Page 1

A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 3

1 3

Polly på handbollscup

1 3

MÅL

50

664020_inlaga.indb 50

2012-10-11 11.49

Titta tillsammans på bilden och beskriv vad ni ser. Visa målen och berätta för barnen vad de ska lära sig i det här kapitlet: • om talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal • använda tecknen större än > och mindre än < • subtraktion (minus), ta bort och jämföra, i talområdet 0 till 5.

Samtalsunderlag

1) Vilken är ställningen i matchen? 4-1. 2) Vilket av dessa tal är störst? 4. 3) Hur många mål skiljer det mellan lagen? 3. 4) Hur mycket kostar en bulle i kiosken? 6 kr.

664020_inlaga.indb 51

Polly på handbollscup

MÅL

I det här kapitlet lär du dig

I det här kapitlet lär du dig

• om talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal

• om talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal

• använda tecknen större än > och mindre än <

• använda tecknen större än > och mindre än <

• subtraktion (minus), ta bort och jämföra, i talområdet 0 till 5.

• subtraktion (minus), ta bort och jämföra, i talområdet 0 till 5. 51

Samtalsunderlag kapitel 3

Här följer frågor som du kan använda för att träna begrepp.

Prima matematik 1A • Kap 3

2012-10-11 11.49

5) Hur mycket kostar en kaka? 2 kr. 6) Hur mycket dyrare är bullen än kakan? 4 kr. 7) Vad är dyrast i kiosken? Korv med bröd, 8 kr. 8) Vad är billigast? Klubba, 1 kr. 9) Vad kostar bananen? 3 kr. 10) Hur mycket billigare är klubban än bananen? 2 kr. 11) Vad är dyrast, en festis eller 2 bananer? En festis. 12) Vilket är det lägsta tröjnumret? Nr 1. 13) Vilken spelare har det högsta tröjnumret? Nr 11. 14) Hur många grönsvarta flaggor ser du? 5 st. 15) Hur många rödvita flaggor ser du? 7 st. 16) Hur många fler flaggor är rödvita än grönsvarta? 2 st. 17) Polly har 5 kr och köper ett äpple, hur mycket har hon sedan kvar? 2 kr. 18) Vad kan Polly köpa för de två kronorna? En kaka eller två klubbor.

35

50

664020_inlaga.indb 50

51

2012-10-11 11.49

Samtalsunderlag kapitel 3 Titta tillsammans på bilden och beskriv vad ni ser. Visa målen och berätta för barnen vad de ska lära sig i det här kapitlet: • om talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal • använda tecknen större än > och mindre än < • subtraktion (minus), ta bort och jämföra, i talområdet 0 till 5. Här följer frågor som du kan använda för att träna begrepp. Samtalsunderlag

1) Vilken är ställningen i matchen? 4-1. 2) Vilket av dessa tal är störst? 4. 3) Hur många mål skiljer det mellan lagen? 3. 4) Hur mycket kostar en bulle i kiosken? 6 kr.

664020_inlaga.indb 51

2012-10-11 11.49

5) Hur mycket kostar en kaka? 2 kr. 6) Hur mycket dyrare är bullen än kakan? 4 kr. 7) Vad är dyrast i kiosken? Korv med bröd, 8 kr. 8) Vad är billigast? Klubba, 1 kr. 9) Vad kostar bananen? 3 kr. 10) Hur mycket billigare är klubban än bananen? 2 kr. 11) Vad är dyrast, en festis eller 2 bananer? En festis. 12) Vilket är det lägsta tröjnumret? Nr 1. 13) Vilken spelare har det högsta tröjnumret? Nr 11. 14) Hur många grönsvarta flaggor ser du? 5 st. 15) Hur många rödvita flaggor ser du? 7 st. 16) Hur många fler flaggor är rödvita än grönsvarta? 2 st. 17) Polly har 5 kr och köper ett äpple, hur mycket har hon sedan kvar? 2 kr. 18) Vad kan Polly köpa för de två kronorna? En kaka eller två klubbor.

35


A9R75E0.tmp

Kap 3 • Prima matematik 1A

Mattelabbet 3

1

Hämta en liten näve pärlor i två olika färger.

2

Sortera pärlorna i två högar efter färg.

3

Jämför och se vilka pärlor du har flest av.

4

Rita hur dina pärlor ligger. Måla pärlorna.

5

Ringa in de pärlor du har flest av.

6

52

Laborativt arbete, jämföra antal.

664020_inlaga.indb 52

Kap 3 • Prima matematik 1A

Rita hur en kompis pärlor ligger.

Lösningsmodeller LÖSnIng

LÖSnIng

Underlag för utbyte av idéer och diskussion.

2012-10-11 11.49

664020_inlaga.indb 53

53

2012-10-11 11.49

Mattelabbet Syfte Syftet är att kunna jämföra antal och att kunna ange vilken färg som det finns flest respektive minst antal av. Labbet är även en introduktion till subtraktion med tankeformen jämförelse.

Arbetsgång Blanda pärlor, i två färger, i samma korg. Be eleverna hämta en liten näve pärlor. Uppmana dem att sortera pärlorna efter färg och därefter jämföra vilka pärlor det finns flest respektive minst antal av. Eleverna ska sedan rita sin egen lösning och sedan jämföra sin lösning med en kompis lösning. Avsluta med gemensam diskussion.

Mattelabbet 3

För att jämföra antal, kan barnen utgå från olika strategier. En strategi är att lägga de olika pärlorna bredvid varandra och genom parbildning avgöra vilka det finns flest av. En annan strategi är att räkna ut hur många det finns av varje färg och att jämföra de två tal man får fram: Om Milton har åtta blå pärlor och sex gröna jämför han talen 8 och 6 och avgör utifrån själva talen att han har flest blå pärlor. Denna jämförelse är en inledning till subtraktion. En subtraktion kan lösas med flera tankemodeller, oftast har kanske subtraktion introducerats med tankemodellen ”ta bort” men här är det alltså tankemodellen ”jämförelse” som lyfts fram. I kapitlet kommer eleverna att möta bägge dessa tanke­former. TIPS!

Upprepa övningen många gånger. Visa eleven genom att lägga pärlorna bredvid varandra och med parbildning avgöra vilka det finns flest av. Vidareutveckla genom att räkna varje mängd för sig och sedan lägga dem bredvid varandra och jämföra. Fortsätt tills eleven räknar antalet och utifrån talen avgör vilka som är flest.

52

1

Hämta en liten näve pärlor i två olika färger.

2

Sortera pärlorna i två högar efter färg.

3

Jämför och se vilka pärlor du har flest av.

Rita hur dina pärlor ligger. Måla pärlorna. Ringa in de pärlor du har flest av.

LÖSnIng

6

Rita hur en kompis pärlor ligger.

LÖSnIng

Laborativt arbete, jämföra antal.

664020_inlaga.indb 52

Lösningsmodeller

4 5

Underlag för utbyte av idéer och diskussion.

2012-10-11 11.49

664020_inlaga.indb 53

53

2012-10-11 11.49

Mattelabbet Syfte Syftet är att kunna jämföra antal och att kunna ange vilken färg som det finns flest respektive minst antal av. Labbet är även en introduktion till subtraktion med tankeformen jämförelse.

Arbetsgång Blanda pärlor, i två färger, i samma korg. Be eleverna hämta en liten näve pärlor. Uppmana dem att sortera pärlorna efter färg och därefter jämföra vilka pärlor det finns flest respektive minst antal av. Eleverna ska sedan rita sin egen lösning och sedan jämföra sin lösning med en kompis lösning. Avsluta med gemensam diskussion.

Samtalstips

Samtalstips

Var observant på vilken strategi eleven använder för att kunna jämföra antalet pärlor. Använd de jämförande orden flest och minst antal, samt begreppen fler och färre. Ställ frågor som: Vilka pärlor har du flest av? Vilka pärlor har du minst antal av? Hur vet du det? Vilka pärlor finns det fler av? Vilka pärlor finns det färre av? Du kan även använda begreppet färst istället för minst antal: få – färre – färst (SAOL 2012).

