Page 1

Öppettider mån-fre 08.00-16.00 Lunchstängt 12.00-13.00

Sjukhuskyrkan Vid akuta situationer och behov av stöd vid t.ex. hastiga dödsfall, kan du nå Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet på: 074-037 64 21 Enskilda samtal Vid sorg, livsomställning eller vid behov av samtal finns möjlighet att prata med diakon eller präst. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. För frågor/bokning: 0911-27 40 00

Bokning Dop, vigsel, begravning, telegram mm. Växel 0911-27 40 00

Svenska kyrkans finska telefonjour Tel: 020-26 25 00 kl. 21.00-24.00

Kyrkogårdsexpedition Kyrkogård/gravärenden 0911-27 40 00

Svenska kyrkans samiska krisnätverk Tel: 063-10 12 30 Fredagar och söndagar kl. 20.00-24.00

Jourhavande präst Telefon: 112 kl. 21.00-06.00

verksamhet i piteå församling

Församlingsexpeditionen Besöksadress Nygatan 23 941 31 Piteå Växel 0911-27 40 00 Epost pitea.forsamling@svenskakyrkan.se Webb www.svenskakyrkan.se/pitea

Våren 2014

kontakt


innehåll

sjukhuskyrkan

Gudstjänst3

Musik och kör

Barn och familj

Ung i kyrkan

4

6

7

Mötesplatser9

Svenska för invandrare 13

Volontär i församlingen 14

Vad är det…

Att bli sjuk och hamna på sjukhus väcker ofta många tankar, frågor och känslor. Då kan det vara nödvändigt att få möta någon som har tid.

…att få dela livet med dess glädje och våndor, om inte alldeles underbart?

Vi finns till för patienter, närstående och personal och ingår som en naturlig del i sjukvårdens vårdteam. Vi arbetar under tystnadsplikt och har beredskap dygnet runt och kan alltid nås.

Vad har du för tankar om kyrkan? Tror du att de som går till kyrkan är av en särskild sort? Då kan jag berätta för dig att till kyrkan söker sig människor av olika slag. Unga, gamla, sökare, tvivlare, troende, glada, ledsna, män och kvinnor.

Vi erbjuder även sångstunder. Varannan tisdag kl. 14.30 hålls sångstund på en avdelning under perioden januari

Välkommen du med! Till kyrkans unga, kyrkkaffe, öppen foajé, gudstjänster, påskvandringar, körer eller internationellt arbete – det är några smakprov på vad som erbjuds i Piteå församling. I den här verksamhetsfoldern kan du läsa och se om det är något som tilltalar dig. Är det något du saknar? Hör av dig så får vi prata om det och undersöka möjligheterna.

övrigt guide Guidning av Piteå och Öjeby kyrka, kyrkstad och kyrkstuga. Sommarens öppettider kommer på vår hemsida.

Välkommen till en gemenskap som vill spegla kärnorden närhet, öppenhet och hopp!

Guidning ges hela året, kontakta: Eva Werner 0911-27 40 28

Helén Lundberg, kyrkoherde @herdenipite

Kontakt 

16

Foto: Magnus Borg

Sjukhuskyrkan15

All verksamhet vid Furubergskyrkan sker i samverkan med EFS Munksund. Vi samarbetar med:

till maj och september till december. Program finns på varje avdelning.

Kontakt: Anna-Märta Winblad von Walter 0911-752 25 Hans Marklund 0911-752 26 Anders Lindström 0911-752 23

Kyrkan p å

nätet

Här hitta r du kyrk an på nätet:

@

Piteå för samlings hemsida: www.sve nskakyrk an.se/pite a Piteå för samling på www.fac ebook.co Facebook: m/piteafo rsamling Piteå för samlings konfirma på Faceb tionssida oo www.fac k: ebook.co m/samyc ketmerpit ea Tips! Lad da ner ap pen Kyrk guide!

