Page 1

Duurzaam Bouwen 7T644 Gevelzone TU/e Hoofdgebouw

Duurzaam Bouwen 7T644 Gevelzone TU/e Hoofdgebouw Groep 15: L.P.G. van Buuren R. van Eck L.T.F. van Krugten G.M.J. Pennings W. Westerhout M. Wisse

0752992 0745489 0740976 0659257 0740674 0679827

Docent: Dr. Ir. J.C.M. Olie K. Hombrink, MSc Technische Universiteit Eindhoven Juni 2013


Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. GPR berekening 2. Schema’s a. Zomer situatie dag b. Zomer situatie nacht c. Winter situatie dag d. Winter situatie nacht e. Uitvoering en recycling f. Gebruik en ruimte indeling g. Onderhoud gevel h. Mediator 3. Tekeningen a. Plattegrond constructieve vloer totaal b. Plattegrond constructieve vloer fragment c. Plattegrond tussenvloer totaal d. Plattegrond tussenvloer fragment e. Langsdoorsnede f. Dwarsdoorsnede g. Gevelaanzicht oost h. Gevelprincipe fragment i. Detail aansluiting constructieve vloer 4. Sfeerbeelden a. Sfeerbeeld gevel totaal b. Sfeerbeeld gevel fragment 5. Tekstuele toelichting 6. Peer review 7. Bronvermelding


Inleiding Het Hoofdgebouw is een van de eerste gebouwen van de Technische Universiteit Eindhoven. Het gebouw werd in de jaren ’60 ontworpen door S.J. van Embden. Het gebouw is een onderdeel van een ensemble. Dit gebouw heeft een dienstbare architectuur, vooral het functionalisme is toegepast. Tevens is het een flexibel gebouw met een lange levensduur. Het hoofdgebouw voldoet op dit moment niet meer aan de hedendaagse eisen van de studenten en medewerkers. De werkkwaliteit van de ruimtes is ondermaat en tevens behoort de uitstraling van het Hoofdgebouw niet bij het High Tech karakter van de TU/e. Het hoofdgebouw is daarom toe aan een transformatie. Hierbij is het vooral noodzakelijk dat er wordt ingespeeld op de nieuwe gebruikers van het hoofdgebouw en zal de nieuwe gevel zo duurzaam mogelijk worden gedetailleerd. Het verslag zal beginnen met randvoorwaarden te stellen ten aanzien van de gebruiker, gevolgd door architectonische toepassingen. Hierna zullen de technische aspecten van het ontwerp worden toegelicht; gevelkeuze, wegwerken installaties, verwarmen/koelen en materialisatie. Als laatste wordt er gemeld dat de invoerkolom voor de huidige situatie in de GPR-berekening veranderd is om beter aan de huidige situatie te voldoen. De ingevoerde gegevens voor de huidige situatie komen uit de hedendaagse doorsnedes en plattegronden van het hoofdgebouw.


HOOFDGEBOUW2013 » HOOFDGEBOUW2013 » Groep 15 GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Invoerblad Naam berekening Naam berekening

Groep 15

Gebouwkenmerken voor materiaalberekening kantoor,18000m2 Kenmerken huidige situatie

Eigen invoer

Kenmerken na ingreep

Eigen invoer Referentie huidige situatie

Eigen invoer huidige situatie

Aantal woningen

1

1

10,00

10

10

17100,00

22472.29

21000

1836,00

0

0

16524,00

24128.15

22117.47

Aantal bouwlagen Gebruiksoppervlakte(m)2 Begane grondvloer(m)2 Verdiepingsvloer(m)2

Eigen invoer na ingreep

1

Gevel (dichte delen)(m)2

5148,00

5423.62

6508.34

Gevel (open delen)(m)2

2520,00

10847.24

9762.52

Dragende binnenwand(m)2

1534,09

336.06

336.06

0,00

0

0

2016,00

3411

3411

Hellend dak(m)2 Plat dak(m)2

Gebouwkenmerken voor energieberekening kantoor,18000m2 Kenmerken huidige situatie

Eigen invoer

Kenmerken na ingreep

Eigen invoer Referentie huidige situatie

Gebruiksoppervlakte(m)2

Eigen invoer huidige situatie

Eigen invoer na ingreep

17100,00

22472.29

Begane grondvloer(m)2

1800,00

0

0

Gevel (dichte delen)(m)2

4680,00

5423.62

6508.34

Gevel (open delen)(m)2

2520,00

10847.24

9762.52

0,00

0

0

1800,00

3411

3411

Hellend dak(m)2 Plat dak(m)2

21000

Gebouwlevensloop kantoor,18000m2 Levensloop

Eigen invoer Referentie

Eigen invoer

Bouwjaar

1980

1963

Verwachte sloopdatum (zonder ingreep)

2030

2014

Levensduurverwachting (jaar)

50

51

Geplande ingreepdatum

2013

Verwachte sloopdatum (na ingreep)

2063

Restlevensduur

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

50

Invoerblad 1


HOOFDGEBOUW2013 » HOOFDGEBOUW2013 » Groep 15 GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Resultaten Resultaten

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ambitie huidig na ingreep Energie

Milieu

Gezondheid

Gebruikskwaliteit

Toekomstwaarde

Duurzaamheidslabel

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Resultaten 2


CO2-emissie CO2-emissie (kg/m2) per jaar

Huidig

Na ingreep

Door energiegebruik

185,1

24,5

CO2-emissiereductie (t.o.v. huidige situatie) 87%

Door materiaalgebruik

2,8

3,7

-31%

Totaal

187,9

28,2

85%

Schaduwprijzen en LCA-profielen LCA-profiel

eenheid

Milieu-effecten

Huidig

Na Ingreep

GPR Gebouw

BREEAM.nl

GPR Gebouw

Uitputting (ADP)

kg antimoon (Sb) eq.

1.819e-2

3.388e-4

2.31e-2

Broeikaseffect (GWP 100j.)

kg kooldioxide (CO2) eq.

2.816e0

5.246e-2

3.692e0

Ozonlaagaantasting (ODP)

kg CFK-11 eq.

2.219e-7

4.133e-9

5.217e-7

Smog (POCP)

kg ethyleen (C2H2) eq.

1.532e-3

2.854e-5

2.026e-3

Humane toxiciteit (HTP)

kg 1,4-dichloorbenzeen eq.

7.584e-1

1.413e-2

9.449e-1

Ecotoxiciteit, water (FAETP)

kg 1,4-dichloorbenzeen eq.

4.346e-1

8.095e-3

5.668e-1

Ecotoxiciteit, sediment

niet operationeel

0.0

0.0

0.0

Ecotoxiciteit, terristisch (TETP)

kg 1,4-dichloorbenzeen eq.

8.933e-3

1.664e-4

1.652e-2

Verzuring (AP)

kg zwaveldioxide (SO2) eq.

1.758e-2

3.275e-4

2.276e-2

Vermesting (EP)

kg fosfaat (PO4) eq.