Var observant på vilken strategi eleven använder för att kunna jämföra antalet pärlor. Använd de jämförande orden flest och minst antal, samt begreppen fler och färre. Ställ frågor som: Vilka pärlor har du flest av? Vilka pärlor har du minst antal av? Hur vet du det? Vilka pärlor finns det fler av? Vilka pärlor finns det färre av? Du kan även använda begreppet färst istället för minst antal: få – färre – färst (SAOL 2012).

36

36

För att jämföra antal, kan barnen utgå från olika strategier. En strategi är att lägga de olika pärlorna bredvid varandra och genom parbildning avgöra vilka det finns flest av. En annan strategi är att räkna ut hur många det finns av varje färg och att jämföra de två tal man får fram: Om Milton har åtta blå pärlor och sex gröna jämför han talen 8 och 6 och avgör utifrån själva talen att han har flest blå pärlor. Denna jämförelse är en inledning till subtraktion. En subtraktion kan lösas med flera tankemodeller, oftast har kanske subtraktion introducerats med tankemodellen ”ta bort” men här är det alltså tankemodellen ”jämförelse” som lyfts fram. I kapitlet kommer eleverna att möta bägge dessa tanke­former. TIPS!

Upprepa övningen många gånger. Visa eleven genom att lägga pärlorna bredvid varandra och med parbildning avgöra vilka det finns flest av. Vidareutveckla genom att räkna varje mängd för sig och sedan lägga dem bredvid varandra och jämföra. Fortsätt tills eleven räknar antalet och utifrån talen avgör vilka som är flest.


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 3

MÅL

Prima matematik 1A • Kap 3

Dela upp talet 9.

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal.

MÅL

Dela upp talet 9.

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal.

Rita 9 saker.

Rita 9 saker.

nio

6

3

6

1

8

6

3

3

6

1

8

:+:

:+:

:+:

9 +: 0 :

:+:

:+:

:+:

8 +: 1 :

5 +: 4 :

2 +: 7 :

0 +: 9 :

8 +: 1 :

5 +: 4 :

2 +: 7 :

0 +: 9 :

7

2

4

:+:

9

3

9 +: 0 :

nio

5

:+:

Hur mycket kostar det?

1 kr

3 kr

1 krona

3 kronor

7

9

9

2

4

:+:

5

:+:

Hur mycket kostar det?

1 kr

3 kr

1 krona

3 kronor

9 8 kr

Rita rätt antal.

6 kr

8

1

9

: kr + : kr = : kr

6

3

3 kr

1 kr

9

9

8

: kr + : kr = : kr

1

9

: kr + : kr = : kr

9

6

3

9

: kr + : kr = : kr

9 7 kr

9

7

2 kr

2

9

: kr + : kr = : kr

5 kr

5

4 kr

4

7 kr

9

9

2012-10-11 11.49

664020_inlaga.indb 55

7

: kr + : kr = : kr

2 kr

2

9

: kr + : kr = : kr

55

54

664020_inlaga.indb 54

6 kr

3 kr

1 kr

9

8 kr

Rita rätt antal.

2012-10-11 11.50

5 kr

5

4 kr

4

9

: kr + : kr = : kr

55

54

664020_inlaga.indb 54

2012-10-11 11.49

664020_inlaga.indb 55

2012-10-11 11.50

Mål

Repetition

Mål

Repetition

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal.

Om något barn har problem med siffer­ skrivningen är det bättre att ställa lagom krav och öva i lagom mängd, så att uppgiften fortfarande blir lustfylld. Att få skriva på tavlan upplevs ofta mycket mer lustfyllt än att skriva i boken, och tänk på att fler korta övningstillfällen oftast ger bättre effekt än ett långt.

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal.

Om något barn har problem med siffer­ skrivningen är det bättre att ställa lagom krav och öva i lagom mängd, så att uppgiften fortfarande blir lustfylld. Att få skriva på tavlan upplevs ofta mycket mer lustfyllt än att skriva i boken, och tänk på att fler korta övningstillfällen oftast ger bättre effekt än ett långt.

Arbetsgång Siffran 9

Låt eleverna spåra siffran. Använd sand, white­ board, krita eller liknande. För att siffran inte ska luta åt fel håll är det viktigt att de börjar skriva den i det övre högra hörnet, så som pricken visar. Arbeta gärna vidare med talet 9 i talboken (kopierings­underlag 1 till 6). Taluppdelning

Använd vid behov konkret material. TÄNK PÅ

Tänk på att lära eleverna att rita enkla men tydliga bilder. En av de uttrycksformer som eleverna använder sig av i matematiken är bilder. Det är dock viktigt att de reflekterar över vad det är som är viktigt i bilderna. I detta fall handlar det om att rita ett antal bollar, det räcker då med att rita cirklar, mönstret på bollarna är här inte intressant.

På uppslaget kommer arbetet med pengar in. Att använda mynt (kopieringsunderlag 14) vid räknandet är en bra hjälp för många elever. Lek gärna affär i klassrummet, rita varor, skriv pris på dem och låt eleverna handla. För att ge bra träning är det klokt att begränsa priserna till ett lägre talområde.

Utmaning Även för elever som behöver en utmaning är det en bra övning att leka affär. Till dessa elever kan du som lärare, välja högre priser, alternativt att de handlar fler varor. Genom att fråga hur mycket de ska ha tillbaka på en bestämd summa utmanas de ytterligare. 37

Arbetsgång Siffran 9

Låt eleverna spåra siffran. Använd sand, white­ board, krita eller liknande. För att siffran inte ska luta åt fel håll är det viktigt att de börjar skriva den i det övre högra hörnet, så som pricken visar. Arbeta gärna vidare med talet 9 i talboken (kopierings­underlag 1 till 6). Taluppdelning

Använd vid behov konkret material. TÄNK PÅ

Tänk på att lära eleverna att rita enkla men tydliga bilder. En av de uttrycksformer som eleverna använder sig av i matematiken är bilder. Det är dock viktigt att de reflekterar över vad det är som är viktigt i bilderna. I detta fall handlar det om att rita ett antal bollar, det räcker då med att rita cirklar, mönstret på bollarna är här inte intressant.

På uppslaget kommer arbetet med pengar in. Att använda mynt (kopieringsunderlag 14) vid räknandet är en bra hjälp för många elever. Lek gärna affär i klassrummet, rita varor, skriv pris på dem och låt eleverna handla. För att ge bra träning är det klokt att begränsa priserna till ett lägre talområde.

Utmaning Även för elever som behöver en utmaning är det en bra övning att leka affär. Till dessa elever kan du som lärare, välja högre priser, alternativt att de handlar fler varor. Genom att fråga hur mycket de ska ha tillbaka på en bestämd summa utmanas de ytterligare. 37


A9R75E0.tmp

Kap 3 • Prima matematik 1A

Kap 3 • Prima matematik 1A

Rita 10 saker.

Rita 10 saker.

Dela upp talet 10.

tio

7

3

4

6

1

:+:

:+:

:+:

9 +: 1 :

6 +: 4 :

3 +: 7 :

0 + 10 : :

8

5

2

5

:+:

2

tio

9

10 + : 0 :

8

10

:+:

10

Peka på talen och säg talets tiokamrat.

Dela upp talet 10.

:+:

Sätt ett X i rutan om bilden visar 10.

7

3

4

:+:

3 +: 7 :

0 + 10 : :

8

5

2

5

:+:

2

8

10

:+:

10

Peka på talen och säg talets tiokamrat.

:+:

7

6

6 3

10

X

X

5

X

2

X 8

9

8 1

X 57

56

0

4

2

X

10

X

0

4

664020_inlaga.indb 56

9

:+:

6 +: 4 :

3

X

1

:+:

9 +: 1 :

Sätt ett X i rutan om bilden visar 10.

7 X

6

10 + : 0 :

2012-10-11 11.50

5

X

1

57

56

664020_inlaga.indb 56

9

2012-10-11 11.50

Arbetsgång

Repetition/Utmaning

Arbetsgång

Repetition/Utmaning

Talet 10

Att vara säker på taluppdelningen av talet 10 och därmed på tiokamraterna är till stor hjälp i matematiken framöver. Öva därför mycket på detta. Låt eleverna arbeta med plockisar. Ta fram tio pärlor. Låt eleverna blunda och lyssna hur många pärlor du släpper ner på bänken och genom det räkna ut hur många du har kvar i handen.

