Page 1

F-6

2013


Välkommen till vår värld. Plötsligt pirrar känslan av en ny termin i magen. Morgontrötta blickar möter sin första skoldag. Andra har tappat räkningen på hur många gånger de har sagt ”god morgon” i kör. Någon har glömt sin ena strumpa.   Tänk att få vara där. Och få vara den du är. Du kittlar nyfikenheten hela vägen från a till ö. Du förvandlar eviga dagar till små upptäcktsfärder att längta till. Tänk vilket jobb du har! Det finns inget bättre än att göra saker ihop. Faktum är att de läromedel som fungerar i verkligheten – de skapar vi i samarbete med dig. Vi hjälper dig att forma en tryggare vardag, spara dig värdefull tid och göra ditt jobb mer utvecklande och spännande. Tillsammans får vi varje elev att blomstra.   Här i katalogen hittar du alltihop, från minsta lilla bok till hur du blir författare. Vänd blad och kika in.


Världens bästa skola.

Tillsammans med dig.

5

1

Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Dessutom finns konkreta möjligheter för dig som är lärare att vara med och påverka utvecklingen. Det är så vi tror man bygger världens bästa skola. Tillsammans.


2

3

4

1. Delta i vårt lab

2. Granska oss

3. Bli pilot

4. Testa något nytt

5. Du är författare

Gleerups lab är som en osynlig dörr mellan våra världar. Där kan du ta aktiv del i utvecklingen av nya läromedel.

Som granskare kvalitetssäkrar du det pedagogiska innehållet under utvecklingsfasen av ett läromedel. Vilket är ditt specialområde?

Som pilotskola är du med och påverkar utvecklingen av ett kommande material. Utmanande och hur kul som helst.

Som testskola får du möjligheten att prova hur ett nytt färdigt material fungerar i din verklighet. Givande för alla.

Från dröm till färdig produkt, ditt verk tillsammans med oss. Tveka inte. Hör av dig med din idé!


I samarbete med dig – på riktigt. Egentligen finns det ingen ände på hur mycket vi vill samarbeta med dig. Att delta i Gleerups lab, vara granskare av ett läromedel, bli pilotskola, testskola eller rent av författare är några möjligheter. Att vara testskola för ett nyutgivet läromedel är lika utvecklande för dig och din klass som det är värdefullt för oss på Gleerups. Och så här kan det gå till i verkligheten. Georgshillsskolan i Hörby bestämde sig för att under 2011 bli testskola för ett nyutgivet läromedel. I en av klasserna bytte de ut sina befintliga läroböcker i matematik mot Lyckotal för årskurs ett. Såväl lärare som elever och dessutom föräldrar blev insatta i testprojektet. Detta ledde till stort engagemang i hela klassen och gav oss på Gleerups ovärderlig återkoppling.   Under ett testprojekt har vi alltid tät kontakt med dig som lärare och hela klassen så klart. Det sker ofta genom Gleerups lab, mejl eller telefon. Dessutom kommer vår läromedelsutvecklare till din skola och besöker klassrummet. Allas åsikter är betydelsefulla för vidareutvecklingen av ett läromedel.   Om du frågar Georgshillsskolan så var det inte bara en spännande resa. Det var också en chans för barnen att påverka framtidens skola och ett fint sätt att få ökat engagemang i klassrummet. Idag har fler klasser på skolan bytt till Lyckotal.   Hör av dig om du är intresserad.


Säg hej till digitala lärverktyg. Digitala lärverktyg är en självklarhet för många i dagens skola. För andra är det en ny bekantskap. Oavsett så har vi något för dig. 1. Vill du komplettera det tryckta läromedlet?

En webb är ett digitalt lärverktyg som kompletterar den tryckta läroboken. Webben underlättar ditt arbete på många sätt och tillför extra inspiration till eleverna, ofta finns det en webb för eleverna och en för läraren. Ge lektionerna en extra dimension genom att koppla lärarwebben till en interaktiv skrivtavla. 2. Söker du ett fristående lärverktyg för din undervisning?

Vi har även digitala lärverktyg som inte är knutna till ett specifikt läromedel. Ett sådant exempel är Mattesmart som hjälper dig att följa kunskapsutvecklingen i klassen och på skolan. Mattesmart gör det också möjligt att individanpassa färdighetsträningen till varje enskild elev.

Forma språket lärarwebbar med lektionsplanering och kreativa övningar för dig som vill variera och fördjupa undervisningen. Bläddra till sidan 30.

Happy elevwebbar som individualiserar undervisningen och lärarwebbar som innehåller kompletta lärarhandledningar och mängder av extramaterial till klassrummet.

Mattesmart Aritmetik och Mattesmart Planering. Med Mattesmart får du en röd tråd i matematikundervisningen och kan anpassa färdighetsträningen efter varje enskild elev.

Bläddra till sidan 72.

Bläddra till sidan 92.


Prova valfritt digitalt lärverktyg i tio dagar på gleerups.se Håll utkik! Under hösten 2013 lanserar vi Prima Lärspel för surfplatta och smartphone

Prima matematik Lärspel ger eleverna möjlighet att träna matematik på ett lekfullt sätt. Den nya, fylliga lärarwebben ger stöd för dig som pedagog. Bläddra till sidan 96.

Förutom den kompletta lärarhandledningen finns här oslagbara verktyg för dig som vill skapa dynamiska lektioner.

Söker du fler? Alla digitala lärverktyg som finns i den här katalogen har vi samlat i ett index så att de blir lätta att hitta.

Bläddra till sidan 102.

Bläddra till sidan 145.


Vill du ge rätt bedömning? Då har du vårt stöd. Att ge rätt bedömning har blivit allt viktigare, inte minst för dig som undervisar i de tidiga årskurserna. Som du säkert vet handlar det mycket om att göra eleverna medvetna om målen och få dem att känna sig delaktiga i dessa. Det skapar ett öppet klassrum med en god grund för kamratbedömningar och diskussioner. Lärandet blir synligt och tydligt. På så sätt blir det lättare för dig att göra rätt bedömning. Men det kräver också planering och planering tar tid. Tid kan vi inte ge dig, men vi kan ge dig hjälpmedel som underlättar planering, utvärdering och bedömning. Här ser du några exempel och var du finner dem i katalogen.

Nyhet

Forma språket Bedömning Sidan 35

Nyhet

Mattesmart Sidan 92

Nyhet

Briljant svenska Lärarhandledning Sidan 39

Språkgalleriet Sidan 52

Nyhet

Prima matematik Bedömning Sidan 100

Nyhet

Happy Teachers Guide Sidan 77

Nyhet

Lyckotal Utvärdering Sidan 91

Nyhet

Prima Formula Lärarhandledning Sidan 106

Mattegruvan Lärarhandledning Sidan 113

Grönt Ljus Matematik Sidan 128


Här finns allt. Snart kan upptäcktsfärden börja. Vi fick plats med det mesta i årets katalog, allt hittar du på gleerups.se. Välkommen!


Förskoleklass Svenska/Matematik Matematik

15 16 19

Svenska 25 Basläromedel Läsförståelse Läs- och skrivträning Ordkunskap Svenska som andraspråk Småböcker Faktaböcker

26 48 52 60 61 63 68

Engelska Basläromedel Extra träning

71 72 82

Matematik Basläromedel Träning och diagnos Extra träning No/So NO SO KOMPETENSUTVECKLING

85 86, 96 92, 128 130 133 133 136 137

Information 140 Kontakt 140 Försäljningsvillkor 142 Beställningsblankett 143 Titelregister 144 Digitala produkter 145


14


Förskoleklass Träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt med Trulle.

A r bets bö c k e r f ö r F - k l ass

IWB Nyheter

Min skolbok och Uggleboken är några av Gleerups omtyckta arbetsböcker för F-klass.

Lekfull matematik som betonar kommunikation och matematik i vardagen.

Nyfikenhet och kreativitet i matematik utifrån sagans värld!

Med Flex kan eleverna arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå.

Ett tydligt och lättarbetat material som drar nytta av barnens kunskaper om talen som tärningsbilder.

Stimulerar till matematiska aktiviteter och kommunikation.

IWB

16 18 19 20 20 21 22

15


FÖRSKOLEKLASS SVENSKA/MATEMATIK

Älskade Trulle. Träna språklig medvetenhet med trollet Trulle, kompisarna Trulsa, Rim-Tim och alla andra i Trulleskogen. De tydliga övningarna som utvecklar språket och den lekfulla inramningen är en kombination som många pedagoger tycker om. Trulle blir en extra klasskompis som gärna får hänga med på utflykter eller följa med barnen hem över helgen! Ännu fler Trullematerial hittar du på sid 26–29

Trulles arbetsbok Bryntse/Palmkvist

Trulle i förskoleklassen har sin utgångspunkt i det talade språket. Språkarbetet kännetecknas av lekfullhet och nyfikenhet på språket och dess beståndsdelar. Arbetsboken tränar och befäster momenten rim, meningar, ord, stavelser och ljud som gruppen gemensamt har gått igenom. Därför finns det ett kapitel för varje språkmoment eller stegpinne.

Trulle storbildbok Bryntse/Palmkvist

Storbildboken visar Trulle och hans värld. Berätta den tillhörande sagan som finns i Lärarboken, och samtala kring bilden. Illustrationerna är detaljrika och ger uppslag till många samtal. Samlingen kring Storbild­ boken introducerar arbetet med varje nytt språkmoment och skapar gemenskap i barngruppen.

16

Trulle lärarbok Bryntse/Palmkvist

Lärarboken innehåller sagorna till Stor­bild­ boken. Den presenterar gemen­samma övningar och arbets­gången för Trulle i förskoleklassen. Varje kapitel avslutas med läs- och sångtips. Kopieringsunderlagen innehåller bilder på trollen, spel, protokoll för diagnos m m.


Trulleteater Lotta Fröjdfeldt

FÖRSKOLEKLASS

Trulletrallar Bim Wikström

Alla uppslag i Storbildboken har en egen sång. Det finns även en ABCvisa, en räknevisa, en inlednings- och avslutningssång. Sång­texterna innehåller text, noter och gitarrackord. Cd:n innehåller sångerna med musik till. Nu finns cd:n Trulletrallar även i en instrumental version. Räkna med Trulle Fröjdfeldt/Palmkvist

Testa språket med Trulle Anita Palmkvist

Nu har matematiken kommit till Trulle­ skogen! Räkna med Trulle är en arbets­bok i matematik. Boken presenterar talen 1–10 på ett enkelt sätt, och tränar mönster, antalsuppfattning och begrepp. Barnen får också arbeta med några spel och enkla räknesagor.

Lärarwebb

IWB Nyhet

Trulle Lärarwebb innehåller storbildbokens uppslag med sagan från lärarhandledningen inläst. Här finns också möjlighet att lyssna på Trulletrallar och med hjälp av en verktygslåda arbeta interaktivt med de olika figurerna i Trulles värld. De inspirerande pedagogiska tipsen ger exempel på hur man kan arbeta med webben i klassen. Webben ger många ingångar för att skapa förförståelse inför varje ny stegpinne.

Testa språket med Trulle är ett lättanvänt språktest för förskoleklass och årskurs 1. Det följer Trullematerialets moment med rim, meningar, ord, stavelser och ljud.

Trulle och Trulsa Låt Trulle och Trulsa finnas med i det dagliga arbetet och bli levande! Dockorna är ca 30 cm höga.

Trulle, årskurs F Trulle, Trulles arbetsbok, ny upplaga, 48 s

40-66507-2

Trulle, Trulle storbildbok, 16 s*

40-62285-3 366:-

Trulle, Trulle lärarbok, 112 s

40-62284-6 502:-

Trulle, Trulle lärarwebb, licens 12 mån

40-68305-2

85:-

P 595:-

Trulle, årskurs F–1 Trulle, Räkna med Trulle, 48 s

40-66691-8

Trulle, Trulledocka

40-63192-3 150:-

Trulle, Trulsadocka*

40-64851-8 150:-

Trulle, Testa språket med Trulle, 32 s

40-65032-0 246:-

Trulle, Trulleteater, 32 s

40-66508-9 246:-

Trulle, Trulletrallar cd 

40-63422-1 207:-

Trulle, Trulletrallar cd instrumental

40-66509-6 208:-

Trulle, Trulletrallar cd instrumental och Trulleteater Paketpris! Paketpris!

40-66602-4 355:-

Trulle, Trulletrallar sångbok, 24 s

40-63438-2 115:-

75:-

* Så långt lagret räcker. P= preliminärpris

17

SVENSKA/MATEMATIK

Trulleteater kan användas för att bygga upp en avslutande föreställning t ex i förskole­ klassen. Det är ockå en beskrivning av hur det arbetet kan göra hela årets språklekar mer konkreta och lustfyllda.


FÖRSKOLEKLASS SVENSKA/MATEMATIK

Bravo Arbetsböcker Karin Danielsson

Bravo Alfabetsböcker 1 Karin Danielsson

Mer Bravo på sid 51 28 härligt lättlästa alfabetsböcker med enkel text. Små berättelser för nybörjarläsaren.

Lätta arbetsböcker för förskoleklassen som tränar igenkänning av bokstäver och ord. Barnen får arbeta med bokstäver och ordbilder på ett lekfullt sätt. Dessutom får de finmotorisk träning. Hela alfabetet tränas i fyra böcker.

Bravo, årskurs F–1 Bravo, Alfabetsböcker 1, 12 s, 28 ex*

40-63452-8 598:-

Bravo, Arbetsböcker, 16 s, 4 olika titlar*

40-63453-5 100:-

* Så långt lagret räcker

Fler Uggleböcker på sid 56

Min skolbok Karin Danielsson

Uggleboken F–1 Karin Danielsson

Min skolbok är en av Gleerups mest omtyckta arbetsböcker för för­skoleklassen. Den innehåller läs- och skrivförberedande övningar blandat med grundläggande begreppsbildning i matematik. I Min skolbok har vi blandat de bästa övningarna från Min första och Min andra skolbok med nya övningar.

Uggleboken F–1 innehåller både läs- och skrivförberedande övningar och enkla matteövningar för förskoleklassen. Barnen får rimma, lyssna efter ljud och leka med ord. Läs mer på sid 56.

Min skolbok, årskurs F Min skolbok, 48 s 

Uggleboken, årskurs F–1 40-63111-4

78:-

Uggleboken, 32 s

40-65391-8

62:-

Min första skolbok, Min andra skolbok Karin Danielsson

Träna med pennan Maria Österman

Min första skolbok innehåller enkla läs- och skrivförberedande övningar och tränar grundläggande begreppsbildning i matematik. Min andra skolbok innehåller samma sorts övningar som Min första skolbok men med ökad svårighetsgrad.

Med Putte Penna som vägvisare får barnen träna sin finmotorik, lära sig rörelseriktning och öva former som sedan används och utvecklas i bokstäver och siffror.

Min första skolbok, Min andra skolbok, årskurs F

Träna med pennan, årskurs F

Min första skolbok, 48 s

40-61516-9

78:-

Min andra skolbok, 48 s

40-62036-1

78:-

18

Träna med pennan, 32 s

40-61741-5

65:-


FÖRSKOLEKLASS

Lyckotal – matematik med hjärta och hjärna.

LGR 11

matematik

Lyckotal F är ett matematikläromedel för förskoleklassen som består av Elevbok F, Lärarhandledning F samt Lärarwebb F. Materialet ingår i matematikserien Lyckotal F–3.

Elevbok F

I elevboken finns övningar där eleverna använder korten som medföljer.

Förskoleklassens bok är uppbyggd med temaområden som anknyter till barnens omvärld: Hemma, Skogen, Kalas, Mat, Husdjur och Naturen. Det matematiska innehållet är integrerat i temat, och omfattar sortering och klassificering, taluppfattning, mätning, rumsuppfattning och mönster. Barnen får övergripande träning i begrepps-, kommunikations- och problemlösningsförmågan. Boken innehåller även underlag för elev­ profil som stöd för dokumentation av barnets förkunskaper i matematik.

Lärarwebb F

Lärarhandledning F

IWB

Med lärarwebben har du möjlighet att arbeta interaktivt och konkret med övningar knutna till bokens mål. Till varje kapitel finns den inledande samtalsbilden att projicera på en interaktiv skrivtavla eller med hjälp av dataprojektor. Till varje bild finns fem frågor. Samtliga bilder kan användas för att träna kommunikations- och begreppsförmågan. Till varje kapitel finns en övning samt en verktygslåda som ger dig möjlighet att snabbt och enkelt använda fler funktioner.

I lärarhandledningen får du många lektionstips, förslag på lekar samt extramaterial som kopieringsunderlag. Handledningen inleds med författarnas didaktiska tankar om matematiken i förskoleklassen för att sedan beskriva grundbokens sidor med lektionstips.

Lyckotal, årskurs F Lyckotal F, Elevbok, 64 s

40-67530-9

Lyckotal F, Lärarhandledning, 84 s

40-67531-6 425:-

Lyckotal F, Lärarwebb, licens 12 mån

40-67668-9 250:-

Lyckotal F, Elevbok, 20 ex + Lärarwebb, licens 12 mån

40-67779-2 1 500:-

Paketpris!

75:-

19


FÖRSKOLEKLASS matematik

Matematik utifrån sagornas värld.

LGR 11

Sagotemat i Mästerkatten utgör grunden för att integrera alla kunskaper som ingår i 6-åringens utveckling och ger unika möjligheter till en helhetssyn på barnens lärande.

Mästerkatten Förskoleklass Curt Öreberg

När barnen får arbeta i sin egen bok fördjupar, befäster och repe­ terar de begrepp som lärts in under det laborativa arbetet. I boken dokumenteras barnens arbete och det finns möjlighet att både blicka bakåt för att känna igen och framåt för att väcka nyfikenhet.

Lärarens bok Curt Öreberg

Den reviderade läroplanen kräver mer av dig som förskollärare än tidigare. I Lärarens bok till Mästerkatten Förskolekass, får du förslag på laborativt arbete, problemlösning, begreppsträning, lekar och spel. Här finns också kopieringsunderlag så att du på ett varierat sätt kan arbeta med barnen. Till varje saga finns det förslag på tematiskt arbete och en stimulerande bild- och formuppgift. Med ”Jobba mer”-rutor kan du anpassa materialet efter den barngrupp du arbetar med.

Mästerkatten, årskurs F Mästerkatten, Förskoleklass, 88 s  Mästerkatten, Förskoleklass,  20 ex

40-66796-0

Paketpris! 40-67024-3 1 439:-

Lärarens bok till Mästerkatten Förskoleklass, Katten, Musen, Tiotusen och Tyck till, 112 s

Flex 1 Björn och Flex 2 Ekorre Brogren/Johansson/Paulsén m fl

85:-

40-63718-5 487:-

Lärarhandledning 1–2 Brogren/Johansson/Paulsén m fl

Mer Flex på sid 126–127

Med Flex kan eleverna arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå. Flex är lätt att använda för lärare och elever. I Flex 1 Björn påbörjar barnen arbetet med att lära sig räkneorden samt känna igen och räkna med pengar. Att observera, jämföra och särskilja föremål är steg i begreppsbildningen och en nödvändig kunskap för all förståelse i matematik. I Flex 2 Ekorre förbereds inlärningen av addition och subtraktion genom att barnen arbetar med uppdelning av talen 2–10. Additionssituationer och räknehändelser är utmaningar i arbetet med att lära barnen tala matematik. 20

I Lärarhandledningen finns väg­ledning för grundböckerna. Här får du hjälp att anpassa undervisningen efter barnens olikheter. Det finns också en tydligt beskriven arbets­gång, spel, kopieringsunderlag, diagnoser samt många tips och idéer på hur det laborativa arbetet i gruppen kan gå till. Flex, årskurs F Flex 1, Björn, 112 s

40-62513-7 101:-

Flex 2, Ekorre, 112 s

40-62514-4 101:-

Flex 1–2, Lärarhandledning, 72 s

40-62520-5 333:-


FÖRSKOLEKLASS

Prima matematik!

LGR 11

matematik

Prima matematik F–3 är framtagen med Lgr11 som utgångspunkt. Prima matematik Förskoleklass lägger den viktiga matematiska grunden genom ett roligt och enkelt arbete med grundläggande begrepp- och antalskännedom.

Prima matematik Förskoleklass Karin Danielsson

Mål till varje nytt arbetsområde finns presenterat längst ner på sidan.

Mer Prima matematik på sid 96–101

Prima matematik Förskoleklass innehåller enkla, roliga och omväxlande övningar som ger eleverna en stadig matematisk grund att stå på. Halva delen av boken behandlar begrepp och halva antalskännedom. Varje del inleds med en varm och tydlig samtalsbild. Lärartext finns längst ner på sidorna när det behövs. Den första delen av boken ger förståelse för de grundläggande begreppen likhet och skillnad, storlek, längd, höjd, vikt, bredd, hel och halv, läge samt att dela lika. Den andra delen behandlar färg, form, antal- och sifferkännedom för talen 1–10 samt ordnings­talen 1–6. Det finns en tallinje med anknytning till tärningen på de sidor som tränar talen 1–6.

Laborativt arbete gör du utifrån bokens övningar. Till detta arbete har du förutom vardagliga föremål också nytta av de antals- och sifferkort som medföljer boken.

Diagnos på barnens kunskaper är lämpligt att göra inför årskurs 1. Använd diagnosbladet som medföljer boken.

Prima matematik Förskoleklass, årskurs F Prima matematik, Förskoleklass, 64 s  Prima matematik, Förskoleklass 20 ex

Paketpris!

40-66763-2

79:-

40-67015-1

1 376:21


Tänk och Räkna betonar vikten av att eleverna får kommunicera vid inlärningen. Att själva få undersöka tal, bygga och laborera är andra viktiga moment.

matematik

FÖRSKOLEKLASS

Inspiration till nya tankesätt.

Mer Tänk och Räkna på sid 118–125 Grundbok F Hartikainen/Häggblom

Tänk och Räkna F fångar upp barnets tankar om matematik och stimulerar till medvetna mate­ matiska aktiviteter. Boken innehåller mångsidiga övningar som förberedelse för skolarbetet med koncentration, språklig kommunikation och samarbete som grundläggande faktorer. I boken dokumenteras tankar och lösningar, vilket underlättar uppföljningen av barnets utveckling. Innehåll: 10 kapitel, jämförelser, rumsuppfattning, byggövningar, antalsräkning, talen 0–10.

Lärarhandledning F Hartikainen/Häggblom

Multilinkklossar

Handledningen innehåller ett rikt urval av aktiviteter som förbereder och stöder utvecklingen av barns matematiska kunskaper.

Multilinkklossarna används för avbildnings­ övningar och hjälper till att utveckla tre­ dimensionellt seende. Med klossarna bygger eleverna olika geometriska figurer och mönster. Klossarna används också vid under­sökning av de fyra räknesätten samt vid problemlösning. Innehåll: påse med 500 klossar i tio färger, 50 klossar i varje färg, plastkuber med 2 cm sida, hopfogbara på sex sidor.

Tänk och Räkna, årskurs F Tänk och Räkna, Grundbok F, 72 s 40-64771-9 61:Tänk och Räkna, Lärarhandledning F, 115 s 40-64772-6 414:Multilinkklossar, 500 st 22

40-64663-7

508:-


FÖRSKOLEKLASS

Räkna med 6-åringen – Matematikdiagnos inför skolstart Danielsson/Modin

matematik/kompetensutveckling

Räkna med 6-åringen är ett diagnosmaterial som kan användas i förskoleklass eller vid skolstart för att ge läraren en uppfattning om elevernas räkneberedskap. Materialet består av en stor separat färgplansch på en kö, intervjufrågor till kön, handledning och resultatblankett samt förslag till uppföljning. Stor vikt har lagts just vid uppföljningen. Till hjälp finns kopieringsunderlag till flera spel samt tips på lekar, ramsor och sånger som är räknestimulerande. 

Räkna med 6-åringen, årskurs F–1 Räkna med 6-åringen, Matematikdiagnos inför skolstart, 28 s

40-64835-8

196:-

Matteskatten – Matematik i förskolan Rose-Marie Eriksson

NO – tips och idéer i förskola och förskoleklass Lisbeth Brogren/Sune Jonasson

Genom att fånga lärandet i leken kan du som pedagog visa barnen möjligheter och leda dem i deras matematiska utveckling. Bokens syfte är att ge pedagoger i förskolan kunskap och inspiration till ett lekfullt mate­ matikarbete som känns meningsfullt, utvecklande och roligt för såväl barn som vuxna.

Att arbeta med naturvetenskap och teknik ingår i förskolans uppdrag och är ett av målen i den nya läroplanen. Boken introducerar på ett enkelt och lekfullt sätt hur barn tillsammans med vuxna och andra barn får lära sig att experimentera, laborera och bearbeta sin förståelse inför naturvetenskapliga händelser och teknik i vardagen.

NO – tips och idéer i skolan Lisbeth Brogren/Sune Jonasson

Boken ger elever och lärare möjlighet att arbeta med naturvetenskapliga fenomen och tekniska företeelser med glädje och nyfikenhet. Experiment och laborationer utmanar eleverna, stimulerar tankeprocessen och ger dem enkla och lättförståeliga förklaringar på händelser i vardagen.

Kompetensutveckling Matteskatten, 112 s

40-67246-9 335:-

NO – tips och idéer i förskola och förskoleklass, 120 s

40-67318-3 345:-

NO – tips och idéer i skolan, A4, 144 s

40-67319-0 360:23


24


Svenska Älskat språkmaterial som tränar språklig medvetenhet. Årskurs F–1

Målinriktad svenska med engagerande texter och generös lärarwebb. Årskurs 1–3

Basläromedel med interkulturellt perspektiv där det centrala i kursplanerna vävs in på ett mångsidigt sätt. Årskurs 1–3

IWB Nyheter

IWB Nyheter

IWB Nyheter

Läsning och skrivning hand i hand med läseböcker, arbetsböcker och småböcker. Årskurs 1–3

Ett allt-i-ett-läromedel med fokus på kommunikation i tal och skrift. Årskurs 4–6

Prisvärda och flexibla kopieringsunderlag och arbetsböcker i svenska. Årskurs 1–4

Nyheter

Läsförståelse, ordkunskap och skrivträning i lättarbetade och roliga arbetsböcker. Årskurs 1–4

I Uggleboken arbetar eleverna med läs- och skrivträning på egen hand. Årskurs F–6

Språklära med fristående arbetsböcker som tränar baskunskaper. Årskurs 1–6

Arbetsböcker i svenska för låg- och mellanstadiet utifrån Lgr 11. Årskurs 2–3 och 5–6

Småboksläsning på ett nytt sätt med koppling till den egna vardagen. Årskurs 2–4

26 30 36 40 43 52 54 56 57 58 66 25


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Upptäck språket med Trulle och hans vänner. Träna språklig medvetenhet med trollet Trulle, kompisarna Trulsa, Rim-Tim och alla andra i Trulleskogen! De tydliga övningarna som utvecklar språket och den lekfulla inramningen är en kombination som många pedagoger tycker om. Trulle blir en extra klasskompis som gärna får hänga med på utflykter eller följa med barnen hem över helgen!

Trulles arbetsbok Bryntse/Palmkvist

Trulle i förskoleklassen har sin utgångspunkt i det talade språket. Språkarbetet kännetecknas av lekfullhet och nyfikenhet på språket och dess beståndsdelar. Arbetsboken tränar och befäster momenten rim, meningar, ord, stavelser och ljud som gruppen gemensamt har gått igenom. Därför finns det ett kapitel för varje språkmoment eller stegpinne.

Trulle storbildbok Bryntse/Palmkvist

Storbildboken visar Trulle och hans värld. Berätta den tillhörande sagan som finns i Lärarboken, och samtala kring bilden. Illustrationerna är detaljrika och ger uppslag till många samtal. Samlingen kring Storbildboken introducerar arbetet med varje nytt språkmoment och skapar gemenskap i barngruppen.

26

Trulle lärarbok Bryntse/Palmkvist

Lärarboken innehåller sagorna till Storbildboken. Den presen­terar gemensamma övningar och arbetsgången för Trulle i förskoleklassen. Varje kapitel avslutas med läs- och sångtips. Kopieringsunderlagen innehåller bilder på trollen, spel, protokoll för diagnos m m.


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

”Trulle-böckerna ger en gedigen grund för språklig medvetenhet och är enkla att arbeta med. Fantasivärlden är inspirerande, och många elever ’elskar Trule’ och sagomiljön han lever i. Trulle blir verklig för eleverna – en riktig klasskompis. Och när de dessutom får brev från Trulle, då måste han ju finnas på riktigt!” Anita Palmkvist, en av författarna till Trulle

Räkna med Trulle Fröjdfeldt/Palmkvist

Nu har matematiken kommit till Trulleskogen! Räkna med Trulle är en arbetsbok i matematik för F-klass. Boken presenterar talen 1–10 på ett enkelt sätt, och tränar mönster, antalsuppfattning och begrepp. Barnen får också arbeta med några spel och enkla räknesagor.

Lärarwebb

Trulle och Trulsa

IWB Nyhet

Trulle Lärarwebb innehåller storbildbokens uppslag med sagan från lärar­handledningen inläst. Här finns också möjlighet att lyssna på Trulletrallar och med hjälp av en verktygslåda arbeta interaktivt med de olika figurerna i Trulles värld. De inspirerande pedagogiska tipsen ger exempel på hur man kan arbeta med webben i klassen. Webben ger många ingångar för att skapa förförståelse inför varje ny stegpinne.

Trulledockan är den naturliga samlingspunkten i det dagliga språk­ arbetet. Låt Trulle och Trulsa finnas med i roliga språklekar i klass­ rummet. Dockorna är ca 30 cm höga.

Trulle, årskurs F Trulle, Trulles arbetsbok, ny upplaga, 48 s

40-66507-2

Trulle, Trulle storbildbok, 16 s*

40-62285-3 366:-

Trulle, Trulle lärarbok, 112 s

40-62284-6 502:-

Trulle, Trulle Lärarwebb

40-68305-2

85:-

P 595:-

Trulle, årskurs F–1 Trulle, Räkna med Trulle, 48 s

40-66691-8

Trulle, Trulledocka

40-63192-3 150:-

Trulle, Trulsadocka*

40-64851-8 150:-

75:-

*Så långt lagret räcker. P= preliminärpris

27


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Testa språket med Trulle Anita Palmkvist

Testa språket med Trulle är ett lättanvänt språktest för förskoleklass och årskurs 1. Det följer Trullematerialets moment med rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Testa språket med Trulle omfattar 32 sidor och ger en tydlig bild av dina elevers språkliga medvetenhet. Språktestet består av en del för förskoleklass, och en del för årskurs 1. Dessutom får du både individuella protokoll och protokoll för klassen som grupp. Testet avslutas med förslag till uppföljning.

Trulletrallar Bim Wikström

Trulleteater Lotta Fröjdfeldt

Trulleteater kan användas för att bygga upp en avslutande före­ställning t ex i förskole­klassen. Det är ockå en beskrivning av hur det arbetet kan göra hela årets språklekar mer konkreta och roliga. Alla uppslag i Trulles storbildbok har en egen sång. I sångtexterna finns text, noter och gitarrackord. Trulletrallar finns även i en helt instrumental version.

28


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Trulles ABC Bryntse/Palmkvist

Skriv med Trulle Bryntse/Palmkvist

Trulles ABC är en bokstavsbok där varje bokstav presenteras på två uppslag. Det första uppslaget för varje bokstav tränar skrivande av den aktuella bokstaven och enkla ord. Det andra uppslaget innehåller övningar i ljudanalys och språklig medvetenhet.

Skriv med Trulle är en inspirerande bok för det fortsatta skrivandet i årskurs 1. Barnen får utveckla sitt skrivande i form av t ex korsord, rim, listor, tankekarta och enkla faktatexter.

Trulle Tips- och metodbok för årskurs 1 Bryntse/Palmkvist

Tips- och metodboken innehåller allt du behöver. Du får tankar och teorier om barns språk­utveckling, inspirationssidor och metodiska förslag till arbetet med varje bokstav. Kopierings­under­lagen innehåller t ex arbetsuppgifter i ljudanalys som kan användas som diagnos­material och underlag till ett arbetsschema.

Trulle, årskurs F–1 Trulle, Trulleteater, 32 s

40-66508-9 246:-

Trulle, Trulletrallar sångbok, 24 s

40-63438-2 115:-

Trulle, Trulletrallar cd

40-63422-1 207:-

Trulle, Trulletrallar cd, instrumental

40-66509-6 208:-

Trulle, Trulletrallar cd instrumental och Trulleteater Paketpris! 40-66602-4 355:Trulle, Testa språket med Trulle, 32 s

40-65032-0 246:-

Trulle, årskurs 1 Trulle, Trulles ABC, 120 s

40-62660-8 125:-

Trulle, Skriv med Trulle, 48 s

40-64220-2

Trulle, Trulle Tips- och metodbok för skolår 1, 128 s

40-63840-3 557:-

73:-

29


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Forma språket – tar varje elev i mål. LGR 11

Innehåller nyheter

Forma språket har blivit ett omtyckt och populärt läromedel i svenska. Och vi förstår varför. Med Forma språket arbetar du helt i enlighet med centralt innehåll, syfte och kunskapskrav i Lgr 11. Dessutom finns det lärarwebbar för IWB samt fördjupningshäften med möjlighet till ännu mer språkträning. Nytt för i år är lärarguider och en ny metodbok för bedömning. Håll utkik!

Nya lärarguider och fördjupad bedömning Nytt för i år är lärarguiderna och bedömningsboken. Lärarguiderna innehåller detaljerade lektionsplaneringar, tips och extra träning. Bedömningsboken är en metod­bok med konkreta tips och råd för ett strukturerat arbetssätt kring formativ bedömning i svenska. Tydliga mål så att alla förstår Forma språket är ett basläromedel för årskurs 1–3. Materialet är knutet till det centrala innehållet i kurs­ planen för svenska och är indelad i läsa, skriva och samtala. Här finns konkreta mål som visar vägen för vad eleverna ska lära sig. Forma språket gör inte anspråk på att täcka hela svenskundervisningen men är ett verktyg som hjälper dig som lärare att göra språkundervisningen rolig, tydlig och engagerande för alla. Läsning och skrivning i ett sammanhang I Forma språket följer vi fyra barn i deras vardag. Det är texter med ett innehåll som dina elever kommer att känna igen sig i, som sedan övningarna bygger på. Det innebär att dina elever tränar på att läsa, skriva och samtala i ett meningsfullt sammanhang – hela språket utvecklas. Bedömning efter varje kapitel Varje kapitel avslutas med en sida för bedömning. Här får eleverna möjlighet att reflektera över sina kunskaper och du kan kontrollera att de har nått målen för kapitlet. Bedömningssidorna fungerar utmärkt som utgångspunkt för skriftliga omdömen samt IUP.

30


SVENSKA

Rickard Hultén är huvudförfattare till Forma språket. Han arbetar heltid som lärare på Sjöängskolan i Älvsjö och har skrivit många populära läromedel.

Vem har nytta av Forma språket? Alla som undervisar barn på lågstadiet och känner att de vill ha lite hjälp med undervisningen vad gäller det centrala innehållet och bedömningen.

Gör Forma språket undervisningen bättre? Samtalet med eleverna är centralt – att ställa frågor, vara nyfiken på hur de tänker och att vara tydlig med att ge dem strukturer som hjälper dem i sitt lärande. Här är Forma språket ett fantastiskt stöd så klart.