Med reservation för ändringar. Mer information och övrigt program se: www.svenskakyrkan.se/pitea Vår 2014

15


gudstjänst

Idag är det många som på frivillig basis utför olika volontäruppgifter inom församlingen. Utan dessa skulle det inte vara möjligt att ha ett så varierat, utåtriktat och engagerat arbete. Men fler behövs!

vi får möta gud och varandra

Vill du bli volontär? Piteå församling söker frivilligarbetare som vill göra något betydelsefullt för andra, ge av sin tid och lära känna nya vänner. Du behövs i församlingen! Visst är det kul att göra något för andra och samtidigt berika sitt eget liv. Församlingen välkomnar nya volontärer i alla åldrar, från olika kulturer och med olika erfarenheter. Du är förhoppningsvis intresserad av att bidra med vad du tycker om att göra till exempel hembesök, fotografering, hamburgergrillning, skådespelare/statist i bibelvandringar, marknadsförare eller eget förslag.

Illustration: Emma Larsson

förhållanden vill idrotta tillsammans. Gemenskap genom lagidrott, möjlighet för alla att spela lika mycket samt lika villkor för alla är några av nyckelorden för OS i Piteå. På församlingens hemsida finns olika uppdrag som är lediga just nu i Piteå församling samt information om tankar och målsättning med volontärarbetet. www.svenskakyrkan.se/pitea Läs mer på volontärbyråns hemsida: www.volontarbyran.org/svenskakyrkan

Kanske har du idéer på vad du vill engagera dig i som idag inte finns i församlingen. Du kan välja mellan att göra något vid ett enstaka tillfälle eller återkommande under kortare eller längre period.

Vänd dig gärna till någon av: Ulla Rehnström 0911-27 41 13 ulla.rehnstrom@svenskakyrkan.se

Bland aktuella uppdrag kan nämnas ledare för OS i Piteå. OS står för Organiserad Spontanindrott och riktar sig till barn och unga från förskola till och med åk 6 som under kravlösa

Anna-Lena Nilsson 0911-27 41 14 anna-lena.nilsson@svenskakyrkan.se

14

Vår 2014

Karin Lundberg 0911-27 40 23 karin.m.lundberg@svenskakyrkan.se

Kerstin Lindén 0911-27 40 18 kerstin.linden@svenskakyrkan.se

Här finns utrymme för livet som helhet: sorg och glädje, barn och vuxna, tystnad och ljud, stillhet och rörelse, allt vi är som människor. Här finns utrymme för vår djupaste längtan, det som vi kanske inte ens har ord för. Här finns utrymme för att bara vara, men också för engagemang. Välkommen vem du än är! I församlingen firas gudstjänst varje söndag i olika kyrkor, vid olika tidpunkter, med olika innehåll. För mer information se hemsida, predikoturer eller affischer.

dop

Dopet är det synliga tecknet på Guds omsorg om människan. Innan dopet träffas prästen och dopbarnets föräldrar för ett dopsamtal där man tillsammans talar om dopgudstjänstens utformning. Ni får gärna låna dopklänning samt lokal för dopkaffe. Boka hos församlingsexpeditionen. Doptider: Lördagar kl.13.00, 14.00 och 15.00 Söndagar kl. 11.00 (i gudstjänsten), 13.00 och 14.00

vigsel

Vigselakten är en symbolhandling samt en förening mellan två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans resten av livet. När man bokat sin vigsel kontaktas man av en präst för att tillsammans gå igenom och planera vigseln. Detta för att göra den så personlig och fin som möjligt. Ni får gärna

låna en av församlingens brudkronor. Boka hos församlingsexpeditionen. Vigseltider: Lördagar kl. 13.00, 14.00 och 16.00

begravning

En begravningsgudstjänst är en avskedsstund där prästen lyser frid över den avlidna och överlåter henne i Guds gemenskap och eviga frid. Tillsammans med prästen utformas begravningsgudstjänsten så att det ska kännas bra. Begravningstider: Tisdag kl. 13.00 Torsdag kl. 10.00 och kl 13.00 Fredag kl 10.00 och 13.00 Lördag kl. 10.00.