Talet 10

Att vara säker på taluppdelningen av talet 10 och därmed på tiokamraterna är till stor hjälp i matematiken framöver. Öva därför mycket på detta. Låt eleverna arbeta med plockisar. Ta fram tio pärlor. Låt eleverna blunda och lyssna hur många pärlor du släpper ner på bänken och genom det räkna ut hur många du har kvar i handen.

När vi nu kommer till talet 10 har eleverna redan övat på att skriva siffrorna 1 och 0. Här blir det nya momentet att förstå vikten av i vilken ordning siffrorna skrivs. Visa olika talbilder för talet 10, låt eleverna komma med förslag. De vanligaste bilderna av tio är: tiokrona, tio enkronor, tio fingrar och X (romersk tia). Diskutera vilka ni tycker är tydligast. Varför är de det? Arbeta gärna vidare med talet 10 i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6). Taluppdelning, tiokamrater

Uppdelning av talet 10 görs på samma sätt som med tidigare tal. Efter uppdelningen av talet 10 kommer en övning där man enbart genom att hoppa med fingret ska öva sig på talets tiokamrat. Introducera denna övning genom att skriva talen 0 till 10 huller om buller på tavlan. Peka på ett tal i taget och be eleverna samtidigt säga talets tiokamrat. Låt sedan eleverna göra samma sak enskilt eller i par, i boken. Öva många gånger. Utmana eleverna genom att byta håll på banan och hoppa mellan konerna i en annan ordning. 38

Du kan också dela upp tio pärlor i två burkar, visa innehållet i den ena för eleverna och be dem säga hur många som finns i den andra burken innan ni gemensamt tittar. Ni kan också öva genom att arbeta med talkamrats-asken (se sidan 17) eller genom att använda tiokamratskorten (kopieringsunderlag 15). Om ni har tiotärningar är det en bra övning att kasta tärningen och säga talets tiokamrat. Utomhus kan man sätta upp lappar med talen 0 till 10 och uppmana barnen att springa till sjuans tiokamrat och så vidare: matematik och rörelse på samma gång!

När vi nu kommer till talet 10 har eleverna redan övat på att skriva siffrorna 1 och 0. Här blir det nya momentet att förstå vikten av i vilken ordning siffrorna skrivs. Visa olika talbilder för talet 10, låt eleverna komma med förslag. De vanligaste bilderna av tio är: tiokrona, tio enkronor, tio fingrar och X (romersk tia). Diskutera vilka ni tycker är tydligast. Varför är de det? Arbeta gärna vidare med talet 10 i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6). Taluppdelning, tiokamrater

Uppdelning av talet 10 görs på samma sätt som med tidigare tal. Efter uppdelningen av talet 10 kommer en övning där man enbart genom att hoppa med fingret ska öva sig på talets tiokamrat. Introducera denna övning genom att skriva talen 0 till 10 huller om buller på tavlan. Peka på ett tal i taget och be eleverna samtidigt säga talets tiokamrat. Låt sedan eleverna göra samma sak enskilt eller i par, i boken. Öva många gånger. Utmana eleverna genom att byta håll på banan och hoppa mellan konerna i en annan ordning. 38

Du kan också dela upp tio pärlor i två burkar, visa innehållet i den ena för eleverna och be dem säga hur många som finns i den andra burken innan ni gemensamt tittar. Ni kan också öva genom att arbeta med talkamrats-asken (se sidan 17) eller genom att använda tiokamratskorten (kopieringsunderlag 15). Om ni har tiotärningar är det en bra övning att kasta tärningen och säga talets tiokamrat. Utomhus kan man sätta upp lappar med talen 0 till 10 och uppmana barnen att springa till sjuans tiokamrat och så vidare: matematik och rörelse på samma gång!


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 3

MÅL

Dra streck från talet till rätt skylt.

Använda tecknet större än > och mindre än <

3 4

1

4 är större än 1

1

Prima matematik 1A • Kap 3

2

5

MÅL

3

1

4

4

4

1 är mindre än 4

1

4 är större än 1

Skriv >, < eller =

=3

Dra streck från talet till rätt skylt.

Använda tecknet större än > och mindre än <

1

4

4

1 är mindre än 4

Skriv >, < eller =

<3

>3

1

2

5

=3

=

<3

>3

= Skriv så det stämmer.

3 : 3 4

1 2

5 4

3 5

2 = 2

3 = 3

4 2

1 = 1

2 5

5 1

2 4

2 1

:

4 : 5 :

:

4 : : :

:

:

5 : :

2 :

:=:

4

4 =: : :

1 : :

:

2012-10-11 11.51

664020_inlaga.indb 59

3 4

1 2

5 4

3 5

2 = 2

3 = 3

4 2

1 = 1

2 5

5 1

2 4

2 1

: :

59

58

664020_inlaga.indb 58

:

Skriv så det stämmer.

2012-10-11 11.51

:

:

5 :

4 =: :

:

4 :

:

:

:

:

4 :

:

:

2 :

1 :

:

5 :

:

:=:

:

:

59

58

664020_inlaga.indb 58

4

3 :

2012-10-11 11.51

664020_inlaga.indb 59

2012-10-11 11.51

Mål

Repetition

Mål

Repetition

Använda tecknen större än > och mindre än <.

Lägg upp två plockisar på den vänstra sidan av bänken/bordet och fyra på den högra sidan. Ge eleven två pinnar (eller stickor) och be eleven lägga dessa så att de bildar rätt tecken. När eleven är färdig, byter du plats på plockisarna så att det ligger fyra till vänster och två till höger, be därefter eleven ändra tecknet i mitten så att det stämmer.

Använda tecknen större än > och mindre än <.

Lägg upp två plockisar på den vänstra sidan av bänken/bordet och fyra på den högra sidan. Ge eleven två pinnar (eller stickor) och be eleven lägga dessa så att de bildar rätt tecken. När eleven är färdig, byter du plats på plockisarna så att det ligger fyra till vänster och två till höger, be därefter eleven ändra tecknet i mitten så att det stämmer.

Arbetsgång Börja med att repetera likhetstecknets betydelse. Visa sedan tecknen större än > och mindre än <. Likna tecknen vid en hungrig krokodil som vill äta så mycket som möjligt, den gapar alltid mot det största! Om det är lika mycket på båda sidor kan krokodilen inte bestämma sig, munnen blir då som ett likhetstecken. Övningarna går från det konkreta, att räkna och jämföra två mängder, till att jämföra två tal, till att slutligen själv skriva färdigt utsagorna. I Skriv färdigt-övningen ser du vilka elever som förstått innebörden av tecknen. Här finns många möjliga svar, lyft fram övningen och diskutera den gemensamt. Ni kan även spela Krokodilspelet. I kopieringsunderlag 17 finns en liten spelplan med regler, i kopieringsunderlag 18 finns en större spelplan.

Denna övning är mycket lämplig att göra utomhus. Be klassen samla en gemensam hög kottar eller stenar. Varje elev ska dessutom hämtar två pinnar till sig själv. Lägg ut två små högar med kottar framför varje elev och be dem lägga sina pinnar så att de bildar rätt tecken (>, < eller =). Låt alla elever visa varandra och säga högt vad det står på mattespråket, t.ex. 4 > 3, fyra är större än tre.

Utmaning För att utmana eleverna kan man ge dem uppgifter av typen 4+1, 2+2 och be dem lägga ut rätt tecken emellan. 39

Arbetsgång Börja med att repetera likhetstecknets betydelse. Visa sedan tecknen större än > och mindre än <. Likna tecknen vid en hungrig krokodil som vill äta så mycket som möjligt, den gapar alltid mot det största! Om det är lika mycket på båda sidor kan krokodilen inte bestämma sig, munnen blir då som ett likhetstecken. Övningarna går från det konkreta, att räkna och jämföra två mängder, till att jämföra två tal, till att slutligen själv skriva färdigt utsagorna. I Skriv färdigt-övningen ser du vilka elever som förstått innebörden av tecknen. Här finns många möjliga svar, lyft fram övningen och diskutera den gemensamt. Ni kan även spela Krokodilspelet. I kopieringsunderlag 17 finns en liten spelplan med regler, i kopieringsunderlag 18 finns en större spelplan.

