{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

VÃ…REN 2020

PRO GRAM

HAUGA LAND MUSEET


Museumsstafetten tilbyr månedlige kulturopplevelser med omvisning, kåseri og

Familieverksted i Haugesund

kaffe. Arrangementet gir en unik mulighet til

billedgalleri er et månedlig kunsttilbud for

å oppleve mangfoldet i Haugalandmuseet,

de minste. Verkstedet tar for seg ulike

ettersom stafetten arrangeres på forskjellige

kunstutstillinger, temaer og aktiviteter, og

avdelinger fra gang til gang.

passer for barn fra 4 år.

Strikkekafé arrangeres utvalgte Kunstpause finner sted i Haugesund

tirsdager i foajéen til Karmsund folkemuseum.

billedgalleri og innebærer en guidet gjennom-

Velkommen til en sosial formiddag med

gang i en av galleriets nyeste utstillinger,

strikking og prat over en kopp kaffe eller te.

etterfulgt av kaffe og sosial drøs for de som ønsker det. Arrangementet er gratis og

Søndagsforedrag kan du få med

avholdes én onsdag i måneden.

deg på Karmsund folkemuseum i januar måned. Foredragene tar gjerne utgangspunkt

Kunstsuppe arrangeres i samarbeid

i lokalhistorie på Haugalandet og Haugaland-

med Haugesund kunstforening og er et

museets samlinger.

konsept som kombinerer en uformell suppemiddag med et spennende foredrag om

Trilletreff på Vindafjordmuseet, er et

aktuelle emner knyttet til visuell kunst.

hyggelig gratistilbud for alle småbarnsforeldre.

Foredragene har et høyt kunstfaglig nivå og

Samlingene foregår på torsdager én gang i

holdes av engasjerende formidlere. Suppen

måneden, og tar opp ulike kulturhistoriske

leveres av lokal catering.

tema. Museet har stellebord og salg av fairtradekaffe og muffins.

Museumskvarter er et 15 minutters foredrag om lokalhistoriske emner ved

Vernissasje er en avduking av nye

Karmsund folkemuseum. Museumskvarteret

utstillinger, med introduksjon av utstillingene

er et gratistilbud som arrangeres i lunsjtider,

og kunstnerne. Haugesund billedgalleri er

én tirsdag i måneden.

med ujevne mellomrom vertskap for flere vernissasjer i løpet av året.


LOKASJONER FOR ARRANGEMENTENE

Haugesund billedgalleri Erling Skjalgssonsgate 4, Haugesund

Karmsund folkemuseum Skåregata 142, Haugesund

Vindafjordmuseet Movegen 111, Vikedal Nedstrand Bygdemuseum Nedstrand

Klovning-sjøhuset Sørevågen, Utsira

Arquebus krigshistorisk museum Gardsvikvegen 20, Førresfjorden


HAUGALANDMUSEET – EN LEVENDE

KULTURARENA MED MYE SPENNENDE Å BY PÅ!

I tillegg til våre faste og skiftende utstillinger arrangerer vi en rekke foredrag, vernissasjer, sosiale sammenkomster og andre begivenheter gjennom hele året.


VÅREN 2020

PRO GRAM JANUAR

26. januar kl. 13 Familieverksted Haugesund billedgalleri 28. januar kl. 11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum 29. januar kl. 11 Kunstpause Haugesund billedgalleri

FEBRUAR

10. januar kl. 18 Vernissasje, arr. Haugesund kunstforening Haugesund billedgalleri 12. januar kl. 13 Søndagsforedrag: Byheiene Karmsund folkemuseum

8. februar kl. 13-15 Familieverksted ved Haugesund husflidslag Karmsund folkemuseum

14. januar kl. 11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum 16. januar kl. 10-12 Trilletreff: Gamle biletbøker for barn Vindafjordmuseet

12. februar kl. 11-15 Den kulturelle spaserstokken: Akvarellkurs Haugesund billedgalleri

19. januar kl. 13 Søndagsforedrag: Damskipskaien i Haugesund Karmsund folkemuseum 26. januar kl. 13 Søndagsforedrag: Forsamlingshus i Haugesund Karmsund folkemuseum

15. februar kl. 13 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum

11. februar kl. 11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum

14. februar kl. 18 Vernissasje, arr. Haugesund kunstforening Haugesund billedgalleri

16. februar kl. 13 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum 18. februar kl. 12 Museumskvarter Karmsund folkemuseum


20. februar kl. 10-12 Trilletreff: Gamle barneklede Vindafjordmuseet 20. februar kl. 19 Museumsstafett: Fattigdom, arr. Vindafjordmuset Sjøperlo, Vindafjord 22. februar kl. 13-15 Familieverksted ved Haugesund husflidslag Karmsund folkemuseum 24.-28. februar kl. 10-14 Vinterferieaktiviteter utvalgte dager Karmsund folkemuseum 25. februar kl.11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum 26. februar kl. 11 Kunstpause Haugesund billedgalleri 29. februar kl. 13 Filmvisning: Suderøy Karmsund folkemuseum

