Page 1

Praktik Global Utmaning höstterminen 2011 Allmänt Global Utmaning tar gärna emot praktikanter från högskolor och universitet. Du blir en viktig person i teamet på kansliet, och vår strävan är att praktikperioden ska vara givande för både dig och för Global Utmaning. För mer information om Global Utmaning besök vår hemsida, www.globalutmaning.se. Sista ansökningsdag för höstterminen 2011 är den 27 april. Upplägg Inför praktikperioden formulerar vi tillsammans en arbetsplan. Vi ser gärna att du både genomför ett teoretiskt arbete, t.ex. ett researcharbete inom ett av våra fokusområden, och deltar i det dagliga praktiska arbetet på kansliet, såsom att vara behjälplig vid seminarier, administrativt stöd, etc. Global Utmaning tillhandahåller arbetsverktyg, d.v.s. en arbetsplats, dator, etc. Formella krav Du ska helst ha en statsvetenskaplig eller nationalekonomisk bakgrund, alternativt en annan studiebakgrund med relevans för något av Global Utmanings programområden (Global ekonomi, Migration, Klimat, Globalt ledarskap eller Hållbara städer). Du bör ha studerat 2-3 år på din utbildning. Du bör även ha en huvudman, d.v.s. antingen genom universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. För höstterminen 2011 söker Global Utmaning särskilt praktikanter med kompetens inom programområdet Hållbara städer (praktikanten bör ha en utbildning med anknytning till hållbar utveckling och hållbara städer), och Global ekonomi (praktikanten bör ha goda kunskaper i nationalekonomi eller internationell ekonomi). Vi vill dessutom gärna ha ansökningar från dig, som förutom ditt intresse för något av våra programområden, har erfarenhet av kommunikation och web-publicering. Totalt söker vi tre praktikanter med varsitt ansvarsområde. Praktikperiodens längd Praktikperioden ska vara på minst 3 månader och högst en termin. Vi prioriterar längre perioder. Under praktikperioden ser vi helst att praktikanten arbetar heltid på Global Utmaning. I förekommande fall kan praktiken kombineras med föreläsningar/seminarier om det är ett önskemål från praktikanten. Ansökan med CV mailas till elin.ewers@globalutmaning.se

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati. Birger Jarlsgatan 27 · 111 45 Stockholm · 08-787 2150 · info@globalutmaning.se · www.globalutmaning.se

/Praktik-Global-Utmaning-h%C3%B6sten-2011  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2011/04/Praktik-Global-Utmaning-h%C3%B6sten-2011.pdf

Advertisement