Page 1

A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 2

2 1

2 1

MÅL

26

664020_inlaga.indb 26

Prima matematik 1A • Kap 2

MÅL

I det här kapitlet lär du dig

• addition (+) i talområdet 0 till 5

• om talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal

• om talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal

• räkna antal och rita dubbelt så många.

• räkna antal och rita dubbelt så många.

27

2012-10-11 11.43

Samtalsunderlag kapitel 2 Titta tillsammans på bilden och beskriv vad ni ser. Visa målen och berätta för barnen vad de ska lära sig i det här kapitlet: • addition (+) i talområdet 0 till 5 • om talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal • räkna antal och rita dubbelt så många. Här följer frågor som du kan använda för att träna begrepp. Samtalsunderlag

1) Hur många gula grodor ser du i busken till höger? 2. 2) Hur många gröna grodor ser du i busken till vänster? 3. 3) Vilken färg finns det flest grodor av? Gröna 4) Hur många grodor är det tillsammans? 5. 5) Ser du något annat djur som det finns lika många av? T.ex. vita fiskar och apor.

664020_inlaga.indb 27

I det här kapitlet lär du dig

• addition (+) i talområdet 0 till 5

2012-10-11 11.44

6) Hur många ormar ser du på bilden? 1. 7) Vilket djur finns det dubbelt så många av? Gula fiskar. 8) Titta på blommorna i trädet. Hur många gula blommor finns det? 2. 9) I vilken färg finns det färre blommor? Röd. 10) I vilken färg finns det fler än 2 blommor? Lila. 11) Hur många barn sitter på stenen? 2. 12) Hur många barn står på bron? 3. 13) Hur många barn är det på stenen och bron tillsammans? 5. 14) I trädet mitt på golvet sitter det en blå och gul fågel, i vilket träd sitter det dubbelt så många fåglar? I trädet till höger om vattenfallet. 15) Milton tittar på fiskarna. Hur många fiskar är det av varje sort (färg)? 3 gröna, 2 gula, 5 vita och 7 orange-vita. 16) Hur många fler gröna än gula fiskar finns det? 1.

23

26

664020_inlaga.indb 26

27

2012-10-11 11.43

Samtalsunderlag kapitel 2 Titta tillsammans på bilden och beskriv vad ni ser. Visa målen och berätta för barnen vad de ska lära sig i det här kapitlet: • addition (+) i talområdet 0 till 5 • om talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal • räkna antal och rita dubbelt så många. Här följer frågor som du kan använda för att träna begrepp. Samtalsunderlag

1) Hur många gula grodor ser du i busken till höger? 2. 2) Hur många gröna grodor ser du i busken till vänster? 3. 3) Vilken färg finns det flest grodor av? Gröna 4) Hur många grodor är det tillsammans? 5. 5) Ser du något annat djur som det finns lika många av? T.ex. vita fiskar och apor.

664020_inlaga.indb 27

2012-10-11 11.44

6) Hur många ormar ser du på bilden? 1. 7) Vilket djur finns det dubbelt så många av? Gula fiskar. 8) Titta på blommorna i trädet. Hur många gula blommor finns det? 2. 9) I vilken färg finns det färre blommor? Röd. 10) I vilken färg finns det fler än 2 blommor? Lila. 11) Hur många barn sitter på stenen? 2. 12) Hur många barn står på bron? 3. 13) Hur många barn är det på stenen och bron tillsammans? 5. 14) I trädet mitt på golvet sitter det en blå och gul fågel, i vilket träd sitter det dubbelt så många fåglar? I trädet till höger om vattenfallet. 15) Milton tittar på fiskarna. Hur många fiskar är det av varje sort (färg)? 3 gröna, 2 gula, 5 vita och 7 orange-vita. 16) Hur många fler gröna än gula fiskar finns det? 1.

23


A9R75E0.tmp

Kap 2 • Prima matematik 1A

Kap 2 • Prima matematik 1A

TÄNK PÅ Mattelabbet 2 3

1

Lägg en liten näve pastaskruvar på bordet.

2

Lägg dubbelt så många pastaskruvar bredvid.

4

28

Laborativt arbete med begreppet dubbelt.

664020_inlaga.indb 28

Rita hur dina pastaskruvar ligger.

Rita hur en kompis pastaskruvar ligger.

LÖSnIng

Underlag för utbyte av idéer och diskussion.

2012-10-11 11.44

TÄNK PÅ Mattelabbet 2

LÖSnIng

664020_inlaga.indb 29

29

2012-10-11 11.44

Tänk på att ett vanligt problem vid räkning med dubbelt är att eleven tror att det handlar om att ta +2. För att avgöra att eleven verkligen har förstått är det därför bra att undvika att ge någon 2 pastaskruvar från början. För många är det också svårt att förstå att dubbelt och dubbelt så många (mycket) är synonyma begrepp, lyft därför fram dessa olika begrepp.

Mattelabbet

28

1

Lägg en liten näve pastaskruvar på bordet.

2

Lägg dubbelt så många pastaskruvar bredvid.

3

Rita hur dina pastaskruvar ligger.

LÖSnIng

4

Rita hur en kompis pastaskruvar ligger.

LÖSnIng

Laborativt arbete med begreppet dubbelt.

664020_inlaga.indb 28

Underlag för utbyte av idéer och diskussion.

2012-10-11 11.44

664020_inlaga.indb 29

29

2012-10-11 11.44

Tänk på att ett vanligt problem vid räkning med dubbelt är att eleven tror att det handlar om att ta +2. För att avgöra att eleven verkligen har förstått är det därför bra att undvika att ge någon 2 pastaskruvar från början. För många är det också svårt att förstå att dubbelt och dubbelt så många (mycket) är synonyma begrepp, lyft därför fram dessa olika begrepp.

Mattelabbet

Syfte

Samtalstips

Syfte

Samtalstips

Syftet är att öva begreppet dubbelt (dubbelt så många).

Hur organiserar eleven den första högen med pasta­skruvar för att ta reda på antalet? Ställ frågor som Hur många pastaskruvar har du i högen/på bordet? Hur kom du fram till det?

Syftet är att öva begreppet dubbelt (dubbelt så många).

Hur organiserar eleven den första högen med pasta­skruvar för att ta reda på antalet? Ställ frågor som Hur många pastaskruvar har du i högen/på bordet? Hur kom du fram till det?

Arbetsgång Dela ut eller uppmana barnen att hämta en liten näve pastaskruvar eller annat plockmaterial. Genom att eleverna tar en liten näve får de olika antal, vilket gör att de arbetar med samma begrepp med inte samma antal. Uppmana dem sedan att lägga dubbelt så många pastaskruvar bredvid. Låt eleverna sedan jämföra med en kompis och avsluta med en gemensam diskussion. När eleverna jämför med en kompis är det viktigt att det inte bara handlar om att rita av kompisens lösning utan att det också är ett tillfälle att förklara sina lösningar för varandra. En av de förmågor som eleverna ska utveckla är att föra och följa matematiska resonemang, arbetet med mattelabbet är ett bra tillfälle att träna på detta. Lyft i den gemensamma diskussionen fram olika lösningsmodeller, ett förslag på hur man kan göra detta finns på sidan 13 i denna lärarhandledning.

24

Observera hur eleven kommer fram till hur många som är dubbelt så många. Ställ frågor som Vad menas med dubbelt så många? Hur vet du hur många som är dubbelt så många?

