Page 180

Hz. Süleyman

Thomas Cole, Mimar›n Rüyas›, 1840, Sanat Müzesi, Ohio

Do¤ru Olanlar›n Yolu Ta ki, iyi adamların yolunda yürüyesin, Ve salihlerin yollarını tutasın. Çünkü memlekette do¤ru adamlar oturacaklar, Ve kâmiller orada kalacaklardır. Fakat kötü adamlar memleketten atılacaklar, Ve hainler ondan söküleceklerdir. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 2, 20-22) Salihlerin yolu ise, do¤an ıflık gibidir, Tam gün oluncıya kadar git gide parlar. Kötülerin yolu koyu karanlık gibidir; Neden sürçtüklerini bilmezler. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 4, 18-19)

Sadece Allah'a Güvenmek Bütün yüre¤inle Rabbe güven, Ve kendi anlayıfl›na dayanma; Bütün yollarında onu tanı, O da senin yollarını do¤rultur. Kendi gözünde hikmetli olma; Rabbden kork, ve flerden ayrıl; Senin bedenine flifa, Ve kemiklerine ilik olacaktır. Malınla, ve bütün mahsulünün turfandası ile, Rabbi taziz et; Böylece ambarların bol bol dolar… (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 3, 5-10)

178

HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement