Page 1

EXERCICI AVALUABLE 3: LLIBRE Assignatura: Infografia 1. Curs 2013/14. Grau en Disseny. Itinerari Disseny Gràfic

Objectius • • • •

Aplicar el que hem aprés a classe Pensar el disseny per a una obra literària Editar amb mètode un llibre Preparar originals per a impremta amb els criteris corresponents

Criteris d’avaluació 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ús d’estils de paràgraf i caràcters Creació i edició correcte de la taula de continguts (tabulacions) Disseny de capçalera, paginació automàtica de capítols i pàgines Disseny correcte de la plantilla, pàgines mestres Disseny gràfic original i adient a l’autor/a del llibre Col·locació correcte de les parts del llibre Tractament correcte de les imatges Preparació correcte per a la impremta Presentació impresa del llibre (imposició de pàgines, tallat del paper, plegats, manipulació) Entrega correcte dels arxius digitals (nom carpeta, nom dels arxius, data de lliurament) i actitud (interès, assistència)

1~


Calendari

Procediment: 1. Escollir els texts • • • •

per als contes per a la biografia breu de l'autor (màx. 400 paraules) pel resum de contracoberta per al colofó

Suggeriment: texts pels contes: http://es.wikisource.org/wiki/Categoría:Cuentos_por_autor http://www.loscuentos.net/cuentos/other/ 2. Revisar la biografia de l'autor i dels teus contes i pensar el disseny 3. Disseny dels elements següents (dimarts 21-dijous 23 ): MIDES: A4 PLEGAT (plecs A5 a ID) El document final ha de tenir (sense comptar cobertes i llom): un mínim de 48 pàgines i un màxim de 96. Sempre amb múltiples de 4. Parts del llibre: • • • • • • • • • •

Coberta + llom + contracoberta IL·LUSTRATS. Portadeta interior Pàgina legal Taula de continguts Biografia breu de l'autor (+ imatge) Cos del text Portadeta per a cada conte Paginació automàtica Capítols automàtics Colofó

2~


Recursos: http://bookcoverarchive.com/ http://pinterest.com/gloriadeumal/class-book-design/

LLIURAMENT (si no es fa el lliurament seguint les indicacions no recolliré els treballs): 1. Primer lliurament (digital): diumenge 19 a dimarts 21 de gener (arxius digitals). Via Dropbox 2. Comentari a classe: dijous 23 de gener 3. Segon lliurament (digital + paper): dijous 30 de gener (llibre imprès). ENTREGA DEL LLIBRE A CLASSE PER A L’ENTREGA DIGITAL: Es crearà a Dropbox una carpeta anomenada “EXERCICI 3”, on es guardaran tots els arxius digitals. 1. Originals Indesign (empaquetats) • • • • • •

1 arxiu de Coberta + llom + contracoberta 1 arxiu de plantilla (.indt) 1 llibre indesign (.indb) preliminars: portadeta interior, pàgina de legals, taula de continguts, biografia breu capítols dels contes (amb la portadeta corresponent) colofó

2. Originals Photoshop o Illustrator (il·lustració de coberta) 3. Fonts emprades (si no són de sistema) 4. PDF de la coberta i el llom 5. PDF de la imposició del cos del llibre 6. Llibre imprès en paper i enquadernat (lliurament a classe)

3~

Bau Infografia 1 - Exercici avaluable 3  
Bau Infografia 1 - Exercici avaluable 3  
Advertisement