Lösningsmodeller Vid ett mindre antal pastaskruvar kan eleven snabbt räkna igenom dem och i huvudet avgöra hur många dubbelt så många är. En annan strategi är att räkna ursprungsmängden två gånger och sedan ta fram detta antal. De kan även räkna ursprungsmängden och sedan räkna upp samma mängd ytterligare två gånger. De avslutar sedan med att räkna samman de två sista mängderna. Ett tydligt sätt att se dubbelt är att lägga alla i ursprungsmängden på en rad och att därefter lägga ut två lika långa rader till och räkna samman dessa.

Arbetsgång Dela ut eller uppmana barnen att hämta en liten näve pastaskruvar eller annat plockmaterial. Genom att eleverna tar en liten näve får de olika antal, vilket gör att de arbetar med samma begrepp med inte samma antal. Uppmana dem sedan att lägga dubbelt så många pastaskruvar bredvid. Låt eleverna sedan jämföra med en kompis och avsluta med en gemensam diskussion. När eleverna jämför med en kompis är det viktigt att det inte bara handlar om att rita av kompisens lösning utan att det också är ett tillfälle att förklara sina lösningar för varandra. En av de förmågor som eleverna ska utveckla är att föra och följa matematiska resonemang, arbetet med mattelabbet är ett bra tillfälle att träna på detta. Lyft i den gemensamma diskussionen fram olika lösningsmodeller, ett förslag på hur man kan göra detta finns på sidan 13 i denna lärarhandledning.

24

Observera hur eleven kommer fram till hur många som är dubbelt så många. Ställ frågor som Vad menas med dubbelt så många? Hur vet du hur många som är dubbelt så många?

Lösningsmodeller Vid ett mindre antal pastaskruvar kan eleven snabbt räkna igenom dem och i huvudet avgöra hur många dubbelt så många är. En annan strategi är att räkna ursprungsmängden två gånger och sedan ta fram detta antal. De kan även räkna ursprungsmängden och sedan räkna upp samma mängd ytterligare två gånger. De avslutar sedan med att räkna samman de två sista mängderna. Ett tydligt sätt att se dubbelt är att lägga alla i ursprungsmängden på en rad och att därefter lägga ut två lika långa rader till och räkna samman dessa.


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 2

MÅL

term

Hur många är det tillsammans?

Addition i talområdet 0 till 5.

2+ 1=3

Prima matematik 1A • Kap 2

MÅL

2+ 1=3

+

term

plustecken

term summa (tillsammans)

1 +: 1 =: 2 :

2

5

4

1

5

2

1

3

2

1

3

:+ := :

3

2

+

term

plustecken

Hur många är det tillsammans?

Hur många är det tillsammans?

Addition i talområdet 0 till 5.

summa (tillsammans)

Hur många är det tillsammans?

5

:+ := :

3 +:=: :

1 +: 1 =: 2 :

2

5

4

1

5

2

1

3

2

1

3

:+ := :

2

2

4

:+ := :

2

3

5

:+ := :

:+ := :

3

2

5

1

2

3

3

1

4

3 +:=: :

4

1

5

:+ := :

2

2

4

:+ := :

1

2

3

:+ := :

:+:=:

4

1

5

:+ := :

1

3

4

:+ := :

:+ := :

:+:=:

:+:=:

:+:=:

1

3

4

:+ := :

2

3

5

:+ := :

3

1

4

:+ := :

:+ := :

31

30

664020_inlaga.indb 31

31

30

2012-10-11 11.45

664020_inlaga.indb 31

2012-10-11 11.45

Mål

Utmaning

Mål

Utmaning

Addition i talområdet 0 till 5.

Ge eleven knappar eller pärlor i två färger. Skapa addition med öppen utsaga genom att ge eleven tre pärlor och fråga hur många pärlor det behövs för att summan ska vara fem. Låt eleven komma med förslag på hur man kan teckna (skriva) talet.

Addition i talområdet 0 till 5.

Ge eleven knappar eller pärlor i två färger. Skapa addition med öppen utsaga genom att ge eleven tre pärlor och fråga hur många pärlor det behövs för att summan ska vara fem. Låt eleven komma med förslag på hur man kan teckna (skriva) talet.

Arbetsgång Starta med en genomgång på tavlan eller med konkret materiel. Ge exempel: Det finns två gula och tre gröna fiskar. Hur många fiskar är det tillsammans? Rita och teckna talet. Gör flera exempel tillsammans. Förklara att det ni arbetar med är addition (ni adderar) och att tecknen ni använder är plustecken och likhetstecken. Summa kallas det ni får när ni adderar två tal. I boken finns en faktaruta som visar på de nya begreppen, plustecken och summa. Kopieringsunderlag 12 är ett faktablad om addition med de olika termer som hör samman med detta räknesätt. Förstora, kopiera och sätt gärna upp i klassrummet.

Repetition För att öva mer kan eleven arbeta med konkret materiel. Ge knappar eller glaspärlor i två olika färger, låt eleven räkna hur många det är tillsammans. Uppmana eleven att rita av uppgiften och teckna (skriva) räkneuppgiften på ett papper.

En annan variant är att ta fram fem pärlor och gömma ett antal av dessa i handen och visa resten. Elevens uppgift blir nu att säga hur många pärlor som är gömda. Denna uppgift passar bra att arbeta med i par. Arbeta gärna med en talkamratsask. Läs mer om detta på sidan 17 här i lärarhandledningen. Tips!

I Prima matematik arbetar vi medvetet med en korrekt matematisk terminologi redan från början. Låt gärna eleverna göra en egen bok där de samlar olika matematiska begrepp. Låt dem varje vecka skriva upp eventuella nya matematiska ord och skriva eller rita förklaringar till dessa.

Arbetsgång Starta med en genomgång på tavlan eller med konkret materiel. Ge exempel: Det finns två gula och tre gröna fiskar. Hur många fiskar är det tillsammans? Rita och teckna talet. Gör flera exempel tillsammans. Förklara att det ni arbetar med är addition (ni adderar) och att tecknen ni använder är plustecken och likhetstecken. Summa kallas det ni får när ni adderar två tal. I boken finns en faktaruta som visar på de nya begreppen, plustecken och summa. Kopieringsunderlag 12 är ett faktablad om addition med de olika termer som hör samman med detta räknesätt. Förstora, kopiera och sätt gärna upp i klassrummet.

Repetition För att öva mer kan eleven arbeta med konkret materiel. Ge knappar eller glaspärlor i två olika färger, låt eleven räkna hur många det är tillsammans. Uppmana eleven att rita av uppgiften och teckna (skriva) räkneuppgiften på ett papper. 25

En annan variant är att ta fram fem pärlor och gömma ett antal av dessa i handen och visa resten. Elevens uppgift blir nu att säga hur många pärlor som är gömda. Denna uppgift passar bra att arbeta med i par. Arbeta gärna med en talkamratsask. Läs mer om detta på sidan 17 här i lärarhandledningen. Tips!

I Prima matematik arbetar vi medvetet med en korrekt matematisk terminologi redan från början. Låt gärna eleverna göra en egen bok där de samlar olika matematiska begrepp. Låt dem varje vecka skriva upp eventuella nya matematiska ord och skriva eller rita förklaringar till dessa.

25


A9R75E0.tmp

Kap 2 • Prima matematik 1A

Kap 2 • Prima matematik 1A

Måla grodorna gula eller röda. Hur många är det tillsammans?

2 +: 1 =: 3 :

Måla grodorna gula eller röda. Hur många är det tillsammans?

Skriv färdigt additionen.

5

:+ := :

3 =5 2+:

:+:=3

1 5= 4 +:

1 =5 4+:

Skriv färdigt additionen.

