Page 1

Методологія аналізу кандидатів до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

Кампанія: аналіз кандидатів до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (надалі – кандидати). Мета кампанії: привернути увагу суспільства до процесу становлення нового та – в перспективі надпотужного органу досудового розслідування. Завдання кампанії: локалізувати у формі досьє оприлюднену в загальнодоступних джерелах інформацію (окрім тієї, яка виглядає явно неправдиво), що може свідчити про упередженість або недоброчесність кандидатів. Засади кампанії: - аналіз кандидатів здійснюватиметься незаангажовано та неупереджено за принципами достовірності, повноти та точності зібраної інформації; - результат аналізу кандидатів є оціночним судженням і не підлягатиме доведенню його переконливості згідно стандарту “поза розумним сумнівом”; - локалізована інформація про кандидатів може не збігатися з офіційними висновками органів правосуддя, правопорядку, контролю чи інших органів публічної влади; - поширення локалізованої інформації про кандидатів не матиме на меті приниження їхньої честі, гідності та/або ділової репутації; - кандидати, щодо яких оприлюднено локалізовану інформацію, мають право на відповідь та спростування такої інформації; - у разі надання переконливих спростувань локалізована інформація про кандидата може бути відкоригована;


- уникнення конфлікту інтересів забезпечується шляхом нерозповсюдження кампанії на кандидатів, які мають особисті або ділові стосунки з виконавцями кампанії. Джерела інформації, які насамперед використовуватимуться під час кампанії: - документи, надані кандидатами та оприлюднені Державним бюро розслідувань; - офіційні документи та повідомлення органів державної влади України (наприклад, рішення кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури, прокуратури, суддів, органів правопорядку, органів фінансового контролю та інших органів публічної влади, щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини; звіти парламентських слідчих комісій тощо); - звіти вітчизняних правозахисних та громадських організацій (ТІ Україна, Центру протидії корупції, Громадського люстраційного комітету, УГСПЛ, ХПГ, Асоціації УМДПЛ, ЕЦПЛ та інших); - інтернет-портали та продукти (текстові, графічні, аудіо-візуальні тощо) журналістів розслідувачів, а також підтверджені фактами повідомлення у авторитетних ЗМІ (наприклад, СХЕМИ: корупція в деталях, Слідство.Інфо, BihusInfo, Prosud, Українська правда, Наші гроші, Посіпаки: реєстр помічників депутатів Верховної Ради, та інші джерела, наповнення яких свідчить про високу достовірність опублікованих даних); - відкриті державні реєстри (Єдиний державний реєстр судових рішень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно тощо); - відомості веб-порталів державних та публічних закупівель (наприклад, про перемогу у процедурах торгів суб’єктів господарювання, пов’язаних з кандидатом).


Категорії інформації про кандидатів, які можуть свідчити про їхню упередженість або недоброчесність, а тому підлягатимуть локалізації: - невідповідність вимогам Закону України “Про Державне бюро розслідувань”; - причетність до кримінальних правопорушень; - причетність до порушення прав людини; - причетність до сумнівних рішень чи дій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - зв’язок між кандидатами, з політичними партіями (рухами) або політиками, органами правопорядку. Індикатори, які можуть свідчити про невідповідність вимогам Закону України “Про Державне бюро розслідувань”: - кандидат є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - відомості, що кандидат був працівником правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості); - відомості, що кандидат є близькою особою працівника Державного бюро розслідувань. Індикатори, які можуть свідчити кримінальних правопорушень:

про

причетність

до

- відомості про причетність до вчинення умисних кримінальних правопорушень або тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень з необережності. Індикатори, які можуть свідчити про причетність до порушення прав людини: - відомості про причетність до ухвалення або виконання рішення чи дій, що стосувалися учасників Революції Гідності; - відомості про протиправне застосування фізичної сили;


- відомості про перешкоджання роботі журналістів; - відомості про порушення права на доступ до публічної інформації; - відомості про інші значимі випадки порушення прав людини; - включення до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”. Індикатори, які можуть свідчити про причетність до сумнівних рішень чи дій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, чи антиукраїнські настрої: - відомості про причетність до ухвалення або виконання рішень чи дій, які явно суперечать інтересам суспільства, громади чи держави, у статусі особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - відомості про отримання вигод (майнового та немайнового характеру) від рішень чи дій, які явно суперечать інтересам суспільства, громади чи держави; - відомості про антиукраїнські настрої. Індикатори, які можуть свідчити про зв’язок між кандидатами, з політичними партіями (рухами) або політиками чи органами правопорядку: - відмості про зв’язки між кандидатами; - відомості зв’язки з органами правопорядку, їхніми працівниками, у т.ч. колишніми; - відомості про стійку або ситуативну політичну приналежність. Інформація (окрім тієї, яка виглядає явно неправдиво), що може свідчити про упередженість або недоброчесність кандидатів, локалізується у формі досьє. Досьє складається з розділів “Загальна інформація”, “Рівень ризику”, “Політичні зв’язки”, “Зв’язки з органами правопорядку”, “Інформація, яка кидає тінь на доброчесніть кандидата”.


У розділі “Загальна інформація” зазначаються ПІБ, назва громадської організації, яка висунула кандидата, його актуальне місце роботи чи зайнятості. У розділі “Рівень ризику” кандидату присвоюється колір: зелений вказує на те, що індикаторів, які можуть свідчити про упередженість або недоброчесність кандидата, не виявлено; жовтий – виявлення одного індикатора, що може свідчити про упередженість або недоброчесність кандидата; червоний – виявлення кількох індикаторів, що можуть свідчити про упередженість або недоброчесність кандидата. У розділі “Політичні зв’язки” зазначаються відомості про стійку або ситуативну політичну приналежність кандидата. У розділі “Зв’язки з органами правопорядку” зазначають відомості про минулі чи наявні особисті або ділові зв’язки кандидата з органами правопорядку. У розділі “Інформація, яка кидає тінь на доброчесніть” зазначаються усі відомості, які відповідають індикаторам кампанії. У розділі “Примітка” зазначаються відомості, які не відповідають індикаторам кампанії, однак можуть доповнити досьє кандидата. Також у кожному розділі можуть міститися посилання на джерела відомостей. Поширення результатів кампанії: локалізована інформація про кандидатів може бути поширена (оприлюднена) у будь-який спосіб, що не заборонений законом. Правове застереження: результати аналізу не є твердженнями про вчинення кандидатами правопорушення будь-якого виду чи їхню винуватість у вчиненні означених правопорушень.


Методологія розроблена за підтримки Європейського Союзу і Центру демократії та верховенства права (проект “Посилення коаліції РПР“) в рамках виконання проекту “Громадський контроль над формуванням ДБР“, який впроваджується ГО “Стейтвотч”. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО “Стейтвотч“ і в жодному разі не відображає погляди Європейського Союзу чи Центру демократії та верховенства права. This methodology has been produced with the assistance of the European Union and the Center for Democracy and Rule of Law (project “Enhancement of the Reanimation Package of Reforms coalition“) within the project “Public control over the formation of the SBI“. The contents of this publication are the sole responsibility of the StateWatch, NGO and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Center for Democracy and Rule of Law.

Profile for Glib Kanevskiy

Методологія аналізу кандидатів до РГК ДБР  

Кампанія: аналіз кандидатів до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (надалі – кандидати). Мета кампанії: привернути...

Методологія аналізу кандидатів до РГК ДБР  

Кампанія: аналіз кандидатів до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (надалі – кандидати). Мета кампанії: привернути...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded