Page 1

FolkvordPosten NR 1 2014 ÅRGÅNG 37

FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

Nr 1 - mars 2014

“September” av Kjell Folkvord

I dette nummer: Folkvord gård - Wheat Montana - Tollef Folkvord Nettnytt - Kjell Folkvord - Hus i Folkvordveien 1


FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

Halloisann Hei Folkvordere! Velkommen til det første nummer av FolkvordPosten, et uhøytidelig “medlemsblad” for alle som heter Folkvord, enten det er fra fødselen av eller om du er inngiftet i klanen. Selv om ikke alle er i direkte slekt, har vi det til felles at vi har et nokså sjeldent navn med felles opphav. For min del vet jeg at en av forfedrene mine tok navnet etter Folkvord gård, men uten å være i “blodslekt” med gården.

FolkvordPosten er en gratis PDF-avis, eller “avis”, som kanskje kommer ut med flere nummer, alt ettersom tiden tillater det. Du vil kunne lese faktastoff, informasjon om navn og steder, intervjuer med Folkvordere og “nyheter”, i den grad det skjer noe nytt på Folkvordfronten. Forslag tas imot med takk, gjerne til eposten glennfolkvord @hotmail.com Noen av oss er allerede samlet i Facebookgruppen “Vi som heter Folkvord”- der kan du også bli medlem, hvis du ikke allerede er det! Det eneste kravet til medlemskap er at du heter Folkvord. På Facebook søker du etter “Vi som heter Folkvord” (uten sitattegn) eller går til www.facebook.com.groups/ visomheterfolkvord

Om lag halvparten av norske Folkvordere bor i Sandnes, Stavanger, på Klepp eller andre steder i Rogaland,men det finnes klansmedlemmer i hele Sør-Norge, i Sverige, i England, på Filipinene og i USA. Kanskje også andre steder i verden. Jeg er født i Sandnes; min far vokste opp som nabo til Sandes stadion, men som baby flyttet jeg (eller ble flyttet) til Østlandet og har derfor ikke din fine rogalandsdialekten som mange av oss har. Nå bor jeg i Sverige og svenskene tror jeg heter Fålkvård, med tydelig D, som låter som om jeg driver med omsorg for folk!

Vi i Folkvordminoriteten må være stolte av det vi har, så kan alle Hansener, Johnsener og Nilsener ha sine navn i fred! 

Hilsen Glenn Folkvord

2


FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

Fra jord til bord totalleverandør av planter til anleggsgartnere, kommuner, entreprenører, hagesentre og andre planteskoler over hele landet. Eies i dag av Olav Folkvord.

Gårdsdrift er viktig i Folkvordbransjen. To store sentra for Folkvordere er henholdsvis Folkvord gård i Sandnes (kjent i dag som planteskole) og Wheat Montana i USA, grunnlagt av Dale Folkvord i 1958.

Wheat Montana I USA har en gren av Folkvordfamilien drevet med korn i tre generasjoner, og i nyere tid også stor bakerivirksomhet. De dyrker hovedsakelig vetekorn på gårdens 4800 hektar mark, ligger i nærheten av Missouri River og byen Three Forks i Montana. Gården tilhører den høyest beliggende jordbruksmarken i Nord-Amerika, på ca 5000 fot over havnivå. Gården som kornprodusent ble startet i 1978 av Dean og pappa Dale Folkvord, og drives av familien og over 100 ansatte. Virksomheten inkluderer også et industribakeri som leverer 15000 daglige brød og 87 andre forskjellige brød-, baker- og kornvarer til gårdens fem egne utsalg og til forhandlere i fem stater. Mel og frokostblandinger selges over hele USA.

Folkvord planteskole Folkvord Planter i Heigreveien ble startet i 1937 av Ingebret Folkvord. Siden den gang har planteskolen blitt gradvis utbygd til det den er i dag. Planteskolen disponerer 13

Kilder: wheatmontana.com, folkvord.no, Facebook.

hektar til produksjon, 3500 m² veksthus, 5000m³ lagerrom hvorav 2000 m³ kjølerom. I dag er Folkvord Planter først og fremst en 3


FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

Fra historien: Tollef Folkvord Vognmann Tollef T. Folkvord ble født 22. desember 1841 i Time, Rogaland. Han giftet seg med Anna, født 18. juni 1865 i Høyland på Jæren, eller Jæderen som man skrev i offisielle papirer på den tiden.

