Page 1

INBJUDAN TILL ATT BLI MEDLEM I GLOBAL UTMANING Seniora rådgivare Agneta Modig Tham Allan Larsson Anders Bjurner Anders Karlqvist Anders Ottensten Anders Wijkman Andrea Hormazabal Anna Jardfelt Anna Rygård Anna Stellinger Annika Söder Bengt Säve-Söderbergh Björn Larsson Bo Göransson Bo Jerlström Bo Kjellén Boel Flodgren Britten Månsson-Wallin Börje Ljunggren Carin Norberg Carina BorgströmHansson Carl Tham Carl-Johan Engström Carola Gunnarsson Catharina NystedtRingborg Catherine von Heidenstam Christina Garsten Erik Belfrage Eva Hägglund Eva Lindström Filip Wijkström Gun-Britt Andersson Gun-Britt Mårtensson Gunilla Dahlberg Gunnel Forsberg Göran Cars Göran Carstedt

Kategori HS GE, PC Klimat Klimat Klimat HS GG PC HS GG GG

Klimat HS, FIN

HS

HS HS, Sty, FIN Klimat, FIN GG GG GE HS HS GG (FIN, HS) HS HS HS HS

Hans G Svensson Håkan Jonsson Inger Jägerhorn Ingrid Svensson Jan Cedergren Jan Eliasson Jan O Karlsson Joakim Palme Johan Lagerkvist Jonas Tallberg Jonas Wilde Josefina Syssner Jörgen Appelgren Karin Forseke Karin Rudebeck Karl Hallding Kerstin Hessius Klas Eklund Krister Eduards Kristina Persson Lars Anell Lars Danielsson Lars Wennberg Lars-Erik Liljelund Lena Smidfelt Rosqvist Lennart Båge Lennart Låftman Lisa Pelling Margot Wallström Mats Karlsson Mats Kinnwall Micha Sohlman Michael Olsson Monica Andersson Måns Lönnroth Peter Kleen Pontus Braunerhjelm Richard Murray Rutger Öijerholm Sandro Scocco

Sty, FIN Klimat Klimat GE Klimat GG M, PC, Sty GE GG FIN HS GE GE Klimat GE GE GE, Sty, FIN GE, Sty GG GE Klimat HS GG M GG GE Sty HS Klimat, Sty Klimat Klimat Klimat PC GE


Staffan Laestadius Stefan Edman Sten Rylander Sven Sandström Torbjörn Becker Torbjörn Suneson Örjan Berner

Klimat Klimat

Styrelsemedlemmar (Sty) Carola Gunnarsson Elisabeth Ström Eva Redhe Ridderstad Hans G Svensson Jan O Karlsson Kristina Persson Lars Anell Leif Hansson Michael Olsson Måns Lönnroth Åke Danielsson

Kategori HS FIN

GG GG HS

FIN PC migration GE, FIN GE FIN FIN Klimat

Företrädare för finansiärer (FIN) Bo Askvik VD PA Resources Britten-Månsson Wallin Folkbildningsrådet Carola Gunnarsson SKL, Sty Catharina Ringborg Vattenfall Eva Fernvall Markstedt Apoteket Gun-Britt Mårtensson Frejas, HS Gunnar Olofsson Sveaskog Hans Eliasson Fam. E:s stiftelse Hans G Svensson Skandia, Sty Henrik Steinbrecher PWC, Sty Jonas Schneider Familjebostäder Jonas Wilde Vattenfall Leif Brodén Södra Olof Johansson Sveaskog Pernilla Bonde HSB Åsa Pettersson Vattenfall

Förklaring till förkortningarna: Programområden/programråd: HS = Hållbara städer GG = Global Governance GE = Global ekonomi Migration = Klimat =

Programchefer PC = Programchef Styrelse Sty = Styrelseledamot

Finansiärer FIN = Företrädare för finansiärer

/Medlemmar-f%C3%B6rslag-%C3%A5rsm%C3%B6te-201  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2011/05/Medlemmar-f%C3%B6rslag-%C3%A5rsm%C3%B6te-20111.pdf

/Medlemmar-f%C3%B6rslag-%C3%A5rsm%C3%B6te-201  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2011/05/Medlemmar-f%C3%B6rslag-%C3%A5rsm%C3%B6te-20111.pdf

Advertisement