Page 1

G LE E R U P S LÄ R O M E D E L

PREMIÄR för interaktiva böcker!
 Men vad är en interaktiv bok?

Vårnyheter för

Gleerups interaktiva böcker kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter. Resultatet blir överlägsna lärverktyg som ökar såväl effektivitet som lust! Med den interaktiva boken kan du variera och individualisera undervisningen på ett helt nytt sätt. Den är interaktiv, ständigt aktuell och full med smarta funktioner. Här ser du några av dessa funktioner!

Multimedia, fördjupning och oändliga sökmöjligheter

Fordon och transport

Plugga som vanligt

2012

– fast smartare

– bara ett klick bort

I den interaktiva boken kan du och dina elever anteckna och göra noteringar. Lägg in bokmärken, stryk under och samla markerad text för att få en överblick över sådant som är extra viktigt. Och när det är dags att testa kunskaperna finns det mängder av interaktiva övningar insprängda i varje kapitel.

Intressanta filmklipp, förklarande 3D-animationer och inspirerande ljudklipp integreras i texten på ett naturligt sätt och erbjuder omedelbar fördjupning. Du och dina elever kan söka på ett ord i boken, i Wikipedia, i en ordbok eller fritt på hela internet. Och vill ni hellre lyssna på boken än läsa fungerar självklart det också.

Bygg ut boken med eget material

Generös lärarhandledning och unikt erfarenhetsutbyte

Den interaktiva boken är ingen statisk produkt – du adderar enkelt material från nätet och sådant du själv skapat. Från oss får du ett gediget, inspirerande och pedagogiskt lärverktyg, 100% utvecklat efter Gy 2011. Själv skapar du din unika bok, helt utifrån behov, önske­mål och intresse.

I lärarversionen av den interaktiva boken hittar du allt som finns i elevernas böcker, plus en fyllig lärarhandledning. Du får dessutom tillgång till ett forum där du kan kommunicera och byta erfarenheter med andra lärare.

Kommunicera med dina elever – direkt i boken! Du kan skicka kommentarer eller anvisningar direkt i boken till en enskild elev, en grupp eller hela klassen. Och alla dina elever kan göra detsamma: om någon kör fast kan han eller hon skicka iväg en fråga och snabbt få svar. Med våra interaktiva böcker delar eleverna med sig av information och tips, skapar löpande diskussioner och lär tillsammans, av varandra. Socialt lärande när det är som bäst.

Med hjälp av illustrativa animeringar kan vi renodla, förenkla och visualisera teknik på ett sätt som underlättar inlärningen och som förtydligar komplexa begrepp. För att hjälpa eleverna att kontrollera att de förstått nyckelbegrepp i texten finns dessutom självrättande instuderingsuppgifter. Lärarversionerna av de interaktiva böckerna innehåller allt som finns i elevversionerna samt bland annat utökad funktionalitet för kommunikation och administration. Läs mer och testa demokapitel av våra interaktiva böcker på gleerups.se.

Vill du veta mer? För information och beställning kontakta kundservice på telefon 040-20 98 10 eller info@gleerups.se. Kenneth Göransson Läromedelsutvecklare Tel 040-20 98 49 kenneth.goransson@gleerups.se

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev och få information om nyheter i dina ämnen på gleerups.se/nyhetsbrev.

På Gleerups Fordons- och transportwebb kan du läsa mer om alla våra läromedel inom FT, bläddra i smakprov och även få information om vad som är på gång framöver. Du hittar allt du behöver inom FT-programmet på gleerups.se/ft! På vårt utvecklingslab, gleerups.se/labft, kan du följa, diskutera och påverka den fortsatta utgivningen av läromedel för Fordons- och transportprogrammet. 400574


Programgemensamma kurser åk 1

Personbilsteknik

I Fordons- och transportprogrammets första år ligger två kurser; • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden • Fordonsteknik – introduktion Till dessa kurser finns faktaböckerna Branschkunskap och Bas 3.0, övningsböckerna Startblock P och Startblock T samt lärarhandledning, kursprov och Fotech FT Grund för tester, utvärdering och dokumentation.