Denna övning är mycket lämplig att göra utomhus. Be klassen samla en gemensam hög kottar eller stenar. Varje elev ska dessutom hämtar två pinnar till sig själv. Lägg ut två små högar med kottar framför varje elev och be dem lägga sina pinnar så att de bildar rätt tecken (>, < eller =). Låt alla elever visa varandra och säga högt vad det står på mattespråket, t.ex. 4 > 3, fyra är större än tre.

Utmaning För att utmana eleverna kan man ge dem uppgifter av typen 4+1, 2+2 och be dem lägga ut rätt tecken emellan. 39


A9R75E0.tmp

Kap 3 • Prima matematik 1A

MÅL

Kap 3 • Prima matematik 1A

Subtraktion (minus), ta bort och jämföra, i talområdet 0 till 5.

Ta bort. Hur många spelare är det kvar?

MÅL

SUBTRAKTION, TA BORT

Subtraktion (minus), ta bort och jämföra, i talområdet 0 till 5.

SUBTRAKTION, TA BORT

Vi använder subtraktion (minus) när vi tar bort och räknar ut hur mycket som blir kvar.

Vi använder subtraktion (minus) när vi tar bort och räknar ut hur mycket som blir kvar.

4

5 -: 1 =: :

Polly har 5 kolor.

Polly har 5 kolor.

Polly ger Milton 3 kolor.

Polly ger Milton 3 kolor.

1

3

4 -:=: :

Hur många har Polly kvar?

3

4

2

2

3

1

2

5-3=2 term

differens (skillnad)

minustecken

4

2

term

differens (skillnad)

minustecken

2

:-:=:

Ta bort. Hur många kolor har Polly kvar?

:-:=:

Ta bort. Hur många kolor har Polly kvar?

3

2 3-1=:

1

2

2 3-1=:

:-:=:

61

60

664020_inlaga.indb 61

:-:=:

61

60

2012-10-11 11.51

664020_inlaga.indb 61

Mål

Arbetsgång

Mål

Arbetsgång

Subtraktion (minus), ta bort och jämföra i talområdet 0 till 5.

Subtraktion, ta bort

Subtraktion (minus), ta bort och jämföra i talområdet 0 till 5.

Subtraktion, ta bort

TÄNK PÅ

Tänk på att det finns flera olika subtraktionstankar.

Ge konkreta exempel. Inled med exemplet på sidan 60. Visa subtraktionen både konkret och hur man skriver den på mattespråket. Ge flera exempel. När du skriver subtraktionen, introducera och använd begreppet differens (skillnad). TÄNK PÅ

Tankeformer i subtraktion

Det finns tre olika subtraktionstankar som barn brukar ha. Den första tankeformen kallar vi ”ta bort”: Polly har fem kolor och ger tre till Milton. Hur många har hon/han kvar? Den andra tanke­ formen kallar vi ”jämföra”: Polly har fem kolor och Milton har tre kolor. Hur många fler kolor har Polly? Den tredje tankeformen kallar vi ”lägga till”: Denna tankeform är egentligen en öppen additionsutsaga: Polly har tre kolor och behöver fem kolor. Hur många saknas? Denna tankeform arbetar vi dock inte med i detta kapitel. Kopieringsunderlag 12 är ett faktablad om subtraktion med de olika termer som hör samman med detta räknesätt. Förstora, kopiera och sätt gärna upp i klassrummet. 40

1

4 -:=: :

På mattespråk skriver vi

5-3=2 term

4

5 -: 1 =: :

Hur många har Polly kvar?

På mattespråk skriver vi

term

Ta bort. Hur många spelare är det kvar?

Berätta för eleverna att de vid subtraktion där man ”tar bort” något, alltid först skriver hur mycket de har från början och därefter hur mycket de tar bort.

Repetition Gör subtraktionerna konkret. Lägg upp fem glaspärlor och ta bort två. Hur mycket får du kvar? Skriv talet: 5-2=3. Fortsätt att öva med konkret materiel tills eleven känner sig säker.

Utmaning Låt eleven arbeta med tiotal istället för ental. Använd gärna tiokronor och teckna talen.

TÄNK PÅ

Tänk på att det finns flera olika subtraktionstankar.

Ge konkreta exempel. Inled med exemplet på sidan 60. Visa subtraktionen både konkret och hur man skriver den på mattespråket. Ge flera exempel. När du skriver subtraktionen, introducera och använd begreppet differens (skillnad). TÄNK PÅ

Tankeformer i subtraktion

Det finns tre olika subtraktionstankar som barn brukar ha. Den första tankeformen kallar vi ”ta bort”: Polly har fem kolor och ger tre till Milton. Hur många har hon/han kvar? Den andra tanke­ formen kallar vi ”jämföra”: Polly har fem kolor och Milton har tre kolor. Hur många fler kolor har Polly? Den tredje tankeformen kallar vi ”lägga till”: Denna tankeform är egentligen en öppen additionsutsaga: Polly har tre kolor och behöver fem kolor. Hur många saknas? Denna tankeform arbetar vi dock inte med i detta kapitel. Kopieringsunderlag 12 är ett faktablad om subtraktion med de olika termer som hör samman med detta räknesätt. Förstora, kopiera och sätt gärna upp i klassrummet. 40

2012-10-11 11.51

Berätta för eleverna att de vid subtraktion där man ”tar bort” något, alltid först skriver hur mycket de har från början och därefter hur mycket de tar bort.

Repetition Gör subtraktionerna konkret. Lägg upp fem glaspärlor och ta bort två. Hur mycket får du kvar? Skriv talet: 5-2=3. Fortsätt att öva med konkret materiel tills eleven känner sig säker.

Utmaning Låt eleven arbeta med tiotal istället för ental. Använd gärna tiokronor och teckna talen.


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 3

Prima matematik 1A • Kap 3

Jämför. Hur många fler spelare har röda tröjor?

SUBTRAKTION, JÄMFÖRA

Jämför. Hur många fler spelare har röda tröjor?

SUBTRAKTION, JÄMFÖRA

Vi använder subtraktion (minus) när vi jämför och ser hur stor skillnaden är.

Vi använder subtraktion (minus) när vi jämför och ser hur stor skillnaden är.

2

1

3 -:=: :

Polly har 5 kolor. Milton har 3 kolor.

Milton har 3 kolor.

Hur många fler kolor har Polly?

Hur många fler kolor har Polly?

2

2

4 -:=: :

2

2

2

1

1

3

1

2

På mattespråk skriver vi

5-3=2 term

1

4 -:=: :

På mattespråk skriver vi

term

2

3 -:=: :

Polly har 5 kolor.

5-3=2 term

differens (skillnad)

minustecken

term

differens (skillnad)

minustecken

2

1

1

:-:=:

:-:=:

Jämför. Hur många fler kolor har Polly?

Jämför. Hur många fler kolor har Polly?

3

1 4-3=:

1

2

1 4-3=:

:-:=:

63

62

664020_inlaga.indb 63

Subtraktion, jämföra

Här presenteras den andra subtraktionstanke­ modellen, jämföra, mer ingående. Att tänka jämföra är särskilt användbart när de två termerna är relativt nära varandra. Pollys mamma är 38 år och Pollys pappa är 37 år. Hur mycket äldre är Pollys mamma än hennes pappa? Denna jämförelse klarar många elever av även om de skulle uppleva subtraktionen 38-37=1 som alldeles för svår! Exemplet ovan kan vara en bra hjälp för att förstå när jämförelse är en effektiv tankemodell. I detta avsnitt arbetar vi med jämförelser inom talområdet 0 till 5. TÄNK PÅ

Syftet med att presentera både tankeformen ta bort och jämföra är att ge eleverna verktyg för att kunna välja den effektivaste strategin beroende på de ingående talen. Tankemetoden jämföra är användbar när två termer i en uträkning ligger nära varandra.

