Page 1

60

mstahl 60 Vite Nor

Dyer për garazha

Broshurë Normstahl

Dyer Sekcionale dhe anësore | Derë shtrirëse | Motor për derë

Kualitet i përjetshëm. Një premtim,që na obligon.

www.normstahl.com


Atraktive dhe e sigurt g60 Derë Sekcionale

Ga

10

g60 TREND

Lartë: g60 LINE Ngjyrë e bardhë, Ral 90016 Poshtë: g60 LINE Ngjyrë e gjelbërt, RAL 6005

Lartë : g60 TREND Automatik, Hiri e mbyllët, RAL 7016 Poshtë: g60 TREND Ngjyrë e bardhë, RAL 9016

Izolim

n

g60 TREND Ngjyrë Alumini RAL 9006

rancio

g60 LINE

Vite

42

mm

Që në pamjen e parë do të mahniteni.Sepse g60 është atraktive, elegante & shembull. Menjëherë do vëreni përmbajtjen e saj të mrekulluar, e cila ju ofron shumë zgjedhje intelegjente, shumë mundësi, shumë risi dhe teknologji të avansuar.

Përparësi të tjera Izolim më i mirë Izolim më i mire me g60, dhe përbërja mbetet e njejt.Trashësia e panellit është 42mm,e cila e bënë të qëndrueshme për kohë të gjatë.Përbërja ofron izolim të sigurt ndaj temperaturave të ulëta dhe të larta,e ruen temperaturen e mbrendshme dhe kursen energjin.

U = 1.00 W/m2K* * një pamje e derës

[]

www.normstahl.com

[]


Një model i rrallë g60 STYLE

Ga

10

Përparësi që ofron një derë sekcionale g60 » Siguri dhe lëvizje nëpër udhëzuesit e saj » Panell (sandwich) 42mm izolim,nga qeliku i galavanizuar » 2 ngjyra atraktive,e bardhë (RAL9016) dhe ngj.kafe(RAL8014) » sipërfaqe me struktur brilante » 5 modele atraktive » dorëz të vendosur në mes » me federa tërheqës ose shtrëngues » e çertifikuar prej CEN dhe TUV []

g60 ELLIPSE

Lartë: g60 CLASSIC Automatike Ngjyrë Alumini, RAL 9006 Poshtë: g60 CLASSIC e Bardhë, RAL 9016

Lartë: g60 ELLIPSE Automatike e Bardhë, RAL 9016 Poshtë: g60 ELLIPSE Automatike Hiri e mbyllët, RAL 7016

Izolim

n

g60 STYLE Hiri e lehtë, RAL 7035

rancio

g60 CLASSIC

Vite

42

mm

Përparësi të tjera E sigurt për gjithë familjen Dyerët g60 e kanë një mbrojtje të veçant sa i përket rrezikut të lëndimit të gishtërinjëve, e sidomos për fëmijët, sepse gjatë lëvizjes së derës të gjitha pjesët si rrotat,thyerjet mes panellave janë të dizajnuara ashtu që nuk paraqesin kurrfarë rreziku. Poashtu motori ndalet në mënyrë automatike nëse ndeshet me ndonjë pengesë, dhe menjëherë e tërheq derën mbrapa.

www.normstahl.com

[]


Një derë me kualitet të përjetshëm

EURO DERA - sEKCIONALE

Ga

10

n

EUROFLAIR Automatike Ngjyrë Alumini ( RAL 9006)

rancio

Vite

Fërkim i lehtë dhe pa zhurmë,shërben për kohë të gjatë,jashtëzakonisht e sigurt,pamje e shkëlqyeshme.Normstahl ju ofron dyer me kualitet të përjetshëm.Kualitet i klasit të pare, estetikë moderne dhe funkcionale.

EUROLINE-ISO

EUROTREND-ISO

Lartë: EUROLINE-ISO Automatike Ngjyrë Alumini, RAL 9006 Poshtë: EUROLINE-ISO Ngjyrë e bardhë, RAL 9016

Lartë: EUROTREND-ISO Ngjyrë e bardhë, RAL 9016 Poshtë: EUROTREND-ISO Automatike Hiri e lehtë, RAL 7035

Mbyllje e sigurt me paisjen

WK2 STANDARD

Përparësi tjera 17 ngjyra standarde pa pagesë shtesë Të zgjedhura nga 14 ngjyrat aktuale RAL standard, si dhe 3 mundësi tjera, sipërfaqe me imitim druri dhe Mahagoni, pa pagesë shtesë. Rregulloni pamjen e shtëpisë tuaj në mënyrë perfekte,duke i përshtatë ngjyren e derës me ngjyrën e shtëpisë dhe dritareve.