Sandnes Kamgarn Spinneri, som ble etablert i Vågen i 1906. Husleien var i 1910 120 kr året. Dagslønna for en arbeider på den tiden var mellom 2.50 og 4 kr. På bildet ser vi Tollef på vogna, og Emma Ueland, Hanna Mikelsen, Lisa Rønneberg, fruene Ravndal og Grødeland, og Lotte Rønneberg bak. Rett utenfor bildet til venstre bodde postmester Vea i et hus som ble revet i 1985.

Han ble kalt Dingle-Tollei, fordi hesten (eller vogna) hadde bjeller for at man skulle kjenne igjen melkekjærra. Tollef leverte melk fra fire store spann fra kjærra si, som ikke hadde fjøring - han kjente det nok i kroppen!

Kilder: SSB, Sandnesposten, Wikipedia, digitaltmuseum.no, Jærmuseet, digitalarkivet.no, Google Maps.

Bildet under er antagelig tatt mellom 1905 og 1915. Da hadde Tollef i flere år vært en kjent person i bybildet i Sandnes og omegn. I 1910 bodde han i Langgata 9 (bildet t.h. - ikke samme hus som dengang) i to rom, som han delte med kona og en losjerende yngre kvinne, ugifte Dagmar Torsen (født 29. september 1889). Hun var fabrikkarbeiderske på

4


FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

Nettnytt: Villa Folkvord Det som ikke finnes på nettet, finnes ikke, heter det. Derfor finner vi også en mengde Folkvordrelaterte nettsider, blogger og sosiale medier. En av dem er bloggen Villa Folkvord, som ble startet i september 2009,

ble www.villadilla.blogspot.no - men fortsatt er det innredning som står i fokus. Det nyeste innlegget ble gjort i juni 2011 men det er fortsatt noen hundre som leser bloggen hver måned.

Folkvordfakta  Et søk med Google gir 419.000 treff på “Folkvord”. Et søk på Bing og Yahoo gir begge 30.900 resultater, mens norske Kvasir gir 13.300 treff. Wikipedia har 112 forekomster av navnet.  Et søk på “Folkvord” i telefonkatalogen gir treff på 300 personer fordelt på 8 fylker.

da det første innlegget ble gjort. Villa Folkvord er en innrednings- og interiørblogg, dels om konkret innredning i bloggerens hus, og dels om drømmer og ønsker. Bloggen kan leses på www.villafolkvord.blogspot.no

 Statistisk Sentralbyrå oppgir at 339 personer i Norge heter Folkvord.

I august 2010 ble navnet på bloggen endret til VillaDilla, og dermed også adressen, som

 Navnet betyr sannsynligvis “vaktpost” eller mer spesifikt “folkevakt”, etter de gammelnorske ordene folk og vardr, eller den moderne varianten varde, som betyr vakt eller vokter.

Vil du eller noen du kjenner få FolkvordPosten tilsendt som papiravis? Det koster 25 kr inklusive porto. Send en epost til glennfolkvord@hotmail.com med mottagers navn og adresse. Elektronisk faktura kommer via epost til deg.

 Folkvord gård i Sandnes, som trolig er opphavet til navnet, er nevnt i skrift siden 1500-tallet, da som Falkor eller Folkor. Arkeologiske funn peker på bosetting på plassen helt siden eldre jernalder (ca 500 f. Kr. til 500 e. Kr.).  I 1668 skrev man navnet Folquor i offisielle skrifter, i 1723 Folqvor, i 1889 Folkvår. 5


FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

Profilen: Kjell Folkvord Månedens Folkvord er kunstneren Kjell Folkvord, opprinnelig fra en gård på Folkvord i Sandnes. Nå maler han i eget atelier i Wimbledon i London. Kjell Folkvord maler abstrakt ekspresjonisme, som i følge Wikipedia kan beskrives som “et direkte og autentisk uttrykk på lerretet som prøver å visualisere kunstnerens indre følelser og underbevissthet.” Stilen ble populær i USA og spesielt i New York med bl.a. Jackson Pollock og Willem de Kooning som frontfigurer.