Prestanda G-Block GY11 Prestanda G-Block för Gy94-kurserna är ett beprövat läromedel som använts av många skolor. Nu har vi tagit ut det bästa av gamla G-Block och kompletterat med nytt material. G-Block GY11 är ett arbetsmaterial med instuderingsuppgifter och praktiska övningar för de gemensamma kurserna på inriktning Personbil:

Branschkunskap

• Personbilsteknik – Introduktion (200p)

Denna nya faktabok ger en bred introduktion till olika verksamhetsområden inom fordonsbranscherna, möjliga yrkesval, villkor mm. Branschkunskap tar bland annat upp områden som trafiksäkerhet, fordon och miljö och behandlar även frågor som gränssnittet mellan människa och maskin och vad det kan innebära. Boken täcker kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

• Reparation av personbilar och lätta transportfordon (300p) I G-Block P fortsätter serien med praktiska övningar och uppdrag som påbörjades i Startblock P. Här finns övningar för båda kurserna. G-Block T innehåller ”teoretiska” instuderingsfrågor för de övningar och uppdrag som finns i G-Block P. Tillsammans med Länken-serien är detta utmärkta verktyg som kompletterar den praktiska undervisningen.

Branschkunskap – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se. Broms

BAS 3.0 Fordonsteknik

Anders Ohlsson

Länken Faktaböcker och bilder

Prestanda BAS har under många år varit en grundbult för yrkesutbildning inom fordonsbranschen. Här får eleven en grundläggande introduktion till fordons olika delsystem som t.ex. el- och elektroniksystem, kraftöverföring och bromsar men också grundläggande pneumatik, hydraulik, svetsning, mm. BAS 3.0 innehåller aktuell teknik och är rikt illustrerad med pedagogiska bilder av hög kvalitet. Boken täcker kursen Fordonsteknik – introduktion.

Prestanda Länken är en serie faktaböcker för årskurs 2-3 inriktning Personbil. Serien är indelad enligt branschsystemet för servicelitteratur. Länken-serien karakteriseras av ett aktuellt urval, tydliga datorritade illustrationer och lättförståelig text. Ett omfattande sakordsregister finns i varje bok. Till Länken 8 Kaross finns även en arbetsbok; Kaross – Konstruktion – Inredning – Säkerhet – AC.

BAS 3.0 – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Länken Bilder innehåller bilder och illustrationer hämtade från respektive faktabok. Bilderna är tänkta att användas för teoretiska genomgångar och som diskussionsunderlag.

BAS 3.0 Fordonsteknik Bilder Använd illustrationerna ur BAS 3.0 i teoretiska genomgångar och för klassdiskussioner! Powerpointpresentationen innehåller över 200 skärmar med bilder och 19 animationer. Exempel på animeringar är: växellåda, kopplingshylsa, differential, motorns takter mm. Nu hittar du även detta fantastiska bildmaterial i vår interaktiva bok för BAS 3.0.

System- och nätverksteknik

System- och nätverksteknik Utvecklingen av system- och nätverksteknik inom fordonstekniken pågår ständigt. Detta innebär att fordonstekniker måste utvidga sin kompetens. Prestanda System- och nätverksteknik ger en solid grund i kommunikationsteknik, sensorteknik och hur de vanligaste aktuatorerna fungerar.

Prestanda System- och nätverksteknik Ämnet Systemteknik togs bort i samband med Gy 2011, men behovet av kunskaper om mätteknik, diagnossystem, datakommunikation och moderna elsystem växer för varje år. I Prestanda Systemoch nätverksteknik fakta hittar du allt detta samlat i ett material.

Sven Larsson • Anders Ohlsson

I boken presenteras diagnosverktyg- och diagnossystem (EOBD) på ett överskådligt och enkelt sätt. Boken ger dig också baskunskaper i hur oscilloskopet fungerar och hur det kan användas vid felsökningar.

Startblock 4.0 P och Startblock 4.0 T

System- och nätverksteknik fakta – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Startblock är ett populärt läromedel sedan många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckas väva samman delar av kurser till en pedagogisk helhet. Startblock 4.0 har genomgått en del förändringar för att matcha de nya kurserna på ett optimalt sätt. Vi har kompletterat med övningar (uppdrag) riktade till den nya kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden och även delat upp uppdragen i Startblock i två delar; Startblock P innehåller praktiska övningar och Startblock T innehåller teoretiska instuderingsuppgifter. För att täcka ämnesmål och centralt innehåll i kurserna bör båda Startblocken användas.

ISBN 978-91-40-673848

9

System- och nätverk oms.indd 1

789140 673848

2011-09-27 13.58

Prestanda Elstart Elstart gjordes som ett arbetsmaterial för Gy94-kurserna Fordonsel A, Fordonsel B och Grundläggande fordonselektronik. Och trots att själva kurserna försvann i samband med Gy 2011 är kunskaper inom dessa områden fortfarande högst relevanta vilket gör Elstart till ett utmärkt material inom ellära.

