Page 1

Invitation til konference

Mod bedre undervisningsmetoder om den arabiske verden Konference for undervisere på ungdomsuddannelserne

Tilmelding: www.crossingborders.dk/News.5.aspx?recordid5=86

FORMÅL: Konferencen sigter mod at klæde undervisere bedre på til at kunne undervise i situationen i MENA-området (Mellemøsten og Nordafrika). Den sidste tids omskiftelighed i regionen har betydet omvæltninger i vores måde at forstå og tolke den arabiske verden på og udfordrer derfor også mulighederne for at undervise om regionen på en måde der yder kulturen og befolkningen retfærdighed. Dette kræver viden og indsigt i hvad vi har med at gøre. Informationsstrømmen gennem medierne er ofte endimensionelle og præget at sensationsjournalistik. Vi må et spadestik dybere for egentlig at kunne forstå hvad der finder sted. At møde de mennesker situationen berører er en fantastisk mulighed for at opnå denne forståelse. På konferencen vil du derfor møde oplægsholdere der er en del af historieskrivningen, og få deres tolkning og indsigt i hvad der sker i deres land og i regionen netop nu. Du vil derudover få deres bud på hvordan du kan benytte denne viden i din undervisning, på en måde hvor stereotyper undgås, og den flerdimensionelle forståelse åbnes op.

UDBYTTE: Konkrete værktøjer til hvordan du kan undervise om MENA i netop dit fag Et møde med det nye Mellemøsten og Nordafrika


Undervisningsplaner indenfor hvert workshoptema - indeholdende øvelser, litteraturanbefalinger, links til mere viden om området En dokumentar over konferencen

MÅLGRUPPE: Undervisere på ungdomsuddannelserne (STX, HF, HHX, HTX, VUC) og efterskoler/højskoler Fag: Samfundsfagene; historie, geografi, religion samt sprogfagene. PROGRAM: Velkomst Oplæg fra oplægsholdere - Aktivisme og politik i Egypten, Amr Hamzawy - Kvinderettigheder i Yemen, Amal Al-Basha - Ungdomsbevægelser i Libyen , Ahmad Al-Gamaty - Religion og minoriteter i Egypten, Dalia Zakhary - Frihed og demokrati i Tunesien, Karim Mejri - Sammenhængen mellem menneskerettigheder og Islam i den arabiske verden, Hanna Ziadeh - Menneskerettigheders rolle og mandat i den arabiske verden, Muayyad Mehyar Paneldiskussion og spørgsmål Frokost Workshops/gruppearbejde Præsentation af workshop-resultater (de producerede lærerplaner) Opsummering Reception og farvel *med forbehold for mindre ændringer

ARBBEJDSFORM: Konferencen består af kortere oplæg på baggrund af skrevet materiale, paneldebat, gruppearbejde/workshops

TID OG STED: 14. marts fra kl. 10-18 på Grundtvig Centret, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K


PRIS: 1 deltager: 2500 kr. 2 deltagere: 4000 kr. 3 deltagere: 6000kr. Indbetaling skal ske på Reg.: 5050 Konto: 1334325. Skriv ’konference’ og dit navn i modtagerfeltet.

SPROG: Konferencen vil foregå på engelsk

OPLÆGSHOLDERE: Dr. Amr Hamzawy, Egypten

Dr. Amr Hamzawy var en af de førende aktører under den egyptiske revolution i 2011. Han var talsmand for ’the Bord of Wise Men’ som blev etableret under revolutionen, for at varetage forhandlinger og mulige løsninger mellem demonstranterne og regeringen. Han blev senere medlem af Egyptens første post-revolutionære folkeforsamling. Efter Ahmed Shafik blev valgt som premiereminister blev Hamzawy tilbudt en stilling som Ungdomsminister hvilket han valgte at afslå. Han er medstifter af ’Free Egypt Party’, og blev i 2012 valgt ind i parlamentet. Hamzawy bestred forud for sin politiske karriere, posten som forskningsleder ved Carnegie Endowment for International Peace i Beirut, Libanon. Han har en Ph.D fra Free University I Berlin, og underviser i Political Science på The American University of Cairo.