Men inget kan ersätta en lärare. Du är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna i din klass skall lyckas. Forma språket hjälper dig att skapa en röd tråd i din språkundervisning och tydliggör för eleverna vad de arbetat med, vad de kan och vad de behöver träna mer på.

IWB

Så hjälper våra webbar dig att göra lektionerna levande. Varje lärarwebb innehåller texten till respektive basbok i Forma språket. Till varje text finns det lektionsplanering, kreativa övningar för eleverna som till exempel kan användas på en IWB, samt mål- och bedömningssidor. Utöver detta finns även en teoridel om språkutveckling samt undervisning i svenska. En lärarwebb är ett oslagbart verktyg för dig som vill variera och fördjupa undervisningen – och göra varje lektion levande.

Är Forma språket rätt för mig?

• Jag söker ett läromedel som följer Lgr 11 och hjälper alla elever att nå kunskapsmålen

• Jag vill ha varma och engagerande texter som inspirerar eleverna att läsa och diskutera

• Jag vill ha hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper

• Jag har en IWB och vill arbeta laborativt och digitalt med materialet

31

BASLÄROMEDEL F–3

”Inget kan ersätta en lärare. Du är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna i din klass skall lyckas. Forma språket hjälper dig att skapa en röd tråd i din språkundervisning och tydliggör för eleverna vad de arbetat med, vad de kan och vad de behöver träna mer på.”


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Forma språket – del för del. Basböcker 1–3 Författare Rickard Hultén Varje kapitel i elevböckerna inleds med en tydlig målbeskrivning och en presentation över kapitlets innehåll. Målen återkommer i kapitlet, kopplade till konkreta övningar som gör det möjligt för eleverna att förstå vad de ska lära sig. Med hjälp av skönlitterära berättelser, fakta- och instruktionstexter lär sig eleverna läsa, skriva och samtala. Varierande övningar utvecklar läsförståelse och skrivande såväl som hand­ stil och förmåga att berätta och beskriva – allt presenterat i ett sammanhang. Böckerna innehåller också bedömningssidor med både elev- och lärarperspektiv. Exempel ur basbok Ettan: • Läsa, skriva, samtala om texter • Forma bokstäver, skriva ord • Enklare meningar samt olika typer av texter

Exempel ur basbok Tvåan: • Läsförståelse, skriva meningar och frågor • Läsa och skriva faktatexter • Läsa med flyt och berätta i rätt ordningsföljd

32


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Exempel ur basbok Trean: • Skriva med hjälp av tankekarta • Stödord och bildserie • Bearbeta faktatexter, skriva instruktioner • Person- och miljöbeskrivningar

Lärarguider 1–3 Författare Rickard Hultén Till varje basbok i Forma språket finns nu en lärarguide med detaljerade lektions­ planeringar, tips på hur du kan arbeta med böckerna samt kopieringsunderlag för extra träning.

Nyhet

Nyhet

Nyhet

33


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Forma språket – del för del.

Fördjupningshäften Författare Rickard Hultén Forma språkets fördjupningshäften är ett komplement till bas­böckerna. De ger möjlighet till ännu mer språkträning. Du kan välja böcker efter de behov som dina elever har. Det finns tre olika häften: Språklära, Skriva och Läsför­ståelse. Böckerna går att använda mycket flexibelt, för extra träning i skolan eller som läxböcker. Läs mer om varje häfte och se detaljerat innehåll på gleerups.se.

”Jag använde Forma språket i åk 2 flitigt i perioder. Eleverna lär sig skriva och forma meningar på olika vis, vilket jag tycker är bra. Materialet följer Lgr 11, vilket är extra bra. En fördel är att svårighetsgraden stegvis ökar, samtidigt går det också att hoppa rakt i den.” Kommentar av Sofia Fogelberg Bengtsson om Forma språket i Gleerups lab. Vårt lab är mötesplatsen där vi utvecklar nya läromedel tillsammans med dig. Kika gärna in.

Ur Läsförståelse A

34


SVENSKA BASLÄROMEDEL F–3

Bedömningsbok

Nyhet

Författare Rickard Hultén Forma språket bedömning – från peda­ gogisk planering till bedömning, är en metod­bok som ger tips och konkreta råd för ett strukturerat arbetssätt kring formativ bedömning i svenska. Med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokumenten ger boken dig förslag på hur du gör en pedagogisk planering utifrån läroplanen och ditt läromedel. Du får också konkreta tips på aktiviteter som främjar kommunikation och formativ bedömning samt förhållningssätt och aktiviteter som du kan använda i klassrummet för att förbättra undervisningens kvalitet och stärka elevernas lärande.

Lärarwebbar 1–3 Författare Rickard Hultén Det finns en lärarwebb för varje basbok: Ettan, Tvåan och Trean. Gemensamt för lärarwebbarna:

IWB

• Innehåller texterna i basboken • Använd på IWB, se och lyssna till texterna • Konkret lektionsplanering för varje text • Lättläst variant av samtliga texter (endast i Forma lärarwebb Ettan) • Mål- och bedömningssidorna ur basboken • Lärarhandledning samt möjlighet att träna på att forma bokstäver på IWB (endast i Forma lärarwebb Ettan)

Forma språket, årskurs 1–3 Forma språket, Läsförståelse B, 32 s

40-67152-3

54:-

Forma språket, Skriva B, 32 s

40-67151-6

54:-

Forma språket, Basbok Ettan, 20 ex + Lärarwebb Ettan, licens 12 mån Paketpris! 40-67795-2 1 959:-

Forma språket, Språklära B, 32 s

40-67149-3

54:-

Forma språket, Lärarguide 2, 64 s

40-68192-8

Forma språket, Läsförståelse A, 32 s

40-66765-6

54:-

Forma språket, Basbok Trean, 96 s

40-67148-6 105:-

Forma språket, Skriva A, 32 s

40-66766-3

54:-

Forma språket, Lärarwebb Trean, licens 12 mån 40-67725-9 595:-

Forma språket, Språklära A, 32 s

40-66767-0

54:-

Forma språket, Lärarguide 1, 88 s

40-68194-2

Forma språket, Basbok Trean, 20 ex + Lärarwebb Trean, licens 12 mån Paketpris! 40-67523-1 2 139:-

Forma språket, Basbok Tvåan, 96 s

40-66764-9 105:-

Forma språket, Basbok Ettan, 112 s

40-67504-0

Forma språket, Lärarwebb Ettan, licens 12 mån

40-67726-6 595:-

98:-

P 398:-

P 398:-

Forma språket, Lärarguide 3, 64 s

40-68193-5

P 398:-

Forma språket, Lärarwebb Tvåan, licens 12 mån 40-67496-8 595:-

Forma språket, Bedömning, 75 s

40-68290-1

P 298:-

Forma språket, Basbok Tvåan, 20 ex + Lärarwebb Tvåan, licens 12 mån Paketpris! 40-67017-5 2 139:-

P=preliminärpris

35


SVENSKA Basläromedel 1–3

Briljant svenska får alla att glänsa. LGR 11

Innehåller nyheter

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska för skolår 1–3. Eleverna får många tillfällen att tala, lyssna, läsa, skriva och tänka i meningsfulla och kända miljöer och situationer. I Briljant svenska finns ett interkulturellt perspektiv där eleverna får följa tre familjer med olika bakgrund och erfarenheter. Varje årskurs består av textbok med tillhörande cd, arbetsbok, lärarhandledning och lärarwebb. För alla tre årskurserna finns nu en gemensam elevwebb.

I samklang med kursplanerna Det centrala i kursplanerna för svenska samt svenska som andraspråk är invävt i materialet på ett fantasifullt och mångsidigt sätt. Språkinlärning ska vara glädjefylld och eleverna ska känna igen sig i situationer och miljöer, eller lära sig något nytt av att möta dem. I Briljant svenska får eleverna i enlighet med kursplanerna ett rikt ordförråd, ett tydligt uttal för funktionell språk­ använd­ning, både text- och samtalsstrukturer i olika sammanhang och de lär sig uppfatta variationer och nyanser i språket. Lättillgängliga böcker med elevnära texter och övningar I textböckerna får eleverna följa Ali, Emil och Mila i vardagsnära miljöer hemma, i skolan och i närområdet. Texterna är varma, engagerande och humoristiska och tar upp situationer som eleverna kan känna igen sig i. Både språket, innehållet och relationerna utvecklas och byggs på efter hand. Arbetsböckerna utgår från texterna och behandlar olika språkliga moment, ordförråd och samtals- och textstrukturer. Lärarhandledningarna har samma struktur med ett uppslag till varje kapitel. Upp­slagen behandlar och förbereder på olika sätt temat för kapitlet. I de hemliga breven, som finns som kopierings­sidor i handledningarna, får eleverna möjlighet att befästa kapitlets tema genom att knyta det till sin egen verklighet.

36


SVENSKA Basläromedel 1–3

”Briljant svenska tar på ett mångsidigt sätt upp det centrala i kursplanerna. Eleverna får många tillfällen att diskutera intressanta ämnen, prata om texter och bilder, skriva olika texttyper samt ytterligare öva de kunskaper som ställs upp i kurs­ planerna för Lgr11 för svenska och svenska som andraspråk.” Lovisa Gardell, har skapat Briljant svenska tillsammans med Bim Wikström och Birgitta Emanuelsson. Bim Wikström är speciallärare och har skrivit böcker, sånger och noveller för barn och unga. Birgitta Emanuelsson är lärare och har skrivit ett flertal läromedel. Både Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell arbetar som provkonstruktörer för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk.

Upptäck våra digitala lärarverktyg på gleerups.se

IWB

Mer briljant med digitala komponeneter Till varje textbok medföljer en cd i daisyformat som kan spelas upp i en daisyspelare, mp3-spelare eller dator. Lärarwebbarna är identiska med textböckerna, med alla texter och bilder inlagda och många möjligheter att arbeta interaktivt för att skapa förförståelse. Använd gärna en interaktiv skrivtavla. I elevwebben kan eleverna på ett omväxlande och roligt sätt genom spelliknande övningar befästa sina kunskaper.

Är Briljant svenska rätt för mig?

• Jag vill ha ett lärverktyg som på ett mångsidigt sätt tar upp det centrala i kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk

• Jag vill ha en tydlig uppbyggnad av ordförråd och samtalsstruktur som ger eleverna en trygg och stabil bas att stå på

• Jag vill ha digitala komponenter i form av inlästa texter till varje textbok samt lärarwebb och elevwebb

• Jag vill ha en sammanhållen story med vardagsnära situationer i en mångkulturell miljö som gör att eleverna kan koppla till den egna vardagen och reflektera utifrån det 37


SVENSKA Basläromedel 1–3

Briljant svenska – del för del. Textböcker 1–3 Författare Bim Wikström I textböckerna får eleverna följa Ali, Emil och Mila i vardagsnära miljöer hemma, i skolan och i närområdet. Både språket, innehållet och relationerna utvecklas och byggs på efter hand. I Textbok 1 består de flesta kapitel av ett uppslag med text på två nivåer. Eleverna kan läsa enbart den enklare nivån, som är satt med större grad, eller hela texten. Texten har en cyklisk progression, som innebär att ord och fraser upprepas och successivt utvidgas. I Textbok 2 och Textbok 3 blir kapitlen efterhand något längre och här är texten inte längre nivåindelad. Till varje textbok medföljer en cd i daisyformat som kan spelas upp i daisyspelare, mp3-spelare eller dator. I Textbok 1 har varje kapitel först ett spår med hela texten inläst och därefter den enklare nivån. Texterna är inlästa av en känd skådespelare.

Ur Textbok 1

Ur Textbok 2

Arbetsböcker 1–3 Författare Birgitta Emanuelsson och Lovisa Gardell I arbetsböckerna finns uppgifter där eleverna med utgångspunkt från textböckernas kapitel arbetar med olika språkliga moment, olika texttyper, basordförråd, helfraser och samtalsstruktur i olika situationer. Nya ord inom området som inte finns med i textboken presenteras framför allt i åk 1 i bildordlistor eller introduceras på annat sätt. Den röda tråden från åk 1 fortsätter och byggs på i de två följande årskurserna och eleverna får många tillfällen att arbeta med texter och bilder i meningsfulla sammanhang.

Ur Arbetsbok 2

38


SVENSKA Basläromedel 1–3

Lärarhandledningar 1–3 Författare Emanuelsson/Gardell Till varje kapitel i text- och arbetsböckerna finns ett uppslag i lärarhandledningarna. Varje uppslag innehåller sex återkommande delar: Inledning, Ord och uttryck, Tala och diskutera, Laborera, Leka och sjunga samt Hemliga brev. Dessa uppslag behandlar och förbereder på olika sätt temat för kapitlet. I lärarhandledningarna finns också facit till sidor i arbetsböckerna och kopieringsunderlag med bl a Hemliga brev, memorykort och kapitlens verb samlade som ordkarta. Här finns även en föräldrasida med introduktion till läxorna och allmänna råd om hur man kan arbeta språkutvecklande med sitt barn.

Ur Lärarhandledning 2

Lärarwebb 1–3 Lärarwebbarna är identiska med text­böckerna, med alla texter och bilder inlagda. Texterna är inlästa av en känd skåde­spelare. Till varje kapitel finns en verktygslåda som gör det möjligt att arbeta inter­ aktivt. En av ikonerna är en hjälpfunktion där det finns inspirerande pedagogiska tips på hur du och din klass kan använda de olika funktionerna i verktygslådan. Använd lärarwebbarna för att: • skapa förförståelse inför arbetet med de olika kapitlen • tillsammans laborera och reflektera över språk och innehåll • få en god språkkänsla och en bra intonation

Elevwebb 1–3 Nyhet

Elevwebben ger möjlighet att på ett omväxlande och roligt sätt genom spelliknande övningar befästa nya begrepp, träna meningskonstruktioner, göra kategori­seringar, välja rätt artikel eller preposition med mera. Webben har tre nivåer, en för varje årskurs och innehåller även diagnoser där eleverna får feedback.

Briljant svenska, årskurs 1–3 Briljant svenska, Textbok 1, 80 s + cd

40-66732-8 135:-

Briljant svenska, Textbok 3, 120 s + cd

40-67367-1 151:-

Briljant svenska, Arbetsbok 1, 96 s

40-66772-4

Briljant svenska, Arbetsbok 3, 96 s

40-67614-6

Briljant svenska, Lärarhandledning 1, 112 s

40-66773-1 569:-

Briljant svenska, Lärarhandledning 3, 112 s

40-67718-1 567:-

Briljant svenska, Lärarwebb 1, licens 12 mån

40-66849-3 525:-

Briljant svenska, Lärarwebb 3, licens 12 mån

40-67722-8 525:-

Briljant svenska, Textbok 2, 112 s + cd

40-66881-3 149:-

Briljant svenska, Elevwebb 1–3, klasslicens 12 mån 40-68304-5 P 1 025:Briljant svenska, Textbok 1, 20 ex + Lärarhandledning 1 + Lärarwebb 1, licens 12 mån Paketpris!

87:-

Briljant svenska, Arbetsbok 2, 96 s

40-67213-1

Briljant svenska, Lärarhandledning 2, 140 s

40-67314-5 612:-

Briljant svenska, Lärarwebb 2, licens 12 mån

40-67457-9

87: 525:-

87:-

40-67016-8 2 779:-

P=preliminärpris

39


SVENSKA Basläromedel 1–3

Bumerang – läsning och skrivning med hela språket! I Bumerang finns läseböcker för den gemensamma läsningen och ett bibliotek av småböcker för personliga läsutflykter. Unika arbetsböcker får igång skrivklådan. Bumerang bjuder på helhet i lärandet och hela språket är med.

Ottos dagbok – Läsebok 1 Richard Hultén

Ottos klass – Läsebok 2 Richard Hultén

Ottos klass innehåller texter fyllda med värme och glädje men också med allvar och djup. Otto och hans klasskompisar delar med sig av tankar och funderingar och berättar om olika händelser. Dina elever känner igen sig och klassdiskussionerna får fart. I läseboken finns dessutom en mängd konkreta förslag och exempel på hur dina elever kan arbeta vidare med läsning, skrivning och muntlig framställning.

Ottos dagbok är en läsebok med härliga texter hämtade ur barnens egen värld. Ni får följa Otto och hans kompisar under året i ettan. I Ottos klass finns barn med olika personligheter som dina elever kan känna igen sig i.

Ottos äventyr – Läsebok 3 Katarina Mazetti

Ottos dagbok har text på två nivåer i varje kapitel. En smart vikflik gör att samma sida får två svårighetsgrader.

Ottos äventyr är en rolig och fartfylld kapitelbok där Otto och hans kompisar är med om ett spännande äventyr på ett bibliotek. Dina elever får en härlig läsupplevelse och dessutom en guidad tur i biblioteket.

Bumerang Kopieringsblad Knöös/Skrak/Sköld Samuelsson Bumerang, årskurs 1 Bumerang, Ottos dagbok, 80 s Bumerang, Ottos dagbok, 20 ex

40-64092-5 156:Paketpris! 40-66182-1 2 721:-

Bumerang, Kopieringsblad Ottos dagbok, 36 s 40-66804-2 224:Bumerang, årskurs 2 Bumerang, Ottos klass, 128 s

40-64305-6 171:-

Bumerang, Ottos klass, 20 ex

Paketpris! 40-66183-8 2 830:-

Bumerang, Kopieringsblad Ottos klass, 40 s

40-66805-9 224:-

Bumerang, årskurs 3 Bumerang, Ottos äventyr, 144 s Bumerang, Ottos äventyr, 20 ex

40-64473-2 210:Paketpris! 40-66184-5

Bumerang, Kopieringsblad Ottos äventyr, 38 s 40

3 682:-

40-66806-6 224:-

De fina texterna i Bumerang Läseböcker kompletteras med arbetsblad som tränar utveckling av läsförståelsen. Efter den gemensamma läsningen kan alla barn arbeta självständigt med konkreta frågor på textens innehåll, läsning mellan raderna och egen reflektion.


FÖRSKOLEKLASS SVENSKA Basläromedel SVENSKA Basläromedel 1–3 1–3

Bumerang Småböcker Upplevelse – Årskurs 1 Amundsson/Hultén/Viklund

Bumerang Småböcker Fakta – Årskurs 1 Amundsson/Hultén/Lundh

Läsnivå 1, 4x12 s, häfte 1–4 Djur: Hundar, Kaniner, Katter, Ormar Läsnivå 2, 4x16 s, häfte 5–8 Sporter: Friidrott, Innebandy, Ridsport, Simning

Läsnivå 1, 4x12 s, häfte 1–4 Otto i skolan, Ottos rum, Ottos semester, Ormen Pyton Läsnivå 2, 4x16 s, häfte 5–8 Guldstolen, Jagad, Party, Superkul Läsnivå 3, 4x16 s, häfte 9–12 Den gröna dörren, Nu leker vi!, Sova över, Svansen

Bumerang Småböcker Upplevelse – Årskurs 2 Amundsson/Viklund

Bumerang Småböcker Fakta – Årskurs 2 Amundsson/Lundh/Viklund

Läsnivå 4, 4x16 s, häfte 13–16 Djur: Ekorren, Grävlingen, Igelkotten, Älgen Läsnivå 5, 4x16 s, häfte 17–20 Universum: De nio planeterna, Jorden och månen, Resor i rymden, Solen och andra stjärnor Läsnivå 6, 4x16 s, häfte 21–24 Kroppen: Att må bra, Kroppen, Sjukdomar, Våra sinnen

Läsnivå 4, 4x16 s, häfte 13–16 100-leken, Jorden runt, Kotte, Måndagar med morfar Bumerang Småböcker Upplevelse, årskurs 1

Bumerang Småböcker Upplevelse – Årskurs 3 Murray Brodin/Wikström

Bumerang, Läsnivå 1, 4x12 s, häfte 1–4*

40-64090-1 184:-

Bumerang, Läsnivå 2, 4x16 s, häfte 5–8*

40-64161-8 184:-

Bumerang, Läsnivå 3, 4x16 s, häfte 9–12*

40-64284-4 184:-

Bumerang Småböcker Upplevelse, årskurs 2 Bumerang, Läsnivå 4, 4x16 s, häfte 13–16*

40-64352-0 184:-

Bumerang Småböcker Upplevelse, årskurs 3 Bumerang, Läsnivå 8, 4x24 s, häfte 29–32*

40-64897-6 235:-

Bumerang, Läsnivå 9, 4x24 s, häfte 33–36*

40-64898-3 235:-

Bumerang Småböcker Fakta, årskurs 1

Läsnivå 8, 4x24 s, häfte 29–32 Blåbärsjakten, Mobilkrångel, Vad är det för fel?, Älgmöte Läsnivå 9, 4x24 s, häfte 33–36 Räddningen, Snörik, Stormvarning, Tjuvgömman

Bumerang, Läsnivå 1, 4x12 s, häfte 1–4*

40-64093-2 184:-

Bumerang, Läsnivå 2, 4x16 s, häfte 5–8*

40-64248-6 184:-

Bumerang Småböcker Fakta, årskurs 2 Bumerang, Läsnivå 4, 4x16 s, häfte 13–16*

40-64355-1

Bumerang, Läsnivå 5, 4x16 s, häfte 17–20*

40-64356-8 184:-

Bumerang, Läsnivå 6, 4x16 s, häfte 21–24 *

40-64357-5 184:-

184:-

* Så långt lagret räcker

41


Bumerang Läsdiagnoser Gunilla Dahre

Basläromedel 1–3

SVENSKA

Bumerang för lärare. Lärarhandledning Minna Avrin

Med Bumerang Läsdiagnoser kan du tydligt kartlägga var dina elever befinner sig i sin läsutveckling. Boken består av kopierbara diagnoser som är kopplade till Bumerang Småböcker Upplevelse, läsnivå 1–9 och innehåller också många konkreta förslag på hur du kan arbeta med lästräningen. Bumerang, årskurs 1–3 Bumerang, Läsdiagnoser, 36 s

40-65150-1 246:-

Bumerang, Lärarhandledning årskurs 1, 80 s

40-64509-8 305:-

Praktiska böcker fyllda med inspiration till din undervisning. Böckerna är en konkret hjälp i klassrummet och innehåller många förslag på hur du kan utveckla dina elevers läsning och skrivning.

Bumerang, Lärarhandledning årskurs 2–3, 96 s 40-64679-8 432:-

Skriv med Bumerang. Bumerang Skrivskolor är arbetsböcker där dina elever kan komma igång med sitt skrivande redan från första skoldagen. I roliga och meningsfulla övningar får eleverna lära sig olika strategier som är nödvändiga för att de ska våga, vilja och kunna uttrycka sig i skrift.

Bokstavs- och skrivskola Cindy Morrison

Skrivskola Cindy Morrison

Bokstavs- och skrivskola innehåller två delar som kan användas parallellt. I Bokstavsskola möter dina elever bokstäver och ord. I bokens andra del, Skrivskola, utvecklar de sitt självständiga skrivande. Eleverna får bl a skriva meningar, berättelser, fakta­texter, meddelanden och dikter. I Skrivskola ges alltid tydlig och strukturerad hjälp på uppslagens vänster­sida – presentationssidan. På uppslagens högersida – elevernas egen sida – skriver de självständigt, med inspiration eller handfast hjälp från presentationssidan.

I Skrivskola fortsätter eleverna att utveckla sitt självständiga skrivande. Upplägget med presentationssida och elevens egen sida ger stöd och skrividéer. Skrivskola innehåller delarna Berättelse, Faktatext, Bok­ recension, Dikt, Intervju, Brev och Dagbok. De olika kapitlen kan göras i valfri ordning. Boken avslutas med sidorna Min ordlista, Min ordpåse och Mina skriv­idéer som ger möjlighet att spara ord och idéer till det egna skrivandet.

Författarskola Cindy Morrison

Bumerang, årskurs 1 Bumerang, Bokstavs- och skrivskola, 96 s

40-64282-0 102:-

Bumerang, årskurs 2 Bumerang, Skrivskola, 80 s

40-64401-5 102:-

Bumerang, årskurs 3 Bumerang, Författarskola, 80 s 42

40-64522-7 102:-

Författarskola utvecklar dina elever till goda skribenter. I bokens olika delar Berättelse, Faktatext, Dikt, Intervju och Dagbok kan eleverna fördjupa sina kunskaper. Även Författarskola avslutas med sidor där eleven samlar ord, idéer och inspiration till sitt fortsatta skrivande.


FÖRSKOLEKLASS SVENSKA Basläromedel 4–6

Praktisk Svenska – kommunikation i fokus. LGR 11

I Praktisk Svenska står kommunikation i fokus: att tala, lyssna, läsa och skriva. Du kan arbeta flexibelt och anpassa undervisningen efter elev­ernas nivå, samt till andra ämnen och teman. Uppgifternas skiftande svårighetsgrad uppmuntrar eleverna att utifrån egna förutsättningar utveckla språket och träna den sociala förmågan. Tala, lyssna, läsa och skriva Praktisk Svenska innehåller det väsent­ligaste i en bok, även läsning och texter i olika genrer. Tyngdpunkten ligger på kommunikation – tala, lyssna, läsa och skriva. Texterna och ämnena är varierande och svarar väl mot kursplanens mål. Med Praktisk Svenska kan du arbeta flexibelt och anpassa undervisningen efter elevernas nivå, andra ämnen och teman. Det går också bra att komplettera med eget material. Lättarbetade böcker Eleverna skriver direkt i boken och i innehållsförteckningen bockar de av de avsnitt de är klara med. De ser själva vad de gjort och får på så sätt struktur på sitt arbete. Den moderna formgivningen inspirerar och gör det enkelt att arbeta med materialet. Alla böcker i serien har samma struktur, och inne­håller moment och övningar som är anpassade till respektive årskurs. Elevnära texter och övningar Praktisk Svenska innehåller både skön- och facklitteratur i olika genrer. I böckerna finns en mix av olika moment, bland annat skriv-, tal- och läsövningar. Det finns också grundläggande språkliga övningar som grammatik, ordkunskap, stavning, språk­riktighet och studieteknik samt kopplingar till moderna medier, till exempel internet. Etiska frågor är ett genomgående tema och eleverna lär sig tänka självständigt samt får träna att argumentera och ta ställning. De talar och diskuterar med varandra och gör presentationer inför klassen.

Är Praktisk Svenska och Praktisk ordkunskap rätt för mig?

• Jag söker ett material som utgår från elevernas verklighet och och som bygger vidare på deras erfarenheter

• Jag vill utveckla elevernas språk med ämnes­relaterade ord och begrepp

• Jag vill ha en lättanvänd allt-i-ett-bok som bas för svenskämnet 43


SVENSKA Basläromedel 4–6

Praktisk svenska – del för del. Praktisk Svenska 1–3 Författare Bayard/Sjöbeck PraktiskSvenska är ett modernt allt-i-ett-material. I böckerna finns korta, förklarande texter med konkreta baskunskaper. Övningar och uppgifter är anpassade till olika inlärningsstilar och har skiftande svårighetsgrad. De uppmuntrar och utmanar varje elev att utifrån sina egna förutsättningar steg för steg utveckla sitt eget språk, samtidigt som den sociala förmågan tränas. Praktisk Svenska 1 • Prata med varandra • Ordna dina tankar • Plugga smartare • Berätta en saga • Verb finns i flera former • Presentera en författare Praktisk Svenska 2 • Snacka i chatten • Skriv bättre med adjektiv • Läs på olika sätt

Ur Praktisk Svenska 1 för årskurs 4.

• Lär känna en kompis • Skapa spänning • Artiklar med olika innehåll Praktisk Svenska 3 • Tema: Fantasy – magiska världar • Berätta och redovisa • Att börja och avsluta en berättelse • Tyck till om klassen • Tema: Rädda jorden • Vad berättar bilden?

Ur Praktisk Svenska 2 för årskurs 5.

Ur Praktisk Svenska 3 för årskurs 6.

44


FÖRSKOLEKLASS SVENSKA Basläromedel 4–6

Praktisk ordkunskap 1–3 Författare Bayard/Sjöbeck Praktisk ordkunskap är ett fristående övningsmaterial i tre delar där eleverna tränar ordkunskap på ett kreativt sätt. Olika typer av uppgifter inom olika områden inspirerar och befäster. Materialet är flexibelt och kan även kopplas till övningarna i Praktisk svenska 1–3 och till arbetsområden eller teman i andra ämnen. Praktisk ordkunskap 1 • Symboler runt omkring oss • Människokroppen • Sett och hört i naturen • Dinosaurierna vaknar till liv • Ut i rymden Praktisk ordkunskap 2 • Från ljuv till macho • Vem är vem i familjen? • Spännande främmande ord • Gott och blandat om internet • Detektiv bland orden Ur Praktisk ordkunskap 2 för årskurs 5.

Praktisk ordkunskap 3 • Livet på landet • Ord från förr • Älskar, älskar inte • Dojor, polare och andra slangord • Tolka tidningsrubriker

LGR 11 Praktisk Svenska och Praktisk ordkunskap är tydligt kopplade till Lgr 11. På gleerups.se finns en översikt där du kan se hur materialet följer det centrala innehållet och kunskapskraven i svenska.

Praktisk Svenska, årskurs 4–6 Praktisk Svenska 1, år 4, 112 s Praktisk Svenska 1, 20 ex

40-66358-0 130:Paketpris!

40-67020-5 2 218:-

Praktisk Svenska 2, år 5, 120 s

40-66515-7 135:-

Praktisk Svenska 3, år 6, 120 s

40-66517-1 135:-

Praktisk ordkunskap, årskurs 4–6 Praktisk ordkunskap 1, år 4, 64 s Praktisk ordkunskap 1, 20 ex

40-66360-3 Paketpris!

80:-

40-67022-9 1 419:-

Praktisk ordkunskap 2, år 5, 64 s

40-66518-8

80:-

Praktisk ordkunskap 3, år 6, 64 s

40-66519-5

80:-

Facit till Praktisk Svenska och Praktisk ordkunskap hämtas kostnadsfritt på gleerups.se

45


SVENSKA SVENSKABasläromedel Basläromedel4–6 1–3

Variation i undervisningen med Maskot. Ingen vill göra likadant hela tiden. I de olika Maskotböckerna har vi utgått ifrån olika sätt att arbeta. I Maskot Aktiviteter finns underlag för klassgenomgångar och gemensamt arbete, i Maskot Självklart jobbar eleverna helt på egen hand och i Maskot Texter och tema finns mängder av uppslag till klassens roliga temaarbete.

Maskot Aktiviteter 1–3 Alvåker/Boglind

Maskot Självklart 1–3 Alvåker/Boglind/Gebart

Aktivitetsböckerna är indelade i fyra delar efter basfärdigheterna Skriva, Läsa, Lära samt Tala och lyssna. Varje moment ger en tydlig och stegvis arbetsgång som varvas med uppgifter av olika svårighetsgrad och omfattning.

Maskot Självklart 1–3 är elevens eget häfte med egen planering och utvärdering.

I Maskot Aktiviteter 1 får eleverna bland annat lära sig hur man samlar och sammanställer fakta, skriver en berättelse, samtalar och agerar i en grupp. Att läsa som en detektiv, skriva som en journalist och ”rappa” som en hiphopartist är exempel på roller som eleverna får prova på i Maskot Aktiviteter 2. I Maskot Aktiviteter 3 får eleverna öva sig i att vara kritiska i avsnitt om kritisk läsning, reklam, källkritik och argumentation.. Lärarhandledningarna ger dig både stöd och stimulans. Här finns många tips och idéer kopplade till bokens avsnitt samt ytterligare övningar i form av kopieringsunderlag.

46

Häftena innehåller 12 avsnitt var som tar upp bland annat bibliotekskunskap, bokstavsordning, ordkunskap, skiljetecken, förkortningar, enkel- och dubbelteckning, synonymer och stavning. Till varje avsnitt finns uppgifter av ökad svårighetsgrad. Elevens kunskaper och mål avgör hur mycket var och en gör. Avsnittet avslutas med ett antal friare uppgifter som alla kan välja mellan. Testsidor och separat facit finns!


SVENSKA Basläromedel 4–6

Maskot Texter och tema 1 och 2 Alvåker/Boglind

Maskot Grammatik Jan-Thore Gebart

Grundtanken med Maskot Grammatik är att man kan lära sig grammatik på olika sätt. Alla sinnen kan användas för att upptäcka mönster i språket. Eleverna får inte bara arbeta med regler och att känna igen ordklasser och satsdelar. Många övningar uppmanar dem att rita, dramatisera, skriva berättelser, fantisera och dra egna slutsatser. Dessutom medföljer Maskotkort till de olika grammatiska spel som finns bland övningarna.

Maskot Texter och tema 1 för årskurs 4–5 innehåller teman som handlar om djur, Astrid Lindgren, skratt och glädje, rädsla, eld, sagor och resor. Maskot Texter och tema 2 är speciellt gjord för eleverna i årskurs 6. Här finns nya lockande teman som kläder, ungdomskultur och sport. Väder och ett särskilt tema om självkännedom, empati, moral och engagemang ingår också.

Maskot, årskurs 4

Maskot, Aktiviteter 1 Lärarhandledning, 128 s

40-63450-4 511:-

I anslutning till varje tema finns en rad uppgifter, som eleverna kan välja bland och arbeta med både enskilt och i grupp. Lärarhand­ ledningen ger dig både stöd och stimulans. Här får du en presentation av hela Maskot, många bra tips och idéer till varje tema, råd och erfarenheter från klassrumssituationer, fler lästips, extra övningar samt kopieringsunderlag till varje tema.

Maskot, Självklart 1, 64 s

40-63446-7

Maskot, Aktiviteter 1, 112 s

40-63441-2 126:-

Maskot, Aktiviteter 1, 10 ex

Paketpris! 40-66320-7 1 124:71:-

Maskot, årskurs 5 Maskot, Aktiviteter 2, 116 s

40-63442-9 126:-

Maskot, Aktiviteter 2, 10 ex

Paketpris! 40-66321-4 1 124:-

Maskot, Självklart 2, 64 s

40-63447-4

Maskot, Självklart 2 Facit, 16 s, 5 ex

40-63610-2 224:-

71:-

Maskot, årskurs 6 Maskot, Aktiviteter 3, 112 s

40-63443-6 126:-

Maskot, Aktiviteter 3, 10 ex

Paketpris! 40-66322-1 1 124:-

Maskot, Självklart 3, 64 s

40-63448-1

71:-

Maskot, årskurs 4–6 Maskot, Grammatik inkl facit, 64 s

40-63449-8 115:-

Maskot, Texter och tema 1, 176 s, inb.

40-63444-3 200:-

Maskot, Texter och tema 2, 176 s, inb.