1.169e-3

2.178e-5

1.752e-3

Schaduwprijs

euro

0.31

0.01

0.4

BREEAM.nl

Rekenwaarden voor het terugrekening vanuit belasting totale gebouw, totale levensduur Gebruiksoppervlakte (GO)

M2

Bruto vloeroppervlakte(BVO)

M2

(Rest)levensduur

jaar

22,472.29

21,000.00 24,128.15

1

50

50

GPR Gebouw berekent terug met behulp van het GO en door de gebruiker in te geven gebouwlevensduur BREEAM.NL rekent terug met behulp van het BVO en standaard gebouwlevensduur BREEAM.NL is (nog) niet geschikt voor de bestaande bouw

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Resultaten 3


HOOFDGEBOUW2013 » HOOFDGEBOUW2013 » Groep 15 GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Huidig

Na ingreep

1

Energie

2,6

7,6

1000

1.1

Energieprestatie

1,0

7,3

750

Huidige situatie Algemeen Gebouwkenmerken hoogte gebouw (m): 32 netto volume (m3): 90000 bouwtype: klasse 1: beton met geprefabriceerde gevels vloerconstructie & plafond: dekvloer (100-400 kg/m2) - gesloten plafond dakconstructie: plat dak gevelconstructie: standaard gevel detaillering: normaal

Klimatisering koeling aanwezig: ja toevoer ventilatielucht: mechanisch afvoer ventilatielucht: mechanisch transportmedium warmte: water transportmedium koude: lucht dual duct aanwezig: nee individuele regeling verwarming: nee

Bouwkundig Constructies dichte delen

Rc

%

begane grondvloer

1,3

100

dichte gevel delen

1,3

100

plat dak

1,3

100

transparante delen

U

ZTA

orientatie

%

luifel

zonwering

dubbelglas zonder coating

2,9

0,7

N

5

geen

buiten handbediend

dubbelglas zonder coating

2,9

0,7

O

45

geen

buiten handbediend

dubbelglas zonder coating

2,9

0,7

Z

5

geen

buiten handbediend

enkelglas

5,2

0,8

W

25

geen

buiten handbediend

Verwarming meerdere toestellen toegepast: ja

Preferent toestel verwarmingstoestel: elektrische installatie temperatuurniveau: HT > 55 graden Celcius type warmtekracht: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW warmtetransport leidingen: volledig inpandig warmtepompbron: bodem of buitenlucht opwekkingsrendement toestel: LUVO aanwezig: nee economiser aanwezig: nee rookgascondensator aanwezig: nee

Niet preferent toestel verwarmingstoestel: CR-ketel warmtepompbron: bodem of buitenlucht opwekkingsrendement toestel: LUVO aanwezig: nee economiser aanwezig: nee rookgascondensator aanwezig: nee

Tapwater toestel warmtapwater: elektrische boiler distributie van warmtapwater: één of meerdere tappunten verder dan 3m van opwekkingstoestel opwekkingsrendement toestel: niet ingevuld

Ventilatie debiet mechanisch toegevoerde ventilatielucht bekend: ja debiet mechanisch toegevoerde ventilatielucht bekend: 100 terugregeling / recirculatie: geen type WTW: geen rendement WTW: niet ingevuld natuurlijke ventilatie bij koelbehoefte: geen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Energie 4


Koeling & bevochtiging Koeling koeltoestel: geen absorptiekoelmachine: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW opwekkingsrendement: niet ingevuld

Bevochtiging bevochtigd gebruiksoppervlak (m2): 0 type bevochtiging: stoom (elektrisch) vochtterugwinning aanwezig: nee

Verlichting regeling: centraal aan/uit ge誰nstalleerd vermogen (W/m2): 30 armatuurafzuiging aanwezig: nee aanwezigheidsdetectie aanwezig: nee

Zonne-energie Zonneboiler Geen zonneboiler aanwezig.

Photovoltaische cellen (PV) Geen photovoltaische cellen aanwezig.

Situatie na ingreep Algemeen Gebouwkenmerken hoogte gebouw (m): 32 netto volume (m3): 90000 bouwtype: klasse 1: beton met geprefabriceerde gevels vloerconstructie & plafond: dekvloer (100-400 kg/m2) - gesloten plafond dakconstructie: plat dak gevelconstructie: voorzetgevel of klimaatgevel (luchttechnisch dicht) detaillering: goed

Klimatisering koeling aanwezig: ja toevoer ventilatielucht: mechanisch afvoer ventilatielucht: mechanisch transportmedium warmte: water transportmedium koude: water dual duct aanwezig: nee individuele regeling verwarming: ja

Bouwkundig Constructies dichte delen

Rc

%

begane grondvloer

1,3

100

dichte gevel delen

3,5

100

plat dak

5

100

transparante delen

U

ZTA

orientatie

%

luifel

zonwering

HR++

1,8

0,6

N

5

geen

buiten automatisch

HR++

1,8

0,6

O

45

geen

buiten handbediend

HR++

1,8

0,6

Z

5

geen

buiten automatisch

HR++

1,8

0,6

W

45

geen

buiten automatisch

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Energie 5


Verwarming meerdere toestellen toegepast: ja

Preferent toestel verwarmingstoestel: elektrische warmtepomp temperatuurniveau: LT 35-45 graden Celcius type warmtekracht: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW warmtetransport leidingen: volledig inpandig warmtepompbron: bodem of buitenlucht opwekkingsrendement toestel: LUVO aanwezig: nee economiser aanwezig: nee rookgascondensator aanwezig: nee

Niet preferent toestel verwarmingstoestel: HR-107 ketel warmtepompbron: bodem of buitenlucht opwekkingsrendement toestel: LUVO aanwezig: nee economiser aanwezig: nee rookgascondensator aanwezig: nee

Tapwater toestel warmtapwater: warmtepomp distributie van warmtapwater: één of meerdere tappunten verder dan 3m van opwekkingstoestel opwekkingsrendement toestel: niet ingevuld

Ventilatie debiet mechanisch toegevoerde ventilatielucht bekend: nee terugregeling / recirculatie: recirculatie en debietregeling type WTW: platen- of buizenwarmtewisselaar rendement WTW: niet ingevuld natuurlijke ventilatie bij koelbehoefte: ventilatieroosters

Koeling & bevochtiging Koeling koeltoestel: koudeopslag absorptiekoelmachine: mini WKK, elektrisch vermogen <=20 kW opwekkingsrendement: niet ingevuld

Bevochtiging bevochtigd gebruiksoppervlak (m2): 0 type bevochtiging: stoom (elektrisch) vochtterugwinning aanwezig: nee

Verlichting regeling: vertrekschakeling geïnstalleerd vermogen (W/m2): 3 armatuurafzuiging aanwezig: nee aanwezigheidsdetectie aanwezig: ja

Zonne-energie Zonneboiler oppervlak zonnecollectoren voor verwarming (m2): 3360 oppervlak zonnecollectoren voor warmtapwater (m2): 3360 helling: 90 graden oriëntatie: zuid

Photovoltaische cellen (PV) Geen photovoltaische cellen aanwezig.