Lärarhandledning för åk 1 För Branschkunskap, BAS 3.0 Fordonsteknik och Startblock T finns en gemensam lärarhandledning i form av en webbtjänst. Här finns bl.a. facit till Startblock T och extra instuderingsuppgifter till de båda faktaböckerna. Lärarhandledningen säljs som en årslicens och kan delas av flera lärare på skolan. För Branschkunskap BAS 3.0 Startblock T

Kursprov Nu finns helt nya kursprov till åk 1. Kursproven är, precis som tidigare, uppdelade i tre olika svårighetsnivåer inom varje kurs, där varje del beställs separat så att du får den mix av kursprov som passar din klass bäst.

Fotech FT Grund Fotech FT Grund är en fantastisk webbtjänst med självrättande kunskapstest som täcker båda kurserna i åk 1. Som lärare får du en gedigen utvärdering och dokumentation av varje elevs kunskapsnivå. Du registrerar och administrerar själv dina elever och klasser och kan med rapportfunktionens urvalsfunktion skapa rapporter på klass- eller elevnivå som också kan exporteras till Excel. Dessutom möjliggör rapportfunktionen för eleverna att på ett tydligt sätt själva följa sin utveckling och sina resultat.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

System- och nätverksteknik Prestanda Systemteknik - Övningar Retinobänk Med denna övningsbok och den specialbyggda övningsutrustningen Retinobänken får eleven möjlighet att i praktiska övningar, steg för steg utforska hur givare-styrenhet och aktuatorer samverkar.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

Prestanda CAN
 I ett fordon finns oftast flera olika typer av nätverk och grundläggande kunskaper om datanätverk blir därför allt viktigare för fordonstekniker. I Prestanda CAN behandlas bl.a. nätverksstandarden CAN, hur ”datapaket” är uppbyggda, hur frågan om bussaccess är löst, hur den höga driftsäkerheten uppnås och mycket mer. Även de fysiska delarna i nätverket berörs. I boken finns också en kort introduktion till digitalteknik samt olika talsystem.


Programgemensamma kurser åk 1

Personbilsteknik

I Fordons- och transportprogrammets första år ligger två kurser; • Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden • Fordonsteknik – introduktion Till dessa kurser finns faktaböckerna Branschkunskap och Bas 3.0, övningsböckerna Startblock P och Startblock T samt lärarhandledning, kursprov och Fotech FT Grund för tester, utvärdering och dokumentation.

Prestanda G-Block GY11 Prestanda G-Block för Gy94-kurserna är ett beprövat läromedel som använts av många skolor. Nu har vi tagit ut det bästa av gamla G-Block och kompletterat med nytt material. G-Block GY11 är ett arbetsmaterial med instuderingsuppgifter och praktiska övningar för de gemensamma kurserna på inriktning Personbil:

Branschkunskap

• Personbilsteknik – Introduktion (200p)

Denna nya faktabok ger en bred introduktion till olika verksamhetsområden inom fordonsbranscherna, möjliga yrkesval, villkor mm. Branschkunskap tar bland annat upp områden som trafiksäkerhet, fordon och miljö och behandlar även frågor som gränssnittet mellan människa och maskin och vad det kan innebära. Boken täcker kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

• Reparation av personbilar och lätta transportfordon (300p) I G-Block P fortsätter serien med praktiska övningar och uppdrag som påbörjades i Startblock P. Här finns övningar för båda kurserna. G-Block T innehåller ”teoretiska” instuderingsfrågor för de övningar och uppdrag som finns i G-Block P. Tillsammans med Länken-serien är detta utmärkta verktyg som kompletterar den praktiska undervisningen.

Branschkunskap – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se. Broms

BAS 3.0 Fordonsteknik

Anders Ohlsson

Länken Faktaböcker och bilder

Prestanda BAS har under många år varit en grundbult för yrkesutbildning inom fordonsbranschen. Här får eleven en grundläggande introduktion till fordons olika delsystem som t.ex. el- och elektroniksystem, kraftöverföring och bromsar men också grundläggande pneumatik, hydraulik, svetsning, mm. BAS 3.0 innehåller aktuell teknik och är rikt illustrerad med pedagogiska bilder av hög kvalitet. Boken täcker kursen Fordonsteknik – introduktion.

