Page 1

EL- och energiPROGRAMMET

G LE E R U P S LÄ R O M E D E L

Supra – ellära med potential och valmöjlighet Gymnasiereformen 2011 innebär att flera kurser försvunnit, men det innebär inte att behovet av bra läromedel inom ellära minskar. Supra är en välkänd och omtyckt läromedelsserie inom ellära där pedagogiska texter i faktaböckerna (Ellära A, Ellära B, Växelström Trefas) kombinerat med tydliga bearbetade illustrationer skapar ett effektivt läromedel. Övningsböckerna till alla tre kurserna innehåller både instuderingsuppgifter och praktiska övningar där flertalet övningar kan göras på en enkel laborationsplatta som man själv bygger eller på ett laborationsdäck. Facit bifogas i varje övningsbok.

Supra Ellära A K-E Nordgren Faktabok, 116 s

40-63646-1

439:-

Övningsbok, 2:a uppl, 87 s

40-64174-8

269:-

40-64232-5

875:-

Lärarmaterial på cd

GY

07

Höstnyheter för

40-63833-5

439:-

07

40-64175-5

269:-

Lärarmaterial på cd 

GY GY

40-63836-6

875:-

El och energi

Supra Växelström trefas K-E Nordgren

GY

40-64176-2

439:-

Gy 2011

Supra Ellära B K-E Nordgren Faktabok, 116 s GY

Övningsbok, 2:a uppl, 86 s

07 07

Faktabok, 112 s

07

GY

07

Övningsbok, 80 s

GY 07 GY

Lärarmaterial på cd

07

40-64177-9

269:-

40-64178-6

875:-

GY GY 07

Supra Kombi A Wallin/Larsson

07

Mätövningar, 100 s

40-64556-2

349:-

Instuderingsuppgifter, 66 s

40-64557-9

169:-

40-64558-6

875:-

GY

07

Lärarmaterial på cd 

GY GY 07

07

Lpf 94-material

GY

07

Meta Mekatronik, 1:a uppl. J Johnsson

Elektra Lågfrekvensteknik S Hedblom

Faktabok, 182 s

40-65085-6

439:-

Faktabok, 152 s

Praktiska övningar, 154 s

40-65086-3

419:-

Styrteknik A K-E Nordgren

Instuderingsuppgifter, 63 s

40-65087-0

109:-

Faktabok, 75 s

Meta Mekatronik Bilder CD

40-66733-5

2250:-

Lärarhandledning, webbtjänst årslicens

40-66295-8

545:-

07 07

40-63093-3

349:-

GY

07

40-62741-4

329:-

07

40-62740-7

169:-

GY

40-62991-3

539:-

GY

Övningsbok, 68 s Lärarhandledning, 24 s

GY GY

07

Digitalteknik A E Jansson

Meta El och Elektronik M Carlsson Faktabok, 141 s

40-65093-1

439:-

Praktiska övningar, 84 s

40-65094-8

419:-

Instuderingsuppgifter, 60 s

40-65095-5

109:-

Meta El och Elektronik Bilder CD

40-66735-9

2250:-

Lärarhandledning, webbtjänst årslicens

40-66296-5

545:-

META Elektroteknik L Blomquist Faktabok, 136 s

40-65089-4

439:-

Praktiska övningar, 85 s

40-65090-0

419:-

Instuderingsuppgifter, 63 s

40-65092-4

109:-

Meta Elektroteknik Bilder CD

40-66734-2

2250:-

Lärarhandledning, webbtjänst årslicens

40-66297-2

545:-

Faktabok med arbetsuppgifter och mätövningar, 76 s

GY

07

40-63193-0

289:-

Lärarhandledning, 48 s

GY

40-63195-4

695:-

40-62219-8

329:-

40-63333-0

198:-

07

Elektronik grundkurs S Hedblom

GY

07

Faktabok med arbetsuppgifter och mätövningar, 88 s

Elektra Högfrekvensteknik S Hedblom Faktabok med arbetsuppgifter och mätövningar, 84 s

GY

07

GY 07 GY

07

Nya kurser och nya elever. Tryckt och digitalt. Mål att nå. Uppföljning. Och utvärdering. Det är många nyheter, krav och beslut som dagens lärare har att förhålla sig till. Men det finns även många hjälpmedel och läromedel att stödja sig på. Vi på Gleerups försöker göra vår bit så bra som möjligt – med er lärares hjälp. Tillsammans har vi det gångna året tagit fram nya läromedel för El- och energiprogrammet, och vi planerar för ännu fler framöver!