Foto: Emma Larsson

volontär i piteå församling

vård- och omsorgsboenden

Inom Piteå församling finns sju boenden. Varje månad håller anställda och volontärer sång- och andaktsstunder. Mycket uppskattat av de boende. Vi står också till förfogande för den som önskar besök, samtal och enskild nattvard.

Kontakt: Helén Lundberg 0911-27 40 10 Bokning: 0911-27 40 00

Vår 2014

3


musik och kör

svenska för invandrare flykting- och invandrararbete

Församlingen driver sedan flera år tillbaka ett arbete bland flyktingar och invandrare i Piteå. Varje måndag eftermiddag fylls Kyrkcenter av människor från jordens alla hörn. Målet för arbetet är att bygga gemenskap och hjälpa våra nya pitebor att lära sig svenska. Språket är som bekant nyckeln in i vårt samhälle.

En körkväll kan vara en egen stund att göra något man tycker om, en mötesplats, en gemenskap med tid att dela tankar om vardagsbestyr, glädje och sorg, tro och tvivel. En körkväll kan öppna upp för delaktighet i kyrkans verksamhet och gudstjänstliv, kan bjuda på mångsidighet av goda upplevelser. Tillsammans får vi öva och förbereda oss för att delta i gudstjänster, konserter och högtider.

Varje träff börjar med fika och samtal vid borden och sedan erbjuds stöd i svenska språket, läxläsning eller kommunikation. Det finns även möjlighet att få praktisk hjälp med blanketter och dylikt.

Prova och se, kom och var med. Ingen anmälan, ingen kostnad, hör av dig om du har frågor – vi ser fram emot att få möta dig! Infjärdens kyrkokör Start 16/1 En blandad kör. Dag och tid: Torsdag kl. 19.00 Lokal: Infjärdens kyrka Kontakt: Ewa Edström 0911-27 40 34 Piteå kyrkokör Start 14/1 En blandad kör som sjunger en blandad repertoar, kyrklig och profan. Sjunger vid gudstjänster, konserter, café m.m. Gärna tidigare erfarenhet av körsång. Dag och tid: Tisdag kl.19.00 Lokal: Kyrkcenter Kontakt: Maria Gustafsson 0911-27 41 16 Vi vill sjunga-kören Start 15/1 En kör för sångintresserade i alla åldrar. Enkel blandad repertoar, visor, kända sånger, psalmer m.m. Inga förkunskaper krävs, bara sångarglädje.

4

Vår 2014

Dag och tid: Lokal: Kontakt:

Onsdag kl.18.30 Kyrkcenter Rainer Lind 0911-27 40 49

Öjeby kyrkokör Start 16/1 Blandad kör, sopran, alt, tenor, bas. Sjunger vid gudstjänster, konserter m.m. Erfarenhet av sång eller kör önskas. Dag och tid: Torsdag kl. 19.00 Lokal: Margretelund, Öjebyn Kontakt: Lars Nilsson 0911-27 40 32 Sofiakören Start 23/1 Kören för tjejer och kvinnor som vill sjunga sina önskesånger och annan blandad repertoar. Öppen för alla intresserade! Dag och tid: Torsdag kl.18.30 Lokal: Kyrkcenter Kontakt: Maria Gustafsson 0911-27 41 16

Flykting- och invandrararbetet bygger till största delen på volontärinsatser. Är du intresserad av att finnas med i arbetet? Gå in på vår hemsida och anmäl dig till vår Volontärbyrå så kontaktar vi dig! Gå in på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/pitea Foto: Magnus Aronsson, Gustaf Hellsing/IKON

vuxna

jekt som har som mål att kunna erbjuda alla flyktingar som kommer till Piteå en vän/vänfamilj. Till projektet söker vi ständigt nya volontärer. Att vara vän/vänfamilj innebär helt enkelt att vara medmänniska, att bjuda in personen eller familjen till det som Piteå har att erbjuda, att hjälpa dem att få en bra start i sitt nya hemland. Vi får rapporter från våra volontärer att deras kontakter med våra ”nya pitebor” verkligen berikar deras liv. Låter det spännande? Hör gärna av dig! Vi hjälper dig med anmälan och den första kontakten. Dessutom tillhandahåller vi handledning, så du står aldrig ensam. Kontakt: Anna-Stina Eriksson Piteå församling 0911-27 41 12 Kefle Ghebru Piteå kommun 0911-69 77 53

eller direkt via volontärbyråns hemsida: www.volontarbyran.org/svenskakyrkan Start 13/1 Dag och tid: Lokal: Kontakt:

Måndag kl. 13-15 Kyrkcenter Nygat. 23 Anna-Stina Eriksson 0911-27 41 12

bli vän/vänfamilj åt en flykting

Tillsammans med Piteå kommun driver Piteå församling ett vän/vänfamiljspro-

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Vår 2014

13


Växthuset Tematisk bibelundervisning från A till Ö för dig som längtar efter fördjupning av din kristna tro. Vi träffas följande torsdagar: 9/1, 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4. Välkommen när du vill och kan. Ingen anmälan krävs. Dag och tid: Torsdag kl.13-14.30 Lokal: Kyrkcenter, Nygat. 23 Kontakt: Sven-Bertil Grahn 0911-27 41 10 Vandra Ta chansen att pilgrimsvandra på Lindbäcksstadion (Vallsberget) när snön har smält! Följ frälsarkransens pärlor längs pilgrimsleden och njut av både natur och tänkvärda ord! Vila För dig som söker lugn och stillhet. Lördag 15 februari kl. 9.30 får du vila i stillhet och tystnad i Margretelunds kyrkstadsmiljö. Ladda batterierna genom att skapa, promenera eller bara vila. Dagen avslutas kl. 17.00. Kostnad 100: - (ink. lunch och fika) Anmäl dig senast 10 februari till: Eva Werner 0911-27 40 28 eva.werner@svenskakyrkan.se Samtalsgrupp om sorg Att mista en närstående är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation, i en enkel gemenskap. Sorgegrupperna startar i februari. Dag- och kvällstid erbjuds. Inbjudan sker via brev och annons i PT.

12

Vår 2014

Kontakt: Anna-Stina Eriksson 0911-27 41 12 Anna Yttergren 0911-27 41 11 Prat om döden och livet För dig som förlorat förälder eller syskon

Vi inbjuder dig mellan 7-12 år (åk 1-6) till en samtalsgrupp. Första träffen är föräldrarna med och vi ger mer information om innehållet. Träffarna blir tisdagar på Furubergskyrkan mellan klockan 15.00-17.00. Vi fikar, pratar, målar, ritar och leker. Gruppen leds av diakon och pedagog. Kontakt: Ewa Nilsson 0911-27 40 60 Bibelförklaring om Josef Start 3/3 Josefs livsöde innehåller många moment där vi lite till mans kan känna igen oss - åtminstone i vissa avseenden. Om vi tränger in i bibeltexten om Josef, ser vi påfallande likheter med vad som händer Jesus under hans vandring upp till Jerusalem. Dag och tid: Tisdagar kl. 19-20 (slutdatum: 22/4) Lokal: Furubergskyrkan Kontakt: Lars-Åke Andersson 0911-27 41 20

Furubergskören Start 23/1 En blandad kör med sopran, alt, tenor och bas. Vi sjunger profant men främst en kyrklig repertoar. En viss sångvana är en fördel, men det är inget krav. Dag och tid: Torsdag kl.19.00 Lokal: Furubergskyrkan Kontakt: Rainer Lind 0911-27 40 49