:-:=:

63

62

2012-10-11 11.52

664020_inlaga.indb 63

2012-10-11 11.52

Arbetsgång

Subtraktion, jämföra

Arbetsgång

Presentera tankemodellen jämföra enligt fakta­ rutan på sidan 62. Ge flera konkreta exempel innan eleverna själva får arbeta vidare med exemplen i boken.

Här presenteras den andra subtraktionstanke­ modellen, jämföra, mer ingående. Att tänka jämföra är särskilt användbart när de två termerna är relativt nära varandra. Pollys mamma är 38 år och Pollys pappa är 37 år. Hur mycket äldre är Pollys mamma än hennes pappa? Denna jämförelse klarar många elever av även om de skulle uppleva subtraktionen 38-37=1 som alldeles för svår! Exemplet ovan kan vara en bra hjälp för att förstå när jämförelse är en effektiv tankemodell. I detta avsnitt arbetar vi med jämförelser inom talområdet 0 till 5.

Presentera tankemodellen jämföra enligt fakta­ rutan på sidan 62. Ge flera konkreta exempel innan eleverna själva får arbeta vidare med exemplen i boken.

Uppmärksamma eleverna på att de ska skriva de två talen (grupperna med flickor) som olika termer, när de ska skriva dessa subtraktioner med ”jämföra”.

Repetition Använd konkret material, gärna glaspärlor i två olika färger. Lägg upp de två talen som ska jämföras under varandra. Jämför och se hur stor skillnaden är. Hjälp eleverna att teckna talet som en subtraktion.

Utmaning Ge eleverna i uppgift att hitta på en räkne­ händelse som är en jämförelse. Låt dem rita och skriva ner händelsen.

41

TÄNK PÅ

Syftet med att presentera både tankeformen ta bort och jämföra är att ge eleverna verktyg för att kunna välja den effektivaste strategin beroende på de ingående talen. Tankemetoden jämföra är användbar när två termer i en uträkning ligger nära varandra.

Uppmärksamma eleverna på att de ska skriva de två talen (grupperna med flickor) som olika termer, när de ska skriva dessa subtraktioner med ”jämföra”.

Repetition Använd konkret material, gärna glaspärlor i två olika färger. Lägg upp de två talen som ska jämföras under varandra. Jämför och se hur stor skillnaden är. Hjälp eleverna att teckna talet som en subtraktion.

Utmaning Ge eleverna i uppgift att hitta på en räkne­ händelse som är en jämförelse. Låt dem rita och skriva ner händelsen.

41


A9R75E0.tmp

Kap 3 • Prima matematik 1A

Kap 3 • Prima matematik 1A

Räkna ut differensen.

1 5 -: 4 =: :

Räkna ut differensen.

Skriv färdigt subtraktionen.

3 -: 2 =: 1 :

4 -: 2 =: 2 :

Skriv färdigt subtraktionen.

4 5-1=:

3 =2 5-:

:-:=1

4 5-1=:

3 =2 5-:

:-:=1

2 5-3=:

1 =4 5-:

:-:=2

2 5-3=:

1 =4 5-:

:-:=2

3 5-2=:

2 =3 5-:

3 5-2=:

2 =3 5-:

:-:=4

1 5 -: 4 =: :

:-:=4

3 -: 2 =: 1 :

4 -: 2 =: 2 :

Måla bollarna i rätt färg.

2

1

1

:- := :

4

3

1

:- := :

5

3

Måla bollarna i rätt färg.

2

2

:- := :

1

1

:- := :

4

3

1

:- := :

5

3

2

:- := :

orange

Rita en räknehändelse till subtraktionen.

orange

Rita en räknehändelse till subtraktionen.

5-0

röd

röd

5-4

5-4

rosa

grön 4-1

4-0

gul

3-1

blå 1-0

3-2

0

2

3-0

3

4

3-1=2

5 65

64

664020_inlaga.indb 64

2012-10-11 11.52

664020_inlaga.indb 65

2012-10-11 11.52

0

4-2

2

gul

röd

3-0

2-0

blå

1

5-1

2-1 3-3

rosa

röd

grön

blå

2-2

grön 5-2

röd 1-0

2-0

3-1

blå

3-2 4-2

blå

1

gul

gul

röd

4-1

4-0

5-1

2-1 3-3

rosa

röd

grön

rosa

grön

2-2

5-2

röd

3-1=2

5-0

grön

blå

3

4

5 65

64

664020_inlaga.indb 64

2012-10-11 11.52

664020_inlaga.indb 65

2012-10-11 11.52

Arbetsgång

Repetition

Arbetsgång

Repetition

Eleverna får här i uppgift att jämföra två tärningar. Låt eleverna arbeta i par, slå varsin tärning och räkna ut differensen.

Till samtliga uppgifter på detta uppslag är det lämpligt att använda konkret material om eleven behöver det. På sikt är alltid målet att eleven ska kunna räkna talen utan konkret hjälp. Det gäller för dig som lärare att se när det är dags att få eleven att arbeta vidare utan konkret material så att eleven inte fastnar i användandet av plockisarna.

Eleverna får här i uppgift att jämföra två tärningar. Låt eleverna arbeta i par, slå varsin tärning och räkna ut differensen.

Till samtliga uppgifter på detta uppslag är det lämpligt att använda konkret material om eleven behöver det. På sikt är alltid målet att eleven ska kunna räkna talen utan konkret hjälp. Det gäller för dig som lärare att se när det är dags att få eleven att arbeta vidare utan konkret material så att eleven inte fastnar i användandet av plockisarna.

Räknehändelse

På s. 64 ska eleverna göra en egen räknehändelse till subtraktionen 3-1=2. Det vanligaste är att eleven ritar en subtraktion utifrån tanke­formen ”ta bort”: Ursprungstalet är tre, sedan ska en försvinna, ges bort eller liknande och kvar ska det finnas två. Men det är också möjligt att någon elev vill rita uppgiften som en ”jämförelse”: Det är en mängd som det finns tre av och en som det finns en av, vilken är skillnaden? Det kan t.ex. vara olika sorters kakor, av den ena sorten finns det tre kakor och av den andra sorten två kakor. Att rita en räknehändelse till subtraktion upplevs oftast som mer utmanade än att göra en additions­räknehändelse, förbered därför eleverna noga och låt dem sedan efteråt presentera sina idéer för varandra. Använd gärna arbetet med räknehändelser till att spela Matto, se lärarhandledningen sidan 27. 42

Utmaning Arbeta med att göra fler räknehändelser, gärna i ett högre talområde. Eleverna ritar och skriver räknehändelsen på mattespråket. Låt gärna eleven skriva ner en berättelse runt räknehändelsen. TÄNK PÅ

Uppmärksamma eleverna på vad en räknehändelse är för något. En bra grundregel är att det ska vara en händelse som antingen innehåller en uträkning av något eller som har en fråga som löses genom en uträkning. Jämför gärna med problemlösningsuppgifter som ofta är formulerade som en räknehändelse.

Räknehändelse

På s. 64 ska eleverna göra en egen räknehändelse till subtraktionen 3-1=2. Det vanligaste är att eleven ritar en subtraktion utifrån tanke­formen ”ta bort”: Ursprungstalet är tre, sedan ska en försvinna, ges bort eller liknande och kvar ska det finnas två. Men det är också möjligt att någon elev vill rita uppgiften som en ”jämförelse”: Det är en mängd som det finns tre av och en som det finns en av, vilken är skillnaden? Det kan t.ex. vara olika sorters kakor, av den ena sorten finns det tre kakor och av den andra sorten två kakor. Att rita en räknehändelse till subtraktion upplevs oftast som mer utmanade än att göra en additions­räknehändelse, förbered därför eleverna noga och låt dem sedan efteråt presentera sina idéer för varandra. Använd gärna arbetet med räknehändelser till att spela Matto, se lärarhandledningen sidan 27. 42

Utmaning Arbeta med att göra fler räknehändelser, gärna i ett högre talområde. Eleverna ritar och skriver räknehändelsen på mattespråket. Låt gärna eleven skriva ner en berättelse runt räknehändelsen. TÄNK PÅ

Uppmärksamma eleverna på vad en räknehändelse är för något. En bra grundregel är att det ska vara en händelse som antingen innehåller en uträkning av något eller som har en fråga som löses genom en uträkning. Jämför gärna med problemlösningsuppgifter som ofta är formulerade som en räknehändelse.


