Page 1

7-9

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 1

2014

2013-12-19 10:11


400673_Gleerups_2014_7-9.indd 2

2013-12-19 10:11


Allt börjar med dig. Lärande. En förutsättning för att vi ska kunna utvecklas som människor. Vår drivkraft. Som en motor med vår nyfikenhet bakom ratten. Som gör att vi ständigt upptäcker saker, som ger oss nya idéer, som lever vidare genom andra. Lika mycket som det är ett mänskligt arv och en kollektiv process, är lärande en unik resa för var och en av oss. För oss på Gleerups är lärande starkt förknippat med hur vi utvecklar läromedel. Vårt kunskapsutbyte med tusentals elever och lärare runtom i Sverige är ovärderligt. Inte bara för oss. Tillsammans skapar vi bättre möjligheter för dig att hjälpa varje elev att nå sina drömmar. Skillnaden med oss, är du. Här i katalogen finns alltsammans. Från minsta lilla bok till hur vi gemensamt bidrar till en bättre skola. Vänd blad nu, och upptäck en värld full av nya möjligheter.

3

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 3

2013-12-19 10:11


Världens bästa skola.

Vårt mål är att hjälpa dig att forma en enklare vardag, spara dig värdefull tid och göra ditt jobb mer utvecklande och spännande. Det är så vi tror man bygger världens bästa skola. Tillsammans. Hos oss finns det många dörrar som står på glänt. Till höger ser du några. Och du hittar dem allesammans på gleerups.se. Oavsett om du bara vill läsa mer, fråga något eller kasta dig rakt in i något nytt och spännande, så är du alltid välkommen!

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 4

2013-12-19 10:11


Tillsammans.

Bli pilotskola

Testa något nytt

Granska oss

Bli författare

Tyck till

Som pilotskola är du med och påverkar utvecklingen av ett kommande material. Utmanande, viktigt och hur roligt som helst.

Som testskola får du möjligheten att prova hur ett nytt och färdigt material fungerar i din verklighet. Givande för alla och skapar engagemang hos eleverna.

Som granskare kvalitetssäkrar du det pedagogiska innehållet under utvecklingsfasen av ett läromedel. Vilket är ditt specialområde?

Från dröm till färdig produkt, ditt verk tillsammans med oss. Tveka inte. Om skolan ska utvecklas måste också läromedlen göra det. Hör av dig med din idé!

Det finns en plats på vår webbsida som vi kallar för Gleerups lab. Där kan du tycka till och ta aktiv del i utvecklingen av nya läromedel och dessutom diskutera med andra lärare runt om i Sverige. Kom som du är!

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 5

2013-12-19 10:11


Vägen till godkänt går genom varje möte. Forskning visar att du som lärare är enskilt viktigast för ett framgångsrikt lärande. Men det är inte samma sak som att professionellt utvecklade läromedel inte skulle behövas. Snarare tvärtom. För att få varje elev att inspireras, reflektera, förstå och utvecklas, måste du som lärare få möjlighet att vara just den lärare du vill. Gleerups läromedel ger dig en trygghet, men också den frihet du behöver för din pedagogik. På så sätt kan du höja kvaliteten i din undervisning. Våra läromedel ger dig också mer tid att möta varje individ där den befinner sig. Det ger dig större möjligheter att ta alla förbi godkändnivån, vidare på sina resor genom en värld av kunskap. Och vem vet, så småningom bortom!

6

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 6

2013-12-19 10:12


400673_Gleerups_2014_7-9.indd 7

2013-12-19 10:12


Digitala l채rverktyg. P책 dina villkor.

8

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 8

2013-12-19 10:12


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Alternativ 1: Bok + webb På din skola arbetar ni med de tryckta böckerna i ett visst ämne. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna med undervisningen. Då väljer du en webb. En version till eleverna, och en till dig som lärare. En webb fungerar på alla digitala plattformar.

Alternativ 2: Interaktiv bok På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du en interaktiv bok. En version till varje elev, och en till dig som lärare. En interaktiv bok fungerar på alla digitala plattformar.

Läs mer om vår lärverktyg på sid


Skillnaden med Gleerups interaktiva böcker är en upplevelse. Tillsammans med skolor runt om i landet har vi tagit fram en helt ny typ av lärverktyg: interaktiva böcker. Här levandegörs kunskap, liksom mötet mellan dig och dina elever. Gleerups interaktiva böcker skapar utökade möjligheter för varje elev. Samtidigt utgör de en trygg plattform som ger dig utrymme för din pedagogik. Lärande är alltid en personlig resa.

Elevernas version. Eleverna har var sin interaktiv bok där de kan upptäcka kunskapen på sina villkor. Här är texterna sammanlänkade med till exempel animationer, bilder och filmer. Eleven anpassar den interaktiva boken efter sina förutsättningar, skapar personliga anteckningar, bokmärken och länkar, läser fördjupningar, gör tester och övningar, eller kommunicerar direkt med dig eller sina klasskamrater.

10

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 10

2013-12-19 10:12


Lärarens version. I lärarversionen finns hela elevens interaktiva bok och dessutom lärarhandledning, fördjupningsövningar, kopieringsunderlag och allt annat du behöver. Du kan till och med bygga ut den genom att lägga till eget material. Genom Gleerups interaktiva böcker kan du ha kontakt med hela klassen och en individuell dialog med varje elev. Dessutom har våra interaktiva böcker en unik, individuell resultatuppföljning så att du lättare kan hjälpa alla att nå målen.

11

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 11

2013-12-19 10:12


Våra interaktiva böcker är unika. Precis som du. Gleerups interaktiva böcker är utvecklade i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Tack vare detta har de fått en unik sammansättning av funktioner — anpassade för en skola som ställer krav på trygghet, frihet, kvalitet och uppföljning. Här finns alla möjligheter.

Personligt lärande

Lägg till & dela

Nyhet

· Bakgrundsfärg och textstorlek går att anpassa efter personliga behov

· Du som lärare kan bygga ut boken med eget material och dela det med dina elever

· Det finns plats för egna anteckningar och understrykningar

· Från och med HT -14 kan du även dela det material du själv lagt till med andra lärare

· Samla anteckningar, markeringar och bokmärken i en personlig översikt · Alla texter går att få upplästa · Till textmaterialet finns förklarande animationer och filmer · Det finns fördjupningsmaterial för dem som vill ha extra utmaningar · Det är enkelt att kommunicera med en eller flera i klassen

Alltid uppdaterad · Bokens innehåll uppdateras löpande och är alltid aktuellt

· Olika typer av övningar ger eleverna möjlighet att testa sina kunskaper under resans gång

Plattformsoberoende

Individuell uppföljning

Nyhet

· Bokens layout och innehåll anpassar sig beroende på om du använder en dator, surfplatta eller smartphone

· Du som lärare kan följa upp resultaten från de övningar som eleverna gör

12

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 12

2013-12-19 10:12


Upplev en ny dimension av l채rande tillsammans med dina elever. Prova valfri interaktiv bok p책 gleerups.se redan idag!

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 13

2013-12-19 10:13


Här finns allt. Snart kan upptäcktsfärden börja. Vi fick plats med det mesta i årets katalog, allt hittar du på gleerups.se. Välkommen!

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 14

2013-12-19 10:13


Sve NSka Basläromedel Extra träning Svenska som andraspråk

16 16 24 27

eNgel Ska Basläromedel Extra träning

28 28 37

MaTeMaTIk Basläromedel Extra träning

39 39 48

No Basläromedel Extra träning

54 54 53

So Basläromedel Extra träning Kartor

60 60 65 66

IDRo TT o CH HÄl Sa

67

DaTo Rk UNSka P

68

k o MPeTeNSUTVECKLING INfo RMaTIo N Kontakt Försäljningsvillkor Beställningsblankett Titelregister

6

69 70 70 72 73 76

15

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 15

2013-12-19 10:13


Sve NSka BASLÄROMEDEL

Portal – succé för populärt paket! Nyhet

Portal är ett komplett läromedelspaket i svenska 7–9, utformat efter Lgr 11, som på kort tid blivit mycket populärt. Portal är ett material som gör att klassen arbetar tillsammans, men som också ger möjligheter att individanpassa undervisningen. Varje enskild elev får hjälp av ett generöst digitalt material på elevwebben, och på lärarwebben finns lektionstips och förslag på uppgifter av olika slag. Du kan också välja att jobba med Portal som interaktiv bok. I den är grundboken och det digitala materialet samlat i en produkt.

Tydlighet ger medvetenhet I Portal Grundbok finns kapitel om att läsa, skriva, tala, berättande texter, sakprosatexter samt informationssökning, alla med förklarande genomgångar samt diskussionsuppgifter. Till varje block finns en sida om kunskapskrav där författarna förklarar innebörden i kunskapskraven, samt hänvisar till var i boken eleverna får arbeta med respektive kunskapskrav. Varje kapitel inleds också med några punkter som visar vilka färdigheter som tränas. Allt detta bidrar till att göra eleverna medvetna om vad de ska lära sig. Utvecklar läsförståelsen I Portal Grundbok har författarna bemödat sig om att skriva både lättillgängligt och utmanande. Texten har tydliga, men inte alltid kortfattade, förklaringar och genom att författarna inte avstår från att använda svårare ord och begrepp ges eleverna möjlighet att utöka sitt ordförråd. Bristande läsförståelse beror ofta på just begränsat ordförråd. I kapitlet Läsförståelse får eleverna också läsa om olika strategier när det gäller att träna läsförståelse. Individuellt anpassat Det digitala materialet i Portal Elevwebb ger möjligheter till individuell träning med mängder av övningar. I Portal Lärarwebb finns planerings- och lektionsförslag samt förslag på uppgifter och övningar. Detta gör att läraren kan anpassa materialet utifrån respektive klass. Du kan så klart också välja den interaktiva boken istället, där allt följer med i samma paket. Fördjupningsböckerna gör individualiseringsmöjligheterna ännu större.

16

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 16

2013-12-18 16:49


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Sve NSka BASLÄROMEDEL

Dina digitala möjligheter med Portal.

Alternativ 1: Bok + webb

På din skola arbetar ni med Portals tryckta böcker. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna i undervisningen. Då väljer du Portal elev- och lärarwebb.

Alternativ 2: Interaktiv bok

På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du Portal interaktiv bok.

Är Portal rätt för mig?

• Jag vill ha ett läromedel framtaget utifrån Lgr 11

• Jag vill ha ett läromedel som tränar läsförståelse

• Jag vill ha ett läromedel med stora, digitala möjligheter

• Jag vill ge eleverna språkliga verktyg för livet

• Jag vill ha ett läromedel som stöder mig i arbetet med planering och bedömning

• Jag vill ha ett flexibelt läromedel som gör det enkelt att individanpassa undervisningen 17 17

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 17

2013-12-18 16:49


Sve NSka BASLÄROMEDEL

Portal – del för del. Författare Senait Bohlin/Cecilia Brunosson/Liza Greczanik/ Magnus Johansson

g rundbok Portal Grundbok är en stadiebok i svenska för årskurs 7–9. Boken har fått sin struktur utifrån centrala innehållet i Lgr 11 och innehåller bland annat: • Ett utförligt block om läsförståelse • Rikligt med handfasta tips inför att skriva och tala • Genomgång av berättande texter och sakprosatexter • Presentation av språkets användning och historia • Ett fylligt block om informationssökning och källkritik Till bokens kapitel finns diskussionsfrågor och tanken är att lärare och elever tillsammans ska läsa texten för att diskutera innehåll och innebörd.

f ördjupningsböcker Portals fördjupningsböcker innehåller mängder av extramaterial, allt från textexempel och författarporträtt till språkhistoria och grammatik. Med fördjupningsböckerna blir individualiseringsmöjligheterna ännu större. Portal Texter (fördjupningsbok 1) innehåller kompletterande och fördjupande material till blocken Berättande texter och Sakprosatexter i Portal Grundbok. Här finns bland annat: • Klassiska romaner återberättade

Ur Portal Grundbok

• Svensk litteraturhistoria • Noveller • Lyrik

Nyhet

Nyhet

• Tidningstexter Portal Språket (fördjupningsbok 2) innehåller kompletterande och fördjupande material till blocken Tala, lyssna och samtala, Språkbruk samt Informationssökning och källkritik i Portal Grundbok. Här finns bland annat: • Ett berömt tal • Textexempel till språkhistoria • Textexempel från grannspråken • Utförligare genomgång av grammatiska begrepp

Portal Texter, fördjupningsbok 1

Portal Språket, fördjupningsbok 2

Äntligen ett läromedel som stöttar elever och lärare med datorer och Internet tillgängligt, och med den nya läroplanen i ryggraden. Lars Kulneff, ämnesansvarig svenska, Staffanstorps kommun

Ur Portal Språket, fördjupningsbok 2

18

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 18

2013-12-18 16:50


Sve NSka

l ärarwebb

Portal Elevwebb är elevens komplement till Portal Grundbok. Elevwebben ger ökade möjligheter till individualisering. Eleverna kan arbeta på egen hand både i skolan och hemma. Här finns bland annat:

Portal Lärarwebb är lärarens komplement till Portal Grundbok. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben och är dessutom en digital lärarhandledning som underlättar din planering. Här hittar du:

• Självrättande innehållsfrågor, ord- och begreppsträning samt språkriktighetsövningar

• Övergripande material för hela läromedelspaketet

• Inspelade sammanfattningar till alla kapitel – perfekt för förberedelse eller repetition hemma

• Tankarna bakom bokens alla kapitel

• Bokens alla kapitel inlästa

BASLÄROMEDEL

elevwebb

• Förslag till årskursplaneringar • Planeringsförslag • Lektionsförslag och elevuppgifter för utskrift • Alla ”Ord om-övningarna” för utskrift och facit till dem Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Interaktiva böcker

Svenska som andraspråks-stöd

Portal Interaktiv bok är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i läroplanen för svenska för årskurs 7–9. Till varje block finns en kunskapskravssida där innebörden i kunskapskraven förklaras.

Mycket av materialet i Portal kan även användas av elever som läser svenska som andraspråk. För att underlätta för dig som lärare finns i Portal Lärarwebb och Portal Interaktiv lärarbok en avdelning för svenska som andraspråk. Här hittar du:

Texterna i Portal har tydliga, men inte alltid kortfattade, förklaringar och genom att inte avstå från att använda svårare ord och begrepp ges elever möjlighet att utöka sitt ordförråd och träna sin läsförståelse. I Portal Interaktiv elevbok kompletteras varje kapitel med en eller flera genomgångsfilmer som sammanfattar innehållet i kapitlet. Dessa kan användas både som ingång i kapitlet och som repetition. Den interaktiva boken innehåller också rikligt med material som ger eleverna möjlighet att arbeta på egen hand för att på så sätt utveckla sitt språk och sina kunskaper. Här finns självrättande övningar som framför allt tränar elevernas ordförståelse samt koll på kapitletfrågor och språkriktighetsövningar. Alla kapitel finns också inlästa. Portal Interaktiv lärarbok innehåller, förutom allt som finns i elevboken, planeringstips och rikligt med förslag på lärarintroducerade uppgifter av olika slag.

• Kunskapskravssidor motsvarande dem i Portal Grundbok, men här skrivna efter kunskapskraven i svenska som andraspråk • Jämförelse mellan det centrala innehållet i svenska respektive svenska som andraspråk • En översikt över vilket material som finns • Pdf:er för utskrift med texter som är specifikt för svenska som andraspråk • Kompletterande uppgifter

Portal, årskurs 7–9 Portal, Grundbok, 288 s

40675569

305:-

Portal, Texter fördjupning 1, 272 s

40676016

225:-

Portal, Språket fördjupning 2, 96 s

40676009

179:-

Portal, Elevwebb, individlicens 12 mån

40676153

25:-

Portal, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40676160

325:-

Portal, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682642

95:-

Portal, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682666

395:-

Portal, Grundbok, 25 ex + Elevwebb, 25 ex, individlicens 12 mån +Lärarwebb, individlicens 12 mån Paketpris! 40680938

7 275:-

Licenser för Portal interaktiv bok finns även för 36 mån. För fler licensalternativ se gleerups.se

19

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 19

2013-12-18 16:50


Sve NSka BASLÄROMEDEL

Knäck koden till genrerna.

I Genrekoden blir eleverna medvetna om att varje genre och varje talsituation har ett specifikt syfte. De genretypiska dragen lyfts fram och eleverna tränas i att framföra åsikter, tankar, idéer och reflektioner i olika sammanhang, muntligt såväl som skriftligt.

Inspiration från genrepedagogiken Genrekoden är ett basläromedel i svenska för årskurs 6/7–9. Arbetssättet är inspirerat av genrepedagogik och definierar tydligt olika genrer och ger eleverna redskap för att själva producera texter såväl som muntliga presentationer. Handböckerna är stadieövergripande, vilket innebär att du kan arbeta flexibelt. Många svenskböcker lägger tonvikten på den berättande genren, som naturligtvis är rolig och viktig. Men här får eleverna också möjlighet att arbeta med sakprosatexter i olika former, genom att både läsa och skriva den typen av texter. Genrekoden har det du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. På gleerups.se kan du se en sammanställning över hur materialet anknyter till det centrala innehållet.

Är Genrekoden rätt för mig?