40-63445-0 200:-

Maskot, Lärarhandledning Texter och Tema 1+2, 122 s

40-63796-3 541:-

Maskot, Texter och tema 1, 5 ex +Texter och tema 2, 5 ex

Paketpris! 40-68314-4 1 500:47


SVENSKA LÄSFÖRSTÅELSE 3–6

Spänning och fantasy för hela slanten. Spegelslottet Jørn Jensen

Här får vi följa Modos och Pils kamp mot den onde Zacka, som härskar på spegelslottet. Modo har lovat sin far att besegra Zacka. Detta är början på en kamp mot de onda makterna. Jørn Jensen har återigen skrivit en serie spännande äventyrsböcker. Flykten från Zacka, Dvärgens grotta, Den försvunna staden, Poppas hemlighet, Modos plan och Kampen mot Zacka. Spegelslottet, årskurs 4–7 Spegelslottet, 6 ex*

Paketpris! 40-66890-5 432:-

* Så långt lagret räcker

Det magiska ljuset Jørn Jensen Det magiska ljuset, Studiebok Magnus Johanssson

Här finns uppgifter till alla tre böckerna som visar eleverna hur man ställer olika typer av frågor till det man läser och ger dem möjlighet att träna på såväl sökläsning som på att läsa mellan raderna. Här finns också övningar som gör det lättare för dem att införliva nya ord i sina ordförråd. Uppgifterna är varierade – frisvarsfrågor blandas med övningar där eleverna får välja bland givna alternativ.

Det magiska ljuset, årskurs 4–6 Det magiska ljuset, Jakten på guldbägaren, 48 s* 40-66520-1

57:-

Det magiska ljuset, I älvkungens kammare, 48 s* 40-66521-8

57:-

Det magiska ljuset, Kampen mot bödeln, 48 s* 40-66522-5

57:-

Det magiska ljuset, Studiebok, 24 s*

40-66794-6 126:-

Det magiska ljuset, 3 ex*

40-68309-0 149:-

* Så långt lagret räcker

48

Paketpris!

Det magiska ljuset utspelar sig både i nu- och dåtid och är en spännande tidsresa med mycket magi och övernaturliga händelser. Författare är Jørn Jensen, samma författare som till Palleböckerna. Han har lyckats göra en svindlande resa genom olika tidsepoker. Böckerna är mustigt illustrerade.


SVENSKA

Paket 1 Krigarprinsessan Josefine Ottesen

Paket 2

Krigarprinsessan Studieboken Solveig Lidén

Krigarprinsessan, årskurs 3–5

Till serien hör även en Studiebok, som är kopierings­underlag. Den innehåller övningar i läsförståelse, ordkunskap och reflektioner kopplade till varje bok. Facit finns i studieboken.

Krigarprinsessan, Paket 1 (4 böcker) Ormen, Sköldmö, Ruslas arv, Krigarliv* 40-66326-9 250:Krigarprinsessan, Paket 2 (3 böcker) Runmagi, Den blå stenen, Hjärtats krigare*

40-66327-6 200:-

Krigarprinsessan, Studiebok, 38 s*

40-66348-1 224:-

Krigarprinsessan, 7 ex*

Paketpris! 40-68310-6 375:-

* Så långt lagret räcker

Minya och uppdraget Hernvald/Nilsson/Strand Lönngångar och armborst Nina Melin

Minya och uppdraget är en typisk fantasyberättelse som utspelas i en fiktiv värld där de grymma nagorerna härskar. Författaren Andreas Hernvald arbetar också som lärare och har tidigare gett ut flera ungdoms­noveller. Minya och uppdraget finns som: • Grundbok – med 10 kapitel varvade med läsförståelse och ordkunskap • Plusbok – en grundbok utökad med övningar i rättstavning och grammatik Ljudinspelning – uppläsning av berättelsens alla kapitel • Inspirationsbok – lärarhäfte med förslag på skrivuppgifter, samtals­ frågor, eget skapande och möjligheter att integrera andra ämnen

Lönngångar och armborst är en fantasyberättelse, som utspelar sig i en tid liknande vår medeltid. Uv städar på slottet och tillbringar mycket tid tillsammans med furstens dotter Duva. Tillsammans råkar de ut för flera äventyr, men det ordnar sig alltid till slut. Kapitlen är inte så långa och till varje kapitel finns uppgifter av olika karaktär och frågor kopplade till elevernas egna upplevelser.

Minya och uppdraget, årskurs 4–6 Minya och uppdraget, Grundbok, 96 s*

40-64844-0

66:-

Minya och uppdraget, Plusbok, 124 s*

40-64845-7

74:-

Minya och uppdraget, Inspirationsbok, 36 s*

40-64847-1 353:-

Lönngångar och armborst, årskurs 3–4 Lönngångar och armborst, Plusbok, 32 s*

40-66459-4

67:-

* Så långt lagret räcker

49

LÄSFÖRSTÅELSE 3–6

Krigarprinsessan är en serie äventyrsböcker med spännande handling som fångar eleverna och leder till riktig läslust. De härliga illustrationerna ger dessutom ett bra lässtöd. Språket är anpassat för elever i årskurs 3–5. I den mån det förekommer tidsenliga uttryck eller ord är de förklarade i texten.


SVENSKA LÄSFÖRSTÅELSE 3–6

Locka alla kompisar till läsning! Skolfotot Bim Wikström

Showtime Bim Wikström

Skolfotot är en spännande berättelse om tre kompisar som försöker lösa det spöklika mysteriet med skolfotot. Författaren Bim Wikström har tidigare även skrivit sångtexter, noveller och romaner för barn och ungdomar.

Berättelsen Showtime utspelar sig i skolmiljö som eleverna känner sig väl hemma i. Tillsammans med sin nya musiklärare sätter de upp en show. Det är vägen dit som vi får följa med dess med- och motgångar.

Skolfotot finns som: • Grundbok – med 10 kapitel varvade med läsförståelse och ordkunskap • Plusbok – en grundbok utökad med övningar i rättstavning och grammatik Ljudinspelning – uppläsning av berättelsens alla kapitel • Inspirationsbok – lärarhäfte med förslag på skrivuppgifter, samtals­ frågor, eget skapande och möjligheter att integrera andra ämnen

Kompisar? Magnus Johansson

Skolfotot, årskurs 4–6 Skolfotot, Grundbok, 96 s*

40-64848-8

67:-

Skolfotot, Plusbok, 120 s*

40-64849-5

74:-

Skolfotot, Inspirationsbok, 32 s*

40-64850-1 341:-

Showtime, årskurs 4–6 Showtime, Plusbok, 124 s*

40-66359-7

77:-

Kompisar?, årskurs 4–6 Kompisar?, Plusbok, 124 s* * Så långt lagret räcker

50

40-66460-0

77:-

Kompisar? är en rolig och spännande berättelse om allvarliga saker: vänskap, svek och mobbning. Den som berättar är Robin, en kille som är ny i Sverige och som levt gömd i en källare i ett år. Nu har han äntligen fått börja skolan och framför allt har han fått det han saknat mest av allt: kompisar. Men hans schyssta och roliga vänner visar sig vara väldigt taskiga mot Alex, klassens minsting.

Hur ska Robin agera? Vems sida står han på egentligen? Hur får man en mobbare att sluta mobba? Sådana frågor måste Robin ta itu med – och det måste också den som läser boken. Lämplig som underlag för gruppdiskussioner.


Lätta arbetsböcker för förskoleklassen som tränar igenkänning av bokstäver och ord. Barnen får arbeta med bokstäver och ordbilder på ett lekfullt sätt. Dess­ utom får de finmotorisk träning. Hela alfabetet tränas i fyra böcker.

28 härligt lättlästa alfabetsböcker med enkel text i paket 1. I paket 2 finns 28 alfabetsböcker med längre meningar och svårare ord.

Bravo Bokstavsbok A-Ö Karin Danielsson

Bravo Skrivbok 1 och 2 Karin Danielsson En omtyckt bokstavsbok där alfabetet presenteras med ett uppslag per bokstav. Uppslagen innehåller övningar i ljudanalys, bokstavsskrivande och enkla skrivövningar. Som stöd för skriv­andet finns en bokstavsremsa med Bravodjuren på varje uppslag.

Bravo, årskurs F–2

Skrivbok 1 är en rolig arbetsbok för det första självständiga skrivandet. Boken innehåller övningar där alla kan komma igång.

Skrivbok 2 är en arbetsbok för det fortsatta skri­van­det. Barnen skriver ord, meningar och enkla berättelser. Övningarna ger barnen lagom stora skrivutmaningar.

Bravo, Alfabetsböcker 1, 12 s, 28 ex*

40-63452-8 598:-

Bravo, Skrivbok 1, 36 s*

40-64011-6

Bravo, Alfabetsböcker 2, 12 s, 28 ex*

40-63737-6 636:-

Bravo, Skrivbok 2, 36 s*

40-64224-0

Bravo, Arbetsböcker, 16 s, 4 olika titlar*

40-63453-5 100:-

Bravo, Bokstavsbok A–Ö, 60 s*

40-63738-3

62:62:72:-

* Så långt lagret räcker

Skriv! Bokstäver / Skriv! Skrivstil Annie Hjort Pedersen

Vår skrivstilsbok Camilla Hörlin

Skriv! hjälper dig som lärare att variera bokstavsinlärningen genom att eleverna övar att skriva bok­stäver både i bok och på interaktiv white­ board, IWB.

Vår skrivstilsbok 1 innehåller bokstavsträning a–ö och skriv­övningar med ord och enkla meningar. I Vår skrivstilsbok 2 tränas skrivövningar med ord och meningar. Vår skrivstilsbok 3 innehåller instruktioner skrivna med skrivstil för lästräning, samt skrivövningar med löpande text.

Skriv! övar elevernas färdigheter i hand­skrivning. Eleverna arbetar både med bokstävernas grundformer, skrivriktning, inbördes höjdförhållanden och passande avstånd mellan ord, bokstäver och linjer. Skriv! Skrivstil är en övningsbok för den första skrivstilsinlärningen och finns också på IWB. I Skriv! Skrivstil övar eleverna skrivstilen direkt i sitt sammanhang och inte som enskilda bokstäver. Det är inte svårt att skriva skrivstil – det är bara roligt!

Skriv!, årskurs 1–3

Svenska med mening ABC-boken Liljedahl/Wallersköld

Skriv! Bokstäver, 48 s

40-66474-7

50:-

Skriv! Skrivstil, 48 s

40-66475-4

50:-

Skriv! Bokstäver, klasslicens 12 mån

IWB

40-66535-5 266:-

Skriv! Skrivstil, klasslicens 12 mån

IWB

40-66537-9 266:-

Svenska med mening, årskurs 1 Svenska med mening, ABC-boken, 116 s

40-61852-8 126:-

Vår skrivstilsbok 1–3, årskurs 1–3

Svenska med mening ABC-boken är en arbetsbok med övningar, spel och kreativa klippuppgifter för bokstavsinlärningen.

Vår skrivstilsbok 1, 32 s, 4 ex

40-64151-9 196:-

Vår skrivstilsbok 2, 32 s, 4 ex

40-64158-8 196:-

Vår skrivstilsbok 3, 32 s, 4 ex

40-64153-3 196:51

SVENSKABasläromedel LÄSFÖRSTÅELSE 3–6 4–6

Bravo Arbetsböcker Karin Danielsson

Bravo Alfabetsböcker 1 och 2 Karin Danielsson


SVENSKA LÄS- och skrivträning 1–6

Välj din egen kombination i Språkgalleriet. Språkgalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna goda möjligheter att utveckla sitt språk. Materialet är utvecklat med Lgr 11 och kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk som underlag. I serien finns kopieringsmaterial och arbetsböcker som kan kombineras på olika sätt så att uppgifterna passar dina elever och din undervisning. Alla delar i Språkgalleriet är fristående. Språkgalleriet kopieringsunderlag. Om du väljer kopieringsunderlagen får du ett flexibelt material med olika övningar och kombinationer. Läsa och förstå och Skriva och berätta hänger tätt samman med en gemensam ramberättelse som startar arbetet i klassen. Bokstäver och ord behandlar språkträningen mer isolerat.

Läsa skönlitteratur Bibbi Rasmusson och Anna Pagh

Nyhet

Läsa skönlitteratur är ett arbetsmaterial som syftar både till att främja lusten att läsa och utveckla läsförståelsen på djupet. Arbets­ materialet bygger på kurs­planerna i svenska och svenska som andraspråk åk 1–3 i Lgr11 och är ett stöd för lärare som vill arbeta med utgångspunkt i skönlitteratur. Det innehåller färdiga arbetsblad och inspiration till hur man kan arbeta med den skönlitteratur klassen väljer. Materialet är utformat för att kunna användas både vid enskild och vid gemensam läsning.

Övningarna arbetar medvetet med bland annat högläsning, återberättande och textförståelse och är ett stöd för både lärare och elever. Genom att utveckla lässtrategier och arbeta med skönlitteratur på djupet ges eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja strukturer i texter och förstå dess budskap.

Läsa och förstå 1 och 2 Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson

Läsa och förstå 1 innehåller övningar som tränar elevernas förmåga att läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Eleven uppmuntras att läsa mellan raderna, tänka själv, reflektera kring innehållet i texterna och dra egna slutsatser. Övningarna passar barn som nyligen lärt sig läsa och skriva (årskurs 1–2) Läsa och förstå 2 är en fristående fortsättning som rekommenderas för årskurs 3–4.

Skriva och berätta 1 och 2 Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson

Bokstäver och ord 1 och 2 Kristina Nordström.

Övningarna i Skriva och berätta 1 passar barn som nyligen lärt sig läsa och skriva (årskurs 1–2) och tränar elevens förmåga att skriva olika typer av texter. Arbetet inleds med högläsning och eleverna kan sedan arbeta vidare individuellt eller i mindre grupper.

Bokstäver och ord 1 innehåller övningar som tränar språkkänsla och ordförråd. I boken finns även en tydlig lärarhandledning. Övningarna passar barn som nyligen lärt sig läsa och skriva (årskurs 1–2).

Skriva och berätta 2 är en fristående fortsättning som rekommenderas för årskurs 3-4.

52

Bokstäver och ord 2 innehåller övningar som utvecklar elevens språkkänsla och ordförråd. Materialet är en fristående fortsättning av Bok­ stäver och ord 1 och rekommenderas för årskurs 3-4.


SVENSKABasläromedel LÄS- och skrivträning 1–6 4–6

LGR 11

Språkgalleriet arbetsböcker. Arbetsböckerna är fristående från kopieringsunderlagen och innehåller också ett stort mått av flexibilitet. Du väljer att komplettera din övriga undervisning med det som behövs just i din klass. Böckerna är utarbetade med Lgr 11 och kurs­ planerna i svenska och svenska som andraspråk som utgångspunkt. Böckerna går utmärkt att kombinera med andra delar av Språkgalleriet.

Språkgalleriet Lässmart A, B och C Mattias Brand

Lässmart är böcker som utvecklar elevens förmåga att läsa, förstå och tolka texter på ett medvetet och reflekterande vis. Texterna och övningarna handlar om barnen Samuel, Hanna och Muhammed och berör vardagliga ämnen som alla barn kan känna igen sig i. Insprängt i berättelsen finns också andra typer av texter, som t ex dikter, faktatexter, listor och brev. Varje bok avslutas med ett tillämpnings­kapitel där eleven får visa att han eller hon utvecklat sin förmåga att läsa på ett medvetet och reflekterande vis.

Språkgalleriet Pratglad A, B och C Mirja Johannesson och Bibbi Rasmusson

Språkgalleriet Skrivkonst A, B och C Linda Olsson och Mona Lisa van de Velde

Skrivkonst är böcker som utvecklar elevens förmåga att skriva olika typer av texter. Övningarna uppmuntrar eleven att använda sin fantasi, och ger samtidigt en tydlig struktur för att skriva berättande, beskrivande och förklarande texter. Eleven skriver inom olika temaområden. På så vis betonas vikten av att utveckla skrivandet i alla ämnen. Varje bok avslutas med ett tillämpningskapitel där eleven får visa att han eller hon utvecklat sin förmåga att skriva olika typer av texter.

Språkgalleriet kopieringsunderlag, årskurs 1–4 Språkgalleriet, Läsa skönlitteratur, 40 s

40-68200-0 375:-

Språkgalleriet, Läsa och förstå 1, 40 s

40-67193-6 375:-

Språkgalleriet, Läsa och förstå 2, 40 s

40-67385-5

Språkgalleriet, Skriva och berätta 1, 40 s

40-67196-7 375:-

375:-

Språkgalleriet, Skriva och berätta 2, 40 s

40-67390-9

Språkgalleriet, Bokstäver och ord 1, 40 s

40-67194-3 375:-

Språkgalleriet, Bokstäver och ord 2, 40 s

40-67392-3

375: 375:-

Språkgalleriet, arbetsböcker, årskurs 1–2

Pratglad A, B och C är arbetsböcker som utvecklar elevens förmåga att samtala om vardagsnära ämnen på ett medvetet vis. Övningarna fokuserar på förmågorna diskutera, planera, intervjua, dokumentera, redovisa och utvärdera. Varje bok innehåller diskussionsövningar för grupper av barn samt underlag för samtal mellan barn och vuxen.

Språkgalleriet, Skrivkonst A, 32 s

40-67456-2

Språkgalleriet, Lässmart A, 32 s

40-67460-9

44:-

Språkgalleriet, Pratglad A, 32 s

40-67594-1

44:-

44:-

Språkgalleriet, Skrivkonst A, 10 ex

Paketpris! 40-67785-3 375:-

Språkgalleriet, Lässmart A, 10 ex

Paketpris! 40-67786-0 375:-

Språkgalleriet, Pratglad A, 10 ex

Paketpris! 40-67787-7 375:-

Språkgalleriet, arbetsböcker, årskurs 2–3 Språkgalleriet, Skrivkonst B, 32 s

40-67458-6

44:-

Språkgalleriet, Lässmart B, 32 s

40-67461-6

44:-

Språkgalleriet, Pratglad B, 32 s

40-67595-8

44:-

Språkgalleriet, Skrivkonst C, 32 s

40-67459-3

44:-

Språkgalleriet, Lässmart C, 32 s

40-67462-3

44:-

Språkgalleriet, Pratglad C, 32 s

40-67596-5

44:-

Språkgalleriet, arbetsböcker, årskurs 3–4

53


SVENSKA LÄS- och skrivträning 1–6

Hund, katt – eller kanske en kanin. Barn och djur brukar trivas ihop och nu kan djuren vara med i skolan också! Låt dina elever välja sitt eget favoritdjur. Eller så väljer du – Ordhunden till de som behöver utöka sitt ordförråd, Läskatten för elever som ska förbättra sin läsförståelse eller Skrivkaninen, när skrivandet ska få fart.   Alla tre serierna består av tydliga arbetsböcker för självständigt arbete. Böckerna är fyllda av lekfulla och roliga övningar som utvecklar både läsning och skrivning. Släpp in Ordhunden, Läskatten och Skrivkaninen i klassrummet. Nyttig språkträning och charmiga favoritdjur utlovas! Skrivkaninen Arbetsböcker Camilla Hörlin

Ordhunden Arbetsböcker Gunilla Dahre

Gunilla Dahre Eva-Marie Wadman

Gunilla Dahre Eva-Marie Wadman

Gunilla Dahre Eva-Marie Wadman

Dante I Dante kommer skrivandet igång i övningar som tränar rim, alfabetisk ordning och enklare stavning. Eleverna möter också uppgifter där de ska skriva ord och korta meningar till bilder och tankekarta och så tränas skiljetecken. Stampe I Stampe skriver eleverna vidare med ord och meningar. Motsatsord och stavning tränas på ett lekfullt och varierat sätt. Eleverna lär sig också att skriva dialoger, skriva meningar till bilder och att använda en tankekarta i skrivandet. Grynet Grynet innehåller lite större skrivuppgifter. Här handlar det om att skriva berättelser, brev och dikter. Boken innehåller dessutom övningar som tränar prepositioner, synonymer och stavning.

Trixi Trixi är en bok som dina elever kan starta med när de kan läsa enkla instruktioner och enstaka ord. I bokens övningar breddar eleverna sitt ordförråd, tränar stavning och leker med språket med bland annat rim och rebusar. Zazza När dina elever kan läsa och förstå lite längre meningar passar Zazza bra. Här finns övningar som utvecklar språkkänslan samtidigt som ordförrådet ökar. Synonymer, motsatsord och sammansatta ord tränas blandat med rim och roliga övningar. Buster Buster är för de elever som kan läsa och förstå lite svårare och längre ord och meningar. Här bygger eleverna ut sitt ordförråd ytterligare och tränar också på alfabetisk ordning, stavning och förkortningar.

54


SVENSKA LÄS- och skrivträning 1–6

Lästigern Arbetsböcker Gunilla Dahre

Läskatten Arbetsböcker Gunilla Dahre

Solo Solo innehåller övningar där eleverna tolkar och kopplar bilders budskap till ord och enkla meningar. De får samtidigt bra lästräning och bygger ut sitt ordförråd. När dina elever kan läsa och förstå enkla instruktioner är de redo för Solo. Sixten I Sixten är det främst ordkunskap som tränas. Många av bokens upp­ gifter utvecklar också elevernas förmåga att koppla det de läser till egna erfarenheter. När dina elever kan läsa och förstå lite längre meningar är Sixten den rätta utmaningen. Simba I Simba tränas förmågan att tolka budskapet i en text, att läsa mellan raderna. Eleverna får också träna på att läsa och följa längre instruktioner samt att koppla det lästa till sina egna erfarenheter och kunskaper. När dina elever kan läsa och förstå kortare texter är det dags att börja med Simba. Nu har vi byggt vidare på den populära Läskatten-serien. Det är Lästigern som smyger in med två nya böcker fyllda med övningar som tränar läsförståelse och ordkunskap. Lästigern passar bra för självständigt arbete i årskurs 4–6. Tai I Tai finns många övningar som bygger ut elevernas ordförråd. Bokens uppgifter utvecklar dessutom elevernas förmåga att koppla det de läser till egna erfarenheter. Titus Titus innehåller övningar som tränar ännu mer ordkunskap. Eleverna får också träning i att tolka budskapet i olika typer av texter, att läsa mellan raderna. Ordhunden Arbetsböcker, årskurs 1–3

Läskatten Arbetsböcker, årskurs 1–3

Ordhunden, Trixi, 32 s

40-65058-0

58:-

Ordhunden, Zazza, 32 s

40-65199-0

Läskatten, Solo, 32 s

40-64812-9

58:-

58:-

Läskatten, Sixten, 48 s

40-64813-6

Ordhunden, Buster, 32 s

62:-

40-65200-3

58:-

Läskatten, Simba, 48 s

40-64814-3

62:-

Skrivkaninen, Dante, 32 s

40-66434-1

58:-

Lästigern, Tai, 48 s

40-66747-2

65:-

Skrivkaninen, Stampe, 32 s

40-66436-5

58:-

Lästigern, Titus, 48 s

40-66748-9

65:-

Skrivkaninen, Grynet, 32 s

40-66437-2

58:-

Lästigern Arbetsböcker, årskurs 4–6

Skrivkaninen Arbetsböcker, årskurs 1–3

55


SVENSKA LÄS- och skrivträning 1–6

Får jag jobba i Uggleboken nu? När dina elever får sätta klorna i Uggleboken släpper de inte greppet i första taget! I Uggleboken arbetar eleverna med läs- och skrivträning på egen hand. Alla förstår vad de ska göra och övningarna är lätta att lyckas med. Vi kompletterar den älskade serien med titlarna Ordkunskap 1 och 2 som är arbetsböcker där eleverna bygger upp sitt ordförråd och sin ordförståelse. Säg ja till Uggleboken! Det gör både dig och dina elever nöjda. Uggleboken 1–3 Karin Danielsson

Uggleboken 4–6 Karin Danielsson

Uggleboken 1 • Läsa korta ord med ljudenlig stavning utifrån frekventa ljud (o, s, m, l, r, a, v) • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

Uggleboken 4 • Läsa ord med kort vokal och ng-ljud • Skriva ord med kort vokal Uggleboken 5 • Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (med stöd)

Uggleboken 2 • Läsa ord med konsonantförbindelse • Skriva korta ord med ljudenlig stavning

Uggleboken 6 • Läsa ord med ljudstridig stavning • Skriva ord med ljudstridig stavning (utan stöd)

Uggleboken 3 • Läsa ord med kort vokal • Skriva ord med konsonantförbindelse

Uggleboken Ordkunskap 1–2 Karin Danielsson

Uggleboken F–1 Karin Danielsson

• Läs- och skrivförberedelse och enkla matteövningar • Rimma, lyssna efter ljud och leka med ord

Uggleboken, årskurs F–3 Uggleboken F–1, 32 s 

40-65391-8

62:-

Uggleboken 1, 32 s 

40-61730-9

62:-

Uggleboken 2, 32 s 

40-61731-6

62:-

Uggleboken 3, 32 s 

40-61732-3

62:-

Uggleboken 4, 32 s 

40-61733-0

62:-

Uggleboken 5, 32 s 

40-64550-0

62:-

Uggleboken 6, 32 s 

40-64551-7

62:-

Ordkunskap 1, 32 s

40-67535-4 60:-

Ordkunskap 2, 32 s

40-67537-8

56

60:-

• För alla stadier från årskurs 3 samt SFI-undervisning • Utveckla ordförråd och ordförståelse


Språkgodis är en omtyckt språklära. Så omtyckt att den nu finns i sex smaker, för årskurs 1–6. Övningarna i Språkgodis har enkla instruktioner som gör att eleverna kan arbeta självständigt med sina böcker. Tydliga och enkla övningar som alla klarar i kombination med ett läckert utseende ger mersmak.

Sega råttan Camilla Hörlin

Randiga krokodilen Camilla Hörlin

Årskurs 1: Sega råttan tränar grundläggande moment som alfabetet, ljudenlig stavning, sammansatta ord och skrivande med hjälp av bilder och tankekarta. När dina elever kan läsa en enkel instruktion och skriva enstaka ord klarar de av att arbeta självständigt med Sega råttan.

Årskurs 4: I Randiga krokodilen tränas bland annat ordkunskap, ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, pronomen och preposi­ tioner, ng-, j-, sj-, tj- och å-ljudet, stödord, förkortningar och läsning mellan raderna.

Gröna grodan Camilla Hörlin

Röda ormen Camilla Hörlin

Årskurs 2: Gröna grodan vidare­ utvecklar de övningar som presenterades i Sega råttan. Bland annat tränas alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter, stavelser, ng- och j-ljudet och ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.

Årskurs 5: Röda ormen tränar bland annat ordklasser, satsdelar, ordkunskap, rättstavning och läsning mellan raderna.

Stekta ägget Camilla Hörlin

Årskurs 6: Stekta ägget tränar bland annat ordklasser, satsdelar, ordkunskap m m. Det vill säga samma moment som de tidigare böckerna, men med stegrad svårighetsgrad.

Salta fisken Camilla Hörlin Språkgodis, årskurs 1–6 Språkgodis, Sega råttan, 48 s Språkgodis, Sega råttan, 10 ex

Årskurs 3: Salta fisken tränar bland annat alfabetisk ordning, interpunktion, synonymer, tj- och sj-ljudet, dubbelteckning, ord­ klasserna substantiv, verb, adjektiv, prepositioner och ordkunskap.

Språkgodis, Gröna grodan, 64 s Språkgodis, Gröna grodan, 10 ex Språkgodis, Salta fisken, 64 s Språkgodis, Salta fisken, 10 ex Språkgodis, Randiga krokodilen, 64 s

40-64170-0

73:-

Paketpris! 40-64461-9 645:40-64171-7 84:Paketpris! 40-64459-6 742:40-64172-4 84:Paketpris! 40-64462-6 742:40-64724-5 88:-

Språkgodis, Randiga krokodilen, 10 ex Paketpris! 40-66311-5 764:Språkgodis, Röda ormen, 64 s Språkgodis, Röda ormen, 10 ex Språkgodis, Stekta ägget, 64 s Språkgodis, Stekta ägget, 10 ex

40-64874-7 88:Paketpris! 40-66312-2 764:40-66506-5 88:Paketpris! 40-66619-2 764:57

SVENSKABasläromedel LÄS- och skrivträning 1–6 4–6

Språklära i sex olika smaker!


SVENSKA LÄS- och skrivträning 1–6

Grönt Ljus i svenska.

LGR 11

Med Lgr 11 ökar kraven på din undervisning. Men vilka kunskaper är det egentligen eleverna ska ha? Och var ligger kunskapsnivån i din klass?   Grönt Ljus ger dig hjälp att bryta ner läroplanens innehåll i konkreta mål och delmål, och innehåller övningar som avslutas med en enkel utvärdering. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, samtidigt som eleverna blir medvetna om vad de kan och vad de behöver träna mer på. Ge klarsignal för goda kunskaper – ge dina elever Grönt Ljus i svenska och matematik! Grönt Ljus Läsa Årskurs 3 Bergman/Jansson

Grönt Ljus Skriva Årskurs 3 Bergman/Jansson

I Grönt Ljus Skriva för skolår 3 finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:

Här finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:

• Skriva meningar och använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

• Läsa och förstå berättelser och återberätta handling

• Stava vanliga och ofta förekommande ord samt alfabetisk ordning

• Använda olika lässtrategier och läsa med flyt • Läsa, förstå, kommentera och använda information från faktatexter och instruktioner

• Skriva enkla faktatexter och söka samt återge information i en faktatext

• Samtala om vardagliga händelser

• Berätta om och beskriva vardagliga händelser

Grönt Ljus, årskurs 2–6 Grönt Ljus, Läsa, årskurs 3, 48 s Grönt Ljus, Läsa, 10 ex Grönt Ljus, Skriva, årskurs 3, 56 s Grönt Ljus, Skriva, 10 ex Grönt Ljus, Räkna, årskurs 3, 48 s Grönt Ljus, Räkna, 10 ex Grönt Ljus, Mäta, årskurs 3, 48 s Grönt Ljus, Mäta, 10 ex Grönt Ljus, Skriva, årskurs 6, 64 s Grönt Ljus, Skriva, 10 ex Grönt Ljus, Läsa, årskurs 6, 64 s Grönt Ljus, Läsa, 10 ex P= preliminärpris

58

40-66485-3

65:-

Paketpris! 40-67788-4 550:40-66334-4

65:-

Paketpris! 40-67790-7 550:40-67025-0

65:-

Paketpris! 40-67792-1 550:40-67026-7

65:-

Paketpris! 40-67793-8 550:40-67480-7

P

85:-

Paketpris! 40-67791-4 789:40-67479-1 Paketpris! 40-67789-1

P

85: 789:-

• Skriva berättelser och dikter

Mer Grönt Ljus Räkna och Grönt Ljus Mäta på sid 128


Grönt Ljus Skriva Årskurs 6 Bergman/Jansson

Grönt Ljus Skriva åk 6 är en arbetsbok som utgår från Lgr 11 och inne­håller övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:

• Läsa texter för barn och ungdomar med flyt, förstå textens innehåll och kunna återberätta innehållet

• Skriva tydligt sammanhängande texter: faktatexter, dikter, skön­litterära texter, instruktioner, insändare, reklamtext, presentation samt jämföra olika textgenrer

• Argumentera i olika samtalssituationer och besluts­ processer och framföra munt­ liga presentationer för olika mottagare • Läsa olika texter som belyser människors villkor och identitetsoch livsfrågor samt se texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad • Läsa och förstå texter som kombinerar ord, bild och ljud. • Ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om regionala skillnader inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och de nordiska grannspråken

• Kunna de vanligaste reglerna för stavning, skiljetecken och språk­ riktighet: skiljetecken, ordklasser, stavningsregler, meningar med huvudsats och bisats, sambandsord • Kunna använda en ordlista och förstå alfabetisk ordning • Kunna granska källor kritiskt • Känna till vissa likheter och skillnader mellan de nordiska språken • Kunna redovisa muntligt inför en person eller grupp

• Läsa dikter, poesi och lyrik • Läsa och förstå instruktioner

Läsförståelse. Läsning ur ett helhetsperspektiv Lena Franzén

Läsförståelse Lena Franzén

En god läsförståelse är grunden för tillägnande av alla texter, såväl skön­ litterära som mer fackligt betonade. Ett sätt att hjälpa elever att uppnå detta är bl a genom träning av ords betydelse, träning i att läsa mellan raderna och därmed dra egna slutsatser samt träning i att diskutera det lästa.

För att få en fullgod förståelse av en text krävs förmåga att ”läsa mellan raderna” eller att göra inferenser, som det också kallas. Två metoder att göra detta beskrivs i Läsförståelse.

Boken innehåller rikligt med exempel på övningar, alla avsedda att främja en god läsförståelse. De flesta övningarna är gjorda som kopieringsunderlag, färdiga att använda. Dessutom medföljer ett läsförståelsespel som kan användas på olika nivåer för att träna ord, vilka bedöms väsentliga att behärska.

Boken inleds med en teoridel, där läsför­ståelse, schema och inferenser förklaras och exemplifieras. Arbetsmaterialet är uppbyggt i stegvis ökad svårighetsgrad och består av kopieringssidor.

Kompetensutveckling Läsning ur ett helhetsperspektiv, 92 s

40-67171-4 613:-

Läsförståelse – Att göra inferenser, A4, 72 s

40-65240-9 901:59

LÄS- och skrivträning 1–6/kompetensutveckling

I Grönt Ljus Läsa åk 6 finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden:

SVENSKA

Grönt Ljus Läsa Årskurs 6 Bergman/Jansson


SVENSKA ordkunskap

Ordkunskap för att nå kunskapskraven. Ordvalen är en serie där varje bok är en kombinerad ordlista och arbetsbok. Serien består av Ordvalen, Ordvalen NO & TE samt Ordvalen SO.

Ordvalen Författare Marianne Petrén

Ordvalen NO & TE Författare Marianne Petrén

Ordvalen SO Författare Marianne Petrén

Nyhet

Ordvalen passar dig som:

Ordvalen NO & TE och Ordvalen SO passar dig som:

• Vill få eleverna att se de högfrekventa orden som ordbilder för att underlätta en snabb avkodning

• Vill ha en kombinerad ordlista och arbetsbok

Nyhet

• Vill ha en kombinerad ordlista och arbetsbok

• Vill ge eleverna möjlighet att bygga upp ordförrådet inom de tre NO-ämnena och ämnet teknik samt inom de fyra SO-ämnena för att lättare kunna läsa faktatexter och därmed kunna nå kunskapskraven för ämnena

• Vill ge eleverna möjlighet att bygga upp ordförrådet inom olika vardagliga områden

• Vill lära eleverna att använda ordlistor och ge dem verktyg för att kunna gå vidare och själva söka information från olika källor

• Vill ha ett material där eleverna repeterar alfabetet och därefter tränar på alfabetisk ordning

• Vill lära eleverna att använda ordlistor och ge dem verktyg för att kunna gå vidare och själva söka information från olika källor

Ordvalen, årskurs 2–3 och SVA Ordvalen, 80 s Ordvalen, 10 ex

40-67155-4

69:-

Paketpris! 40-68311-3 549:-

Ordvalen, årskurs 3–5 och SVA Ordvalen SO, 32 s

40-68196-6

P

45:-

Ordvalen NO & TE, 32 s

40-68197-3

P

45:-

Ordvalen SO, 10 ex

Paketpris! 40-68312-0 359:-

Ordvalen NO & TE, 10 ex

Paketpris! 40-68313-7 359:-

P= preliminärpris

60


SVENSKA

Självständigt arbete i ett meningsfullt sammanhang.

Den röda cykeln Emanuelsson/Sjöberg 1

Skriv rätt siffra i rutorna.

Måla bilden.

2

3

4

5

Ville 6

Hassan

Halima

Birgitta Emanuelsson Ulrika Sjöberg

1

Hans cykel har inget styre.

2

Hennes cykel har ett flak.

3

Hans cykel är hög.

4

Hans cykel har framlykta.

5

Hennes cykel är låg.

6

Hans cykel har pakethållare.

7

Hon har en trehjuling.

8

Han har en tvåhjuling.

9

Han har en enhjuling.

Skriv och berätta om bilden.

fyra busiga killingar. 16

läsförståelse

En virrig höna fick Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

17

skriva till bilder

Ur Den röda cykeln 3

Förståelse och motivation är viktiga för inlärningen och därför inleds alla böcker med en sida där innehållet presenteras för eleverna i ord och bild. Lika viktigt är det med återkoppling och reflektion. Därför avslutas alla böcker med en enkel utvärderingssida. För att tydliggöra nyanserna i språket finns det i varje bok en manga­ serie med vardagsuttryck. De sista uppslagen innehåller repetition av bokens innehåll i form av gåtor och korsord. Längst ner på varje sida finns en ruta som talar om vilka språkliga moment som tränas på sidan.

Den röda cykeln, årskurs 1–3 Den röda cykeln 1, 32 s

40-65006-1

61:-

Den röda cykeln 2, 32 s

40-65007-8

61:-

Den röda cykeln 3, 48 s

40-65184-6

65:-

Den röda cykeln 4, 48 s

40-65185-3

65:-

Den röda cykeln 5, 48 s

40-66109-8

65:-

Den röda cykeln 6, 48 s

40-66110-4

65:-

Läs- och skrivträning. Diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter Lena Franzén

Strategier för läsförståelse Lena Franzén

Pärmen innehåller ett diagnostiseringsmaterial som har som mål att utifrån en kvalitativ utredning få fram vad eleven tycker är lätt eller svårt när det gäller läsning och skrivning i skilda former.

Det krävs mycket av en läsare för att riktigt förstå budskapet i en text. Man måste till exempel förstå textens ord men även ha kunskap om hur en text är uppbyggd.

I materialet ges rekommendationer om hur resultaten kan tolkas och vilka åtgärder som är lämpliga att arbeta vidare med.

Träna avkodning Ann Tysk Bjurman

Träna avkodning är en kopierings­pärm som inbjuder till olika sätt att arbeta med ordens uppbyggnad. Materialet omfattar totalt ca 3 000 ord. Utförliga lärarblad finns till varje del av materialet.

I Strategier för läsförståelse finns exempel på konkreta övningar under rubriker som Berättelsestruktur, Läsa och resonera, Ordkunskap, Schema samt Inferenser.

Kompetensutveckling Diagnostisering av elever med läsoch skrivsvårigheter, årskurs 4–6, kopieringspärm, 107 s

40-65108-2 1 168:-

Strategier för läsförståelse, årskurs 4-6, kopieringspärm, 65 s

40-65392-5 1 028:-

Träna avkodning, årskurs 4-9, kopieringspärm, 298 s

40-65109-9 1 168:61

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK/kompetensutveckling

I Den röda cykeln får vi följa Ville och hans cykel i olika vardagsmiljöer. Innehållet är tematiskt uppbyggt och i serien ingår sex böcker som följer en progression. Den röda cykeln är avsedd för självständigt arbete och lämpar sig mycket bra i det mångkulturella klassrummet.


SVENSKA SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Med Svenskbiten kan alla lyckas! Svenskbiten är ett basläromedel med ett enkelt språk och en långsam progression som gör att alla dina elever kan lyckas. Innehållet i texterna är vardagsnära med huvudpersonerna Erik och Maria som en sammanhållande länk.

Svenskbiten A1 och A2 Aspelin/Carlsson

Svenskbiten B1 och B2 Aspelin/Carlsson

Läseboken till Svenskbiten A1 är baserad på helordsmetoden. Genom upprepningar av ord och fraser underlättas läsinlärningen. Läseboken till A2 innehåller kortare kapitel och fortsatt mycket bildstöd. Huvud­ personerna Erik och Maria är 7 och 9 år gamla.

Huvudpersonerna Erik och Maria är 9 och 11 år gamla i B1 och vi följer dem både hemma och i deras respektive klasser. Texten har mycket bildstöd och texten är fraserad för att underlätta läsningen.

Arbetsböckerna innehåller övningsuppgifter som direkt anknyter till läseböckernas texter. Lärarhandledningarna ger metodiska tips och förslag på ämnesområden som kan behandlas i anslutning till texterna i läseböckerna.

I B2 är Erik och Maria två år äldre och innehållet är anpassat efter det. Texten är på samma svårighetsnivå som i B1, men är inte längre fraserad. Arbetsböckerna innehåller övningsuppgifter till berättelserna i läseböckerna. Efter varje kapitel kommer en diagnossida där eleverna själva kan kontrollera sina kunskaper. Lärarhandledningarna ger exempel på ord och uttryck samt grammatiska moment, som kan tas upp till behandling. De ger också förslag på frågor som kan leda till diskussioner angående normer, seder och bruk i olika kulturer.

Svenskbiten Alfabetsbok Marianne Aspelin

Svenskbiten Svenskbiten A1, Läsebok, 48 s

40-62432-1 137:-

Svenskbiten A1 Arbetsbok, 96 s

40-62435-2 144:-

Svenskbiten A1 Lärarhandledning, 96 s

40-62437-6 574:-

Svenskbiten A2, Läsebok, 48 s

40-62433-8 132:-

Svenskbiten A2, Arbetsbok, 80 s

40-62436-9 132:-

Svenskbiten A2, Lärarhandledning, 88 s

40-62438-3 574:-

Svenskbiten B1, Läsebok, 56 s

40-64451-0 147:-

Svenskbiten B1, Arbetsbok, 72 s

40-64452-7 101:-

Svenskbiten B1, Lärarhandledning, 48 s

40-64453-4 256:-

Svenskbiten B2, Läsebok, 56 s

40-64454-1 147:-

Svenskbiten B2, Arbetsbok, 72 s

40-64455-8 101:-

Svenskbiten B2, Lärarhandledning, 48 s

40-64456-5 256:-

Svenskbiten, Alfabetsbok, 96 s

40-63911-0

Svenskbiten, Årstidsböcker, 4x16 s*

40-62759-9 246:-

Svenskbiten, Solgatan 5, cd-rom (fungerar ej i XP) * 40-62760-5 * Så långt lagret räcker

62

98:-

416:-

Svenskbiten Alfabetsbok är i första hand tänkt att användas tillsammans med Svenskbiten A1, men den kan även användas separat. Barnen Erik och Maria presenterar de olika bokstäverna och utgör en trygg och samman­hållande länk.

Svenskbiten Årstidsböcker Aspelin/Carlsson

I Svenskbiten Årstidsböcker finns enkla texter om våra fyra årstider. Böckerna säljs i paket med fyra olika titlar: Vår, Sommar, Höst och Vinter.


SVENSKA

Småböcker för små bokälskare.

Småböcker

Gleerups småböcker är ett bibliotek av mycket omtyckta böcker. Böcker för barn som håller på att lära sig läsa. Här hittar du ett stort urval av skönlitterära småböcker och mängder av faktaböcker. Alla med lättläst text och illustrationer som ger läsaren ett bra stöd.

Nivå 1 Gleerups småböcker

Mitt lätta bibliotek Karin Danielsson Karin Danielsson, en av våra mest populära författare, har lång erfarenhet från skolans första år. Mitt lätta bibliotek är en rolig upptäcktsfärd för alla små bokslukare. • 2–4 rader text per uppslag • Korta meningar • Bildstöd för texterna

Paket 5

Paket 8

Kroki – Sagan om en krokodil; Deli – Sagan om en delfin; Pucko – Sagan om en kamel; Randi – Sagan om en zebra

Elof på nya äventyr; Affe på nya äventyr; Leo på nya äventyr; Prick på nya äventyr

Paket 6

Paket 9

Nyhet

Håll utkik efter nytt småbokspaket

Elof – Sagan om en elefant; Affe – Sagan om en apa; Leo – Sagan om ett lejon; Prick – Sagan om en giraff

Mitt lätta bibliotek, paket 9 Häfte 33-36 innehåller titlarna: • Maja leker kurragömma • Maja går på zoo • Maja får en bror • Maja fyller år

Mitt lätta bibliotek Mitt lätta bibliotek, Paket 5, häfte 17–20, 4x16 s* 40-62685-1 203:Mitt lätta bibliotek, Paket 6, häfte 21–24, 4x16 s* 40-62686-8 203:Mitt lätta bibliotek, Paket 8, häfte 29–32, 4x16 s* 40-63156-5 203:Mitt lätta bibliotek, Paket 9, häfte 33–36, 4x16 s* 40-68199-7 203:Låda till Gleerups småböcker Låda, 4 ex + etiketter

40-64025-3 125:-

* Så långt lagret räcker

63


SVENSKA Småböcker

Nivå 2 Gleerups småböcker

Kompisböcker Kristina Murray Brodin, Solveig Lidén • 6–12 rader text per uppslag • Längre meningar • Fraserad text • Kopieringsblad med uppgifter till alla böcker

Kompisböcker är sex nya småbokspaket om barns vardagsliv i dagens mångkulturella Sverige. Följ med när Sam spelar innebandy, när Leyla och mamma handlar nya byxor och när Marko lär sig att simma. Låt dina elever läsa våra nya Kompisböcker och därefter arbeta med Läskattens kopierings­blad som innehåller uppgifter till alla böckerna. Kopierings­ bladen viks så att alla elever får egna arbetshäften. Arbetshäftena innehåller uppgifter som tränar läsförståelse, ett häfte till varje småbok.

Paket 1

Paket 3

Matchen; Nya byxor; Schack och matt; Skoldisko

Dataspelet; Matsäcken; Nya skridskor; Sprutan

Paket 2

Paket 4

Bytardagen; Ching och Anna; Pizzakalas; Simprovet

Chokladkakan; En ny kompis; Pyjamasparty; Tjippo

Paketpris 568:-

Paketpris 568:-

Kompisböcker 1 och 2 + Kopieringsunderlag. Ord. pris 672:-

Kompisböcker 3 och 4 + Kopieringsunderlag. Ord. pris 672:-

Paket 5

Bara vänner, Ridskolan, Städdag, Vilket kalas!

Kompisböcker Kompisböcker 1, häfte 1–4, 4x16 s*

40-64685-9 211:-

Kompisböcker 2, häfte 5–8, 4x16 s*

40-64686-6 211:-

Kompisböcker 3, häfte 9–12, 4x16 s*

40-65025-2 211:-

Kompisböcker 4, häfte 13–16, 4x16 s*

40-65106-8 211:-

Kompisböcker 5, häfte 17–20, 4x16 s*

40-66381-8 211:-

Kompisböcker 6, häfte 21–24, 4x16 s*

40-66663-5 211:-

Paket 6

Läskatten Kopieringsblad Kopieringsblad Kompisböcker 1–2, 32 s*

40-64836-5 224:-

Kopieringsblad Kompisböcker 3–4, 32 s*

40-65148-8 224:-

Kopieringsblad Kompisböcker 5–6, 32 s*

40-66808-0 224:-

Paketpris 568:-

Läspaket Kompisböcker Kompisböcker 1 och 2 + Läskatten Kopieringsunderlag*

40-66185-2 568:-

Kompisböcker 3 och 4 + Läskatten Kopieringsunderlag*

40-66186-9 568:-

Kompisböcker 5 och 6 + Läskatten Kopieringsunderlag*

40-66899-8 568:-

* Så långt lagret räcker

64

Bugg eller fotboll, Flytta tillbaka, Mitzo är död, Vad ska vi göra?

Kompisböcker 5 och 6 + Kopieringsunderlag. Ord. pris 672:-


Gleerups småböcker

Palleböcker Jørn Jensen

Paket 1

Paket 3

Palles pappa; Skynda dig, Palle; Palles pappa tvättar bilen; Palle passar en katt

Palles pappa gör mål; Palles pappa åker skidor; Palle på cirkus; Palle i simhallen

Paket 2

Paket 4

Palle på fisketur; Full fart framåt, Palle!; Palle på tivoli; Palle hjälper pappa

Palle på cykeltävling; Palles pappa spelar golf; Palle – som jultomte; Palle på gym

Paketpris 698:-

Paketpris 698:-

Palleböcker 1 och 2 + Kopieringsunderlag. Ord. pris 781:-

Palleböcker 3 och 4 + Kopieringsunderlag. Ord. pris 781:-

Paket 5

Palleböcker

Palle campar; Palle får ett akvarium; Palle är scout; Palles pappa tappar huvudet

Paket 6

Palleböcker 1, häfte 1–4, 4x32 s*

40-63264-7 290:-

Palleböcker 2, häfte 5–8, 4x32 s*

40-63798-7 290:-

Palleböcker 3, häfte 9–12, 4x32 s*

40-63893-9

Palleböcker 4, häfte 13–16, 4x32 s*

40-63975-2 290:-

Palleböcker 5, häfte 17–20, 4x32 s*

40-64271-4 290:-

Palleböcker 6, häfte 21–24, 4x32 s*

40-64892-1 290:-

290:-

Palleböcker 7, häfte 25–28, Palle går stavgång, Palle hos doktorn, Palle spelar teater, Palle till häst 4x32 s* 40-65509-7 290:Palleböcker 8, häfte 29–32, Palle ska åka på semester, Palle åker till skogen, Palle ska bowla, Palle lär sig första hjälpen 4x32 s* 40-66490-7 290:Läspaket Palleböcker 1 och 2 Palle fyller år; Palle på stranden; Palle på zoo; Palle åker vattenskidor

Palleböcker 1 och Palleböcker 2 Läskatten Kopieringsblad till Palleböcker 1–2* 40-66187-6 698:Läspaket Palleböcker 3 och 4

Paketpris 698:Palleböcker 5 och 6 + Kopieringsunderlag. Ord. pris 781:-

Palleböcker 3 och Palleböcker 4 Läskatten Kopieringsblad till Palleböcker 3–4* 40-66188-3 698:Läspaket Palleböcker 5 och 6 Palleböcker 5 och Palleböcker 6 Läskatten Kopieringsblad till Palleböcker 5–6* 40-66190-6 698:* Så långt lagret räcker

65

Småböcker

• 8–18 rader text per uppslag • Varierande och längre meningar • Fler karaktärer, platser och händelser

Palleböckerna är lättlästa kapitelböcker. De handlar om Palle, en pojke som bor med sin pappa. Pappa råkar ut för det ena missödet efter det andra. Han är en riktig klant! Men Palle ordnar upp det mesta. Kanske är det illustrationerna som är det allra roligaste med böckerna. De ger fart och fläkt och fler tillfällen till skratt. Fyll en hylla i klassrummet med böckerna. Palle sköter resten.

SVENSKA

Nivå 3


SVENSKA Småböcker

Gleerups Genreläsning kommer i små paket. Gleerups Genreläsning består av sex genrer med två läspaket på olika nivåer till varje genre. Till varje genre finns en lärarguide full av inspiration. Lärarguiden har en inspirationsdel och en genrespecifik praktisk del med metodiska tips på hur man kan introducera och arbeta vidare på olika sätt inom genren. Där finns också hjälp och stöd för boksamtal i helklass och mindre grupper. Sista halvan av lärarguiden består av kopieringsunderlag med genrespecifika diskussionskort samt uppgifter till varje bok inom genren.

Gleerups Genreläsning Edwards/Rådh m fl Sport paket 1

Vardagsdramatik paket 1

I Vardagsdramatik paket 1 ingår: Strömavbrottet Instängda Olyckan

I Sport paket 1 ingår: Silje kör BMX Siljes första tävling Silje, Freja och Fredo.

Sport paket 2

Vardagsdramatik paket 2

I Vardagsdramatik paket 2 ingår: Bosse och bilen Bosse och elden Bosse och bomben

I Sport paket 2 ingår: Milo tar järnmärket Milo tränar Milo tävlar

Paketpris 638:-

Paketpris 638:-

Läspaket Sport: Paket 1 + Paket 2 + Lärarguide. Ord. pris 728:-

Läspaket Vardags­dramatik: Paket 1 + Paket 2 + Lärarguide. Ord. pris 728:-

Sport lärarguide

Vardagsdramatik lärarguide

Humor paket 1

I Humor paket 1 ingår: Glöm det pappa! Det slutar illa, pappa! Simma, pappa!

Humor paket 2

Paketpris 638:Läspaket Humor: Paket 1 + Paket 2 + Lärarguide. Ord. pris 728:I Humor paket 2 ingår: Zara räddar planeten Zara räddar djuren Zara räddar ungarna 66

Humor lärarguide


SVENSKASmåböcker Småböcker

Fantasy paket 1

Friluftsliv paket 1

I Friluftsliv paket 1 ingår: Alltid redo Fröken åker på lägerskola En älg är faktiskt ganska stor

I Fantasy paket 1 ingår: Kalle och trollkarlens sten Kalle och alvernas drottning Kalle och dvärgavintern

Friluftsliv paket 2

Fantasy paket 2

I Friluftsliv paket 2 ingår: Jenny på skolutflykt Johan går och fiskar Kim och snöstormen

I Fantasy paket 2 ingår: Aili får sin skyddsande Ante och Saajvefolket Matti och offerstenen

Paketpris 638:-

Paketpris 638:-

Läspaket Fantasy: Paket 1 + Paket 2 + Lärarguide. Ord. pris 728:-

Läspaket friluftsliv: Paket 1 + Paket 2 + Lärarguide. Ord. pris 728:-

Friluftsliv lärarguide

Fantasy lärarguide

Vänskap paket 1

I Vänskap paket 1 ingår: Två namn i ett hjärta Blommiga badbyxor Spidergirls

Vänskap paket 2

Paketpris 638:Läspaket vänskap: Paket 1 + Paket 2 + Lärarguide. Ord. pris 728:I Vänskap paket 2 ingår: Klara och Isa Klara och Buffalo Mormor och morfar flyttar

Vänskap lärarguide

Gleerups Genreläsning, årskurs 2–4 Genreläsning, Sport paket 1, 24 s*

40-66391-7

202:-

Genreläsning, Fantasy paket 1, 24 s*

40-66737-3

202:-

Genreläsning, Sport paket 2, 32 s*

40-66400-6

222:-

Genreläsning, Fantasy paket 2, 32 s*

40-66730-4

222:-

Genreläsning, Sport lärarguide, 32 s*

40-66392-4 325:-

Genreläsning, Fantasy lärarguide, 32 s*

40-66731-1 325:-

Genreläsning, Sport*

Paketpris! 40-66616-1 638:-

Genreläsning, Fantasy*

Paketpris! 40-66894-3 638:-

Genreläsning, Vardagsdramatik paket 1, 24 s*

40-66396-2

202:-

Genreläsning, Friluftsliv paket 1, 24 s*

40-66696-3

202:-

Genreläsning, Vardagsdramatik paket 2, 32 s*

40-66394-8

222:-

Genreläsning, Friluftsliv paket 2, 32 s*

40-66697-0

222:-

Genreläsning, Vardagsdramatik lärarguide, 32 s*

40-66397-9 325:-

Genreläsning, Friluftsliv lärarguide, 32 s*

40-66729-8 325:-

Genreläsning, Vardagsdramatik *

Paketpris! 40-66617-8 638:-

Genreläsning, Friluftsliv*

Paketpris! 40-66895-0 638:-

Genreläsning, Humor paket 1, 24 s*

40-66393-1

202:-

Genreläsning, Vänskap paket 1, 24 s*

40-66686-4 202:-

Genreläsning, Humor paket 2, 32 s*

40-66395-5

222:-

Genreläsning, Vänskap paket 2, 32 s*

40-66698-7 222:-

Genreläsning, Humor lärarguide, 32 s* Genreläsning, Humor*

40-66398-6 325:-

Paketpris! 40-66618-5 638:-

Genreläsning, Vänskap lärarguide, 32 s* Genreläsning, Vänskap*

40-66728-1 325:-

Paketpris! 40-66896-7 638:-

* Så långt lagret räcker

67


SVENSKA Faktaböcker

Djur i Sverige och världen. ”Under min skoltid mötte jag en lärare som ’öppnade mina ögon och öron och mitt hjärta’ för naturen. Min högsta önskan är att förmedla den känslan till åtminstone några av de elever jag nu möter i min lärargärning och genom mina böcker. Djur i Sverige A–Ö är den finaste bok jag gjort och jag är omåttligt stolt över den!” Karin Danielsson, författare till Djur i Sverige A–Ö

Djur i Sverige A–Ö Karin Danielsson

Djur i världen A–Ö Karin Danielsson

Nu finns 100 av de fantastiska bilderna på Sveriges djur från Mitt naturbibliotek samlade i en bok. Djuren är placerade i alfabetisk ordning, som i ett lexikon. Alla djur har ett eget uppslag med text på vänster­ sidan och bild på högersidan. Texterna är mycket lättlästa och lagom faktaspäckade. De tar upp förekomst, föda, fortplantning, fiender m m. Underrubrikerna ger struktur och underlättar fakta­sökningen, som gör det lätt för eleverna att jämföra de olika djuren.

Djur i världen A-Ö är en faktabok med 75 djur från savannen, regn­ skogen, öknen och polar­områdena. Djuren presenteras i alfabetisk ordning och omfattar däggdjur, kräldjur, fåglar, fiskar, spindeldjur och insekter.

I Arbetsboken får eleverna arbeta med uppgifter kring några av djuren ur de viktigaste djur­grupperna, däggdjur, fåglar, insekter, groddjur, kräldjur, fiskar.

Djur i Sverige A–Ö, årskurs 3–5 Djur i Sverige A–Ö, 200 s Djur i Sverige A–Ö, 10 ex

40-66473-0 325:Paketpris!

40-66612-3 2 723:-

Djur i Sverige A–Ö Arbetsbok, 64 s

40-66889-9

Djur i världen A–Ö, 160 s

40-67951-2 285:-

Djur i världen A–Ö, 10 ex 68

Paketpris!

81:-

40-68308-3 2 139:-

Alla djur har ett eget uppslag med text på vänstersidan och bild på högersidan. Texterna är mycket lättlästa och lagom faktaspäckade. De tar till exempel upp förekomst, föda, fortplantning, och fiender. Underrubrikerna ger struktur och underlättar faktasökningen som gör det lätt för eleverna att jämföra de olika djuren. Boken omfattar många naturtrogna och detaljerade illustrationer och boken är tryckt i ett fint inbundet format. Färgillustrationer är gjorda av Sonja Iwanow-Karlsson och de svart-vita illustrationerna av Pia Niemi.


Paket 1 Blommor; Fåglar; Insekter; Djur

Paket 4 Blommor; Grönsaker; Sädeslag; Djur

Paket 3 Blommor; Fåglar; Fiskar; Djur

Paket 7 Hajar; Ormar; Ugglor; Polardjur

SVENSKASmåböcker Faktaböcker

Mitt naturbibliotek Karin Danielsson

Mitt naturbibliotek 1–8, 4x16 s

Mitt faktabibliotek 2 Karin Danielsson

Paket 1, Blommor, Fåglar, Insekter, Djur*

40-62037-8 216:-

Paket 2, Träd, Fåglar, Svampar, Husdjur*

40-62128-3 216:-

Paket 3, Blommor, Fåglar, Fiskar, Djur*

40-62331-7 216:-

Paket 4, Blommor, Grönsaker, Sädeslag, Djur*

40-62332-4 216:-

Paket 5, Sällskapsdjur, Rovfåglar, Kräftdjur, Djur i havet*

40-63248-7 216:-

Paket 7, Hajar, Ormar, Ugglor, Polardjur*

40-64044-4 222:-

Paket 8, Fjärilar, Spindlar, Pungdjur, Insekter*

40-64045-1 222:-

Mitt faktabibliotek 2 Mitt faktabibliotek 2, 4x16 s Jorden; Månen; Planeterna; Solen

40-62605-9 218:-

* Så långt lagret räcker

Djur Ekorren; Grävlingen; Igelkotten; Älgen

Faktaböcker med tankekarta Bumerang Småböcker Fakta Amundsson/Hultén/Lundh/Viklund

Djur Hundar; Kaniner; Katter; Ormar

Universum De nio planeterna; Jorden och månen; Resor i rymden; Solen och andra stjärnor

Sporter Friidrott; Innebandy; Ridsport; Simning

Kroppen Att må bra; Kroppen; Sjukdomar; Våra sinnen

Bumerang Småböcker Fakta Läsnivå 1 – Djur 4x12 s, häfte 1–4*

40-64093-2 184:-

Läsnivå 2 – Sporter 4x16 s, häfte 5–8*

40-64248-6 184:-

Läsnivå 4 – Djur 4x16 s, häfte 13–16*

40-64355-1 184:-

Läsnivå 5 – Universum 4x16 s, häfte 17–20*

40-64356-8 184:-

Läsnivå 6 – Kroppen 4x16 s, häfte 21–24*

40-64357-5 184:-

* Så långt lagret räcker

69


70


Engelska Hjälper eleverna att nå kunskapsmålen och ger varje elev den träning och de utmaningar som behövs. Årskurs F–6

IWB Nyheter

Elevnära material som ger goda möjligheter till omväxlande och rolig undervisning. Årskurs F–6

Omtyckt och mycket använt läromedel för hela grundskolan. Årskurs 1–6 Kan användas som ett basmaterial eller som kompletteringsmaterial i engelska för elever som behöver extra träning eller utmaningar. Årskurs 4–6 De första byggstenarna i engelska. För elever som behöver repetera bas­kunskaperna i engelska. Årskurs 4–9

Nyheter

72 78 80 82 83

71


Engelska basläromedel F–6

Happy – sätter varje elev i centrum. LGR 11

Innehåller nyheter

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Materialet har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Happy hjälper dig som lärare att göra individanpassningen lättare, och varje individ att motiveras i sitt lärande.

Fem böcker med något för var och en Happy utgår från att varje elev behöver olika utmaningar och stimulans. Alla i klassen arbetar med A-nivån och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. På så sätt blir lärprocessen med Happy mer elevnära och lustfylld. Materialet täcker hela det centrala hållet i Lgr 11 och ger dina elever en stabil grund att stå på. Tydlig struktur och tydliga mål hjälper alla Varje ”unit” i Workbook inleds med en målsida. Eleverna ser tydligt vilka moment de kommer att träna på och under arbetets gång kan de gå tillbaka till målsidan och bocka av sina kunskaper. I lärarmaterialet finns verktyg som underlättar individanpassningen för dig som lärare med hjälp av nivåindelade diagnoser, extra reparationsövningar och kommunikationsövningar.

72


Engelska basläromedel F–6

”When I write Happy I often use what the pupils in my school have said to me. I try to think about what they are interested in and what they are enjoying.” Chris Sutcliffe är författare av flera av böckerna i Happyserien. Tillsammans med Ingela Thunman, Sofia Thelander, Catarina Hansson och Mirja Mälström Timling har han skapat ett komplett läromedel.

What makes Happy unique? One of the special things about Happy is that we have three or four texts in each Unit. The B text is harder than the A text and the C text is hardest of all. That means that pupils can work on the text that is best suted to their abilities.

What source of inspiration do you use in your writing? When I write Happy I often use what the pupils in my school have said to me. I try to think about what they are interested in and what they are enjoying.

Upptäck våra digitala lärarverktyg på gleerups.se

IWB

Happy webbar – oslagbara verktyg för både dig och dina elever. Happy elevwebb stimulerar lärandet och lärarwebben hjälper dig att variera under­ visningen. På lärarwebben finns övningar av varierande svårighetsgrad, alla texter från böckerna, hörövningar, samt facit till Workbook. Använd gärna en interaktiv skriv­ tavla eller klassrummets projektor för att levandegöra lektionerna. Elevwebbarna nås från vilken dator som helst – ett perfekt läxstöd för dina elever. Och deras föräldrar!

Är Happy rätt för mig?

• Jag söker ett läromedel som följer Lgr 11 och hjälper eleverna att nå kunskapsmålen

• Jag vill ha engagerande texter som väcker läslust hos eleverna

• Jag har behov av ett individanpassat material som ge varje elev rätt träning och utmaningar

• Jag vill ha målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

73


Engelska basläromedel F–6

Happy – del för del. Happy Year F–2 Happy Year F–2 är lekfull undervisning i engelska för de yngsta på barnens egna villkor. Följ huvudpersonerna Ava, Ben och deras kompis Rat i vardagen. Elevbok Catarina Hansson • Enkla och elevnära texter och varma illustrationer. • Övningar för individuellt arbete, par­övningar och gruppuppgifter ger variation. • Rim, ramsor och sångtexter till välkända melodier. • Instruktioner till läraren hittar du på respektive sida i elevboken. Lärarwebb Catarina Hansson Happy lärarwebb F-2 är ett fullspäckat hjälpmedel för att underlätta för dig som pedagog. Koppla din dator till en projektor eller samla dina elever kring den interaktiva skrivtavlan för en gemensam introduktion av situationer ord och begrepp. Eleverna arbetar sedan vidare i sin egen bok för att befästa kunskaperna.

Happy Year 3 Happy Year 3 innehåller 12 tematiska ”units”. Betoning på den muntliga engelskan och enkla övningar gör att den första inlärningen blir lekfull och rolig. Textbook och Workbook Catarina Hansson • Textbook och övningarna i Workbook är byggda kring elevnära ämnen som family, colours, numbers, clothes, my classroom osv • Tydliga mål presenteras i inledningen av varje ”unit” och efteråt kan eleverna själv följa upp vad de lärt sig på målsidan Teacher’s Guide Catarina Hansson • I Teacher’s Guide hittar du spel, extra­ övningar och underlag för att stämma av elevernas kunskaper. Texter och sånger finns med på en cd-skiva

74

IWB


Engelska

På Wellington Road i Manchester lär vi känna familjen Best med tvillingarna Kate och Adam, mamma Carol och styvpappa Mike och deras grannar. Extratexterna i textboken för åk 6 består av en följetong i nio spännande avsnitt. Alla texter i varje Textbook och hörförståelseövningar i Workbook finns inlästa av engelska barn, ungdomar och vuxna på cd-skiva.

Nyhet

Textbook 4, 5 & 6 Sutcliffe m fl • Många tematiska ”units” i stegrande svårighetsgrad • Målsidan i visar vilken grammatik samt vilka ord och fraser eleverna kommer att lära sig i respektive ”unit” • A-texterna är för alla, sedan individualiseras arbetet i klassen • Många av texterna är dialoger som kan användas i kommunikationsövningar

Ur Happy Year 5

Ur Happy Year 4

75

basläromedel F–6

Happy Year 4–6


Engelska

Happy – del för del.

basläromedel F–6

Workbook 4, 5 & 6 Thunman m fl Alla övningar är kopplade till texterna i Textbook. Inför varje ”unit” presenteras de mål eleven når efter att ha arbetat klart. Dessa utvärderas genom ett självtest som finns i Teacher’s Guide.

Nyhet

• I övningarna till A-texten tränas basgrammatiken • Hörövningar, glosträning och muntliga övningar • Mer avancerad läsförståelse och korsord i B-delen • Övningarna till C-texten kräver mer självständigt arbete och mer skriftliga färdigheter

Ur Happy Year 4

Ur Happy Year 4

76


Engelska

Lärarhandledningarna är välfyllda hjälpmedel som underlättar för dig som pedagog. Här finner du material för ytter­ligare individualisering i klassen.

Nyhet

• Självtest till varje ”unit” och diagnoser på två nivåer • Alla målen från Workbook finns samlade

basläromedel F–6

Teacher’s Guide 4, 5 & 6 Thunman m fl

”Det bästa för mig är att det finns en Teacher’s guide med många självtester, extra­ övningar, reparationsövningar och diagnoser.” Susanne Appelros undervisar i svenska, SO, bild och engelska i klass 5b på Hjärups skola.

• I Teacher’s Guide finns också planeringsmatriser enligt Lgr 11 med utrymme att lägga in egna kommentarer för varje elev

Happy Elevwebb, Year 4 & 5 Catarina Hansson Webben ger möjlighet till ytterligare individualisering och variation med interaktiva övningar. Det kan också vara ett sätt för vissa elever att bli stimulerade och intresserade av engelskan. Webben ger ännu ett sätt att träna och befästa det som finns i varje Textbook och Workbook. I elevwebben finns alla texter och Listening Activity till Workbook inlästa som ljudfiler, samt facit till Workbook.

Happy Lärarwebb, Year 4, 5 & 6 Lärarwebbarna fullspäckade hjälpmedel för att underlätta för dig som pedagog. Du får samma material som finns i lärar­ hand­ledningen och på cd-skivan, fast i digital form. • Självtest och diagnoser på olika nivåer • Alla texter och hörövningarna finns inlästa som ljudfiler • Extraövningar för alla

IWB

• Till varje ”unit” finns också och ”grammar repair” för ytterligare repetition

Nyhet Year 6

• I lärarwebben finns också planeringsmatriser enligt Lgr 11 • Bedömningsmatris i enlighet med betygskraven är kopplad till diagnoserna (skolår 6) • Utrymme för att lägga in egna kommentarer för varje elev • Till alla A-texter finns lektioner för interaktiv skrivtavla (skolår 4)

Happy, årskurs F–2 Happy, Elevbok F-2, 48 s

40-67568-2

Happy, Lärarwebb F-2, licens 12 mån

40-67686-3 250:-

69:-

Happy, Elevbok F-2, 25 ex + Happy, Lärarwebb F-2, licens 12 mån Paketpris! 40-68317-5 1 580:Happy 3, årskurs 3

Happy 5, årskurs 5

Happy, Textbook 3, 32 s

40-67340-4

65:-

Happy, Textbook 5, 96 s

40-67156-1

98:-

Happy, Workbook 3, 45 s

40-67341-1

65:-

Happy, Workbook 5, 98 s

40-67317-6

95:-

Happy, Teachers guide 3, 40 s + CD

40-67344-2 525:-

Happy, Cd 5

40-67379-4 525:-

Happy, Teacher’s Guide 5, 96 s

40-67378-7 525:-

Happy, Elevwebb 5, klasslicens 12 mån

40-67380-0 1 025:-

Happy, Lärarwebb 5, licens 12 mån

40-67381-7 695:-

Happy, Textbook 3, 25 ex

Paketpris! 40-68316-8 1 229:-

Happy 4, årskurs 4 Happy, Textbook 4, 96 s

40-66789-2

98:90:-

Happy, Workbook 4, 132 s

40-66790-8

Happy, Cd 4

40-66835-6 525:-

Happy, Textbook 6, 98 s

40-67477-7

98:-

Happy, Teacher’s Guide 4, 100 s

40-66836-3 525:-

Happy, Workbook 6, 120 s

40-67557-6

98:-

Happy, Elevwebb 4, klasslicens 12 mån

40-66834-9 1 025:-

Happy, Cd 6

40-67721-1 545:-

Happy, Lärarwebb 4, licens 12 mån

40-67241-4 995:-

Happy, Teacher’s Guide 6, inkl bedömningsstöd, 142 s

40-67558-3 675:-

Happy, Lärarwebb 6, licens 12 mån

40-68188-1 695:-

Happy, Textbook 4, 25 ex + Lärarwebb 4, licens 12 mån

Paketpris! 40-67019-9 2 450:-

Happy 6, årskurs 6

77


Engelska basläromedel F–6

Lighthouse – omväxlande undervisning. Lighthouse är ett elevnära material som ger dig goda möjligheter till en omväxlande och rolig undervisning. Texterna är varma och lustfyllda med mycket humor. De är moderna både till innehåll och språk, och skrivna på brittisk engelska av författaren Mary Bowen.

Lighthouse Elevens Grundbok Förskoleklass Bowen/Söderlund

Lighthouse Grundbok Årskurs 1–3 Bowen/Söderlund

Elevens grundbok innehåller 30 inspirerande uppslag med fantasifulla färgteckningar. Till varje uppslag hör ett ljudinslag på cd som illustrerar vad som sker på bilden. Ingen text förekommer.

Elevens grundböcker innehåller många trevliga uppslag med fantasi­fulla färgteckningar. Till samtliga illustrationer och texter finns ljudinslag i form av sånger, ramsor eller dialoger på cd.

Lighthouse Lärarens bok Förskoleklass Bowen/Söderlund

Lighthouse Lärarens bok årskurs 1–3 Bowen/Söderlund

I Lärarens bok får du tips, kommentarer och förslag på hur du kan variera din undervisning. Den innehåller även vanliga klassrumsfraser och förteckningar över bildkorten.

Lärarens bok innehåller många förslag till hur man kan bygga upp en varierad och intressant undervisning. Du får en översikt över det fonetiska systemet och en förteckning med vanliga klassrumsfraser i alfabetisk ordning.

Lighthouse Arbetsböcker Årskurs 1–3 Bowen/Söderlund

Lighthouse 1, årskurs F Lighthouse 1, Grundbok, 64 s*

40-65853-1

Lighthouse 1, Cd, 28 min*

40-65851-7 216:-

Lighthouse 1, Lärarens bok, 126 s

40-65855-5 216:-

91:-

Lighthouse 2, årskurs 1 Lighthouse 2, Cd, ca 60 min*

40-65860-9 216:-

Lighthouse 2, Bildkort, 34 st*

40-65859-3 883:-

Lighthouse 2, Lärarens bok, 160 s*

40-65868-5 216:-

Lighthouse 3, årskurs 2 Lighthouse 3, Cd, ca 70 min*

40-65410-6 216:-

Lighthouse 3, Lärarens bok, 196 s

40-65871-5 216:-

Lighthouse 4, årskurs 3 Lighthouse 4, Grundbok, 112 s

40-65875-3

Lighthouse 4, Cd, ca 70 min

40-65873-9 216:-

Lighthouse 4, Arbetsbok, 65 s

40-65874-6

Lighthouse 4, Lärarens bok, 187 s*

40-65877-7 216:-

* Så långt lagret räcker

78

90:81:-

Elevens arbetsbok innehåller många uppgifter i anslutning till grundboken. Upp­gifterna bearbetar ordförråd/fraser och tränar elevernas förmåga att läsa enkel text.


Lighthouse Workbook Årskurs 4 Bowen/Söderlund

Engelska

Lighthouse Textbook Årskurs 4 Bowen/Söderlund

basläromedel F–6

Workbook anknyter till händelserna i Textbook. Eleverna får öva grammatiska moment som behövs för att kunna samtala om t ex förhållanden i hemmet och skolan. Samtliga texter har ett modernt ordförråd anpassat till elevernas. Dialoger med vardagligt språk gör det möjligt för eleverna att dramatisera texterna.

Lighthouse Textbook Årskurs 5 Bowen/Söderlund

Lighthouse Workbook Årskurs 5 Bowen/Söderlund I Workbook tränar sig eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. Övningarna görs antingen enskilt eller i par eller grupp. Eleverna får användning av det ordförråd och de grammatikstrukturer som finns i Textbook.

I Textbook får eleverna ta del av berättande texter, serier, dialoger, hörövningar, rim, ramsor, sånger och spel. En spännande följetong löper genom boken.

Lighthouse Textbook Årskurs 6 Bowen/Söderlund

Workbook Årskurs 6 Bowen/Söderlund

I Workbook får eleverna träna på de nya grammatiska momenten. Där finns också lyssningsövningar och en stor mängd olika övningstyper för att öva och utvidga ordförrådet. Lighthouse 7 består av berättande texter, serier, dialoger, lyssnings­ övningar, rim och ramsor, sånger och lekar. De språkliga momenten från Lighthouse 5 och 6 repeteras med extra tyngdpunkt på imperfekt av regelbundna och oregel­bundna verb.

Lighthouse Teacher’s Guide Årskurs 4–6 Bowen/Söderlund Här får du massor av tips och idéer om hur du kan använda dig av materialet i din undervisning. Pärmen innehåller också facit till övningarna i Workbook samt dia­gnostiska prov. I årskurs 6 finns det även 12 diagnostiska test.

Lighthouse 5, årskurs 4 Lighthouse 5, Textbook, 120 s

40-65626-1

90:-

Lighthouse 5, Workbook, 128 s

40-65627-8

81:-

Lighthouse 5, Texts & Exercises – cd, ca 100 min 40-65629-2 118:Lighthouse 5, Teacher’s Guide, 142 s

40-65628-5 216:-

Lighthouse 7, årskurs 6 Lighthouse 7, Textbook, 144 s

40-64579-1

94:-

Lighthouse 6, Textbook, 122 s

40-65635-3

90:-

Lighthouse 7, Workbook, 160 s

40-64580-7

84:-

Lighthouse 6, Workbook, 152 s

40-65188-4

81:-

Lighthouse 7, Texts & Exercises – cd, ca 140 min 4 0-64581-4 119:- 

Lighthouse 6, årskurs 5

Lighthouse 6, Texts & Exercises – cd, ca 140 min 40-65638-4 119:- 

Lighthouse 7, Songs – cd, ca 40 min

40-64584-5 229:-

Lighthouse 6, Teacher’s Guide, 120 s

Lighthouse 7, Teacher’s Guide, ca 100 s

40-64583-8 216:-

40-65637-7 216:-

79


Engelska basläromedel F–6

Lift off får alla att lyfta. Mary Bowen och Kurt Söderlund är huvudförfattarna bakom denna framgångsrika serie. Du kan välja och vraka från basläromedel och övriga komponenter som presenteras på de följande sidorna.

Juniors Textbook Bowen/Söderlund

Juniors Workbook Bowen/Söderlund

Texterna i Lift off Juniors Textbook är korta och anknyter till ordförrådet i Lift off Beginners. De innehåller ofta upprepningar och rim som gör det lättare att körläsa och memorera dem. Textbook har härliga färg­bilder på samtliga textsidor och är försedd med såväl svensk-engelsk som engelsksvensk ordlista. En uppslagsdel finns i slutet av boken. I Lift off Juniors Workbook finns övningar till samtliga units i Textbook. Uppgifterna an­knyt­er till och bearbetar ordförrådet i texterna. Variation och aktivitet är honnörsord även här, vilket innebär stimulerande övningar för såväl händer som ögon och öron.

Beginners Elevens bok Kurt Söderlund

Lift off Beginners, årskurs 1–2 Lift off Beginners, Elevens bok, 64 s

40-65834-0

91:-

Lift off Juniors, Textbook, 96 s

40-65832-6

94:-

Lift off Juniors, Workbook, 80 s

40-65154-9

90:-

Lift off Juniors, årskurs 2–3

80

I Lift off Beginners ger ett bild-, ljud- och aktivitets­program eleverna känslan av hur det nya språket fungerar. Elevens bok innehåller uppslag med stora, härliga färgteckningar samt en liten faktadel med glosor etc. Till varje uppslag hör ett ljudinslag på cd, som illustrerar vad som sägs eller vad som sker på bilden. Bilder och ljudinslag handlar till stor del om situationer som är närliggande och välbekanta för en nybliven skolelev. Några uppslag presenterar trevliga, roliga sånger och ”Nursery Rhymes” som tillhör engelsktalande barns uppväxtmiljö.


Engelska basläromedel F–6

Lift off 1–3 för årskurs 4–6 är ett mycket omtyckt läromedel i engelska som nått stor framgång. Framgången ligger i att det fungerar väl i undervisningen och elevernas goda resultat. Texterna och övningarna illustreras med inspirerande och detaljrika färgteckningar samt med specialtagna fotografier.

Textbook 1–3 Bowen/Bradbrook/Söderlund

Workbook 1–3 Bowen/Bradbrook/Söderlund

Grammatiken i Lift off övar sådana moment som eleverna behöver för att tidigt kunna samtala om till exempel hemmet och skolan. Varje avsnitt tar normalt sikte på en grammatisk företeelse som övas systematiskt och omväxlande. Innehållet i Workbook anknyter till Textbook. Övningarna ger ständig växling mellan de olika färdigheterna höra, tala, läsa och skriva. De många par- och gruppövningarna gör att eleverna vågar tala engelska och ger dem ständig träning i att använda språket. De alfabetiska ordlistorna och uppslagsdelen med grammatiköversikten underlättar hemarbete.

Textbook handlar om syskonparet Mandy och Tom, deras föräldrar, vänner och husdjur. Vi får möta dem i välbekanta situationer. I år 4 är texterna enbart fiktiva med ett modernt ord­förråd anpassat till elevernas ålder. I år 5 och 6 förs successivt mer realistiska texter in. Grammatiska strukturer vävs in i texternas vardagliga och idiomatiska språk. De många dialogerna gör det möjligt för eleverna att dramatisera texterna och i naturliga samtal få grepp om den nödvändiga grammatiken. Fonetiska tecken införs redan i år 4 för att underlätta för eleverna att så småningom på egen hand söka information i ordlistor och lexikon.

Lift off 1, årskurs 4 Lift off 1, Textbook, 80 s

40-65132-7

94:-

Lift off 1, Workbook, 96 s

40-65133-4

90:-

Lift off 2, Textbook, 126 s

40-65134-1

94:-

Lift off 2, Workbook, 120 s

40-65135-8

90:-

Lift off 3, Textbook, 138 s

40-65136-5

94:-

Lift off 3, Workbook, 128 s

40-65137-2

90:-

Lift off 2, årskurs 5

Lift off 3, årskurs 6

81


Engelska extra träning/basläromedel 4–6

Nyhet

English Express!

English Express är kopieringsunderlag i engelska för skolår 4–6. Du kan använda det som ett komplett material för skolår 4–6 eller som kompletteringsmaterial i engelska för elever som behöver extra träning eller utmaningar. English Express år 4 kopieringspärm + ljud-CD Ragnhild Lindeberg English Express innehåller texter, arbetsuppgifter och gloslistor. Till detta finns lärarmaterial och ljudfiler. Varje kapitel innehåller: • text • kom-ihåg-ruta med språkregler • muntliga och skriftliga uppgifter Materialet har en lättöverskådlig och tydlig struktur och är på så sätt enkelt att använda för både lärare och elever. Kom-ihåg-rutan presenterar de språkregler/den grammatik som är aktuell för kapitlet. Den har ett enkelt språk så att eleverna själva ska kunna förstå innehållet. De muntliga och skriftliga uppgifterna tränar de aktuella språkreglerna och det ämnesområde som texten tar upp. I English Express skolår 4 ligger fokus på det kommunikativa. Här finns hörövningar efter var femte kapitel som också kan fungera som en enkel diagnos.

English Express år 6 kopieringspärm + ljud-CD Ragnhild Lindeberg English Express år 5 kopieringspärm + ljud-CD Ragnhild Lindeberg

I English Express skolår 5 introduceras fonetik. Nio kapitel innehåller genomgång av och övningar med de fonetiska tecknen, några tecken i taget per kapitel. I English Express skolår 6 finns nio bokläsningskapitel. Under tre perioder under läsåret läser eleverna lättlästa engelska böcker som läraren och eleverna väljer tillsammans. Till bokläsningskapitlen finns varierade uppgifter som ger träning i bland annat ordkunskap, läs­förståelse, muntlig framställning och textbearbetning. En annan tyngdpunkt för materialet i skolår 6 ligger på inlärningen av oregel­ bundna verb.

English Express, årskurs 4–9 English Express, år 4, 100 s

40-67429-6 498:-

English Express, år 5, 100 s

40-67430-2 498:-

English Express, år 6, 100 s

40-67431-9 498:-

82


Engelska

Easy English – de första byggstenarna i engelska.

extra träning

Easy English är ett grundläggande material som passar de elever som behöver repetera baskunskaperna i engelska. Här får eleverna träna engelska på sin egen nivå. Instruktionerna är tydliga och övningarna lätta att arbeta med. Ordförrådet byggs upp successivt och elevernas självförtroende stärks. Övningar i enkel grammatik, glosor och läsförståelse blandas. Easy English 1 Karin Danielsson

Easy English 2 Karin Danielsson

• Läsa och skriva vanliga glosor (med stöd) • Läsa och skriva enkla meningar (med stöd) • Arbeta med enkla grammatiska övningar (med stöd) • Enkla läsförståelseövningar

• Läsa och skriva vanliga glosor • Läsa och skriva enkla meningar • Arbeta med enkla grammatiska övningar • Enkla läsförståelseövningar

Easy English 3 Karin Danielsson

Easy English 4 Karin Danielsson

• Läsa och skriva vanliga glosor • Läsa och skriva enkla meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar

• Öka ordförrådet med glosor som hör till hemmiljö • Läsa och skriva meningar • Arbeta med grammatiska övningar • Läsförståelseövningar

Easy English 5 Karin Danielsson

Easy English 6 Karin Danielsson

• Läsförståelseövningar • Formulera egna meningar • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift

• Läsförståelseövningar • Formulera egen text • Grammatiska övningar • Fonetisk skrift

a or an a apple an

a or an

a boat an

a bike an

a eye an

a banana an

a umbrella an

a fish an

a ear an

a car an

a bus an

a ant an

a frog an

Easy English 2, Övningshäfte, 10 ex

a ice-cream an

a egg an

a spider an

a ambulance an

Easy English 3, Övningshäfte, 10 ex

a flower an

a ball an

a bird an

a plane an

an apple

Easy English, årskurs 4–9 Easy English 1, Övningshäfte, 32 s Easy English 1, Övningshäfte, 10 ex Easy English 2, Övningshäfte, 32 s Easy English 3, Övningshäfte, 32 s Easy English 4, Övningshäfte, 32 s Easy English 4, Övningshäfte, 10 ex Easy English 5, Övningshäfte, 32 s Easy English 5, Övningshäfte, 10 ex

6

Ur Easy English 1

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

7

Easy English 6, Övningshäfte, 32 s Easy English 6, Övningshäfte, 10 ex

40-65248-5

59:-

Paketpris! 40-66605-5 523:40-65269-0

59:-

Paketpris! 40-66606-2 523:40-66491-4

59:-

Paketpris! 40-66607-9 523:40-66492-1

59:-

Paketpris! 40-66608-6 523:40-66906-3

59:-

Paketpris! 40-66908-7 523:40-66907-0

59:-

Paketpris! 40-66909-4 523:83


84


Matematik IWB

Lekfull matematik som betonar kommunikation och matematik i vardagen. Årskurs F–3

Nyheter

Unikt digitalt verktyg som hjälper dig att följa kunskapsutvecklingen i såväl klassen som på skolan. Årskurs F-6

Nyheter

Populärt, målinriktat basläromedel med konkreta kunskapskrav anpassade till de nationella målen. Årskurs F-3.

IWB Nyheter

Utvecklad utifrån de nationella kunskapskraven, med tydliga målbeskrivningar och laborationer till varje kapitel. Årskurs 4–6

Nyheter

Tematiskt basläromedel uppbyggt efter Lgr11 med en tydlig röd tråd för alla sex åren. Årskurs 1–6

Nyheter

Älskade Mästerkatten är tillbaka – säkrad efter Lgr 11! Årskurs F–3

Nyheter

Betonar vikten av kommunikation och delaktighet. Årskurs F–6

Arbete i egen takt och på egen nivå underlättar individanpassning. Årskurs F–6

IWB

86 92 96 102 108 114 118 126

85


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Lyckotal – matematik med hjärta och hjärna. LGR 11

Innehåller nyheter

Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forsknings­ erfarenheter har författarna Lisen Häggblom och Siv Hartikainen skapat ett läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11. Lyckotal bygger på forskning av Lisen Häggblom samt mångårig erfarenhet i undervisning av båda författarna och betonar kommunikativ matematik och visar på matematiken i vardagen.

Individualiserad undervisning Materialet gör en tydlig skillnad mellan baskurs och fördjupningsuppgifter. Varje kapitel i elevböckerna består av en grundkurs som följs upp individuellt med Extra – som är fördjupningssidor. Nya moment presenteras överskådligt med bild, text och matematiska begrepp i faktarutor. Eleverna får systematiskt träna på problemlösning. Kommunikativ matematik Lyckotal visar på matematiken i vardagen runt om oss. Materialet inspirerar till utvecklande matematiska samtal och eleverna får regelbundet träna på de olika mate­ matiska begreppen genom roliga övningar. I varje kapitel finns Lyssna och gör-sidor, där eleverna får träna koncentration och uppmärksamhet samt begrepps­ förmågan. I Lyckotal finns även arbeta tillsammans-sidor med roliga uppgifter att lösa tillsammans. Konkreta mål, konkret utvärdering Konkreta mål finns i början av varje kapitel som följs upp av både ”Minns du?”-sida och målrelaterad utvärdering efter varje kapitel i häftet Utvärdering. I boken anges alltid vilka mål eleverna arbetar mot samt vilka förmågor som tränas på speciellt utvalda sidor. För de elever som behöver repetera efter utvärderingen, finns det repetiti­ons­underlag i Lärarhandledning och Lärarwebb. I Utvärdering samt i lärarhandledningen finns elevprofilen.

86


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

”Med en tydlig grundkurs och lättillgänglig fördjupning får alla elever intressanta utmaningar.” Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematisk didaktik inom lärar­utbildningen i Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskaps­ utveckling i matematik, fortbildat lärare samt skrivit ett stort antal läroböcker.   Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och i Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. Tillsammans har de skrivit ett flertal läromedel för den svenska och finska skolan.

Lisen Häggblom, hur har din forskning påverkat Lyckotal? Det är främst två viktiga forsknings­ resultat som påverkat Lyckotal. Det ena innefattar begreppsbildning där många elever har svaga förmågor. I Lyckotal

lyfts begreppsbildningen fram och följs upp med systematisk utvärdering. Det andra gäller elevernas olikheter. Med en tydlig grundkurs och lättillgänglig fördjupning får alla elever intressanta utmaningar.

Siv Hartikainen, vad skulle du säga är Lyckotals främsta styrka? Målfokuseringen. Mångsidigheten. De stora möjligheterna att anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar.

Upptäck våra digitala lärarverktyg på gleerups.se

IWB

Lyckade lektioner med lärarwebben. Tillsammans med en lärarwebb kan du göra matematiken ännu mer inspirerande för eleverna. Speciellt om du använder dig av en interaktiv skrivtavla. Lärarwebben ger med sina samtalsbilder möjlighet till att gemensamt diskutera mål, uppgifter med mera. Den interaktiva verktygslådan ger läraren möjlighet att konkretisera matematiken för eleverna.

Är Lyckotal rätt för mig?

• Jag söker ett målrelaterat läromedel med en tydlig pedagogik

• Jag vill inspirera eleverna att prata matematik och träna kreativ problemlösning

• Jag vill få hjälp med kontinuerlig utvärdering och individuell uppföljning

87


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Lyckotal – del för del. Grundböcker Författare Lisen Häggblom/ Siv Hartikainen Lyckotal grundbok F • Sortering och klassificering • Taluppfattning • Mätning och rumsuppfattning • Övergripande träning i bland annat problemlösningsförmågan Lyckotal grundbok 1A • Talområdet 0–10, inklusive addition och subtraktion

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

• Mönster, avbildning, dubbelt och hälften • Problemlösning, geometri Lyckotal grundbok 1B • Talområdet 0–100 • Addition och subtraktion inom talområdet 0–20 med tiotalsövergång samt utan tiotalsövergång inom talområde 0–100 • Enkla tabeller och diagram introduceras samt att räkna med pengar • Problemlösning Lyckotal grundbok 2A • Tiotal och ental • Skriva talföljder, tallinjen, dubbelt och hälften • Addition och subtraktion utan och med tiotalsövergång • Multiplikationstabellerna 2, 3, 4 och 5 • Geometri med linjal, spegla figurer med mera Lyckotal grundbok 2B • Multiplikationstabellerna 2–5 • Enkla bråk, division med bild • Tillämpa talen upp till 1 000 • Avläsa diagram samt jämföra • Mäta och avläsa tid, massa, längd och volym • Problemlösning

88


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Lyckotal grundbok 3A • Addition och subtraktion med tal upp till 100 • Multiplikation • Division • Tal upp till 1000 • Geometri • Problemlösning Lyckotal grundbok 3B • Mätningar • Addition och subtraktion med tal upp till 1000 • Multiplikation med stora tal • Tal i decimalform • Tal upp till 10 000 • Problemlösning

Ur Lyckotal 1 A

 arje kapitel i grundböckerna startar V med konkreta mål som beskriver vilka olika områden man kommer att jobba med. Därefter följer grundkursen. Längst ner på sidorna anges vilka mål eleverna arbetar mot samt ibland vilka förmågor som tränas.  ya moment presenteras överskådligt med N bild, text och matematiska begrepp i faktarutor och eleverna får systematiskt träna på problemlösning. De konkreta målen i början av kapitlet följs upp av både en repeterande ”Minns du?”sida och en målrelaterad utvärdering efter varje kapitel i häftet Utvärdering. Grundkursen följs upp individuellt med Extra – som är fördjupningssidor. Ur Lyckotal 1 A

Ur Lyckotal 1 A

89


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Lyckotal – del för del. Lärarhandledning F–3 Författare Lisen Häggblom/ Siv Hartikainen Lärarhandledning F I lärarhandledningen för Lyckotal F finns lektionstips, förslag på lekar samt extra­ material som kopieringsunderlag. Handledningen inleds med författarnas didaktiska tankar om matematiken i för­skoleklassen för att sedan beskriva grundbokens sidor med lektionstips. Här finns även elevprofil inför årskurs 1 som kan fungera som underlag för utvecklingssamtal och överlämning av elever. Lärarhandledning 1–3 I Lyckotal lärarhandledningar ingår många lektionstips, förslag på övningar för att introducera och befästa olika delmoment, facit samt extramaterial som till exempel kopieringsunderlag. Här finns även under­lag för elevprofil som stöd för dokumentation av elevens kunskaper efter respektive årskurs. Handledningen inleds med författarnas didaktiska tankar om matematik för att sedan beskriva grundböckernas sidor med lektionstips kopplade direkt till dessa.

Lärarwebb F–3 Lärarwebb F Lärarwebb F innehåller en övning till respektive kapitel anpassad för interaktiv skrivtavla samt Gleerups verktygslåda för matematik. Elevbokens samtalsbilder finns lättillgängliga så att du kan visa dem med hjälp av projektorn för gemensam genomgång. Lärarwebb F säljes som licens för 12 månader. Lärarwebb 1, 2 och 3 I Lyckotal lärarwebb finns samtalsbilder, lektionstips, tilläggsmaterial, lärarhandledning, facit samt förslag på lekar och utematematik. I lärarwebben ingår Gleerups verktygslåda för matematik som är anpassad för interaktiva skrivtavlor. Samtliga bilder kan användas för att träna kommunikationsoch begreppsförmågan. I lärarwebben ingår Gleerups matematiska verktygslåda anpassad för interaktiv skrivtavla. Har du ingen interaktiv skrivtavla kan du använda verktygslådan via en projektor.

90

IWB


Lyckotal Utvärdering ger en tydlig, målrelaterad utvärdering efter varje kapitel. I lärarhandledning och på lärarwebben finns kopieringsunderlag för repetition för de elever som behöver träna lite mer. Sist i Lyckotal Utvärdering finns Elevprofilen som ger elev, lärare och föräldrar en bild av den matematiska utvecklingen och kan användas som underlag vid utvecklingssamtal.

Bra struktur, god tydlighet samt lagom antal uppgifter per sida. Utvärderingsböckerna är mycket tydliga och är användbara i diskussioner med både elever och föräldrar.”

BASLÄROMEDEL F–3

Författare Lisen Häggblom/Siv Hartikainen

Matematik

Utvärdering 1–3

Lena Gustafsson, klassföreståndare på Georgshillsskolan i Hörby

Nyhet

Lyckotal, årskurs F–3

I Lyckotal får eleverna utveckla sitt kreativa tänkande och lösa problem som är tydligt kopplade till de olika förmågorna. Och med hjälp av multilinkklossarna tränas såväl spatial förmåga som tredimensionellt seende. Lyckotal, årskurs F–3 Multilinkklossar, 500 st, 2 cm sida

40-64663-7

508:-

Lyckotal F, Elevbok, 64 s 

40-67530-9

Lyckotal F, Lärarhandledning

40-67531-6

425:-

Lyckotal F, Lärarwebb, licens 12 mån

75:-

40-67668-9

250:-

Lyckotal F, Elevbok, 20 ex + Lyckotal F, Lärarwebb, licens 12 mån Paketpris! 40-67779-2

1 500:-

Lyckotal F, Lärarwebb, licens 12 mån

40-67668-9

250:-

Lyckotal 1A, Elevbok, 136 s

40-67518-7

98:-

Lyckotal 1B, Elevbok, 136 s

40-67520-0

98:-

Lyckotal 1, Utvärdering, 32 s

40-67521-7

50:-

Lyckotal 1, Lärarhandledning, 228 s

40-67717-4

750:-

Lyckotal 1, Lärarwebb, licens 12 mån

40-67669-6

798:-

Lyckotal 1A, Elevbok, 25 ex + Lyckotal 1, Lärarwebb, licens 12 mån Paketpris! 40-67781-5

1 990:-

Lyckotal 2A, Elevbok, 138 s

40-68068-6

98:-

Lyckotal 2B, Elevbok, 136 s

40-68070-9

98:-

Lyckotal 2, Utvärdering, 32 s

40-68071-6

49:-

Lyckotal 2, Lärarhandledning, 240 s

40-68073-0

750:-

Lyckotal 2, Lärarwebb, licens 12 mån

40-68201-7

P 798:-

Lyckotal 3A, Grundbok

40-68202-4

P

98:-

Lyckotal 3B, Grundbok

40-68204-8

P

98:-

Lyckotal 3, Lärarhandledning

40-68206-2

P 750:-

Lyckotal 3, Utvärdering

40-68205-5

P

Lyckotal 3, Lärarwebb, licens 12 mån

40-68207-9

P 798:-

49:-

P=preliminärpris

91


Matematik TRÄNING OCH DIAGNOS

Mattesmart – smartare matte för alla. LGR 11

Nyhet

Mattesmart är ett unikt verktyg som hjälper dig att ha kontroll över kunskapsutvecklingen i såväl klassen som på skolan. Mattesmart omfattar Mattesmart Planering och Mattesmart Aritmetik. Två verktyg som gör hela matteundervisningen smartare — oavsett vilken pedagogik och läromedel du använder dig av.   Mattesmart Aritmetik är ett digitalt lärverktyg som ger dig möjlighet att effektivt individ­ anpassa färdighetsträningen till varje enskild elev.   Med Mattesmart Planering får du som lärare, arbetslaget eller skolan hjälp till en gemensam struktur och en röd tråd i matematikundervisningen.

Mattesmart kan användas oberoende av vilken pedagogik eller vilket läromedel som används i klassrummet.

Är Mattesmart rätt för mig?

• Jag vill ha ett fristående stödoch repetitionsmaterial som säkrar basfärdigheterna • Jag vill ha ett lättanvänt, effektivt och individanpassat lärverktyg

92

• Jag vill få en tydlig överblick över var såväl den enskilde eleven som hela klassen står kunskapsmässigt i matematik

• Jag vill få gemensamma riktlinjer för arbetslagets, skolans och kommunens undervisning i matematik


Mattesmart Aritmetik – så här funkar det.

1

Alla elever i klassen börjar med att göra en diagnos, lämpligen Diamant­diagnoserna från Skolverket.

2

Utifrån diagnosresultatet kan läraren skicka individ­anpassade övningar digitalt till varje elev.

3

 e moment eleven ska träna på D introduceras med en kort film som förklarar hur eleven kan tänka. Om eleven räknar fel får han eller hon möjlighet att se ytterligare två förklarande filmer.

4

Efter 10 korrekt lösta uppgifter i rad avslutas övningen och läraren får en signal om att eleven är klar.

5

 är övningen är avslutad kan läraren N välja att ge eleven en ny diagnos digitalt för att befästa kunskapen.

93


Matematik TRÄNING OCH DIAGNOS

Mattesmart Aritmetik

Nyhet

Mattesmart Aritmetik Författare Wiggo Kilborn/Madeleine Löwing Mattesmart Aritmetik är ett verktyg för att göra den individuella färdighetsträningen bättre. Programmet ger eleven omedelbar respons under arbetet och genom korta filmer tips om hur man kan tänka. Övningarna individanpassas efter varje elevs kunskapsnivå och efter väl utprövad progression. För eleverna är detta ett stöd i inlärningen eftersom de hela tiden kan följa sina framsteg. Du som lärare följer också varje enskild elevs utveckling och ser direkt när någon behöver extra hjälp. Programmet sparar tid då det både rättar övningar och diagnoser automatiskt, vilket blir ett tydligt underlag för dig vid utvärderingar och utvecklingssamtal. Mattesmart Aritmetik är webbaserat så eleverna även kan träna hemifrån. Mattesmart Aritmetik består av två delar: Del 1. Mattesmart Aritmetik addition/subtraktion Mattesmart Aritmetik omfattar grundläggande addition och subtraktion samt skriftlig addition och subtraktion. De olika diagnoserna benämns AG1, AG2, AG3, AG4, AS1 samt AS2 enligt Diamant­diagnosernas struktur. AG står för grundläggande aritmetik och AS står för aritmetik skriftlig räkning.

AG2: Addition och subtraktion inom talområde 10–19,

utan tiotalsövergång AG3: Addition och subtraktion inom talområde 10–19,

med tiotalsövergång AG4: Addition och subtraktion inom talområde 20–99,

med och utan tiotalsövergång AS1: Skriftlig addition av två tal i talområde 0–1 999. AS2: Skriftlig subtraktion av två tal i talområde 0–999

Del 2. Mattesmart Aritmetik multiplikation/division Mattesmart Aritmetik omfattar räknesätten multiplikation och division, från grundläggande räkneoperationer till skriftlig räkning. De olika delarna har samma beteckningar, och svarar mot samma innehåll som Skolverkets Diamantdiagnoser. Begreppsområdena är således AG6, AG7, AG8, AS4 och AS5. AG står för grund­läggande aritmetik och AS står för aritmetik skriftlig räkning. De respektive delarna omfattar: AG6: Multiplikationstabellen AG7: Generaliserad multiplikationstabell AG8: Divisionstabell och generaliserande divisionstabell

De respektive delarna omfattar:

AS4: Skriftlig multiplikation

AG1: Addition och subtraktion inom talområde 1–9.

AS5: Skriftlig division

94


Matematik

Mattesmart Planering

TRÄNING OCH DIAGNOS

Nyhet

Författare till Mattesmart är Wiggo Kilborn och Madeleine Löwing i samarbete med Gleerups. Wiggo Kilborn är lektor i matematik och Madeleine Löwing är Filosofie Doktor i Mate­ matikdidaktik och verksam vid Göteborgs universitet. Båda har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning samt har skrivit en mängd böcker i ämnet.

Mattesmart Planering

Mattesmart Planering, årskurs F–9 Planering klasslicens 30 anv.

1 år 40-67944-4

Författare Wiggo Kilborn

Planering small 31-99 anv.

1 år 40-68099-0 1 495:-

Planering medium 100-249 anv.

1 år 40-68101-0 2 295:-

Planering large 250-499 anv.

1 år 40-68103-4 3 595:-

Planering x-large 500-999 anv.

1 år 40-68106-5 4 165:-

Planering Kommun/offertförfrågan

1 år 40-68108-9

Planering klasslicens 30 anv.

3 år 40-68097-6 2 095:-

Planering small 31-99 anv.

3 år 40-68100-3 3 195:-

Planering medium 100-249 anv.

3 år 40-68102-7 4 795:-

Planering large 250-499 anv.

3 år 40-68104-1 7 595:-

Planering x-large 500-999 anv.

3 år 40-68107-2 8 795:-

Planering Kommun/offertförfrågan

3 år 40-68109-6

Offert

Aritmetik: add/sub klasslicens 30 anv.

1 år 40-67592-7

995:-

Aritmetik: add/sub small 31-99 anv.

1 år 40-68110-2 2 295:-

Aritmetik: add/sub med 100-249 anv.

1 år 40-68112-6 4 795:-

Aritmetik: add/sub large 250-499 anv.

1 år 40-68114-0

Aritmetik: add/sub x-large 500-999 anv.

1 år 40-68116-4 11 295:-

Aritmetik: add/sub Kommun/offertförfrågan

1 år 40-68118-8

Aritmetik: add/sub klasslicens 30 anv.

3 år 40-68098-3 2 095:-

Mattesmart Planering hjälper dig som lärare att planera undervisningen. Verktyget utgår från Lgr 11 och omfattar allt från centralt innehåll och syfte till förmågor och problemlösning. Här får du tips, strategier och råd om när det är lämpligt att föra in olika moment i undervisningen. Materialet ger dig en plan samt stöd och metoder för hur eleven kan gå framåt i matematiken. Mattesmart Planering gör planeringen av matematikundervisningen effektiv samtidigt som det fungerar som kompetensutveckling för lärarna. Inför ett läsår kan skolan dra upp gemensamma riktlinjer för matematikundervisningen i Mattesmart Planering. Därefter kan arbetslaget fortsätta arbetet med planering av de specifika delar som rör just deras klasser eller grupper. Till sist kan läraren göra kompletteringar och eventuellt lägga till delmål i sin egen planering. Hela tiden utgår man från samma bas, det vill säga skolans gemensamma grundplanering. Efter läsårets slut kan planeringen fungera som ett stöd för utvärdering av matematikundervisningen. Programmet är enkelt att använda. Det finns en instruktionsfilm och en skriftlig manual som ledsagar dig i början.

Se våra informationsfilmer på gleerups.se

Tekniska krav för Mattesmart: Modern webbläsare som följer HTML5-standard. Vi rekommenderar Google Chrome som standardwebbläsare Bredband 0,5 Mbit, rekommenderat 2 Mbit 2 GB RAM-minne (32-bitars system) eller 4 GB RAM-minne (64-bitars system)

995:-

Offert

Mattesmart Aritmetik, årskurs F–9

7495:Offert

Aritmetik: add/sub small 31-99 anv.

3 år 40-68111-9 4 795:-

Aritmetik: add/sub med 100-249 anv.

3 år 40-68113-3

Aritmetik: add/sub large 250-499 anv.

3 år 40-68115-7 15 795:-

9995:-

Aritmetik: add/sub x-large 500-999 anv.

3 år 40-68117-1 23 695:-

Aritmetik: add/sub Kommun/offertförfrågan

3 år 40-68120-1

Offert

Aritmetik: mult/div klasslicens 30 anv.

1 år 40-67593-4

995:-

Aritmetik: mult/div small 31-99 anv.

1 år 40-68292-5 2 295:-

Aritmetik: mult/div medium 100-249 anv.

1 år 40-68295-6 4 795:-

Aritmetik: mult/div large 250-499 anv.

1 år 40-68293-2 7 495:-

Aritmetik: mult/div x-large 500-999 anv.