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 3

Diagnos 3

Diagnos 3 Skriv så det stämmer.

3

Hur många?

1

10

9

9

10

4 :

:

:

:

:

=:

:

1 :

:

:

:

=:

10

3 = 3

3 4

2 = 2

2 5

4 2

1

3

664020_inlaga.indb 66

=:

:

1 :

:

:

:

=:

Räkna ut differensen.

4

4 5-1=:

3 4-1=:

1 3-2=:

1 2-1=:

2 3-1=:

3 5-2=:

1 2-1=:

1

1

2

1

3

2012-10-11 11.53

:

1 3-2=:

:- := :

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal. 2 Större än och mindre än.

:

3 5-2=:

:- := :

4 1

:

3 4-1=:

9

Räkna ut differensen.

2

:

2 3-1=:

4

Räkna ut differensen.

5

2

2

:- := :

5

10

Sätt ut rätt tecken. > < =

2

=

9

4 :

4 5-1=:

Sätt ut rätt tecken. > < =

2

Skriv så det stämmer.

3

Hur många?

1

Räkna ut differensen.

4

5

66

Prima matematik 1A • Kap 3

4

1

:- := :

5

3

2

:- := :

4

3

1

:- := :

Större än och mindre än. 4 Subtraktion, ta bort. 5 Subtraktion, jämföra.

664020_inlaga.indb 67

67

2012-10-11 11.53

66

4 1

3 = 3

3 4

2 = 2

2 5

4 2

1

2

1

1

:- := :

3

2

1

:- := :

:- := :

=

:- := :

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal. 2 Större än och mindre än.

664020_inlaga.indb 66

3

2012-10-11 11.53

4

2

2

:- := :

5

3

2

5

4

1

:- := :

4

3

1

Större än och mindre än. 4 Subtraktion, ta bort. 5 Subtraktion, jämföra.

664020_inlaga.indb 67

67

2012-10-11 11.53

Diagnos kapitel 3

Så här används diagnosen

Diagnos kapitel 3

Så här används diagnosen

Uppgift 1 Mål: talen 9 och 10, skriva siffror och räkna

På s. 19 i Lärarhandledningen hittar du information om hur diagnosen rättas och hur du hänvisar till repetition respektive utmaning.

Uppgift 1 Mål: talen 9 och 10, skriva siffror och räkna

På s. 19 i Lärarhandledningen hittar du information om hur diagnosen rättas och hur du hänvisar till repetition respektive utmaning.

antal. Denna uppgift testar om barnen kan räkna antal och skriva siffror. Repetition och utmaning finner du på s. 68 och 69. Uppgift 2 och 3 Mål: använda tecknen större än > och mindre än <.

I uppgift 2 får eleverna sätta ut rätt tecken mellan tärningarna respektive siffrorna. Observera att även likhetstecknet finns med i övningarna. I uppgift 3 är tecknen utsatta och eleverna ska sätta ut tal så att uppgiften blir korrekt. I dessa öppna utsagor finns givetvis många svars­ alternativ. Repetition och utmaning finns på s. 70.

TÄNK PÅ

Tänk på att du förutom att använda de tips som ges i lärarhandledningen i direkt anknytning till repetitions- och utmaningssidorna även kan använda de repetitionsoch utmaningsförslag som finns i grund­ kapitlet.

antal. Denna uppgift testar om barnen kan räkna antal och skriva siffror. Repetition och utmaning finner du på s. 68 och 69. Uppgift 2 och 3 Mål: använda tecknen större än > och mindre än <.

I uppgift 2 får eleverna sätta ut rätt tecken mellan tärningarna respektive siffrorna. Observera att även likhetstecknet finns med i övningarna. I uppgift 3 är tecknen utsatta och eleverna ska sätta ut tal så att uppgiften blir korrekt. I dessa öppna utsagor finns givetvis många svars­ alternativ. Repetition och utmaning finns på s. 70.

Uppgift 4 och 5 Mål: subtraktion (minus), ta bort och jämföra i

Uppgift 4 och 5 Mål: subtraktion (minus), ta bort och jämföra i

talområdet 1 till 5. Uppgifterna testar elevernas kunskaper i subtraktion, repetition och utmaning finns på s. 71 till 73.

talområdet 1 till 5. Uppgifterna testar elevernas kunskaper i subtraktion, repetition och utmaning finns på s. 71 till 73.

43

TÄNK PÅ

Tänk på att du förutom att använda de tips som ges i lärarhandledningen i direkt anknytning till repetitions- och utmaningssidorna även kan använda de repetitionsoch utmaningsförslag som finns i grund­ kapitlet.

43


A9R75E0.tmp

Kap 3 • Prima matematik 1A

Kap 3 • Prima matematik 1A

RePeTITIon

Hur många?

RePeTITIon

Fyll i det som saknas.

RePeTITIon

Hur många?

6

9

10

10

10

uTMAnIng

2

6

4

8

: kr + : kr = : kr 7 kr

7

3

10

: kr + : kr = : kr

8

1

1

6 kr

1 kr

3 kr

10

68

9

9 10

6

2

8

3

5

8

3

7

7

1

6

5

9 2 8 1

1

5

7

9

9

6

1

9

3

5

7

4

2

1

3

5

2

6

8

4

8

6

4

9

2

4

1

2

9

7

3

8

2

8

9

7

4

5

7

4

3

1

5

6

4

1

8

3

6

5

3

6

7

9

2

1

3

6

2

9

5

8

4

7

I varje ruta ska det finnas en siffra av varje (1 till 9).

: kr + : kr + : kr = : kr

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal. Addition.

664020_inlaga.indb 68

uTMAnIng

664020_inlaga.indb 69

10

10

9 uTMAnIng

Hur mycket kostar det?

8 4 7 3 2 5 6 9 1

Fyll i de siffror som saknas.

8 kr

5 1 6 7 9 4 8 3 2

7 kr + : 2 kr = : 9 kr :

I varje rad ska det finnas en siffra av varje (1 till 9).

2 kr

9 3 2 6 8 1 4 7 5

2 8 9 5 7 6 3 1 4 7 5 4 2 3 6 1 8 4 9 3 1 6 2 5 4 1 7 8 9

2

6

4

8

: kr + : kr = : kr

1 3 9 6 8

7 kr

4 9 2 5 7

7

3

10

: kr + : kr = : kr

5 8 7 2 6

3 7 1 8 9 6 2 5 4 3

8

1

1

6 kr

1 kr

3 kr

10

69

2012-10-11 11.53

68

6

2

8

3

5

8

3

7

7

1

6

5

9 2 8 1

1

5

7

9

9

6

1

9

3

5

7

4

2

1

3

5

2

6

8

4

8

6

4

9

4

1

2

2

9

7

3

8

2

8

9

7

4

5

7

4

3

1

5

6

4

1

8

3

6

5

3

6

7

9

2

1

3

6

2

9

5

8

4

7

I varje ruta ska det finnas en siffra av varje (1 till 9).

: kr + : kr + : kr = : kr

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal.

2012-10-11 11.53

7

9

8

I varje rad ska det finnas en siffra av varje (1 till 9).

2 kr

10

8

Fyll i de siffror som saknas.

8 kr

7 kr + : 2 kr = : 9 kr :

9

10

9

Hur mycket kostar det?

6

7

9

RePeTITIon

Fyll i det som saknas.

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal. Addition.

664020_inlaga.indb 68

uTMAnIng

8 4 7 3 2 5 6 9 1 5 1 6 7 9 4 8 3 2 9 3 2 6 8 1 4 7 5 2 8 9 5 7 6 3 1 4

7 5 4 2 3 6 1 8 4 9 3 1 6 2 5 4 1 7 8 9

1 3 9 6 8 4 9 2 5 7 5 8 7 2 6

3 7 1 8 9 6 2 5 4 3

Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna antal.