4

5

:+ := :

1 5= 4 +:

:+:=5

2 4= 2 +:

1 =5 4+:

:+:=5

2 4= 2 +:

:+:=4

2 +1 3=:

4 =5 1+:

:+:=4

2 +1 3=:

2 =5 3+:

:+:=2

1 +3 4=:

2 =5 3+:

:+:=2

1 +3 4=:

2

2 +: 1 =: 3 :

:+ := :

5

:+ := :

2

:+ := :

Rita en räknehändelse till additionen.

4

4

:+ := :

:+ := :

Skriv summan.

5

:+ := :

4

:+ := :

Skriv summan.

4 3+1=:

3 1+2=:

1 1+0=:

4 3+1=:

3 1+2=:

1 1+0=:

2 1+1=:

4 4+0=:

5 2+3=:

2 1+1=:

4 4+0=:

5 2+3=:

5 3+2=:

5 4+1=:

5 5+0=:

5 3+2=:

5 4+1=:

5 5+0=:

5 1+4=:

4 1+3=:

4 2+2=:

5 1+4=:

:+:=3

4 =5 1+:

Rita en räknehändelse till additionen.

:+ := :

3 =5 2+:

4 1+3=:

3+1=4

4 2+2=:

33

32

664020_inlaga.indb 32

2012-10-11 11.45

664020_inlaga.indb 33

2012-10-11 11.45

3+1=4 33

32

664020_inlaga.indb 32

2012-10-11 11.45

664020_inlaga.indb 33

2012-10-11 11.45

Arbetsgång

Repetition

Arbetsgång

Repetition

Nu är det dags att arbeta med additioner utan bildstöd. Det kan behövas konkret material.

För att tydliggöra de öppna utsagorna kan du visa dessa tal konkret. Materiel: tre fat, åtta pärlor, två lappar som det står + respektive = på.

Nu är det dags att arbeta med additioner utan bildstöd. Det kan behövas konkret material.

För att tydliggöra de öppna utsagorna kan du visa dessa tal konkret. Materiel: tre fat, åtta pärlor, två lappar som det står + respektive = på.

Öppna utsagor

Repetera likhetstecknets betydelse. Gör barnen uppmärksamma på att summan ibland står på vänster sida om likhetstecknet och ibland till höger. Använd uttrycket ”är lika med”. Räknehändelse

Att rita en räknehändelse kan vara en utmaning för många elever. Gör gärna några gemensamma exempel på tavlan för att visa eleverna hur en räknehändelse kan se ut. Exempel: Polly ser tre fjärilar, sedan kommer en fjäril till. Hur många fjärilar ser Polly nu? Poängtera att det är termerna (i det här fallet 3+1) som räknehändelsen ska visa.

Öppna utsagor

Lägg fyra pärlor på ett fat till vänster. Lägg ut lappen med likhetstecknet och därefter ett fat med tre pärlor till höger om likhetstecknet. Placera ut plustecknet till höger och det sista fatet med en pärla längst till höger. Fråga eleverna om det stämmer. Är det lika många pärlor på bägge sidor om likhetstecknet? Skriv talet 4=3+1 Upprepa övningen men vänd mittentallriken upp och ner, lägg fyra pärlor så att pärlorna göms under. Skriv talet 4= ___+1. Fråga vilket tal som ska stå på den tomma platsen. Lyft på tallriken och kontrollera om det stämmer.

Utmaning

Repetera likhetstecknets betydelse. Gör barnen uppmärksamma på att summan ibland står på vänster sida om likhetstecknet och ibland till höger. Använd uttrycket ”är lika med”. Räknehändelse

Att rita en räknehändelse kan vara en utmaning för många elever. Gör gärna några gemensamma exempel på tavlan för att visa eleverna hur en räknehändelse kan se ut. Exempel: Polly ser tre fjärilar, sedan kommer en fjäril till. Hur många fjärilar ser Polly nu? Poängtera att det är termerna (i det här fallet 3+1) som räknehändelsen ska visa.

Använd förslaget till repetition ovan men arbeta med fler pärlor och ett större talområde.

26

Lägg fyra pärlor på ett fat till vänster. Lägg ut lappen med likhetstecknet och därefter ett fat med tre pärlor till höger om likhetstecknet. Placera ut plustecknet till höger och det sista fatet med en pärla längst till höger. Fråga eleverna om det stämmer. Är det lika många pärlor på bägge sidor om likhetstecknet? Skriv talet 4=3+1 Upprepa övningen men vänd mittentallriken upp och ner, lägg fyra pärlor så att pärlorna göms under. Skriv talet 4= ___+1. Fråga vilket tal som ska stå på den tomma platsen. Lyft på tallriken och kontrollera om det stämmer.

Utmaning Använd förslaget till repetition ovan men arbeta med fler pärlor och ett större talområde.

26


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 2

MÅL

Prima matematik 1A • Kap 2

Dela upp talet 6.

Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal.

6 +: 0 :

Rita 6 saker.

5

4

2

:+:

3

3

:+:

:+:

1

:+:

sex

MÅL

:+:

2

4

1

5

0

6

5

sex

6

6

6 4

1

5

2

3

1

4

3

3

:+:

:+:

2

4

1

5

0

6

:+:

1

5

2

3

5

:+:=:

Rita en räknehändelse till additionen.

1+2=3

1+2=3 35

34

2012-10-11 11.45

:+:

:+:=:

Rita en räknehändelse till additionen.

664020_inlaga.indb 34

2

Hur många är det tillsammans?

Rita så det blir 6 fiskar i varje ruta.

5

:+:=:

4

:+:

:+:

6

:+:=:

6 +: 0 :

Rita 6 saker.

:+:

Hur många är det tillsammans?

Rita så det blir 6 fiskar i varje ruta.

Dela upp talet 6.

Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal.

664020_inlaga.indb 35

2012-10-11 11.45

35

34

664020_inlaga.indb 34

2012-10-11 11.45

664020_inlaga.indb 35

2012-10-11 11.45

Mål

Räknehändelse / Spela Matto

Mål

Räknehändelse / Spela Matto

Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal.

För att få eleverna entusiastiska för räkne­ händelser är ”Matto” en bra övning. Låt eleverna arbeta i par och hitta på en räknehändelse. Begränsa eventuellt talområdet. När barnen skrivit eller ritat sina räknehändelser samlar läraren in dem och skriver upp svaren på tavlan. Om flera elever har samma svar skrivs talet upp flera gånger.

Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal.

För att få eleverna entusiastiska för räkne­ händelser är ”Matto” en bra övning. Låt eleverna arbeta i par och hitta på en räknehändelse. Begränsa eventuellt talområdet. När barnen skrivit eller ritat sina räknehändelser samlar läraren in dem och skriver upp svaren på tavlan. Om flera elever har samma svar skrivs talet upp flera gånger.

Arbetsgång Siffra och antal

Tala med eleverna om siffran 6, visa hur siffran skrivs och koppla till antalet. Finns det något i klassrummet, bänken eller ute som det finns sex av? Visa eleverna olika talbilder för 6, talblocket, klockan, fingrarna, streck, tärningen och med mynt, visa både med enbart enkronor och med femkrona och enkrona. Finns det någon talbild som eleverna föredrar framför de andra? Varför? Öva sifferskrivningen på whiteboard, i sand med pinne eller på lösblad efter behov. Arbeta med de aktuella talen i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6). Taluppdelning

Eleverna känner nu till strukturen för talupp­ delning. De kan ta hjälp av de sex fiskarna och dela upp dem i olika stora grupper genom att lägga en penna mellan dem på olika sätt, de kan också använda sig av plockisar.

