Glemmen vgs - skolebrosjyre til skolestart høsten 2022

Page 1

VELKOMMEN TIL SKOLESTART 2022

GLEMMEN VGS ÅPNER DØRER FOR DEG


Når du i august går inn døra på Glemmen har du gjort et godt valg. Du har grepet muligheten! Glemmen er en skole – men også mye, mye mer enn det. Hos oss kan du dyrke interessene dine både innenfor og utenfor skoletid. Vi er en skole som tar deg på alvor. Jeg kan garantere at våre

Rektors blikk

gode lærere er opptatt av å se hele deg. De strekker seg langt for at du skal trives og lykkes. På Glemmen jobber vi med å videreutvikle det gode skolemiljøet hver eneste dag. Når vi spør elevene våre hva som kjennetegner skolen, svarer de ofte «På Glemmen kan du være deg selv – og du får mulighet til å holde på med det som interesserer deg». Som rektor er det ingenting som gleder meg mer. I vårt skolemiljø er det lov å vise seg fram. Du skal få prøve og feile i trygge omgivelser der vi støtter og gir hverandre gode tilbakemeldinger.

Ingen er gode uten å trene. Hos oss får du øve med god veiledning fra våre dyktige og engasjerte lærere. Du vil få utfolde deg i et mangfold av læringsarenaer som varierer fra verksteder, studioer, næringsliv, institusjoner, klasserom, makerspace eller ett av våre andre aktivitetsbaserte læringsrom. Før skoledagen starter kan du spise frokost i elevsenteret. Etter skoletid kan du trene eller være med på ulike interessebaserte aktiviteter som kreative workshops og revy. Du kan også jobbe med skolearbeid alene eller sammen med andre utenfor skoletiden. Ønsker du å engasjere deg i elevrådet, vil du møte elever som ønsker å bidra til å utvikle vårt skolemiljø. Sammen setter dere elevenes saker på agendaen og arrangerer elevenes egen temadag. Vårt mål er at du skal trives og ha noen av de beste årene i ditt liv her hos oss. Samtidig er Glemmen et valg for framtida og din vei til å finne drømmeyrket. På Glemmen har vi hele 12 ulike utdanningstilbud på Vg1. Alle tilbudene tar utgangspunkt i noe praktisk og virkelighetsnært – men de begrenser likevel ikke mulighetene dine videre, enten du ønsker å gå ut i lære eller velge høyere utdanning. Lykke til med valget – vi ses til høsten!


På Glemmen kan du være deg selv – og du får mulighet til å holde på med det som interesserer deg

” Dette er Glemmen: • 1350 flotte elever • 280 engasjerte og omsorgsfulle ansatte • Hele 41 ulike utdanningstilbud – hvorav 13 bare på Vg1 • Våre kjerneverdier er: Trivsel, trygghet, glede, lagånd og respekt • Vårt pedagogiske fokus er helhetlig, virkelighetsnær og elevaktiv læring

Glemmen er perfekt for deg som ønsker en litt mer variert skolehverdag


YRKESFAGLIG

EL

elektro- og datateknologi

Er du praktisk og nysgjerrig, og vil ha en

Du vil oppleve at flere oppgaver og praktiske

blanding av praksis og teori i skole-

øvelser er koblet sammen på tvers av fag, og at

hverdagen? Ønsker du deg et yrke som er viktig for oss alle, og for driften av Norge med datateknologi og elektronikk, elektrisitet og nettverkskommunikasjon?

programfag og fellesfag er knyttet sammen. Som elev på elektro- og datateknologi vil du bli kjent med mange ulike fagområder. Dette skal gi deg et grunnlag for å velge det som passer best for deg videre på Vg2.

På elektro- og datateknologi får du muligheten til å lære hvordan tekniske komponenter og utstyr kobles sammen og programmeres for å fungere på en bestemt måte. Dette er teknologi som gjør hverdagen vår til det den er i dag, og som vi er så avhengige av. I tillegg blir du med på å tenke nytt i utviklingen av en grønnere og mer bærekraftig teknologi lokalt, nasjonalt og globalt.