2012-10-11 11.53

664020_inlaga.indb 69

69

2012-10-11 11.53

Repetition och utmaning

Utmaning

Repetition och utmaning

Utmaning

Mål: Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna

I utmaningen får eleverna både arbeta med additioner och med talen 9 och 10. Med hjälp av prislistan skriver de termerna och räknar ut summan. Eleverna kan arbeta vidare med denna uppgift utanför boken antingen genom att leka affär utifrån prislistan i boken eller genom att göra en helt egen prislista och handla från den. På s. 69 får eleverna åter lösa ett sudoku. I detta sudoku som består av 9x9 rutor ska siffrorna 1 till 9 förekomma en gång på varje lodrät och varje vågrät rad samt en gång i varje 3x3-kvadrat. Det finns en förtydligande bild över reglerna på s. 69.

Mål: Talen 9 och 10, skriva siffror och räkna

I utmaningen får eleverna både arbeta med additioner och med talen 9 och 10. Med hjälp av prislistan skriver de termerna och räknar ut summan. Eleverna kan arbeta vidare med denna uppgift utanför boken antingen genom att leka affär utifrån prislistan i boken eller genom att göra en helt egen prislista och handla från den. På s. 69 får eleverna åter lösa ett sudoku. I detta sudoku som består av 9x9 rutor ska siffrorna 1 till 9 förekomma en gång på varje lodrät och varje vågrät rad samt en gång i varje 3x3-kvadrat. Det finns en förtydligande bild över reglerna på s. 69.

antal. Addition.

Extra träning inför repetition Visa olika talbilder för talet 10. Diskutera vilka av talbilderna som barnen föredrar, varför? Ta fram tio plockisar. Låt barnen lägga dem så att de lätt ser att det är tio stycken. Visa eleverna hur en tabell fungerar, att varje rad hör samman på ett sätt (här genom att de alla visar samma tal) och att varje kolumn hör samman på ett sätt (samma sätt att visa talet, som siffra, bollar respektive med streck). Påminn barnen om hur vi skriver fem streck genom att sätta det femte strecket diagonalt över de övriga.

Repetition Eleverna arbetar med talbilderna för 9 och 10, de ska här skriva siffran i rutan. Eleverna måste räkna antalet och skriva siffran. På s. 69 ska eleverna fylla i en tabell.

44

TIPS!

Lyft fram tabellen som ett av matematikens användbara verktyg. Här visar tabellen olika sätt att visa tal i form av siffror, bollar och med streck, men tabeller är också ett användbart verktyg vid t.ex. problemlösning eller för att upptäcka mönster.

antal. Addition.

Extra träning inför repetition Visa olika talbilder för talet 10. Diskutera vilka av talbilderna som barnen föredrar, varför? Ta fram tio plockisar. Låt barnen lägga dem så att de lätt ser att det är tio stycken. Visa eleverna hur en tabell fungerar, att varje rad hör samman på ett sätt (här genom att de alla visar samma tal) och att varje kolumn hör samman på ett sätt (samma sätt att visa talet, som siffra, bollar respektive med streck). Påminn barnen om hur vi skriver fem streck genom att sätta det femte strecket diagonalt över de övriga.

Repetition Eleverna arbetar med talbilderna för 9 och 10, de ska här skriva siffran i rutan. Eleverna måste räkna antalet och skriva siffran. På s. 69 ska eleverna fylla i en tabell.

44

TIPS!

Lyft fram tabellen som ett av matematikens användbara verktyg. Här visar tabellen olika sätt att visa tal i form av siffror, bollar och med streck, men tabeller är också ett användbart verktyg vid t.ex. problemlösning eller för att upptäcka mönster.


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 3

Prima matematik 1A • Kap 3

(Olika lösningar finns. Detta är minsta antal.) Rita så det stämmer.

6

Ta bort och räkna ut differensen.

uTMAnIng

Vilket är talet? Jag är >5 Jag är <7 Vem är jag?

(Olika lösningar finns. Detta är minsta antal.)

RePeTITIon

Jag är >2 Jag är <5 Jag är jämn Vem är jag?

4

Jag är >1 Jag är <5 Jag är udda Vem är jag?

RePeTITIon

RePeTITIon

2 3-1=:

2 4-2=:

4 5-1=:

3 4-1=:

2 3-1=:

2 4-2=:

4 5-1=:

1 2-1=:

1 3-2=:

3 5-2=:

0 2-2=:

1 2-1=:

1 3-2=:

3 5-2=:

0 2-2=:

uTMAnIng

Rita räknehändelser.

uTMAnIng

Vilket är talet? Jag är >5 Jag är <7 Vem är jag?

3

6

Jag är >2 Jag är <5 Jag är jämn Vem är jag?

4

Jag är >1 Jag är <5 Jag är udda Vem är jag?

uTMAnIng

Rita räknehändelser.

3

Gör en egen talgåta.

5-3=2 Större än, mindre än.

664020_inlaga.indb 70

Ta bort och räkna ut differensen.

3 4-1=:

Gör en egen talgåta.

70

RePeTITIon

Rita så det stämmer.

4-1=3 Subtraktion, ta bort, i talområdet 0 till 5.

2012-10-11 11.54

Repetition och utmaning Mål s. 70: använda tecknen större än > och

mindre än <.

Extra träning inför repetition Använd konkreta föremål och gör uppgifter motsvarande repetitionsuppgifterna i boken. Lägg upp pinnar som tecken mellan föremålen och uppmana eleverna att lägga till föremål så att uppgiften stämmer. Påminn om att tecknet är som en glupsk krokodil som alltid vill ha så mycket som möjligt. Om det är lika mycket på båda sidor kan krokodilen inte bestämma sig, munnen blir då som ett likhetstecken. Spela krokodilspelet, kopieringsunderlag 17 (liten spelplan) eller 18 (stor spelplan).

Utmaning Spelet: Skatten

För att öva begreppen större än och mindre än ytterligare är ”Skatten” en bra övning. Skriv talen 1 till 5 (eller 1 till 10) på undersidan av vita pappmuggar. Göm en skatt (en pärla) under en av de upp och nervända muggarna, t.ex. under mugg 5. Låt eleverna gissa under vilken mugg

664020_inlaga.indb 71

5-3=2

71

2012-10-11 11.54

skatten ligger, de gissar t.ex. under muggen med talet 3. När eleven gissat vänder du på muggen med aktuellt tal, här 3. Om pärlan inte finns där ger du ledtrådar, t.ex. talet är större än 3, eftersom pärlan i exemplet låg under talet 5. Den som slutligen gissar rätt får gömma nästa skatt. Skatten passar utmärkt som parövning. Mål s. 71: subtraktion (minus), ta bort och

jämföra i talområdet 0 till 5.

Extra träning inför repetition Använd talblocksbilder (kopieringsunderlag 19). Ta fram båda termerna som talblock, t.ex. i subtraktionen 4 – 1= __, talblocket 4 och talblocket 1. Lägg först talblocket 4 på bordet, täck sedan över en av rutorna med din upp- och nedvända talblocksetta. Räkna ut differensen genom att se hur mycket som inte är övertäckt.

Utmaning I utmaningen ska eleverna göra räknehändelser. Låt eleverna jämföra med varandra och gärna göra fler räknehändelser. 45

70

Större än, mindre än.

664020_inlaga.indb 70

4-1=3 Subtraktion, ta bort, i talområdet 0 till 5.

2012-10-11 11.54

Repetition och utmaning Mål s. 70: använda tecknen större än > och

mindre än <.

Extra träning inför repetition Använd konkreta föremål och gör uppgifter motsvarande repetitionsuppgifterna i boken. Lägg upp pinnar som tecken mellan föremålen och uppmana eleverna att lägga till föremål så att uppgiften stämmer. Påminn om att tecknet är som en glupsk krokodil som alltid vill ha så mycket som möjligt. Om det är lika mycket på båda sidor kan krokodilen inte bestämma sig, munnen blir då som ett likhetstecken. Spela krokodilspelet, kopieringsunderlag 17 (liten spelplan) eller 18 (stor spelplan).

