Page 1

Den stora klimatdebatten inför Europaparlamentsvalet

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Ett av de områden som EU har stort inflytande på är energi- och klimatpolitiken, som har stor påverkan på andra politikområden. Det nuvarande parlamentet har kritiserat kommissionens förslag på energi- och klimatmål för EU till 2030 och efterlyser ambitiösare mål – vad vill ett nytt parlament?

Inför Europaparlamentsvalet arrangerar Global Utmaning en klimatdebatt med Europaparlamentskandidater för att få svar på frågor som: Hur bör EU:s framtida energi- och klimatpolitik utformas? Hur hanterar vi utmaningarna samtidigt som vi tar vara på möjligheterna, inte minst när det gäller sysselsättningen? Vilken roll kommer EU att spela i de kommande klimatförhandlingarna?


Program 9.00 Välkommen Kristina Persson, ordförande Global Utmaning Kaffe serveras 9.05 Klimat- och energipolitisk överblick Anders Wijkman, ordförande Global Utmanings Klimatråd 9.20 Nordiska energiperspektiv Nannan Lundin, programchef Energi & Klimat, Global Utmaning 9.25 Debatt med Europaparlamentskandidater Jytte Guteland (s) Jakop Dalunde (mp) Fredrick Federley (c) Sara Skyttedal (kd) Moderator: Nannan Lundin, programchef Energi & Klimat, Global Utmaning 10.10 Avslutande reflektion Datum: Måndagen den 19 maj, kl 9.00 - 10.15 Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm Mer information och anmälan på www.globalutmaning.se

Den stora klimatdebatten inf%c3%b6r europaparlamentsvalet2  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2014/05/Den-stora-klimatdebatten-inf%C3%B6r-Europaparlamentsvalet2.pdf