Utdanningsretninger på Vg2: • Automatisering • Datateknologi og elektronikk • Elenergi og ekom • Dronefag • Flyfag • Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

I en klasse med 15 elever vil du få gode samarbeidspartnere i fagene, og nye venner som er

EL fører deg fram til 25 spennende yrker!

interessert i akkurat det samme som deg.

Sjekk oss ut på hjemmesiden.


YRKESFAGLIG

TIF

teknologi- og industrifag Ønsker du et praktisk yrke der du lærer om

blant annet teknisk og elektromekanisk industri,

ulike materialer, maskiner og teknikker

skipsindustrien, bilindustrien, bilbransjen,

som brukes for å produsere varer og

oljebransjen og i vare- eller transportbedrifter.

tjenester? Er du interessert i ny teknologi?

Som elev på TIF vil du bli kjent med mange ulike fagområder, slik at du vet hva du skal velge på Vg2.

På Teknologi- og industrifag får du en skolehverdag der hovedvekten ligger på praktiske fag. Gjennom realistiske arbeidsoppgaver lærer du om automatisering og programmering av roboter, maskiner og produksjonsutstyr, kjøretøy og transport, helse, miljø og sikkerhet.

Utdanningsretninger på Vg2 på Glemmen: • Kjøretøy • Industriteknologi • Transport og logistikk

Programfagene skal bidra til å utvikle selvstendige

Etter to år på Glemmen er du klar for to år i lære

og omstillingsdyktige fagarbeidere med

i bedrift. Deretter kan du gå ut i arbeid, ta videre

grunnleggende forståelse for materialer, elektro,

utdanning på fagskole eller ta Vg3 påbygging til

pneumatikk, mekanikk, programmering,

generell studiekompetanse.

robotisering, automatisering og transport i tråd med behovene i samfunnet og arbeidslivet. Når du

Er du teknisk interessert og vil finne ut mer?

er ferdig utdannet er du ettertraktet i bransjer som

Sjekk oss ut på hjemmesiden.


EL MED STUDIEKOMPETANSE

EL-TEK

elektro- og datateknologi med studiekompetanse Har du et mål om en høyere teknisk

Med yrkesfag i bunn før for eksempel en ingeniør-

utdanning og lyst på en praktisk

utdanning, sikres en bredde i kompetansen. Du vil

skolehverdag på videregående? Er du nysgjerrig og blir engasjert når du skal finne ut av ting og finne løsninger? Liker du å fordype deg i både teori og praksis? Dette er løpet for deg som har interesse og mestring innenfor realfagene. På EL-TEK får du en kombinasjon av realfag og det praktiske arbeidet innenfor elektrofagene. Du vil møte spennende problemstillinger der grønn energi og en smart fremtid er stikkord. Du vil oppleve at oppgaver og praktiske øvelser er koblet sammen på tvers av fag. Fagvalgene du gjør bringer

bli godt forberedt til å studere videre på høgskole eller universitet. Kanskje du tenker deg å velge framtidsrettete utdanninger innenfor programmering, datateknologi, kybernetikk og robotikk? Da er EL-TEK noe du bør sjekke ut!

Realfagsfordypning på EL-TEK: • Vg1 - 1T-matematikk • Vg2 - R1-matematikk og Kjemi 1, Markedsføring og Ledelse eller Entreprenørskap og Bedriftsutvikling • Vg3 - R2-matematikk og Fysikk 1, i tillegg kan du velge Teknologi og Forskningslære, Kjemi 2 eller Internasjonal Engelsk

deg et skritt nærmere ditt drømmeyrke, enten du ønsker å bli ingeniør, økonom eller kanskje

Interessert i en spennende utdanning?

bedriftsleder.