• Jag vill ha ett läromedel som fokuserar på genrepedagogik • Jag vill ha ett läromedel som är Lgr 11-säkrat

• Jag tycker det är viktigt att ge eleverna redskap att själva producera texter såväl som muntliga presentationer

• Jag önskar ett flexibelt läromedel som även erbjuder digitala möjligheter

20

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 20

2013-12-18 16:50


Sve NSka BASLÄROMEDEL

Genrekoden – del för del. Författare Karin Smed-Gerdin/Eva Hedencrona

Handböcker Genrekoden – skriva Typiska strukturer och innehåll i olika genrer lyfts fram. Eleverna får möjlighet att arbeta med allt från skönlitterära berättelser till nyhetsartiklar och protokoll. • Sammanfattningen under ”Genretypiska drag” underlättar när eleverna själva ska skriva • Genrekoden – skriva innehåller konkreta skrivråd och övergripande sammanfattningar av alla genrer i uppslagsdelen A–Ö Genrekoden – tala Här blir eleverna medvetna om hur sättet att tala varierar beroende på situation. Eleverna får möjlighet att träna på att bli allsidiga talare och komma över nervositeten. • Vad skiljer ett hyllningstal från ett föredrag eller vanligt kompissnack? I Genrekoden – tala blir olikheterna tydliga och dina elever får hjälp att bli goda talare • Muntliga berättarformer som lyrik, dramatik och film tas upp och dialekter, sociolekter och minoritetsspråk behandlas. I kapitlet Tala om språket återfinns en genomgång av de vanligaste grammatiska begreppen

Ur Genrekoden – skriva

a ntologi En antologi med sakprosatexter och skönlitterära texter som ger eleverna ytterligare förebilder att studera och ta efter. • Till alla texter finns läsförståelseuppgifter på olika nivåer där svaret finns i texten eller där eleven måste läsa mellan raderna och dra slutsatser. Här finns också frågor där eleven ska utgå från sina egna erfarenheter samt diskussions- och skrivuppgifter • Innehåller en litterär tidsaxel

Studieböcker Studieböckerna är pedagogiska övningsböcker som erbjuder en snitslad bana genom handböckerna. Genrerna från Tala och Skriva behandlas, och varje tema ger möjlighet att träna olika redovisningsformer. Studieböckerna innehåller också färdighetsträning med ordkunskap, språkriktighet och grammatik.

• Jag vill ha ett läromedel där det finns stora möjligheter att träna läsförståelse, t ex genom uppgifter där eleven tränar att ”läsa mellan raderna”

Ur Genrekoden Studiebok 1

21

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 21

2013-12-18 16:50


BASLÄROMEDEL

Sve NSka

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Genrekoden – del för del.

elevwebb Genrekoden Elevwebb är elevens komplement Genrekoden Skriva och Genrekoden Tala. Elevwebben ger eleverna möjlighet att arbeta vidare med genrer på egen hand. Den innehåller lättsamma och självrättande interaktiva övningar i anslutning till en del genrer, främst de som är tänkta att behandlas i årskurs 6–7. Till de flesta genrer finns de genretypiska dragen. Merparten av exempeltexterna i Genrekoden Skriva och Genrekoden Tala finns också inlästa i mp3-format och till dessa finns självrättande läsförståelsefrågor. Under Ordkunskap kan eleverna träna på de övningar som finns i studieböckerna och under Grammatik återfinns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

l ärarwebb Genrekoden Lärarwebb är lärarens komplement till Genrekoden Skriva, Genrekoden Tala samt Genrekoden Antologi. Lärarwebben är en digital lärarhandledning som innehåller allt som finns i elevwebben. Dessutom innehåller lärarwebben en presentation av materialet och årskursplanering. Här finns pedagogiska och metodiska tips med lektionsförslag och fler övningar till de olika genrerna, fler ”Tala om bilden” samt temaförslag. Dessa kan användas direkt men också bearbetas och anpassas efter klassens behov. Här finns också en översiktlig genomgång av genrepedagogik. Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Med hjälp av Genrekoden Skriva får jag bra och trevliga exempel på olika typer av texter som jag tillsammans med eleverna kan jobba med. Detta sparar mig tid, då jag slipper leta efter passande texter själv. Elisabeth Maraste, Lindängeskolan, Malmö

Genrekoden, årskurs 6/7–9 Genrekoden, Skriva, 160 s Genrekoden, Skriva, 10 ex

Paketpris!

Genrekoden, Tala, 160 s Genrekoden, Tala, 10 ex

Paketpris!

Genrekoden, Antologi, 144 s

40652188

215:-

40678775

1 750:-

40664310

215:-

40678782

1 750:-

40652201

145:-

40678799

1 225:-

Genrekoden, Studiebok 1, 96 s

40664334

75:-

Genrekoden, Studiebok 2, 96 s

40665485

75:-

Genrekoden, Studiebok 3, 96 s

40665492

75:-

Genrekoden, Elevwebb, individlicens 12 mån

40661807

25:-

Genrekoden, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40668035

295:-

Genrekoden, Antologi, 10 ex

Paketpris!

22

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 22

2013-12-18 16:50


Sve NSka

Mango – effektiv basträning som ger resultat.

BASLÄROMEDEL

Mango innehåller utmaningar för hela klassen, men är speciellt inriktad på att ge elever som kämpar för att klara kunskapskraven ett effektivt och inspirerande verktyg. Mango-serien är enkel att använda. Eleverna arbetar självständigt, tack vare tydliga instruktioner och väl avgränsade uppgifter som besvaras direkt i böckerna. Facit ger snabb respons.

Mango Noveller 1–5 Blomquist/Eriksdotter m fl

Mango Noveller är en serie med fem böcker där varje bok innehåller fem aktuella, lättlästa och spännande noveller. Novellerna varvas med läsförståelseuppgifter. Eleverna får också arbeta med ord och uttryck, att läsa mellan raderna och att fundera på hur de själva skulle ha gjort.

Mango Språk Magnus Johansson

Mango Grammatik Jungner/Strand

Mango Språk består av en faktabok och fyra arbetsböcker. Faktabokens fyra kapitel är: Ordförrådet, Skrivregler, Stavning samt Människan och språket. Dessa kapitel innehåller konkreta förklaringar och exempel. De fyra arbetsböckerna innehåller övningar och kan användas flexibelt efter den nivå eleverna befinner sig på. Läs mer om innehållet i respektive bok på gleerups.se

Mango, årskurs 6–9

Grammatik är något man använder hela tiden när man pratar och skriver men också när man lär sig andra språk. I Mango Grammatik får eleven hjälp att använda grammatiska kunskaper för att förbättra sitt skrivande. Boken innehåller både fakta och övningar, varav de flesta kan besvaras direkt i boken.

Mango, Noveller 1, 64 s

40641861

98:-

Mango, Noveller 2, 64 s

40641878

98:-

Mango, Noveller 3, 64 s

40641885

98:-

Mango, Noveller 4, 64 s

40647108

98:-

Mango, Noveller 5, 64 s

40663498

98:-

Mango, Språk faktabok, 104 s

40641908

139:-

Mango, Språk arbetsbok 1, 64 s

40641915

88:-

Mango, Språk arbetsbok 2, 64 s

40641922

84:-

Mango, Språk arbetsbok 3, 64 s

40641939

84:-

Mango, Språk arbetsbok 4, 64 s

40641946

84:-

Mango, Grammatik, 96 s

40641892

129:23

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 23

2013-12-18 16:50


Sve NSka ExTRA TRÄninG

Reparationskurs hjälper dina elever att klara kunskapskraven i årskurs 9. Reparationskurs är ett flexibelt arbetsmaterial som hjälper dina elever att klara kunskapskraven i svenska i årskurs 9. Materialet är individanpassat och lämpar sig även för introduktionsprogrammet, SVA-klasser och GrVux. Fokus ligger på eleven och inte på stadiet eller skolformen. Med hjälp av verktygspärmarna kan eleverna självständigt reparera sina kunskaper i svenska. Reparationskurs Läsa, Kopieringspärm Johansson/Wadenius Kopieringspärmen innehåller kopieringsunderlag med olika typer av faktatexter och skönlitterära texter. Texterna är nyskrivna och anpassade för unga vuxna. Till texterna finns återkommande och varierade uppgifter i olika svårighetsgrad som bland annat tränar ordkunskap samt förmågan att läsa mellan raderna och att reflektera över texter. Reparationskurs Läsa, Lärarhandledning Magnus Johansson I lärarhandledningen finner du teorier kring läsförståelseträning, ”lathundar” att ge till eleverna samt facit. Här finns också underlag för att organisera elevernas arbete, elevkontrakt, dokumentation och utvärdering, samt tips och uppgifter inför läsning av ungdomsromaner. Lärarhandledningen innehåller en cd där alla blanketter och facit finns som pdf- och wordfiler. Reparationskurs Skriva, Kopieringspärm/ Lärarhandledning Magnus Johansson

Reparationskurs Ord, Kopieringspärm/ Lärarhandledning Magnus Johansson

Reparationskurs Skriva innehåller både kopieringsunderlag och lärarhandledning. I kopieringsunderlagen finns olika typer av övningar där eleverna får träna skrivregler och språkriktighet både genom korta skrivövningar och genom att rätta och bearbeta befintliga texter. De får också träna sig i att variera språk och stil samt göra texten intressant. Avslutningsvis finns material för att gå igenom och sedan arbeta med olika genrer, som till exempel brev, insändare, krönika och faktauppsats. I lärarhandledningen finner du en presentation av tankarna bakom materialet och förslag till arbetsgång. Här finns också tips på hur du kan hjälpa eleverna att komma igång med sitt skrivande samt underlag för att organisera elevernas arbete. Pärmen innehåller också facit och en cd med wordfiler av de texter eleverna ska bearbeta samt blanketter och facit.

Reparationskurs, årskurs 7–9 Reparationskurs Läsa, Kopieringspärm, 200 s

40656100

975:-

Reparationskurs Läsa, Lärarhandledning, 75 s

40661166

450:-

Reparationskurs Skriva, Kopieringspärm + Lärarhandledning, 212 s

40663504

1 125:-

Reparationskurs Ord, Kopieringspärm + Lärarhandledning, 178 s

40672223

1 125:-

Ordförrådets stora betydelse för elevers läsförståelse och skrivutveckling har uppmärksammats de senaste åren. Forskare har också visat att ordförrådet är den enskilt viktigaste språkliga faktorn när det gäller skolframgång i stort. Reparationskurs Ord tar fasta på detta. Materialet – som går att använda för självstudier men som också inbjuder till gemensamt arbete och diskussioner i klassen – ger eleverna möjlighet att utöka sitt ordförråd, både kvantitativt och kvalitativt. De får först och främst lära sig fler ord, men blir dessutom mer medvetna om nyansskillnader, om släktskap mellan ord, om ordbildning och om hur ett ords betydelse kan ändras utifrån sammanhanget. Dessutom får eleverna verktyg att använda när de stöter på okända ord och är tvungna att lista ut deras betydelse. De ord som tränas är främst den typ av ord som elever förväntas ha med sig till gymnasiet från grundskolan samt ord som är användbara i det vardagsliv som väntar dem som vuxna. Pärmen innehåller kopieringsunderlag, lärarhandledning och facit.

24

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 24

2013-12-18 16:50


Sve NSka

Stegen – leder eleven framåt.

Tala med texten 1 och 2 Jenny Roos

ExTRA TRÄninG

Stegen vänder sig till elever som av olika anledningar behöver extra träning i svenska språket. Böckerna kan användas i svenska som andraspråk, specialundervisning eller som bredvidmaterial. Texter och uppgifter håller en enkel nivå, utan att vara barnsliga. Sätt ord på vardagen Martina Ericson

Sätt ord på vardagen är ett kompletterande läromedel i svenska, svenska som andraspråk samt hem- och konsumentkunskap. I boken får eleverna arbeta med ord som de behöver för att klara vardagen. För att underlätta för elever som har motoriska svårigheter eller av annan anledning behöver större utrymme för att skriva finns Sätt ord på vardagen även i A4-format.

Sätt ord på NO och Sätt ord på SO Magnus Johansson – Falk/Rahm

Tala med texten 1 och 2 är kombinerade text- och arbetsböcker som till största delen består av skönlitterära texter. Texterna stimulerar till intressanta diskussioner, skrivande och vidare läsning. Uppgifterna behandlar bland annat läsförståelse, ordkunskap och grammatik. Med varje bok följer en cd-skiva med boken som DAISY text och ljud. Tala med texten 1 är i första hand tänkt för elever i årskurs 6–7 och Tala med texten 2 för elever i årskurs 8–9.

Gå in i rollen Johansson/Linder

Många elever tycker det är svårt att prata inför andra. Ett sätt att öva sig i detta är att läsa upp eller framföra texter som andra skrivit. Detta är huvudsyftet med boken Gå in i rollen. Den innehåller ett tjugotal nyskrivna dialoger som skildrar vardagliga och ungdomsnära händelser. Dialogerna ger också stoff till arbete med exempelvis stilnivåer och ords valörer – särskilt intressant för dig som arbetar med andraspråkselever.

De båda häftena Sätt ord på NO och Sätt ord på SO hjälper eleverna att utöka sitt aktiva ordförråd och ger dem förbättrade möjligheter att klara kunskapskraven i svenska, NO respektive SO. Båda häftena behandlar grundläggande ord som elever möter i NO- och SO-böcker samt olika massmedier. Orden är samlade i olika teman som är vanliga i NO respektive SO, och varje avsnitt innehåller uppgifter av varierande slag.

Stegen Stegen, Tala med texten 1, 96 s

40667755

120:-

Stegen, Tala med texten 2, 96 s

40670281

120:-

Stegen, Sätt ord på Vardagen, 80 s

40674548

108:-

Stegen, Sätt ord på Vardagen, A4-format, 80 s

40675491

108:-

Stegen, Gå in i rollen, 80 s

40668783

108:-

Stegen, Sätt ord på SO, 80 s

40665638

110:-

Stegen, Sätt ord på NO, 80 s

40668790

110:-

Facit finns för utskrift på gleerups.se

25

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 25

2013-12-18 16:50


Sve NSka ExTRA TRÄninG

Läromedel för extra träning. Hos oss på Gleerups hittar du ytterligare material för extra träning. Välj det som passar just din undervisning och dina elever! Du kan använda materialen när du vill och hur du vill. Men framför allt kan du använda dem om och om igen. Ordvalen, Ordvalen NO & TE och Ordvalen SO Marianne Petrén

Praktisk ordkunskap Bayard/Sjöbeck Praktisk ordkunskap är ett fristående övningsmaterial i tre delar där eleverna tränar ordkunskap på ett kreativt sätt. Övningarna utvidgar elevernas ordförråd på olika nivåer. Praktisk ordkunskap 3 passar årskurs 6–7.

Ordvalen, Ordvalen NO & TE och Ordvalen SO är kombinerade ordlistor och arbetsböcker som ger eleverna möjlighet att bygga upp ordförrådet inom vardagliga ämnen och inom NO, teknik och SO så att de lättare kan läsa faktatexter och därmed nå kunskapskraven för ämnena.

Kompisar? Magnus Johansson

Skolfotot Bim Wikström

Kompisar? är en rolig och spännande berättelse om allvarliga saker: vänskap, svek och mobbning. Den som berättar är Robin som är ny i Sverige och som levt gömd i en källare i ett år. Lämplig som underlag för gruppdiskussioner.

Skolfotot är en spännande berättelse om tre kompisar som försöker lösa det spöklika mysteriet med skolfotot. Här finns grundboken med 10 kapitel varvade med läsförståelse och ordkunskap. Plusboken är utökad med övningar i rättstavning och grammatik. Inspirationsboken är ett lärarhäfte med förslag på uppgifter, upplägg med mera.

Krigarprinsessan Josefine Ottessen

Showtime Bim Wikström

Krigarprinsessan är en serie äventyrsböcker med spännande handling som fångar eleverna och leder till riktig läslust. Till serien hör även en studiebok som är kopieringsunderlag.

Berättelsen Showtime utspelar sig i skolmiljö som eleverna känner sig väl hemma i. Tillsammans med sin nya musiklärare sätter de upp en show. Det är vägen dit som vi får följa med dess med- och motgångar.

Ordvalen

Kompisar?, årskurs 6–7

Ordvalen

40671554

71:-

Ordvalen NO & TE

40681973

49:-

40683137

369:-

40681966

49:-

40683120

369:-

Ordvalen NO & TE, 10-pack

Paketpris!

Ordvalen SO Ordvalen SO, 10-pack

Paketpris!

Praktisk ordkunskap 3, årskurs 6–7 Praktisk ordkunskap 3, 64 s

40665195

80:-

Krigarprinsessan, årskurs 6–7 Krigarprinsessan, Paket 1 (4 böcker) Ormen, Sköldmö, Ruslas arv, Krigarliv

40663269

250:-

Krigarprinsessan, Paket 2 (3 böcker) Runmagi, Den blå stenen, Hjärtats krigare

40663276

200:-

Krigarprinsessan, Studiebok, 38 s

40663481

225:-

Krigarprinsessan, Paket 1+2, 7 böcker Paketpris!