1 år 40-68299-4 11 295:-

Aritmetik: mult/div Kommun/offertförfrågan

1 år 40-68302-1

Aritmetik: mult/div klasslicens 30 anv.

3 år 40-68291-8 2 095:-

Offert

Aritmetik: mult/div small 31-99 anv.

3 år 40-68294-9 4 795:-

Aritmetik: mult/div medium 100-249 anv.

3 år 40-68297-0 9 995:-

Aritmetik: mult/div large 250-499 anv.

3 år 40-68298-7 15 795:-

Aritmetik: mult/div x-large 500-999 anv.

3 år 40-68300-7 23 695:-

Aritmetik: mult/div Kommun/offertförfrågan

3 år 40-68303-8

Offert 95


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Prima matematik – en succé tack vare dig! LGR 11

Innehåller nyheter

Prima matematik är ett målinriktat basläromedel för F–3 med tydlig förankring i Lgr 11. Eleverna arbetar med uppgifter av olika karaktär, vilket ger dem förutsättningar för att utveckla olika matematiska förmågor. Prima matematik har blivit ett mycket uppskattat och populärt läromedel i matematik. Kanske tack vare att eleverna blir engagerade i sitt eget lärande och även för att många lärare har haft en aktiv roll i vidareutvecklingen av läromedlet.

Nytt för i år Prima matematik Bedömning – från pedagogisk planering till bedömning, är en metodbok i matematik. I Prima matematik Utmaning hittar du övningar som är svårare än i grundboken. I Prima matematik Lärarwebb finns bland annat kopierings­underlag, lärarhandledning, bedömning, matriser och interaktiva övningar. Målinriktad matte Med Prima matematik är du inte bara säker på att undervisningen följer Lgr 11 – du får också unika möjligheter att ge varje elev exakt det stöd den behöver. Genom att bryta ner innehållet i kursplanen i konkreta delmål får både du och eleverna en tydlig bild av vad de lärt sig och vad de behöver träna mer på. Som lärare ger Prima matematik dig full koll på elevernas kunskapsutveckling genom unika verktyg i form av målmatriser. Dessa finns både som färgplanscher i lärarhandledningen och som kopieringsunderlag. De är kopplade till syftet, det centrala innehållet samt kunskapskraven i Lgr 11. Fyll i matriserna tillsammans med eleverna och involvera dem i bedömningen. Komponenterna Prima matematik består av komponenter som täcker in alla behov så som grundböcker, färdighetsträning i extraböckerna, utmaningar i utmaningsboken och gedigen lärarhandledning med metodiska tips. Dessutom finns det digitala lärverktyg i form av en elevwebb samt en lärarwebb.

96


Matematik

Gleerups lab hittar du på gleerups.se

Åsa Brorsson, matematikutvecklare och lärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik, är huvudförfattare till Prima matematik. Åsa arbetar på Hagenskolan i Göteborg.

Vad gör Prima matematik speciellt? Just nu är det stort fokus på matematik­ undervisningen i Sverige. Vikten av en varierad undervisning där eleverna får laborera med matematik och kommunicera kring den lyfts ofta fram. Jag tycker att vi i Prima matematik har lyckats få med dessa viktiga delar i läromedlet.

Vad har du fått för respons på Prima matematik? Jag är otroligt glad över de många positiva reaktionerna. Det är främst tre saker de lyfter fram: den tydliga mål­kopplingen, de laborativa inslagen som inbjuder till diskussioner och reflektioner samt utmaningarna som ger de duktigaste eleverna den stimulansen

BASLÄROMEDEL F–3

”Jag har haft god hjälp av Gleerups lab under den fortsatta utvecklingsfasen. Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med andra lärare och jag hoppas på att få möta fler lärare och höra deras synpunkter.”

de behöver. Prima matematik är ett läromedel som fortsätter att utvecklas. Jag har haft god hjälp av Gleerups lab under den fortsatta utvecklingsfasen. Det är viktigt att ha en kontinuerlig dialog med andra lärare och jag hoppas på att få möta fler lärare och höra deras synpunkter.

Håll utkik! Under hösten 2013 lansererar vi Prima Lärspel för surfplatta och smartphone

IWB Nyhet

Pedagogisk kraft från våra digitala lärverktyg Prima matematik elevwebb innehåller lärspel i första hand tänkta för dator men klassen kan också arbeta med dem på en interaktiv skrivtavla. Lärarwebben är ett stöd för dig som pedagog. Där hittar du författarens tankar, lärarhand­ledningen, kopieringsunderlag, bedömning, matriser och interaktiva övningar. Lyft undervisningen och låt eleverna ta en mer aktiv roll genom att träna och befästa matematik på ett roligt och lekfullt sätt. Är Prima matematik för mig?

• Jag söker ett målrelaterat lärverktyg med tydlig förankring i Lgr 11

• Jag strävar efter att göra eleverna medvetna om sin egen kunskapsutveckling

• Jag vill låta eleverna utveckla sina matematiska förmågor

• Jag vill att eleverna ska arbeta praktiskt med matematiken i laborativa övningar

• Jag vill individanpassa undervisningen genom att ge varje elev exakt de utmaningar och den extra träning han eller hon behöver

97


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Prima matematik – del för del. Grundböcker Författare Karin Danielsson (F)/ Åsa Brorsson (1-3) Grundbok F • Begrepps- och antalskännedom • Varm och tydlig samtalsbild • Mål till varje nytt arbetsområde • Diagnosblad inför årskurs 1 Grundbok 1A • Uppdelning av tal • Arbete med likhetstecken, öppna utsagor • Förståelse för de olika räknesätten • Jämföra, uppskatta och mäta tid och längd • Talen 0–10, addition, subtraktion Grundbok 1B • Tiotalen upp till 100 och därefter talen 11–19 • Addition och subtraktion i talområdet 0–10 fortsätter • Talområdet 10–20 utan tiotalsövergångar • Geometri • Tid och längd • Statistik Grundbok 2A • Talområdet 0 till 100 • Förståelsen för tal, positionssystemet • Likhetstecknets betydelse • Addition och subtraktion med tiotals­ övergång i talområdet 0 till 20 • Geometri • Bråk • Klockan och tidsdifferenser Grundbok 2B

Grundbok 3A

Grundbok 3B

• Skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion i talområdet 0 till 100

• Matematikens historia

• Befästa och fördjupa kunskaper

• Dela upp och storleksordna tal

• Tal och positionssystemet

• Talområdet 1–1000

• Addition och subtraktion med uppställning

• Huvudräkningsstrategier, skriftliga räknemetoder

• Multiplikation och division

• Multiplikation och division

• Överslagsräkning

• Bråk

• Matematiska likheter

• Uppskatta och mäta tid och temperatur

• Förståelse för räknesätten multiplikation och division • Huvudräkning, miniräknare och algoritm • Uppskatta och mäta massa och längd • Geometri

• Omkrets och area • Statistik och sannolikhet • Skala och proportionalitet

98


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

1. Alla kapitel börjar med målbeskrivning och samtalsbild. Här står kommunikationen i centrum och det blir tydligt för eleverna vad de ska lära sig. 2. I mattelabbet tränar sedan eleverna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. De får dokumentera, förklara och argumentera för sin lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. 3. Kapitlets grundkurs fortsätter med uppgifter som har en tydlig progression och här sker den viktiga kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. Målen från startuppslaget återkommer, ett i taget, och kopplas till konkreta övningar. 4. Grundspåret avslutas med en diagnos. Resultatet visar vilka delmål eleven behöver träna mer på eller redan behärskar.

1. Ur Prima matematik 3A

5. Avslutningsvis i varje kapitel kommer repetition och utmaning. Här kan du skräddarsy en individuell plan för varje elev med nyttiga repetitionsövningar och roliga utmaningar.

2. Ur Prima matematik 3A

3. Ur Prima matematik 3A

4. Ur Prima matematik 3A

5. Ur Prima matematik 3A

Extraböcker Författare Ywon Paulsén I de tre extraböckerna finns roliga och utmanande uppgifter för de flesta elever i din klass. Mål och upplägg överensstämmer med grundboken. Extraboken kan användas i skolan eller som läxbok.

99


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Lärarhandledning 1–3 Författare Åsa Brorsson Prima matematik lärarhandledning innehåller tydliga målmatriser kopplade till syftet, det centrala innehållet samt kunskapskraven i Lgr 11. Matriserna visar hur Primas kapitelmål är kopplade till kursplanen. I lärarhandledningen hittar du metodiska tips till samtliga av grundböckernas moment. Förslag på repetitionsövningar och utmaningar gör tillsammans med extra kopieringsblad och facit, lärarhandledningen komplett.

Utmaning 1–3 Författare Åsa Brorsson Utmaningsbokens övningar är svårare än i grundböckerna, och fördjupar elevernas kunskaper. Prima utmaning är uppdelad i 10 kapitel, där varje kapitel inleds med målen för kapitlet. Det är samma upplägg på övningarna i utmaningsboken som det är i grundböckerna, vilket gör att eleverna enkelt känner igen sig. Eleverna kan arbeta individuellt eller i mindre grupper, för att få möjlighet att resonera och argumentera för sina tankegångar och lösningar.

Bedömning 1–3 Författare Åsa Brorsson Prima bedömning – från pedagogisk planering till bedömning, är en metodbok i matematik. Boken vänder sig till dig som arbetar i de tidiga skolåren. Prima bedömning kan du använda även om du inte arbetar med Prima matematik. Med utgångspunkt i aktuell forskning och styrdokumenten ger boken dig förslag på hur du gör en pedagogisk planering utifrån läroplanen och ditt läromedel. Du får också konkreta tips på aktiviteter som främjar kommunikation och formativ bedömning samt förhållningssätt och aktiviteter som du kan använda i klassrummet för att förbättra undervisningens kvalitet och stärka elevernas lärande. Författaren ger dig även förslag på en metod som du kan använda för att arbeta fram egna matriser tillsammans med eleverna i klassen eller i lärarlaget. Du får också ett antal kopierings­ underlag, ett planeringsverktyg att använda för den pedagogiska planeringen samt några färdiga matriser för arbetet med målen i matematik.

100

Nyhet


Matematik

Lärarwebb 1–3 Författare Åsa Brorsson Prima matematik lärarwebb är ett stöd för dig som pedagog. I webben hittar du författarens tankar, lärarhandledningen, kopieringsunderlag, bedömning och matriser. Har du projektor eller interaktiv skrivtavla kan du projicera upp alla mattelabben, mål­sidorna samt samtalsbilderna. Till samtalsbilderna finns även frågor. I Skapa övningsblad kan du göra individuella övningsblad. Välj räknesätt, talområde, uppgiftstyp samt antal uppgifter. Klicka sedan på ”Skapa pdf” och du har ett färdigt övningsblad att trycka ut. Enkelt!

BASLÄROMEDEL F–3

IWB Nyhet

Här finns även övningar anpassade till interaktiv skrivtavla. Övningarna ligger i Gleerups verktygslåda för matematikunder­ visning, vilken ingår i lärarwebben. Verktygslådan som är enkel att använda ger dig möjlighet att tillsammans med eleverna arbeta interaktivt.

IWB Nyhet

Elevwebb Författare Åsa Brorsson I elevwebben finns spelliknande övningar som är direkt kopplade till målen i grundböckerna. Det står tydligt vilket mål som varje lärspel tränar. Varje lärspel finns dessutom i två olika svårighetsnivåer. Med Prima matematik elevwebb får dina elever möjlighet att träna och befästa matematik på ett roligt och lekfullt sätt.

Prima Matematik, årskurs F–3

Prima Matematik, årskurs F–3

Prima matematik, Förskoleklass, 64 s  Prima matematik, Förskoleklass, 20 ex

40-66763-2

Paketpris! 40-67015-1

79:-

Prima matematik 1, Extrabok, 64 s

40-66478-5

67:-

Prima utmaning 1, 64 s

40-67711-2

69:-

1 376:-

Prima matematik 1, Elevwebb, klasslicens 12 mån 40-66809-7

1 025:-

Prima matematik 1a, Grundbok, 120 s

40-66402-0

91:-

Prima matematik 1, Lärarhandledning, 177 s

40-66403-7

653:-

Prima matematik 1b, Grundbok, 120 s

40-66472-3

91:-

Prima matematik 1, Lärarwebb, licens 12 mån

40-67945-1

795:-

Prima matematik 2, Extrabok, 64 s

40-66880-6

67:-

Prima utmaning 2, 64 s

40-67712-9

69:-

Prima matematik 1a, 20 ex + Prima matematik 1 Lärarhandledning + Prima matematik 1 Elevwebb, klasslicens 12 mån Paketpris! 40-67014-4

2 595:-

Prima matematik 2a, Grundbok, 120 s

40-66692-5

94:-

Prima matematik 2b, Grundbok, 120 s

40-66695-6

94:-

Prima matematik 3a, Grundbok, 144 s

40-67207-0

94:-

Prima matematik 3b, Grundbok, 144 s

40-67346-6

94:-

Prima matematik 2, Elevwebb, klasslicens 12 mån 40-67167-7

1 025:-

Prima matematik 2, Lärarhandledning, 184 s

40-66900-1

653:-

Prima matematik 2, Lärarwebb, licens 12 mån

40-67946-8

795:-

Prima matematik 3, Extrabok, 64 s

40-67370-1

67:-

Prima utmaning 3, 64 s

40-67713-6

Prima matematik 3, Elevwebb, klasslicens 12 mån 40-67580-4

69:-

1 025:-

Prima matematik 3, Lärarhandledning, 200 s

40-67371-8

613:-

Prima matematik 3, Lärarwebb, licens 12 mån

40-67947-5

795:-

Prima bedömning 1–3, 80 s

40-68289-5

P 298:-

P=preliminärpris

101


Matematik BASLÄROMEDEL 4–6

Prima Formula – upptäck samband och förstå matematiken. LGR 11

Innehåller nyheter

Prima Formula är ett läromedel i matematik för skolår 4–6 som tar vid där Prima matematik F–3 slutar. Prima Formula ger eleverna tro på sin egen förmåga. I konkreta laborationer och matematiska resonemang skapas en förståelse för matematiken. Eleverna får ett problemlösande förhållningssätt då de tränas i att upptäcka mönster, utnyttja samband och välja logiska metoder och strategier. Ger eleverna självförtroende I Prima Formula får eleverna bekanta sig med nya begrepp i stimulerande grupplaborationer – innan den teoretiska undervisningen tar vid. Eleverna får sätta ord på sina tankar och argumentera för sina metoder, samtidigt som de lär sig samarbeta. De får en tilltro till sitt kunnande och en medvetenhet om sitt eget tänkande. Prima Formula har utvecklats efter innehållet i Lgr 11. Materialet består av elevböcker, lärarhandledning, kunskapsmatris och lärarwebb. För årskurs 7–9 fortsätter serien med Formula Matematik. Formativ bedömning och betyg I lärarhandledningen hittar du allt material och stöd du behöver och inte minst prov som leder till vana av nationella provuppgifter och till formativ bedömning både till dig som lärare och i form av kamrat- eller självbedömning. Det ger en trygghet när eleverna ska skriva de riktiga nationella proven. Bedömningsförslagen är kopplade till betygssättning.

102


Matematik BASLÄROMEDEL 4–6

”Lärare som har använt Prima Formula kan bland annat konstatera att eleverna trivs med att känna att de kan och förstår mate­matiken.” Bo Sjöström, huvudförfattare till Prima Formula, har i många år arbetat med matematik och lärande vid Malmö högskola och med konstruktion av nationella prov. Jacob Sjöström undervisar på Dammfriskolan i Malmö. Tillsammans med Ann Johansson på Montessoriskolan i Hjärup och Kristina Sörensson på Vårfruskolan i Lund ger de serien en verklighetsbaserad grund genom förankringen i sina klassrum.

Vad tycker du är viktigt i matteundervisningen?

Vad har du fått för respons på Prima Formula?

Eleverna bör få uppleva en hållbar utveckling av matematiska begrepp, samband och mönster. Och få bekräftelse, till exempel via nationella provuppgifter, på att det lönar sig att tänka efter. Prima Formula har en tydlig progression och ett större djup i varje begrepp, och visar dessutom på samband mellan begrepp.

Lärare som använt Prima Formula kan bland annat konstatera att eleverna trivs med att känna att de kan och förstår matematiken. Detta blir tydligt när eleverna arbetar med uppgifter liknande dem som finns i nationella prov.

Upptäck våra digitala lärarverktyg på gleerups.se

IWB

Lärarwebben ger fler dimensioner till undervisningen Komplettera din undervisning med något nytt! Prima Formula Lärarwebb 4 innehåller allt som finns i den tryckta lärar­handledningen och är samtidigt ett oslagbart verktyg för dig att kunna skapa dynamiska lektioner. Här finns interaktiva komponenter och bildarkiv som är väl anpassade till att användas på IWB eller med projektor. De utgör ett utmärkt komplement för dig att använda vid uppstart eller genomgång av kapitel eller enskilda moment i elevboken.

Är Prima Formula rätt för mig?

• Jag vill få mina elever att upptäcka mönster, utnyttja samband, föra matematiska samtal och välja logiska metoder och strategier

• Jag vill ge eleverna tilltro till sitt kunnande genom konkret och abstrakt arbete samt med formativ bedömning

• Jag vill att mina elever når så långt som möjligt i begreppsförståelse och utveckling av förmågor 103


Matematik BASLÄROMEDEL 4–6

Prima Formula – del för del. Grundböcker Författare Bo Sjöström/Jacob Sjöström/ Ann Johansson/Kristina Sörensson Med forskning som grund stimuleras eleverna i att upptäcka mönster, utnyttja samband, välja logiska strategier och föra matematiska samtal. På dvd:n finns filmer och färdighetsträning. Grundbok 4 • Tal och mönster • Längd och räknesätt • Tal och enheter • Multiplikation och division • Form och storlek • Skala och mönster Grundbok 5 • Tid och räknesätt • Bråk och decimaltal • Procent och bråk • Sannolikhet och bråk • Lägesmått och diagram • Koordinatsystem och förflyttningar Grundbok 6 • Omkrets och area • Volym och skala • Samband och algebra • Inför nationella prov: Blandade provuppgifter • Tema 1: Grundkurs och sammanhang • Tema 2: Fördjupning och sammanhang

104

Nyhet


Matematik BASLÄROMEDEL 4–6

1. Varje kapitel innehåller en diskussionsbild som knyter an till kapitlets innehåll och en målbeskrivning där eleverna ser vilka mål som ska nås efter kapitlets slut. 2. I det gemensamma spåret kan eleverna arbeta i grupp med laborativa aktiviteter. Dessa ger förförståelse och konkretiserar tänkandet inför ett nytt begrepp. Efter aktiviteterna finns ”vanliga uppgifter”. Dessa visar eleverna på olika samband – mellan uppgifter, mellan begrepp och mellan olika sidor. Färdighetsträningen ligger på dvd:n och en symbol i boken visar när den kan användas. Så kallade ”fundera-uppgifter” kan användas för att skapa utvecklande samtal i klassrummet. Med ”Tänk efter”och ”Lösa problem”-uppgifter lär sig eleverna använda problemlösnings­ strategier och att argumentera och reflektera över sitt sätt att tänka.

1. Diskussions- och målsida

2. Laborativa aktiviteter

3. Diagnossida

4. Sida från Spår 1, repetition

5. Rep-sida efter vartannat kapitel

6. Dvd med filmer och färdighetsträning

”Utmanings”- och ”Något extra”-sidorna ger de starka, respektive snabba, eleverna extra uppgifter. 3. Diagnosen efter varje grunddel ger vägledning om eleven bör arbeta vidare med Spår 1, repetition, eller Spår 2, utmaning. 4. Efter gemensam del och diagnos finns två olika spår, spår 1 och spår 2, med olika svårighetsgrad. 5. Efter vartannat kapitel finns ”Rep-sidor” – korta avsnitt som ger eleverna repetition och bekräftelse på sina kunskaper samt hjälp att förstå sambanden mellan kapitlen. Sist i boken finns läxor. 6. Dvd:n som ingår i alla böcker är ett unikt stöd i både skolan och hemmet. Här finns filmer som visar teori och exempel, samt färdighetsträning till bokens olika avsnitt.

105


Matematik BASLÄROMEDEL 4–6

Lärarhandledningar 4, 5 & 6 Författare Bo Sjöström/Jacob Sjöström Lärarhandledningen till Prima Formula ger ett unikt stöd till dig som lärare. Du ges såväl författarnas kommentarer och förklaringar till elevuppgifterna som djupare kunskap för din egen del inom det aktuella området. I reflektionsförslagen får du hjälp att ställa ”rätta frågor” i de matematiska samtalen med eleverna. Handledningen innehåller de populära Gruppledtrådarna, sex övningar kopplade till varje kapitel, andra kopieringsunderlag, sambandsblad och facit. Tre Rep-uppgifter är konstruerade som nationell provuppgift med själv- och kamratbedömning till eleverna. Tre större prov med A- och B-del är också konstruerade som nationella prov, med bedömningshjälp till läraren och kopplingar till betyg. Till din bedömningshjälp finns även en matris med Lgr11:s kunskapskrav, betygs­kriterier och centrala innehåll kopplade till övningar i elevboken.

Lärarwebb 4 Författare Bo Sjöström/Jacob Sjöström

IWB

Prima Formula lärarwebbtjänst innehåller interaktiva komponenter och bildarkiv som är väl anpassade till att användas på IWB eller med projektor. De utgör ett utmärkt komplement för läraren att använda vid uppstart eller genomgång av kapitel eller enskilda moment i elevboken. I lärarwebbtjänsten finns lärarhandledningens innehåll. Den rymmer även dvd:ns filmer och övningsblad. I verktygslådan hittar du material som underlättar när du ska arbeta med positionssystemet, klockan, geometriska objekt, växling med pengar och mycket mer.

Prima Formula 4, årskurs 4 Prima Formula 4, Elevbok, 256 s inkl dvd

40-66851-6

195:-

Prima Formula 4, Lärarhandledning, 292 s

40-66852-3

795:-

Prima Formula 4, Lärarwebb, licens 12 mån

40-67393-0

795:-

Prima Formula 4, Facit, 5 ex

40-68189-8

175:-

Prima Formula 4, Elevbok, 25 ex + Prima Formula 4, Lärarhandledning + Prima Formula 4, Lärarwebb, licens 12 mån Paketpris!

40-67450-0

5 172:-

Prima Formula 5, Elevbok, 272 s inkl dvd

40-67368-8

225:-

Prima Formula 5, Lärarhandledning, 242 s

40-67369-5

775:-

Prima Formula 5, Facit, 5 ex

40-68190-4

P 175:-

Prima Formula 6, Elevbok

40-68240-6

P 225:-

Prima Formula 6, Facit, 5 ex

40-68191-1

P 175:-

Prima Formula 6, Lärarhandledning, 242 s

40-68517-9

P 775:-

Prima Formula 5, årskurs 5

Prima Formula 6, årskurs 6

P=preliminärpris

106


Matematik

Mattevalet dina elever har nytta av under hela sin skoltid!

BASLÄROMEDEL 4–6

Prima matematik, Prima Formula och Formula bygger på samma pedagogiska tanke och följer alla samma upplägg. Tillsammans sträcker de sig från F-klass till årskurs 9, vilket betyder att dina elever kommer att känna igen sig från stadium till stadium.

Årskurs 7–9

Årskurs 4–6

Årskurs F–3

3 bra skäl att välja Prima, Prima Formula och Formula:

1. Genom att bryta ner innehållet i Lgr 11 till enkla, handfasta delmål har vi gjort det enkelt för dig att följa, och säkra, elevernas utveckling. 2. Med laborationer och gemensamma aktiviteter uppmuntras eleverna att tänka självständigt och i samspel med andra ”prata matematik”. 3. Sammanfattande diagnoser och uppföljningsövningar av olika svårighetsgrad gör det enkelt att ge varje elev exakt det stöd han eller hon behöver.

107


Matematik BASLÄROMEDEL 1–6

Mattegruvan 1–3. Matematik och språk hand i hand. LGR 11

Innehåller nyheter

Mattegruvan 1–3 är ett basläromedel i matematik för skolår 1–3 som följs av Mattegruvan 4–6 med samma författare. Detta gör att det blir en röd tråd och en tydlig och trygg progression från skolår 1 genom alla sex åren. Varje årskurs i Mattegruvan 1–3 består av en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två nivåer och Ädelstenar som är riktiga kluringar på nivå tre. Matematiska begrepp och utvecklande matematiska samtal I grundböckerna inleds varje kapitel med en informativ och tydlig matteordlista som tar upp de nya matematiska begrepp som förekommer i kapitlet. Ordlistorna finns även översatta till fem språk. I lärarhandledningarna betonas det matematiska samtalet och här finns många förslag på hur man genom matematiska samtal gemensamt kan bearbeta nya begrepp. Genom de matematiska samtalen får eleverna möjlighet att utveckla förståelsen för begreppen. Lärar­ handledningarna ger vidare förslag på hur eleverna sedan kan bearbeta och befästa begreppen genom konkreta övningar i par eller smågrupper. Matematiska strategier och en säker taluppfattning Strategier är grunden för en god matematisk räkne­färdighet och förmåga till problemlösning. Eleverna får utveckla användningsbara strategier för sitt matematiska tänkande för att de ska kunna generalisera sina kun­skaper från mindre till större talområden. En säker taluppfattning är fundamental och därför återkommer övningar för att stärka och befästa en god grundläggande taluppfattning. Lättillgängliga böcker med en tematisk uppbyggnad Varje kapitel i grundböckerna inleds med en samtalsbild där klassen är i skolmiljö och i närmiljön runt omkring i samhället. Dessa vardagliga situationer ger eleverna verktyg för att i ett tematiskt och bekant sammanhang arbeta med matematiken och begrepp i anslutning till matematiken. För att kunna befästa ny kunskap behöver eleverna ha ett helhetsperspektiv och kunna knyta an till sin egen verklighet.

Är Mattegruvan 1–3 rätt för mig?

108

• Jag vill ha ett lärverktyg som utgår från kursplanen för Lgr 11

• Jag vill ha ett lärverktyg med en tydlig progression för skolår 1–6

• Jag vill ge eleverna möjlighet att bygga upp de begrepp som är nödvändiga i matematiken

• Jag vill ha ett material som betonar kommunikation, laboration, strategier och en säker taluppfattning

• Jag vill knyta an till verklig­ heten genom kapitlens tematiska uppbyggnad


Matematik

Mattegruvan 1–3 – del för del.

BASLÄROMEDEL 1–6

Grundböcker Författare Ylva Svensson/Gunilla Östergren Grundböckerna är indelade i tio kapitel och utgör basen i materialet. Varje kapitel inleds med en enkel målbeskrivning som berättar för eleverna vad de ska lära sig i kapitlet, en samtalsbild med bekanta miljöer som utgångspunkt för intressanta matematiska samtal samt matteordlistor med förklaringar av de nya begrepp som förekommer i kapitlet. På hemsidan finns dessa matteordlistor översatta till fem språk för gratis utskrift. Koppargruvan Grundbok Eleverna arbetar i Koppargruvan med talområdet 0–20, hela tiotal upp till 100 samt addition och subtraktion utan tiotalövergång. Problemlösning, klockan med hel- och halvtimmar, mönster, dubbelt och hälften, udda och jämna tal, pengar, stapeldiagram, olika geometriska figurer samt introduktion av längd, vikt och volym vävs in i kapitlens teman på ett naturligt sätt. Silvergruvan Grundbok Eleverna arbetar i Silvergruvan med talområdet 0–100, hela tiotal upp till 1 000, addition och subtraktion med tiotalövergång i tal­området 0–20 samt med multiplikationstabellerna 2, 5 och 10. Problemlösning, positionssystemet, klockan med kvart i och kvart över, talmönster och symmetri, överslagsräkning, miniräknare, enheter för längd, volym och massa, diagram och tabeller samt omkrets vävs in i kapitlens teman på ett naturligt sätt.

Ur Koppargruvan Grundbok

Guldgruvan Grundbok Eleverna arbetar i Guldgruvan med talområdet 0–1 000, hela tiotal upp till 10 000, addition och subtraktion nu även med algoritmer samt med multiplikationstabellerna 3, 4, 6, 7, 8 och 9 och division i samband med multiplikation. Problemlösning, positionssystemet, tid, rimlighetsbedömning, miniräknare, enheter för längd, volym och massa, koordinatsystemet, del av helhet och del av antal, två- och tredimensionella geometriska figurer samt area ingår också i kapitlens teman.

Ur Guldgruvan Grundbok

Matteordlistor på fem språk, hämtas på gleerups.se

Ädelstenarna Rubinen, Safiren, Diamanten, 5-pack

Författare Ylva Svensson/Gunilla Östergren Ädelstenarna är extraböcker med matematiska kluringar på en språkligt enkel nivå. Rubinen är anpassad efter momenten i åk 1, Safiren efter åk 2 och Diamanten efter åk 3. Ädelstenarna kan användas fristående. Böckerna säljs i fempack och facit till Ädel­stenarna finns för gratis utskrift i Gleerups webbshop.

Ur Ädelstenarna Safiren

109


Matematik BASLÄROMEDEL 1–6

Läxböcker

Författare Ylva Svensson/Gunilla Östergren Till varje kapitel i grundböckerna finns två läxor med ett uppslag per läxa. Alla matematiska moment och begrepp från grundböckerna återkommer i läxböckerna för att befästas i hemmiljön. Vänstersidan är alltid av laborativ karaktär och högersidan har samma typ av matematiska övningar som eleverna gått igenom i grundböckerna. Läxböckerna inleds med föräldrainformation om hur man kan arbeta med vardagsmatematik. Informationen är också översatt till tre språk. Ur Koppargruvan Läxbok

Kopieringspärmar

Författare Ylva Svensson/Gunilla Östergren I kopieringspärmarna finns extraövningar på två nivåer. Nivå 1 ger eleverna möjlighet att träna mer på samma nivå som i grundböckerna. Sidnumreringen följer grundböckerna – efter sidan 12 i grundboken kan eleverna fortsätta att arbeta med sidan 12 i kopieringspärmen. Andra delen av kopieringspärmen innehåller extra­ övningar på en något svårare nivå, nu kopplat till olika matematiska moment. Längst bak i pärmarna finns facit till samtliga sidor.

Ur Silvergruvan Koperingspärm

Lärarhandledningar

Författare Ylva Svensson/Gunilla Östergren I lärarhandledningarna finns mängder av förberedande laborativa övningar till varje sida i grundböckerna. Här finns också facit, diagnoser till varje kapitel och flera andra kopieringssidor. I anslutning till de aktuella matematiska momenten finns jämförelser med hur dessa behandlas i andra kulturer, vilket kan ge upphov till intressanta mate­matiska diskussioner. Mattegruvan, Årskurs 1–3 Koppargruvan, Grundbok, 144 s

40-64545-6

Koppargruvan, Läxbok, 48 s

40-64546-3

Koppargruvan, Kopieringspärm, 140 s

40-64548-7

804:-

Koppargruvan, Lärarhandledning, 112 s

40-64547-0

545:-

Silvergruvan, Grundbok, 164 s

40-64713-9

168:-

Silvergruvan, Läxbok, 48 s

40-64714-6

Silvergruvan, Kopieringspärm, 152 s

40-64716-0

818:-

Silvergruvan, Lärarhandledning, 124 s

40-64715-3

557:-

Guldgruvan, Grundbok, 164 s

40-64978-2

168:-

Guldgruvan, Läxbok, 48 s

40-64979-9

Guldgruvan, Kopieringspärm, 156 s 

40-64980-5

818:-

Guldgruvan, Lärarhandledning, 144 s

40-64981-2

609:-

Ädelstenarna, Rubinen, 32 s, 5-pack

40-66461-7

225:-

Ädelstenarna, Safiren, 48 s, 5-pack

40-66464-8

259:-

Ädelstenarna, Diamanten, 48 s, 5-pack

40-66462-4

259:-

110

155:76:-

76:-

76:-

Ur Koppargruvan Lärarhandledning


Matematik

LGR 11

BASLÄROMEDEL 1–6

Mattegruvan 4–6. Språket som en del av matematiken.

Innehåller nyheter

Mattegruvan 4–6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4–6 som följer på Mattegruvan 1–3 med samma författare. Detta gör att det blir en röd tråd och en tydlig och trygg progression från skolår 1 genom alla sex åren. Varje årskurs i Mattegruvan 4–6 består av två grundböcker och en lärarhandledning med facit.

Matematiska begrepp och utvecklande samtal I grundböckerna inleds varje kapitel med en informativ och tydlig matteordlista som tar upp de nya matematiska begrepp som förekommer i kapitlet. Ordlistorna finns även översatta till fem språk. I lärarhandledningarna betonas det matematiska samtalet och här finns många förslag på hur man genom matematiska samtal gemensamt kan bearbeta nya begrepp. Genom de matematiska samtalen får eleverna möjlighet att utveckla förståelsen för begreppen. Lärarhandledningarna ger vidare förslag på hur eleverna sedan kan bearbeta och befästa begreppen genom konkreta övningar i par eller smågrupper. Matematiska strategier och en säker taluppfattning Strategier är grunden för en god matematisk räknefärdighet och förmåga till problemlösning. Eleverna får utveckla användningsbara strategier för sitt matematiska tänkande för att de ska kunna generalisera sina kunskaper. Huvudräkningsstrategier och problemlösningsstrategier är exempel på strategier som lärs ut systematiskt. En säker taluppfattning är fundamental och tränas konsekvent på inledningssidorna till varje kapitel. Lättillgängliga böcker med en tematisk uppbyggnad Varje kapitel i grundböckerna inleds med en samtalsbild från olika platser i Sverige, Europa och resten av världen. Dessa verklighetsanknutna situationer ger eleverna verktyg för att i ett tematiskt och intresseväckande sammanhang arbeta med matematiken och begrepp i anslutning till matematiken. För att kunna befästa ny kunskap behöver eleverna ha ett helhetsperspektiv och kunna knyta an till en relevant verklighet.

Är Mattegruvan 4–6 rätt för mig?

• Jag vill ha ett lärverktyg som utgår från kursplanen för Lgr 11

• Jag vill ha ett lärverktyg med en tydlig progression för skolår 1–6

• Jag vill ge eleverna möjlighet att bygga upp de begrepp som är nödvändiga i matematiken

• Jag vill ha ett material som betonar kommunikation, laboration, matematiska strategier och en säker taluppfattning

• Jag vill knyta an till verklig­ heten genom kapitlens tematiska uppbyggnad

111


Matematik BASLÄROMEDEL 1–6

Mattegruvan 4–6 – del för del. Grundböcker Författare Ylva Svensson/Gunilla Östergren Grundböckerna utgör basen i materialet. Varje kapitel inleds med en målbeskrivning som berättar för eleverna vad de ska lära sig i kapitlet, en samtalsbild som utgångspunkt för intressanta mate­ matiska samtal samt matteordlistor med förklaringar av de nya begrepp som förekommer i kapitlet. På hemsidan finns dessa matteordlistor översatta till fem språk för gratis utskrift. Efter bas­sidorna i kapitlet följer repetitionsuppgifter och utmaningar. Eleverna skriver direkt i sina böcker, förutom till de uttryck som är speciellt markerade för att beräknas i ett räknehäfte. Kopparspiran Grundbok A och B Eleverna arbetar i Kopparspiran med talområdet 0–10 000, addition, subtraktion och multiplikation inom talområdet med tankeled och uppställning samt med kort division utan och med minnessiffra. Problemlösning, positionssystemet, tid, längd, massa och volym, geometri, statistik, tal i bråkform, procent och skala vävs på ett naturligt sätt in i de olika kapitlens teman. Silverspiran Grundbok A och B Eleverna arbetar i Silverspiran med talområdet 0–1 000 000, addition och subtraktion av bråk, multiplikation med tankeled och uppställning med en och två minnessiffror samt kort division med två minnessiffror. Problemlösning, tal i decimalform, längd, massa och volym, geometri, statistik med medelvärde, procent, rimlighetsbedömning, sannolikhet, proportionella samband och skala ingår också i kapitlens teman. Guldspiran Grundbok A och B Eleverna arbetar i Guldspiran med addition och subtraktion av bråk i blandad form, multiplikation och division med bråk samt sambandet mellan bråkform, decimalform och procent. Problemlösning, rimlighetsbedömning, ekvationer, geometri, koordinatsystem, sannolikhet och proportionalitet, statistik med typvärde och median samt skala vävs in i de olika kapitlens teman på ett naturligt sätt.