Sjekk oss ut på hjemmesiden.


industriteknologi med studiekompetanse

Ønsker du en skoledag der du får jobbe

Er drømmen å bli ingeniør, sivilingeniør eller å jobbe

praktisk og utforske spennende teknologi?

innen IKT eller robotikk? Koblingen mellom

Har du et mål om en høyere teknisk utdanning? Industri-TEK er designet for deg som planlegger en

realfag og programfag vil gjøre deg svært godt forberedt til å studere videre på høgskole eller universitet. Kombinasjonen av realfagene du får på Industri-TEK gir deg realfagspoeng.

karrierevei innenfor et stort antall tekniske fag. Dette er løpet for deg som har interesse og mestring innenfor realfagene. Du får en fin kombinasjon av realfag og praktisk arbeid i verksted. Hos oss vil du få erfaring både med avansert robotteknologi, CNC-maskinering og moderne sveisemetoder. Her vil du møte spennende problemstillinger for å

Realfagsfordypning på IND-TEK: • Vg1 - 1T-matematikk • Vg2 - R1-matematikk og Kjemi 1, Markedsføring og Ledelse eller Entreprenørskap og Bedriftsutvikling • Vg3 - R2-matematikk og Fysikk 1, i tillegg kan du velge Teknologi og Forskningslære, Kjemi 2 eller Internasjonal Engelsk

imøtekomme fremtidens behov for teknologi rettet mot ulike bransjer, som teknisk og elektro-

Er du teknisk interessert og vil finne ut mer?

mekanisk industri, skipsindustrien eller oljebransjen.

Sjekk oss ut på hjemmesiden.

TIF MED STUDIEKOMPETANSE

IND-TEK


HO MED STUDIEKOMPETANSE

HELSE-TEK helsefag med studiekompetanse

Helse-Tek har en god kombinasjon av praktiske og teoretiske fag. På Vg1 og Vg2 vil du være ute i praksis og få erfaringer med å jobbe med pasienter og brukere av helsetjenester. På Vg3 har timeplanen større fokus på fellesfag. På Glemmen vil vi hjelpe deg med å se sammenhengene mellom fagene gjennom tverrfaglige prosjekter. Gjennom våre samarbeidsprosjekter med andre land i Europa får noen elever muligheten til å være utplassert i tre uker i et annet land.

Er du ambisiøs og ønsker høyere utdanning innenfor helsesektoren er dette linja for

Realfag- og fagfordypning på Helse-TEK:

deg!

• Vg1 - 1T-matematikk • Vg2 - S1 eller R1 og Kjemi 1, Markedsføring og

Drømmer du om et yrke der din innsats for andre

Ledelse eller Entreprenørskap og

mennesker betyr noe? Har du lenge hatt en drøm å

Bedriftsutvikling

bli lege, tannlege, veterinær eller lignende? Ønsker

• Vg3 - S2, R2 og Biologi 1 eller Fysikk 1. I tillegg

du en skolehverdag som både er teoretisk og

kan du velge Kjemi 2, Teknologi og

praktisk? Er du glad i realfag og vil ha spesiell

Forskningslære eller Internasjonal Engelsk

studiekompetanse? Helse-Tek er svært relevant for deg som ønsker en Som elev på Helse-TEK får du både programfagene

karrierevei innenfor helsevesenet. Utdanningen gir

innenfor helse og oppvekst, i tillegg til studie-

et godt grunnlag for deg som vil studere for

kompetanse med realfagsfordypning. Utdanningen

å bli lege, tannlege, veterinær eller bioingeniør.

gir deg kunnskaper og ferdigheter innenfor

Med yrkesfagkompetansen i bunn, er du godt rustet

områdene til en helsefagarbeider. Du kan velge de

for studier og er attraktiv i arbeidslivet.

realfagene du trenger for å få den riktige kompetansen du må ha for å realisere

Høres dette interessant ut, og ønsker du å vite mer?

drømmestudiet.

Sjekk oss ut på hjemmesiden og Facebook.


YRKESFAGLIG HO er et godt springbrett for en rekke andre yrker; hudpleier, ambulansefagarbeider, sosionom, politi,

HO

helse og oppvekst

vernepleier eller lærer, for å nevne noen. Som elev på HO får du engasjerte lærerne som jobber tett på elevene for å gi deg best mulig opplæring. Læringen er virkelighetsnær med utplassering i bedrift to dager i uka gjennom hele året. Gjennom praksis og teoretisk opplæring i de ulike fagene vil du sitte igjen med ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktige i ditt videre

Dette er linja for deg som ønsker å jobbe

arbeid med mennesker.

tett på mennesker i en variert og spennende arbeidshverdag!