Barnkören Öjebyn Start 15/1 Kör för dig som går årskurs 2-6. Dag och tid: Onsdag kl. 18.40-19.30 Lokal: Margretelund, Öjebyn För information kring barnkörer i Öjebyn och Furuberg, kontakta: Sara Lind 0911-27 40 62 Linda Jele 0911-27 40 29

barn Mellanstadiekören Start 15/1 Kör för dig som går årskurs 4-6. Dag och tid: Onsdag kl 14.30-16 Lokal: Infjärdens kyrka Kontakt: Ewa Edström 0911-27 40 34 Barnkören Infjärden Start 23/1 Kör för dig som är 5 år – åk.3. Dag och tid: Torsdag kl 18-18.40 Lokal: Infjärdens kyrka Kontakt: Ewa Edström 0911-27 40 34

Konsert Lördag 22/3 kl. 18.00 Piteå kyrka Mariakonsert med Piteå kyrkokör

Minikören Blommorna Start 14/1 Kör för dig som är 4-7 år. Dag och tid: Tisdag kl. 18-18.30 Lokal: Furubergskyrkan

Söndag 13/4 kl. 18.00 Öjeby kyrka Johannespassionen Nya Motettkören, Öjeby kammarkör, solister och orkester framför Johannespassionen av J.S. Bach. Dirigent, Samuel Lind.

Barnkören Solsken Start 14/1 Kör för dig som går årskurs 2-6. Dag och tid: Tisdag kl. 18.40-19.30 Lokal: Furubergskyrkan

Söndag 18/5 kl. 18.00 Öjeby kyrka Vårkonsert Församlingens kyrkokörer och musiker.

Minikören Öjebyn Start 15/1 Kör för dig som är 4-7 år. Dag och tid: Onsdag kl. 18-18.30 Lokal: Margretelund, Öjebyn

För fler konserter och övrigt musikutbud, håll utkik på: www.svenskakyrkan.se/pitea Vår 2014

5

Foto: Magnus Aronsson, Linda Mickelsson/IKON

Foto: Magnus Aronsson/IKON

vuxet växande


Foto: Linda Mickelsson/IKON

barn och familj öppen kyrka för liten & stor

För barn 0-6 år och föräldrar eller andra vuxna. Program varje gång: lek, pyssel, sångsamling, föräldrasamtal och fika. Kontakt: Anna-Lena Nilsson 0911-27 41 14 Infjärdens kyrka Start 13/1 Dag och tid: Måndag kl. 13-15.30

Furubergskyrkan Start 14/1 Dag och tid: Tisdag kl. 10-13.00 OBS! Lättlunch, Samarr med EFS Margretelund, Öjebyn Start 16/1 Dag och tid: Torsdag kl. 9.30-12 Kyrkcenter, Nygat. 23 Start 17/1 Dag och tid: Fredag kl. 9.30-12 Söndagsskola Start 19/1 De flesta söndagar under gudstjänsttid. Söndag kl. 11.00 i Infjärdens kyrka. Skolverksamhet Församlingen har ett väl utarbetat program som vi erbjuder grundskolan. Programmet knyter an till skolans läroplan. Kontakt: Ewa Nilsson 0911-27 40 60 Scouter Start 22/1 Scouter för årskurs 3-6. Dag och tid: Onsdag kl. 18–19.30 Lokal: EFS Sjulnäs bönhus Kontakt: Lena Lyckander 0911-24 03 60

6

Vår 2014

Scouter

Start 16/1

Scouter för åldrarna 9-13 år. Dag och tid: Torsdag kl. 18.00 Lokal: Furubergskyrkan Kontakt: Niclas Engman 0911-375 55 Cenneth Söderberg 0911-630 04 Läxhjälp Start 21/1 För elever på mellanstadiet – läxhjälp, enkelt mellanmål och möte med vuxna som har tid. Leds av volontärer. Dag och tid: Tisdag kl 14.30-16.30 Lokal: Infjärdens kyrka Kontakt: Karin Börjesson 0911-24 51 30 Himlakul Start 23/1 För barn mellan 6-10 år. Vi leker, pysslar, bakar, sjunger, fikar och avslutar alltid med en andakt. Dag och tid: Torsdag kl. 18-19 Lokal: Svensby EFS Kontakt: Magdalena Lundberg 073-800 84 94