Matteordlistor på fem språk, hämtas på gleerups.se

Nyhet

• Samtalsbilderna som utgångspunkt för intressanta matematiska samtal • Mattegruvan är uppbyggd efter kursplanerna i Lgr 11. Varje kapitel inleds med en målbeskrivning för eleverna • I Matteordlistorna förklaras begreppen som sedan förekommer i kapitlet

Ur Kopparspiran Grundbok B

112

Nyhet


Matematik BASLÄROMEDEL 1–6

• Eleverna skriver direkt i sina böcker förutom till de uttryck som är speciellt markerade för att beräknas i ett räknehäfte • Målbeskrivningarna från inledningsuppslaget kopplas till övningarna • Enkla instruktioner och tydlig layout • Efter kapitlets bassidor finns en diagnos i Lärarhandledningen där alla moment under respektive mål kontrolleras. Efter diagnosen finns en analys och förslag på ytterligare övningar för att nå målen. Eleverna kan utifrån resultatet på kapitlets diagnos välja mellan Repetera och Utmana • Repetera består av övningar på samma nivå som grundbokens bassidor

Ur Kopparspiran Grundbok B

• Utmana består av övningar på en mer avancerad nivå

Lärarhandledningar Författare Ylva Svensson/Gunilla Östergren I handledningarna finns mängder av förberedande, laborativa övningar till varje sida i grundböckerna. Här finns också facit, diagnoser till varje kapitel där alla moment under respektive mål kontrolleras, två läxor till varje kapitel, innehållsmatris där kursplanen i Lgr 11 kopplas till Mattegruvan 4–6, problemlösningskort med gruppledtrådar och flera andra kopieringssidor. Efter diagnosen finns en analys och förslag på ytterligare övningar som gör att eleven kan nå målen. I anslutning till de aktuella matematiska momenten finns jämförelser med hur dessa behandlas i andra kulturer, vilket kan ge upphov till intressanta matematiska diskussioner.

Ur Kopparspiran Grundbok B

Nyhet

Ur Kopparspiran Lärarhandledning

Mattegruvan, årskurs 4–6 Kopparspiran, Grundbok A, 124 s

40-67217-9

98:-

Kopparspiran, Grundbok B, 124 s

40-67218-6

98:-

Kopparspiran, Lärarhandledning, 184 s

40-67090-8 798:-

Kopparspiran, Grundbok A, 20 ex + Kopparspiran, Grundbok B, 20 ex + Kopparspiran, Lärarhandledning

Ur Kopparspiran Lärarhandledning

Paketpris! 40-67451-7 3 539:-

Silverspiran, Grundbok A, 144 s

40-67654-2

105:-

Silverspiran, Grundbok B, 144 s

40-67719-8

105:-

Silverspiran, Lärarhandledning, 204 s

40-67720-4

825:-

Guldspiran, Grundbok A, 144 s

40-68272-7 P 105:-

Guldspiran, Grundbok B, 144 s

40-68273-4 P 105:-

Guldspiran, Lärarhandledning, 212 s

40-68274-1 798:-

Guldspiran, årskurs 6, utkommer sommaren 2013. P=preliminärpris. Facit till Mattegruvan 4–6 hämtas kostnadsfritt på gleerups.se

113


Matematik BASLÄROMEDEL F–3

Älskade Mästerkatten i ny tappning. LGR 11

Innehåller nyheter

Nu är äntligen Mästerkatten tillbaka – säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje kan eleverna nå kunskapskraven och utveckla sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Vid omarbetningen av Mästerkatten efter nya läroplanen gjordes först en omfattande undersökning kring vad lärare runt om i Sverige, som använt Mästerkatten tidigare, tyckt bra om och tyckt mindre bra om. Det som var bra har vi behållit Du som sedan tidigare är bekant med Mästerkatten kommer att känna igen mycket av det som kännetecknar läromedlet. Härliga illustrationer, nyttig målsida, spännande diagnoser, den omtyckta självutvärderingen, god struktur och de flesta av uppgifterna. Nu är Mästerkatten Lgr 11-säkrat rakt igenom För att säkra mot Lgr11 har vi lagt till övningar för att utveckla matematiska förmågor: problemlösningar, laborationer, mattesamtal och uppgifter som kräver lärande i samspel med andra. Vi har också lagt till övningar för att nå nya kunskapsmål: nya uppgifter som inte varit aktuella i tidigare läroplan och färdighetsträning i form av talkort. Dessutom finns övningar för att eleverna ska bli medvetna om, och lära sig ta ansvar för, sitt eget lärande: tydligare rubriker gällande mål, diagnos och självutvärdering och tydligare val av repetition eller utmaning.

Är Mästerkatten rätt för mig?

114

• Jag vill locka eleverna till matematikens kreativa värld via sagornas och fantasins magi

• Jag vill ge eleverna god taluppfattning, problemlösningsförmåga och arbetsglädje

• Jag vill ha ett lättarbetat lärverktyg som stimulerar eleverna att vara delaktiga i det egna lärandet


Matematik

Mästerkatten – del för del.

BASLÄROMEDEL F–3

Grundböcker Författare Curt Öreberg Mästerkatten 1a och 1b Stor vikt läggs vid god taluppfattning. Talområdet sträcker sig upp till 100. Eleverna arbetar med likhetstecknets betydelse och möter addition och sub­traktion samt leds in på lättarbetade tankeformer. Vikten av att se och utnyttja samband i matematiken samt problem­ lösning och att tala matematik genomsyrar hela Mästerkatten. Varje kapitel inleds med en klassisk saga. Mästerkatten 2a och 2b Stor vikt läggs vid positionssystemet. Talområdet sträcker sig upp till 1 000. Eleverna möter olika sätt att tänka i huvudräkning samt överslagsräkning och multi­ plikation. Arbete med dubbelt – hälften och mönster finns i hela Mästerkatten. Varje kapitel inleds med en fabel. Mästerkatten 3a och 3b Talområdet sträcker sig upp till 10 000. Eleverna möter alla fyra räknesätten och olika uträkningsmetoder presenteras. Logiskt tänkande och praktisk användning av nya kunskaper är genomgående viktiga delar i Mästerkatten. Varje kapitel inleds med en historisk berättelse. Varje Mästerkattenbok innehåller • Saga • Problemlösning • Laboration • Övergripande del • Diagnos • Utvärdering • Repetition eller utmaning • Tematiskt arbete

115


Matematik

Mästerkatten – del för del.

BASLÄROMEDEL F–3

1. Varje kapitel inleds med ett inspirerande sagoäventyr. Här har läraren chansen att presentera kapitlets nya begrepp och sätta igång matematiska samtal. På sagosidan löser eleverna ett matematiskt problem kopplat till sagan. 2. Målsidan kommer efter sagan. Den ger eleverna inblick i vad de ska lära sig i kapitlet. Eleverna får förförståelse för kapitlet och de inspireras att utveckla ett ansvarstagande för eget lärande. 3. Laborationen sätter igång elevernas kreativa tänkande och lotsar dem in i kapitlets kärna med konkret förståelse. I det efterföljande mattesamtalet får eleverna reflektera över matematikens samband och utvecklar förmågan att sätta ord på sina tankar. Samtalet kan med fördel föras i helklass. 4. I kapitlets grunddel är uppgifterna till största delen självinstruerande. Eleverna kan arbeta på egen hand med att nå målen för kapitlet. Läraren ges möjlighet att observera och ägna tid åt de elever som behöver extra hjälp.

Ur Mästerkatten 1A

5. Diagnosen och självutvärderingen ger eleven kännedom om sin egen utveckling. Här kan läraren passa på att ge eleven formativ bedömning. 6. Varje kapitel avslutas med val av stjärnsidor. Dessa innehåller antingen repetitions- eller utmaningsuppgifter inom grunddelens matematiska område. 7. Sist i varje bok finns ett avsnitt med tema. Det finns ingen rekommendation när temat är bäst att arbeta med. Här får läraren känna efter vad som är lämpligast för klassen. Ur Mästerkatten 1A

Ur Mästerkatten 1A

116


Matematik

Elevwebb

Författare Curt Öreberg

Författare Curt Öreberg

I serien finns nu Mästerkatten Repetition och Utmaning. I dessa böcker kan eleverna fortsätta utvecklas inom samma matematiska område som de gör i grundböckernas kapitel, med fördelen att de på varje uppslag kan välja om de vill arbeta med repetition eller utmaning eller båda delar. Det finns en bok till varje läsår. Innehållet är kopplat till målen i grundboken. Repetition och Utmaning är en utmärkt bok att använda antingen som extrabok i klassrummet eller som läxbok hemma.

Mästerkattens webb för eleverna ger rolig träning som leder till goda resultat. Här hittar du matematiska övningar fördelade i fem kapitel. Övningarna är blandade tabellövningar och interaktiva övningar som förstärker förståelsen av matematiken. Programmet genererar nya kombinationer, vilket gör att eleverna kan arbeta med samma typ av övning flera gånger. Webben nås från vilken dator som helst. Den kan alltså användas såväl i skolan som i hemmet.

Håll utkik! Snart lanseras Mästerkatten Lärarwebb

Nyhet

Nyhet

Mästerkatten, årskurs F-6 Mästerkatten, Förskoleklass, 88 s

Nyhet

Författare Curt Öreberg Diagnoserna hjälper dig att följa dina elevers kunskapsutveckling. Du får tidig insikt om vilka elever som behöver extra stöd och hjälper alla att lyckas i matematik. Diagnoserna och målunderlaget är kopieringsunderlag.

85:-

1 439:-

Lärarens bok till Mästerkatten Förskoleklass, 112 s

40-63718-5

487:-

Mästerkatten, Grundbok 1A

40-67948-2

82:-

Mästerkatten, Grundbok 1A, 25 ex Paketpris! 40-66429-7

1 500:-

Mästerkatten, Grundbok 1B

40-67949-9

89:-

Mästerkatten, Repetition & Utmaning 1

40-67950-5 P

75:-

Mästerkatten, Diagnosmaterial, årskurs 1, 26 s

40-66486-0

283:-

Mästerkatten 1-2, Lärarens bok*

40-63721-5

544:-

Mästerkatten, Grundbok 2A

40-68322-9

Mästerkatten, Elevbok 2A, 25 ex

Diagnoser

40-66796-0

Mästerkatten, Förskoleklass, 20 ex Paketpris! 40-67024-3

Paketpris! 40-68307-6

89:-

1 500:-

Mästerkatten, Grundbok 2B

40-68323-6

89:-

Mästerkatten, Repetition & Utmaning 2

40-68326-7

P

75:-

Mästerkatten, Diagnosmaterial, årskurs 2, 31 s

40-66487-7

283:-

Mästerkatten, Elevwebb 3, årskurs 2, klasslicens 12 mån

40-65161-7

410:-

Mästerkatten, Elevwebb 3, årskurs 2, skollicens 12 mån

40-65162-4

1 025:-

Mästerkatten, Elevwebb 4, årskurs 2, klasslicens 12 mån

40-65163-1

1 398:-

Mästerkatten, Elevwebb 4, årskurs 2, skollicens 12 mån

40-65164-8

995:-

Mästerkatten 3-4, Lärarens bok*

40-63724-6

544:-

Mästerkatten, Grundbok 3A

40-68324-3

89:-

Mästerkatten, Grundbok 3B

40-68325-0

89:-

Mästerkatten, Repetition & Utmaning 3

40-68327-4

P

75:-

Mästerkatten, Elevwebb 5, årskurs 3, klasslicens 12 mån

40-65165-5

398:-

Mästerkatten, Elevwebb 5, årskurs 3, skollicens 12 mån

40-65166-2

995:-

Mästerkatten 5-6, Lärarens bok*

40-63727-7

544:-

P= preliminärpris *= för kompletteringsköp

117

BASLÄROMEDEL F–3

Repetition och Utmaning


Matematik BASLÄROMEDEL F–6

Tänk och Räkna 1–3. Inspiration till nya tankesätt!

LGR 11

Tänk och Räkna betonar vikten av att eleverna får kommunicera vid inlärningen. Att själva få undersöka tal, bygga och laborera är andra viktiga moment. Problemställningar med flera möjliga lösningar är kreativa och utmanande. Färdighetsträning är viktigt och återkommer regelbundet. Innehållet är indelat i tydliga och välstrukturerade kunskapsområden; taluppfattning, rumsuppfattning, mätning och statistik. Tänk och Räkna 1–3 är säkrat enligt kursplanerna i matematik för Lgr 11. Grundböcker

Tänk och Räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett återkommande inslag. Varje kapitel inleds med en gemensam introduktion. Förslag till systematisk genomgång av de nya momenten finns i lärarhandledningen. Eleverna arbetar därefter enskilt och parvis med upp­gifterna inom kapitlet. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupnings­ uppgifter från Klöversidorna. Läxböcker

Till varje grundbok finns en läxbok som ger eleverna nyttig träning och fördjupar innehållet i grundböckerna. Utvärderingshäften

Efter grundsidorna i varje kapitel kontrollerar du enkelt elevernas kunskaper med Utvärderingshäftet. Tankenötter

Kul extraböcker med problemlösning. Uppgifterna kan lösas individuellt eller i par. Lärarhandledning

Här hittar du ett rikt urval av övningar, facit och praktiska råd. Ett effektivt verktyg som hjälper dig att göra lektionerna varierande och stimulerande.

Är Tänk och Räkna 1–3 rätt för mig?

118

• Jag vill ha ett material som betonar kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elev­ aktivitet där lärarens roll är central

• Jag behöver mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet

• Jag vill att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt


Matematik

Tänk och Räkna 1–3 – del för del.

BASLÄROMEDEL F–6

Grundböcker 1–3 Författare Lisen Häggblom/Ann Karlberg

Tänk och Räkna 1a

Tänk och Räkna 1b

Tänk och Räkna 2a

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–10

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–100

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–100

• Addition och subtraktion introduceras parallellt

• Talmönster

• Multiplikation

• Problemlösning

• Divisionsbegreppet

• Mönster

• Pengar 0–100 kr

• Mönster/byggövningar

• Byggövningar

• Diagram

• Pengar 0–100 kr

• Pengar, 0–10 kr

• Klockan

• Enheterna kg, l, dl

• Problemlösning

• Geometri

• Problemlösning

• Talkort 0–20 medföljer

• Mätningar

• Spel

• Geometriark medföljer

• Tabellkort medföljer

Tänk och Räkna 2b

Tänk och Räkna 3a

Tänk och Räkna 3b

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–1 000

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–1 000

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–10 000 med tankeled

• År, månad, datum, dygn

• Multiplikation

• År, månad, datum, dygn, kalendern

• Analog och digital tid

• Division

• Analog och digital tid

• Pengar 0–1 000 kr, euro

• Mönster/avbildningar

• Pengar 0–10 000 kr, euro

• Diagram

• Pengar 0–1 000 kr, euro

• Multiplikation med stora tal

• Mönster/geometri

• Problemlösning

• Längd, vikt och volym

• Mätningar: m, cm

• Miniräknare

• Geometri, tangram

• Miniräknare

• Matteprojekt

• Miniräknare

• Spel

• Spel

• Matteprojekt

• Geometriark medföljer

• Spel 119


Matematik BASLÄROMEDEL F–6

Tänk och Räkna 1–3 – del för del. Grundböcker 1–3 Författare Lisen häggblom/Siv Hartikainen 1. • Gemensam introduktion inleder varje kapitel • Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter fördjupningsuppgifter från klöversidorna • Addition och subtraktion följs åt 2. • Mångsidig behandling av multiplikationsbegreppet • Samband mellan uppbyggnad och tabellstruktur • Verklighets­anknytning med bilder och symboler • Vid nya strukturer hänvisas till handledningen

1. Ur Tänk och Räkna 1a

3. • Öva perceptionsförmågan • Bygga figurer med klossar enligt modell 4. • Tredimensionell avbildning på prickpapper • Hänvisning till utvärdering • Hänvisning till fördjupningssidor

Fördjupning i grundboken

Klöversidor följer efter varje kapitel med fördjupning inom vardags­ matematik, mekanisk räkning, form­ övning och problemlösning. Tankenötter 1, 2 och 3 innehåller ytterligare fördjupningsuppgifter.

2. Ur Tänk och Räkna 2a

Träningskort medföljer Tänk och Räkna F–2

Med korten kan eleverna träna bland annat taluppfattning, multiplikation och geometri. 4. Ur Tänk och Räkna 3a

Lärarhandledning 1–3 Författare Lisen häggblom/Siv Hartikainen • Förslag på gemensam introduktion av kapitlet • Hänvisning till kopieringsunderlag • Uppslag ur elevboken med facit • Räknestrategier • Samarbetsinlärning • Slutledningsövningar

Ur ?

120

3. Ur Tänk och Räkna 1a


Matematik

Läxböcker 1–3 Författare Lisen häggblom/Siv Hartikainen • Uppgift med flera lösningar • Symbol för vuxenhjälp

BASLÄROMEDEL F–6

• Räknelekar • Instruktion till den som hjälper till med läxan • Kommentarer från hemmet till skolan

Ur Tänk och Räkna, Läxbok 1b

• Datum då läxboken åter ska till skolan

Tankenötter 1–3 Författare Lisen häggblom/Siv Hartikainen • Extraböcker med problemlösningsuppgifter • Kan även användas fristående • Eleverna löser problemen individuellt eller i par • Lösningarna ritas, målas eller skrivs • Multilinkklossar är till hjälp vid formövningar

Ur Tänk och Räkna, Tankenötter 1

Utvärderingshäften 1–3 Författare Lisen häggblom/Siv Hartikainen Efter avslutade grundsidor i varje kapitel utvärderas elevernas framsteg i ett separat häfte. Utvärdering 1, 2 och 3 är färgkodade så att läraren snabbt kan upptäcka inom vilket/vilka av momenten – taluppfattning, tillämpning, problemlösning, formövning – eleven eventuellt behöver mer träning. Uppföljning med metodiska förslag finns i lärarhandledningen. Utvärderingshäftet är också ett värdefullt dokument vid utvecklingssamtal. • Taluppfattning, mekanisk träning • Problemlösning, kreativitet • Tillämpning, vardagsmatematik • Formövning, geometri, mönster • Skrivutrymme för lärarkommentarer

Ur Tänk och Räkna, Utvärdering 2

Tänk och Räkna, årskurs 1–3

Multilinkklossar

Multilinkklossarna används för avbildningsövningar och hjälper till att träna och utveckla spatial förmåga, tredimensionellt seende. Med klossarna bygger eleverna olika geometriska figurer och mönster. Klossarna används också vid undersökning av de fyra räknesätten samt vid problemlösning.

Tänk och Räkna, Grundbok 1a, 120 s

40-64773-3

95:-

Tänk och Räkna, Grundbok 1b, 120 s

40-64774-0

95:-

Tänk och Räkna, Läxbok 1a, 32 s

40-64780-1

33:-

Tänk och Räkna, Läxbok 1b, 32 s

40-64781-8

33:-

Tänk och Räkna, Utvärdering 1, 36 s

40-64787-0

33:-

Tänk och Räkna, Tankenötter 1, 48 s

40-64790-0

56:-

Tänk och Räkna, Lärarhandledning 1, 227 s

40-64793-1

599:-

Tänk och Räkna, Grundbok 2a, 132 s

40-64775-7

95:-

Tänk och Räkna, Grundbok 2b, 132 s

40-64776-4

95:-

Tänk och Räkna, Läxbok 2a, 32 s

40-64783-2

35:-

Tänk och Räkna, Läxbok 2b, 32 s

40-64784-9

35:-

Tänk och Räkna, Utvärdering 2, 36 s

40-64788-7

36:-

Tänk och Räkna, Tankenötter 2, 48 s

40-64791-7

56:-

Tänk och Räkna, Lärarhandledning 2, 247 s

40-64794-8

599:-

Tänk och Räkna, Grundbok 3a, 132 s

40-64777-1

97:-

Tänk och Räkna, Grundbok 3b, 132 s

40-64778-8

97:-

Tänk och Räkna, Läxbok 3a, 48 s

40-64785-6

35:-

Tänk och Räkna, Läxbok 3b, 48 s

40-64786-3

37:-

Tänk och Räkna, Utvärdering 3, 32 s

40-64789-4

35:-

Tänk och Räkna, Tankenötter 3, 48 s

40-64792-4

56:-

Tänk och Räkna, Lärarhandledning 3, 279 s

40-64795-5

599:-

Tänk och Räkna, Multilinkklossar, 500 st, 2 cm sida 40-64663-7

508:-

Facit hämtas kostnadsfritt under extramaterial vid respektive produkt på gleerups.se

121


Matematik BASLÄROMEDEL F–6

Tänk och Räkna 4–6. Större delaktighet ger mer lust att lära.

LGR 11

När eleven blir delaktig i lärandeprocessen ökar också lusten. Tänk och Räkna bygger på ett elevaktivt arbetssätt och lyfter tydligt fram elevens språk och kommunikation. Tänk och Räkna 4–6 inspirerar till nya tankesätt, konkretiserar matematiken och tränar elevernas spatiala förmåga. Grundböcker

Varje kapitel inleds med en gemensam introduktion där kapitlets mål finns tydligt angivna. Efter grundsidorna finns utvärderingssidor och därefter kan eleven välja uppgifter ur fördjupningssidorna. Längst bak i boken finns flera träningsuppgifter som även kan användas som läxor. Till varje grundbok medföljer ett övningshäfte. I detta övas bland annat elevernas rumsuppfattning, ett ofta eftersatt moment i matematiken. Övnings­häftet kan även köpas separat. Utvärderingshäften

Efter varje kapitel utvärderas elevernas framsteg i ett separat häfte som också är ett värdefullt dokument vid utvecklingssamtal och i det övriga arbetet med IUP. Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller metodiska anvisningar och utförliga lektionsförslag till varje kapitel. Här finns också en introduktion av läromedlet för föräldrar samt mängder med kopieringsunderlag.

Är Tänk och Räkna 1–3 rätt för mig?

122

• Jag vill ha ett material som betonar kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elev­ aktivitet där lärarens roll är central

• Jag behöver mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet

• Jag vill att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt


Matematik

Tänk och Räkna 4–6 – del för del. Grundböcker 4–6

BASLÄROMEDEL F–6

Författare Lisen häggblom/Ann Karlberg

Tänk och Räkna 4a

Tänk och Räkna 4b

Tänk och Räkna 5a

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–10 000 med tankeled och uppställning

• Tid, geometri, division med minnessiffror, bråk, längd, vikt och volym

• Multiplikation med tankeled, uppställning och division med rest

• Problemlösning

• Addition och subtraktion inom talområdet 0–1 000 000 med tankeled och uppställning. Multiplikation med tankeled och uppställning samt med fler­siffriga faktorer

• Avrundning och överslags­beräkningar

• Repetition

• Räknesättens ordningsföljd

• Spel

• Problemlösning, formövningar och spel

• Decimaltal med tiondelar och hundra­ delar, addition och subtraktion. Längd och massa. Enhetsbyten. Division. Platsvärde

• Matteprojekt

• Matteprojekt

• Problemlösning och formövningar

• Miniräknare

• Spel

Tänk och Räkna 5b

Tänk och Räkna 6a

Tänk och Räkna 6b

• Tid, linjediagram. Mäta och rita vinklar

• Platsvärde, tusendelar till miljard

• Mätning, statistik, tabeller och diagram

• Skala – förminska och förstora

• Vinklar, cirkelns omkrets

• Sambandet bråk – decimaltal – procent

• Addition, subtraktion och multiplikation med tankeled och uppställning. Parenteser. Multiplikation med decimaltal. Division av decimaltal, avrundning av decimaltal

• Rabatt i procent

• Räknesättens ordningsföljd

• Multiplicera och dividera bråk med heltal

• Problemlösning

• Vardagsräkning med enheter

• Procent till vardags

• Formövningar

• Inledande algebra, formövningar. Inledande algebra, problemlösning

• Problemlösning och formövningar

• Spel

• Teman

• Formövningar

• Miniräknare

• Addera och subtrahera enkla bråk • Multiplicera och dividera bråk med heltal

• Spel

• Triangelns area • Volym, skala • Addera och subtrahera bråk

• Spel

123


Matematik BASLÄROMEDEL F–6

Tänk och Räkna 4–6 – del för del.

Grundböcker med övningshäften 4–6 Författare Lisen häggblom/Ann Karlberg • I grundböckerna övas en specifik problemlösningsstrategi i varje kapitel • Inledning med verklighetsanknytning • Tydliga mål för varje kapitel • Eleverna inspireras till nya och varierande tankesätt

Ur Tänk och Räkna 4a

• Uggleuppgifterna är något mer krävande • Ett 24-sidigt övningshäfte medföljer varje grundbok

Ur Tänk och Räkna 4a

• I grundböckerna övas i varje kapitel en specifik problemlösningsstrategi • Hänvisning till fler träningsuppgifter. Kan även användas som läxuppgifter • Uppgifter som stärker förståelsen

Ur Tänk och Räkna 6a

124


Matematik BASLÄROMEDEL F–6

Lärarhandledning 4–6 Författare Lisen häggblom/Ann Karlberg • Metodiska anvisningar och utförliga lektionsförslag till varje kapitel • Introduktion av läromedlet för föräldrar • Mängder av kopieringsunderlag

Ur Tänk och Räkna 5

Utvärderingshäften 4–6 Författare Lisen häggblom/Ann Karlberg • Utvärdering av elevernas framsteg efter varje kapitel • Uppföljning med metodiska förslag i lärarhandledningen • Värdefullt dokument vid utvecklingssamtal och i det övriga arbetet med IUP

Ur Tänk och Räkna Utvärdering 4

Multilinkklossar

Multilinkklossarna används för avbildnings­övningar och hjälper till att träna och utveckla spatial förmåga, tredimensionellt seende. Med klossarna bygger eleverna olika geometriska figurer och mönster. Klossarna används också vid undersökning av de fyra räknesätten samt vid problemlösning.

Tänk och Räkna, årskurs 4–6 Tänk och Räkna, Grundbok 4a, inkl övningshäfte 144 s + 24 s

40-64828-0

104:-

Tänk och Räkna, Grundbok 4b, inkl övningshäfte, 144 s + 24 s

40-64831-0

104:-

Tänk och Räkna, Övningshäfte 4a, 24 s, 10 ex

40-64830-3

126:-

Tänk och Räkna, Övningshäfte 4b, 24 s, 10 ex

40-64837-2

126:-

Tänk och Räkna, Utvärdering 4, 36 s

40-64833-4

Tänk och Räkna, Lärarhandledning 4, 263 s

40-64834-1

737:-

Tänk och Räkna, Grundbok 5a, inkl övningshäfte, 144 s + 24 s

40-65249-2

107:-

Tänk och Räkna, Grundbok 5b, inkl övningshäfte, 160 s + 24 s

40-65251-5

107:-

Tänk och Räkna, Övningshäfte 5a, 24 s, 10 ex

40-65250-8

126:-

Tänk och Räkna, Övningshäfte 5b, 24 s, 10 ex

40-65252-2

126:-

Tänk och Räkna, Utvärdering 5, 36 s

40-65255-3

Tänk och Räkna, Lärarhandledning 5, 300 s

40-65254-6

742:-

Tänk och Räkna, Grundbok 6a, inkl övningshäfte, 144 s + 24 s

40-66499-0

107:-

Tänk och Räkna, Grundbok 6b, inkl övningshäfte, 144 s + 24 s

40-66501-0

107:-

Tänk och Räkna, Övningshäfte 6a, 24 s, 10 ex

40-66500-3

126:-

Tänk och Räkna, Övningshäfte 6b, 24 s, 10 ex

40-66503-4

126:-

Tänk och Räkna, Utvärdering 6, 36 s

40-66504-1

Tänk och Räkna, Lärarhandledning 6, 280 s

40-66505-8

742:-

Tänk och Räkna, Multilinkklossar, 500 st

40-64663-7

508:-

33:-

35:-

35:-

Facit hämtas kostnadsfritt under extramaterial vid respektive produkt på gleerups.se

125


Matematik BASLÄROMEDEL F–6

Räkna med Flex. Elever som använder Flex älskar sin mattebok. Enkelt språk och korta meningar gör matten lättare och roligare. Med Flex kan eleverna arbeta i sin egen takt och på sin egen nivå. När eleverna tycker att matte är kul, då är det lätt att undervisa!

Flex Curt Öreberg m fl I Flex Grundböcker har du en röd tråd som är enkel att följa. Det gör att materialet blir lätt att använda för både lärare och elever.

• Udda kapitel för genomgång • Jämna kapitel för att befästa och repetera • Olika uträkningsmetoder som ger valfrihet • Tydliga instruktioner underlättar självständigt arbete

Flex 1 Björn

Att observera, jämföra och särskilja föremål är steg i begreppsbildningen och en nödvändig kunskap för all förståelse i matematik. Barnen påbörjar arbetet med att lära sig räkneorden samt känna igen och räkna med pengar.

Flex 5 Lo

Barnen får möta multiplikationsbegreppet med laborativa övningar. Tallinjen presenteras som förberedelse för huvudräkning. Barnen börjar arbeta med skriftlig huvudräkning. Talområdet är 0–1 000.

Flex 2 Ekorre Flex 6 Mus

Inlärningen av addition och subtraktion förbereds med uppdelning av talen 2–10. Additionssituationer och räknehändelser är utmaningar i arbetet med att lära barnen tala matematik.

Utifrån laborerande med konkret material arbetar barnen vidare med multiplikationstabellerna. Därifrån är steget inte långt till division. Problemlösning fortsätter som en röd tråd genom serien. Skriftlig huvudräkning och algoritm är verktyg som barnen tillgodogör sig i Flex 6 Mus. Talområdet är 0–10 000.

Flex 3 Hare

Här utvidgas talbegreppet och barnens förståelse för talens värde ökar. Genom att barnen arbetar mer självständigt ökar också deras behov av en individualiserad arbetsgång.

Flex 4 Igelkott

I Igelkott lyfts för första gången problemlösningssituationer där uppgifterna är av öppen typ. Barnen får uttrycka sina tankar i ord och lyssna till andras lösningar. Talområdet är 0–100.

126

Individualiseringsböcker 3–4 och 5–6 I I-böckerna får barnen fördjupa sig, arbeta med problemlösning och utveckla sitt kreativa matematiska tänkande. Böckerna finns på två svårighetsnivåer. ”I-bok” passar de flesta elever medan ”I-bok svår” är tänkt för elever som kräver större utmaningar.


Matematik

Flex Grundbok 1–6, årskurs F–3

Flex Mera är en samling matematikhäften där barnen får träna olika räknesätt och talområden. Innehållet är lekfullt och om­växlande. Barnen får arbeta med många olika teman i varje häfte. Häftena kan naturligtvis användas fristående från Flex.

Flex 1, Björn, 112 s

40-62513-7

101:-

Flex 2, Ekorre, 112 s

40-62514-4

101:-

Flex 3, Hare, 144 s

40-62521-2

103:-

Flex 3, Hare Facit, 40 s

40-62519-9

Flex 4, Igelkott, 144 s

40-62516-8

104:-

Flex 4, Igelkott Facit, 40 s

40-62528-1

Flex 5, Lo, 144 s

40-62526-7

104:-

Flex 5, Lo Facit, 38 s

40-62530-4

Flex 6, Mus, 144 s

40-62527-4

104:-

Flex 6, Mus Facit, 40 s

40-62531-1

78:-

Flex 3–4, I-bok, 72 s

40-62522-9

78:-

Flex 3–4, I-bok Facit, 24 s

40-62540-3

63:-

Flex 3–4, I-bok Svår, 72 s

40-62523-6

78:-

Flex 3–4, I-bok Svår Facit, 24 s

40-62541-0

63:-

Flex 5–6, I-bok, 72 s

40-62524-3

78:-

Flex 5–6, I-bok Facit, 24 s

40-62542-7

63:-

Flex 5–6, I-bok Svår, 72 s

40-62525-0

78:-

Flex 5–6, I-bok Svår Facit, 24 s

40-62543-4

63:-

78:78:78:-

Flex Individualiseringsbok 3–6, årskurs F–3

Flex Mera, årskurs F–3 Flex Mera 1, Plus och minus 0–10, 32 s, 5 ex

40-64130-4

218:-

Flex Mera 4, Plus och minus 0–100, 32 s, 10 ex 40-64133-5

218:-

Flex Mera 6, Multiplikation 1–10, 32 s, 5 ex

218:-

40-64136-6

Talriket grundböcker Curt Öreberg m fl Alla kapitel i Talriket börjar med en saga, en fabel, en berättelse från forntiden eller en gudasaga. Efter varje saga följer ett noggrant strukturerat kapitel. Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var barnet står och i steg 3 får barnen individuellt fördjupa sina kunskaper. Grundböckerna känne­ tecknas av att endast ett nytt begrepp presenteras i varje kapitel. Laborativa övningar lägger grunden. Barnen leds in i bra tankeformer. För snabba barn finns stjärnsidorna längst bak i boken.

Tripp, Trapp och Trull Curt Öreberg m fl I Tripp, Trapp och Trull finns övningar som tränar det logiska tänkandet. Barnen arbetar också med begrepp som dubbelt/hälften, jämn/udda, mönster, taluppfattning, färdighetsträning med mera. Böckerna ger goda kunskaper inför de nationella proven, utmanar tanken och är lekfulla i sin karaktär.

För prisinformation se gleerups.se

127

BASLÄROMEDEL F–6

Flex Mera Margareta Torstensson


Matematik TRÄNING OCH DIAGNOS

LGR 11

Ge dina elever Grönt Ljus! Med Lgr 11 ökar kraven på din undervisning. Men vilka kunskaper är det egentligen eleverna ska ha? Och var ligger kunskapsnivån i din klass?   Grönt Ljus ger dig hjälp att bryta ner läroplanens innehåll i konkreta mål och delmål, och innehåller övningar som avslutas med en enkel utvärdering. Du ser vad eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, samtidigt som eleverna blir medvetna om vad de kan och vad de behöver träna mer på. Ge klarsignal för goda kunskaper – ge dina elever Grönt Ljus i svenska och matematik!