Ge varje elev en spelplan med 3·3 rutor (kopieringsunderlag 13). Uppmana eleverna att välja nio tal från tavlan (talet får användas lika många gånger som det står på tavlan). Nu är det speldags. Läraren läser upp (eller visar de ritade) räknehändelserna i slumpvis ordning. Eleverna räknar ut svaret och kryssa för detta på sin spelplan. Låt gärna eleverna svara på talet i gruppen då kan alla hänga med. När man får tre i rad ropar man Matto!

27

Arbetsgång Siffra och antal

Tala med eleverna om siffran 6, visa hur siffran skrivs och koppla till antalet. Finns det något i klassrummet, bänken eller ute som det finns sex av? Visa eleverna olika talbilder för 6, talblocket, klockan, fingrarna, streck, tärningen och med mynt, visa både med enbart enkronor och med femkrona och enkrona. Finns det någon talbild som eleverna föredrar framför de andra? Varför? Öva sifferskrivningen på whiteboard, i sand med pinne eller på lösblad efter behov. Arbeta med de aktuella talen i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6). Taluppdelning

Eleverna känner nu till strukturen för talupp­ delning. De kan ta hjälp av de sex fiskarna och dela upp dem i olika stora grupper genom att lägga en penna mellan dem på olika sätt, de kan också använda sig av plockisar.

Ge varje elev en spelplan med 3·3 rutor (kopieringsunderlag 13). Uppmana eleverna att välja nio tal från tavlan (talet får användas lika många gånger som det står på tavlan). Nu är det speldags. Läraren läser upp (eller visar de ritade) räknehändelserna i slumpvis ordning. Eleverna räknar ut svaret och kryssa för detta på sin spelplan. Låt gärna eleverna svara på talet i gruppen då kan alla hänga med. När man får tre i rad ropar man Matto!

27


A9R75E0.tmp

Kap 2 • Prima matematik 1A

Kap 2 • Prima matematik 1A

Rita 7 saker.

Rita 7 saker.

Dela upp talet 7.

7 +: 0 :

3

6

1

:+:

2

:+:

:+:

7 +: 0 :

:+:

5

:+:

sju

4

3

4

:+:

2

5

:+:

1

6

0

7

7

Måla alla frukter som det finns 7 av.

Måla alla frukter som det finns 7 av.

37

664020_inlaga.indb 37

:+:

2

:+:

3

4

:+:

2

5

:+:

1

6

0

7

Gör ett eget mönster.

36

2012-10-11 11.46

1

Gör färdigt mönstret.

Gör ett eget mönster.

664020_inlaga.indb 36

3

6

:+:

7

7

4

:+:

5

:+:

sju

Gör färdigt mönstret.

7

Dela upp talet 7.

2012-10-11 11.46

37

36

664020_inlaga.indb 36

2012-10-11 11.46

664020_inlaga.indb 37

2012-10-11 11.46

Arbetsgång

Dela upp talet 7

Arbetsgång

Dela upp talet 7

Sifferskrivning och antal

Använd vid behov sju plockisar och gör uppdelningen. För de säkrare eleverna bör de sju fåglarna ovanför uppgiften vara tillräcklig hjälp.

Sifferskrivning och antal

Använd vid behov sju plockisar och gör uppdelningen. För de säkrare eleverna bör de sju fåglarna ovanför uppgiften vara tillräcklig hjälp.

Koppla siffran till antal och visa eleverna olika talbilder för 7. Ofta innehåller dessa talbilder 5+2, t.ex. sju fingrar som en hel hand + två fingrar, sju kr som en femkrona + två enkronor, sju streck som en femgrupp + två streck. Talet 5 har en viktig roll genom människans historia, troligtvis tack vare att vi har fem fingrar på varje hand. Utnyttja denna uppdelning av talet sju till att stärka elevernas taluppfattning. Låt eleverna öva sifferskrivning och arbeta i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6). Måla alla frukter som det finns 7 av

Att räkna oordnade föremål kan vara svårt för vissa elever. Observera vilken strategi eleven använder. Kan hon/han komma ihåg vilka frukter som är räknade? Om eleven har svårt för detta bör man ge tipset att stryka över de räknade frukterna.

Gör färdigt mönstret

Hjälp eleverna att hitta den första mönsterdelen. När börjar mönstret om? Det är det eleven behöver kunna identifiera för att kunna åter­ upprepa mönstret.

Repetition Låt eleverna arbeta med konkret material. Här är det viktigt att se att eleven har förstått vad ett mönster innebär när de ska göra ett eget mönster. Kontrollera att det finns en upprepning, grund­ regeln är att mönstret ska upprepas så att det skulle se likadant ut i all oändlighet oavsett vem som fortsatte på det.

Utmaning

Koppla siffran till antal och visa eleverna olika talbilder för 7. Ofta innehåller dessa talbilder 5+2, t.ex. sju fingrar som en hel hand + två fingrar, sju kr som en femkrona + två enkronor, sju streck som en femgrupp + två streck. Talet 5 har en viktig roll genom människans historia, troligtvis tack vare att vi har fem fingrar på varje hand. Utnyttja denna uppdelning av talet sju till att stärka elevernas taluppfattning. Låt eleverna öva sifferskrivning och arbeta i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6). Måla alla frukter som det finns 7 av

Att räkna oordnade föremål kan vara svårt för vissa elever. Observera vilken strategi eleven använder. Kan hon/han komma ihåg vilka frukter som är räknade? Om eleven har svårt för detta bör man ge tipset att stryka över de räknade frukterna.

Låt eleverna göra ett eget mönster där de använder samma typ av mönster som de har arbetat med i boken, men med andra föremål. 28

Gör färdigt mönstret

Hjälp eleverna att hitta den första mönsterdelen. När börjar mönstret om? Det är det eleven behöver kunna identifiera för att kunna åter­ upprepa mönstret.

Repetition Låt eleverna arbeta med konkret material. Här är det viktigt att se att eleven har förstått vad ett mönster innebär när de ska göra ett eget mönster. Kontrollera att det finns en upprepning, grund­ regeln är att mönstret ska upprepas så att det skulle se likadant ut i all oändlighet oavsett vem som fortsatte på det.

Utmaning Låt eleverna göra ett eget mönster där de använder samma typ av mönster som de har arbetat med i boken, men med andra föremål.

28


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 2

Rita 8 saker.

Prima matematik 1A • Kap 2

Rita 8 saker.

Dela upp talet 8.

åtta

4

4

8 +: 0 :

:+:

3 +: 5 :

7 +: 1 :

3 +: 5 :

2

2

åtta

6

:+:

:+:

5 +: 3 :

1 +: 7 :

6

0 +: 8 :

Skriv färdigt additionen.

8

2 1+1=:

:+:=5

4 +1 5=:

5 5+0=:

Dela upp talet 8

Liksom vid tidigare taluppdelningar kan det vara till stor hjälp att använda åtta plockisar när man gör uppdelningen. Observera om eleverna nu själva förstår mönstret vid uppdelningen. Tänk på att målet är att kunna släppa det konkreta materialet och arbeta utan detta, om eleven fortfarande behöver stödet av materialet så är det dock bra att använda det. Titta särskilt på om eleven strukturerar sina uppdelningar, görs de systematiskt eller slumpmässigt tills alla kombinationer är funna. Gör färdigt additionen

Påminn eleverna om likhetstecknets betydelse.

0

8

:+:

Skriv färdigt additionen.

