Page 175

Harun Yahya

Befliktafl Rüfldiye Mektebi ö¤rencilerinden Arif. Sülüs ve nesih hatl› hadis-i flerif. "Dua ibadetlerin özüdür" anlam›nda. H. 1297, (M. 1880) tarihli

dostlu¤u do¤rularladır. Rabbin lâneti kötülerin evindedir; Fakat salihlerin oturdu¤u yeri mübarek kılar. Gerçek Rab müstehzilerle istihza eder; Fakat alçak gönüllülere lûtfeder. Hikmetliler izzeti miras alacaklar; Fakat akılsızlar utancı alacaklar. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 3, 27-35) Do¤rulukla yürüyen emniyetle yürür; Fakat yollarını i¤rilten belli olur. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 10, 9) ‹yi adam Rabbden lûtuf bulur; Fakat niyetleri bozuk olanı Rab mahkûm eder. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 12, 2) Salihlerin düflünceleri haktır; Fakat kötülerin ö¤ütleri hiledir. (Hz. Süleyman'›n Meselleri, Bab 12, 5)

173

HAZRETİ SÜLEYMAN  
HAZRETİ SÜLEYMAN  

Hazreti Süleyman, Allah'ın büyük bir saltanat, eşsiz bir zenginlik, cinler ve kuşlarla desteklenmiş çok güçlü ordular ve üstün ilimler lutfe...

Advertisement