er sjølvsagt meiningslaust å prøve å finne fram til “verdas viktigaste maleri”. Men om eg fekk det spørsmålet, ville Guernica ha vore mitt forslag. Det er verkeleg det mektigaste kunstverket eg veit om. Eg trudde eg visste det meste om dette kunstverket [...] men då eg kom inn i rommet var det som om eg fraus til, eller gjekk i lås. Eg vart fullstendig overvelda av krafta det utstrålte, og ein del av den vart utgjort av storleiken: 7,5 x 3,5 m! Det var som om eg ikkje hadde sett biletet før! Eg tvilar på om nokon kan sjå dette kunstverket utan på ein eller annan måte å bære den opplevinga med seg for resten av livet.

Kjell har vært sosialarbeider, lærer og rektor. Kunstmaleri har han holdt på med siden han var ung mann, og hans første egne utstilling ble holdt i 1998. I dag er han kunstner på heltid, blant annet takket være Guernica. Slik beskriver Kjell sitt sterke møte med Picassos kanskje mest kjente bilde: -Det

Å beskrive musikk med ord er som å danse om arkitektur, er det blitt sagt. Det samme kan sies om billedkunst, men om sitt eget arbeid sier Kjell (oversatt fra engelsk): -For meg er mine malerier ekte uttrykk for noe. De er et resultat av en granskning av mitt sinn eller mine minner... Og de kan være like så kompliserte som virkeligheten er. Mine malerier 6


FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

er vanligvis fargerike. Fargene er bokstavene i mine maleriers språk. De er mer bokstaver enn en representasjon av virkelig-heten i verden. Jeg prøver vanligvis å fortelle en historie, og bildet har jeg i mitt indre, i mine emosjonelle lag. Når jeg maler og jobber med en farge, ber denne fargen om å få en venn, og så må jeg finne den, eller blande den fram. Dette er kanskje å menneskeliggjøre fargene, men det er slik jeg noen ganger føler det. Når Kjell likevel forsøker å beskrive eller definere kunst, bruker han disse ordene: -Kunst kan beskrives på mange forskjellige måter, tror jeg. Det første stikkordet er kommunikasjon, språk. Når jeg lager kunst er det fordi jeg har noe å formidle, noe som ikke kan formidles bedre i noe annet språk.

Mer informasjon og bilder:

Kjell sier han ikke pleier å la virkeligheten være representert i bildene, men virkeligheten er der likevel, fordi de er representert med farger, former og andre elementer. Man trenger ikke se huset, trenger ikke se markene, men slike ting legges inn likevel.

www.kjell-folkvord.net www.twitter.com/kjellfolkvord www.facebook.com/KjellFolkvordArtist

Teknikkene Kjell jobber med er ulike, blant annet tyntflytende og sterke farger som fordeles med ulike metoder. Han jobber også i ulike størrelser. Til Østlandets Blad sa han i 2011 dette: -Min kunstnertilværelse i London har gitt meg betydelig større produksjon av bilder. Av en eller annen grunn har jeg fått større appetitt på store formater. Om jeg fikk til noe som var et par meter høyt og fire meter bredt, ville jeg blitt ekstatisk.

 Tre beskrivende ord: Fargeglad, allsidig, gløymsam.

Kjell med egne ord

 Hva betyr Folkvordnavnet for deg? I og med at eg voks opp på Folkvord, vert tilknytinga til plassen, folke eg voks opp med og namnet spesielt, trur eg  En hilsen til andre Folkvordere? Eg veit ikkje kor mange som har dette namnet, men alle har eit band til Folkvord. Viss du ikkje har vore der, så ta deg ein tur. Litt utafor Sandnes, på veg til Voll.

Favorittsitat: “Målet med kunsten er ikke å representere det ytre utseendet av noe, men den indre betydning” - Aristoteles. 7


FolkvordPosten

Nummer 1 - 2014

Akuratt n책: Hus i Folkvordveien selges Folkvordveien 156A i Sandnes selges via DNB Eiendom. Prisantydning: 3450000 kr. Referansenummer 65114018.

8

Folkvordposten nr 1  

Nettavis for alle som heter Folkvord.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you