Prestanda Länken är en serie faktaböcker för årskurs 2-3 inriktning Personbil. Serien är indelad enligt branschsystemet för servicelitteratur. Länken-serien karakteriseras av ett aktuellt urval, tydliga datorritade illustrationer och lättförståelig text. Ett omfattande sakordsregister finns i varje bok. Till Länken 8 Kaross finns även en arbetsbok; Kaross – Konstruktion – Inredning – Säkerhet – AC.

BAS 3.0 – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Länken Bilder innehåller bilder och illustrationer hämtade från respektive faktabok. Bilderna är tänkta att användas för teoretiska genomgångar och som diskussionsunderlag.

BAS 3.0 Fordonsteknik Bilder Använd illustrationerna ur BAS 3.0 i teoretiska genomgångar och för klassdiskussioner! Powerpointpresentationen innehåller över 200 skärmar med bilder och 19 animationer. Exempel på animeringar är: växellåda, kopplingshylsa, differential, motorns takter mm. Nu hittar du även detta fantastiska bildmaterial i vår interaktiva bok för BAS 3.0.

System- och nätverksteknik

System- och nätverksteknik Utvecklingen av system- och nätverksteknik inom fordonstekniken pågår ständigt. Detta innebär att fordonstekniker måste utvidga sin kompetens. Prestanda System- och nätverksteknik ger en solid grund i kommunikationsteknik, sensorteknik och hur de vanligaste aktuatorerna fungerar.

Prestanda System- och nätverksteknik Ämnet Systemteknik togs bort i samband med Gy 2011, men behovet av kunskaper om mätteknik, diagnossystem, datakommunikation och moderna elsystem växer för varje år. I Prestanda Systemoch nätverksteknik fakta hittar du allt detta samlat i ett material.

Sven Larsson • Anders Ohlsson

I boken presenteras diagnosverktyg- och diagnossystem (EOBD) på ett överskådligt och enkelt sätt. Boken ger dig också baskunskaper i hur oscilloskopet fungerar och hur det kan användas vid felsökningar.

Startblock 4.0 P och Startblock 4.0 T

System- och nätverksteknik fakta – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Startblock är ett populärt läromedel sedan många år. Framgången beror på att författarnas val och konstruktion av övningarna baseras på en gedigen lärarerfarenhet samt att de lyckas väva samman delar av kurser till en pedagogisk helhet. Startblock 4.0 har genomgått en del förändringar för att matcha de nya kurserna på ett optimalt sätt. Vi har kompletterat med övningar (uppdrag) riktade till den nya kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden och även delat upp uppdragen i Startblock i två delar; Startblock P innehåller praktiska övningar och Startblock T innehåller teoretiska instuderingsuppgifter. För att täcka ämnesmål och centralt innehåll i kurserna bör båda Startblocken användas.

ISBN 978-91-40-673848

9

System- och nätverk oms.indd 1

789140 673848

2011-09-27 13.58

Prestanda Elstart Elstart gjordes som ett arbetsmaterial för Gy94-kurserna Fordonsel A, Fordonsel B och Grundläggande fordonselektronik. Och trots att själva kurserna försvann i samband med Gy 2011 är kunskaper inom dessa områden fortfarande högst relevanta vilket gör Elstart till ett utmärkt material inom ellära.

Lärarhandledning för åk 1 För Branschkunskap, BAS 3.0 Fordonsteknik och Startblock T finns en gemensam lärarhandledning i form av en webbtjänst. Här finns bl.a. facit till Startblock T och extra instuderingsuppgifter till de båda faktaböckerna. Lärarhandledningen säljs som en årslicens och kan delas av flera lärare på skolan. För Branschkunskap BAS 3.0 Startblock T

Kursprov Nu finns helt nya kursprov till åk 1. Kursproven är, precis som tidigare, uppdelade i tre olika svårighetsnivåer inom varje kurs, där varje del beställs separat så att du får den mix av kursprov som passar din klass bäst.

Fotech FT Grund Fotech FT Grund är en fantastisk webbtjänst med självrättande kunskapstest som täcker båda kurserna i åk 1. Som lärare får du en gedigen utvärdering och dokumentation av varje elevs kunskapsnivå. Du registrerar och administrerar själv dina elever och klasser och kan med rapportfunktionens urvalsfunktion skapa rapporter på klass- eller elevnivå som också kan exporteras till Excel. Dessutom möjliggör rapportfunktionen för eleverna att på ett tydligt sätt själva följa sin utveckling och sina resultat.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