Resultaten

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Energie 6


Indicatie energieprestatie en CO2-emissie (direct afgeleid uit de energieprestatie berekening) Energie index (EI) Energielabel CO2 (ton)

huidig

na ingreep

5,65

0,72

G

A

4.160

514

Indicatie energieverbruik gas (x1000 m3)

0

40

7.351

783

warmte (GJ)

0

0

elektriciteitsproductie door fotovolta誰sche cellen en/of warmtekracht (MWh)

0

0

50.038

5.435

2.109

1.095

warmtapwater

480

120

pompen

288

431

koeling

0

542

bevochtiging

0

0

14.935

1.005

bijdrage door toepassing van fotovolta誰sche cellen

0

0

bijdrage door toepassing van warmtekracht

0

0

67.851

8.628

3.019

411

elektriciteit (MWh)

Primair energiegebruik EPA (GJ) ruimteverwarming hulpenergie

verlichting

totaal primair energiegebruik primair energiegebruik per m2 GBO (MJ/jaar m2)

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Energie 7


1.2

Aanvullende energiemaatregelen

1.2.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

1.2.2

Overige energiebesparende voorzieningen

1.2.3

1.2.4

7,0

8,3

250 150

passieve koeling of koeling met warmtepomp

11

vloer- en/of wandverwarming

11

buitenzonwering

11

biomassa voor opwekking warmte

43

Energiezuinig gebruik energiebesparende voorzieningen goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker

13

onderhoudscontract installaties

13

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Energie 8


HOOFDGEBOUW2013 » HOOFDGEBOUW2013 » Groep 15 GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Huidig

Na ingreep

2

Milieu

8,5

8,3

1000

2.1

Water

6,7

8,6

200

2.1.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

2.1.2

Waterbesparende toiletsystemen

120

>9 liter reservoir zonder spoelonderbreker

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

-22

6 tot 9 liter reservoir zonder spoelonderbreker

0

6 tot 9 liter reservoir én spoelonderbreker

12

6 liter reservoir én spoelonderbreker

16

4 liter reservoir, spoelonderbreker en stroomvergroter

22

Waterbesparende kranen normale kranen

0

ééngreepsmengkranen

5

zelfsluitende kranen / sensorkranen

5

kranen met volumebegrenzers

15

Waterbesparende douches standaard-douchekoppen

0

douche met zelfsluitende kraan / sensorkraan

0

waterbesparende douchekop

1

Overige waterbesparende voorzieningen beperkte lengte warmwaterleiding van toestel naar tappunten

1

urinoirs

7

Vermindering belasting riolering, bodem en grondwater afvoer hemelwater naar bodem (infiltratie) of oppervlaktewater

7

opvang en buitengebruik hemelwater (o.a. tuin)

2

opvang en binnengebruik hemelwater (o.a. toilet)

3

opvang en gebruik grijswater (o.a. toilet)

3

begroend dak

3

gescheiden riolering

2

minimalisering verhard oppervlakte

7

olie- en slibvangers bij onder andere parkeerplaatsen

7

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Milieu 9


2.2

Milieuzorg

2.2.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

2.2.2

Zorgvuldigheid ontwerpproces

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

6,7

9,0

100 60

benut standaardmaten blokken en plaatmaterialen

2

schrijf beton met puingranulaat voor

6

kies voor prefab bouwdelen

3

Voorschriften in bestek gericht op zorgvuldige uitvoering goede opslag materialen op bouwplaats

2

herbruikbare verpakkingen

2

maatregelen tegen water- en bodemverontreiniging

1

zorgvuldige en vergaande afvalscheiding

4

Voorwaarden voor zorgvuldig gebruik gebouw goede voorzieningen voor opslag van papier en karton

10

goede voorzieningen voor opslag van gevaarlijk afval

1

goede voorzieningen voor opslag van compost

1

geen goede plek voor gescheiden opslag van afval

-5

Voorwaarden voor duurzaam sloopproces aanwezigheid sloopbestek

4

aanwezigheid of toepassing van herbruikbare bouwdelen

3

ontbreken of niet toepassing van sandwichconstructies

1

ruime aanwezigheid of toepassing van pur-schuim en kitten

-3

verontreiniging (lijmen, verduurzaming, teer, roet)

-3

aanwezigheid asbest

-4

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Milieu 10


2.3

Materiaal

9,2

8,1

309,5

402,3

fundering

0,0

0,0

» Funderingsbalk

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Milieubelasting alle bouwonderdelen (schaduwprijs x1000)

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

gietbouw

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

prefab beton

100%

100%

hoeveelheid

5.435,6

5.435,6

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

» Paalfundering

» Overig

0,0

0,0

Aanvulling bouwput

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vloeren

2,9

16,8

» Begane grondvloer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9,6

0,0

9,6

0,0

4,4

0,0

0,0

2,9

2,9

huidig

handhaven

zand

100%

100%

verwijderen

Nieuw

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

zand

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

kalkzandsteen

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bodemafsluiting

Opgaand metselwerk

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Begane grondvloer

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Vloerisolatie

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

gietbouw

100%

90%

10%

hoeveelheid

3.191,6

2.872,4

319,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

gietbouw

100%

90%

10%

hoeveelheid

24.128,2

21.715,3

2.412,8

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

anhydriet

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

9,6

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

100%

66%

34%

» Vloerisolatie

» Vloerbalk

» Verdiepingsvloer

» Dekvloer

» Verlaagd plafond

geen Verlaagd plafond gips,geperforeerd

100%

hoeveelheid

22.472,3

14.831,7

7.640,6

6.168,3

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

4,4

» Overig

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

700

Milieu 11


Galerijvloer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

2,8

2,9

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

gevels

174,6

246,9

» Buitenblad

53,5

68,7

53,5

68,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,3

32,5

30,3

32,5

61,1

65,4

61,1

65,4

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

61,4

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Galerijvloer

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Balkonvloer

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Console

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Balkon- of galerijhek

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

tegelwerk

100%

90%

10%

hoeveelheid

1.433,6

1.290,3

143,4

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

2,9

2,8

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Plafondafwerking

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

Balkonvloer

Console

Balkon- of galerijhek

Vloerafwerking natte ruimte

Plafondafwerking

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

glas

100%

0%

100%

100%

hoeveelheid

5.423,6

0,0

5.423,6

6.508,3

milieubelasting per m2gbo per jaar

53,5

0,0

0,0

68,7

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

staalframe element,120

100%

50%

50%

hoeveelheid

5.152,4

2.576,2

2.576,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

eps

100%

0%

100%

hoeveelheid

5.260,9

0,0

5.260,9

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

aluminium

100%

100%

hoeveelheid

10.847,2

10.847,2

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

30,3

32,5

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

aluminium

100%

100%

hoeveelheid

7.376,1

7.376,1

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

61,1

65,4

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Buitendeur

100%

100%

hoeveelheid

6,0

6,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

» Binnenblad

» Gevelisolatie

» Buitenkozijn

» Buitenraam

» Buitendeur

» Beglazing

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Milieu 12


enkel glas

80%

0%

100%

0,0

0,0

dubbel glas

20%

0%

100%

12,8

0,0

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10,6

11,3

10,6

11,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

6,8

6,3

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

0,0

HR glas

100%

hoeveelheid

7.294,5

0,0

7.294,5

6.565,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

12,8

0,0

0,0

61,4

» Overig

Stelkozijn huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Stelkozijn

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

lood

100%

100%

hoeveelheid

1.084,7

1.084,7

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

10,6

11,3

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

volkern

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

aluminium

100%

100%

hoeveelheid

2.078,7

2.078,7

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

6,3

6,8

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Vensterbank

100%

100%

hoeveelheid

2.116,5

2.116,5

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

kunststeen

100%

100%

hoeveelheid

2.532,3

2.532,3

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,5

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

prefab beton

100%

100%

hoeveelheid

1.285,0

1.285,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,3

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Transportdeur

100%

100%

hoeveelheid

8,0

8,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

Waterkering gevel

Puivulling

Ventilatierooster

Vensterbank

Waterslag

Latei

Transportdeur

binnenwanden » Dragende wand huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Dragende wand