8

2 1+1=:

:+:=5

4 +1 5=:

2 +1 3=:

5 5+0=:

:+:=4

2 +1 3=:

:+:=3

3 +1 4=:

4 2+2=:

:+:=3

3 +1 4=:

3 1+2=:

:+:=2

3 3=0+:

3 1+2=:

:+:=2

3 3=0+:

Ringa in grupper med 8 apor i varje.

Hur många?

6

7

8 39

Följ arbetsgången för övriga siffror, d.v.s. koppla siffran till antal, visa olika talbilder för 8 och arbeta med sifferskrivning. Siffran 8 kan vara svår att skriva rätt. Öva därför gärna på whiteboard, i sand eller liknande innan ni skriver i boken. Försök se hur varje elev skriver siffran. Låt eleverna arbeta i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6).

6

1 +: 7 :

:+:=4

38

Sifferskrivning och antal

2

:+:

5 +: 3 :

4 2+2=:

8

Arbetsgång

2

:+:

8

Hur många?

2012-10-11 11.46

4

:+:

7 +: 1 :

8

664020_inlaga.indb 38

4

8 +: 0 :

6

Ringa in grupper med 8 apor i varje.

Dela upp talet 8.

664020_inlaga.indb 39

2012-10-11 11.46

Använd gärna liknelsen om likhetstecknet som en våg där det ska väga jämnt. Hur många?

Eleven räknar och fyller i antal.

Repetition Arbeta konkret med addition både som en sammanslagning av två termer: 3+2 är lika med 5 och som ett sökande efter en saknad term: Om jag har 2 och summan ska vara 5, hur mycket saknas det då? (2+___=5).

Utmaning För de elever som behöver ytterligare utmaning är en vanlig sexsidig tärning en utmärkt hjälp. De kan ensamma, eller tillsammans med en kamrat, slå tärningen och säga talets 8-kamrat (6-kamrat, 7-kamrat etc.). TIPS!

För att minska ljudstörningar från tärningen är det lämpligt att slå tärningen på boken eller en duk.

29

6

7 39

38

664020_inlaga.indb 38

2012-10-11 11.46

Arbetsgång Sifferskrivning och antal

Följ arbetsgången för övriga siffror, d.v.s. koppla siffran till antal, visa olika talbilder för 8 och arbeta med sifferskrivning. Siffran 8 kan vara svår att skriva rätt. Öva därför gärna på whiteboard, i sand eller liknande innan ni skriver i boken. Försök se hur varje elev skriver siffran. Låt eleverna arbeta i talboken (kopieringsunderlag 1 till 6). Dela upp talet 8

Liksom vid tidigare taluppdelningar kan det vara till stor hjälp att använda åtta plockisar när man gör uppdelningen. Observera om eleverna nu själva förstår mönstret vid uppdelningen. Tänk på att målet är att kunna släppa det konkreta materialet och arbeta utan detta, om eleven fortfarande behöver stödet av materialet så är det dock bra att använda det. Titta särskilt på om eleven strukturerar sina uppdelningar, görs de systematiskt eller slumpmässigt tills alla kombinationer är funna. Gör färdigt additionen

Påminn eleverna om likhetstecknets betydelse.

664020_inlaga.indb 39

2012-10-11 11.46

Använd gärna liknelsen om likhetstecknet som en våg där det ska väga jämnt. Hur många?

Eleven räknar och fyller i antal.

Repetition Arbeta konkret med addition både som en sammanslagning av två termer: 3+2 är lika med 5 och som ett sökande efter en saknad term: Om jag har 2 och summan ska vara 5, hur mycket saknas det då? (2+___=5).

Utmaning För de elever som behöver ytterligare utmaning är en vanlig sexsidig tärning en utmärkt hjälp. De kan ensamma, eller tillsammans med en kamrat, slå tärningen och säga talets 8-kamrat (6-kamrat, 7-kamrat etc.). TIPS!

För att minska ljudstörningar från tärningen är det lämpligt att slå tärningen på boken eller en duk.

29


A9R75E0.tmp

Kap 2 • Prima matematik 1A

MÅL

Kap 2 • Prima matematik 1A

Vad händer?

Räkna antal och rita dubbelt så många.

7 4+3=;

t

2 ➔ I

2 1+1=;

i

3 ➔ G

3 2+1=;

1 ➔ V

4 ➔ P Milton har 2 äpplen.

5 ➔ R

Polly har dubbelt så många.

6 ➔ S Hur många?

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

1

V

2 2+0=;

i

5 3+2=;

r

6 3+3=;

s

7 ➔ T 8 ➔ Å

2

1 1+0=;

g E

6 5+1=;

4

5 4+1=;

2

s E

4 1+3=;

p

8 4+4=;

å

r

5 1+4=;

r

MÅL

Vad händer?

Räkna antal och rita dubbelt så många.

7 4+3=;

t

2 ➔ I

2 1+1=;

i

3 ➔ G

3 2+1=;

g E

5 3+2=;

r

6 3+3=;

s

1 ➔ V

4 ➔ P Milton har 2 äpplen.

5 ➔ R

Polly har dubbelt så många.

6 ➔ S Hur många?

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

1

V

2 2+0=;

i

7 ➔ T 8 ➔ Å

2

1 1+0=;

6 5+1=;

4

5 4+1=;

2

s E

4 1+3=;

p

8 4+4=;

å

r

5 1+4=;

r

3

3

2

3

3

6

2

4

6

7

5

5

3

3

6

7 1

6

8

4

8

1

2

41

40

2012-10-11 11.47

664020_inlaga.indb 41

8 1

4

664020_inlaga.indb 40

4

8

7

8

1

2

5

5 2

6

8

6

7

4

2

4

4

2012-10-11 11.47

4

41

40

664020_inlaga.indb 40

2012-10-11 11.47

664020_inlaga.indb 41

2012-10-11 11.47

Mål

Repetition

Mål

Repetition

Räkna antal och rita dubbelt så många.

Lägg upp olika antal stenar, låt eleven lägga dubbelt så många bredvid. Utveckla genom att visa eller säga bara siffran och be eleven lägga fram dubbelt så många.

Räkna antal och rita dubbelt så många.

Lägg upp olika antal stenar, låt eleven lägga dubbelt så många bredvid. Utveckla genom att visa eller säga bara siffran och be eleven lägga fram dubbelt så många.

Arbetsgång Dubbelt

Rita två spalter på tavlan. Rita upp ett antal föremål i den vänstra spalten. Fråga hur många som är dubbelt så många. Påminn om arbetet i mattelabbet. Hur var det eleverna gjorde då för att komma fram till hur många som var dubbelt så många? Diskutera om det finns något sätt som eleverna tycker är lättare och/eller bättre än de andra. Säkert finns det elever som ”bara vet” svaret. De har redan automatiserade kunskaper kring dubbelt. Hemligt meddelande

Visa eleverna att de först löser uppgiften och sedan läser av i rutan vilken bokstav som ska skrivas efter siffran.

30

Utmaning För att öva dubbelt många gånger, så att svaren automatiseras, är tärningen ett bra hjälpmedel. Slå tärningen och säg hur mycket dubbelt så många är. Utomhus är det utmärkt att träna dubbelt. Slå en tärning och låt eleverna hoppa jämfota det dubbla antalet gånger. Här är det en fördel med en stor tärning som eleverna lätt kan se. Alternativt kan de arbeta i par med en liten tärning. Variation: Eleverna ska ta sig från en sida till en annan. Läraren säger vilken sorts steg eleverna ska ta: myrsteg, elefantkliv, grodhopp etc. och slår sedan tärningen och säger siffran. Eleverna säger hur mycket som är dubbelt så många och tar rätt antal steg.

