Page 1

Hvad er globalisering på et dansk gymnasium? • • • •

Øget globalisering / nationalstatens identitet Langkaers virkelighed: 900 elever med 40 forskellige nationale baggrunde Borger og verdensborger – hvad er et fælles værdigrundlag? Tre eksempler og et par forslag


Verdensborgerdag 1. marts 2013


Fælles Verdensborgerdag for GG skoler? • Hvert andet eller tredje år – samarbejde med OD?


Naturvidenskabeligt grundforløb • • • • •

Fælles efteruddannelse for lærere Bæredygtighed som tema Udarbejdelse af lærebogsmateriale Uddrag oversat til engelsk (til brug som fælles undervisningsmateriale) Elevkompetencer: viden, analyse, perspektivering, evt. kommunikative og handlingsmæssige aspekter


AT i et globalt perspektiv • Bryder med faggrænser, læreplaner og lærerroller • AT foreslås som platform til at arbejde med globale problemstillinger • Bryder med den nationale kontekst – dermed det nationale dannelsesideal • AT innovationsforsøg har som mål at styrke elevernes faglige handlingskompetencer – evt. kulturel handlingskompetencer • Eks: • • • •

Globaliseringen, bindes verden sammen? Verdensbilleder Katastrofer Bæredygtighed – økonomisk, socialt og ressourcemæssigt

• Forslag: GG arbejder sammen om at udvikle AT som platform for udvikling af globale kompetencer


Udfordringer og muligheder • Forskningsministeriets handlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn • Bør der være en handlingsplan for de gymnasiale uddannelser? • Skolepartnerskaber / Fælles workshop om globale dilemmaer • Summer school / fortsat elevcamps • Udvikling af globale kompetencer for hele skolen eller i specifikke studieretninger


LANGKAER – kom længere

Konferencer globale kompetencer  
Advertisement