Page 1

Ledarskap för Hållbara Städer Stockholm 13 februari 2014 - Konferensprogram

09.00

Introduktion Kristina Persson, grundare och styrelseordförande, Global Utmaning

09.15

From Barcelona to Nairobi – promoting sustainable urban development through multi-stakeholder participation Dr. Joan Clos, direktör UN-HABITAT, tidigare borgmästare Barcelona

09.40

Vill din stad inspirera världen? Lärdomar från Earth Hour City Challenge Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck, WWF Sverige

10.00

Att bygga ett hållbart samhälle Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC

10.20

Fikapaus

10.45

Ledarskap och hållbar stadsutveckling – en internationell utblick Global Utmanings seniora rådgivare Carl-Johan Engström och Richard Murray presenterar Global Utmanings nyutgivna rapport.

11.00

Workshops – parallella sessioner:  Privat ledarskap Hur kan den privata sektorn verka och underlätta för hållbar stadsutveckling? Vilka incitament behövs för att stimulera privata företag till att skapa innovativa lösningar för ett hållbart byggande? Workshopledare: Ulf Lindberg, VD Enhancer  Politiskt ledarskap Hur ser förhållandet ut mellan hållbar stadsutveckling och det politiska systemet? På vilka sätt kan man finna en balans mellan centralstyrning och lokal demokrati? Workshopledare: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö Stad  Offentlig-privat samverkan Vilken roll spelar relationen mellan privata företag och offentliga beslutsfattare i vägen mot en hållbar stadsutveckling? Hur kan bättre och mer effektiva samverkansmodeller utvecklas? Workshopledare: Tekn. Dr. Amy Rader Olsson, Kungliga Tekniska Högskolan


12.30

Lunch

13.30

Sammanfattning av workshops

13.45

Combining environmental and social sustainability in a time of increased urbanization Rachel Kyte, chef för hållbar utveckling vid Världsbanken

14.00

Ledarskap för hållbarhet i en komplex värld – vad säger forskningen? Tekn. Dr. Amy Rader Olsson, föreståndare för Centrum för Hållbart Samhällsbyggande, Kungliga Tekniska Högskolan

14.20

Fikapaus

14.45

Kommunpolitisk grillning om ledarskap, hållbarhet och tillväxt Mats Gerdau, kommunstyrelseordförande (m) Nacka, Maria Frisk, kommunalråd (mp) Karlstad, Hans Ekström, riksdagsledamot (s) och tidigare kommunstyrelseordförande Eskilstuna, Elisabeth Unell, oppositionsråd (m) Västerås, Ilmar Reepalu, tidigare kommunstyrelseordförande (s) Malmö Stad Moderator: Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen

15.45

Avslutande ord

Ledarskap för hållbara städer  
Ledarskap för hållbara städer  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2013/12/Ledarskap-för-hållbara-städer.pdf

Advertisement