Tisdagsträffar Start 14/1 Dag och tid: Tisdag kl 13-14.30 Lokal: Kyrkcenter, Nygat. 23 Gemensamt kaffe och andakt kl. 14.00. Kontakt: Annika Nilsson 0911-27 40 38 Tisdagsträffarna består av två grupper: Samariter Här får man komma och handarbeta för den goda sakens skull. Samarbete med Långströms för Estland. Cirkelledare: Britta Engman Berit Bergström Berättarstuga En trivsam stund med en fin gemenskap män emellan. Cirkelledare: Agner Öberg Henry Granberg Arbetskretsen Start 16/1 För dig som är dagledig. Dag och tid: Torsdag kl. 13-15 (udda veckor) Lokal: Infjärdens kyrka Kontakt: Majvor Johansson 0911-24 04 20 Kväll med innehåll Hundviken - en släktsaga Berit Ölund och Margit Öberg berättar om släktforskning och boken ”Hundviken - en släktsaga”. Lotteri samt bokförsäljning. Andakt, Helén Lindbäck. Dag och tid: Onsdag 29/1 kl. 19.00 Lokal: Margretelund, Öjebyn

Imoni, sjuksköterskor vid palliativa rådgivningsteamet vid Piteå älvdals sjukhus, berättar. Lotteri och andakt. Dag och tid: Onsdag 26/2 kl. 19.00 Lokal: Margretelund, Öjebyn Norrbottens sjukvårdshistoria Läkaren Åke Berggren visar bilder och berättar. Lotteri och andakt. Dag och tid: Onsdag 26/3 kl. 19.00 Lokal: Margretelund, Öjebyn Kontakt: Helén Lindbäck 0911-27 40 20 Samtals- och läsegrupp Start 13/1 Vi läser en bok tillsammans och funderar över livets hemligheter. En öppen grupp med stor gemenskap som gärna delar den med fler. Dag och tid: Måndag kl. 13-15 (udda veckor) Lokal: Margretelund, Öjebyn Cirkelledare: Britt-Louise Bergström 0911-654 16 Det levande samtalet Samtalsterapeuterna Maria Nilsson och Kurt Pedersen berättar om samtalets betydelse. Torsdag 23/1 kl. 19.00 på Kyrkcenter. Vintercafé Tisdag 11/2 kl. 19.00 med Piteå kyrkokör. Madeleine Johansson, solist. Programmet bjuder bland annat på musikallåtar.

En länk i livets sista tid Solveig Holmdahl och Rose-Marie Vår 2014

11


ung i kyrkan

Mans- och kvinnofrukost Välkommen män och kvinnor i alla åldrar som gillar god mat och trevlig gemenskap i kombination med möjligheten att vidga sina vyer genom spännande föreläsningar. Första tillfället: ”Rasism - så kan det drabba oss”. Agnes Szögi, journalist, Ivar Johansson, dragspel. Lördag 15/2 kl. 9.00. Fler programpunkter kommer. Håll utkik! Kontakt: Stig-Roland Carlzon 0911-27 40 24 Bön Start 20/1 Dag och tid: Måndag kl. 18.00 (jämna veckor) Lokal: Furubergskyrkan Markbygdsträffen Start 22/1 Ett samarbete mellan PRO-Långträsk och Piteå församling. Trevliga träffar med varierande program. Föredrag, underhållning eller musik. Fin samvaro runt församlingens godaste fikabord. Dag och tid: Onsdag kl. 13.00 Program och datum kommer! Lokal: Långträsk kyrka

10

Vår 2014

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kontakt:

Stig-Roland Carlzon 0911-27 40 24

Möte med människor Start 4/2 En dagträff med föredrag, sång, musik, fika och andakt som avslutning. För program, se affisch! Dag och tid: Tisdag kl. 13.00 4/2, 4/3, 1/4, 6/5. Lokal: Kyrkcenter, Nygat.23 Kontakt: Annika Nilsson 0911-27 40 38 Bön för alla Start 16/1 Församlingens bönegrupp för alla som längtar efter bönegemenskap. Dag och tid: Torsdag kl.13-14 (udda veckor) Lokal: Kyrkcenter, Nygat. 23 Kontakt: Anna Asterfeldt 0911-192 52 Temakväll Start 13/1 Drivs av frivilliga för missionsarbete. Föredrag, fika och andakt. Trevliga möten som drar mycket folk. Dag och tid: Måndag kl. 19.00 (udda veckor) Lokal: Furubergskyrkan Kontakt: Ann-Louise Burström 0911-378 96 Församlingsaftnar Fem kvällar, fem kyrkor, fem teman. Intressanta ämnen och trevlig stämning. Se kommande annons och affisch!

Svenska Kyrkans Unga Start 13/1 En öppen grupp för dig i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har ett varierat program: samtal, bad, grillning. Vi åker också på läger tillsammans. En del av KUs verksamhet är ledarutbildningen som är ungefär en gång i månaden och riktar sig till de som vill vara ledare i till exempel konfirmandarbetet. Dag och tid: Måndag kl 19-21.30 Lokal: Kyrkcenter, Nygat. 23 Kontakt: Peter Werner 0911-27 41 15 Onsdagsgruppen Start 15/1 (Svenska Kyrkans Unga) En öppen grupp för ungdomar med behov av särskilt stöd. Vi har ett rullande program som består av tematräffar då vi pratar om viktiga frågor. Vi sjunger ofta och gör mycket annat som t.ex. grillar, badar, åker pulka samt åker på läger. Dag och tid: Onsdag kl 18.30-20.30 Lokal: Kyrkcenter, Nygat. 23 Kontakt: Peter Werner 0911-27 41 15 Konfirmation Riktar sig till dig som går i åk 8. Det finns många uppfattningar om vad konfirmation är men det finns bara en sak vi kan säga med säkerhet: Konfirmationen är så mycket mer än ett roligt äventyr. Så mycket mer än bara sport och musik. Mer än nya kompisar.

Foto: Lotta Sundberg/IKON

Ljusglimten Start 18/2 En dagträff med lunch till självkostnadspris (50 kr). Underhållning eller föredrag och ord för dagen. Samarbete med Hemtjänsten, EFS Munksund, ABF. Välkommen du som är dagledig och vill ha en stunds avkoppling. Två träffar under våren. Dag och tid: 18/2, 8/4 kl. 12-14 Lokal: Furubergskyrkan Kontakt: Annika Nilsson 0911-27 40 38

Vad är viktigt i ditt liv? Varför är världen så orättvis? Vem är du? Vem vill du vara? Finns Gud? Och vad betyder det i så fall för dig? Utmana dig själv och ta reda på hur du och andra tänker. Vill du veta mer kan du läsa gå in på: www.svenskakyrkan.se/pitea eller: www.facebook.com/samycketmerpitea Ett samarbete mellan Piteå församling och Älvsby folkhögskola. Kontakt: Viktor Fredriksson 0911-27 41 09 viktor.fredriksson@svenskakyrkan.se Henrik Berglund 0911-27 40 61 henrik.berglund@svenskakyrkan.se

Under konfirmationstiden får du möjlighet att tillsammans med andra fundera kring frågor som: Vår 2014

7


mötesplatser

KRIK, KRistenIdrottsKontakt är en kristen förening som gillar att sporta. Proffs eller amatör spelar ingen som helst roll, alla är välkomna och det är grymt schysst glädje och gemenskap. Vi träffas måndagskvällar, sportar (blir en hel del volleyboll) och har en andakt och snackar nånstans i mitten av idrottspasset. Nyfiken? Kom och var med en gång och kolla läget. KRIK åk 9 och uppåt Start 20/1 Dag och tid: Måndag kl. 20.30-22 Plats: Sjulnäs sporthall Kontakt: Henrik Berglund