Arbetsgång Dubbelt

Rita två spalter på tavlan. Rita upp ett antal föremål i den vänstra spalten. Fråga hur många som är dubbelt så många. Påminn om arbetet i mattelabbet. Hur var det eleverna gjorde då för att komma fram till hur många som var dubbelt så många? Diskutera om det finns något sätt som eleverna tycker är lättare och/eller bättre än de andra. Säkert finns det elever som ”bara vet” svaret. De har redan automatiserade kunskaper kring dubbelt. Hemligt meddelande

Visa eleverna att de först löser uppgiften och sedan läser av i rutan vilken bokstav som ska skrivas efter siffran.

30

Utmaning För att öva dubbelt många gånger, så att svaren automatiseras, är tärningen ett bra hjälpmedel. Slå tärningen och säg hur mycket dubbelt så många är. Utomhus är det utmärkt att träna dubbelt. Slå en tärning och låt eleverna hoppa jämfota det dubbla antalet gånger. Här är det en fördel med en stor tärning som eleverna lätt kan se. Alternativt kan de arbeta i par med en liten tärning. Variation: Eleverna ska ta sig från en sida till en annan. Läraren säger vilken sorts steg eleverna ska ta: myrsteg, elefantkliv, grodhopp etc. och slår sedan tärningen och säger siffran. Eleverna säger hur mycket som är dubbelt så många och tar rätt antal steg.


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 2

Diagnos 2

Diagnos 2 3

1

3 =4 1 +:

4 3+1=:

5 1+4=:

:+

3 2+1=:

4 4+0=:

1 =4 3 +:

3

2

3

4

2 =5

1

2

Hur många?

8

7

8

4

8

5 2+3=:

3 =4 1 +:

4 3+1=:

5 1+4=:

:+

3 2+1=:

4 4+0=:

1 =4 3 +:

3

6

6

664020_inlaga.indb 42

3

2012-10-11 11.48

Diagnos kapitel 2 Uppgift 1 Mål: addition i talområdet 0 till 5.

Här visar eleven om hon/han kan skriva färdigt additioner där dels summan, dels en term saknas. Repetition och utmaning hittar du på sid. 44-46 i elevboken. Uppgift 2 Mål: talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna

antal. Övningen visar både om eleven kan räkna det korrekta antalet och om hon/han kan skriva siffran korrekt. Repetition och utmaning hittar du på sid. 47-48. Uppgift 3 och 4 Mål: begreppet dubbelt så många.

I uppgift 3 har eleven en bild att utgå ifrån. Uppgiften är att räkna och skriva hur många frukter det finns på bilden och sedan rita dubbelt så många frukter i högerspalten, samt skriva siffran. I uppgift 4 väljer eleven själv hur många

4 Begreppet dubbelt.

664020_inlaga.indb 43

43

2012-10-11 11.48

(och vilken) frukt hon/han ritar. Denna öppna uppgift ger dig ytterligare diagnos på elevens förståelse. Repetition och utmaning hittar du på s. 49.

Så här används diagnosen På sid. 19 i Lärarhandledningen hittar du information om hur diagnosen rättas och hur du hänvisar till repetition respektive utmaning. TÄNK PÅ

Tänk på att försöka se hur eleverna löser uppgiften. Har eleven stora svårigheter att lösa en uppgift betyder det att det behövs en förberedande genomgång innan hon/han kan arbeta med repetitionsuppgifterna. Om en uppgift kräver lång tid och mycket arbete men får en korrekt lösning kan repetitionsdelen ändå vara det bästa sättet att gå vidare. För de elever som med lätthet klarar en deluppgift är utmaningen nästa steg.

31

42

1

2

4

1

2

4

8

3

6

2 =5

8

6 4

7

Addition i talområdet 0 till 5. 2 Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal.

3

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

7

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

Hur många?

6 Rita frukter.

Hur många?

Skriv färdigt additionen.

5 4+1=:

2

4

1

Rita dubbelt så många. Skriv antalet. 1

5 2+3=:

6

42

Hur många?

Skriv färdigt additionen.

5 4+1=:

2

Prima matematik 1A • Kap 2

8

Rita frukter.

Rita dubbelt så många. Skriv antalet.

7

Addition i talområdet 0 till 5. 2 Talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna antal.

664020_inlaga.indb 42

3

2012-10-11 11.48

Diagnos kapitel 2 Uppgift 1 Mål: addition i talområdet 0 till 5.

Här visar eleven om hon/han kan skriva färdigt additioner där dels summan, dels en term saknas. Repetition och utmaning hittar du på sid. 44-46 i elevboken. Uppgift 2 Mål: talen 6, 7 och 8, skriva siffror och räkna

antal. Övningen visar både om eleven kan räkna det korrekta antalet och om hon/han kan skriva siffran korrekt. Repetition och utmaning hittar du på sid. 47-48. Uppgift 3 och 4 Mål: begreppet dubbelt så många.

I uppgift 3 har eleven en bild att utgå ifrån. Uppgiften är att räkna och skriva hur många frukter det finns på bilden och sedan rita dubbelt så många frukter i högerspalten, samt skriva siffran. I uppgift 4 väljer eleven själv hur många

4 Begreppet dubbelt.

664020_inlaga.indb 43

43

2012-10-11 11.48

(och vilken) frukt hon/han ritar. Denna öppna uppgift ger dig ytterligare diagnos på elevens förståelse. Repetition och utmaning hittar du på s. 49.

Så här används diagnosen På sid. 19 i Lärarhandledningen hittar du information om hur diagnosen rättas och hur du hänvisar till repetition respektive utmaning. TÄNK PÅ

Tänk på att försöka se hur eleverna löser uppgiften. Har eleven stora svårigheter att lösa en uppgift betyder det att det behövs en förberedande genomgång innan hon/han kan arbeta med repetitionsuppgifterna. Om en uppgift kräver lång tid och mycket arbete men får en korrekt lösning kan repetitionsdelen ändå vara det bästa sättet att gå vidare. För de elever som med lätthet klarar en deluppgift är utmaningen nästa steg.

31


A9R75E0.tmp

Kap 2 • Prima matematik 1A

Kap 2 • Prima matematik 1A

RePeTITIon

Skriv färdigt additionen.

3

1

4

:+ := :

1

1

2

:+ := :

2

2

4

2

:+ := :

1

2

3

3

1

1

5

1

1

3

5

:+ :+ := :

44

2

5

:+ := :

uTMAnIng

Skriv färdigt additionen.

3

3

:+ := :

:+ := :

:+ :+ := :

1

Skriv färdigt additionen.

2

1

2

5

2

1

2

5

:+ :+ := :

Repetition och utmaning Mål: addition i talområdet 0 till 5.

Extra träning inför repetition Öva med konkret materiel, stenar eller liknande. Håll 2 stenar i den ena handen och 3 stenar i den andra. Prata om hur man kan skriva additionen och vad summan är lika med. Skriv hela additionen på tavlan eller papper. Upprepa övningen med andra termer tills eleven känner sig säker. Rita en tom tallinje på ett papper. Markera ett tal, till exempel talet tre. Skriv 3. Fråga hur mycket 3 + 1 är. Rita en båge som går från 3 och ett ”steg” åt höger. Skriv 4 där bågen landar. Resonera med eleven hur han eller hon vet att 3+1 = 4. Upprepa med andra additioner där ni adderar ett eller två. Visa på tallinjen. Låt eleven själv rita sin tankegång på en tom tallinje. Tänk på att rita en ny tallinje för varje ny addition. När man adderar två kan man antingen

32

RePeTITIon

4 2+2=:

1 =2 1+:

4 3+1=:

4 2+2=:

1 =2 1+:

3 1+2=:

2 =4 2+:

3 2+1=:

3 1+2=:

2 =4 2+:

2 1+1=:

5 3+2=:

0 =3 3+:

2 1+1=:

5 3+2=:

0 =3 3+:

5 4+1=:

5 2+3=:

5 4+1=:

5 2+3=:

1 1+0=:

4 1+3=:

1 1+0=:

4 1+3=:

2 2+0=:

3 3+0=:

2 2+0=:

3 3+0=:

3

1

4

:+ := :

1

1

2

:+ := :

uTMAnIng

2

2

4

2

:+ := :

1

2

1

3

:+ := :

3

3

:+ := :

2

5

:+ := :

uTMAnIng

Skriv färdigt additionen.