100%

100%

hoeveelheid

336,1

336,1

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

gietbouw

100%

90%

10%

hoeveelheid

1.783,5

1.605,2

178,4

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

cellenbeton

100%

0%

100%

hoeveelheid

6.219,9

0,0

6.219,9

5.812,4

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

7,2

» Kolom

» Scheidingswand

gips met vlaskern

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

100%

Milieu 13


» Overig

3,6

3,6

Binnenkozijn

0,0

2,5

0,0

0,0

2,0

1,9

2,0

1,9

0,0

0,1

0,0

0,1

0,3

0,1

0,3

0,1

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

daken

16,0

18,2

» Dakbalk

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

7,7

8,2

7,7

8,2

huidig

handhaven

verwijderen

hout zonder keur (klasse I, II, III)

100%

0%

100%

hoeveelheid

1.092,4

0,0

1.092,4

1.020,8

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

2,5

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

hout

100%

90%

10%

hoeveelheid

496,5

446,9

49,7

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

2,0

1,9

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

enkel glas

100%

90%

10%

hoeveelheid

124,1

111,7

12,4

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,1

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

kunststeen

100%

0%

100%

hoeveelheid

496,5

0,0

496,5

464,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,3

0,0

0,1

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

stucwerk

100%

0%

100%

hoeveelheid

4.034,0

0,0

4.034,0

3.769,7

milieubelasting per m2gbo per jaar

1,3

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Binnenaftimmering

100%

90%

10%

hoeveelheid

16.513,3

14.861,9

1.651,3

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Wandafwerking

100%

90%

10%

hoeveelheid

12.003,1

10.802,8

1.200,3

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Tegelwerk

100%

90%

10%

hoeveelheid

5.734,6

5.161,1

573,5

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

hout met keur (klasse I, II, III)

Nieuw

100%

Binnendeur

Binnenbeglazing

Binnendorpel geen Binnendorpel

100%

Stukadoorwerk geen Stukadoorwerk

100%

Plint

Wandafwerking

Tegelwerk

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

gietbouw

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

gietbouw

100%

100%

hoeveelheid

3.411,0

3.411,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

eps

100%

100%

hoeveelheid

3.411,0

3.411,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

1,2

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

100%

100%

» Constructie plat dak

» Isolatie plat dak

» Bedekking plat dak

bitumen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Milieu 14


hoeveelheid

3.411,0

3.411,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

7,7

8,2

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Constructie hellend dak

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Isolatie hellend dak

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Bedekking hellend dak

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

» Constructie hellend dak

» Isolatie hellend dak

» Bedekking hellend dak

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

» Overig

8,3

8,3

Waterkering plat dak

6,7

7,1

6,7

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

lood

100%

100%

verwijderen

Nieuw

hoeveelheid

682,2

682,2

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

6,7

7,1

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Waterkering hellend dak

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Dakraam

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Boeiboord

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

grind

90%

100%

1,3

1,4

beton tegels

10%

100%

0,3

0,3

hoeveelheid

3.057,7

3.057,7

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

1,6

1,7

0,0

0,0 0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Waterkering hellend dak

Dakraam

Boeiboord

Ballastlaag

trappen en liften » Centrale trap huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

prefab beton

100%

100%

hoeveelheid

40,0

40,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

staal

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

» Interne trap

» Overig

0,0

0,0

Traphek en balustrade

1,6

1,9

0,0

0,2

0,0

0,1

huidig

handhaven

staal

100%

100%

verwijderen

Nieuw

hoeveelheid

180,0

180,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,2

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

Trapleuning

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

Milieu 15


staal

100%

100%

hoeveelheid

80,0

80,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,1

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

staal

100%

100%

hoeveelheid

40,0

40,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

1,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

staal

100%

100%

hoeveelheid

4,0

4,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,1

0,0

0,0

Liftinstallatie

Liftcabine

installaties » Warmteopwekking U huidig

handhaven

verwijderen

vr-ketel

100%

0%

100%

hoeveelheid

22.472,3

0,0

22.472,3

21.000,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

3,0

0,0

0,0

1,7

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

radiatoren bij topkoeling

100%

0%

100%

hoeveelheid

22.472,3

0,0

22.472,3

21.000,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

26,1

0,0

5,6

8,1

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

100%

0%

100%

hoeveelheid

22.472,3

0,0

22.472,3

21.000,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

7,4

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Koudelevering

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

100%

0%

100%

hoeveelheid

4,0

0,0

4,0

4,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,1

0,0

0,0

1,1

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

100%

0%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

mechanische aan-en afvoer

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

73,3

70,6

3,1

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen PV-systeem

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

warmtepomp

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,1

111,6

106,4

3,0

1,7

3,0

0,0

26,1

13,7

26,1

5,6

0,0

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,3

73,7

73,3

73,7

0,0

0,0

0,0

0,0

100%

» Koudeopwekking

koelsysteem, licht

100%

» Koudelevering

» Warmtapwaterbereiding

elektrische boiler

100%

» Zonnecollector

geen Zonnecollector

0,0

100%

vloerverwarming

geiser

0,1

Nieuw

» Warmtelevering

geen Koudeopwekking

0,0

collectieve zonneboiler

100%

» Luchtbehandeling

» PV-systeem

» Overig

9,1

9,1

Dakgoot

0,0

0,1

0,0

0,0

staal

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

huidig

handhaven

100%

100%

verwijderen

Nieuw

Milieu 16


hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

staal

100%

100%

hoeveelheid

130,0

130,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,1

0,1

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

polybuteen

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

pvc

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,2

0,2

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

pvc

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,1

0,1

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

koper

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,1

0,1

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

standaard

100%

90%

10%

hoeveelheid

22.472,3

20.225,1

2.247,2

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

8,6

8,3

0,0

0,0

Hemelwaterafvoer

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

8,6

8,3

Inrichting

0,0

0,0

» Keukenblok

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,8

9,2

8,9

0,6

0,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Waterleiding U

Binnenriolering U

Buitenriolering U

Gasleiding U

Elektraleiding K

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Keukenblok

100%

100%

hoeveelheid

40,0

40,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Terreinverharding

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

» Terreinverharding

» Overig

Closetcombinatie huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

keramiek

100%

100%

hoeveelheid

240,0

240,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,6

0,6

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

keramiek

100%

100%

hoeveelheid

120,0

120,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,2

0,2

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Douchebak

100%

100%

hoeveelheid

0,0

0,0

0,0

0,0

milieubelasting per m2gbo per jaar

0,0

0,0

0,0

0,0

huidig

handhaven

verwijderen

Nieuw

geen Aanrechtblad

100%

100%

hoeveelheid

40,0

40,0

Wastafel

Douchebak

Aanrechtblad

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0,0

0,0

Milieu 17


milieubelasting per m2gbo per jaar

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0,0

0,0

0,0

0,0

Milieu 18


HOOFDGEBOUW2013 » HOOFDGEBOUW2013 » Groep 15 GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Huidig

Na ingreep

3

Gezondheid

4,6

8,0

1000

3.1

Geluid

5,5

8,7

150

3.1.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

3.1.2

Geluidbelasting van buiten

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

90

<= 53 dB

11

>53 dB en <=58 dB

6

>58 dB en <=63 dB

0

>63 dB en <=68 dB

-6

>68 dB en <=73 dB

-11

>73 dB

-14

Minst geluidwerende constructie in de (geluidbelaste) gevel geen of matige kierdichting en/of zeer lichte borstwering

