Page 1

Hållbara  städer     EXJOBB:  Utvärdering  av  hållbar  stadsutveckling     Ska   Du   skriva   exjobb/masteruppsats   inom   områden   som   arkitektur,   kulturgeografi   ,   naturgeografi,   miljövetenskap,   samhällsbyggnad,   samhällsplanering,   nationalekonomi,   företagsekonomi,  bygg  -­‐  eller  fastighetsekonomi?        Tankesmedjan   Global   Utmanings   programområde   Hållbara   städer   söker   nu   studenter   som   är   intresserade   av   hållbar   stadsutveckling   och   av   att   som   sitt   exjobb/sin   mastersuppsats   skriva   om   svenska   eller   internationella   exempel   på   städer   eller   stadsdelar   som   framhållits   som   goda   exempel   på   hållbar   stadsutveckling.   Många   organisationer   och   institutioner   har   arbetat   med   att   lista   goda   exempel   men   utan   att   göra   någon   ordentlig   kartläggning   och   utvärdering   av   hur   hållbara   de   lösningar   som   exemplen  behandlar  egentligen  är.      Global  Utmaning  söker  därför  Dig  som  vill  ingå  i  ett  projekt  med  att  noggrant  granska   något/några   av   dessa   exempel   som   ämne   för   Din   uppsats.   Du   kan   få   stöd   av   Global   Utmanings   projektledare   och   många   kunniga   seniora   rådgivare.   När   Din   uppsats   är   färdigställd,   vetenskapligt   granskad   av   institutionen   och   relevansmässigt   bedömd   av   Global  Utmaning  står  vi  för  kostnaderna  för  att  trycka  upp  och  sprida  uppsatsen,  Detta   som  tack  för  att  även  Global  Utmaning  får  använda  och  sprida  uppsatsens  resultat  och   slutsatser  i  rapporter  och  seminarier.      Låter   detta   intressant?   Vänligen   kontakta   Richard   Murray,   Global   Utmanings   projektledare  för  Hållbara  städer.     Richard  Murray   Tel.  0768016897   richard.murray@globalutmaning.se   www.globalutmaning.se  

  Global Utmaning är en oberoende tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.

Birger Jarlsgatan 27 · 111 45 Stockholm · 08-787 2150 · info@globalutmaning.se · www.globalutmaning.se

exjobb-utva%CC%88rdering-av-ha%CC%8Allbar-stadsutveckling  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2013/05/exjobb-utva%CC%88rdering-av-ha%CC%8Allbar-stadsutveckling.pdf