Oppbyggingen av utdanningsprogrammet: På HO går du 2 år på skole og 2 år i lære.

Drømmer du om å jobbe med barn i barnehage, på skole eller på en ungdomsklubb? Eller kanskje du drømmer om å bli sykepleier eller jobbe med eldre mennesker på sykehjem eller i omsorgsbolig?

• I Vg1 og Vg2 har du 35 timer opplæring med både fellesfag og programfag per uke. • I yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2 får du teste ut ulike lærefag og læresituasjoner.

Som elev på HO får du en interessant og lærerik skolehverdag der teori møter praksis. Du lærer å samhandle med mennesker i ulike aldre og ulike livs-

• I Vg2 velger du fordypning som du ønsker å spesialisere deg innenfor. • Gjennom internasjonaliseringsprosjekter

situasjoner. Liker du å ta ansvar får du virkelig testet

får flere elever på Vg2 mulighet til å ha sitt

deg hos oss, gjennom å planlegge og gjennomføre

praksisopphold i utlandet, noe som gir en

en god hverdag for brukerne. På vg1 får du prøve deg

unik mulighet til å oppleve yrket utøvd i et

i praksis på ulike institusjoner, slik at du finner ut hva

annet land.

som passer for deg! På Vg2 kan du velge mellom to spennende linjer: Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Høres dette interessant ut, og ønsker du å vite mer?

og helsearbeiderfaget.

Sjekk oss ut på hjemmesiden og Facebook.


YRKESFAGLIG

RM

restaurantog matfag

Drømmer du om et utdanningsprogram

I programfaga vil du:

som åpner mange muligheter for

• Fordype deg innenfor kokk, servitør,

fremtidens yrkesvalg? Ønsker du å jobbe som kokk, servitør eller konditor? Som elev på RM får du bred kunnskap om mat og hvor den kommer fra. Vi drar dit råvarene finnes, og

ferskvarehandler, ernæringskokk, baker og konditor • Være kreativ og jobbe med ferske råvarer og produkter • Bli kjent med bransjen, restauranter og

vi lærer hvordan vi tar vare på ressursene våre. Vi

spennende samarbeidspartnere gjennom

samarbeider tett med mange bedrifter og dyktige

kreativt arbeid

fagpersoner. Vi deltar på flere konkurranser gjennom skoleåret. Kanskje er du vår neste

Du trenger ikke kunne noe om mat for å gå på

norgesmester i konditor- eller kokkefaget?

RM, men det kreves at du er nysgjerrig og motivert for en spennende og hektisk hverdag. Alt læres

RM gir deg fremtidens muligheter gjennom fagbrev

gjennom vårt opplæringsløp som består av to år i

eller studiekompetanse. På kjøpet får du en

skole og to år i bedrift. Påbygg til generell studie-

spennende, variert og kreativ skolehverdag! På RM

kompetanse kan du ta etter Vg2 eller endt læretid.

møter du lærere som ser deg og som ønsker at du skal lykkes. Du vil få god veiledning underveis for at

Sulten på mer informasjon?

nettopp du skal nå dine mål og drømmer!

Sjekk oss ut på hjemmesiden og Facebook.


YRKESFAGLIG

IM

informasjonsteknologi og medieproduksjon Er du en av dem som driver med e-sport?

Vi jobber med realistiske oppgaver og får praktiske

Lurer du på hva slags teknologi som ligger

oppdrag i den virkelige verden. Tidligere elever fra

bak spillene? Er du nysgjerrig på hvordan vi skaper medieprodukter på forskjellige plattformer? Er du opptatt av hvordan

Glemmen har i dag nøkkelroller i en rekke mediebedrifter landet rundt. Utdanningen på IM gir deg en viktig kompetanse for framtiden. Dette kan gi deg muligheter i medieverden.

digitalisering preger hverdagen vår? Velger du utdanningsprogrammet “InformasjonsPå IM jobber vi med IT-sikkerhet, programmering,

teknologi og medieproduksjon (IM)” går du to år på

nettverksbygging, skyløsninger, webutvikling,

skolen og fortsetter to år som lærling ute hos en av

podkast, filmskapning og grafiske produksjoner.

bedriftene vi samarbeider med.

