Page 1


Mesajul Marii Maestre

Masoneria şi

Principiile Uniunii Europene

Reuniunea Masonică Internaţională

Anul European 2012

CONTACT

“Masoneria este instituţia ce a transformat omul în Instituţie şi a ridicat umanismul la nivel de artă. Având aceste realizări la bază, Masoneria a ajuns să se ocupe în mod deosebit de tineri şi de educaţie, făcând astfel o paralelă între om şi tânăr şi între umanism şi educaţie”.

“(…) o analiză despre legătura care există între Masonerie şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte principiile”.

Marea Lojă Feminină a României are plăcerea de a vă invita la a VI-a Reuniune Masonică Internaţională organizată sub egida Marelui Orient al Franţei.

Marea Lojă Feminină a României va organiza o conferinţă pe tema aleasă anul acesta de Uniunea Europeană.

Joi, 10 mai 2012 Ora 10:00 – 18:00 Hotel Novotel Bucureşti


Masoneria a ridicat omul la nivel de instituţie

Contact MAREA LOJĂ FEMININĂ A ROMÂNIEI

Str. Mecet nr. 21, 024083 Bucureşti-sector 2, România Tel/fax: 004 021 252 13 51 malofero@aol.com

Masoneria nu este uşor de definit, fiecare dintre noi poate declara că este o filozofie de viaţă, asemenea educaţiei şi experienţelor personale. Masoneria se ocupă cu perfecţionarea omului, ajutându-l să se cunoască pe sine. Acesta este unul din elementele esenţiale. Masoneria este instituţia ce a transformat omul în Instituţie şi a ridicat umanismul la nivel de artă. Având aceste realizări la bază, Masoneria a ajuns să se ocupe în mod deosebit de tineri şi de educaţie, făcând astfel o paralelă între om şi tânăr şi între umanism şi educaţie. Perioada ce o traversează Masoneria de la începutul secolului al XXI-lea şi până astăzi este una a schimbărilor permanente: crize financiare, politice, culturale, etnice, sociale, frământări ale tinerilor şi sisteme educaţionale care par a fi depăşite şi ca tip şi ca spaţiu. Marea Lojă Feminină a României, ca parte integrantă a Ordinului Masonic Român, vede în relaţia dintre tineret şi educaţie cheia succesului pe termen mediu şi lung. MLFR consideră că un sistem educaţional unic la nivel naţional, nealterat de alternanţa electorală, şi bine implementat poate surclasa orice criză socială, culturală, uneori chiar şi politică, financiară şi demografică. Anca NICOLESCU 33˚ Mare Maestră MLFR 1922

www.mlfr.ro www.mlfr.org.ro

Bucureşti, 30 aprilie 2012/6012


atingerea perfecţiunii, un lucru utopic, însă motivant pentru iniţiatul care doreşte să se autodepăşească.

De-a lungul timpului au existat foarte multe teorii conform cărora Uniunea Europeană a fost fondată de Masoni. Mai mult sau mai puţin adevărat! Cert este că până acum nu există nicio dovadă clară în acest sens. Mi-am propus astăzi să fac o analiză despre legătura care există între Masonerie şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte principiile. Principiul de atribuire a competenţelor Acest principiu vorbeşte despre modul în care fiecare Mason în parte trebuie să-şi aducă aportul în propriul domeniu de activitate şi în baza pregătirii sale profesionale şi educaţionale. Eliminarea inegalităţilor şi promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei În acest caz este vorba de modul în care Masoneria ca Ordin a militat pentru acordarea de drepturi egale oamenilor, indiferent de gen. Mai mult, este vorba despre un principiu al egalităţii exprimat prin fraternitate şi, implicit prin libertate, trei principii fundamentale ale Masoneriei Universale. Promovarea unui nivel ridicat al ocupării forţei de muncă Masoneria, ca Ordin, este angajată în combaterea excluziunii sociale şi susţine cu tărie protecţia cetăţeanului şi a drepturilor sale. Este vorba nu doar despre o susţinere morală, ci şi una practică.