40683106

375:-

Kompisar?, Plusbok, 124 s

40664600

79:-

40663597

79:-

Skolfotot, Grundbok, 96 s

40648488

69:-

Skolfotot, Plusbok, 120 s

40648495

76:-

Skolfotot, Inspirationsbok, 32 s

40648501

351:-

Showtime, årskurs 6–7 Showtime, Plusbok, 124 s Skolfotot, årskurs 6–7

26

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 26

2013-12-18 16:50


Ny start 1 och 2 Aspelin/Carlsson

Med Svenskbiten kan du känna dig trygg när du står inför elever med olika bakgrund och förutsättningar. Svenskbiten är ett basläromedel med ett enkelt språk och en långsam progression som gör att alla elever kan lyckas. Varje del består av läsebok, arbetsbok och lärarhandledning. Svenskbiten A1 och A2 hittar du i F–6-katalogen eller på gleerups.se.

Ny start 1 är en läsebok för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa. Materialet är baserat på ordbildmetoden. Ny start 2 är avsedd för elever som nyligen lärt sig läsa. Texterna behandlar vardagsnära teman och utvidgar successivt elevernas ordförråd.

Sve NSka

Svenskbiten B1 och B2 Aspelin/Carlsson

SvEnSkA SOM AnDRASpRåk

ABC för vuxna Eva Thors Ny start – i samhället Aspelin/Carlsson

Ny start – i samhället är en fristående fortsättning på Ny start 1 och 2. Vi får följa bokens huvudpersoner som bl a söker lägenhet, åtgärdar fel i bostaden och sopsorterar. Arbetsboken innehåller aktiverande uppgifter, autentiskt material såsom blanketter och avtal samt hörövningar till varje text. I lärarhandledningen finns bl a ”Testa dig själv” och facit till arbetsbokens uppgifter.

Lyssna på svenska Eva Jönsson Lyssna på mer svenska Margaretha Svensson

ABC för vuxna fungerar trots namnet bra för årskurs 7-9-elever som ska erövra det svenska språket. Pärmen innehåller massor med tips, övningar och fotografier som hjälper lärare och elever i alfabetiseringsundervisningen. Är det dags för nybörjaren att forma sina första bokstäver, eller att i helklass diskutera demokrati och regler i Sverige? Det är bara att ögna igenom registret och bläddra fram till rätt flik.

Svenskbiten B1 och B2 Svenskbiten, Läsebok B1, 56 s

40644510

Svenskbiten, Arbetsbok B1, 72 s

40644527

98:-

Svenskbiten, Lärarhandledning B1, 48 s

40644534

265:-

Svenskbiten, Läsebok B2, 56 s

40644541

149:-

Svenskbiten, Arbetsbok B2, 72 s

40644558

98:-

Svenskbiten, Lärarhandledning B2, 48 s

40644565

265:-

Ny start 1, Läsebok, 48 s

40631862

165:-

Ny start 1, Arbetsbok, 80 s

40631879

160:-

Ny start 1, Lärarhandledning, 60 s

40631886

664:-

Ny start 1, Cd, 1 ex

40649409

510:-

Ny start 2, Läsebok, 52 s

40634962

165:-

Ny start 2, Arbetsbok, 80 s

40634979

160:-

Ny start 2, Lärarhandledning, 64 s

40634986

664:-

Ny start 2, Cd, 1 ex

40649416

530:-

ABC för vuxna ABC för vuxna, Kopieringsunderlag, 224 s + cd

40675552

1 746:-

Lyssna på svenska, Kopieringsunderlag 72 s + cd

40665317

922:-

Lyssna på mer svenska, Kopieringsunderlag 96 s + cd

40675781

922:-

149:-

Ny start 1 och 2

Lyssna på svenska och Lyssna på mer svenska är övningar i hörförståelse. Materialen består av ett häfte med kopieringsunderlag, hörmanus, facit och cd-audio. Lyssna på svenska är indelat i tio områden, med två eller tre svårighetsnivåer inom varje område. Språket är enkelt talspråk som rör vardagsnära ämnen. Eleverna får bland annat träning i att plocka ut viss information från meddelanden i t ex telefonsvarare, högtalare, nyhetssändning, samtal eller att knappa sig fram till myndighet, varuhus etc. Även om materialet är framtaget för SFI, så kan det mycket väl användas av elever på högstadiet som läser svenska som andraspråk.

Lyssna på svenska och Lyssna på mer svenska

27

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 27

2013-12-18 16:51


eNgel Ska BASLÄROMEDEL

Väck läslusten och engagera dina elever!

Helt reviderad!

Hur ser vardagslivet ut i Japan? Vilken dresscode bör gälla i skolan? Med intressanta och aktuella texter blir engelskan levande och fångar elevernas intresse. Happy är ett målinriktat läromedel som hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Materialet gör det enkelt för eleverna att förstå vad de ska lära sig och kontrollera att de faktiskt gjort det.

Mål och motivation Till varje kapitel i Happy finns en checklista med konkreta kunskapsmål som elever själva kan bocka av. Målsidan är dessutom ett bra underlag för såväl utvecklingssamtal som betygssättning. Happy sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. De nya upplagorna av Happy är anpassade till Lgr 11. Öva med glädje I Happy Workbook har vi samlat varierande övningar och kombinerat både nytta och nöje. Här finns både enkla och mer utmanande övningar.

Hela vägen från F–9! Låt Happy hålla samman hela engelskaresan. Happy är en komplett serie för hela låg- mellan- och högstadiet. För dig som undervisar i engelska på åk 6 finns mer information om Happy 6 på gleerups.se.

28

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 28

2013-12-18 16:51


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

eNgel Ska BASLÄROMEDEL

Dina digitala möjligheter med Happy.

Alternativ 1: Bok + webb

På din skola arbetar ni med Happy tryckta böcker. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna i undervisningen. Då väljer du Happy elev- och lärarwebbar.

Alternativ 2: Interaktiv bok

På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du Happy interaktiva böcker.

Är Happy rätt för mig?

• Jag vill ha ett modernt material, anpassat till Lgr 11

• Jag vill ha ett material med digitala möjligheter

• Jag söker ett målinriktat läromedel som hjälper både mig och eleverna att följa kunskapsutvecklingen

• Jag vill ha välskrivna texter som engagerar och väcker läslust

• Jag vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar den behöver

29

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 29

2013-12-18 16:51


eNgel Ska BASLÄROMEDEL

Happy – del för del. Happy Year 6 Happy finns även för dig som undervisar i årskurs 6. Här hittar du bland annat nyttiga bedömningsmatriser framtagna i enlighet med betygskraven för Lgr 11. Extratexterna i Happy Textbook består av en följetong i nio spännande avsnitt. Läs mer om Happy Year 6 på gleerups.se

Textbook Year 7–9 Författare Lennart Peterson/Chris Sutcliffe/Kjell Johansson/ Kristina Bergman Varje kapitel i Happy Textbook inleds med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan följer texter på tre svårighetsnivåer; A, B, C och varje kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som t ex en sång, roliga historier eller en seriestrip.

Workbook Year 7–9 Författare Lennart Peterson/Chris Sutcliffe/Kjell Johansson/ Kristina Bergman Varje Happy Workbook består av övningar till alla kapitel i Happy Textbook. Här hittar du extra hörförståelse, skrivövningar, kommunikativa övningar och mycket mer. Grammatiken hittar du längst bak i ett separat kapitel.

Nyhet

Text- & Workbook, Interaktiv bok Year 7–9 Författare Lennart Peterson/Chris Sutcliffe/Kjell Johansson/ Kristina Bergman I den interaktiva elevboken inleds varje kapitel med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan följer texter på tre svårighetsnivåer; A, B, C och varje kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som till exempel en sång, rolig historia eller seriestrip. I boken finns även skönlitterära texter mellan de olika kapitlen för att förstärka läsandet ännu mer. Till alla texterna finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Efter varje text finns en stor mängd interaktiva övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten. Här kan eleven till exempel arbeta med grammatiken genom att först titta på ”grammatikfilmer” för att sedan arbeta med grammatikövningar. I den interaktiva lärarboken hittar du, förutom allt som finns i elevboken, även en mängd arbetsblad och prov i pdf-format, lektionstips och facit. Här finns också två mocktests baserade på nationella prov.

Ur Textbook Year 7

30

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 30

2013-12-18 16:51


eNgel Ska BASLÄROMEDEL

elev- och lärarwebbar Year 7–9 Författare Lennart Peterson/Chris Sutcliffe/Kjell Johansson/ Kristina Bergman Happy Year 7-9 Elevwebb är elevens komplement till Happy Textoch Workbook. I elevwebben finns extra material som hjälper eleven i sina studier med engelska på egen hand. Elevwebben innehåller:

Nyhet

• Självrättande extra övningar som ger eleverna möjligheter att öva mer och befästa kunskaperna • Skrivbara pdf:er som eleverna kan arbeta med på direkt på skärmen • Presentationer som kan användas som introduktion till varje kapitel • Grammatikfilmer som går igenom ett moment i taget, och som följs av interaktiva övningar för att befästa de grammatiska kunskaperna • Ljudfiler till samtliga texter och hörövningar Happy Year 7-9 Lärarwebb är en digital lärarhandledning och lärarens komplement till Happy Text- och Workbooks. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben. Dessutom innehåller lärarwebben: • Final Tests efter varje kapitel • Två övningsprov baserade på de nationella proven. Kan tas fram av läraren för att testa eleverna lite mer allmänt • Facit till Happy Workbook, extra övningar och samtliga tester Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Hefty Year 7 Författare Kjell Johansson/Lennart Peterson Hefty Year 7 är en kopieringspärm för alla elever som vill eller behöver öva mer. Ett flexibelt material som underlättar individuell anpassning av undervisningen utifrån elevernas olika behov. Eleverna arbetar med övningar som inkluderar färdigheterna Reading, Vocabulary, Writing and Speaking.

Cd Year 7–9 Författare Lennart Peterson/Chris Sutcliffe/Kjell Johansson/ Kristina Bergman Till läromedelspaketet hör också cd-boxar. Här finns alla texterna, sångerna, hörövningarna och uttalsövningarna samlade under respektive tema.

Handy Helper Year 7–9 Författare Lennart Peterson/Chris Sutcliffe/Kjell Johansson/ Kristina Bergman Handy Helper är läromedlets tryckta lärarhandledning. Den finns även i en digital version i form av Happy Lärarwebb. Här har vi samlat allt som hjälper dig att göra din undervisning omväxlande och stimulerande. Utöver innehållet i en traditionell lärarhandledning finns tips på UR-program, förslag på filmer, manus till teaterpjäser, övningar, sånger och mycket mer. Sist i Handy Helper finns facit till Happy Workbook och övningarna i Handy Helper.

Happy, årskurs 6 Happy, Textbook Year 6

40674777

Happy, Workbook Year 6

40675576

98:-

Happy, Teacher’s guide Year 6

40675583

675:-

98:-

Happy, Texts and Listening Activity Cd Year 6

40677211

545:-

Happy, Lärarwebb 6, individlicens 12 mån

40681881

325:-

Happy, Textbook Year 7, 2:a uppl, 136 s

40676924

125:-

Happy, Workbook Year 7, 2:a uppl, 144 s

40677600

98:-

Happy, Cd Year 7, 2:a uppl.

40676931

998:-

Happy, Elevwebb 7, 2:a uppl, individlicens 12 mån

40677730

25:-

Happy, Lärarwebb 7, 2:a uppl, individlicens 12 mån

40677723

325:-

Happy, Handy Helper Year 7, 2:a uppl, ca 228 s

40677396

998:-

Happy, Hefty Year 7

40684288

1 028:-

Happy, Textbook Year 7, 2:a uppl, 25 ex +Happy Workbook Year 7, 25 ex +Lärarwebb 7, individlicens 12 mån Paketpris!

40680945

5 495:-

Happy, Interaktiv elevbok 7, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40682598

99:-

Happy, Interaktiv lärarbok 7, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40682635

395:-

Happy, Textbook Year 8, 2:a uppl,136 s

40677594

125:-

Happy, Workbook Year 8, 2:a uppl, 144 s

40677617

98:-

Happy, Cd Year 8, 2:a uppl*

40677624

998:-

Happy, Handy Helper Year 8, 2:a uppl, 198 s

40677648

998:-

Happy, Elevwebb 8, individlicens 12 mån

40677754

25:-

Happy, Lärarwebb 8, individlicens 12 mån

40677747

325:-

Happy, Interaktiv elevbok 8, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40683625

99:-

Happy, Interaktiv lärarbok 8, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40683649

395:-

Happy, Textbook Year 9, 2:a uppl, 144 s

40677655

125:-

Happy, Workbook Year 9, 2:a uppl, 144 s

40677662

98:-

Happy, Cd Year 9, 2:a uppl

40677679

P 998:-

Happy, Elevwebb 9, individlicens 12 mån

40677785

25:-

Happy, Lärarwebb 9, individlicens 12 mån

40677761

325:-

Happy, Handy Helper Year 9, 2:a uppl, ca 198 s

40677686

P 998:-

Happy, Interaktiv elevbok 9, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40679307

99:-

Happy, Interaktiv lärarbok 9, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40679314

395:-

Happy, årskurs 7

Happy, årskurs 8

Happy, årskurs 9

P=preliminärt pris

31

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 31

2013-12-18 16:51


eNgel Ska BASLÄROMEDEL

Uttrycksförmågan utvecklar vi tillsammans med andra!

Nyhet

Output ger eleverna utökad möjlighet att utveckla den egna uttrycksförmågan. Det vill säga sin output. Det handlar om att eleverna görs medvetna om att det finns ett samband mellan det de lär in, det de läser och lyssnar till – och det de själva kan uttrycka sig med. Sambandet mellan deras input och output om man så vill. Omvärlden förändras och engelskan är allt mer närvarande i vår vardag, både som arbetsverktyg och på fritiden. Detta tar Output fasta på genom ett nytt och pedagogiskt sätt som möter skolans moderna kravbild.

Input och Output I Output används termerna input och output. Input är när eleverna läser olika typer av texter och lyssnar till engelska och uttryck. Output är elevernas egen produktion, skriftlig och muntlig aktivitet i olika former. I serien Output rankas elevernas output högt! Vi vill betona hur viktig elevernas egen produktion är för inlärningen genom ett stort antal produktiva övningar och med en fast struktur på det muntliga och skriftliga arbetet. Genom att betona produktion och förklara sambandet input-output för eleverna, ökar motivationen att läsa, lyssna, lära ord och fraser och träna grammatik. Feedback och bedömning Output ger dig som lärare allt upptänkligt stöd, från planering och genomförande till betygsättning. I Output hittar du färdiga prov, feedback-underlag och matriser och du får du hjälp med både den formativa och den summativa bedömningen. Med Output ges elever på alla nivåer chans att arbeta på en passande svårighetsnivå och därmed nå bättre resultat och betyg.

32

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 32

2013-12-18 16:51


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

eNgel Ska BASLÄROMEDEL

Dina digitala möjligheter med Output.

Alternativ 1: Bok + webb

På din skola arbetar ni med Output tryckta böcker. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna i undervisningen. Då väljer du Output elev- och lärarwebb.

Alternativ 2: Interaktiv bok

På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du Output interaktiv bok.

Är Output rätt för mig?

• Jag vill ha ett läromedel där jag kan arbeta mycket med kommunikation i undervisningen • Jag vill ha ett läromedel med stora möjligheter att öva upp skrivförmågan • Jag vill på ett enkelt sätt kunna

samarbeta med andra ämnen i ämnesgemensamma projekt • Jag vill ha möjlighet att arbeta med samma texter och övningar, men på en enklare nivå för elever som behöver extra stöd (Output Text- & Workbook Light)

• Jag vill ha ett läromedel som stöder mig i arbetet med planering och bedömning • Jag vill ha möjlighet att arbeta med både tryckta böcker och digitala läromedel

33

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 33

2013-12-18 16:51


eNgel Ska BASLÄROMEDEL

Interaktiv bok 7 Författare Kjell Johansson/Åsa Ornblad/Bryan Stephens Den interaktiva boken Output 7 består av 5 kapitel med olika teman. Här finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen vilket ger eleverna möjlighet att lyssna på och förstå olika dialekter. Texterna integreras dessutom med interaktiva övningar där eleverna befäster sina språkkunskaper. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt en mängd arbetsblad och prov i pdf-format, lektionstips och facit.

