Gliwickie opowieści

Gliwickie opowieści

Gliwice, Poland

"Gliwickie opowieści" to projekt służący opracowaniu scenariuszy zajęć z zakresu edukacji regionalnej. Jego kanwą są gliwickie legendy.

Opracowanie zajęć poprzedziły spotkania z dziećmi, które odbywały się w pierwszej połowie 2015 r.:

- w Przedszkolu Miejskim nr 22 w Gliwicach,

- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach,

- w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach,

- w Stacji Artystycznej Rynek,

- w Miejskiej Bibliotece Publiznej w Gliwicach.

Zajęcia odbyły się, a scenariusze zostały opracowane dzięki STYPENDIUM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.