-13

enkele kierdichting + roosters en/of klepramen

-4

enkele kierdichting + suskast

4

enkele kierdichting + gebalanceerde ventilatie

9

dubbele kierdichting + akoestisch glas + suskast of gebalanceerde ventilatie

13

dove gevel

17

Wering geluiden in kantoor kantoortuin zonder wanden:

-21

kantoortuin met hoge schermen + geluidabsorptie (plafond, vloer)

-14

cellenkantoor en wanden met deuren zonder maatregelen in de wanden

-14

cellenkantoor en wanden met deuren met goede kierdichting

-7

cellenkantoor en wanden met geluidlekken (bijv. aansluiting gevel of boven plafond)

-7

cellenkantoor en wanden goede kwaliteit met lichte wand van gips of gasbeton

0

cellenkantoor met systeemwanden van gipskarton (zonder kieren)

7

cellenkantoor met wanden van kalkzandsteen, baksteeen 100 -150 mm

10

cellenkantoor met wanden van beton of kalkzandsteen, baksteen, >= 150 mm

17

cellenkantoor met systeemwand van dubbel gipskarton

17

Wand tussen kantoor en gang met deuren zonder maatregelen

-3

goed sluitende deuren zonder kieren (zonder kierdichting)

0

met deuren met goede kierdichting rondom

4

Wering van installatiegeluid ventilatiesysteem zonder afdoende akoestische maatregelen

-7

ventilatiesysteem met akoestische maatregelen

0

ventilatiesysteem met extra akoestische maatregelen

6

Verkorten nagalmtijd geen of nauwelijks geluidabsorberend plafond

-5

redelijk geluidabsorberend plafond

0

geluidabsorberend verlaagd plafond

4

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gezondheid 19


3.2

Luchtkwaliteit

3.2.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

3.2.2

Ventilatie en regelgeving

3.2.3

3.2.4

5,0

8,0

240

alleen ventileren door ramen te openen

-67

wel voorzieningen voor toevoer van ventilatie maar geen afvoer

-40

wel toe- en afvoervoorzieningen voor ventilatie, maar capaciteit onvoldoende

-27

voorzieningen voor toe- en afvoer van ventilatielucht conform Bouwbesluit nieuwbouw

0

capaciteit ventilatievoorzieningen 1,5 x nieuwbouweis (t.b.v. CARA patiënten)

53

Aanvullende voorzieningen ventilatiesysteem ventilatie per vertrek te regelen

5

zelfregelende roosters of goed inducerende inblaasroosters

5

CO2-regeling

5

onderhoudscontract (bij mechanische) ventilatie

5

goede gebruikershandleiding, afgestemd op kennisniveau gebruiker

2

er is sprake van recirculatie van ventilatielucht

-5

ongunstige locatie luchttoevoer

-10

er is luchtbevochtiging

-5

goede reinigbaarheid ventilatievoorzieningen

5

Beperken uitstoot schadelijke stoffen uit materialen geen fosfogips in plafonds/wanden/stucwerk

5

formaldehydehoudende materialen aanwezig (bv. spaanplaat)

-8

geen onverpakte minerale vezels

5

niet schilderen van binnenwerk

5

asbesthoudende materialen aanwezig (niet afgeschermd)

-16

oplosmiddelen arme/-vrije lijmen en kitten

3.2.5

3.2.6

3.2.7

5

geen pvc-houdende vloerbedekking

5

niet goed afgedichte begane grondvloer

-5

Beperken stofconcentraties door keuze warmte afgiftesysteem lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming

16

lage temperatuurverwarming: radiatoren (vb 50/70°C)

8

radiatorenverwarming (70/90°)

0

luchtverwarming

-8

lokale verwarming

-16

Voorzieningen beperken stofconcentraties goede reinigbaarheid verwarmingsvoorzieningen

5

beperken stofconcentraties door centrale stofzuiginstallatie

5

Voorkomen vorming biologische agentia koudebruggen aanwezig

3.2.8

400

-9

geen of weinig schimmelgevoelige materialen

9

minimaliseer de toepassing van 'zachte'vloerbedekking

18

enkelglas in gevel van verblijfsruimten

-9

optrekkend vocht

-9

ongeïsoleerde begane grondvloer

-9

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gezondheid 20


3.3

Thermisch comfort

3,6

7,7

350

TO berekening: Geen TO berekening beschikbaar 3.3.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

3.3.3

Zomercomfort: geen TO berekening beschikbaar

210

tenminste 0,6 m² aan te openen raam per 10 m² kantoorruimte

4

minder dan 0,3 m2 te openen ramen per 10 m2 kantoorruimte

-15

zomernachtventilatie

4

massieve bouwwijze

4

thermisch open plafond

4

beperkte raamoppervlakte op oost, west, zuid: < 25% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte

7

raamoppervlakte op oost, west en zuid > 40% van gebruiksoppervlak verblijfsruimte

-22

zonwerende beglazing (ZTA <= 0,35 )

7

buitenzonwering

11

overstekken boven ramen op zuid

3.3.4

3.3.5

4

slecht of matig geïsoleerd dak (Rc <= 1,5 m2K/W) boven verblijfsruimte

-11

koeling (vloerkoeling, airco)

11

lage interne warmtelast (T5 lampen, LCD schermen)

4

Wintercomfort door warmteafgiftesysteem lage temperatuurverwarming: wand/vloerverwarming

23

lage temperatuurverwarming: radiatoren

12

radiatorenverwarming

0

luchtverwarming

-9

lokale verwarming

-19

Wintercomfort door overige kenmerken geen of matige kierdichting

3.3.6

3.3.7

-16

goede kierdichting

16

enkelglas in gevel verblijfsruimten

-16

ongeïsoleerde dak, vloer en gevelconstructies

-16

tochtwerende voorzieningen ventilatietoevoer

23

glasvlakken hoger dan 2,5 m (zonder voorzieningen)

-8

Individuele regelbaarheid traploos te regelen openen ramen

6

buitenzonwering, individueel te bedienen

6

individuele regelbaarheid ruimtetemperatuur

6

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gezondheid 21


3.4

Licht en visueel comfort

3.4.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

3.4.2

Daglichttoetreding door oppervlak daglichtopeningen

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

4,8

8,0

100 60

daglichtoppervlak in kantoorvertrekken bedraagt minder dan 2,5% van vloeroppervlak

-7

daglichtoppervlak in kantoorvertrekken bedraagt tussen 2,5% en 5% van vloeroppervlak

0

daglichtoppervlak in kantoorvertrekken bedraagt 5% of meer van vloeroppervlak

7

reflectiecoĂŤfficiĂŤnt binnenwanden > 0,5 en plafond > 0,7

3

Kunstlicht: kwaliteit individuele regelbaarheid verlichting

3

gemiddeld verlichtingsniveau werkplek < 250 lux

-5

gemiddeld verlichtingsniveau werkplek >= 750 lux

5

matige kleurweergave, Ra<80

-3

kleurweergave-index Ra >= 90

3

Kunstlicht: voorkomen van verblinding kale tl-balken

-20

armaturen met matige afscherming

-10

armaturen met normale afscherming

0

armaturen met hoge mate van afscherming

10

Visueel comfort (overig) voorkomen verblinding door daglicht/reflecties

2

maatregelen tegen grote helderheidsverschillen (door daglicht) op werkvlak

2

lichtwering (lamellen, weinig lichtdoorlatende gordijnen)