Textbook 7 Författare Kjell Johansson/Åsa Ornblad/Bryan Stephens Output Textbook 7 består av 5 kapitel med texter i olika svårighetsgrader och i olika genrer. Boken tar upp många angelägna ämnesområden från olika delar av världen, och ger stora möjligheter till samverkan med andra ämnen. Allt fler lärare efterfrågar bättre resultat för eleverna. De fyra förmågorna sätter vi därför främst och utrymmet för detta dominerar. Allt arbete ska syfta till att träna upp elevernas tal- och skrivförmåga samt deras hör- och läsförståelse. Output erbjuder en lång rad varierade övningar inom de här områdena. ”Tala och skriva” betonas och råd och strategier för hur man med hjälp av genretänkande tränar upp sin skriftliga och muntliga förmåga finns i böckerna. Ur Output 7 Textbook

Workbook 7 Författare Kjell Johansson/Åsa Ornblad Output Workbook består av en mängd olika övningar som befäster kunskaperna till texterna i Textbook. Här hittar du ordinlärnings, läsförståelse-, hörförståelse- och skrivuppgifter. En del av det användbara material som brukar finnas i lärarboken har vi flyttat till Workbook, så att eleverna kan börja jobba utan att vara beroende av stenciler. Övningarna uppmuntrar eleverna att diskutera, arbeta i par och grupp kring uppgifter och ge kamratrespons på hur det gått. I Workbook finns en skrivarkurs i olika genrer och med stegvis progression som tränar elevernas skrivförmåga, och gör dem ”genremedvetna”, något som skapar större bredd i tal och skrift. De längre skrivövningarna sker i genreform och avslutas med en formativ kamratbedömning. Ur Output 7 Workbook

Text- & Workbook, l ight Författare Kjell Johansson/Åsa Ornblad/Bryan Stephens Output Text- & Workbook, Light är en allt-i-ett bok med samma texter och övningar som i Textbook och Workbook men förenklade för elever som behöver extra stöd.

elev- och lärarwebb

Output Year 7, årskurs 7–9 Output 7, Textbook, 136 s

Författare Kjell Johansson/Åsa Ornblad Output Elevwebb är elevens komplement till Output Text- och Workbook. Elevwebben innehåller bl a:

Output 7, Textbook 7 25 ex +Workbook 7, 25 ex +Lärarwebb 7, individlicens 12 mån

40676849

139:-

Paketpris! 40683182

5 495:-

Output 7, Workbook, 156 s

40676856

105:-

• Skrivbara pdf:er som kan göras direkt på skärmen av eleverna

Output 7, Cd

40685162 P 1045:-

• Färdiga prov, feedback-underlag, matriser

Output 7, Text- & Workbook, Light, 176 s

40684295 P

185:-

Output 7, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40685148 P

325:-

Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben. Dessutom innehåller lärarwebben färdiga prov, feedback-underlag, matriser och extra stöd för dig i din undervisning och kring formativ och summativ bedömning.

Output 7, Elevwebb, individlicens 12 mån

40685155 P

25:-

Output 7, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40683656

99:-

Output 7, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40683663

395:-

Output Year 8 och Year 9 utkommer 2014/2015. P=preliminärt pris

34

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 34

2013-12-18 16:51


Håll koll på det senaste inom ditt ämne. Prenumerera på vårt nyhetsbrev på gleerups.se!

35

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 35

2013-12-18 16:51


eNgel Ska BASLÄROMEDEL

Top Up – allt-i-ett-böcker för elever som behöver stärka sin engelska. Har du elever som behöver extra stöd? Med Top Up får de den hjälp de behöver. Författaren John McClintock har utvecklat de goda idéerna från Challenge Easy Version, som under många år varit ett uppskattat material för elever i denna målgrupp.

Top Up 1–3, inklusive elev-cd John McClintock

Ur Top Up 3, Elevbok

Top Up 1–3 är allt-i-ett-böcker med tjugo kapitel i varje bok. Texterna är intressanta och spännande – specialskrivna för elever som behöver extra stöd. Övningarna är många och omväxlande. Grammatiken är tydlig och befäster baskunskaperna. På tillhörande lärar-cd finns alla texter samt hörförståelseövningar. Teacher’s Guide innehåller bl a facit till övningarna i elevboken, test, kopieringsunderlag samt cd-skiva med alla hörförståelseövningar.

Ur Top Up 3, Elevbok

Top Up 1, årskurs 7 Top Up, Elevbok, inkl elev-cd,152 s

40647214

189:-

Top Up, Lärar-cd

40652430

685:-

Top Up, Teacher’s Guide

40665652

959:-

Top Up, Elevbok, inkl elev-cd, 152 s

40652263

189:-

Top Up, Lärar-cd

40661005

795:-

Top Up, Teacher’s Guide

40665669

959:-

Top Up, Elevbok, inkl elev-cd, 152 s

40661012

189:-

Top Up, Lärar-cd

40661029

795:-

Top Up, Teacher’s Guide

40665676

959:-

Top Up 2, årskurs 8

Top Up 3, årskurs 9

36

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 36

2013-12-18 16:51


eNgel Ska

Reparera engelskan med interaktiv DAISY!

ExTRA TRÄninG

Reparationskurs engelska är ett flexibelt material framtaget för alla som behöver hjälp att klara kunskapskraven för årskurs 9 och gå vidare till gymnasiestudier, samt för de elever som följer gymnasiets Introduktionsprogram. Finns sedan tidigare som kopieringspärm och nu även som en webbtjänst med interaktiv DAISY.

Nyhet

Interaktiv DAISY Karin Holmberg

Kopieringspärm Karin Holmberg

Reparationskurs engelska som Interaktiv DAISY är ett helt unikt läromedel för att reparera kunskaperna i engelska som är framtaget med produktionsstöd från Specialpedagogiska myndigheten. Den interaktiva DAISY:n erbjuder inspelat ljud, textföljning, självrättande övningar och diagnosformer för läraren. Övningarna finns i tre svårighetsnivåer med “checkpoints” och sammanfattningstest. Reparationskurs engelska interaktiv DAISY ger eleverna möjligheter att öva alla färdigheter – inklusive Listening, som nu finns med i materialet. Ett stort urval övningstyper där man bland annat kan matcha, välja eller skriva fritt, gör att eleverna får motivation av att arbeta med ett omväxlande och pedagogiskt material. Den multifunktionella DAISY-spelaren lämpar sig speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, synskadade elever och elever med funktionshinder. Läraren har en egen administrationspanel där man kan hantera elever, grupper, klasser och andra lärare, samt styra vilka övningar som ska vara självrättande och vilka som ska rättas av läraren. Möjligheten att skicka feedback och hämta rapporter finns också.

Ett flexibelt material framtaget för att reparera de luckor elever kan ha i sin kunskapsbank i engelska. Kopieringsmaterialet ger eleverna möjlighet att arbeta metodiskt med övningar som inkluderar färdigheterna Vocabulary, Speaking, Writing, Grammar och Reading, samt ett National Test som liknar ett riktigt nationellt prov i Engelska steg 5. Materialet har en progression i svårighetsgrad och är därför uppdelat i tre nivåer. I slutet av varje nivå finns ett självtest, “checkpoint”, som kollar av att eleverna har tillgodogjort sig tillräckligt mycket för att gå vidare till nästa nivå. När eleverna har arbetat sig igenom materialet och klarat sista ”checkpoint” samt National Test i slutet av pärmen är de väl förberedda inför gymnasiets nationella kurs Engelska steg 5.

Reparationskurs engelska

Är Reparationskurs engelska rätt för mig?

Interaktiv Daisy, Webbtjänst, skollicens 12 mån

40680778

650:-

Kopieringspärm, 182 s

40672193

1 295:-

• Jag vill ha ett flexibelt material som passar elevernas individuella behov

• Jag söker ett tydligt, metodiskt och praktiskt läromedel för Introduktionsprogrammet

• Jag vill arbeta med övningsmaterial baserat på riktiga nationella prov

• Jag önskar ett läromedel med en tydlig progression i svårighetsgrad och verktyg för att kontrollera elevernas framsteg

• Jag har elever som behöver träna vissa moment inför Engelska steg 5

• Jag har elever med lässvårigheter som skulle ha nytta av självrättande övningar med inspelat ljud och textföljning 37

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 37

2013-12-18 16:51


easy english

ExTRA TRÄninG

eNgel Ska

Easy English – basically. Karin Danielsson

a or an a apple an

a or an

a boat an

a bike an

a eye an

a banana an

a umbrella an

a fish an

a ear an

a car an

a bus an

a ant an

a frog an

a ice-cream an

a egg an

a spider an

a ambulance an

a flower an

a ball an

a bird an

a plane an

an apple

Easy English är ett grundläggande material i sex svårighetsnivåer för de elever som behöver repetera baskunskaperna i engelska. Här får eleverna träna engelska på sin egen nivå. Textmängden, ordförrådet och grammatiken ökar gradvis för varje häfte.

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Grammar Check Jonas Thun

Paketpris!

Easy English 2, Övningshäfte, 32 s Paketpris!

Easy English 3, Övningshäfte, 32 s Easy English 3, Övningshäfte, 10 ex

Paketpris!

Easy English 4, Övningshäfte, 32 s Easy English 4, Övningshäfte, 10 ex

Paketpris!

Easy English 5, Övningshäfte, 32 s Easy English 5, Övningshäfte, 10 ex

Paketpris!

Easy English 6, Övningshäfte, 32 s Easy English 6, Övningshäfte, 10 ex

Gleerups Engelska Basgrammatik tar upp och förklarar grundläggande grammatiska begrepp och funktioner. Till Basgrammatik finns även ett övningshäfte.

Grammar Check, årskurs 6–9/Gy

Easy English, årskurs 4–9 Easy English 1, Övningshäfte, 32 s

Easy English 2, Övningshäfte, 10 ex

7

Gleerups Engelska Basgrammatik Christer Johansson

Grammar Check hjälper eleven att bygga sitt språkpussel. Översättningsmeningarna i Grammar Check är uppbyggda med en progression som visar språket i ett sammanhang och får eleven att använda sin grammatiska kunskap. Pärmen innehåller kopieringsunderlag på nio nivåer. Varje nivå består av sex övningsunderlag som tränar de olika grammatiska momenten i meningar. I pärmen finns också tre extranivåer med översättningsmeningar av varierande svårighetsgrad. Pärmen avslutas med kopieringsunderlag med viktiga ord och vanliga misstag, samt facit. Kopieringsunderlagen kan användas som övningar, som diag-noser i IUP eller som bedömningsgrundande prov.

Easy English 1, Övningshäfte, 10 ex

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Paketpris!

40652485

61:-

40666055

539:-

40652690

61:-

40666062

539:-

40664914

61:-

40666079

539:-

40664921

61:-

40666086

539:-

40669063

61:-

40669087

539:-

40669070

61:-

40669094

539:-

Grammar Check, Kopieringspärm, inkl facit, 97 s

40651181

922:-

Gleerups Engelska Basgrammatik, årskurs 6–9/Gy Gleerups Engelska Basgrammatik, Inbunden, 80 s

40637390

199:-

40637505

599:-

Gleerups Engelska Basgrammatik, Övningsbok, 72 s, 5 ex

38

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 38

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk

Mattevalet som dina elever har nytta av under hela sin skoltid! Prima matematik, Prima Formula och Formula bygger på samma pedagogiska tanke och följer alla samma upplägg. Tillsammans sträcker de sig från F-klass till årskurs 9, vilket betyder att dina elever kommer att känna igen sig från stadium till stadium.

Årskurs 7–9

Årskurs 4–6

Årskurs f –3

3 bra skäl att välja Prima, Prima Formula och Formula:

1. Genom att bryta ner innehållet i Lgr 11 till enkla, handfasta delmål har vi gjort det enkelt för dig att följa, och säkra, elevernas utveckling. 2. Med laborationer och gemensamma aktiviteter uppmuntras eleverna att tänka självständigt och i samspel med andra ”prata matematik”. 3. Sammanfattande diagnoser och uppföljningsövningar av olika svårighetsgrad gör det enkelt att ge varje elev exakt det stöd han eller hon behöver.

39

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 39

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk BASLÄROMEDEL

Formula – bra formel för bättre resultat.

Helt reviderad!

Grundtanken med Formula skulle kunna sammanfattas så här: Elever som förstår vad de ska lära sig har lättare att lyckas. Och elever som blir medvetna om matematiska mönster och samband, samt aktivt tränas i att beskriva metoder och strategier, utvecklar sina matematiska förmågor och får bättre förståelse för de matematiska begreppen.

Anpassa undervisningen till varje elev Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 7–9 som är helt reviderad och anpassad till Lgr 11. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter och övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula får eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina matematiska förmågor och det är enkelt att individanpassa undervisningen. Formula har tydliga målbeskrivningar till varje kapitel. Regelbundna och täta avstämningar Både skolverk och forskare är eniga: regelbundna bedömningar av elevernas kunskaper ger möjlighet till snabbare feedback och bidrar till ett bättre lärande. Med hjälp av Formula leds lärare och elev framåt i matematiken steg för steg. I Formula har varje kapitel två minidiagnoser och en kapiteldiagnos som underlättar återkoppling och gör det lättare att följa elevens matematiska kunskapsutveckling.

40

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 40

2013-12-18 16:52


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

MaTeMaTIk BASLÄROMEDEL

Dina digitala möjligheter med Formula.

Alternativ 1: Bok + webb

På din skola arbetar ni med Formula tryckta böcker. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna i undervisningen. Då väljer du Formula elev- och lärarwebbar.

Alternativ 2: Interaktiv bok

På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du Formula interaktiva böcker.

Är Formula rätt för mig?

• Jag söker en målrelaterad matematikbok som lever upp till den nya kursplanen

• Jag vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar

• Jag vill att eleverna blir aktivt medvetna om mönster och samband i matematiken

• Jag söker ett material som hjälper till att driva utvecklande, matematiska samtal i klassen

• Jag vill individanpassa undervisningen, och ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han/hon behöver • Jag vill ha ett läromedel med stora, digitala möjligheter 41 41

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 41

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk

Formula – del för del.

BASLÄROMEDEL

f örfattare Gert Mårtensson/Bo Sjöström/Petra Svensson

elevböcker 6–9 Elevböckernas välstrukturerade och pedagogiska upplägg lotsar eleverna genom de olika momenten. Övningsuppgifter varvas med praktiska aktiviteter, problemlösningsuppgifter och reflekterande frågor som hjälper eleverna att utveckla olika begrepp, metoder och samband. Diagnoser följs av individanpassad träning i olika spår.

Nyhet

Repetitionsavsnitt, kluriga utmaningar, blandade provuppgifter från tidigare nationella prov och internationella test ingår också så att materialet tillgodoser olika elevers och lärares behov och önskemål. Alla elevböcker avslutas med läxor samt facit. I de nya upplagorna av Formula portioneras stoffet ut i mindre delar och följs upp av tätare avstämningar än tidigare. Upplägget gör det enklare för eleven att följa sin egen utveckling och underlättar för dig att individanpassa undervisningen.

Varje kapitel har en ingressida med en målbeskrivning där eleverna ser vilka mål de ska ha uppnått efter kapitles slut (ur Formula 7).

Uppgifter för repetition finns i varje kapitel (ur Formula 8).

Nyhet

Aktiviteter är praktiska övningar som hjälper eleverna att upptäcka och utveckla begrepp, metoder och samband (ur Formula 7).

Det finns alltid ”något extra” att sätta i händerna på elever som arbetar snabbt eller söker extra utmanande uppgifter (ur Formula 8).

Sammanfattning av kapitlet (ur Formula 7).

42

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 42

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk

Diagnos I varje kapitel finns tre avstämningstillfällen i form av två minidiagnoser och en avslutande kapiteldiagnos (ur Formula 9).

Problemlösning ”Eleven ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik…” står det i kursplanen. I Formula finns särskilda sidor som tränar och utvecklar elevernas problemlösande förmåga.

BASLÄROMEDEL

Tänk efter I Tänk efter har vi samlat uppgifter som är lämpliga att diskutera och där eleverna kan arbeta med förmågorna.

Vi är mycket nöjda med Formula på vår skola! Vi tycker att den på ett tydligt och bra sätt speglar intentionerna i Lgr 11, med en hel del tips, ”aktiviteter” och övningar som uppmanar till en diskuterande och analyserande undervisning där eleverna inte bara sitter individuellt och löser uppgifter, utan uppmuntras att delta aktivt i ett matematikkunskapande som troligen leder till att djupare befästa kunskaper och färdigheter. Maria Forss, lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik, åk 6-9, Vannhögskolan, Trelleborg

elevwebb 7–9 Formula Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken. I elevwebben finns material som hjälper elever när de lär sig matematik på egen hand. Elevwebben innehåller: • Filmade teorigenomgångar som hjälper till att ge en grundläggande förståelse för kapitlens innehåll. När läraren inte finns till hands kan eleven se och lyssna på dessa genomgångar om och om igen. Filmerna är utmärkta verktyg i det flippade klassrummet • Självrättande övningar för att testa begreppsförståelse och procedurförmåga. Eftersom resultatet sparas och kan ses av både läraren och eleven själv, blir övningarna ett viktigt verktyg i den formativa bedömningen

Lgr 11-anpassade prov med bedömning

l ärarwebb 7–9 Formula Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben, det vill säga filmade teorigenomgångar och självrättande övningar. Dessutom innehåller lärarwebben: • Prov med bedömningsanvisningar och matris • Extra träningsuppgifter för färdighetsträning Du som lärare behöver en egen licens till lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever. 43

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 43

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk BASLÄROMEDEL

Formula – del för del. Interaktiva böcker 7–9 Den interaktiva boken är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. I den interaktiva elevboken finns de unika och omtyckta teorigenomgångarna som tidigare funnits på dvd-skivan i anslutning till de moment där de hör hemma. Det gör det extra lätt och smidigt för eleven att kunna ta del av relevant teorigenomgång. Utmärkta verktyg för dig som vill flippa ditt klassrum. Till varje kapitel finns interaktiva, självrättande frågor av ”snabbkoll”karaktär. Frågorna omfattar såväl begrepp som huvudräkning och andra enklare beräkningar. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken, men också extramaterial i form av prov med bedömningsanvisningar och extra övningsblad.