Praktisk arbeid med virkelighetsnære oppgaver gir deg en bred faglig innsikt. På IM får elevene tilgang til Adobe CC og lyddesignprogrammet Steinbergs Cubase. Vi har et stort utvalg av samplebiblioteker og Software-

Informasjonsteknologi og medieproduksjon har to Vg2-løp: • Medieproduksjon • Informasjonsteknologi

synthesizere for musikkproduksjon. Hos oss jobber du både selvstendig og i grupper. Teamarbeid er

Vi håper du blir en av oss i kreative fag!

viktig for å løse oppgaver i fellesskap.

Sjekk oss ut på hjemmesiden og Facebook.


YRKESFAGLIG

HDP

håndverk, design og produktutvikling Drømmer du om å bli designer, jobbe

I programfaga jobber du med ulike materialer, lærer

kreativt og lage klær og produkter fra

å lage idéskisser og jobbe i designprosess.

grunnen av? HDP er en utdanning som gir deg mange muligheter på vei til spennende kreative yrker. Her jobber vi fra idè til ferdig produkt. I tillegg får du kunnskap om

Du lærer å designe og produsere klær, kostymer og andre produkter og får erfaring i å jobbe med kunder og samarbeidspartnere. Velger du så påbygg er du godt forberedt til å søke kreative studier – La dette bli starten på ditt kreative arbeidsliv!

bærekraftig design og produktutvikling. Som eneste skole i regionen tilbyr Glemmen HDP og Vg2 Søm og tekstilhåndverk. Her møter du dyktige lærere med bakgrunn fra ulike fagområder som vil gi deg bred fagkunnskap. Slik blir du godt forberedt til du skal ut i lære eller velge din fagutdanning. Din opplæring vil være i et virkelighetsnært

Utdanningsretninger: • Vg1 - Håndverk, design og produktutvikling • Vg2 - Søm og tekstilhåndverk • Vg3 - Praktisk-estetisk vei til studiekompetanse, ved å ta påbygg med entreprenørskap og bedriftsutvikling - eller • 2 år opplæring i ett av de 12 tekstilfagene

miljø. Undervisningen foregår i egne verksteder og i bedrifter, og du kan starte egen ungdomsbedrift i

Vi håper du blir en av oss i kreative fag!

samarbeid med ungt entreprenørskap.

Sjekk oss ut på hjemmesiden og Instagram.


YRKESFAGLIG

FBIE

frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

FBIE - for deg som ønsker å jobbe med

Velger du FBI vil du som elev bli en del av et stort

kreative fag og design innenfor interiør,

faglig nettverk som kan hjelpe deg på veien til å nå

utstilling og profilering. På Glemmen kan du fordype deg i interiør og eksponeringsdesign og utvikle skaperglede. Du får

dine mål. Vi samarbeider med næringsliv, opplæringskontor og andre skoler. På skolen møter du andre elever som interesserer seg for design, håndverk og det å skape noe unikt.

bruke dine estetiske evner i skolehverdagen og jobbe fra idè til ferdig produkt. Du vil jobbe med ulike typer materialer både praktisk og digitalt. Du får kompetanse og kreative ferdigheter innenfor ulike materialer, teknikker, design og visuelle uttrykk, komposisjon, digitale verktøy, trender og kundekontakt. Din opplæring vil være i et virkelighetsnært miljø.

Utdanningsretninger: • Vg1 - Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign • Vg2 - Interiør og utstillingsdesign • Vg3 - Praktisk-estetisk vei til studiekompetanse, ved å ta påbygg med entreprenørskap og bedriftsutvikling - eller • 2 år opplæring i bedrift i profileringsfaget

Undervisningen foregår i egne verksteder, utplassert i bedrift eller gjennom å starte egen

Vi håper du blir en av oss i kreative fag!

ungdomsbedrift via ungt entreprenørskap.