[]

www.normstahl.com

[]


Me bukuri druri,e qëndrueshme sa qeliku EURODEKOR- SIPERFAQE

EUROSTYLE-ISO

EUROCLASSIC-ISO

Lart: EUROSTYLE-ISO Automatike ngjyrë Hirie lehtë,RAL 7035 Poshtë: EUROSTYLE-ISO Automatike ngjyrë e bardhë, RAL 9016 me dizajn – Motivi D319

Lart: EUROCLASSIC-ISO Automatike ngjyrë e bardhë, RAL 9016 Poshtë: EUROCLASSIC-ISO ngjyrë Oker e kaftë, RAL 8001

RISI

Ga

10

n

EUROFLAIR – ISO Automatike me EuroDekor druri

rancio

Vite

Mbyllje e sigurt me paisjen

WK2 STANDARD

Përparësi tjera të derës sekcionale » prodhim serik me mbyllje të poshtme mbrojtëse WK2 pas ENV 1627,paisje e patentuar. » Panell me sipërfaqe të lëmuar,40mm izolim,qelik i galvanizuar » Kualitet i lartë,sipëfaqe me ngjyrë të përkryer » Pa pagesë shtesë në 14 ngjyra aktuale dhe 3 dekore nga druri » Sipas masave-në përputhje me kërkesat tuaja » Sipas porosisë-shumë dizajne dhe variante me dritare » Dorëz atraktive metalike-në 4 ngjyra » E çertifikuar prej CEN dhe TUV []

Përparësi tjera Ato e kanë një dorëz Tani janë dorëzat komplet një risi, me një formë të veçant nga metali, në katër ngjyra, funkcionale dhe e përshtatëshme gjatë përdorimit.Të përafëta me ngjyren argjend, e zezë,qelik shkëlqyes dhe ngjyrë ari- me ne ju gjithnjë e gjeni dorëzen e përshtatshme.

www.normstahl.com

[]


KOMODITET, DHE KENAQESI DERA-ANESORE-SEKCIONALE

[10]

Lart: Toplline-ISO ngjyrë e gjelbërt, RAL 6005 Poshtë: TopTren-ISO ngjyrë e bardhë RAL9016

Lart: Topflair-ISO ngjyrë e bardhë, RAL 9016 Poshtë: Topstyle-ISO ngjyrë hiri e mbyllt, RAL 7016

rancio

10

Ga

E përshtatëshme-familjare,e kursen hapësiren,shumë funkcionale si dhe estetike sipas shijes tuaj.Dera anësore prej qelikut,është disi më e veçant. Me këte lloj dere ju keni mundësi t’a përdorni edhe për hyrje-dalje sipas nevoje,poashtu garazhi juaj mbetet i shfrytëzuar në tërësi.

TOPFLAIR-ISO / TOPSTYLE-ISO

n

Topstyle-ISO ngjyrë Hiri e lehtë (RAL 7035)

TOPLINE-ISO / TOPTREND-ISO

Vite

Përparësit tjera të derës TOP Anësore » » » » » » » »

Sipërfaqe e lëmuar e panellit, 40mm izolim, qelik i galvanizuar kualitet i lart,sipërfaqe me ngjyrë të përkryer pa pagesë shtesë 14 ngjyra aktuale dhe 3 dekorime druri Sipas masave-në përputhje me kërkesat tuaja lëvizje komfore, me rrota të dyfishta Sipas porosisë-shumë dizajne dhe variante me dritare dorëz atraktive në 2 ngjyra e çertifikuar prej CEN dhe TUV www.normstahl.com

[11]


FORMA KLASIKE & FUNKCIONALE SCHWINGTORE

[12]

Lart: Prominent model fish ngjyrë kaltër e qel, RAL 5014 Poshtë: Variant-veshje prej druri

Lartë: Klassik ngjyrë hiri e lehtë, RAL7035 Poshtë: Kassete ngjyrë bardhë, RAL 9016

rancio

10

Ga

Me form klasike&funkcionale dera tipi schwingtore hapet lehtë, e qëndrushme dhe praktike:Dyert tona klassike të tipit schwingtore kanë kualitet të lartë vite të tëra gjithnjë duke bërë përmisime në pamjen dhe funksionimin perfekt.Edhe më tej dyert schwingtore shquhen me çmim të arsyeshëm.

CLASSIC / KASSETTE

n

PROMINENT ngjyrë Hiri e lehtë ( RAL 7035)

PROMINENT / VARIANT

Vite

Përparësit e dyerëve Schwingtore » » » » » » »

e patentuar për siguri njështresore, sipërfaqe me ngjyrë të përkryer deri në 10 ngjyra standarde për secilin model konstrukcion i kompletuar pa salldim pa binarë për rrota,konstrukcion i veçant e kompletuar,e gatshme për montim e çertifikuar prej CEN dhe TUV

www.normstahl.com

[13]


Motorët të përsosur

on

ci

on

ci

P

P

on

ci

on

ci

2

Ga

ik

ran

Elektron ër

Vite

Rrini ulur në veturen tuaj,shtypeni pullën në mini dirigjuesin dhe dera do të hapet,lehtë dhe pa zhurmë.Poashtu ju nuk do merakoseni se çfarë moti është sepse motorët tanë janë 100% të saktë, dhe mundësojn hapjen e derës në çdo kohë.

