafanna. Fosta, gheobhaidh tú eolas ar imeachtaí atá ag teacht aníos i rith an fhómhair, deireadh seachtaine eachtraíochta do theaghlaigh ina measc. Tá súil againn go mbaineann sibh sult as.

www.glornangael.ie teaghlaigh@glornangael.ie (00353) 46 943 0974


Deireadh Seachtaine Eachtraíochta do Theaghlaigh Tá deireadh seachtaine eachtraíochta á eagrú

costas sin lóistín oíche Aoine, bricfeasta, lón

ag Glór na nGael do theaghlaigh Ghaeilge ag

agus imeachtaí an lae.

Ionad Eachtraíochta Chairlinn, Contae Lú, Dé hAoine agus Dé Sathairn 23 agus 24 Deireadh Fómhair. Cuir d’áit in áirithe trí theagmháil a dhéanamh le Marcas trí r-phost ag marcas@glornangael.ie nó ar ghuthán ag +353 86 171 9755. Beidh scéalaíocht ann agus siúlóid sa choill ann de hAoine. I measc na n-imeachtaí ar an Sathairn beidh sreang zip, ropaí arda, ria-

Tá Glór na nGael ag iarraidh ar theaghlaigh ar

nadóireacht agus comhrac léasair. Beidh

suim leo páirt a ghlacadh san imeacht seo a n-

imeachtaí eile do pháistí atá ró-óg le páirt a

áiteanna a chur in áirithe roimh dheireadh Mhí

ghlacadh sna himeachtaí eachtraíochta thuas

Mheán an Fhómhair.

luaite.

Cosnóidh an t-imeacht aon oíche amháin agus lá €45 an duine, idir óg agus aosta. Clúdóidh an

2


Is leabhar galánta é seo a chuir Tom Hodgins in eagar. Bailiúchan de fhriotal na Gaeltachta atá ann a bhailigh sé ó John Ghráinne ó Duibheannaigh ó Rann na Feirste agus cainteoirí dúchais eile. Tá caibidil ann a thugann focail agus abirtí duit bhaineann le gach gné den saol agus tá An Teaghlach agus Páistí ar cheann acu. Seo cuplá sampla: Beidh níos mó samplaí sa chéad eagrán eile den nuachtlitir. Más suim leat an leabhar seo a cheannach, gach chuig www.udar.ie

3

Faicheall tú féin A leanbh, bí cúramach ansin. Fan amach ón rud sin, tá sé contúirteach. A thaisgidh, an bhfuil spútaí agat? An bhfuil do mhún agat? A thaisgidh, an bhfuil gogaí agat? An bhfuil do chac agat? Tá fuil shróna ar an leanbh Tá a shrón ag cur fola


Ba mhaith le Glór na nGael Gaeilgeoirí óga ar fud na cruinne a cheangal lena chéile. In amanna, is beag seans a bhíonn ah Gaeilgeoirí óga bualadh lena chéile taobh amuigh den chathair. Mar sin, mar gheall ar roinnt déagóirí a d’iarr orainn seo a dhéanamh, tá muid ag iarraidh sibh a chur i dteagmháil lena chéile.

Má shíleann tú gur mhaith leat cara pinn nó skpe a bheith agat, cuir r-phost chugainn ag teaghlaigh@glornangael.ie agus inis dúinn:  D’ainm  D’aois  Cá bhfuil cónaí ort  Rudaí a bhfuil suim agat iontu Agus déanfaidh muid iarracht cara pinn a shocrú duit.

4

Nuachtlitir 25ú meán fómhair  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you