Amal Al-Basha, Yemen

Amal Al-Basha er en af de mest prominente menneske- og kvinderettighedsforkæmpere I Yemen, et land der ellers ikke tillader kvinder meget frihed. Hun har med en baggrund i Internationale Udviklingsstudier og Køn fra Sussex University i England, arbejdet sig ind på den politiske arena i Yemen, som en indflydelsesrig kvinde. Basha er medstifter af Yemen Institute for Human Rights og har en fortid som programkoordinator for UNDP. Hun bestrider nu, ved siden af formandsposten i Sisters Arab Forum for Human Rights også posten som talskvinde for den Nationale Dialog i Yemen, som skal sikre den demokratiske udvikling af landet.

Ahmad Al-Gamaty, Libyen

Ahmad Al-Gamaty, spillede trods sine blot 25 år, en central rolle som leder af ungdomsgrupper i oprøret mod Muammar Gaddafi under den libyske revolution. Han er leder af ’Libyan Youth Stream’, et forum for unge til at dele deres ideer og planer for Libyen med udspring i revolutionen. Derudover er han medlem af flere initiativer til fremme af demokrati og involvering af unge i det libyske samfund, heriblandt kan nævnes ’Youth Initiativ for National Reconciliation in Libya’. Al-Gamaty har en Bachelor i Jura fra Libyan Open University.


Dalia Zakhary, Egypten

Som Koptisk egypter har Dalia Zakhary førstehåndsoplevelser med hvad det vil sige at være minoritet i Egypten. På trods af sin baggrund i Jura fra University of Asyut, Egypten, og med en grad i Socialret fra Cairo University, har Zakhary fokuseret sin research omkring religiøse tilhørsforhold. I 8 år har Zakhary som projektleder, arbejdet for at fostre tolerance og inklusion blandt børn af forskellige religiøse baggrunde. Zakhary har herudover taget aktivt del i den egyptiske revolution gennem sit arbejde hos ’Front of Egyptian Protesters Defenders’, som består af jurister der frivilligt påtager sig forsvaret af tilbageholdte demonstranter. På nuværende tidspunkt arbejder Zakhary med kapacitetsopbygning af nationale observatører og stemmeprocedurer, og som støtte til den forfatningsmæssige proces i Egypten ved Internationalt IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Karim Mejri, Tunesien

Karim Mejri er 30 år gammel og tidligere rådgiver for Beskæftigelsesministeriet i Tunesien efter revolutionen i 2011. Han er medstifter af ’Chaiers de la Liberté’ en franskbaseret forening der promoverer frihed og demokrati i Tunesien. Mejri har en kandidat i Innovation fra forskellige franske topuniversiteter, og er på nuværende tidspunkt Strategi- og Ledelseskonsulent hos Numu Consulting, en fremspirende rådgivende instans i MENA-regionen. Mejri har biddraget med mange artikler om situationen i Tunesien i lokale tidsskrifter og alternative medier. Hanna Ziadeh, Danmark/Libanon


Hanna Ziadeh er født i Libanon, og har boet i Danmark siden 1986. Han er forfatter til ’Sectarianism and Nation-building in Lebanon’ og Ph.D. stipendiat ved Institut for Menneskeriettigheder med speciale i den arabiske verdens moderne historie. Ziadehs forskning er fokuseret omkring stat- og nationsbygning fra et menneskerettighedsperspektiv, med særligt fokus på Libanon, Irak og Yemen.

Dr. Mu’ayyad Mehyar, Jordan

Dr. Mu’ayyad Mehyar er programansvarlig for Arab-European Human Rights Dialogue ved Institut for Menneskerettigheder. Mehyar er født og opvokset i Jordan, men har boet og arbejdet i Danmark de sidste 5 år. Mehyar har speciale inden for konfliktløsning med særligt fokus på komparative fredsprocesser, konfliktløsning og forandringsprocesser, og menneskerettigheder og demokrati. Mehyar har stor erfaring med politiske og sociale dynamikker i de mellemøstlige lande, og har herudover udviklet modeller inden for erfaringsbaseret læring, kommunikation og metoder til at tilgodese forskelligartede tillæringsstile

Konference for undervisere om Mellemøsten og Nordafrika  

Crossing Borders inviterer undervisere ved de danske ungdomsuddannelser til temadag om Mellemøsten og Nordafrika med det formål at give unde...

Konference for undervisere om Mellemøsten og Nordafrika  

Crossing Borders inviterer undervisere ved de danske ungdomsuddannelser til temadag om Mellemøsten og Nordafrika med det formål at give unde...

Advertisement