Utmaning Spelet: Skatten

För att öva begreppen större än och mindre än ytterligare är ”Skatten” en bra övning. Skriv talen 1 till 5 (eller 1 till 10) på undersidan av vita pappmuggar. Göm en skatt (en pärla) under en av de upp och nervända muggarna, t.ex. under mugg 5. Låt eleverna gissa under vilken mugg

664020_inlaga.indb 71

71

2012-10-11 11.54

skatten ligger, de gissar t.ex. under muggen med talet 3. När eleven gissat vänder du på muggen med aktuellt tal, här 3. Om pärlan inte finns där ger du ledtrådar, t.ex. talet är större än 3, eftersom pärlan i exemplet låg under talet 5. Den som slutligen gissar rätt får gömma nästa skatt. Skatten passar utmärkt som parövning. Mål s. 71: subtraktion (minus), ta bort och

jämföra i talområdet 0 till 5.

Extra träning inför repetition Använd talblocksbilder (kopieringsunderlag 19). Ta fram båda termerna som talblock, t.ex. i subtraktionen 4 – 1= __, talblocket 4 och talblocket 1. Lägg först talblocket 4 på bordet, täck sedan över en av rutorna med din upp- och nedvända talblocksetta. Räkna ut differensen genom att se hur mycket som inte är övertäckt.

Utmaning I utmaningen ska eleverna göra räknehändelser. Låt eleverna jämföra med varandra och gärna göra fler räknehändelser. 45


A9R75E0.tmp

Kap 3 • Prima matematik 1A

Kap 3 • Prima matematik 1A

Repetition

Jämför och räkna ut differensen.

3 4-1=: 1

5 -: 4 =: :

5

3

2

:- := :

3

1

2

:- := :

4

3

1

:- := :

Rita prickar så att differensen är 2. Skriv subtraktionen.

5

3

2

:-:=:

:-:=:

4

2

2

:- := :

2

1

1

:- := : utmaning

:-:=:

Rita prickar så att differensen blir 3. Skriv subtraktionen.

:-:=:

72

:-:=:

:-:=:

Mål: subtraktion (minus), ta bort och jämföra i

talområdet 0 till 5.

Extra träning inför repetition Även här är det bra att arbeta med riktiga talblock (kopieringsunderlag 19). Lägg talblocken som visar 5 och 4 bredvid varandra. Hur stor är differensen? Lägg dem över varandra. Hur stor är differensen nu? Resonera om vilket sätt eleverna tycker är lättast. Om man har tillgång till byggklossar kan man bygga talblocken och jämföra dem på samma sätt. Visa eleverna strukturen i subtraktionerna. Rita en tom tallinje på ett papper. Markera ett tal, till exempel talet tre. Skriv 3. Fråga hur mycket 3 - 1 är. Rita en båge som går från 3 och ett ”steg” åt vänster. Skriv 2 där bågen landar. Resonera med eleven hur han eller hon vet att 3-1 = 2. Visa fler på tallinjen. Låt eleverna visa sina tankegångar på tomma tallinjer. Tänk på att rita en ny tallinje för varje ny subtraktion. När man subtraherar två kan man antingen tänka att man hoppar ett steg i taget, visa då detta genom att göra två mindre 46

h

2 4-2=:

2 3-1=:

0 3-3=:

b

4 4-0=:

j

0 2-2=:

b

1 3-2=:

a

1 2-1=:

a

0 ➔ B

2 ➔ E

4 ➔ J

1 ➔ A

3 ➔ H

1

5 -: 4 =: :

5

utmaning

5 6-1 -0= :

t

0 4-2 -2 = :

m

3 5 -0-2 = :

v å

4 5 -1 -0= :

å l

+

5 7 -1 -1 = :

t

3 5 -2 -0= :

v å

4 6-1 -1 = :

3

2

:- := :

1 5 -2 -2 = :

3

1

2

:- := :

4

3

1

:- := :

Rita prickar så att differensen är 2. Skriv subtraktionen.

5

3

2

:-:=:

:-:=:

4

2

2

:- := :

2

1

1

:- := : utmaning

:-:=:

Rita prickar så att differensen blir 3. Skriv subtraktionen.

0 ➔ M

4 ➔ Å

1 ➔ L

5 ➔ T

3 ➔ V

Subtraktion i talområdet 0 till 5, ta bort och jämföra.

:-:=:

73

bågar, man kan också tänka i tvåhopp, visa då med en längre båge som markerar två steg. I exemplen ovan handlar det om subtraktion där vi tar bort, om man däremot använder tankeformen jämförelse markeras bägge termerna på tallinjen och differensen är då avståndet mellan dessa tal. Exempel: 5 – 4, talen 5 och 4 markeras på tallinjen, avståndet mellan dessa är 1.

Repetition På s. 72 arbetar eleven med talblocken i boken, använd gärna riktiga talblock som stöd.

Utmaning Den första utmaningen på uppslaget är en öppen uppgift där eleven ska rita prickar på två träningar så att skillnaden blir 2 respektive 3. De ska sedan skriva subtraktionen. Gör eleverna uppmärksamma på att det största talet alltid måste skrivas först i dessa sammanhang.

72

:-:=:

:-:=:

Mål: subtraktion (minus), ta bort och jämföra i

talområdet 0 till 5.

Extra träning inför repetition Även här är det bra att arbeta med riktiga talblock (kopieringsunderlag 19). Lägg talblocken som visar 5 och 4 bredvid varandra. Hur stor är differensen? Lägg dem över varandra. Hur stor är differensen nu? Resonera om vilket sätt eleverna tycker är lättast. Om man har tillgång till byggklossar kan man bygga talblocken och jämföra dem på samma sätt. Visa eleverna strukturen i subtraktionerna. Rita en tom tallinje på ett papper. Markera ett tal, till exempel talet tre. Skriv 3. Fråga hur mycket 3 - 1 är. Rita en båge som går från 3 och ett ”steg” åt vänster. Skriv 2 där bågen landar. Resonera med eleven hur han eller hon vet att 3-1 = 2. Visa fler på tallinjen. Låt eleverna visa sina tankegångar på tomma tallinjer. Tänk på att rita en ny tallinje för varje ny subtraktion. När man subtraherar två kan man antingen tänka att man hoppar ett steg i taget, visa då detta genom att göra två mindre 46

h

2 4-2=:

e

2 3-1=:

e

0 3-3=:

b

4 4-0=:

j

0 2-2=:

b

1 3-2=:

a

1 2-1=:

a

0 ➔ B

2 ➔ E

4 ➔ J

1 ➔ A

3 ➔ H utmaning

Hur många mål gjorde Alva?

5 6- 1-0= :

t

0 4 -2 -2 = :

m

3 5-0-2 = :

v å

4 5 - 1- 0= :

å l

4 5-0-1 = :

+

5 7-1 -1 = :

t

3 5-2 -0 = :

v å

4 6- 1-1 = :

Subtraktion, jämföra, i talområdet 0 till 5.

Repetition och utmaning

Repetition

Vad ropar Milton?

3 4-1=:

Hur många mål gjorde Alva?

4 5 -0-1 = :

Repetition

Jämför och räkna ut differensen.

e

e

Subtraktion, jämföra, i talområdet 0 till 5.

Repetition och utmaning

Repetition

Vad ropar Milton?

1 5 - 2- 2= :

0 ➔ M

4 ➔ Å

1 ➔ L

5 ➔ T

3 ➔ V

Subtraktion i talområdet 0 till 5, ta bort och jämföra.

73

bågar, man kan också tänka i tvåhopp, visa då med en längre båge som markerar två steg. I exemplen ovan handlar det om subtraktion där vi tar bort, om man däremot använder tankeformen jämförelse markeras bägge termerna på tallinjen och differensen är då avståndet mellan dessa tal. Exempel: 5 – 4, talen 5 och 4 markeras på tallinjen, avståndet mellan dessa är 1.

Repetition På s. 72 arbetar eleven med talblocken i boken, använd gärna riktiga talblock som stöd.

Utmaning Den första utmaningen på uppslaget är en öppen uppgift där eleven ska rita prickar på två träningar så att skillnaden blir 2 respektive 3. De ska sedan skriva subtraktionen. Gör eleverna uppmärksamma på att det största talet alltid måste skrivas först i dessa sammanhang.

Prima1a lh kap3  
Prima1a lh kap3  

Prima 1 LH webb