Page 1

G LE E R U P S LÄ R O M E D E L

PREMIÄR för interaktiva böcker!
 Men vad är en interaktiv bok?

Vårnyheter för

Gleerups interaktiva böcker kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter. Resultatet blir överlägsna lärverktyg som ökar såväl effektivitet som lust! Med den interaktiva boken kan du variera och individualisera undervisningen på ett helt nytt sätt. Den är interaktiv, ständigt aktuell och full med smarta funktioner. Här ser du några av dessa funktioner!

Multimedia, fördjupning och oändliga sökmöjligheter

El och energi

Plugga som vanligt

2012

– fast smartare

– bara ett klick bort

I den interaktiva boken kan du och dina elever anteckna och göra noteringar. Lägg in bokmärken, stryk under och samla markerad text för att få en överblick över sådant som är extra viktigt. Och när det är dags att testa kunskaperna finns det mängder av interaktiva övningar insprängda i varje kapitel.

Intressanta filmklipp, förklarande 3D-animationer och inspirerande ljudklipp integreras i texten på ett naturligt sätt och erbjuder omedelbar fördjupning. Du och dina elever kan söka på ett ord i boken, i Wikipedia, i en ordbok eller fritt på hela internet. Och vill ni hellre lyssna på boken än läsa fungerar självklart det också.

Bygg ut boken med eget material

Generös lärarhandledning och unikt erfarenhetsutbyte

Den interaktiva boken är ingen statisk produkt – du adderar enkelt material från nätet och sådant du själv skapat. Från oss får du ett gediget, inspirerande och pedagogiskt lärverktyg, 100% utvecklat efter Gy 2011. Själv skapar du din unika bok, helt utifrån behov, önske­mål och intresse.

I lärarversionen av den interaktiva boken hittar du allt som finns i elevernas böcker, plus en fyllig lärarhandledning. Du får dessutom tillgång till ett forum där du kan kommunicera och byta erfarenheter med andra lärare.

Kommunicera med dina elever – direkt i boken! Du kan skicka kommentarer eller anvisningar direkt i boken till en enskild elev, en grupp eller hela klassen. Och alla dina elever kan göra detsamma: om någon kör fast kan han eller hon skicka iväg en fråga och snabbt få svar. Med våra interaktiva böcker delar eleverna med sig av information och tips, skapar löpande diskussioner och lär tillsammans, av varandra. Socialt lärande när det är som bäst.

Med hjälp av illustrativa animeringar kan vi renodla, förenkla och visualisera teknik på ett sätt som underlättar inlärningen och som förtydligar komplexa begrepp. För att hjälpa eleverna att kontrollera att de förstått nyckelbegrepp i texten finns dessutom självrättande instuderingsuppgifter. Lärarversionerna av de interaktiva böckerna innehåller allt som finns i elevversionerna samt bland annat utökad funktionalitet för kommunikation och administration. Läs mer och testa demokapitel av våra interaktiva böcker på gleerups.se.

Vill du veta mer? För information och beställning kontakta kundservice på telefon 040-20 98 10 eller info@gleerups.se. Kenneth Göransson Läromedelsutvecklare Tel 040-20 98 49 kenneth.goransson@gleerups.se

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev och få information om nyheter i dina ämnen på gleerups.se/nyhetsbrev.

På Gleerups El- och energiwebb kan du läsa mer om alla våra läromedel inom EE, bläddra i smakprov och även få information om vad som är på gång framöver. Du hittar allt du behöver inom EE-programmet på gleerups.se/ee!

400575

På vårt utvecklingslab, gleerups.se/labee, kan du följa, diskutera och påverka den fortsatta utgivningen av läromedel för El- och energiprogrammet.


Programgemensamma kurser åk 1, 400p

Ellära

På El- och energiprogrammets första år ligger fyra programgemensamma kurser. Till varje kurs har vi tagit fram ett nytt läromedel – 100% anpassat till Gy 2011.

Ellära Leif Westlund

i TEORI och PRAKTIK

Ellära i teori och praktik En helt ny ellära med ett praktiskt perspektiv. Kursen Praktisk Ellära har inga förkunskapskrav, trots detta innehåller 100-poängskursen komplexa begrepp som elektriska och magnetiska fält, vagabonderande strömmar, övertoners uppkomst och verkan mm. Vår lösning är en ”totalellära” med praktiskt perspektiv. En ellära som presenterar grunderna inom elläran på ett sätt som underlättar förståelsen av de komplexa begreppen. Boken Ellära i teori och praktik består av två delar. Första delen presenterar praktisk ellära lättillgängligt i en pedagogisk, logisk följd utan att enbart djupdyka i ellärans fysik. Andra delen innehåller ämnesfördjupning och en breddning av ämnet. Man kan också se denna del som en uppslagsdel. Boken täcker i princip de tre kurserna i Gy11-ämnet Ellära.

Meta Dator- och kommunikationsteknik Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik, inte bara persondatorns uppbyggnad, och hur datorer kommunicerar med varandra. I boken tas också flera andra teknikområden upp som t.ex. mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Material för praktiska övningar med utrustning från Modern Elmiljö samt bildspel är under planering. Ellära i teori och praktik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Till faktaboken finns även ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar.

Elmiljö i praktiken En ovärderlig bok för den som vill förstå hur störningar kan uppstå i en elanläggning och hur man kan åtgärda problemen. Modern elektronik ger oönskade bieffekter i form av ledningsbundna störningar och olika slag av elektromagnetiska fält. Dessutom blir våra miljöer alltmer komplexa när vi integrerar fler och fler system i våra befintliga anläggningar. Elmiljö i praktiken skrevs före kurserna för Gy 2011 utformades, men boken överensstämmer ändå väl med den nya kursen Praktisk Ellära.

Meta Dator- och kommunikationsteknik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Meta Mekatronik

Elmiljö i praktiken övningsbok innehåller både instuderingsuppgifter och praktiska övningar.

Denna andra upplaga av Mekatronik är helt anpassad till Gy 2011 med bl.a. grundläggande ellära och olika mekaniska begrepp. Dessutom ges en bred introduktion till hur dagens styr- och digitalteknik samspelar med mekanik. Boken är lämplig för båda kurserna inom ämnet Mekatronik.

Elmiljö i praktiken – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se. EL OCH ELEKTRONIK

EL OCH ELEKTRONIK

Meta El och elektronik Meta El och elektronik är en ellära kombinerad med en presentation av de viktigaste halvledarna, grundläggande växelströmsteknik och digitalteknik. El och elektronik togs fram före Gy 2011 och beskrivet med Gy94-kurserna så är boken en kombination av Ellära A och Elektronik Grundkurs.

MAGNUS CARLSSON

META El och elektronik ingår i Gleerups nya läromedelsserie för Elprogrammet och omfattar kurserna Styrteknik A och Digitalteknik A. De båda kurserna har slagits samman till en enda bok för att ge en modern syn på den styr- och digitalteknik som används inom industrin. Digitaltekniken i dagens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem.

Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar.

EL OCH ELEKTRONIK

Till faktaboken finns Praktiska övningar i en ny, utökad upplaga samt ett häfte med instuderingsuppgifter.

MAGNUS CARLSSON ”meta-, förled som betecknar förändring ...” (ur NE)

META El och elektronik omfattar följande komponenter: • Faktabok • Praktiska övningar • Övningshäfte • Lärarhandledning

Meta Mekatronik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Praktiska övningar omfattar laborationer och mätövningar, medan Övningshäftet ger instuderingsfrågor till faktabokens avsnitt. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit med mera samt ett planerings- och uppföljningsstöd, en kursguide för läraren för hur man kan planera, styra och utvärdera respektive kurs. Kursguiden ger också eleven en klar bild av vad som ingår och bedöms.

Vill du ha en ellära med inriktning mot elektronik är detta ett bra val! FAKTABOK

Supra – ellära med potential och valmöjlighet

Meta Energiteknik

Gammal är äldst - men Karl-Erik Nordgrens tre elläraböcker, Supra, är snarare tidlösa! Här beskrivs ellärans grunder på ett enkelt, pedagogiskt sätt med många beräkningsexempel.

Användningen av våra energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Vårt nya läromedel Meta Energiteknik är ett läromedel för kursen Energiteknik 1 och ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv. Boken ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet. Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar.