Skriv färdigt additionen.

uTMAnIng

5 3+1+1=:

1 =4 2+1+:

4=:+:

5 3+1+1=:

1 =4 2+1+:

4=:+:

4 3+0+1=:

1 =5 2+2+:

3=:+:

4 3+0+1=:

1 =5 2+2+:

3=:+:

5 1+2+2=:

2 =5 3+0+:

5=:+:

5 1+2+2=:

2 =5 3+0+:

5=:+:

5 3+2+0=:

1 =3 1+1+:

0=:+:

5 3+2+0=:

1 =3 1+1+:

0=:+:

4 2+1+1=:

2 =5 3+0+:

1=:+:

4 2+1+1=:

2 =5 3+0+:

1=:+:

5 2+0+3=:

1 =5 1+3+:

2=:+:

5 2+0+3=:

1 =5 1+3+:

2=:+:

3

664020_inlaga.indb 45

1

1

5

:+ :+ := :

1

1

3

5

:+ :+ := :

Addition i talområdet 0 till 5.

2012-10-11 11.48

Skriv färdigt additionen.

3 2+1=:

Addition i talområdet 0 till 5.

664020_inlaga.indb 44

RePeTITIon

Skriv färdigt additionen.

4 3+1=:

Skriv färdigt additionen.

:+ :+ := :

RePeTITIon

45

2012-10-11 11.48

tänka att man hoppar ett steg i taget, visa då detta genom att göra två mindre bågar, man kan också tänka i två-hopp. Om eleven förklarar att han eller hon tänker ett två-hopp direkt visas detta genom en längre båge som markerar två steg.

Repetition På s. 44 ska eleven utifrån illustrationen skriva additionen och räkna ut summan. På s. 45 kan eleven vara hjälpt av att använda plockisar.

Utmaning På s. 44 arbetar eleverna med tre termer. De skriver ner de tre termerna och räknar ut summan. På s. 45 fortsätter arbetet med tre termer, i den första spalten är det summan som ska räknas ut, i mittenspalten gäller det att identifiera den saknade termen och i högra spalten är endast summan utsatt.

44

2

1

2

5

:+ :+ := :

2

1

2

5

:+ :+ := :

Addition i talområdet 0 till 5.

664020_inlaga.indb 44

Addition i talområdet 0 till 5.

2012-10-11 11.48

Repetition och utmaning Mål: addition i talområdet 0 till 5.

Extra träning inför repetition Öva med konkret materiel, stenar eller liknande. Håll 2 stenar i den ena handen och 3 stenar i den andra. Prata om hur man kan skriva additionen och vad summan är lika med. Skriv hela additionen på tavlan eller papper. Upprepa övningen med andra termer tills eleven känner sig säker. Rita en tom tallinje på ett papper. Markera ett tal, till exempel talet tre. Skriv 3. Fråga hur mycket 3 + 1 är. Rita en båge som går från 3 och ett ”steg” åt höger. Skriv 4 där bågen landar. Resonera med eleven hur han eller hon vet att 3+1 = 4. Upprepa med andra additioner där ni adderar ett eller två. Visa på tallinjen. Låt eleven själv rita sin tankegång på en tom tallinje. Tänk på att rita en ny tallinje för varje ny addition. När man adderar två kan man antingen

32

664020_inlaga.indb 45

45

2012-10-11 11.48

tänka att man hoppar ett steg i taget, visa då detta genom att göra två mindre bågar, man kan också tänka i två-hopp. Om eleven förklarar att han eller hon tänker ett två-hopp direkt visas detta genom en längre båge som markerar två steg.

Repetition På s. 44 ska eleven utifrån illustrationen skriva additionen och räkna ut summan. På s. 45 kan eleven vara hjälpt av att använda plockisar.

Utmaning På s. 44 arbetar eleverna med tre termer. De skriver ner de tre termerna och räknar ut summan. På s. 45 fortsätter arbetet med tre termer, i den första spalten är det summan som ska räknas ut, i mittenspalten gäller det att identifiera den saknade termen och i högra spalten är endast summan utsatt.


A9R75E0.tmp

Prima matematik 1A • Kap 2

RePeTITIon

Rita och skriv färdigt additionen.

1 =4 3 +:

2 =3 1 +:

3 =5 2 +:

:+ := 4

uTMAnIng

Vad ska det stå istället för X?

46

4+X=5

2+X=3

X+1=3

1 X=:

1 X=:

2 X=:

3+X=4

1+X=3

X+2=4

1 X=:

2 X=:

2 X=:

7

+

+

uTMAnIng

+

7 =:

+

+

6 =:

+

+

8 =:

+

+

7 =:

+

+

7 =:

Talen 6, 7 och 8, räkna antal. Addition.

2012-10-11 11.48

664020_inlaga.indb 47

1 =4 3 +:

2 =3 1 +:

3 =5 2 +:

:+ := 4

47

2012-10-11 11.48

46

4+X=5

2+X=3

X+1=3

1 X=:

1 X=:

2 X=:

3+X=4

1+X=3

X+2=4

1 X=:

2 X=:

2 X=:

6

7

8 uTMAnIng

Skriv summan.

+

+

6 =:

+

+

7 =:

+

+

6 =:

+

+

8 =:

+

+

7 =:

+

+

7 =:

Addition i talområdet 0 till 5.

664020_inlaga.indb 46

RePeTITIon

Rita och måla frukter.

uTMAnIng

Vad ska det stå istället för X?

6 =:

+

RePeTITIon

Rita och skriv färdigt additionen.

8

Skriv summan.

Addition i talområdet 0 till 5.

664020_inlaga.indb 46

RePeTITIon

Rita och måla frukter.

6

Prima matematik 1A • Kap 2

Talen 6, 7 och 8, räkna antal. Addition.

2012-10-11 11.48

664020_inlaga.indb 47

47

2012-10-11 11.48

Repetition och utmaning

Utmaning

Repetition och utmaning

Utmaning

Mål s. 46: addition i talområdet 0 till 5.

Ekvationerna har samma form som de öppna utsagor som eleverna redan arbetat mycket med. Jämför: 4+__=5 med 4+X=5. Eleverna brukar dock tycka att det är mer spännande att räkna med X.

Mål s. 46: addition i talområdet 0 till 5.

Ekvationerna har samma form som de öppna utsagor som eleverna redan arbetat mycket med. Jämför: 4+__=5 med 4+X=5. Eleverna brukar dock tycka att det är mer spännande att räkna med X.

Extra träning inför repetition Använd plockisar, t.ex. stenar. Visa tre stenar för eleverna och säg: Jag har tre men det ska vara fyra. Rita och skriv sedan additionen 3 + __ = 4 Fråga eleverna: Hur många saknas? Rita och skriv sedan färdigt additionen: 3 + 1 = 4 Gör fler additioner tillsammans och låt sedan barnen prova att göra egna övningar.

