Page 1

“Wisselbrieventaal” Hieronder vind je een lijst van begrippen. Elk begrip stemt overeen met één van de omschrijvingen. Wat past bij elkaar?

Discontokrediet – begunstigde – trekker – wisselbrief – acceptatie – betrokkene – vervaldag – endosseren – verdisconteren – domiciliëren – (ter) incasso – contante waarde – disconteren – nominale waarde - incasseren Een wettelijk beschermd document waarop de trekker (schuldeiser) aan de betrokkene (schuldenaar) opdracht geeft een bepaalde som te betalen op bepaalde vervaldag. De persoon aan wie moet betaald worden De betrokkene plaatst zijn handtekening op de wisselbrief en aanvaardt daardoor de opdracht tot betalen De persoon op wie de wisselbrief getrokken wordt (= schuldenaar) en die moet betalen op de vervaldag. De nominale waarde, verminderd met de discontokosten. Het kopen door de bank van een wisselbrief, voor de vervaldag. Krediet, toegestaan door de bank, met als basisdocument een wisselbrief De wisselbrief betaalbaar stellen op een andere plaats. Op de keerzijde van de wisselbrief een opdracht schrijven waarbij de wisselbrief doorgegeven wordt aan een ander persoon. Het innen van de wisselbrief. De wisselbrief doorgeven aan de bank, met de opdracht de wisselbrief te innen op de vervaldag. Het bedrag dat op de wisselbrief vermeld staat. De persoon die de wisselbrief uitschrijft = schuldeiser Verkopen van de wisselbrief aan de bank, voor de vervaldag De datum waarop de wisselbrief moet betaald worden.

Wisselbrief Begunstigde Acceptatie Betrokkene Contante waarde Verdisconteren Discontokrediet Domiciliëren Endosseren Incasseren Ter incasso Nominale waarde Trekker Verdisconteren Vervaldag

Dit was een opdracht die ik gemaakt had voor men stage van Economie. Dit bestand heb ik voor opdracht 8 van hoofdstuk 5 ter beschikking gezet op Issuu.

OpdrachtAchtHoofdstukVijf  

Opdracht Acht an hoofdstuk Vijf

OpdrachtAchtHoofdstukVijf  

Opdracht Acht an hoofdstuk Vijf

Advertisement