Grönt Ljus Räkna Veronica Thurén

Grönt Ljus Mäta Veronica Thurén

I Grönt Ljus Räkna finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Taluppfattning och användning av tal • Algebra • Problemlösning

I Grönt Ljus Mäta finns mål, delmål och övningar som tränar och befäster kunskaper inom följande områden: • Geometri • Sannolikhet och statistik • Samband och förändring

Mer Grönt Ljus Läsa och Grönt Ljus Skriva på sid XX-XX

Grönt Ljus, årskurs 2–3 Grönt Ljus, Räkna, 48 s

40-67025-0

65:-

Grönt Ljus, Mäta, 48 s

40-67026-7

65:-

Grönt Ljus, Räkna, 10 ex

Paketpris!

40-67792-1

550:-

Grönt Ljus, Mäta, 10 ex

Paketpris!

40-67793-8

550:-

128


Matematik

LGR 11

Mattegalleriet är ett flexibelt material som ger eleverna möjligheten att befästa, repetera och utmanas av olika matematiska begrepp. Materialet är utvecklat med Lgr 11 som bas och består av tre kopieringsunderlag, vilka vänder sig till årskurs 1-3. Här kan du som lärare hitta uppgifter som kan kombineras så att det passar dina elever och din undervisning. Kanske att använda när någon elev har en stund över eller behöver arbeta ytterligare med något moment.

Mattegalleriet 1 Kristina Abraham/Marie Delshammar

Mattegalleriet 2 Kristina Abraham/Marie Delshammar

Nyhet

Nyhet

Mattegalleriet 3 Kristina Abraham/Marie Delshammar

Nyhet

Mattegalleriets uppgifter är uppdelade utifrån rubrikerna i det centrala innehållet och under varje del finns det förutom uppgifter som lämpar sig för eget arbete även par- och/eller gruppuppgifter. Varje kopieringsunderlag innehåll 46 blad. Inledande finns en lärarhandledning med tips på hur du kan arbeta med materialet. Som repetition eller utmaning kan du sätta ihop individuella häften med det innehåll som just dina elever behöver. Mattegalleriet passar dig som: • Vill ha ett flexibelt material där du själv väljer det som passar dina elever och din undervisning • Vill ge dina elever möjligheten att befästa, repetera och utmanas

Mattegalleriet, Årskurs 1–3 Mattegalleriet 1

40-68260-4

P 390:-

Mattegalleriet 2

40-68261-1

P 390:-

Mattegalleriet 3

40-68262-8

P 390:-

P=preliminärpris

129

TRÄNING OCH DIAGNOS

Välj din egen kombination i Mattegalleriet.


Matematik EXTRA TRÄNING

Repstegen – träning ger färdighet.

LGR 11

Repstegen är ett diagnos- och träningsmateriel som omfattar den grundläggande matematiken för årskurs 2–6. Materialet lämpar sig väl för elever på högre stadier som behöver reparera brister i grunderna men är även lämpligt att använda som repetition inför de nationella proven.

Repstegen – Taluppfattning 0–100 Bjerborn/Wiedling-Fernandes

Repstegen – Räknesätten 1, 2 och 3 Per Måsbäck

I Repstegen Taluppfattning 0–100, finns uppgifter för att skapa förståelse för sambandet mellan tal och antal och förförståelse för räknesätten.

De här tre häftena i serien omfattar de fyra räknesätten. Tydliga genomgångar steg för steg med tillhörande övnings­uppgifter av de grund­ läggande färdigheterna i addition, subtraktion, multiplikation och division var för sig. Ökande svårighetsgrad i häfte 2 och 3.

Repstegen – Taluppfattning positionssystemet Bjerborn/Wiedling-Fernandes

Repstegen Enheter & Repstegen Tid Richard Ahlberg

Repstegen Taluppfattning positionssystemet, ger en grundläggande förståelse för siffrornas placering och värde i ett tal. För att nå en god taluppfattning uppmanas eleverna också att parallellt arbeta med lämpligt laborativt material.

En grundlig genomgång av de olika enheterna för längd, vikt och volym. Träning av att uppskatta, omvandla och räkna med olika enheter. När det gäller tid, tränas allt från enkla tidsberäkningar med år, månader och dagar till svårare mellan olika klockslag.

130


Repstegen – Diagnoser Ahlberg/Måsbäck

Repstegen Bråk inleds med bråk som del av en hel och del av ett antal där förståelsen för bråkbegreppet är väsentligt. När alla steg genomgåtts ska eleverna även kunna ordna bråk efter storlek, skriva bråk med olika nämnare samt addera, subtrahera, multiplicera och dividera enkla bråk. Procenthäftet börjar med hundradelar, gör jämförelser med bråkdelar och tar även upp procentuell förändring.

För- och efterdiagnoser som kopieringsunderlag till uppgifterna i de olika häftena. Tydliga anvisningar till vilket häfte eleven behöver arbeta med.

Matematik

Repstegen Bråk & Repstegen Procent Richard Ahlberg

EXTRA TRÄNING

Repstegen, årskurs 2–6 Repstegen, Taluppfattning 0-100, 40 s

40-67158-5

Repstegen, Taluppfattning pos.syst. 40 s

40-67159-2

54:-

Repstegen, Räknesätten 1, 48 s

40-66511-9

60:-

Repstegen, Räknesätten 2, 48 s

40-66512-6

60:-

Repstegen, Räknesätten 3, 48 s

40-66514-0

60:-

Repstegen, Diagnoser, Räknesätten 1-3, 35 s

40-66513-3

355:-

Repstegen, Bråk, 48 s

40-66842-4

60:-

Repstegen, Procent, 48 s

40-66843-1

60:-

Repstegen, Diagnoser, Bråk & procent, 35 s

40-66844-8

355:-

Repstegen, Enheter, 48 s

40-66845-5

60:-

Repstegen, Tid, 48 s

40-66846-2

60:-

Repstegen, Diagnoser, Enheter & tid, 35 s

40-66847-9

355:-

54:-

Facit hämtas kostnadsfritt på gleerups.se/skola/repstegen

Propell – matematik och teknik tillsammans. Propell ger en ny möjlighet att variera matematikundervisningen. Arbetsböckerna kombinerar på ett naturligt sätt matematik och teknik. I Propell tillvaratas elevernas nyfikenhet och skapar­ glädje. Dokumentationen sker i form av skisser, ord och fysiska modeller. Propell Helena Sköld Samuelsson

I Propell får eleverna möjlighet att utnyttja sin observationsförmåga, nyfikenhet och företagsamhet genom praktisk handling. Många små konstruktionsövningar och tillfällen att tänka, reflektera och uttrycka sig kring den nyvunna kunskapen gör att eleverna både har roligt och lär sig av det de gör.

Propell, årskurs F–3 Propell 1, 32 s

40-66544-7

60:-

Propell 2, 32 s

40-66570-6

60:-

Propell 1, 10 ex

Paketpris!

40-67239-1

478:-

Propell 2, 10 ex

Paketpris!

40-67240-7

478:131


132


NO

Lyckas med din NO-undervisning. Lyckad NO är en serie böcker för NO-undervisningen i de tidiga skolåren. Målet är att eleverna ska uppleva NO-undervisningen lustfylld, samtidigt som de utvecklar både ämneskunskaper och färdigheter inom naturvetenskap. Varje bok innehåller ett 30-tal undersökningar inom två besläktade NO-områden. Undersökningarna kan genomföras i klassrummet med enkla hjälpmedel utan tillgång till avancerad NO-utrustning.

Lyckad NO

Magnetism och elektricitet Stringer/Nilsson

Böckerna är baserade på den utveckling av NO-undervisningen som har lett till att England numera ses som ett av de ledande länderna när det gäller NO-undervisning i tidiga år. Böckerna är översatta och bearbetade till svenska förhållanden.

Krafter och rörelse Stringer/Nilsson

Boken tar upp båda områdena och tittar på släktskapet mellan dem. Ett längre avsnitt ägnas åt statisk elektricitet.

Krafter är ett spännande område för den tidiga NO-undervisningen, ett område som lämpar sig väl för att introducera ett naturvetenskapligt tankesätt för eleverna. Ljus och ljud Stringer/Nilsson

Lyckad NO, årskurs 4–6

Boken innehåller många enkla iakttagelse­ övningar för att fördjupa elevernas förståelse och kunskaper inom ämnet.

LyckaS med NO

Lyckas med NO Stringer/Nilsson Lyckas med NO beskriver de faktorer som krävs för en bra NO-undervisning i grundskolans tidiga år. Boken blandar teori med praktiskt tillämpbara exempel. Den bygger på erfarenheter från den engelska satsningen på NO och är skriven direkt för svensk skola av lärarutbildaren, läromedelsförfattaren och skoltv-producenten John Stringer. För översättning och bearbetning står Lars Nilsson, läromedelsförfattare och före detta mellanstadielärare. Lyckas med NO lämpar sig utmärkt att använda i undervisningen för blivande lärare. I anslutning till boken finns tre fristående häften med kopieringsunderlag för den tidiga NO-undervisningen, ” Magnetism och elektricitet”, ”Ljus och ljud” samt ”Krafter och rörelse”.

Lyckas med NO innehåller både teori och praktiskt tillämpbara exempel. I boken beskrivs ett antal faktorer som är grundläggande för en bra NO-undervisning, som elevernas förförståelse, lärarens planering, användande av naturvetenskapliga frågor och dokumentation. En central roll spelar det engelska begreppet ”A Fair Test”, det vill säga en naturvetenskaplig undersökning som säkerställt att man mäter det man tror sig mäta. Sex kapitel ägnas åt undervisning inom specifika naturvetenskapliga områden, som t.ex. elektricitet, krafter och astronomi.

ISBN 978-91-40-66099-2

JOhN StriNger LarS NiLSSON

Lyckas med NO är seriens fristående lärarbok som behandlar NOundervisning i grundskolans tidigare år ur ett mer övergripande perspektiv. Den riktar sig till såväl verksamma lärare som lärarstuderande.

Lyckad NO, Krafter och rörelse,  kopieringsunderlag, 30 s

40-64694-7

489:-

Lyckad NO, Ljus och ljud,  kopieringsunderlag, 30 s

40-64695-5

489:-

Lyckad NO, Magnetism och elektricitet,  kopieringsunderlag, 30 s

40-64636-3

489:-

40-66099-2

325:-

Lyckas med NO eN BOk FÖr LÄrareN

John Stringer Lars Nilsson

Lyckas med NO Lyckas med NO, Lärarbok, 100 s

133


NO

Mitt naturbibliotek är ditt naturbibliotek. Paket 1 Blommor; Fåglar; Insekter; Djur

Paket 5 Sällskapsdjur; Rovfåglar; Kräftdjur; Djur i havet

Paket 2 Träd; Fåglar; Svampar; Husdjur

Paket 7 Hajar; Ormar; Ugglor; Polardjur

Paket 3 Blommor; Fåglar; Fiskar; Djur

Paket 8 Fjärilar; Spindlar; Pungdjur; Insekter

Paket 4 Blommor; Grönsaker; Sädeslag; Djur

Ur: Paket 4, Grönsaker

Mitt naturbibliotek 1, årskurs 1–3 Paket 1, häfte 1–4*, 4x16 s

40-62037-8

216:-

Paket 2, häfte 5–8*, 4x16 s

40-62128-3

216:-

Paket 3, häfte 9–12*, 4x16 s

40-62331-7

216:-

Paket 4, häfte 13–16*, 4x16 s

40-62332-4

216:-

Paket 5, häfte 17–20*, 4x16 s

40-63248-7

210:-

Paket 7, häfte 25–28*, 4x16 s

40-64044-4

222:-

Paket 8, häfte 29–32*, 4x16 s

40-64045-1

222:-

* Så långt lagret räcker

134


NO

Djur i Sverige och världen. ”Under min skoltid mötte jag en lärare som ’öppnade mina ögon och öron och mitt hjärta’ för naturen. Min högsta önskan är att förmedla den känslan till åtminstone några av de elever jag nu möter i min lärargärning och genom mina böcker. Djur i Sverige A–Ö är den finaste bok jag gjort och jag är omåttligt stolt över den!” Karin Danielsson, författare till Djur i Sverige A–Ö

Djur i Sverige A–Ö Karin Danielsson

Djur i världen A–Ö Karin Danielsson

Nu finns 100 av de fantastiska bilderna på Sveriges djur från Mitt naturbibliotek samlade i en bok. Djuren är placerade i alfabetisk ordning, som i ett lexikon. Alla djur har ett eget uppslag med text på vänster­ sidan och bild på högersidan. Texterna är mycket lättlästa och lagom faktaspäckade. De tar upp förekomst, föda, fortplantning, fiender m m. Underrubrikerna ger struktur och underlättar fakta­sökningen, som gör det lätt för eleverna att jämföra de olika djuren.

Djur i världen A-Ö är en faktabok med 75 djur från savannen, regn­ skogen, öknen och polar­områdena. Djuren presenteras i alfabetisk ordning och omfattar däggdjur, kräldjur, fåglar, fiskar, spindeldjur och insekter.

I Arbetsboken får eleverna arbeta med uppgifter kring några av djuren ur de viktigaste djur­grupperna, däggdjur, fåglar, insekter, groddjur, kräldjur, fiskar.

Alla djur har ett eget uppslag med text på vänstersidan och bild på högersidan. Texterna är mycket lättlästa och lagom faktaspäckade. De tar till exempel upp förekomst, föda, fortplantning, och fiender. Underrubrikerna ger struktur och underlättar faktasökningen som gör det lätt för eleverna att jämföra de olika djuren. Boken omfattar många naturtrogna och detaljerade illustrationer och boken är tryckt i ett fint inbundet format. Färgillustrationer är gjorda av Sonja Iwanow-Karlsson och de svart-vita illustrationerna av Pia Niemi.

Djur i Sverige/Världen A-Ö, årskurs 3–5 Djur i Sverige A–Ö, 200 s Djur i Sverige A–Ö, 10 ex

Paketpris!

40-66473-0

325:-

40-66612-3

2 723:-

Djur i Sverige A–Ö Arbetsbok, 64 s

40-66889-9

Djur i världen A–Ö, 160 s

40-67951-2

P 285:-

40-68308-3

2 139:-

Djur i världen A–Ö, 10 ex

Paketpris!

81:-

P=preliminärpris

135


SO

Följ med Max och Martha i Europa. Låt dina elever få lära känna Europa på ett roligt och inspirerande sätt! Tillsammans med Max och Martha reser ni runt och till varje land finns både grundläggande faktauppgifter och interaktiva fördjupningsuppgifter. Europa runt med Max och Martha Lundberg/Svangren

Boken handlar om Max och Martha som reser runt i Europa i ca 30 länder. Max och Martha beskriver länderna i ”brevform” där de berättar om landet i en lustfylld och turistisk form för att skapa intresse för ämnet och landet. Efter varje land finns uppgifter på två nivåer. Nivå 1 innehåller faktafrågor och kartkunskap, nivå 2 fördjupnings- och ämnesövergripande uppgifter i svenska, engelska och matematik. På cd:n finns interaktiva extrauppgifter där kunskaperna fördjupas och befästs.

Europa runt med Max och Martha, årskurs 4–6 Bok + cd, 100 s

40-65113-6

198:-

Eko historia Lindh/Söderberg

Expedition Eskilsson/Hultén

Expeditionerna tar med dina elever på en resa ut i världen. Det blir en kul och annorlunda resa genom Sverige, Europa och Världen. Eleven ställs inför olika personliga val och uppdrag och får lära sig något om varje plats, använda sina kartkunskaper, geografiska begrepp och själv söka information. Regelbundet får eleverna på olika sätt berätta om sin spännande resa. Varje bok avslutas med repetition och frågesport. Låt Expeditionen börja!

I Eko historia blandas lättläst faktatext med berättelser och serier som förstärker och sammanfattar historiska skeenden. Uppgifterna i boken bygger på att elev­erna ska arbeta aktivt utifrån sina förutsättningar och intressen, genom fakta via Internet, att skriva och berätta samt lära sig studieteknik. • Del 1 innehåller Vikingatid och Medeltid • Del 2 innehåller Nya tiden och Vasatiden • Del 3 innehåller Stormaktstiden, Frihetstiden och Gustav III

Eko, årskurs 4–6 Historia 1, 100 s

40-63634-8

137:-

Historia 2, 100 s

40-63635-5

137:-

Historia 3, 100 s

40-63636-2

137:-

Sverige, 32 s

40-63680-5

71:-

Europa, 32 s

40-63682-9

71:-

Världen, 32 s

40-63683-6

71:-

Expedition, årskurs 4–6

136

Ur Eko Historia 3


KOMPETENSUTVECKLING

Inte utan min SMART Board Maria Robling/Annie Westman Lär dig använda verktygen och funktionerna som en SMART Board erbjuder. I Inte utan min SMART Board får du inspiration, kunskap och idéer om hur den interaktiva skrivtavlan blir en kreativ samlingsplats i klassrummet. Inledningsvis får du möjlighet att bekanta dig med hårdvaran och installationen av programvaran. I den andra delen kan du läsa om programvarans verktyg, funktioner och mappar. Det finns bilder och förklaringar som beskriver de olika verktygen, vilket innebär att den här delen är lämplig att använda som en handbok. I den senare delen av boken får du konkreta tips på hur du kan arbeta med SMART Board i undervisningen. Avslutningsvis finns information om kompetens­ utveckling, tips på internetlänkar och vad som ingår när du köper en SMART Board.

NO – tips och idéer i förskola och förskoleklass Lisbeth Brogren/Sune Jonasson

Att arbeta med naturvetenskap och teknik ingår i för­skolans uppdrag och är ett av målen i den nya läroplanen. Små barn är nyfikna och fulla av förundran inför de upptäckter som de gör när de undersöker natur­ vetenskapliga fenomen och tekniska företeelser. Boken introducerar på ett enkelt och lekfullt sätt hur barn tillsammans med vuxna och andra barn får lära sig att experimentera, laborera och bearbeta sin förståelse inför naturvetenskapliga händelser och teknik i vardagen.

NO – tips och idéer i skolan Lisbeth Brogren/Sune Jonasson

Grundtanken i ett naturvetenskapligt arbetssätt betonas av vikten att kunna observera, formulera en hypotes och att göra förutsägelser. Boken, som är lättillgänglig, välstrukturerad och intresseväckande, ger elever och lärare möjlighet att arbeta med naturvetenskapliga fenomen och tekniska företeelser med glädje och nyfikenhet. Experiment och laborationer i boken utmanar eleverna, stimulerar tankeprocessen och ger dem enkla och lättförståeliga förklaringar på händelser i vardagen.

Naturpedagogik Germund Sellgren

Matteskatten – Matematik i förskolan Rose-Marie Eriksson

Boken är en riktig matteskatt, fylld av spännande förslag på upptäckts­ färder och lekfulla aktiviteter, som utmanar och främjar de yngre barnens matematiska utveckling och tänkande. Här beskrivs ett konkret arbetssätt där barnen får möta matematiken i kombination med utomhuspedagogik, lek och rörelse, utan att det känns skolaktigt. Genom att fånga lärandet i leken kan du som pedagog visa barnen möjligheter och leda dem i deras matematiska utveckling.

Hur ska vi som arbetar med barn och ungdomar öppna dörren ut till naturens mångfald? Naturpedagogik visar en väg. I mer än 400 förslag på övningar fördelade på 23 kapitel ges läsaren exempel på experiment, undersökningar och ekologiska lekar som är lätta att genomföra utan stora förberedelser eller avancerad utrustning. Boken vänder sig till skolpersonal, ledare inom friluftsorganisationer, studerande på lärarhögskolor och motsvarande, kort sagt alla som har intresse av utepedagogiska metoder i ämnesövergripande sammanhang.

Kompetensutveckling Inte utan min smartboard

40-66523-2

225:-

Matteskatten, A4, 112 s

40-67246-9

355:-

Naturpedagogik, 253 s

40-65309-3

395:-

NO – tips och idéer i förskola och förskoleklass, 32 s

40-67318-3

345:-

NO – tips och idéer i skolan, A4, 144 s

40-67319-0

360:137


KOMPETENSUTVECKLING

Man lär så länge man leker. Hur med natur Linn Austi

Lekarkivet i förskolan – Lekar, ramsor, sånger och leksagor, för samarbete och glädje Gabriella Fromholt

Nyhet

Nyhet

Förskolebarn är nyfikna, engagerade och hungriga på kunskap och naturen erbjuder stora möjligheter. Hur med natur innehåller över 50 stimulerande övningar som är ordnade efter årstiderna. Övningarna är enkla att arbeta med och varje övning presenteras med bl a syfte, materialbeskrivning, genomförande samt koppling till målen i den reviderade läroplanen.

Lekarkivet i skolan – Hundra lekar för samarbete, gemenskap och glädje Gabriella Fromholt

Nyhet

Yogasagor – Stärker barns självkänsla och gruppers lugn Malin Ganneby/Göran Boll

Nyhet

Leken är ett pedagogiskt verktyg som rätt använt utvecklar såväl ledar­skap som grupp. Genom leken tränar gruppen social kompetens – att ge och ta, visa hänsyn och ta ansvar. Varje lek har ett tydligt syfte och inspirerande instruktioner.

Kompetenstveckling Hur med natur, 144 s

40-67363-3

345:-

Lekarkivet i förskolan, 112 s

40-67236-0

307:-

Lekarkivet i skolan, 128 s

40-67235-3

330:-

Yogasagor, 144 s + cd

40-67230-8

361:-

138

Leken är ett fantastiskt verktyg som rätt använt kan ge stora vinster i gruppen. Här finns grupplekar, sånger och ramsor med rörelser samt leksagor. I leksagorna blandas berättande med lek och fantasi som gör sagan levande.

Tempot i vårt samhälle är högt och det påverkar barn och ungdomar. En metod som är mätbart effektiv mot stress är yoga. Boken innehåller yoga- och avslappningssagor där barnen är huvudpersoner och där alla yogaövningar är illustrerade. Sagorna riktar sig till barn mellan 4 och 10 år, men kan anpassas till andra åldrar.


139


INFORMATION

Välkommen till Gleerups värld. Affärsområde och marknad. När du har frågor, vill få mer information eller diskutera våra läromedel är du alltid välkommen att kontakta oss! Öppettider: 08.00–16.00.

Svenska, SVA, Matematik F–6

Engelska F-6, Svenska F–3

Matematik, SO F–6

Svenska, Engelska, SO F–6

Marianne Petrén. Tel 040-20 98 37 marianne.petren@gleerups.se

Ulrica Lejbro. Tel 040-20 98 26 ulrica.lejbro@gleerups.se

Catarina Hansson. Tel 040-20 98 06 catarina.hansson@gleerups.se

Jenny Klang. Tel 040-20 98 75 jenny.klang@gleerups.se

Svenska F–6

Matematik, NO F–6

Matematik, NO F–6

Mirja Johannesson. Tel 040-20 98 71 mirja.johannesson@gleerups.se

Ewa Harrysson. Tel 040-20 98 63 ewa.harrysson@gleerups.se

Marie Delshammar. Tel 040-20 98 34 marie.delshammar@gleerups.se

Marknadsföring

Affärsområdeschef

Tove Domell. Tel 040-20 98 32 tove.domell@gleerups.se

Maud Ejenstam. Tel 040-20 98 41 maud.ejenstam@gleerups.se

140


INFORMATION

Försäljning och skolbesök.

Kundservice och beställning.

Öppettider: 08.00–16.00.

Öppettider: 08.00–16.00. Tel: 040-20 98 10. E-post: info@gleerups.se

Försäljning

Skolbesök/Utställning

Christer Ottosson. Tel 040-20 98 05 christer.ottosson@gleerups.se

Maria Kanstedt-Rylander. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Skolbesök

Skolbesök

Annelie Bengtsson. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Jennie Sandernäs. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Anna Östrand

Caroline Reijs

Cecilia Krantz

Mona Malmborg

Linda Stackerud

Titta gärna in på vår hemsida, gleerups.se. Där hittar du ytterligare läromedel, de senaste nyheterna, smakprov med mera. På vår hemsida kan du även beställa dygnet runt!

141


INFORMATION

Försäljningsvillkor Beställningar

Adress: Gleerups Utbildning AB Kundservice Box 367, 201 23 Malmö Hemsida: www.gleerups.se Telefon: 040-20 98 10 Telefax: 040-12 71 05 E-mail: info@gleerups.se Gleerups böcker kan också beställas i bokhandeln eller hos annan erkänd återförsäljare.

Priser och rabatter Priset i våra kataloger och på hemsidan (gleerups.se) är det pris som gäller exklusive mervärdesskatt. Priset gäller vid leverans direkt från förlaget. Priset utgör basen för rabatt­ sättning och fakturering. Preliminära priser markeras med P. Priserna gäller från 1 november 2012, dock längst till den 31 oktober 2013. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning.

Orderbegrepp

Med order avses: En samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en leveransadress och där godset haren och samma leveransmärkning. Gleerups artikelnummer skall alltid finnas på ordern.

Rabatter

Två typer av rabatter kan utgå på priset: Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt. Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns värde exkl moms. Samordnings­ rabatt lämnas i den mån ordern kommer förlaget tillhanda via vår nätbokhandel, e-post, diskett eller annan maskinläsbar form, via senaste utgåvan­av förlagets beställnings­ underlag eller via kundproducerade maskin­ utskrivna orderunderlag och där titeln endast förekommer en gång per order. Gleerups rabattskalor framgår av nedanstående uppställning. Ordervärde kr Rabatt i procent Order Samordning Total 0 – 8 999 0 0 0 9 000 – 59 999 1 1 2 60 000 – 149 999 2 1 3 150 000 – 269 999 2 2 4 270 000 – 329 999 3 2 5 330 000 – 399 999 3 3 6 400 000 – 474 999 4 3 7 475 000 – 549 999 4 4 8 550 000 – 5 4 9 Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdes respektive samordningsrabatten.

Expeditionsavgift vid snabborder Om snabbleverans önskas utgår avgift 150 kr. Ordern expedieras samma dag under förutsättning att ordern är Kundservice tillhanda före kl 11.00.

Frakter Frakten betalas av köparen. Frakt för restnoter­ ade titlar debiteras vid första leveranstillfället. Om köparen önskar mottagarfrakt måste detta anges vid beställning.

142

Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om pallregistreringsnummer för mottagande kund inte lämnats till företaget. För privatkunder tillämpas prissättning enligt postens prislista se: www.posten.se. Vid postförskott till­kommer en avgift om 50:-.

Plats för godsets överlämnande Godset skall i köprättsligt hänseende avses som avlämnat till köparen, då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnande­ platsen är alltså normalt säljarens lager­ anläggning. Om inget annat överenskommits är varorna Gleerups egendom till dess att full betalning erlagts.

Mervärdesskatt Priser, frakt och avgifter är exklusive mervärdes­ skatt. Gällande momssatser är 6 % på böcker och 25 % på övriga produkter.

Betalningsvillkor

Bokhandel och återförsäljare: Fri leverans­ månad samt 20 dagar netto. Övriga: 30 dagar netto från fakturadatum. Krav om bestämd leveranstid kan aldrig till­ godoses under augusti och måste under sommaren i övrigt alltid fastställas genom särskild överens­kommelse mellan kund och Gleerups Utbildning AB. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta, diskonto + 8 %. Samtliga produkter förblir Gleerups egendom till dess full betalning har erlagts. Produkterna får inte säljas vidare innan Gleerups erhållit full betalning.

Skador och felaktiga leveranser Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om kolli saknas, skall detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.

kundservice på e-post info@gleerups.se alt telefon 040-20 98 10. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras senast den 30 januari året efter returen. Kreditering sker till varans pris den 15 oktober med ett avdrag på 25 %. Lägsta returantal för gottgörelse är fem felfria exemplar av samma titel.

Kommentarer Om alla i en order ingående artiklar ej kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid det slutgiltiga priset bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet åsätts artikeln ett preliminärt pris som kan skilja sig något från det pris som senare debiteras. Det preliminära priset ligger enbart till grund för beräkning av rabatt enligt föregående stycke. Med ”specificerade krav om leveranstid” under rubriken Betalningsvillkor avses varje krav om dag, vecka eller månad då leverans skall ske, liksom krav om senaste dag/vecka/månad då leverans skall ha verkställts. Hämtning av leverans med kundens eget frakt­ fordon resp av befraktare, kontrakterade av kunden, kan ske om tidpunkten får bestämmas av Gleerups och dess distributionsenhet samt om hämtning kan ske inom 48 timmar efter påringning från förlaget till en vid beställningen angiven kontaktman hos kunden resp hos kundens befraktare. De speciella leverans- och betalningsvillkoren under april t o m juli har tillkommit för att underlätta distributionsenhetens leverans­planering under den period då merparten av hela årets leveranser sker och distributionsfunktionen därför är hårt belastad.

Prisjusteringar Gleerups Utbildning AB äger rätt att utan föregående meddelande ändra priser.

Observera: Transportskadat gods skall som regel inte återsändas till förlaget. Om leve­ ransen i något annat avseende är felaktig, skall anmälan göras snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen, till Gleerups Kundservice reklamationsavdelning, telefon 040-20 98 10.

Gäller från 1 november 2012.

Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Kundservice, som även ger besked om hur återsändandet skall ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av Gleerups Utbildning AB.

Detta innebär att det ISBN som står på boken just nu inte alltid är detsamma som det ISBN som anges i Gleerups katalog. I samband med övergången till ISBN-13 har Gleerups också bytt ISBN på böcker som tidigare givits ut på Ekelunds förlag, Bok & webb och Förlagshuset Gothia.

Returer Titlar som inköpts under perioden 1 april t o m 30 september får returneras, och skall då vara Gleerups Utbildning AB tillhanda senast 15 oktober samma år. För bokhandlare är tiden utsträckt till 15 november samma år. Det åligger kunden att med godset bifoga en returrapport. Kreditering kan ej ske utan korrekt ifylld returrapport, bipackad med returförsändelsen. Returrapport kan hämtas på gleerups.se (klicka på Försäljningsvillkor under Kund­ service) eller fås genom att kontakta Gleerups

Nytt ISBN-system Den 1 januari 2007 övergick ISBN från att vara ett 10-siffrigt till ett 13-siffrigt system. Numret inleds med prefixet 978 och en ny kontrollsiffra.


K O P I E R A GÄRN A!

INFORMATION

Beställningsblankett Datum:

Leveransadress

Fakturaadress (om annan än vidstående)

Skolans namn

Fakturamottagare

Referens

Faktura referens

Adress

Adress

Postnr/Ort

Postnr/Ort

Godsmärkning

Telefon

e-post

Telefon

e-post

Artikelnummer/ISBN Titel

Antal

Moms och frakt tillkommer! Se Försäljningsvillkor sid 142.

Postadress: Gleerups Utbildning AB, Box 367, 201 23 Malmö Kundtjänst: Tel: 040-20 98 10, Fax: 040-12 71 05, e-post: info@gleerups.se Beställ gärna på gleerups.se 143


INFORMATION

Titelregister B

I

Bravo Briljant svenska Bumerang

18, 51

Nyheter 36

40

Bumerang småböcker fakta

41, 69

Bumerang småböcker upplevelse

41

D

Den röda cykeln

61

Det magiska ljuset

48

Diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter

61

Djur i Sverige A–Ö

68, 135

Djur i världen A–Ö

68, 135

Inte utan min Smartboard K

Kompisar?

50

Kompisböcker 64 Koppargruvan

109

Kopparspiran

112

Krigarprinsessan 49 L

Lekarkivet i förskolan

Nyhet 138

Lekarkivet i skolan

Nyhet 138

Lift off E

137

80

Lighthouse 78

Easy English

83

Lyckad NO

133

Eko historia

136

Lyckas med NO

133

82

Nyheter

19, 86

Europa runt med Max och Martha

136

Läsförståelse 59

Expeditionerna 136

Läskatten 55

English Express

F

Flex Forma språket

20, 126 Nyheter

30

66

G

Gleerups Genreläsning Gleerups småböcker

Nyheter 64

58, 128

Guldgruvan

109

Guldspiran

112

H

Hur med natur

Läskatten Kopieringsblad

64

Läsning ur ett helhetsperspektiv

59

Lästigern 55 Lönngångar och armborst

49

M

Grönt ljus

Happy

Lyckotal

Nyheter

72

Nyhet 138

Maskot 46 Mattegalleriet

Nyhet

129

Mattegruvan

Nyheter

108

Matteskatten

23, 137 Nyheter

92

Min första skolbok

18

Min andra skolbok

18

Min skolbok

18

Minya och uppdraget

49

Mitt faktabibliotek

69

Mitt lätta bibliotek

63

Mattesmart

Mitt naturbibliotek 69, 134 Mästerkatten

144

Nyheter

20, 114


INFORMATION

N

T

Naturpedagogik 137

Talriket

127

Nyheter

16, 26

NO – tips och idéer i förskola och förskoleklass

23, 137

Trulle

NO – tips och idéer i skolan

23, 137

Träna avkodning

61

Träna med pennan

18

O

Tänk och räkna

22, 118

Ordhunden 54 Ordvalen

Nyheter

60

U

Uggleboken 56

P

Uggleboken F–1

18, 56

Palleböcker 65 Praktisk Ordkunskap

45

V

Praktisk svenska

43

Vår skrivstilsbok

Prima Formula Matematik

Nyheter

102

Prima Matematik

Nyheter

21, 96

Propell 131

51

Y

Nyhet 138

Yogasagor Ä

R

Repstegen

130

Räkna med 6-åringen

23

Showtime

50

Silvergruvan

110

Silverspiran

112

Skolfotot

50

Ädelstenarna

109

S

Skriv! 51 Skrivkaninen 54 Spegelslottet 48 Språkgalleriet

Nyheter

52

Språkgodis 57 Strategier för läsförståelse

61

Svenska med mening ABC-boken

51

Svenskbiten

62

Digitala produkter Briljant svenska

Elevwebb

37, 39

Briljant svenska

Lärarwebb

37, 39

Forma Språket

Lärarwebb

31, 35

Happy

Elevwebb

73, 77

Happy

Lärarwebb

73, 74, 77

Lyckotal

Lärarwebb

19, 87, 90

Mattesmart

Planerings- och diagnosverktyg

Mästerkatten Elevwebb

92 117

Prima matematik

Lärarwebb

97, 101

Prima matematik

Elevwebb

97, 101

Prima Formula

Lärarwebb

103, 106

Trulle

Lärarwebb

17, 27

145


gleerups.se

Facebook

Twitter

LinkedIn

146


Välkommen till vår digitala värld. Än är det inte slut. Upptäcktsfärden fortsätter på gleerups.se. Till exempel kan du prova ett eller flera digitala lärverktyg gratis i tio dagar! Eller titta på informationsfilmerna till Mattesmart. Undrar du något så finner du de klokaste svaren bland våra ”Frågor & svar”. Passa även på att bläddra i många av våra böcker. Och när du ändå är och hälsar på, tycker vi att du ska anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Då är du säker på att aldrig missa något inom ditt område. Som om inte det vore nog, kan du hänga med oss varje dag på Facebook, prata med oss på Twitter eller bli en del av vårt nätverk på Linkedin. Vi ses snart igen!

Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9 Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10. Fax: 040-12 71 05. E-post: info@gleerups.se

Idé, foto och produktion: Top Dollar, Sweden. Tryck: Livonia Print, Slovenien. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001.


400672

Gleerups F-6-katalog 2013  

Gleerups F-6-katalog 2013

Gleerups F-6-katalog 2013  

Gleerups F-6-katalog 2013