4

geen gekleurde beglazing

2

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gezondheid 22


HOOFDGEBOUW2013 » HOOFDGEBOUW2013 » Groep 15 GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Huidig

Na ingreep

4

Gebruikskwaliteit

7,8

8,8

1000

4.1

Toegankelijkheid

8,5

8,8

250

4.1.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

4.1.2

Bereikbaarheid perceel

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

OV halte op max. 300 m

4

parkeren op eigen terrein

4

Verkeersroute op perceel tot entree gebouw: breedte niet aanwezig

8

breedte: b >= 1,8 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25

8

breedte: 1,5 m <= b < 1,8 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25

4

breedte: 1,2 m <= b < 1,5 m EN hoogteverschil <= 0,02 m of hellingbaan in looprichting max. 1:25

0

breedte: b < 1,2 m OF hoogteverschil > 0,02 m en hellingbaan in looprichting > 1:25

-8

Entreedeur gebouw vrij oppervlakte weerszijden hoofdentreedeur >= 2,0x2,0m

4

vrij oppervlakte weerszijden overige deuren >= 1,5x1,5 m

4

Vrije breedte (gemeenschappelijke) verkeersruimte breedte >= 1,8 m

8

1,5 <= breedte < 1,8 m

4

1,2 <= breedte <= 1,5 m

0

breedte < 1,2m

-8

Binnendeuren vrije ruimte naast slotzijde deuren: >= 0,35 m OF >= 0,5 m

4

geen dorpels

4

Trap: breedte breedte >= 1,5 m OF geen trap

8

1,2 <= breedte < 1,5 m

4

0,8 <= breedte < 1,2 m

0

0,7 <= breedte < 0,8 m

-4

breedte < 0,7 m

-8

Trap: aantrede aantrede >= 0,24 m OF geen trap

4.1.9

4.1.11

4.1.12

0

0,13 <= aantrede < 0,185 m

-4

aantrede < 0,13 m

-8

Trap: optrede 8

0,21 >= optrede > 0,185 m

0

optrede > 0,21 m

-8

Vrij opp voor eerste en achter laatste traptrede lxb >= 1,8x1,2 m (voor) en 1,4x1,2 m (achter) OF geen trap

8

1,2x1,2 m <= lxb < 1,8x1,2 m (voor) EN 1,4x1,2 m (achter)

4

0,8x0,8 <= lxb < 1,2x1,2 m

0

0,7x0,7 m <= lxb < 0,8x0,8 m

-4

lxb < 0,7x0,7m

-8

Personenlift in gebouw lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 2,05 m EN opstelruimte voor lifttoegang >= 2,0 x 2,0 m OF eenlaags gebouw

8

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 2,05 m

4

lift met vrij vloeroppervlakte >= 1,05 x 1,35 m

0

geen lift (indien meerlaags gebouw)

-8

Afmetingen ruimten toilet: bxl >= 1,0x1,2 m

4.1.13

8

0,185 <= aantrede < 0,24 m

optrede <= 0,185 m OF geen trap

4.1.10

150

4

toilet: 0,9x1,2m <= bxl < 1,0x1,2m

0

toilet: bxl < 0,9x1,2m

-4

integraal toegankelijk toilet: bxl >= 1,65x2,2m OF >= 1,95x1,9m

4

douchegelegenheid: bxl < 1,65x2,2m OF < 1,95x1,9m

-4

multifunctionele sanitaire ruimte: bxl < 2,2x2,2m

-4

Bedieningselementen hoogte: 0,9-1,2 m boven vloer EN 0,5 m vrij uit inwendige hoek

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

8

Gebruikskwaliteit 23


4.1.14

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gebruikskwaliteit 24


4.2

Functionaliteit

4.2.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

4.2.2

Gebouw en omgeving

4.2.3

4.2.4

7,6

8,9

150

drie of meer gebruiksfuncties op elkaar

4

twee gebruiksfuncties op elkaar

4

zorgvuldig grondgebruik door meerlaags gebouw

4

zorgvuldig grondgebruik door functiecombinatie

4

Verhouding netto : brutovloeroppervlakte verhouding >= 90%

17

85% <= verhouding < 90%

8

80% <= verhouding < 85%

0

70% <= verhouding < 80%

-8

verhouding < 70%

-17

Vrije overspanning (hart-op-hart) lengte >= 7,5 m

17

6 <= lengte < 7,5 m

0

lengte < 6 m 4.2.5

-17

Netto verdiepingshoogte hoogte >= 3,5 m

17

3,0 <= hoogte < 3,5 m

8

2,6 <= hoogte < 3,0 m

0

hoogte < 2,6m 4.2.6

-17

Fietsenstalling: aantal aantal >= 0,6 fietsparkeerplaatsen per persoon

17

0,3 <= aantal < 0,6 fietsparkeerplaatsen per persoon

8

0,2 <= aantal < 0,3 fietsparkeerplaatsen per persoon

0

niet aanwezig OF aantal < 0,2 fietsparkeerplaatsen per persoon 4.2.7

4.2.8

250

-17

Functionaliteit ruimten het gebouw omvat een grote ruimtelijke diversiteit

7

alle verblijfsruimten direct vanuit verkeersruimte bereikbaar

3

werkvertrekken zijn te vergroten door onderlinge koppelmogelijkheid

7

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gebruikskwaliteit 25


4.3

Technische kwaliteit

4.3.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 10,0

4.3.2

Kwaliteit dak

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

5,6

7,6

250 250

uitstekend

17

goed

9

voldoende

0

matig

-9

slecht

-17

Kwaliteit dichte geveldelen uitstekend

14

goed

7

voldoende

0

matig

-7

slecht

-14

Kwaliteit kozijnen, ramen en deuren uitstekend

14

goed

7

voldoende

0

matig

-7

slecht

-14

Kwaliteit verwarmingsinstallatie uitstekend

11

goed

6

voldoende

0

matig

-6

slecht

-11

Kwaliteit installatie warmtapwater uitstekend

11

goed

6

voldoende

0

matig

-6

slecht

-11

Kwaliteit ventilatiesysteem uitstekend

11

goed

6

voldoende

0

matig

-6

slecht

-11

Kwaliteit elektrische installatie uitstekend

11

goed

6

voldoende

0

matig

-6

slecht

-11

Kwaliteit sanitaire voorzieningen uitstekend

9

goed

4

voldoende

0

matig

-4

slecht

-9

Extra maatregelen beschrijving

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gebruikskwaliteit 26


4.4

Sociale veiligheid

4.4.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

4.4.2

Sociale veiligheid gebouw

4.4.3

9,4

10,0

250 150

hoofdentree is zichtbaar vanuit omgeving en entreehal is voorzien van binnen- en buitenverlichting

14

hoofdentreehal is voorzien van helder, doorzichtig glas; daglicht kan toetreden

14

toegangsdeuren gebouw zijn zelfsluitend en beveiligd tegen "flipperen"

14

toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting

14

vanuit werkvertrekken zicht op openbare ruimte

14

zorgvuldige vormgeving nissen en onderdoorgangen OF niet aanwezig

14

gebouw is niet opklimbaar tot ten minste 3,5 m vanaf maaiveld

14

blinde gevel aan openbare ruimte

-14

inbraakwerendheid van te openen delen in gebouwschil is minder dan weerstandsklasse 2