Combaterea oricărei forme de discriminare

Autodenumindu-se o „societate”, Masoneria emană şi cultivă spiritul de comunitate şi comuniune. De asemenea, Ordinul promovează toate activităţile profesionale legale ale membrilor săi şi în special cele care aduc beneficii societăţii. Asigurarea unui nivel ridicat de educaţie, de formare profesionala si de protecţie a sănătăţii umane Educaţia joacă un rol esenţial în formarea omului ca cetăţean şi conştiinţă. Pentru Ordin, educaţia reprezintă nu doar o unealtă, ci şi o cale de urmat pentru a transforma omul. Mergând pe zicala latină „Mens sana in corpore sano”, filosofia masonică promovează îmbunătăţirea omului şi

Plecând de la principiul de egalitate, diferenţele dintre oameni trebuie să aibă un rol de complementaritate şi nu unul de excluziune. Masoneria condamnă discriminarea de gen, rasă, religie, etnie şi vârstă. Mai mult, Ordinul susţine şi promovează programele de incluziune socială şi dreptul oamenilor cu handicap de a fi acceptaţi şi integraţi ca atare în societate şi comunitate. Protecţia mediului Prin angajamentul său social, Ordinul Masonic se preocupă de dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi a societăţii globale în general, considerând planeta Marele Templu Natural al Umanităţii. Protecţia a consumatorilor Consumatorul reprezintă un beneficiar constant, în Masonerie el fiind de caracter masonic şi de caracter profan. Masoneria consideră extrem de importantă calitatea produselor, înţelegând aici că fiecare acţiune a unui membru este un produs de care se poate bucura nu doar Ordinul, ci şi societatea per ansamblu.


Bunăstarea animalelor, obiceiurilor statelor membre cu privire la riturile religioase, tradiţii culturale şi patrimonii regionale Bunăstarea a fost şi este o preocupare constantă a Masoneriei, considerând fericirea un factor decisiv în evoluţia şi prosperitatea marii familii umane. Cultura (tradiţiile, patrimoniile etc.) este vatra identităţii popoarelor şi fundamentul care oferă particularitate şi cimentează legăturile dintre diferitele comunităţi.

Principiul transparenţei Masoneria a recunoscut la începutul celui de-al doilea deceniu al secolului al XXI-lea necesitatea transparenţei şi deschiderea Masoneriei către societatea profană. Masoneria nu mai este o societate secretă, ci una discretă, o organizaţie care se supune şi respectă legile locale, naţionale şi internaţionale.

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal Dreptul la intimitate este un drept fundamental, unul pentru care chiar Ordinul a suferit în perioada dictaturilor de pe întreg cuprinsul planetei. Este mai mult decât normal ca Masoneria să susţină acest drept individual şi colectiv totodată. Respectarea statutului bisericilor, comunităţilor şi asociaţiilor religioase, organizaţiile filosofice şi neconfesionale Dreptul fiecărui cetăţean de a crede în ceea ce doreşte să creadă este apărat, înţeles şi susţinut de Masonerie. La nivelul Uniunii Europene există o structură menită a facilita dialogul dintre aceste instituţii şi comunităţi cu liderii UE. Este vorba despre BEPA (Biroul de Consilieri pentru Politici Europene).


Marea Lojă Feminină a României va organiza o conferinţă pe tema aleasă anul acesta de Uniunea Europeană

MLFR se angajează anul acesta, cu aprobarea Uniunii Europene, de a promova această iniţiativă prin organizarea unei serii de conferinţe şi de dezbateri publice.

www.mlfr.ro/ey2012


11-14 mai 2012 Reuniunea Masonică Internaţională ediţia a VI-a

Marea Lojă Feminină a României

Marea Lojă Feminină a României are plăcerea de a vă invita la a VI-a Reuniune Masonică Internaţională organizată sub egida Marelui Orient al Franţei, cu tema

Evoluţia gândirii libere în ţările care au suferit dictaturilor din secolul trecut Îmbătrânirea activă şi Solidaritatea dintre generaţii

a 90-a aniversare

INVITAŢI SPECIALI Katharina von Schnurbein Reprezentanta Preşedintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso pentru RMI 2012

Prof. Dr. Vasile Puşcaş PALATUL BRAGADIRU Calea Rahovei 147-153, Bucureşti

Ex Negociator Şef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană Ministru-Delegat la Ministerul Integrării Europene

Prof. Dr. Vasile Soporan Academia de Dezvoltare Europeană Durabilă


www.mlfr.ro

facebook.com/mlfr1922

www.glfrnews.blogspot.com

twitter.com/GLFRomania

www.youtube.com/GLFRomania


Hotel NOVOTEL Bucureşti Calea Victoriei Nr. 37B, Sector 1

CONTACT

Înscrierea se poate face în intervalul orar

malofero@aol.com glfr1922@gmail.com

10:00 - 18:00

0040744129047


- Evoluţia gândirii libere după dictaturile secolului trecut 11-14 mai 2012 Bucureşti, România

Organizator | Marea Lojă Feminină a României Proiect iniţiat de Marele Orient al Franţei

Newsletter 5 - Marea Loja Feminina a Romaniei  

Newsletter 5 - Marea Loja Feminina a Romaniei

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you