Nyhet

f ormula Bas övningspärmar 7–9 I övningspärmarna finns en mängd extramaterial, främst för elever som har svårt att klara matematiken. Kopiera hela eller valda delar, och sätt samman individuella arbetshäften till de elever som behöver extra träning. Eleverna arbetar direkt på sidorna och behöver inget separat räknehäfte. Tillsammans med teorigenomgångarna i elevwebben blir baspärmenens övningar ett starkt stöd för elevernas utveckling i matematik.

Paketpris 5 290:25 ex Formula 7 elevbok +25 ex Elevwebb individlicens 12 mån + Lärarwebb individlicens 12 mån Ord. pris 6 225:-

Prima Formula, årskurs 6

Formula, årskurs 8

Prima Formula 6, Elevbok, 252 s, inkl dvd

40682406

215:-

Formula 8, Elevbok, 2:a uppl, 344 s

40682444

Prima Formula 6, Lärarhandledning, 242 s

40685179

798:-

Formula 8, Elevwebb, individlicens 12 mån

40685575

25:-

Prima Formula 6, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40678539

595:-

Formula 8, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40685582

225:-

Prima Formula 6, Facit

40681911

175:-

Formula 8, Bas, Pärm, 118 s

40671356

1 135:-

Formula 8, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40683489

75:-

Formula 8, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40683496

295:-

Formula 9, Elevbok, ca 304 s, inkl dvd

40684264

P 221:-

Formula 9, Elevwebb, individlicens 12 mån

40678553

25:-

Formula 9, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40678560

225:-

Formula 9, Bas, Pärm, 118 s

40671363

1 135:-

Formula 9, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40679284

75:-

Formula 9, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40679291

295:-

Formula, årskurs 7 Formula 7, Elevbok, 2:a uppl, 392 s

40677358

215:-

Formula 7, Elevwebb, 2:a uppl, individlicens 12 mån

40682192

25:-

Formula 7, Elevbok 7, 25 ex +Elevwebb 7, 25 ex individlicens 12 mån Paketpris! 40678713 +Lärarwebb 7, individlicens 12 mån

5 290:-

Formula 7, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40683441

225:-

Formula 7, Bas, Pärm, 118 s

40671349

1 135:-

Formula 7, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682383

75:-

Formula 7, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682390

295:-

215:-

Formula, årskurs 9

P=preliminärt pris. Licenser för Formula interaktiva böcker finns även för 36 mån.

44

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 44

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk

I Mattegruvan går matematik och språk hand i hand.

BASLÄROMEDEL

Mattegruvan tar hänsyn till de matematiska kunskaper och erfarenheter som finns i det mångkulturella klassrummet – ett omtyckt läromedel för elever som studerar matte samtidigt som de lär sig det svenska språket. Serien riktar sig främst till förberedelseklasser i årskurs 4–7 och den tidigare delen av den grundläggande vuxenutbildningen, men vänder sig också till alla dem som behöver bygga upp det språk som behövs för att studera matematik.

Mattegruvan Lärarhandledning Svensson/Svensson

Mattegruvan Grundbok Svensson/Svensson

Grundboken är tänkt för genomgång av matematik och språkliga begrepp. Efter att ha arbetat med Mattegruvan har eleverna fått kunskaper både när det gäller de matematiska momenten och de språkliga begrepp som är nödvändiga i anslutning till varje moment. I lärarhandledningen finns metodiska anvisningar och konkreta övningar. Varje kapitel innehåller jämförelser mellan matematiska begrepp och skrivsätt i Sverige och i andra kulturer. Fördiagnoser, diagnoser och enkla matematiska spel finns som kopieringsunderlag.

Mattegruvan Övningsbok nivå 1 och 2 Svensson/Svensson

I övningsböckerna får eleverna träna mer för att befästa begreppen. Övningsbok 1 innehåller övningar på en lägre nivå än Övningsbok 2. Ur Mattegruvan Övningsbok 1

Mattegruvan Fbk 4–7, GrundVux Mattegruvan, Grundbok, 2:a uppl, 148 s

40646231

179:-

Mattegruvan, Övningsbok 1, 2:a uppl, 64 s

40646491

102:-

Mattegruvan, Övningsbok 2, 2:a uppl, 64 s

40646507

102:-

Mattegruvan, Lärarhandledning, 2:a uppl, 94 s

40646514

819:45

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 45

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk BASLÄROMEDEL

Matteresan – unik matematik för särskolan. Nyhet

Matteresan är ett helt nytt matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Det är framtaget i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten och är unikt för målgruppen. Tidigare har äldre elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre elever eller till lärares egenproducerade läromedel, men med Matteresan får de äldre eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel.

Anpassad till målgruppen Elever med särskoleundervisning har ofta varierande kunskaper. Därför är de olika delarna i Matteresan, beroende på elevens individuella matematikkunskaper, även lämpliga för vissa elever i tidigare eller senare årskurser. För att passa målgruppen är sidorna tydliga och luftiga. Dessutom skriver eleverna direkt i böckerna vilket också hjälper eleverna att fokusera. Varje kapitel inleds med en målbeskrivning och en lista på matematiska begrepp som eleverna kommer att möta i kapitlet. Målbeskrivningarna hjälper eleverna att förstå vad som förväntas av dem i varje kapitel. Matteresan 1–6 har utvecklats och anpassats efter läroplanen för grundsärskolan 2011, men kan även användas för svagpresterande elever utanför grundsärskolan.

46

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 46

2013-12-18 16:52


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

MaTeMaTIk

Matteresan – del för del.

BASLÄROMEDEL

g rundböcker Författare Erika Tengrud I Matteresan ingår sex grundböcker, där bok 1 i första hand är tänkt att användas på höstterminen i åk 7 och bok 2 på vårterminen. Bok 3 och 4 är till åk 8 och bok 5 och 6 till åk 9. För att passa målgruppen är sidorna tydliga och luftiga. Dessutom skriver eleverna direkt i böckerna vilket också hjälper eleverna att fokusera. Varje kapitel inleds med en målbeskrivning och en lista på matematiska begrepp som eleverna kommer att möta i kapitlet. Målbeskrivningarna hjälper eleverna att förstå vad som förväntas av dem i varje kapitel.

Med bild, text och enkla faktarutor förklaras olika begrepp som eleverna kan möta i kapitlet.

I Matteresan får vi följa eleverna i en klass som i bok 1 och 2 åker på klassresa till Göteborg. I bok 3 och 4 är klassen i Malmö och i bok 5 och 6 är klassen i Stockholm.

elevwebb Matteresan Elevwebb är elevens komplement till boken. I elevwebben hittar du: • Övningar i två nivåer direkt kopplade till målen i grundböckerna • Grundböckernas målsidor

Sidorna är enkla och lättöverskådliga och eleven skriver sina svar direkt i boken.

• Matteordlistor Matteresan Elevwebb gör matematikundervisningen mer variationsrik samt ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.

l ärarwebb Matteresan Lärarwebb är lärarens komplement till boken. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben, dvs övningar kopplade till målen i grundböckerna, målsidorna, matteordlistorna samt faktarutorna kopplade till ljudfiler. Dessutom innehåller lärarwebben: • Kortfattad lärarhandledning • Facit • Grundböckernas målsidor och ordlistor att visas med projektor • Övningar för interaktiv skrivtavla kopplade till grundböckernas innehåll Du som lärare behöver en egen licens på lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever. Matteresan, årskurs 7–8 Matteresan 1

40680648

195:-

Matteresan 2

40680655

195:-

Matteresan, Elevwebb 1–2, individlicens 12 mån

40678188

25:-

Matteresan, Lärarwebb 1–2, individlicens 12 mån

40678171

295:-

Matteresan 3

40678072

195:-

Matteresan 4

40678089

195:-

Matteresan, Elevwebb 3–4, individlicens 12 mån

40678201

25:-

Matteresan, Lärarwebb 3–4, individlicens 12 mån

40678195

295:-

Elev- och lärarwebbar till Matteresan utkommer hösten 2014. Matteresan 5-6 är för åk 9 är under produktion och utkommer våren 2015.

47

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 47

2013-12-18 16:52


MaTeMaTIk ExTRA TRÄninG

Repstegen – träning ger färdighet. Repstegen är ett diagnos- och träningsmaterial som omfattar den grundläggande matematiken för årskurs 2–6. Materialet lämpar sig väl för elever på högre stadier som behöver reparera brister i grunderna men är även lämpligt att använda som repetition inför de nationella proven.

Repstegen – Taluppfattning 0–100 Bjerborn/Wiedling-Fernandes

Repstegen – Räknesätten 1, 2 och 3 Per Måsbäck

I Repstegen Taluppfattning 0–100, finns uppgifter för att skapa förståelse för sambandet mellan tal och antal och förförståelse för räknesätten.

De här tre häftena i serien omfattar de fyra räknesätten. Tydliga genomgångar steg för steg med tillhörande övningsuppgifter av de grundläggande färdigheterna i addition, subtraktion, multiplikation och division var för sig. Ökande svårighetsgrad i häfte 2 och 3.

Repstegen – Taluppfattning positionssystemet Bjerborn/Wiedling-Fernandes

Repstegen – enheter & Repstegen – Tid Richard Ahlberg

Repstegen Taluppfattning positionssystemet, ger en grundläggande förståelse för siffrornas placering och värde i ett tal. För att nå en god taluppfattning uppmanas eleverna också att parallellt arbeta med lämpligt laborativt material.

En grundlig genomgång av de olika enheterna för längd, vikt och volym. Träning av att uppskatta, omvandla och räkna med olika enheter. När det gäller tid, tränas allt från enkla tidsberäkningar med år, månader och dagar till svårare beräkningar mellan olika klockslag.

48

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 48

2013-12-18 16:53


Repstegen – Diagnoser Ahlberg/Måsbäck

Repstegen Bråk inleds med bråk som del av en hel och del av ett antal där förståelsen för bråkbegreppet är väsentligt. När alla steg genomgåtts ska eleverna även kunna ordna bråk efter storlek, skriva bråk med olika nämnare samt addera, subtrahera, multiplicera och dividera enkla bråk. Repstegen Procent börjar med hundradelar, gör jämförelser med bråkdelar och tar även upp procentuell förändring.

För- och efterdiagnoser som kopieringsunderlag till uppgifterna i de olika häftena. Tydliga anvisningar till vilket häfte eleven behöver arbeta med.

MaTeMaTIk

Repstegen – Bråk & Repstegen – Procent Richard Ahlberg

Repstegen, Taluppfattning 0-100, 40 s

40671585

56:-

Repstegen, Taluppfattning pos.syst. 40 s

40671592

56:-

Repstegen, Räknesätten 1, 48 s

40665119

62:-

Repstegen, Räknesätten 2, 48 s

40665126

62:-

Repstegen, Räknesätten 3, 48 s

40665140

62:-

Repstegen, Diagnoser, Räknesätten 1-3, 35 s

40665133

366:-

Repstegen, Bråk, 48 s

40668424

62:-

Repstegen, Procent, 48 s

40668431

62:-

Repstegen, Diagnoser, Bråk & procent, 35 s

40668448

366:-

Repstegen, Enheter, 48 s

40668455

62:-

Repstegen, Tid, 48 s

40668462

62:-

Repstegen, Diagnoser, Enheter & tid, 35 s

40668479

366:-

ExTRA TRÄninG / BASLÄROMEDEL

Repstegen, årskurs 2–6

Facit hämtas kostnadsfritt på gleerups.se

Corda 1–3 Danielsson/Gabrielsson/Löfstrand

Corda 1–3 Elevwebb och Lärarwebb Corda 1–3 Elevwebb är ett komplement till böckerna Corda 1–3. Den innehåller teorigenomgångar (film) och interaktiva självrättande övningar. Dessutom finns extra träningsblad (pdf). Allt detta hjälper den som studerar på egen hand. Corda 1–3 Lärarwebb innehåller allt som finns i elevwebben, samt diagnostiska prov (pdf för utskrift, samt redigeringsbara Word-filer) och extra övningsblad (pdf).

Innehållet i Corda 1 motsvarar det centrala innehållet för årskurs 4–6 och motsvarande för Corda 2 i årskurs 7–9. Dessa två böcker räcker alltså för att klara målen i grundskolan och VUX 2012. Corda 3 ger mer kött på benen, och rekommenderas för elever som ska vidare på högskoleförberedande utbildningar, alltså för dem som ska läsa kurserna 1b och 1c på gymnasienivå. Corda används på introduktionsprogrammen, inom den grundläggande vuxenutbildningen, på folkhögskolor med mera. Corda används även på grundskolor för att reparera bristande förkunskaper och på sommarskolor efter åk 9.

Corda 1–3, årskurs 7–9, Gy/Grund Vux Corda bas 1, Lärobok 2:a uppl, 200 s

40683335

299:-

Corda bas 2, Lärobok 2:a uppl, 296 s

40683342

339:-

Corda bas 3, Lärobok 2:a uppl, ca 200 s

40683359 P

319:-

Corda 1–3 Elevwebb, 12 mån individlicens

40679321

59:-

Corda 1–3 Lärarwebb, 12 mån individlicens

40679338

299:-

49

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 49

2013-12-18 16:53


MaTeMaTIk ExTRA TRÄninG

Nyhet

Mattesmart – smartare matte för alla. Mattesmart är ett unikt verktyg som hjälper dig att ha kontroll över kunskapsutvecklingen i såväl klassen som på skolan. Mattesmart omfattar Mattesmart Planering och Mattesmart Aritmetik. Två verktyg som gör hela matteundervisningen smartare – oavsett vilken pedagogik och vilket läromedel du använder dig av.

Mattesmart kan användas oberoende av vilken pedagogik eller vilket läromedel som används i klassrummet.

Är Mattesmart rätt för mig?

Tekniska krav för Mattesmart: Modern webbläsare som följer HTML5-standard. Vi rekommenderar Google Chrome som standardwebbläsare. Bredband 0,5 Mbit, rekommenderat 2 Mbit 2 GB RAM-minne (32-bitars system) eller 4 GB RAM-minne (64-bitars system)

• Jag vill ha ett fristående stöd- och repetitionsmaterial som säkrar basfärdigheterna • Jag vill ha ett lättanvänt, effektivt och individanpassat lärverktyg

• Jag vill få en tydlig överblick över var såväl den enskilde eleven som hela klassen står kunskapsmässigt i matematik

• Jag vill få gemensamma riktlinjer för arbetslagets, skolans och kommunens undervisning i matematik

50

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 50

2013-12-18 16:53


MaTeMaTIk ExTRA TRÄninG

Vill du veta mer om Mattesmart? Läs mer, se våra instruktionsfilmer på gleerups.se eller kontakta vår läromedelsutvecklare Catarina Hansson telefon: 040-20 98 06 e-postadress: catarina.hansson@gleerups.se

Författare till Mattesmart är Wiggo Kilborn och Madeleine Löwing i samarbete med Gleerups. Wiggo Kilborn är lektor i matematik och Madeleine Löwing är Filosofie Doktor i Matematikdidaktik och verksam vid Göteborgs universitet. Båda har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning samt har skrivit en mängd böcker i ämnet.

Mattesmart Planering Wiggo Kilborn

Mattesmart Aritmetik Wiggo Kilborn/Madeleine Löwing

Med Mattesmart Planering får du som lärare, arbetslaget eller skolan hjälp till en gemensam struktur och en röd tråd i matematikundervisningen. Verktyget utgår från Lgr 11 och omfattar allt från centralt innehåll och syfte till förmågor och problemlösning. Här får du tips, strategier och råd om när det är lämpligt att föra in olika moment i undervisningen. Materialet ger dig en plan samt stöd och metoder för hur eleven kan gå framåt i matematiken.

Mattesmart Aritmetik är ett helt webbaserat digitalt lärverktyg, som ger dig möjlighet att effektivt individanpassa färdighetsträningen till varje enskild elev. Programmet ger eleven omedelbar respons under arbetet och genom korta filmer tips om hur man kan tänka.

Inför ett läsår kan skolan dra upp gemensamma riktlinjer för matematikundervisningen i Mattesmart Planering. Därefter kan arbetslaget fortsätta arbetet med planering av de specifika delar som rör just deras klasser eller grupper. Till sist kan läraren göra kompletteringar och eventuellt lägga till delmål i sin egen planering. Hela tiden utgår man från samma bas, det vill säga skolans gemensamma grundplanering. Efter läsårets slut kan planeringen fungera som ett stöd för utvärdering av matematikundervisningen. Programmet är enkelt att använda. Det finns en instruktionsfilm och en skriftlig manual som ledsagar dig i början.

Inom Mattesmart Aritmetik finns två delar: addition/subtraktion med grundläggande och skriftlig addition och subtraktion samt multiplikation/division, från grundläggande räkneoperationer till skriftlig räkning. De olika delarna har samma beteckningar, och svarar mot samma innehåll som Skolverkets Diamantdiagnoser.

Mattesmart Planering, årskurs F–9 Planering: individlicens för 1-5 personer 1 år

40679444

990:-

Aritmetik: add/sub individlicens för 1-30 elever 1 år

40675927

990:-

Aritmetik: mult/div individlicens för 1-30 elever 1 år

40675934

990:-

Mattesmart Aritmetik, årskurs F–9

Kontakta kundservice för mängdrabatt! Vid beställning av licenser till fler än 5 lärare (Mattesmart Planering), fler än 30 elever (Mattesmart Aritmetik), eller licenser för flera år erhålles rabatt. 51

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 51

2013-12-18 16:53


MaTeMaTIk

Mattegreppet – vinnande pedagogik i matematik!