-14

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Gebruikskwaliteit 27


HOOFDGEBOUW2013 » HOOFDGEBOUW2013 » Groep 15 GPR Gebouw© 4.1 » Bestaande bouw Kantoorgebouwen

Huidig

Na ingreep

5

Toekomstwaarde

7,1

8,1

1000

5.1

Toekomstgerichte voorzieningen

6,3

7,9

333

5.1.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

5.1.2

Hoogwaardige elementen

5.1.3

200

afstemmen onderhoud en levensduur bouwdelen

10

dakoverstek, d >= 0,75 m

10

draagvermogen van de vloer >= 4,0 kN/m2

10

draagvermogen van de vloer < 2,5 kN/m2

-10

dichte geveldelen van verblijfsruimten Rc >= 5,0 m²K/W

10

dichte geveldelen van niet-verblijfsruimten Rc >= 3,5 m²K/W

10

gevel gereed voor buitenzonwering

10

gevel gereed voor vraaggestuurd ventilatierooster

10

niet-vandaalbestendige bouwdelen en producten op kwetsbare plaatsen

-10

geen lagetemperatuurverwarming (LTV)

-10

geen extra loze elektraleidingen met aansluitpunt naar alle verblijfsruimten

-10

Toekomstige duurzamere uitrusting trap geschikt voor zweef- of trapplateaulift OF geen trap

5.1.4

33

bereikbare leidingtracés

33

gebouw ongeschikt voor actieve zonne-energie

-33

geen ruimte gereserveerd voor uitbreiding installatie

-33

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Toekomstwaarde 28


5.2

Flexibiliteit

5.2.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

5.2.2

Mate van uitbreidbaarheid

7,8

7,7

200

GO > +50% uitbreidbaar

33

GO +25 tot +50% uitbreidbaar

22

GO +10 tot +25% uitbreidbaar

11

GO tot +10% uitbreidbaar

0

niet uitbreidbaar 5.2.3

5.2.4

5.2.5

333

-11

Aanpasbare elementen scheiding van drager en inbouw

33

doorbreekbare zones in plafond en vloeren

17

bereikbare en demontabele verbindingen van elementen

17

installatiecomponenten niet eenvoudig aanpasbaar en vervangbaar

-8

elementen met korte levensduur niet vervangbaar ontwerpen

-8

Verandering indeling meerdere gebruiksfuncties binnen eenzelfde casco (opeenvolgend) mogelijk

11

meerdere kantoorconcepten binnen eenzelfde casco (opeenvolgend) mogelijk

11

gebouwgebruikseenheden zijn samen te voegen/te splitsen

6

vertrekken eenvoudig te vergroten of verkleinen

6

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Toekomstwaarde 29


5.3

Belevingswaarde

5.3.1

Startwaarde nieuwbouw 2006 = 6,0

5.3.2

Belevingswaarde directe omgeving (binnen 400 m)

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

7,3

8,8

333 200

monumentale/historische gebouwen aanwezig

13

verscheidenheid aan gebouwfuncties aanwezig

13

gevarieerd en samenhangend straatbeeld

13

geen openbare voorzieningen aanwezig (winkels, cultuur)

-13

geen recreatief water, groen, plein of park aanwezig

-13

Belevingswaarde buitenzijde gebouw de verschijningsvorm van het gebouw en zijn onderdelen is afwisselend

6

variatie in (beeld)contrasten is samenhangend

6

schaal en ritmiek in het gevelbeeld zijn logisch, tonen structuur

6

de verschijningsvorm van het gebouw past binnen bij zijn context

6

het gebouw is opvallend zichtbaar vanuit de openbare ruimte

6

materiaalkeuze op "mooie" veroudering

6

het gebouw heeft geen duidelijke identiteit

-6

Belevingswaarde binnen gebouw de ruimtelijke werking en/of plattegrondindeling is bijzonder en gevarieerd

6

netto verdiepingshoogte h >= 3,9 m

3

netto verdiepingshoogte h >= 3,2 m

3

netto verdiepingshoogte h < 2,4 m

-3

zorgvuldig ontworpen en gedetailleerde entree woongebouw/woning

6

uitzicht op gevarieerde buitenruimte vanuit zitpositie in verblijfsruimten

6

hoog daglichtniveau in verblijfsruimten

6

daglichttoetreding ook in verkeersruimte

6

Educatieve waarde zichtbare systemen voor duurzame energie

5

zichtbare systemen voor waterverwerking

5

zichtbaar duurzaam materiaalgebruik

5

zichtbare voorzieningen voor biodiversiteit

5

Extra maatregelen beschrijving extra maatregelen

OND006 Technische Universiteit Eindhoven

0

0

Toekomstwaarde 30


Er moet voldoende licht binnenkomen, maar dit moet geen irritaties opleveren; (zelfregelbare)  buitenzonwering is vereist.   Frisse lucht is een vereiste; mechanische afzuiging is het meest duurzaam en is het beste om een  aangenaam werkklimaat te realiseren.  De gebruiker heeft de behoefte aan een aangenaam werkklimaat; vloerverwarming kan aan  deze behoefte voldoen en is tegelijkertijd duurzaam.  Om een goede vochtbalans te realiseren, is het noodzakelijk om zeer goede kierdichting in de  detaillering toe te passen.  Er is nauwelijks geluidshinder van buitenaf aanwezig. Extra maatregelen zijn niet nodig. Om  geluidshinder van binnenuit te minimaliseren, zijn de verlaagde plafonds uitgerust met  geperforeerde gipsplaten.  Verschillende velden zijn aanwezig, maar vormen geen hinder voor de gebruiker. Extra  maatregelen zijn niet nodig.  Zicht naar buiten is gewenst, voor een betere efficiëntie van de gebruiker. Er zijn geen  maatregelen nodig tegen inkijk. Een betere oriëntatie van buiten naar binnen en vica versa is  gewenst.  Een goede materiaalkeuze kan mineraal gerelateerde problemen voorkomen; daarom is er  gekozen voor hout en natuursteen.   Maatregelen tegen plantengroei is niet vereist. Het weren van dieren in het gebouw is vereist om afleiding van de gebruikers te voorkomen.  Goede dichting is gewenst.   Het Hoofdgebouw is een semi‐openbaar gebouw.  Het is niet noodzakelijk dat mensen actief  worden geweerd of aangetrokken. 