Sjekk oss ut på hjemmesiden og Facebook.


STUDIEFORBEREDENDE

MK

medier og kommunikasjon

Snap. Insta. TikTok. Kjente apper der virkelighet møter drømmer. På MK lærer du hvordan medier virker, deres egenskaper og hvilke fallgruver vi bør unngå.

I programfaga vil du: • Lære om film og fotografi, grafisk design, journalistikk, studioproduksjon og fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde • Få kunnskap om mediepåvirkning,

Du lærer om “fake news”. Hva er sant - og ikke sant, og hva er konspirasjonsteorier? På MK lærer du kildekritikk. Du lærer om dramaturgimodeller og hvordan god design gir god kommunikasjon

mediehistorie og journalistikk • Utforme budskap, uttrykk og layout, ved å bruke form, farge, lys og lyd som virkemidler • Bli god på digitale multimedia-programmer

– og at ett bilde kan fortelle mer enn 1000 ord. På Medier og kommunikasjon jobber vi med

MK er en kreativ utdanning for skapere!

virkelighetsnære oppgaver, ofte sammen med

MK er en treårig utdanning som gir deg studie-

bedrifter eller kulturinstitusjoner. Alle våre elever

kompetanse, mediefag og en kreativ skolehverdag!

får tilgang til “Adobe CC” og moderne utstyr for

Du blir dermed spesielt godt egnet for videre

produksjon av medieprodukter. Vi jobber med

studier innen medie- og kommunikasjonsbransjen.

grafisk design, lydproduksjon, webutvikling, fotografi, film og TV/live-produksjon. MK har eget

Vi håper du blir en av oss i kreative fag!

lydstudio, TV-studio og et moderne fotostudio.

Sjekk oss ut på hjemmesiden og glemmenmedia.no.


STUDIEFORBEREDENDE

KDA

kunst, design og arkitektur

Er du interessert i kunst, design og arkitektur og ønsker generell eller spesiell studiekompetanse? Da er KDA linja for deg!

I programfaga vil du: • Fordype deg innen design, fotografi, arkitektur, kunst og visuelle virkemidler • Utvikle dine kunstneriske evner og

KDA gir deg tre ting på en gang: Studiekompetanse, kreative fag og en variert og spennende skoledag! En kombinasjon av praktiske og teoretiske fag gir deg tre sosiale og begivenhetsrike år på Glemmen.

eksperimentere med ulike uttrykksformer. • Designe og bygge modeller i 2D og 3D, jobbe med FormZ og Adobe-pakka • Bli god på ulike arbeidsverktøy - alt fra Mac til pensel

KDA er et godt utgangspunkt for videre utdanning innenfor kreative yrker som arkitekt, grafisk- og

Kunst, design og arkitektur omgir oss i hverdagen,

3D-designer, kunstner, ingeniør, men du blir også

og du kan gjøre en forskjell med dine valg og ditt

kvalifisert for alle utdanninger med generell

uttrykk. I våre kreative verksteder jobber du med

studiekompetanse. Du kan også få spesiell studie-

virkelighetsnære oppgaver og får god oppfølging og

kompetanse ved å velge fordypning i realfag, som

veiledning fram til ditt ferdige produkt.

blant annet kreves for opptak til arkitektstudiet på NTNU. Du trenger ingen forkunnskaper for å starte

Vi håper du blir en av oss i kreative fag! Sjekk oss ut

på KDA, alt læres i løpet av de tre åra du går hos oss!

på hjemmesiden, Facebook eller Instagram.


DU FINNER OGSÅ TO ANDRE OPPLÆRINGSARENAER PÅ

GLEMMEN VGS

Avdeling Lillebekk gir tilbud til elever med psykiske utfordringer. Dette tilbudet kan du lese mer om tilbudet på skolens hjemmeside. I tillegg har Glemmen vgs i samarbeid med Oppfølgingstjenesten utviklet Café Hanco – et tilbud til ungdom som velger seg ut av videregående skole. Tilbudet søkes gjennom Oppfølgingstjenesten, og du kan lese mer om dette på denne nettsiden.