Repetition Visa uppgiftens struktur, t.ex.: Det finns tre färdig­ritade äpplen. Den första termen: 3 Hur många ska det vara? Summan: 4 Rita så att det blir fyra äpplen i rutan. Hur många nya äpplen ritade du? Den andra termen: 1 Skriv färdigt additionen. 3 + 1 = 4

Mål s 47: talen 6, 7 och 8, räkna antal. Addition.

Extra träning inför repetition Använd plockisar och låt eleven räkna upp sex, sju respektive åtta föremål.

Extra träning inför repetition Använd plockisar, t.ex. stenar. Visa tre stenar för eleverna och säg: Jag har tre men det ska vara fyra. Rita och skriv sedan additionen 3 + __ = 4 Fråga eleverna: Hur många saknas? Rita och skriv sedan färdigt additionen: 3 + 1 = 4 Gör fler additioner tillsammans och låt sedan barnen prova att göra egna övningar.

Repetition

Repetition Måla lika många frukter som siffran visar.

Utmaning Här ska eleven räkna samman summan av tre tärningsslag. Fortsätt gärna övningen genom att låta eleverna räkna samman 3 verkliga tärnings­ slag (summan kan dock då bli avsevärt högre).

33

Visa uppgiftens struktur, t.ex.: Det finns tre färdig­ritade äpplen. Den första termen: 3 Hur många ska det vara? Summan: 4 Rita så att det blir fyra äpplen i rutan. Hur många nya äpplen ritade du? Den andra termen: 1 Skriv färdigt additionen. 3 + 1 = 4

Mål s 47: talen 6, 7 och 8, räkna antal. Addition.

Extra träning inför repetition Använd plockisar och låt eleven räkna upp sex, sju respektive åtta föremål.

Repetition Måla lika många frukter som siffran visar.

Utmaning Här ska eleven räkna samman summan av tre tärningsslag. Fortsätt gärna övningen genom att låta eleverna räkna samman 3 verkliga tärnings­ slag (summan kan dock då bli avsevärt högre).

33


A9R75E0.tmp

Kap 2 • Prima matematik 1A

Måla 6 prickar på varje fjäril. Skriv additionen. Alla ska vara olika.

5 +: 1 6=:

6 = :+ :

RePeTITIon

6 = :+ :

6 = :+ :

6 = :+ :

6 = :+ :

2 =7 +:

6 = :+ : utmaning

Dra streck från bananen till apan som visar dubbelt så mycket.

3 =7 +:

2 =8 +:

2 =6 +:

6 =8 +:

1 =7 +:

5 =6 +:

4 =8 +:

4 =6 +:

4 =7 +:

3 =6 +:

6 =7 +:

3 =8 +:

1 =6 +:

1

8 3

10

2 5

2

49

2012-10-11 11.48

Addition.

Extra träning inför repetition Rita fjärilar på tavlan. Ta fram sex tavelmagneter och låt eleverna bestämma hur dessa ”prickar” kan fördela sig på vingarna. Rita sedan av deras förslag och gå vidare till nästa fjäril. Hur många olika sätt kan de komma på? Hjälp eleverna att teckna additionen till varje fjäril. Fjärilen har sex prickar, fyra på ena sidan och två på den andra. På mattespråket skriver man så här: 6=4+2

Repetition

bestämda summan. Låt eleverna efter arbetet i boken, få fortsätta med praktiska tärnings­ övningar: Slå tärningen och säg talets 6-kamrat. Efter ett antal sådana omgångar byter man och säger talets 7-kamrater respektive 8-kamrater. Mål s. 49: begreppet dubbelt så många.

Extra träning inför repetition Gör konkreta övningar tillsammans med eleverna. Använd gärna elevernas namn och låt dem efter varje uppgift hämta rätt antal plockisar. Milton har tre kakor. Polly har dubbelt så många. Hur många har Polly?

Repetition

Utmaning

Eleven drar streck till skylten med talet som visar dubbelt så mycket. Även här kan eleven fortsätta träna dubbelt med hjälp av tärningar.

34

6 = :+ : uTMAnIng

2 =7 +:

48

Repetitionen bygger på samma princip som extraträningen ovan.

Utmaning

utmaning

Dra streck från bananen till apan som visar dubbelt så mycket.

6

5 =8 +:

3 =7 +:

2 =8 +:

2 =6 +:

6 =8 +:

1 =7 +:

5 =6 +:

4 =8 +:

4 =6 +:

4 =7 +:

3 =6 +:

6 =7 +:

3 =8 +:

4 1

8 3

10

Dela upp talet 6. Addition.

664020_inlaga.indb 48

Förtydliga att alla fjärilar ska ha sex prickar på vingarna tillsammans, därför står summan 6 redan utskriven. Elevens uppgift är att placera ut de sex prickarna och sedan skriva additionen.

I boken övar eleverna med hjälp av en vanlig sexsidig tärning. Det gäller för dem att avgöra hur mycket som saknas för att de ska nå till den

6 = :+ :

4

Begreppet dubbelt.

Mål s. 48: talen 6, 7 och 8, räkna antal.

6 = :+ :

Repetition

Måla dubbelt så många rutor i talblocket bredvid.

4

Dela upp talet 6. Addition.

Repetition och utmaning

RePeTITIon

6 = :+ :

Skriv talen som fattas.

6

5 =8 +:

664020_inlaga.indb 48

Måla 6 prickar på varje fjäril. Skriv additionen. Alla ska vara olika.

5 +: 1 6=:

4

48

Repetition

Måla dubbelt så många rutor i talblocket bredvid.

uTMAnIng

Skriv talen som fattas.

1 =6 +:

Kap 2 • Prima matematik 1A

2 5

2

Begreppet dubbelt.

49

2012-10-11 11.48

Repetition och utmaning Mål s. 48: talen 6, 7 och 8, räkna antal.

Addition.

Extra träning inför repetition Rita fjärilar på tavlan. Ta fram sex tavelmagneter och låt eleverna bestämma hur dessa ”prickar” kan fördela sig på vingarna. Rita sedan av deras förslag och gå vidare till nästa fjäril. Hur många olika sätt kan de komma på? Hjälp eleverna att teckna additionen till varje fjäril. Fjärilen har sex prickar, fyra på ena sidan och två på den andra. På mattespråket skriver man så här: 6=4+2

Repetition

bestämda summan. Låt eleverna efter arbetet i boken, få fortsätta med praktiska tärnings­ övningar: Slå tärningen och säg talets 6-kamrat. Efter ett antal sådana omgångar byter man och säger talets 7-kamrater respektive 8-kamrater. Mål s. 49: begreppet dubbelt så många.

Extra träning inför repetition Gör konkreta övningar tillsammans med eleverna. Använd gärna elevernas namn och låt dem efter varje uppgift hämta rätt antal plockisar. Milton har tre kakor. Polly har dubbelt så många. Hur många har Polly?

Förtydliga att alla fjärilar ska ha sex prickar på vingarna tillsammans, därför står summan 6 redan utskriven. Elevens uppgift är att placera ut de sex prickarna och sedan skriva additionen.

Repetition

Utmaning

Eleven drar streck till skylten med talet som visar dubbelt så mycket. Även här kan eleven fortsätta träna dubbelt med hjälp av tärningar.

I boken övar eleverna med hjälp av en vanlig sexsidig tärning. Det gäller för dem att avgöra hur mycket som saknas för att de ska nå till den 34

Repetitionen bygger på samma princip som extraträningen ovan.

Utmaning

Prima1a lh kap2  

Prima 1 LH webb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you