Page 1

Cyfrowa interpretacja Legendy to opowieści, które na długo przed utrwaleniem w postaci pisanej, były przekazywane ustnie. Czasy się zmieniły – pora na cyfrowe interpretacje! Teksty gliwickich legend w opracowaniu Edmunda Całki oraz baza pięknych ilustracji – to połączenie gwarantuje twórczą zabawę. Podczas zajęć będziemy korzystać ze strony Storybird. Dzięki niej pisarze, artyści, nauczyciele i studenci, profesjonaliści oraz amatorzy stworzyli już ponad 5 milionów historii. Pora dołączyć do nich gliwickie legendy.

13 – 15 LAT

90 MINUT

CELE Po zajęciach uczestnicy potrafią opowiedzieć co najmniej jedną gliwicką legendę oraz korzystać z serwisu storybird.com. Znają podstawowe zasady ilustrowania i zwracają większą uwagę na graficzną stronę książek.

METODY  asymilacji wiedzy: pogadanka, dyskusja  waloryzacyjne: metoda ekspresyjna  praktyczne: metoda realizacji zadań wytwórczych (uświadomienie sobie celu zadania, opracowanie harmonogramu pracy, wykonanie pracy, prezentacja i zbiorowa ocena pracy) Formy organizacyjne pracy: grupowa, zespołowa.


CO PRZYGOTOWAĆ WCZEŚNIEJ?  Podczas zajęć młodzież będzie pracować parami. Każda dwójka potrzebuje komputer z dostępem do Internetu. Będziemy korzystać ze strony Storybird. Jest to platforma, która pozwala ilustrować historie. Oferuje bezpłatnie prace ilustratorów i animatorów z całego świata, które użytkownicy mogą włączyć do swoich opowiadań.  Przed zajęciami prowadzący powinien utworzyć konto na stronie https://storybird.com/. W tym celu należy kliknąć Sing up for free. Jeśli wybierzemy opcję Educator/teacher, będziemy mogli utworzyć konta dla uczestników. Potem wystarczy tylko kliknąć u dołu strony Print student login card – i wydruk z danymi do logowania dla uczestników zajęć gotowy. Należy skorzystać z tej opcji, ponieważ skraca ona czas uruchamiania aplikacji (młodzież nie musi dokonywać rejestracji). Prowadzący zyskuje też podgląd prac użytkowników i może na bieżąco kontrolować przebieg procesu oraz pomagać w razie trudności. Nie może jednak ingerować w prace, ponieważ strona prosi uczniów o zmianę jednorazowego hasła (nowe znają już tylko oni). Jeśli zajęcia spodobają się uczestnikom, mogą kontynuować w domach.  Teksty legend ze zbioru Świat gliwickich legend. Cz.1 / zebr. i oprac. Edmund Całka ; [il. Paweł Krzysztof Całka]. - Gliwice : Towarzystwo Przyjaciół Gliwic, 1993. Przygotowujemy inną legendę dla każdej dwójki uczestników zajęć.  Prowadzący potrzebuje komputer z dostępem do Internetu, podłączony do rzutnika bądź tablicy multimedialnej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ 1. Zapowiadamy, że podczas zajęć młodzież będzie mogła pobawić się w ilustrowanie – i to niezależnie od posiadanych umiejętności plastycznych. Na warsztat weźmiemy gliwickie legendy. Będziemy pracować parami. Zanim jednak zaczniemy, porozmawiajmy: Czy znacie jakąś gliwicką legendę? Na czym polega ilustrowanie tekstu? Co trzeba wziąć pod uwagę, aby dobrze zilustrować tekst?

Jeśli takie odpowiedzi nie padną, dopowiedzmy, że ilustrator musi myśleć o tym, kim jest odbiorca jego pracy. Inaczej wyglądają książki dla przedszkolaków, inaczej dla nastolatków. Warto, aby młodzież „zaprojektowała” sobie odbiorcę swojej pracy. Trzeba też pamiętać o tym, że grafika powinna nie tylko ilustrować


dosłownie tekst, ale oddawać emocje i nastrój. Wchodzić ze słowem w interakcję. 2. Rozdajemy teksty legend oraz kartki z loginami i hasłami (wydruk ze storybird.com; dla każdej pary jedna legenda i jeden login). Młodzież może teraz wejść na https://storybird.com/. Udzielamy wskazówek dotyczących korzystania ze strony: Aby zacząć ilustrować, wybieramy Create (albo Write u góry strony), klikamy w jedną ilustrację, której styl najbardziej nam się podoba lub odpowiada treści legendy. W poszukiwaniach tej najlepszej ilustracji pomocne są kategorie umieszczone po lewej stronie (Tags). Gdy już wybierzemy, klikamy Use this art. Otworzy się menu z trzema opcjami: - Picture Book (książka obrazkowa, do krótkich opowiadań), - Poem (jedna strona, doskonała do poezji), - Longform book (do dłuższych form literackich). Wybieramy Picture Book – to najlepsza opcja do zilustrowania legendy. Zaczynamy ciężką pracę ilustratora! Jeśli odbiorcą prac młodzieży są młodsze dzieci, konieczne jest też zaadaptowanie tekstu legendy. Warto ją skrócić i uprościć – z tym również uczestnicy muszą się uporać. Na środku ekranu widoczna jest nasza praca. Po prawej i lewej stronie – ilustracje w stylu, który wybraliśmy. Na dole – pasek ze stronami pracy. Tutaj dodajemy też kolejne strony.

Gdy książka jest gotowa, wybieramy z Menu Save and close albo Publish. Po opublikowaniu pracę możemy udostępnić na portalach: Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr lub Google+. 3. Pozwalamy młodzieży swobodnie pracować. Pomagamy w razie trudności. 15 minut przed końcem zajęć prosimy o zapisanie prac i przystępujemy do prezentacji. Prowadzący poprzez swoje konto w Storybird otwiera kolejne książki


i prosi autorów o krótkie opowiedzenie legendy, nad którą pracowali, oraz zaprezentowanie wybranych ilustracji. 4. Informujemy uczestników, że korzystając z loginów i utworzonych haseł mogą dalej tworzyć swoje książki obrazkowe w domach.

CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ?  Jeśli zajęcia przeprowadzamy w szkole i posiada ona swój profil na Facebooku, możemy na nim udostępnić prace uczniów.  Warto zachęcić młodzież do odwiedzenia strony http://www.polskailustracjadladzieci.pl/. Możemy poprosić, aby uczestnicy zajęć w domu obejrzeli tę stronę i z dostępnej na stronie zakładki Ilustratorzy wybrali tego, którego prace najbardziej się im podobają.  Jeśli prace młodzieży zostały wykonane starannie, możemy pokazać je młodszym dzieciom. Wycieczka do przedszkola i zaprezentowanie legend w atrakcyjnej graficznie formie maluchom na pewno da młodzieży satysfakcję.

Scenariusz nr 21 - CYFROWA INTERPRETACJA  

Scenariusz zajęć dla młodzieży. Materiał powstał dzięki STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you