ExTRA TRÄninG

Författarna Åsa Hammarlund och Frida Wirén har vunnit flera priser för sin nytänkande pedagogik inom matematik; Gleerups Matematikstipendium, Nämnarens stipendium samt Gudrun Malmers Stiftelses Matematikstipendium. Deras innovativa arbetssätt och vinnande pedagogik hittar du i läromedlet Mattegreppet. De tydliga och konkreta målen i Mattegreppet är i linje med kursplanen för Lgr 11.

Mattegreppet Hammarlund/Wirén Mattegreppet består av tre pärmar; Taluppfattning, Geometri samt Algebra och Statistik. I varje pärm finns mängder av kopieringsunderlag i form av begreppspussel, arbetsblad, diagnoser och prov. Dessutom finns läraranvisningar till arbetsbladen och bedömningsmatriser med tillhörande läraranvisningar. Till varje pärm medföljer en cd med samtliga sidor, pussel och pusselbitar i färg. Mattegreppet erbjuder stora möjligheter till variation i matematikundervisningen och är ett utmärkt komplement till alla matematikläromedel. Det kan också användas som ett eget fristående läromedel och då kan ett mer traditionellt matematikläromedel istället utgöra komplementet.

Mattegreppet, årskurs 6–9 Mattegreppet, Pärm 1, Taluppfattning, 196 s

40667694

Mattegreppet, Pärm 2, Geometri, 161 s

40667700

2 050:-

Mattegreppet, Pärm 3, Algebra & Statistik, 158 s

40667717

2 050:-

40668172

4 950:-

2 050:-

Mattegreppet, Paket 1–3, 1 ex av varje pärm

Paketpris!

Kluringar Paul Vaderlind

Kluringar, årskurs 7–9/Gy Kluringar 1, Kopieringsunderlag, 50 s + cd

40670465

510:-

Kluringar 2, Kopieringsunderlag, 50 s + cd

40670472

510:-

Kluringar 3, Kopieringsunderlag, 54 s + cd

40670489

510:-

Kluringar 4, Kopieringsunderlag, 54 s + cd

40670502

595:-

100 + 1 Kluringar, bok, 74 s

40670519

99:-

100 + 2 Kluringar, bok, 94 s

40670533

99:-

Den populäre författaren Paul Vaderlind har samlat sina bästa kluringar, d v s matematiska problem, gåtor och tankenötter. Kluringarna är ordnade efter förkunskaper och riktar sig till elever i grundskolans senare årskurser samt i gymnasieskolan. Böckerna är numrerade med stigande svårighetsgrad från 1 till 4. Med kluringarna följer såväl ledtrådar som fullständiga lösningsförslag. Kluringar finns som kopieringsunderlag för användning i skolan, med tillhörande cd som innehåller arbetsblad med anteckningsutrymme. Ett urval av kluringarna är också utgivna i bokformat, så att man lätt kan ta dem med sig till soffan eller hängmattan! Paul Vaderlind är lektor i matematik vid Stockholms universitet. Han har skrivit en mängd böcker för både barn och vuxna, och är expert på Sudoku och andra sifferpussel. Förutom arbetet på universitetet har han engagerat sig i matematiktävlingar för ungdomar.

52

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 52

2013-12-18 16:53


MaTeMaTIk / N o

Extramaterial inom matematik och NO. Sätt ord på NO Magnus Johansson

Innehåller tabeller och formler i matematik, fysik och kemi. Detta är den första svenska formelsamlingen i fyrfärg för gymnasieskolan och grundskolans senare del.

Sätt ord på NO hjälper eleverna att utöka sitt aktiva ordförråd och ger dem förbättrade möjligheter att nå målen i NO. Häftet behandlar grundläggande ord som elever möter i NO-böcker samt olika massmedier. Orden är samlade i olika teman som är vanliga i NO, och varje avsnitt innehåller uppgifter av varierande slag. Facit finns för utskrift på gleerups.se

ExTRA TRÄninG

Gleerups Formler & tabeller Lars Pedersen

Formelsamlingen innehåller: • Alla nödvändiga formler • Tydliga figurer • Lösningstips för olika problemsituationer • En gedigen tabellsamling

o rdvalen No &Te Författare Marianne Petrén

Ordvalen NO & TE är en kombinerad ordlista och arbetsbok. Genom arbetet med uppgifterna i boken bygger eleverna upp ordförrådet inom NO-ämnena för att kunna läsa faktatexter inom ämnet, och får dessutom träning i att använda ordlistor.

Ur Ordvalen NO & TE

Gleerups Formler & tabeller, årskurs 6-9/Gy Gleerups Formler & tabeller, 176 s

40663665

99:-

40668790

110:-

Stegen Stegen, Sätt ord på NO, 80 s Ordvalen Ordvalen, NO & TE, 32 s

40681973

49:-

Ordvalen, NO & TE, 10 ex

40683137

369:-

53

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 53

2013-12-18 16:53


No BASLÄROMEDEL

Nivåindelade faktaböcker som fungerar för hela klassen.

Innehåller nyheter

TitaNO-serien är ett läromedel helt i linje med Lgr11, där faktatexterna bygger på kursplanens centrala innehåll. För att träna förmågorna kompletteras klassiska innehållsfrågor med fördjupningsfrågor och diskussionsuppgifter. TitaNO har täta avstämningar för att främja den formativa lärprocessen. I TitaNO arbetar alla dina elever med en och samma grundbok, oavsett kunskapsoch ambitionsnivå. Varje kapitel består av en basdel, med kursens centrala innehåll, och en fördjupningsdel. Med ett avsiktligt enkelt språk och intressanta kopplingar till elevernas egen vardag ökar TitaNO läslusten hos alla!

54

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 54

2013-12-18 16:53


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

No BASLÄROMEDEL

Dina digitala möjligheter med TitaNO.

Alternativ 1: Bok + webb

På din skola arbetar ni med TitaNO tryckta böcker. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna i undervisningen. Då väljer du TitaNO elev- och lärarwebbar.

Alternativ 2: Interaktiv bok

På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du TitaNO interaktiva böcker.

Är TitaNO rätt för mig?

• Jag vill att alla elever i klassen ska ha tillgång till allt stoff och arbeta med samma faktabok

• Jag söker ett färdigt koncept för den experimentella undervisningen

• Jag söker ett lustfyllt material som fungerar även för lässvaga elever

• Jag vill ha ett läromedel som är anpassat till Lgr 11

• Jag vill ha innehållsrika webbar som inspirerar både mig och mina elever eller en helt digital lösning som täcker allt

55

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 55

2013-12-18 16:53


No

TitaNO – del för del.

BASLÄROMEDEL

f aktaböcker biologi, kemi och fysik f örfattare Anders Henriksson/Göran Sterning/Ingrid Monthán

TitaNO är en serie moderna och lättillgängliga läroböcker i NO för grundskolans årskurs 7–9 anpassade till Lgr11. Den unika uppdelningen av varje kapitel i en Basdel och en Läs mer-del möjliggör hög grad av individualisering av innehållet. Kapitlen är uppbyggda på följande sätt: • I nledande bild med tillhörande fundera-fråga som anknyter till kapitlets innehåll. Denna kan tjäna som underlag för en inledande diskussion där du som lärare får inblick i vad eleverna redan kan om det kommande kapitlet och hur de uttrycker sitt kunnande. • V arje kapitel uppdelat i en Basdel och en Läs mer-del. Basdelen ger de grundläggande baskunskaperna. Språket är enkelt och innehållet tar sin utgångspunkt i elevens vardag. Läs mer ger djupare inblick i de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna. • T äta frågekontroller där eleven kan testa sig på det hon läst. Frågorna är av två slag: Testa dig; enklare frågor direkt kopplade till textens innehåll. Tänk ut; frågor av högre svårighetsgrad där eleven kan behöva ta hjälp av andra källor än läroboken för att komma fram till ett korrekt svar. • Avslutande tvådelad sammanfattning. Ur TitaNO biologi

Ur TitaNO Kemi

l ärarpärmar biologi, kemi och fysik Som en hjälp till det praktiska arbetet under lektionerna har vi i lärarpärmen till varje kapitel i faktaboken utarbetat studiekurser i form av arbetshäften. Arbetshäftena kan fritt kopieras till eleverna, i sin helhet eller delar ur. Varje sådan studiekurs innehåller målbeskrivning, laborationer, instuderingsfrågor och fördjupningsuppgifter till det aktuella kapitlet. Lärarpärmen innehåller dessutom förslag till demonstrationsförsök, kommentarer till faktabokens kapitelingresser och svar till bokens Testa dig- och Tänk ut-frågor.

Ur TitaNO Fysik

Eleverna tycker att TitaNO känns modern och att innehållet är bra. De gillar också att arbeta med webben. Jag tycker dessutom att det är lysande att det finns mp3-filer tillgängliga på webben för de elever som behöver lyssna på boken. Jörgen Holmquist, lärare i biologi, kemi och fysik, Liljeborgsskolan, Trelleborg. De senaste tre åren har han och hans elever arbetat med TitaNO.

56

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 56

2013-12-18 16:53


No BASLÄROMEDEL

elevwebb biologi, kemi och fysik TitaNO Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken. I elevwebben finns material som hjälper elever när de lär sig biologi, fysik och kemi på egen hand. Elevwebben innehåller: • Animationer som på ett bättre sätt än stillbilder förklarar naturvetenskapliga förlopp • Ett stort antal interaktiva, självrättande frågor • Boken som mp3-filer att lyssna på eller ladda ner

l ärarwebb biologi, kemi och fysik TitaNO Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben, det vill säga introduktionsfilmer, animationer, självrättande övningar och inlästa mp3-filer. Dessutom innehåller lärarwebben: • Förslag till laborationer, exkursioner och andra övningar med kommentarer och pedagogiska tips • Intresseväckande och fördjupad fakta för läraren Du som lärare behöver en egen licens för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.

Nyhet

Interaktiva böcker biologi, kemi, fysik

De interaktiva elevböckerna TitaNO biologi, fysik och kemi är helt digitala lärverktyg. Böckernas texter kompletteras till exempel av kapitelvisa introduktionsfilmer som ger eleverna en god översikt av vad kapitlet handlar om. I TitaNO fysik finns animationer som klargör olika fysikaliska skeenden som annars kan vara svåra att förstå. De interaktiva elevböckerna innehåller också ett stort antal interaktiva, självrättande frågor. De interaktiva lärarböckerna har samma upplägg och innehåll som de interaktiva elevböckerna, men därutöver också ett fylligt lärarhandledningsmaterial. Här hittar du bland annat demonstrationer, laborationer och andra undersökningar samt fördjupande fakta och pedagogiska tips. Alltså allt det material som normalt finns i en lärarhandledning. TitaNO kemi, årskurs 6–9

TitaNO biologi, årskurs 6–9 TitaNO biologi, Faktabok, 356 s

40661173

285:-

TitaNO biologi, Lärarpärm med cd, 500 s

40661180

1 947:-

TitaNO biologi, Elevwebb, individlicens 12 mån

40665386

25:-

TitaNO fysik, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40665423

325:-

TitaNO biologi, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682413

95:-

TitaNO biologi, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682420

395:-

TitaNO biologi Faktabok, 25 ex Paketpris! +25 ex Elevwebb, individlicens 12 mån +Lärarwebb, individlicens 12 mån

40670090

6 800:-

TitaNO kemi, Faktabok, 316 s

40661647

275:-

TitaNO kemi, Lärarpärm med cd, 468 s

40661197

1 947:-

TitaNO kemi, Elevwebb, individlicens 12 mån

40665409

25:-

TitaNO kemi, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40665430

325:-

TitaNO kemi, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40682499

95:-

TitaNO kemi, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40682567

395:-

TitaNO kemi Faktabok, 25 ex Paketpris! +25 ex Elevwebb, individlicens 12 mån +Lärarwebb, individlicens 12 mån

40674043

6 650:-

Licenser för TitaNO interaktiv bok finns även för 36 mån. För fler licensalternativ se gleerups.se

TitaNO fysik, årskurs 6–9 TitaNO fysik, Faktabok, 2:a uppl, 260 s

40680679

275:-

TitaNO fysik, Lärarpärm med cd, 2:a uppl, 340 s

40680761

1 947:-

TitaNO fysik, Elevwebb, individlicens 12 mån

40665393

25:-

TitaNO fysik, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40665423

325:-

TitaNO fysik, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40682536

95:-

TitaNO fysik, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40682581

395:-

TitaNO fysik Faktabok, 25 ex Paketpris! +25 ex Elevwebb, individlicens 12 mån +Lärarwebb, individlicens 12 mån Paketpris!

40670106

6 650:57

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 57

2013-12-18 16:53


No BASLÄROMEDEL

Makro – populär naturvetenskap i ny skepnad för Lgr 11.

Den nya Makro-serien är en omarbetning av de populära NO-böckerna från Gleerups. De nya kursplanerna för Lgr 11 har varit styrande vid arbetet med att skapa Makroserien. Med pedagogiska förbättringar av innehållet, men också en helt ny grafisk design, ger Makro eleverna naturvetenskapsböcker av ett modernt och lättillgängligt snitt. Den här serien är ett självklart val för dig som tänker stort! Makro omfattar ämnena biologi, kemi och fysik.

Är Makro rätt för mig?

• Jag gillade verkligen den tidigare Gleerups NO-serien och vill ha en uppdaterad version

• Jag vill ha ett läromedel som är framtaget för Lgr 11 • Jag vill ha ett NO-läromedel med mycket stoff men som är enkelt att ta till sig

• Jag vill ha fylligt lärarmaterial som underlättar min undervisning • Jag vill ha en innehållsrik faktabok som även kan fungera som en uppslagsbok

58

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 58

2013-12-18 16:53


No

Makro – del för del.

BASLÄROMEDEL

f aktaböcker Biologi, f ysik och k emi f örfattare Anders Henriksson/Jacques Schultze/Gert Mårtensson

Att veta vad man ska lära sig och vad man förväntas kunna är ofta en hjälp för både elever och lärare – därför inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning som är lätt för eleverna att ta till sig och checka av efter kapitlets slut. En väl fungerande struktur, korta textstycken och rikligt med foton och illustrationer fångar intresset och konkretiserar de moment och delar som ibland kan vara svåra att ta till sig inom respektive ämne. • Varje kapitel inleds med en introduktionsbild och en funderafråga att använda som diskussionsunderlag när kapitlet inleds • Konkreta mål talar tydligt om vad eleverna ska kunna när de studerat kapitlet

Ur Makro Biologi

• Intressanta ”Utblickar” med såväl ämnesfördjupning som aktuellt innehåll ur samhällsperspektiv

• Frågor i tre nivåer på kapitlets innehåll: – Enkla A-frågor – B-frågor som kräver ett mer uttömmande svar – C-frågor av högre svårighetsgrad, ibland i form av att ta reda på något utanför boken • Avslutande sammanfattning med text och bild

Ur Makro Fysik

• Ojämn högerkant för att undvika avstavningar • Texten är uppdelad i kortare stycken för att öka läsbarheten • Pedagogiska foton och illustrationer exemplifierar innehållet i texten

Ur Makro Kemi

l ärarpärmar Biologi, f ysik och k emi Med Makro Lärarpärm får du en rik och kraftfull källa att ösa ur till den experimentella undervisningen. Här finns förslag till både elevlaborationer och lärardemonstrationer samt tips och kommentarer till utförandet. Ett särskilt avsnitt innehåller ett stort antal kapiteluppdelade repetitionsuppgifter som är lämpligt att använda inför prov. Lärarpärmarna innehåller också svar till faktaböckernas ”Klarar du dettafrågor” samt fördjupande kommentarer till ingressidornas ”Funderafrågor”. Innehållet i varje pärm finns också på en medföljande cd.

Makro, årskurs 6–9 Makro Biologi, Faktabok, 400 s

40668165

298:-

40678805

6 325:-

Makro Biologi, Lärarpärm, 344 s

40673954

1 849:-

Makro Fysik, Faktabok, 352 s

40668141

285:-

40678812

5 995:-

Makro Fysik, Lärarpärm, 318 s

40673978

1 849:-

Makro Kemi, Faktabok, 336 s

40668158

285:-

40678829

5 995:-

40673961

1 849:-

Makro Biologi, Faktabok, 25 ex

Makro Fysik, Faktabok, 25 ex

Makro Kemi, Faktabok, 25 ex Makro Kemi, Lärarpärm, 328 s

Paketpris!

Paketpris!

Paketpris!

59

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 59

2013-12-18 16:54


So BASLÄROMEDEL

Utkik – ger dig stor frihet. Nyhet

Utkik är en ny SO-serie för högstadiet framtagen utifrån Lgr 11. Fyra kompletta stadieböcker, välfyllda elevwebbar och en praktisk, digital lärarhandledning ger dig trygghet, inspiration och valfrihet. Eller varför inte välja de interaktiva elev- och lärarböckerna. Perfekt för dig som vill individanpassa undervisningen och arbeta helt digitalt.