5

Ga

ran

ëm

Foto poshtë, majtas: Motori ULTRA

2

Ga

ekaniz rM

Vite

ran

Vite

Vite

3

Ga

Elektron ër

ik

ekaniz rM

ëm

Komoditeti tanimë ka dy aspekte: Komoditetin dhe sigurinë

ran

Foto poshtë, djathtas: Motori ULTRA excellent

Motorët NORMSTAHL - qendrojnë të shtrirë së gjati SHPEJTESI – asnjëhere nuk do pritni.

Forcë – Motorët Normstahl kanë forcë

Qetësi – Pssst: Ata i hapin dyert pa

Motorët Normstahl për një çast ,vetëm

të mjaftueshme edhe kur është dera e

zhurmë:me një qetsi që nuk kalon 70dB

me një shtypje të pullës e bëjn hapjen

rëndë, duke përdorë fuqi deri 800N.

një karakteristik e veqant.

ose mbylljen e derës. Ekonomikë – Sfida për kursimin e SIGURI – mbrojtje e dyfisht.Motorët tanë

energjisë ka bërë që motorët Normstahl

e ruajnë pronën tuaj. Me kodin rrotullues

aktualisht harxhojnë vetëm 4 wat energji

433MHz e ngrit shkallën e sigurisë edhe

gjatë kohës kur nuk është në përdorim.

më shumë.

[14]

www.normstahl.com

[15]


Përmbajtje e produkteve Zgjedhur: nga programi Normstahl

Derë - sekcionale g60

Dyer-Sekcionale

Dyer-Sekcionale-Anësore

Derë shtrirëse

Siguri e shkelqyer si dhe hapsirë e madhe e shfrytëzuar.

Konstruksionet e dyerve sekcio-

Konstrukcion struktural vetëm-

Ngritje e lehtë,e gatshme për

nale janë të punuara nga çeliku

bajtës prej qeliku ose Alumini,

montim,pa binarë për rrota, e

Sistem ideal,i thjeshtë dhe i

ose alumini, nuk marrin hapësirë

kursen hapësirën e objektit sido-

sigurt ndaj rënjes,me federa

saktë gjatë hapjes dhe

para dhe pas derës, kështu që

mos pjesën e sipërme, poashtu

mbajtës,atraktive dhe mundësi

mbylljes, Zgjedhje sipas

hapsirën mund t’a shfrytëzoni

mundëson hapësirë të lirë si nga

të porosisë sipas shijes dhe

shijes tuaj dhe dimensione

sipas dëshirës dhe nevojave

jashtë dhe mbrenda. Rrëshqitje

masave të duhura.

të shumta.

tuaja. Tani edhe me mbyllje të

e derës pa zhurmë, sakt dhe

poshtme të mbrojtur me WK2

sipas zgjedhjes tuaj, dizajne dhe

– Standard. E GARANTUAR

modele të ndryshme.

Ne ofrojm më shumë: shërbimet e NORMSTAHL » Ai do ju ndihmoj të bëni zgjedhjen më të mirë » Do të bëj matjen e saktë,dhe përcaktimin e dimensioneve të derës. » Ai do ju ndihmoj të bëni zgjedhjen e modelit dhe ngjyrën e përshtatshme. » Gjithashtu mund të zgjedhni derën me dritare dhe derë ndihmëse. » Pas marrëveshjes së arritur mjeshtërit tonë do bëjn montimin e derës » Montimi i derës bëhet mbrenda 24-orë.

Ejani na vizitoni, ose na thërrisni.Ju sigurojm shërbim të shpejt dhe korrekt.

Dyer për garazha [16]

Normstahl · NTP GLOBBUS · Prishtinë · Tel.: 038 25 05 11 · Mob.: 044 11 37 18 www.normstahl.com

05/07f! I nënshtrohet ndryshimeve. Mund të ndodh devijim i ngjyrave gjatë shtypit.

» Një thirrje e juaj mjafton që eksperti ynë të vij

KATALOGU I DYERVE  

DYER PER GARAZHA NTP"GLOBBUS" Prishtinë 044-888 475 044-113 718

KATALOGU I DYERVE  

DYER PER GARAZHA NTP"GLOBBUS" Prishtinë 044-888 475 044-113 718

Advertisement