Kurserna för ellära har förändrats med Gy 2011, men de grundkunskaper som är nödvändiga för att man efter grundutbildningen ska kunna utveckla en bra yrkeskompetens inom elbranschen består.

Elektroteknik

Meta Energiteknik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Meta Elektromekanik Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik och ger en introduktion till elektrikeryrket. Utifrån ett elsäkert arbetssätt ges en beskrivning av enklare elarbeten och installationsteknik men även enklare mekaniskt arbete såsom ritningsläsning och sammanfogningsteknik beskrivs. Materialet betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt. Särskilda avsnitt behandlar t.ex. heta arbeten och arbete på ställningar och stegar.

Installationsteknik

Meta Elkraftteknik Meta Elkraftsteknik kommer hösten 2012

Meta Elkraftteknik ger en god grund för den efterföljande kursen Elinstallationer. Med ett grundperspektiv på elsäkert arbete ges en bred introduktion till arbete i elbranschen. Materialet ger viktiga delar av det utbildningskrav som ställs på blivande elektriker på vägen till en behörighet. Meta Elkraftteknik beräknas vara klar hösten 2012.

Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar. Meta Elektromekanik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

Meta Elinstallation Meta Elektroteknik Detta är en bred introduktionsbok för ämnet Elektroteknik. Boken gjordes ursprungligen som en sammanslagning av Gy94-kurserna Elkompetens A och B. Med ett elsäkert arbetssätt i fokus beskrivs eldistribution, installationsmiljöer, elmateriel, belysningskopplingar, motorinstallation mm. Här finns även en introduktion till svagströmsnät, larmteknik och elmiljö.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

Meta Elinstallation är en omfattande basbok som ger eleven viktiga grundkunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar i enlighet med gällande förordningar och standarder. Kurserna Elkraftteknik och Elinstallationer omfattar flera gemensamma ämnesområden. Boken täcker båda kurserna. Meta Elinstallation - även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.


Programgemensamma kurser åk 1, 400p

Ellära

På El- och energiprogrammets första år ligger fyra programgemensamma kurser. Till varje kurs har vi tagit fram ett nytt läromedel – 100% anpassat till Gy 2011.

Ellära Leif Westlund

i TEORI och PRAKTIK

Ellära i teori och praktik En helt ny ellära med ett praktiskt perspektiv. Kursen Praktisk Ellära har inga förkunskapskrav, trots detta innehåller 100-poängskursen komplexa begrepp som elektriska och magnetiska fält, vagabonderande strömmar, övertoners uppkomst och verkan mm. Vår lösning är en ”totalellära” med praktiskt perspektiv. En ellära som presenterar grunderna inom elläran på ett sätt som underlättar förståelsen av de komplexa begreppen. Boken Ellära i teori och praktik består av två delar. Första delen presenterar praktisk ellära lättillgängligt i en pedagogisk, logisk följd utan att enbart djupdyka i ellärans fysik. Andra delen innehåller ämnesfördjupning och en breddning av ämnet. Man kan också se denna del som en uppslagsdel. Boken täcker i princip de tre kurserna i Gy11-ämnet Ellära.

Meta Dator- och kommunikationsteknik Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik, inte bara persondatorns uppbyggnad, och hur datorer kommunicerar med varandra. I boken tas också flera andra teknikområden upp som t.ex. mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Material för praktiska övningar med utrustning från Modern Elmiljö samt bildspel är under planering. Ellära i teori och praktik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Till faktaboken finns även ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar.

Elmiljö i praktiken En ovärderlig bok för den som vill förstå hur störningar kan uppstå i en elanläggning och hur man kan åtgärda problemen. Modern elektronik ger oönskade bieffekter i form av ledningsbundna störningar och olika slag av elektromagnetiska fält. Dessutom blir våra miljöer alltmer komplexa när vi integrerar fler och fler system i våra befintliga anläggningar. Elmiljö i praktiken skrevs före kurserna för Gy 2011 utformades, men boken överensstämmer ändå väl med den nya kursen Praktisk Ellära.

Meta Dator- och kommunikationsteknik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Meta Mekatronik

Elmiljö i praktiken övningsbok innehåller både instuderingsuppgifter och praktiska övningar.