Mångsidig träning Lgr 11 betonar hur viktigt det är att eleverna behärskar centrala ord och begrepp i varje ämne. I Utkik finns rikligt med ordkunskapsövningar på webben och i den interaktiva boken – en perfekt introduktion till nya områden! Med konkreta, aktuella och relevanta frågeställningar uppmuntras eleverna att söka egen kunskap samt analysera och reflektera. Utkik tränar dina elever i självständigt tänkande. Stöd för bedömning I lärarmaterialet finns olika delar som underlättar då du ska skriva planeringar och göra bedömningar. Du hittar bland annat en förteckning över vilka kunskapskrav böckernas alla uppgifter tränar mot samt vilket centralt innehåll varje kapitel innehåller och vilka förmågor som tränas.

60

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 60

2013-12-18 16:54


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

So BASLÄROMEDEL

Dina digitala möjligheter med Utkik.

Alternativ 1: Bok + webb

På din skola arbetar ni med Utkik tryckta böcker. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna i undervisningen. Då väljer du Utkik elev- och lärarwebbar.

Alternativ 2: Interaktiv bok

På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du Utkik interaktiva böcker.

Är Utkik rätt för mig?

• Jag söker ett material som är helt anpassat efter Lgr 11 och som hjälper eleverna att träna de förmågor som finns i kursplanen

• Jag vill ha ett flexibelt läromedel så jag kan skapa mitt eget upplägg

• Jag vill ha rikligt med material för att individanpassa undervisningen

• Jag vill ha ett material som stöder mig i arbetet med planering, utvärdering och bedömning

• Jag vill ha ett material där det finns stora möjligheter att jobba digitalt och interaktivt 61

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 61

2013-12-18 16:54


So BASLÄROMEDEL

Utkik – del för del.

g rundböcker Utkik Historia Erik Nilsson/Hans Olofsson/Rolf Uppström. Utkik Samhällskunskap Christina Friborg/Anna Holmlin Nilsson/

Henrik Isaksson/Monika Linder Utkik g eografi Bo Andersson Utkik Religion Hans Olofsson/Rolf Uppström Grundböckerna är kompletta stadieböcker där det centrala innehållet för hela högstadiet finns samlat. Det betyder att du enkelt kan knyta an till aktuella händelser och lägga upp undervisningen som du själv vill. I Fördjupning & metod-övningarna får eleverna på olika sätt träna de förmågor som finns för respektive ämne i kursplanen. Sammanfattningar och reflektionsfrågor avlsutar varje kapitel.

Utkik Historia

Utkik Samhällskunskap

• Texterna som är berättande och förklarande med en historisk referensram

• Engagerande texter kopplade till dagens samhälle

• Det finns rikligt med material om tiden efter 1945, vilket svarar mot centrala innehållet i Lgr 11

• Varje kapitel inleds med ett case som knyter an till faktainnehållet

• Fördjupning & metod innehåller övningar kring källor, historieanvändning och historiska begrepp

• Fördjupning & metod-övningar där eleverna exempelvis får öva sig på att analysera och kritiskt granska, använda begrepp och modeller, värdera information, debattera och motivera

• Ger eleverna möjlighet till historisk inlevelse

• Tabeller och figurer underlättar förståelsen

Utkik Religion

Utkik g eografi

• Texter som presenterar världsreligionerna och andra livsåskådningar

• Texten är fyllig och förklarande

• Etiska modeller lyfts fram och förklaras med konkreta exempel • I Fördjupning & metod får eleverna möta texter från urkunder, se hur religion och samhälle påverkar varandra och fundera över sin identitet och populärkultur

• Varje kapitel inleds med en konkret händelse som knyter an till faktainnehållet • Rikligt med kart- och bildmaterial • Kartövningar och analys lyfts i Fördjupning & metod-uppgifterna

• Ett rikligt bildmaterial underlättar för elevernas förståelse 62

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 62

2013-12-18 16:54


So

Interaktiva böcker

BASLÄROMEDEL

De interaktiva böckerna innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i läroplanen. Stor vikt läggs vid källor och historiebruk. Kapitlen avslutas med en sammanfattningsfilm som kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. I slutet av kapitlet hittar du också en tidslinje, repetitions- och reflektionsfrågor. Eftersom bristande ordförståelse ofta kan vara en bidragande orsak till att elever inte klarar kunskapskraven, finns särskilda självrättande ordövningar. Böckerna innehåller också en del fördjupningstexter. Utifrån vad som passar respektive ämne finns också bildanalyser av en del av bokens bilder samt förklarande genomgångar av kartor och diagram. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller, förutom allt som finns i den interaktiva elevboken, planeringstips och förslag på uppgifter av olika slag samt stöd för bedömning.

elevwebb Utkik Elevwebb är elevens komplement till de tryckta böckerna i Utkik-serien. I elevwebbarna hittar du: • Sammanfattningsfilmer • Självrättande koll på kapitlet- och ordkunskapsfrågor • Fördjupningstexter • Bildanalyser samt förklarande genomgångar av kartor, figurer och diagram • Konturkartor (Utkik Geografi)

l ärarwebb Utkik Lärarwebb är lärarens komplement till de tryckta böckerna i Utkik-serien. Lärarwebben innehåller allt som finns i elevwebben. Dessutom innehåller lärarwebben: • Kommentarer till alla Fördjupning & metod-uppgifter • Planerings- och lektionstips • Underlag som underlättar inför planering och bedömning Du som lärare behöver en egen licens till lärarwebben för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever. Utkik Geografi Utkik Geografi, Stadiebok, ca 224 s Utkommer mars 2013

Utkik Historia

40677020

298:-

Utkik Historia, Stadiebok, 360 s

40675606

359:-

Utkik Geografi, Elevwebb, individlicens 12 mån

40680846

25:-

Utkik Historia, Elevwebb, individlicens 12 mån

40680808

25:-

Utkik Geografi, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40680853

395:-

Utkik Historia, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40680815

395:-

Utkik Historia, Grundbok, 25 ex +Elevwebb, 25 ex individlicens 12 mån +Lärarwebb, individlicens 12 mån

40678720 8 495:-

Paketpris!

Utkik Historia, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682291

95:-

Utkik Historia, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682307

450:-

Paketpris!

+Lärarwebb, individlicens 12 mån

40678744 7 195:-

Utkik Geografi, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682338

95:-

Utkik Geografi, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682352

450:-

Utkik Religion

Utkik Samhällskunskap Utkik Samhällskunskap, Stadiebok, ca 250 s

40677006 P 298:-

Utkik Samhällskunskap, Elevwebb, individlicens 12 mån

40680822

25:-

Utkik Samhällskunskap, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40680839

395:-

Utkik Samhällskunskap, Grundbok, 25 ex +Elevwebb, 25 ex individlicens 12 mån +Lärarwebb, individlicens 12 mån

Utkik Geografi, Grundbok, 25 ex +Elevwebb, 25 ex individlicens 12 mån

Paketpris!

Utkik Religion, Stadiebok, ca 310 s Utkommer aug 2013 Utkik Religion, Elevwebb, individlicens 12 mån

40680884

25:-

Utkik Religion, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40680877

395:-

Utkik Religion, Grundbok, 25 ex +Elevwebb, 25 ex individlicens 12 mån +Lärarwebb, individlicens 12 mån

40678737 P 8 495:-

40678768 P 7195:-

Utkik Samhällskunskap, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

Utkik Religion, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40682253 P

Utkik Samhällskunskap, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

Utkik Religion, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682260 P 450:-

95:-

40677037 P 359:-

Paketpris!

40683588 P

95:-

40683595 P 450:-

Utkik Religion utkommer hösten 2014. Licenser för Utkik interaktiv bok finns även för 36 mån. För beställningsinformation och fler licensalternativ se gleerups.se. P=preliminärpris

63

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 63

2013-12-18 16:54


So BASLÄROMEDEL

Kompakt – en trygg bas som ger utrymme för din kreativitet. Kompakt är stadieövergripande böcker med mindre omfång. För dig som lärare ger Kompakt både tid och utrymme över för egna inslag i undervisningen!

Kompakt Samhällskunskap Långström/Nilsson/Rönnmar/Svanelid

Kompakt Samhällskunskap fjärde upplagan har ny fräsch formgivning och uppdaterade texter – men med den tidigare populära tanken och upplägget kvar. Grundboken presenterar överskådligt det centrala innehållet för årskurs 7–9 enligt Lgr 11. Ämnena blir lättillgängliga med kompletterande och förklarande foton och illustrationer. Fortfarande finns det fördjupande och förklarande elevuppgifter till varje avsnitt. Bokens texter finns inlästa. Tillsammans ger grundboken, lärarpärmen med de inlästa texterna och lättpärmen stora möjligheter att individualisera undervisningen, både för ämnes- och språksvaga elever.

Kompakt Samhällskunskap Lärarpärm har också uppdaterats och förnyats. Här finns bland annat – för varje kapitel i boken – förslag på kunskapskrav, skrivna av Göran Svanelid. I den medföljande cd:n finns bokens alla kapitel inlästa i mp3-fomat och bokens illustrationer och kunskapskrav finns som pdf:er. Med Kompakt Samhällskunskap Lättpärm är det enkelt att individualisera undervisningen. Här finns en översiktlig version av bokens texter samlade som kopieringsunderlag tillsammans med övningsblad där olika begrepp tränas. Lättpärmens texter finns inlästa i mp3-format på den cd som medföljer.

Kompakt Religionskunskap, Geografi och Historia finns för kompletteringsköp. Läs mer och beställ på gleerups.se.

Samhällskunskap, årskurs 7–9 Kompakt Samhällskunskap, Grundbok, 4:e uppl. 202 s

40667953

275:-

Kompakt Samhällskunskap, Lärarpärm, 4:e uppl. 208 s

40668714

1 056:-

Kompakt Samhällskunskap, Lättpärm, 126 s

40668738

950:-

64

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 64

2013-12-18 16:54


So

Extramaterial inom SO Ur arkiven – dokument om sex, upplysning och preventivfrågor Hagström/Ljungström/Martinsdotter/Sjöberg

Digitala historiska kartor årskurs 6–9 Mats Lind

Ur arkiven – dokument om sex, upplysning och preventivfrågor handlar om synen på sexualitet under 1800- och 1900-talet. Genom brev, polisrapporter och minnesberättelser får eleverna följa människors möten med dåtidens värderingar. Det är en spännande upptäcktsfärd genom tid och rum – ett material som för eleverna tillbaka till en period när dessa ämnen var nästintill tabu. Varje tema består av ett tiotal verklighetstrogna kopior av originaldokument som är packade i varsin dokumentmapp. Till allt material finns en handledning med arbetsuppgifter och beskrivningar av dokumenten, en lista med lagar som är intressanta i sammanhanget och en kort historik som introduktion till varje tema. Handledning och dokumentmappar är samlade i en praktisk och tidsenlig arkivlåda. Ur arkiven är ett unikt material som väcker tankar och diskussioner i klassen kring frågor som är ständigt aktuella. Materialet passar utmärkt för både grundskolans senare år och för gymnasieskolan.

Kartorna presenteras med programmet PowerPoint och kan antingen visas som färdiga kartor eller växa fram steg för steg. Produkten är mycket lämplig för t ex Smartboard eller andra interaktiva tavlor. Produkten passar utmärkt till undervisningen i historia år 6–9 oavsett vilken läroboksserie man använder, och ett antal konturkartor som elever och lärare själva kan jobba med på interaktiva tavlor ingår i materialet. Digitala historiska kartor består dels av en tryckt del där kartorna är avbildade, dels av en cd-skiva som innehåller alla kartor. Den tryckta delen är bra att ha tillhands både under visningen och vid förberedelserna, med den kan man enkelt planera visningen utan att sitta vid en skärm.

ExTRA TRÄninG

Med olika extramaterial inom SO fördjupar du din undervisning. De drar rötter bakåt i tiden, via historiska dokument och digitala kartor. Fler bredvidmaterial inom SO hittar du på gleerups.se.

Sätt ord på So Falk/Rahm

o rdvalen So Marianne Petrén

Nyhet

Ordvalen SO är en kombinerad ordlista och arbetsbok för grundskolans tidigare år, men fungerar också bra att använda i 7–9. Genom boken bygger eleverna upp sitt ordförråd inom de fyra SO-ämnena och får därigenom hjälp att klara kunskapskraven i respektive SO-ämne.

Sätt ord på SO hjälper eleverna att utöka sitt aktiva ordförråd och ger dem förbättrade möjligheter att klara kunskapskraven i de olika SO-ämnena. Häftet behandlar grundläggande ord som elever möter i SO-böcker samt olika massmedier. Orden är samlade i olika teman som är vanliga i SO, och varje avsnitt innehåller uppgifter av varierande slag. Facit finns för utskrift på gleerups.se

Ur arkiven, årskurs 7–9/Gy Ur arkiven, Arkivlåda (handledning + 5 temamappar)*

40671660

795:--

40666239

1 056:-

Digitala historiska kartor, årskurs 6–9 Digitala historiska kartor, 106 s + cd Samhällskunskap, årskurs 7–9 Ordvalen SO, 32 s

För fler extramaterial inom SO – se gleerups.se

Ordvalen SO, 10 pack Stegen, Sätt ord på SO, 80 s

Paketpris!

40681966

49:-

40683120

369:-

40668790

110:-

*så långt lagret räcker 65

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 65

2013-12-18 16:54


So kARTOR

Visa dina elever den nya världen! Gränser har flyttats, länder har bytt namn, en del har tillkommit och andra försvunnit. Befolkningssiffror har ökat, näringsliv förändrats och miljöfrågorna har blivit mer globala. Kort sagt – världen har förändrats på många sätt. Allt detta avspeglas i Gleerups skolatlaser som innehåller ett stort antal kartor av mycket hög kvalitet. Gleerups skolatlas

Ny upplaga

Gleerups skolatlas innehåller topografiska, politiska och tematiska kartor över Sverige, Norden, Europa och hela världen. Tyngdpunkten i urvalet ligger på de topografiska och politiska kartorna, men här finns även temakartor som ger information om befolkning, näringsliv, markanvändning och mycket annat. Atlasen ger bland annat utmärkta möjligheter till studier av EU, Baltikum och den konfliktfyllda regionen kring Persiska viken. Men här finns även regionkartor över Stockholms-, Göteborgsoch Öresundsregionerna. Den nya upplagan av Gleerups skolatlas säljs även i 15-pack.

Gleerups stora skolatlas lärarwebb

Gleerups stora skolatlas

Ny upplaga

Gleerups stora skolatlas är vår mest innehållsrika atlas. Här finns ett stort urval av såväl topografiska, politiska som tematiska kartor över Sverige, Norden, Europa och övriga världen. Det finns även kartor över Stockholms-, Göteborgs- och Öresundsregionerna. Kartorna är av högsta kvalitet med tydlig färgåtergivning och lättläst text. De många temakartorna innehåller material av både naturgeografisk och kulturgeografisk prägel och ger underlag för omfattande analyser av Norden, Europa, övriga världsdelar och världen i sin helhet. Den nya upplagan av Gleerups stora skolatlas säljs även i 15-pack.

70 av de mest använda kartorna ur Gleerups stora skolatlas finns även tillgängliga digitalt. På Gleerups stora skolatlas Lärarwebb finns politiska och topografiska kartor över Sverige, Norden, Europa och övriga världen. Här finns även tematiska kartor – såväl naturgeografiska som kulturgeografiska aspekter är rikt representerade. Kartorna är omgjorda för att kunna visas på interaktiv skrivtavla. Både färger och text framträder tydligt. Välkommen in på gleerups.se och titta på en gratis demoversion.

Gleerups stora skolatlas, årskurs 6–9/Gy Gleerups stora skolatlas, 3:e uppl Gleerups stora skolatlas, 15 ex

Paketpris!

Gleerups stora skolatlas, Lärarwebb, skollicens 12 mån

40681683

319:-

40683205

3 950:-

40672605

395:-

Gleerups skolatlas, årskurs 4–9 Gleerups skolatlas, 4:e uppl Gleerups skolatlas, 15 ex

Paketpris!

40681669

267:-

40683212

2 995:-

66

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 66

2013-12-18 16:54


Trots att människokroppen är anpassad för regelbunden fysisk aktivitet kan vi, i vårt moderna samhälle, nästan helt undgå att röra på oss. Fysisk aktivitet har blivit en bristvara och många, inte minst barn och ungdomar, lider idag av underbelastning. Idrott och hälsa är ett lättläst och inspirerande läromedel – ett läromedel som gör eleven nyfiken och vetgirig.

IDRo TT oCH HÄl Sa

Idrott och hälsa.

Idrott och hälsa f aktabok

Andersson/Tedin

Faktaboken Idrott och hälsa är indelad i tio kapitel. Varje kapitel inleds med ett reportage om en person med anknytning till kapitlets tema. Boken har en tydlig struktur och ett lättsamt språk med många förklarande figurer och begrepp. Aktuella frågeställningar om t ex ätstörningar, droger och stress förklaras på ett mycket pedagogiskt och medryckande sätt.