MARS 1. mars kl. 13 Filmvisning: Suderøy Karmsund folkemuseum 5. mars kl. 19.30 Munor - Kammermusikk Haugesund billedgalleri

7. mars kl. 13 Fortellerstund Karmsund folkemuseum 8. mars kl. 13 Familieverksted Haugesund billedgalleri 8. mars kl. 13 Filmvisning: Mannedamene Karmsund folkemuseum 9. mars kl. 13 Den kulturelle spaserstokken Karmsund folkemuseum 10. mars kl. 11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum 12. mars kl. 17 Kunstsuppe, arr. Haugesund kunstforening Haugesund billedgalleri 14. mars kl. 13 og 14 Familiedag i klasserommet, omvisning i utstilling Karmsund folkemuseum 17. mars kl. 12 Museumskvarter Karmsund folkemuseum 19. mars kl. 10-12 Trilletreff: Gamle barneleiker Vindafjordmuseet


APRIL 1. april kl. 11 Kunstpause Haugesund billedgalleri 2. april kl. 17 Kunstsuppe, arr. Haugesund kunstforening Haugesund billedgalleri 20. mars kl. 18 Vernissasje, arr. Haugesund kunstforening Haugesund billedgalleri 21. mars kl. 12-15 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum 22. mars kl. 12-15 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum 24. mars kl. 11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum 26. mars kl. 19 Museumsstafett: Åpent magasin - vår lokale fotoarv Karmsund folkemuseum 28. mars kl. 12-15 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum 29. mars kl. 12-15 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum

2. april kl. 19.30 Munor - kammermusikk Haugesund billedgalleri 4. april kl 12-15 Familiedag med påskeverksted og påskerebus Karmsund folkemuseum 5. april kl. 12-15 Familiedag med påskeverksted og påskerebus Karmsund folkemuseum 7. april kl. 11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum 16. april kl. 10-12 Trilletreff: Husa på museumstunet Vindafjordmuseet 18. april kl. 12-15 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum 19. april kl. 12-15 Filmvisning: Haugesund 150 år Karmsund folkemuseum


19. april kl. 13 Familieverksted Haugesund billedgalleri 21. april kl. 11-13 Strikkekafé Karmsund folkemuseum 21. april kl. 12 Museumskvarter Karmsund folkemuseum 24. april kl. 18 Vernissasje, arr. Haugesund kunstforening Haugesund billedgalleri 25. april kl. 12-15 Familiedag i klasserommet – prøv tavle og griffel Karmsund folkemuseum

19. mai kl. 12 Museumskvarter Karmsund folkemuseum

26. april kl. 12-15 Familiedag i klasserommet – prøv tavle og griffel Karmsund folkemuseum

28. mai kl. 19 Museumsstafett: Frigjøringen 1945 Arquebus krigshistorisk museum

30. april kl. 19 Museumsstafett: Mordaren i Langedalen, vandring Dragavika, Førresfjorden

30. mai Siradagene – Åpent museum Klovning-sjøhuset, Utsira

JUNI Forbehold om endringer i programmet.

MAI 6. mai kl. 11 Kunstpause Haugesund billedgalleri

14. juni kl. 12-15 Aktivitetsdag Vindafjordmuseet

10. mai kl. 13 Familieverksted Haugesund billedgalleri

21. juni kl. 13-15 Aktivitetsdag Nedstrand bygdemuseum


i

ÉN BILLETT = inngang til to av våre åpne museer innen 48 timer.

1

Det er mulig å bestille private omvisninger med museets formidlere i utstillingene. Omvisning i kontortid (kl. 9-15) kr. 1000 + mva, i tillegg til inngangsbilletter. Omvisning på ettermiddag og helg kr. 1500 + mva, i tillegg til inngangsbilletter. Det er også mulig å bestille foredrag tilknyttet museets samlinger eller temporære utstillinger. Bestill gjerne via: haugalandmuseet.no

Voksen kr. 70 Student/Honnør kr. 50 Barn under 16 år gratis

MYE SPENNENDE SKJER! Hold deg oppdatert ved å følge med oss :

HAUGALANDMUSEET.NO Skåregt. 142 | Haugesund | T: 52 70 93 60 | post@haugalandmuseet.no

made this!

OMVISNING

Profile for Haugalandmuseet

Haugalandmuseet vårprogram 2020  

Her finner du vårprogrammet til Haugalandmuseet! I tillegg til våre faste og skiftende utstillinger arrangerer vi en rekke foredrag, verniss...

Haugalandmuseet vårprogram 2020  

Her finner du vårprogrammet til Haugalandmuseet! I tillegg til våre faste og skiftende utstillinger arrangerer vi en rekke foredrag, verniss...

Advertisement