GY

07 GY 07 lärarhandledning

inläst hos inläsningstjänst

GY 07 GY

07

Kortis med el Carlheim/von Zweigberk

GY

07

24 s, 5-pack

40-64544-9

359:-

Faktabok, 76 s

40-63144-2

239:-

Arbetsbok, 2:a uppl, 56 s

40-64434-3

198:-

40-64468-8

675:-

Larmboken K-E Nordgren

Lärarhandledning på cd, 2:a uppl

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

Mer information, smakprov och senaste nytt kring våra läromedel hittar du på vår nya El- och energiwebb, gleerups.se/ee.

GY

07

GY

07

GY

07

GY

Vill du veta mer? Kenneth Göransson Läromedelsutvecklare Tel 040-20 98 49 kenneth.goransson@gleerups.se

07

GY

07

GY

07

För information och beställning kontakta kundservice på telefon 040-20 98 10 eller info@gleerups.se. Vi reserverar oss för prisändringar och tryckfel. P=preliminärt pris.

HÖSTNYHETER

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev och få information om nyheter i dina ämnen! Läs mer på gleerups.se/entree.

På gleerups.se/ee hittar du allt du behöver inom El- och energiprogrammet!

Vill du vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av läromedel inom EE? Välkommen in på vårt lab på gleerups.se/labee.

400490


EL- och energiPROGRAMMET

På El- och energiprogrammets första år ligger fyra programgemensamma kurser. Till varje kurs har vi tagit fram ett nytt läromedel – 100% anpassat till Gy 2011.

EE-labbet På gleerups.se/labee kan du bläddra i smakprov samt följa, diskutera och påverka den fortsatta utgivningen av läromedel för El- och energiprogrammet!

Till faktaboken finns även ett häfte med instuderingsuppgifter.

Meta Dator- och kommunikationsteknik J Johnsson Faktabok, 244 s

40-65096-2

429:-

Instuderingsuppgifter, ca 64 s

40-65098-6

109:-

Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

gleerups.se/laromedelswebbar

Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Till faktaboken finns Praktiska övningar, i en ny, utökad upplaga anpassat till Gy 2011 samt ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Författaren, Leif Westlund, har lång erfarenhet av praktiskt elmiljöarbete och utbildning av lärare och yrkesmän i ämnet. Övningarna hänvisar till Elinstallationsreglerna och visar vad som åsyftas och hur de skall tillämpas. Övningsboken innehåller instuderingsuppgifter och praktiska övningar knutna till den övningsutrustning L01-1 som författaren konstruerat.

Mer information om övningsutrustningen hittar du på www.modernelmiljo.se.

Meta Mekatronik Denna andra upplaga av Mekatronik är helt anpassad till Gy 2011 med bl.a. grundläggande ellära och olika mekaniska begrepp. Dessutom ges en bred introduktion till hur dagens styr- och digitalteknik samspelar med mekanik. Boken är lämplig för båda kurserna inom ämnet Mekatronik.

Elmiljö i praktiken skrevs före kurserna för Gy 2011 utformades, men boken överensstämmer ändå förvånansvärt väl med den nya kursen Praktisk Ellära. Detta är en ovärderlig bok för den som vill förstå hur störningar kan uppstå i en elanläggning och hur man kan åtgärda problemen.

Meta Dator- och kommunikationsteknik Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik, inte bara persondatorns uppbyggnad, och hur datorer kommunicerar med varandra. I boken tas också flera andra teknikområden upp som t.ex. mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Elmiljö i praktiken

GY

07

Meta Mekatronik J Johnsson Faktabok, ca 220 s Praktiska övningar, ca 154 s

GY

07

GY

07

Instuderingsuppgifter, ca 64 s Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

40-67502-6

439:-

40-67503-3

249:-

40-67501-9

149:-

gleerups.se/laromedelswebbar

Meta Energiteknik Användningen av våra energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Vårt nya läromedel Meta Energiteknik är ett läromedel för kursen Energiteknik 1 och ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv. Boken ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet.

Instuderingsuppgifter, ca 64 s

Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter.

Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

GY

07

Meta Energiteknik J Frid Faktabok, 128 s GY

07

GY

07

40-67498-2

329:-

40-67499-9

89:-

gleerups.se/laromedelswebbar

Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Meta Elektromekanik Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik och ger en introduktion till elektrikeryrket. Utifrån ett elsäkert arbetssätt ges en beskrivning av enklare elarbeten och installationsteknik men även enklare mekaniskt arbete såsom ritningsläsning och sammanfogningsteknik beskrivs. Materialet betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt. Särskilda avsnitt behandlar t.ex. heta arbeten och arbete på ställningar och stegar.

Elmiljö i praktiken L Westlund Faktabok, 144 s

40-64543-2

398:-

Övningsbok, 80 s

40-66364-1

298:-

GY

07

Meta Elektromekanik L Blomquist, J Frid GY

Faktabok, ca 112 s Instuderingsuppgifter, ca 64 s

07

GY

07

Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

40-67364-0

329:-

40-67500-2

89:-

gleerups.se/laromedelswebbar

Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Meta Elinstallation Ett helt nytt gediget basläromedel för undervisning inom elinstallation. Boken ger en god grund för installation, underhåll och reparation av elanläggningar. Vi planerar även instuderingsuppgifter och praktiska övningar.

GY

07

Meta Elinstallation L Blomquist ca 240 s

40-66862-2

P 429:-

GY

07

GY

07

Gleerups El- och energiwebb JOHNNY FRID

MATEMATIKMANUAL

”meta-, förled som betecknar förändring ...” (ur NE)

MATEMATIKMANUAL

MATEMATIKMANUAL

Meta Matematikmanual ersätter inte läromedlen i matematik, den är ett komplement för att eleven snabbt ska hitta lösningsmetoder på problem i elläran och kan ses som en checklista eller instruktion för hur olika typer av problem löses. Många moment inom ellära kräver matematiska kunskaper som inte behandlas inom matematikämnen, t.ex. trigonometri, binära talsystem, boolesk algebra vilket tas upp i Meta Matematikmanual.

JOHNNY FRID

META Matematikmanual ingår i Gleerups nya läromedelsserie för Elprogrammet och omfattar kurserna Styrteknik A och Digitalteknik A. De båda kurserna har slagits samman till en enda bok för att ge en modern syn på den styr- och digitalteknik som används inom industrin. Digitaltekniken i dagens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem.

Meta Matematikmanual

META Matematikmanual omfattar följande komponenter: • Faktabok • Praktiska övningar • Övningshäfte • Lärarhandledning Praktiska övningar omfattar laborationer och mätövningar, medan Övningshäftet ger instuderingsfrågor till faktabokens avsnitt. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit med mera samt ett planerings- och uppföljningsstöd, en kursguide för läraren för hur man kan planera, styra och utvärdera respektive kurs. Kursguiden ger också eleven en klar bild av vad som ingår och bedöms.

ELPROGRAMMET

Meta Matematikmanual J Frid 60 s

40-66367-2

198:-

På Gleerups El- och energiwebb kan du läsa mer om alla våra läromdedel inom EE, bläddra i smakprov och även få information om vad som är på gång framöver. Du hittar allt du behöver inom EE-programmet på gleerups.se/ee!

EL- och energiPROGRAMMET

Programgemensamma kurser åk 1, 400p

nyhet!


EL- och energiPROGRAMMET

På El- och energiprogrammets första år ligger fyra programgemensamma kurser. Till varje kurs har vi tagit fram ett nytt läromedel – 100% anpassat till Gy 2011.

EE-labbet På gleerups.se/labee kan du bläddra i smakprov samt följa, diskutera och påverka den fortsatta utgivningen av läromedel för El- och energiprogrammet!

Till faktaboken finns även ett häfte med instuderingsuppgifter.

Meta Dator- och kommunikationsteknik J Johnsson Faktabok, 244 s

40-65096-2

429:-

Instuderingsuppgifter, ca 64 s

40-65098-6

109:-

Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

gleerups.se/laromedelswebbar

Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Till faktaboken finns Praktiska övningar, i en ny, utökad upplaga anpassat till Gy 2011 samt ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Författaren, Leif Westlund, har lång erfarenhet av praktiskt elmiljöarbete och utbildning av lärare och yrkesmän i ämnet. Övningarna hänvisar till Elinstallationsreglerna och visar vad som åsyftas och hur de skall tillämpas. Övningsboken innehåller instuderingsuppgifter och praktiska övningar knutna till den övningsutrustning L01-1 som författaren konstruerat.