Denna andra upplaga av Mekatronik är helt anpassad till Gy 2011 med bl.a. grundläggande ellära och olika mekaniska begrepp. Dessutom ges en bred introduktion till hur dagens styr- och digitalteknik samspelar med mekanik. Boken är lämplig för båda kurserna inom ämnet Mekatronik.

Elmiljö i praktiken – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se. EL OCH ELEKTRONIK

EL OCH ELEKTRONIK

Meta El och elektronik Meta El och elektronik är en ellära kombinerad med en presentation av de viktigaste halvledarna, grundläggande växelströmsteknik och digitalteknik. El och elektronik togs fram före Gy 2011 och beskrivet med Gy94-kurserna så är boken en kombination av Ellära A och Elektronik Grundkurs.

MAGNUS CARLSSON

META El och elektronik ingår i Gleerups nya läromedelsserie för Elprogrammet och omfattar kurserna Styrteknik A och Digitalteknik A. De båda kurserna har slagits samman till en enda bok för att ge en modern syn på den styr- och digitalteknik som används inom industrin. Digitaltekniken i dagens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem.

Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar.

EL OCH ELEKTRONIK

Till faktaboken finns Praktiska övningar i en ny, utökad upplaga samt ett häfte med instuderingsuppgifter.

MAGNUS CARLSSON ”meta-, förled som betecknar förändring ...” (ur NE)

META El och elektronik omfattar följande komponenter: • Faktabok • Praktiska övningar • Övningshäfte • Lärarhandledning

Meta Mekatronik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Praktiska övningar omfattar laborationer och mätövningar, medan Övningshäftet ger instuderingsfrågor till faktabokens avsnitt. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit med mera samt ett planerings- och uppföljningsstöd, en kursguide för läraren för hur man kan planera, styra och utvärdera respektive kurs. Kursguiden ger också eleven en klar bild av vad som ingår och bedöms.

Vill du ha en ellära med inriktning mot elektronik är detta ett bra val! FAKTABOK

Supra – ellära med potential och valmöjlighet

Meta Energiteknik

Gammal är äldst - men Karl-Erik Nordgrens tre elläraböcker, Supra, är snarare tidlösa! Här beskrivs ellärans grunder på ett enkelt, pedagogiskt sätt med många beräkningsexempel.

Användningen av våra energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Vårt nya läromedel Meta Energiteknik är ett läromedel för kursen Energiteknik 1 och ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv. Boken ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet. Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar.

Kurserna för ellära har förändrats med Gy 2011, men de grundkunskaper som är nödvändiga för att man efter grundutbildningen ska kunna utveckla en bra yrkeskompetens inom elbranschen består.

Elektroteknik

Meta Energiteknik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

Meta Elektromekanik Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik och ger en introduktion till elektrikeryrket. Utifrån ett elsäkert arbetssätt ges en beskrivning av enklare elarbeten och installationsteknik men även enklare mekaniskt arbete såsom ritningsläsning och sammanfogningsteknik beskrivs. Materialet betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt. Särskilda avsnitt behandlar t.ex. heta arbeten och arbete på ställningar och stegar.

Installationsteknik

Meta Elkraftteknik Meta Elkraftsteknik kommer hösten 2012

Meta Elkraftteknik ger en god grund för den efterföljande kursen Elinstallationer. Med ett grundperspektiv på elsäkert arbete ges en bred introduktion till arbete i elbranschen. Materialet ger viktiga delar av det utbildningskrav som ställs på blivande elektriker på vägen till en behörighet. Meta Elkraftteknik beräknas vara klar hösten 2012.

Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis är helt kostnadsfri. Du når den via gleerups.se/laromedelswebbar. Meta Elektromekanik – även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

Meta Elinstallation Meta Elektroteknik Detta är en bred introduktionsbok för ämnet Elektroteknik. Boken gjordes ursprungligen som en sammanslagning av Gy94-kurserna Elkompetens A och B. Med ett elsäkert arbetssätt i fokus beskrivs eldistribution, installationsmiljöer, elmateriel, belysningskopplingar, motorinstallation mm. Här finns även en introduktion till svagströmsnät, larmteknik och elmiljö.