Plattegrond constructieve vloer 1:1000

N

M

J

G

D

1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28

UP

30 31 33 34 36 37 39 40 42

UP


19

21

22

N

M

G

Fragment constructieve vloer 1:100 J

D


Plattegrond tussen vloer 1:1000

M

N

J

G

D

1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28

UP

30 31 33 34 36 37 39 40 42

UP


N

19

21

22

M

G

Fragment constructieve vloer 1:100 J

D


Langsdoorsnede 1:1000 1

3

4

6

7

9

10 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 37 39 40 42

Fragment doorsnede 1:100 24

25

27

Vloer 7 19200

Vloer 6 16000

Vloer 5 12800

Vloer 4 9600


M J

G

D

Dwarsdoorsnede 1:1000

M

J

Fragment doorsnede 1:100 G

D

Vloer 5

12800

Vloer 4

9600

Vloer 3

6400


Gevelaanzicht oost 1:1000 42 40 39 37 36 34 33 31 30 28 27 25 24 22 21 19 18 16 15 13 12 10

9

7

6

4

3

1

Fragment gevel 1:100 24

22

21

Vloer 6 16000

Vloer 5 12800


5. Tekstuele toelichting GEBRUIKER De toekomstige gebruikers van het Hoofdgebouw zullen de studenten en werknemers zijn van de studies Innovatiewetenschappen (IES) en Industrial Design. Er is gekozen voor vrije werkvloeren waar men kan werken. Deze ruimten zullen een hoogte hebben van 5600 mm. Hier komt nog een hoogte bij van 300mm bij voor het verlaagd plafond met installaties. Deze installaties zullen later in dit verslag worden toegelicht. De flexibele vloer boven deze werkruimtes wordt verwijderd. In het midden van deze projectzalen zullen er vergaderzaaltjes en bespreekruimtes worden gesitueerd. Deze behoeven weinig daglicht en zijn daarom centraal geplaatst. De strook zal bestaan uit twee lagen van dit type ruimte. Elk zal een hoogte hebben van 2700 mm. Voor de middenstrook met vergaderzalen zullen de flexibele vloeren behouden worden en waar nodig toegevoegd. Aan de projectzalen zijn eisen gesteld met betrekking tot de factoren van de mediator (zie bijlage). ARCHITECTUUR Het karakteristieke stramien van het hoofdgebouw dient te behouden te worden om de uniformiteit op de campus te behouden. De stramienmaat is namelijk een terugkomende architecturale aspect in diverse gebouwen op de campus. Het bestaande stramien van de kozijnen is 1240 mm. Deze maat wordt wel in veelvoud toegepast om de oriëntatie van het gebouw te verbeteren. Hierbij worden drie maal de stramienmaat met open delen aan beide kanten afgesloten door één stramienmaat met Zonneboilers. Deze zonneboilers worden voor de kolommen georiënteerd. De open en dichte gevel delen samen zijn de hart-op-hart afstand van twee kolommen, namelijk 6200 mm. De vergaderzalen en kantoortjes liggen (samen met de ontsluiting van deze ruimtes) tussen de stramienmaat van 6200 mm bij 6200 mm (zie plattegronden).


GEVELKEUZE; KLIMAATGEVEL Om aan de verschillende eisen van de gebruikers te kunnen voldoen en met het duurzaam bouwen van de gevel in het achterhoofd is er gekozen om de gevel uit te voeren in het klimaatgevelconcept met buitenzonwering. Hiervoor zijn verschillende redenen. Als eerste zorgt dit type gevel voor een comfortabele werkomgeving en maakt dit systeem het mogelijk om buitenzonwering tussen de gevelelementen toe te passen. Tevens kan met dit systeem de warmteontwikkeling in de spouw duurzaam worden gebruikt om de ruimtes achter te gevel te verwarmen of om de warmte op te slaan in het WKO-systeem. Ook kan deze warmte het rendement van de zonneboilers vergroten (zie paragraaf duurzame gevel; Zonneboiler). De klimaatgevel zal aan de buitenzijde van de kolommen worden geplaatst op 320 mm afstand. Hierdoor blijft de draagconstructie in de binnenschil en worden grote koudebruggen voorkomen. Daarnaast zorgt deze spouw/overgangsruimte voor een geleidelijk temperatuurverloop. Hierdoor wordt koude val/condensatie vermeden. De spouw heeft een breedte van 300 mm. De klimaatgevel is luchttechnisch dicht. Door de detaillering zullen er geen luchtlekken zijn, waardoor er geen warmteverlies optreedt. DUURZAME GEVEL; ZONNEBOILER Om de duurzaamheid van de klimaatgevel te verhogen wordt deze met zonneboilers uitgerust. Deze zonneboilers worden gerealiseerd voor de dichte delen in de spouw. Het rendement van de zonneboiler wordt door de dubbele warmteoverdracht (direct door de zon en indirect door de warme lucht van de spouw) verhoogd. Tevens is het rendement van een zonneboiler hoger dan die van een zonnereflector en Het warme water wordt gebruikt in de vloerverwarming of, indien vloerverwarming niet nodig is, opgeslagen in het WKO-systeem.


WEGWERKEN INSTALATIES; VERLAAGD PLAFOND. De installaties worden weggewerkt in een verlaagd systeemplafond. Hierdoor zijn ze goed bereikbaar en makkelijk in onderhoud, maar liggen ze toch uit het zicht. Het verlaagd systeemplafond zal een minimale hoogte nodig hebben van 300 mm. VERWARMING; VLOERVERWARMING EN KOELING De verwarming en koeling van de ruimtes zal worden gerealiseerd door middel van een vloersysteem. Deze zal in de nieuwe deklaag worden geplaatst. De dikte zal tussen de 55 mm en 60 mm zijn, inclusief de leidingdikte van 15 mm. Het vloersysteem wordt op beide vloertypen toegepast, de constructieve vloer van beton en de flexibele vloer van staal. ZONWERING Er zijn in het ontwerp verticale lamellen als zonwering toegepast. De lamellen zijn van Europees hardhout en hebben een matte afwerking. Door de verticaliteit zal het uitzicht niet worden belemmerd, waardoor de belevingswaarde van de gebruiker omhoog gaat. Een ander argument voor deze keuze is dat er geen stof op de lamellen kan komen te liggen, waardoor het onderhoud wordt vergemakkelijkt. MATERIALISATIE De klimaatgevels draagsysteem zal uit het gerecycled/ hergebruikte staal van de huidige gevel worden gefabriceerd. Ook de stalen kozijnen worden gerecycled in de buitengevel en worden uitgewerkt met HR++ glas voor een duurzaam geheel. De binnen gevel wordt echter uitgewerkt in Europees hardhout (Klasse 1-2) met enkel glas.


7. Bronvermelding Boeken Colenbrander, Prof.dr. B , Veldpaus MSc. , L. , Damen, H. , & Huids, N. (2012) Cultuurhistorische verkenning: Hoofdgebouw || Centrale Hoogbouw. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven. Salden, ing. M.W.R. , Reymers, J. (2004) Jellema. Thiememeulenhoff BV, Amersfoort. Hendriks, Prof. ir. N. (2008) Dictaat Gevels en Daken: Deel 1. Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven. Adriaansens MSc, G. , Schlatmann MSc, M.A.H. , Strick MSc, W.H. , & Kruijf MSc, M. , (2012) TU/e Science Park Masterplan.Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven. Haas, Prof. dr. ir. M. “red.”, & Blass, Ir. J. “red.” (2013) NIBE’s milieuclassificaties bouwproducten. Twigt GrafiMedia, Waddinxveen. Neufert, E. , & Neufert, P. (2008) Architects’ data. Lockwood, Nottingham. Websites W/E Adviseurs (2013) GPR-gebouw. Verkregen op 17 mei 2013, van www. gprgebouw.nl Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2009) Verklarende begrippenlijst duurzaam bouwen en verbouwen. Verkregen op 17 mei 2013, van www.rijksoverheid.nl Rivusol (2013) Rivusol zonneboiler. Verkregen op 24 Mei 2013, van www. rivusol.com

7T644 - Sustainable building technology design 1  

In collaboration with L. van Buuren , R. van Eck, L. van Krugten, W. Westerhout and M. Wisse. Project to analyses the Main Building on the T...