Page 1

Praktik Global Utmaning vårterminen 2011 Allmänt Global Utmaning tar gärna emot praktikanter från högskolor och universitet. Praktikanten blir en viktig person i teamet på kansliet, och vår strävan är att praktikperioden ska vara givande för både praktikanten och för Global Utmaning. För mer information om Global Utmaning besök vår hemsida, www.globalutmaning.se Sista ansökningsdag är den 30 november. Upplägg Inför praktikperioden formulerar praktikanten och Global Utmaning en arbetsplan för praktikanten. Vi ser gärna att praktikanten både genomför ett teoretiskt arbete, t.ex. ett researcharbete inom ett av våra fokusområden, och deltar i det dagliga praktiska arbetet på kansliet, såsom att vara behjälplig vid seminarier, administrativt stöd, etc. Global Utmaning tillhandahåller arbetsverktyg för praktikanten, d.v.s. en arbetsplats, dator, etc. Formella krav Den sökande bör ha en statsvetenskaplig eller nationalekonomisk bakgrund, alternativt en annan studiebakgrund med relevans för Global Utmanings verksamhet. Praktikanten bör ha studerat 2-3 år på sin utbildning. Praktikanten bör ha en huvudman, dvs antingen genom universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Praktikperiodens längd Praktikperioden ska vara på minst 3 månader och högst en termin. Vi prioriterar längre perioder (upp till en termin). Under praktikperioden ser vi helst att praktikanten arbetar heltid på Global Utmaning. I förekommande fall kan praktiken kombineras med föreläsningar/seminarier om det är ett önskemål från praktikanten. Ansökan med CV mailas till elin.ewers@globalutmaning.se

/Praktik-vt-2011-Global-Utmaning  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2010/11/Praktik-vt-2011-Global-Utmaning.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you