”Pärlor i vardagen” Start 14/1 En öppen mötesplats för kvinnor mellan 25-65 år. Här står gemenskapen i fokus och vi samtalar om allt vad livet rymmer. Du kan komma med när som helst under terminen och vi hoppas att du ska känna att här finns plats för dig! Terminsprogrammet hittar du på församlingens hemsida! Dag och tid: Tisdag kl. 10-12 Plats: Kyrkcenter, Nygat. 23 Kontakt: Anna-Stina Eriksson 0911-27 41 12

näs bönhus för årskurs 7 och uppåt. För startdatum, se Facebookgruppen Öppet Hus och TG på EFS. Dag och tid: Fredag kl. 19-23 (udda veckor) Kontakt: Nicklas Lyckander 0911-24 03 60 Magdalena Lundberg 073-800 84 94 Ungdomskväll Start 10/1 En öppen grupp för dig i högstadieåldern. Pingis för dig som vill lira. Biljard för dig som vill stöta. Replokal för dig som vill musicera. Soffor för dig som vill hänga. Fika för dig som är sötsugen. Dag och tid: Fredag kl. 19-22 Lokal: Furubergskyrkan Kontakt: Cenneth Söderberg

Livsgnistan Start 23/1 En öppen mötesplats för alla som vill träffa andra vuxna för en stunds gemenskap. Vårens program innehåller föredrag med varierande teman och många givande samtal vid fikabordet. Det är en öppen grupp så du kan komma de gånger du vill och har möjlighet. Dag och tid: Torsdag kl. 13-15 Lokal: Furubergskyrkan Kontakt: Kerstin Lindén 0911-27 40 18

0911-27 40 61

Innebandy Dag och tid: Söndag kl. 20-22 Plats: Gymnastikhallen på Munksunds skola Kontakt: Cenneth Söderberg 0911-630 04 Öppet hus för ungdomar Välkommen till Öppet hus i EFS Sjul-

8

Vår 2014

Foto: Madelen Zander/IKON

KRIK Skate Start 20/1 Dag och tid: Måndag kl. 18.30 Plats: Stockbäcken Kontakt: Magdalena Lundberg 073-800 84 94

Café Nyfiket Start 25/1 Caféet för dig som tycker om att fika (till ett bra pris), lära känna nya människor, pyssla, spela spel, spela biljard. Dag och tid: 25/1, 22/2, 22/3, 12/4. Lördag kl. 13–16 Lokal: Margretelund, Öjebyn Kontakt: Anna-Stina Eriksson 0911-27 41 12 Hållplats Foajén Start 16/1 Möjligheternas mötesplats. Fika, samtala eller bara vara. Verksamheten byg-

ger på allas gemensamma idéer, kunskaper och insatser. Dag och tid: Torsdag kl. 13.30–16 Lokal: Margretelund, Öjebyn Kontakt: Ulla Rehnström 0911-27 41 13 Tillsammans – En guldkant i vardagen En besöksverksamhet som är en möjlighet att bygga broar mellan människor i Piteå församling. Om du vill sätta guldkant på tillvaron genom att besöka någon, ge av din tid, vara en vän, då är detta något för dig. Piteå församling förmedlar kontakten mellan dig och den som vill ha ett besök. Kontakt: Ulla Rehnström 0911-27 41 13 Rörelser till hälsa Start 14/1 Skonsam träning för alla åldrar. Leds av volontär. Dag och tid: Tisdag kl. 16-17 Lokal: Margretelund, Öjebyn Kontakt: Ulla Rehnström 0911-27 41 13 Filmkvällar på Kyrkcenter Två tillfällen under våren. Filmvisning, fika och samtal efteråt för den som vill. Dag och tid: Torsdag kl. 19 20/2, 20/3 Lokal: Kyrkcenter Kontakt: Helén Lundberg 0911-27 40 10 Vår 2014

9

Foto: Josefin Casteryd/IKON

KRIK Är du född -96 eller äldre och går omkring och funderar en del över livets små och stora frågor, gillar att sporta, vill ha fler vänner, känner dig rastlös på måndagskvällarna. Då är KRIK grejen för dig!

Våren 2014  

Verksamhetsfolder för våren 2014 i Piteå församling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you