Page 1

Global Utmaning söker vikarierande projektsamordnare Global Utmaning är Sveriges enda fristående tankesmedja som verkar för lösningar på de globala utmaningarna. Grunden för initiativet är ett starkt engagemang för de demokratiska värdena, öppenhet och internationellt samarbete. Global Utmaning fokuserar 2012 på främst tre sakområden: Klimat, Migration och Ekonomi. Inom ramen för programmen och projekten analyserar vi problem, identifierar lösningar och bidrar till att sprida kunskap. Global Utmaning söker nu en vikarierande projektsamordnare pga föräldraledighet. Som projektsamordnare är du en av tre nyckelpersoner på vårt kansli på Birger Jarlsgatan 27 i Stockholm. Du blir en av spindlarna i nätet i kommunikationen med våra programchefer, projektledare, expertgrupper och vårt stora nätverk av seniora rådgivare. För att trivas som projektsamordnare hos oss krävs ett stort engagemang i samhällsfrågor i kombination med god kommunikativ och administrativ förmåga, samt en stor portion av flexibilitet. Vi är en liten och dynamisk organisation som jobbar med globala frågor i olika typer av nätverk och tar ofta initiativ till nya projekt och verksamhet. Som projektsamordnare har du i dialog med vår programchef Lisa Pelling det övergripande ansvaret för projektadministrationen i migrationsprojektet Ny väg in, samt i samarbete med kanslichefen ansvar för löpande ekonomi och projektadministration, samt del i planering och genomförande av Global Utmanings övriga verksamhet. Vikariatet gäller från 15 oktober 2012 och 12 månader framåt. Tjänstens placering är på Global Utmanings kansli, Birger Jarlsgatan 27 i Stockholm. Vi arbetar normal kontorstid, men har även en del möten och seminarier på kvällstid. I övrigt följer vi tjänstemannavtalet mellan Idea och akademikerförbunden. Intervjuer sker löpande. Ansökan skickas till: info@globalutmaning.se skriv gärna ”Vikarierande projektsamordnare” i rubriken. För mer information om tjänsten: Per Lagerström, kanslichef, per.lagerstrom@globalutmaning.se eller Elin Ewers, projektsamordnare elin.ewers@globalutmaning.se Mer information om Global Utmaning www.globalutmaning.se

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati. Birger Jarlsgatan 27 · 111 45 Stockholm · 08-787 2150 · info@globalutmaning.se · www.globalutmaning.se

Annons-vikarierandeprojektsamordnare-2012  

http://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/2012/08/Annons-vikarierandeprojektsamordnare-2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you