För beställningsinfo och fler komponenter se gleerups.se

Meta Elinstallation är en omfattande basbok som ger eleven viktiga grundkunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar i enlighet med gällande förordningar och standarder. Kurserna Elkraftteknik och Elinstallationer omfattar flera gemensamma ämnesområden. Boken täcker båda kurserna. Meta Elinstallation - även som interaktiv bok! Läs mer om våra interaktiva böcker på sista sidan eller testa själv på gleerups.se.


G LE E R U P S LÄ R O M E D E L

PREMIÄR för interaktiva böcker!
 Men vad är en interaktiv bok?

Vårnyheter för

Gleerups interaktiva böcker kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter. Resultatet blir överlägsna lärverktyg som ökar såväl effektivitet som lust! Med den interaktiva boken kan du variera och individualisera undervisningen på ett helt nytt sätt. Den är interaktiv, ständigt aktuell och full med smarta funktioner. Här ser du några av dessa funktioner!

Multimedia, fördjupning och oändliga sökmöjligheter

El och energi

Plugga som vanligt

2012

– fast smartare

– bara ett klick bort

I den interaktiva boken kan du och dina elever anteckna och göra noteringar. Lägg in bokmärken, stryk under och samla markerad text för att få en överblick över sådant som är extra viktigt. Och när det är dags att testa kunskaperna finns det mängder av interaktiva övningar insprängda i varje kapitel.

Intressanta filmklipp, förklarande 3D-animationer och inspirerande ljudklipp integreras i texten på ett naturligt sätt och erbjuder omedelbar fördjupning. Du och dina elever kan söka på ett ord i boken, i Wikipedia, i en ordbok eller fritt på hela internet. Och vill ni hellre lyssna på boken än läsa fungerar självklart det också.

Bygg ut boken med eget material

Generös lärarhandledning och unikt erfarenhetsutbyte

Den interaktiva boken är ingen statisk produkt – du adderar enkelt material från nätet och sådant du själv skapat. Från oss får du ett gediget, inspirerande och pedagogiskt lärverktyg, 100% utvecklat efter Gy 2011. Själv skapar du din unika bok, helt utifrån behov, önske­mål och intresse.

I lärarversionen av den interaktiva boken hittar du allt som finns i elevernas böcker, plus en fyllig lärarhandledning. Du får dessutom tillgång till ett forum där du kan kommunicera och byta erfarenheter med andra lärare.

Kommunicera med dina elever – direkt i boken! Du kan skicka kommentarer eller anvisningar direkt i boken till en enskild elev, en grupp eller hela klassen. Och alla dina elever kan göra detsamma: om någon kör fast kan han eller hon skicka iväg en fråga och snabbt få svar. Med våra interaktiva böcker delar eleverna med sig av information och tips, skapar löpande diskussioner och lär tillsammans, av varandra. Socialt lärande när det är som bäst.

Med hjälp av illustrativa animeringar kan vi renodla, förenkla och visualisera teknik på ett sätt som underlättar inlärningen och som förtydligar komplexa begrepp. För att hjälpa eleverna att kontrollera att de förstått nyckelbegrepp i texten finns dessutom självrättande instuderingsuppgifter. Lärarversionerna av de interaktiva böckerna innehåller allt som finns i elevversionerna samt bland annat utökad funktionalitet för kommunikation och administration. Läs mer och testa demokapitel av våra interaktiva böcker på gleerups.se.

Vill du veta mer? För information och beställning kontakta kundservice på telefon 040-20 98 10 eller info@gleerups.se. Kenneth Göransson Läromedelsutvecklare Tel 040-20 98 49 kenneth.goransson@gleerups.se

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev och få information om nyheter i dina ämnen på gleerups.se/nyhetsbrev.

På Gleerups El- och energiwebb kan du läsa mer om alla våra läromedel inom EE, bläddra i smakprov och även få information om vad som är på gång framöver. Du hittar allt du behöver inom EE-programmet på gleerups.se/ee!

400575

På vårt utvecklingslab, gleerups.se/labee, kan du följa, diskutera och påverka den fortsatta utgivningen av läromedel för El- och energiprogrammet.

Gleerups El och energi spring 2012  

Gleerups El och energi spring 2012, folder, nyheter, EE