System- och nätverksteknik Prestanda Systemteknik - Övningar Retinobänk Med denna övningsbok och den specialbyggda övningsutrustningen Retinobänken får eleven möjlighet att i praktiska övningar, steg för steg utforska hur givare-styrenhet och aktuatorer samverkar.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

Prestanda CAN
 I ett fordon finns oftast flera olika typer av nätverk och grundläggande kunskaper om datanätverk blir därför allt viktigare för fordonstekniker. I Prestanda CAN behandlas bl.a. nätverksstandarden CAN, hur ”datapaket” är uppbyggda, hur frågan om bussaccess är löst, hur den höga driftsäkerheten uppnås och mycket mer. Även de fysiska delarna i nätverket berörs. I boken finns också en kort introduktion till digitalteknik samt olika talsystem.


G LE E R U P S LÄ R O M E D E L

PREMIÄR för interaktiva böcker!
 Men vad är en interaktiv bok?

Vårnyheter för

Gleerups interaktiva böcker kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter. Resultatet blir överlägsna lärverktyg som ökar såväl effektivitet som lust! Med den interaktiva boken kan du variera och individualisera undervisningen på ett helt nytt sätt. Den är interaktiv, ständigt aktuell och full med smarta funktioner. Här ser du några av dessa funktioner!

Multimedia, fördjupning och oändliga sökmöjligheter

Fordon och transport

Plugga som vanligt

2012

– fast smartare

– bara ett klick bort

I den interaktiva boken kan du och dina elever anteckna och göra noteringar. Lägg in bokmärken, stryk under och samla markerad text för att få en överblick över sådant som är extra viktigt. Och när det är dags att testa kunskaperna finns det mängder av interaktiva övningar insprängda i varje kapitel.

Intressanta filmklipp, förklarande 3D-animationer och inspirerande ljudklipp integreras i texten på ett naturligt sätt och erbjuder omedelbar fördjupning. Du och dina elever kan söka på ett ord i boken, i Wikipedia, i en ordbok eller fritt på hela internet. Och vill ni hellre lyssna på boken än läsa fungerar självklart det också.

Bygg ut boken med eget material

Generös lärarhandledning och unikt erfarenhetsutbyte

Den interaktiva boken är ingen statisk produkt – du adderar enkelt material från nätet och sådant du själv skapat. Från oss får du ett gediget, inspirerande och pedagogiskt lärverktyg, 100% utvecklat efter Gy 2011. Själv skapar du din unika bok, helt utifrån behov, önske­mål och intresse.

I lärarversionen av den interaktiva boken hittar du allt som finns i elevernas böcker, plus en fyllig lärarhandledning. Du får dessutom tillgång till ett forum där du kan kommunicera och byta erfarenheter med andra lärare.

Kommunicera med dina elever – direkt i boken! Du kan skicka kommentarer eller anvisningar direkt i boken till en enskild elev, en grupp eller hela klassen. Och alla dina elever kan göra detsamma: om någon kör fast kan han eller hon skicka iväg en fråga och snabbt få svar. Med våra interaktiva böcker delar eleverna med sig av information och tips, skapar löpande diskussioner och lär tillsammans, av varandra. Socialt lärande när det är som bäst.

Med hjälp av illustrativa animeringar kan vi renodla, förenkla och visualisera teknik på ett sätt som underlättar inlärningen och som förtydligar komplexa begrepp. För att hjälpa eleverna att kontrollera att de förstått nyckelbegrepp i texten finns dessutom självrättande instuderingsuppgifter. Lärarversionerna av de interaktiva böckerna innehåller allt som finns i elevversionerna samt bland annat utökad funktionalitet för kommunikation och administration. Läs mer och testa demokapitel av våra interaktiva böcker på gleerups.se.

Vill du veta mer? För information och beställning kontakta kundservice på telefon 040-20 98 10 eller info@gleerups.se. Kenneth Göransson Läromedelsutvecklare Tel 040-20 98 49 kenneth.goransson@gleerups.se

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev och få information om nyheter i dina ämnen på gleerups.se/nyhetsbrev.

På Gleerups Fordons- och transportwebb kan du läsa mer om alla våra läromedel inom FT, bläddra i smakprov och även få information om vad som är på gång framöver. Du hittar allt du behöver inom FT-programmet på gleerups.se/ft! På vårt utvecklingslab, gleerups.se/labft, kan du följa, diskutera och påverka den fortsatta utgivningen av läromedel för Fordons- och transportprogrammet. 400574

Gleerups Fordon och transport spring 2012  

folder, ft, fordon- och transportprogrammet, fordon, transport

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you