Idrott och hälsa l ärarhandledning

Andersson/Ekengren/ Tedman/Tornberg

Lärarhandledningen är en pärm fylld med idéer och uppslag i syfte att underlätta lärarens planering av idrottslektionerna. Här finns bl a detaljerade instruktioner som visar hur olika praktiska övningar ska genomföras. Vidare ryms ytterligare övnings- och projektuppgifter utöver dem som ligger i övningsboken. Till lärarhandledningen medföljer en cd med presentationsmaterial. Idrott och hälsa Lärarhandledning är flexibel till sitt upplägg och hjälper dig att göra undervisningen spännande och varierad.

Ur Idrott och hälsa Faktabok

Idrott och hälsa Övningsbok

Andersson/Ekengren/ Tedman/Tornberg

Idrott och hälsa Övningsbok följer faktabokens kapitelindelning. I övningsboken finns både praktiska och teoretiska uppgifter. Uppgifterna i övningsboken utgår ofta från konkreta vardagssituationer och inspirerar eleverna att ta reda på mer. Vidare innehåller övningsboken en träningsdagbok och ett förslag på en kostdagbok.

Idrott och hälsa, årskurs 7–9/Gy Idrott och hälsa, Faktabok, 180 s

40652799

Idrott och hälsa, Övningsbok, 80 s

40661128

249:-

Idrott och hälsa, Lärarhandledning, 228 s + cd

40661142

1 495:-

319:-

67

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 67

2013-12-18 16:55


DaTo Rk UNSka P

Så enkelt – Word, Excel och Powerpoint. Så enkelt-serien innehåller tre fristående databöcker anpassade för elever som snabbt vill kunna använda Word, Excel och PowerPoint. Med enkelt språk, luftig layout och tydlig struktur presenteras de vanligaste och mest grundläggande funktionerna, och i de många övningarna kan eleverna träna sina nya färdigheter.

PowerPoint – så enkelt

Word – så enkelt

Bo Ekdahl

Bo Ekdahl

Du lär dig t ex att Du lär dig t ex att • göra bildspel

• kopiera, klippa ut och klistra in

• lägga till effekter

• formatera text

• formatera bakgrund

• skapa tabeller och punktlistor

• infoga objekt

• infoga bildobjekt

excel – så enkelt

Bo Ekdahl

Du lär dig t ex att • göra kalkyler • beräkna medel, högsta och lägsta värde • skapa linje- och cirkel diagram • filtrera data Ur Excel - så enkelt

Så enkelt 2010 Word – så enkelt (2010), 68 s

40674340

240:-

Excel – så enkelt (2010), 60 s

40674326

240:-

PowerPoint – så enkelt (2010), 54 s

40674333

240:-

Är Så enkelt rätt för mig?

• Jag vill ha ett läromedel som snabbt och enkelt förklarar det viktigaste i Word, Excel och PowerPoint

Tack vare sitt enkla språk passar Så enkelt-serien utmärkt även för elever som inte har svenska som modersmål!

• Jag söker ett inspirerande material som gör det roligt att lära

68

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 68

2013-12-18 16:55


Nyhet

Bedömning för lärande i klassrummet Trude Slemmen Wille

Pedagogisk kartläggning Petra Runström Nilsson

Hur kan lärarna hjälpa eleverna att få ökad förståelser för undervisningens mål och processer? Genom tio vägledande principer ges råd om hur såväl elever som lärare kan använda bedömning som ett redskap för lärande. Principerna bygger på internationell forskning och illustreras med praktiska exempel.

Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt. Den här boken ger en modell för och exempel på pedagogisk kartläggning. Med detta redskap kan skolan optimera sin organisation och sitt arbetssätt, så att fler elever får det stöd de behöver och därmed kan lämna skolan med godkända betyg.

Betyg i teori och praktik Nordgren (red.)/Samuelsson (red.)/ Odenstad(red.)

Lära om språk Gunilla Rehnqvist/Gudrun Svensson Lära om språk är en grundbok för alla som studerar och arbetar med språk. Författarna redogör överskådligt för den terminologi och de grundläggande begrepp som utgör basen för alla språkstudier. Lära om språk har också ett genomgående andraspråksperspektiv. I boken belyses den process då inlärare utvecklar sina språkliga färdigheter i andraspråket.

Betygsättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här boken ges en stabil teoretisk grund för blivande och verksamma lärare. Med hjälp av praktiska och ämnesspecifika exempel omsätts teorin i vardagsnära resonemang kring hur lärare sätter betyg.

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet Ekborg/Ideland/Lindahl/Malmberg/ Ottander/Rosberg

Nyhet

Lärande bedömning Anders Jönsson

Ny upplaga

Ska man vaccinera sig mot influensa, även om det finns risk för biverkningar? Är strålningen från mobiltelefoner farlig eller inte? Kan vi lita på att maten vi köper är bra? Denna bok erbjuder både en teoretisk ram och konkreta exempel på hur man kan jobba med den här typen av frågor i skolan.

Variation i språkundervisningen David Norman/Ulf Levihn Boken vänder sig till språklärare som känner behov av stimulans och variation i sin språkundervisning. Här finns fjorton huvudkategorier, allt ifrån snabba intresseväckande aktiviteter till mer omfattande arbetsförslag och övningar med en ideologisk tankegång som grund.

k o MPeTeNSUTVECKLING

Kompetenslitteratur

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Den visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visar boken hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Alla exempel är anpassade till kursplanerna i Lgr 11.

Kompetenslitteratur Variation i språkundervisningen, 208 s

40674531

330:-

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet, 184 s

40681232

205:-

Lära om språk, 2:a uppl, 208 s

40678003

246:-

Lärande bedömning, 3:e uppl, ca 180 s

40684462

239:-

Betyg i teori och praktik, 2:a uppl, 208 s

40676047

231:-

Pedagogisk kartläggning, 2:a uppl, 124 s

40682574

138:-

Bedömning för lärande i klassrummet, 184 s

40681850

199:-

69

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 69

2013-12-18 16:55


INfo RMaTIo N

Välkommen till Gleerups värld. Affärsområde och marknad. När du har frågor, vill få mer information eller diskutera våra läromedel är du alltid välkommen att kontakta oss! Öppettider: 08.00–16.00.

Svenska, SO

Engelska

Matematik, NO

Matematik, NO

Inger Blomquist. Tel 040-20 98 11 inger.blomquist@gleerups.se

Mercedes Mather. Tel 040-20 98 38 mercedes.mather@gleerups.se

Niclas Ekelund. Tel 040-20 98 40 niclas.ekelund@gleerups.se

Anders Ohlsson. Tel 040-20 98 45 anders.ohlsson@gleerups.se

Marknadsföring

Affärsområdeschef

Tove Domell. Tel 040-20 98 32 tove.domell@gleerups.se

Maud Ejenstam. Tel 040-20 98 41 maud.ejenstam@gleerups.se

70

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 70

2013-12-18 16:55


INfo RMaTIo N

Försäljning och skolbesök.

Kundservice och beställning.

Öppettider: 08.00–16.00.

Öppettider: 08.00–16.00. Tel: 040-20 98 10. E-post: info@gleerups.se

Försäljning

Key Account Manager

Anna Östrand

Caroline Reijs

Christer Ottosson. Tel 040-20 98 05 christer.ottosson@gleerups.se

Martin Ljungström. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Skolbesök

Skolbesök/Utställning

Linda Stackerud

Cecilia Krantz

Annelie Bengtsson. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Maria Kanstedt-Rylander. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Skolbesök

Skolbesök

Eva Clarelid. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Pia Lindh. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Mona Malmborg

Titta gärna in på vår hemsida, gleerups.se. Där hittar du ytterligare läromedel, de senaste nyheterna, smakprov med mera. Och du kan även beställa dygnet runt!

71

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 71

2013-12-18 16:56


INfo RMaTIo N

Försäljningsvillkor Beställningar Adress:

Hemsida: Telefon: Telefax: E-mail:

Gleerups Utbildning AB kundservice Box 367, 201 23 Malmö www.gleerups.se 040-20 98 10 040-12 71 05 info@gleerups.se

Gleerups böcker kan också beställas i bokhandeln eller hos annan erkänd återförsäljare.

priser och rabatter priset i våra kataloger och på hemsidan (gleerups.se) är det pris som gäller exklusive mervärdesskatt. priset gäller vid leverans direkt från förlaget. priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. preliminära priser markeras med p. priserna gäller från 1 november 2013, dock längst till den 31 oktober 2014. vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning.

Orderbegrepp

Med order avses: En samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en leveransadress och där godset har en och samma leveransmärkning. Gleerups artikelnummer skall alltid finnas på ordern.

Rabatter

Två typer av rabatter kan utgå på priset: Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt. Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns värde exkl moms. Samordningsrabatt lämnas i den mån ordern kommer förlaget tillhanda via vår nätbokhandel, e-post, diskett eller annan maskinläsbar form, via senaste utgåvan av förlagets beställningsunderlag eller via kundproducerade maskinutskrivna orderunderlag och där titeln endast förekommer en gång per order. Gleerups rabattskalor framgår av nedanstående uppställning. Ordervärde kr

Rabatt i procent Order Samordning Total 0 – 8 999 0 0 0 9 000 – 59 999 1 1 2 60 000 – 149 999 2 1 3 150 000 – 269 999 2 2 4 270 000 – 329 999 3 2 5 330 000 – 399 999 3 3 6 400 000 – 474 999 4 3 7 475 000 – 549 999 4 4 8 550 000 – 5 4 9 Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdes respektive samordningsrabatten.

Expeditionsavgift vid snabborder Ordern expedieras samma dag under förutsättning att ordern är kundservice tillhanda före kl 11.00.

Frakter Frakten betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar debiteras vid första leveranstillfället. Om köparen önskar mottagarfrakt måste detta anges vid beställning. vid palleverans debiteras 90 kr per pall om

pallregistreringsnummer för mottagande kund inte lämnats till företaget.

plats för godsets överlämnande Godset skall i köprättsligt hänseende avses som avlämnat till köparen, då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är alltså normalt säljarens lageranläggning. Om inget annat överenskommits är varorna Gleerups egendom till dess att full betalning erlagts.

Mervärdesskatt priser, frakt och avgifter är exklusive mervärdesskatt. Gällande momssatser är 6 % på böcker och 25 % på övriga produkter.

Betalningsvillkor

Bokhandel och återförsäljare: Fri leveransmånad samt 20 dagar netto. Övriga: 30 dagar netto från fakturadatum. krav om bestämd leveranstid kan aldrig tillgodoses under augusti och måste under sommaren i övrigt alltid fastställas genom särskild överenskommelse mellan kund och Gleerups Utbildning AB. vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta, diskonto + 8 %. Samtliga produkter förblir Gleerups egendom till dess full betalning har erlagts. produkterna får inte säljas vidare innan Gleerups erhållit full betalning.

Skador och felaktiga leveranser Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om kolli saknas, skall detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.

sker till varans pris den 15 oktober med ett avdrag på 25 %. Lägsta returantal för gottgörelse är fem felfria exemplar av samma titel.

kommentarer Om alla i en order ingående artiklar ej kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid det slutgiltiga priset bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet åsätts artikeln ett preliminärt pris som kan skilja sig något från det pris som senare debiteras. Det preliminära priset ligger enbart till grund för beräkning av rabatt enligt föregående stycke. Med ”specificerade krav om leveranstid” under rubriken Betalningsvillkor avses varje krav om dag, vecka eller månad då leverans skall ske, liksom krav om senaste dag/vecka/månad då leverans skall ha verkställts. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon resp av befraktare, kontrakterade av kunden, kan ske om tidpunkten får bestämmas av Gleerups och dess distributionsenhet samt om hämtning kan ske inom 48 timmar efter påringning från förlaget till en vid beställningen angiven kontaktman hos kunden resp hos kundens befraktare. De speciella leverans- och betalningsvillkoren under april t o m juli har tillkommit för att underlätta distributionsenhetens leveransplanering under den period då merparten av hela årets leveranser sker och distributionsfunktionen därför är hårt belastad.

prisjusteringar Gleerups Utbildning AB äger rätt att utan föregående meddelande ändra priser.

Observera: Transportskadat gods skall som regel inte återsändas till förlaget. Om leveransen i något annat avseende är felaktig, skall anmälan göras snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen, till Gleerups kundservice reklamationsavdelning, telefon 040-20 98 10.

Gäller från 1 november 2013.

Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från kundservice, som även ger besked om hur återsändandet skall ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av Gleerups Utbildning AB.

Detta innebär att det iSBn som står på boken just nu inte alltid är detsamma som det iSBn som anges i Gleerups katalog. i samband med övergången till iSBn-13 har Gleerups också bytt iSBn på böcker som tidigare givits ut på Ekelunds förlag, Bok & webb och Förlagshuset Gothia.

Returer

nytt iSBn-system Den 1 januari 2007 övergick iSBn från att vara ett 10-siffrigt till ett 13-siffrigt system. numret inleds med prefixet 978 och en ny kontrollsiffra.

Titlar som inköpts under perioden 1 april t o m 30 september får returneras, och skall då vara Gleerups Utbildning AB tillhanda senast 15 oktober samma år. För bokhandlare är tiden utsträckt till 15 november samma år. Det åligger kunden att med godset bifoga en returrapport. kreditering kan ej ske utan korrekt ifylld returrapport, bipackad med returförsändelsen. Returrapport kan hämtas på gleerups.se (klicka på Försäljningsvillkor under kundservice) eller fås genom att kontakta Gleerups kundservice på e-post info@gleerups.se alt telefon 040-20 98 10. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras senast den 30 januari året efter returen. kreditering

72

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 72

2013-12-18 16:56


K O P I E RA GÄRN A!

INfo RMaTIo N

Beställningsblankett Datum:

Leveransadress

Fakturaadress (om annan än vidstående)

Skolans namn

Fakturamottagare

Referens

Faktura referens

Adress

Adress

Postnr/Ort

Postnr/Ort

Godsmärkning

Telefon

e-post

Artikelnummer/ISBN

Telefon

e-post

Titel

Antal

Moms och frakt tillkommer! Se Försäljningsvillkor sid 72

Postadress: Gleerups Utbildning AB, Box 367, 201 23 Malmö Kundtjänst: Tel: 040-20 98 10, Fax: 040-12 71 05, e-post: info@gleerups.se Beställ gärna på gleerups.se 73

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 73

2013-12-18 16:56


INfo RMaTIo N

Egna anteckningar

74

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 74

2013-12-18 16:56


INfo RMaTIo N

75

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 75

2013-12-18 16:56


INfo RMaTIo N

Titelregister A

H

ABC för vuxna

27

Nyhet

28

I

B

Bedömning för lärande i klassrummet

Happy

Nyhet

Betyg i teori och praktik

69

Idrott och hälsa

67

69 K

C

Corda

49

D

Digitala historiska kartor

Kluringar

52

Kompakt

64

Kompisar?

26

Krigarprinsessan

26

65 L

E

Easy English

38

F

Formula

Nyhet

Lyssna på svenska

27

Lyssna på mer svenska

27

Lärande bedömning

69

Lära om språk

69

40 M

G

Makro

58

Genrekoden

20

Mango

23

Gleerups Engelska Basgrammatik

38

Mattegreppet

52

Gleerups Formler & tabeller

53

Mattegruvan

Gleerups skolatlas

66

Gleerups stora skolatlas

66

Grammar Check

38

45

Matteresan

Nyhet

46

Mattesmart

Nyhet

50

N

Ny start

27

Ny start – i samhället

27

O

Ordvalen Output

26 Nyhet

32

76

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 76

2013-12-18 16:56


INfo RMaTIo N

P

Pedagogisk kartläggning

69 Nyhet

Portal

16

Praktisk Ordkunskap

26

R

Nyhet

Reparationskurs Engelska

37

Reparationskurs Läsa

24

Reparationskurs Ord

24

Reparationskurs Skriva

24

Repstegen

48

S

Samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet

Nyhet

69

Showtime

26

Skolfotot

26

Stegen

25

Svenskbiten

27

Så enkelt

68

Sätt ord på NO

53

Sätt ord på SO

65

T

TitaNO

Nyhet

Top Up

54 36

U

Ur arkiven Utkik

65 Nyhet

60

V

Variation i språkundervisningen

69

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Se gleerups.se för tekniska krav gällande våra digitala lärverktyg.

77

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 77

2013-12-18 16:56


400673_Gleerups_2014_7-9.indd 78

2013-12-18 16:56


Det finns ingen ände. Fortsätt upptäcktsfärden i vår digitala värld. På gleerups.se hittar du alla våra läromedel. Många av böckerna finns dessutom att provläsa direkt på skärmen. Våra digitala lärverktyg kan du testa helt gratis i tio dagar. Kika först på någon av våra instruktionsfilmer, så kommer du snabbt igång. Och när du ändå är och hälsar på – anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Då är du säker på att aldrig missa något inom ditt område. Sist men inte minst: det lilla hjärtat! En funktion som gör att du kan spara alla dina favoritläromedel på ett och samma ställe. Är det inte du som gör inköpen? Skicka listan vidare som ett tips. Där har du den – världens bästa önskelista.

Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9 Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10 Fax: 040-12 71 05. E-post: info@gleerups.se

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 79

Idé, foto och produktion: Top Dollar, Sverige Tryck: Livonia Print Kvalitet: ISO 9001/Miljö: ISO 14001

2013-12-18 16:56


Eller s책 ses vi p책 gleerups.se

400815

400673_Gleerups_2014_7-9.indd 80

2013-12-18 16:56

Katalog 7-9 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you