Mer information om övningsutrustningen hittar du på www.modernelmiljo.se.

Meta Mekatronik Denna andra upplaga av Mekatronik är helt anpassad till Gy 2011 med bl.a. grundläggande ellära och olika mekaniska begrepp. Dessutom ges en bred introduktion till hur dagens styr- och digitalteknik samspelar med mekanik. Boken är lämplig för båda kurserna inom ämnet Mekatronik.

Elmiljö i praktiken skrevs före kurserna för Gy 2011 utformades, men boken överensstämmer ändå förvånansvärt väl med den nya kursen Praktisk Ellära. Detta är en ovärderlig bok för den som vill förstå hur störningar kan uppstå i en elanläggning och hur man kan åtgärda problemen.

Meta Dator- och kommunikationsteknik Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik, inte bara persondatorns uppbyggnad, och hur datorer kommunicerar med varandra. I boken tas också flera andra teknikområden upp som t.ex. mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan några krav på speciella förkunskaper.

Elmiljö i praktiken

GY

07

Meta Mekatronik J Johnsson Faktabok, ca 220 s Praktiska övningar, ca 154 s

GY

07

GY

07

Instuderingsuppgifter, ca 64 s Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

40-67502-6

439:-

40-67503-3

249:-

40-67501-9

149:-

gleerups.se/laromedelswebbar

Meta Energiteknik Användningen av våra energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Vårt nya läromedel Meta Energiteknik är ett läromedel för kursen Energiteknik 1 och ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv. Boken ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet.

Instuderingsuppgifter, ca 64 s

Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter.

Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

GY

07

Meta Energiteknik J Frid Faktabok, 128 s GY

07

GY

07

40-67498-2

329:-

40-67499-9

89:-

gleerups.se/laromedelswebbar

Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Meta Elektromekanik Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik och ger en introduktion till elektrikeryrket. Utifrån ett elsäkert arbetssätt ges en beskrivning av enklare elarbeten och installationsteknik men även enklare mekaniskt arbete såsom ritningsläsning och sammanfogningsteknik beskrivs. Materialet betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt. Särskilda avsnitt behandlar t.ex. heta arbeten och arbete på ställningar och stegar.

Elmiljö i praktiken L Westlund Faktabok, 144 s

40-64543-2

398:-

Övningsbok, 80 s

40-66364-1

298:-

GY

07

Meta Elektromekanik L Blomquist, J Frid GY

Faktabok, ca 112 s Instuderingsuppgifter, ca 64 s

07

GY

07

Lärarhandledning, webbtjänst skollicens/år

40-67364-0

329:-

40-67500-2

89:-

gleerups.se/laromedelswebbar

Till faktaboken finns ett häfte med instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit till instuderingsuppgifterna och som inledningsvis kommer vara helt kostnadsfri.

Meta Elinstallation Ett helt nytt gediget basläromedel för undervisning inom elinstallation. Boken ger en god grund för installation, underhåll och reparation av elanläggningar. Vi planerar även instuderingsuppgifter och praktiska övningar.

GY

07

Meta Elinstallation L Blomquist ca 240 s

40-66862-2

P 429:-

GY

07

GY

07

Gleerups El- och energiwebb JOHNNY FRID

MATEMATIKMANUAL

”meta-, förled som betecknar förändring ...” (ur NE)

MATEMATIKMANUAL

MATEMATIKMANUAL

Meta Matematikmanual ersätter inte läromedlen i matematik, den är ett komplement för att eleven snabbt ska hitta lösningsmetoder på problem i elläran och kan ses som en checklista eller instruktion för hur olika typer av problem löses. Många moment inom ellära kräver matematiska kunskaper som inte behandlas inom matematikämnen, t.ex. trigonometri, binära talsystem, boolesk algebra vilket tas upp i Meta Matematikmanual.

JOHNNY FRID

META Matematikmanual ingår i Gleerups nya läromedelsserie för Elprogrammet och omfattar kurserna Styrteknik A och Digitalteknik A. De båda kurserna har slagits samman till en enda bok för att ge en modern syn på den styr- och digitalteknik som används inom industrin. Digitaltekniken i dagens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem.

Meta Matematikmanual

META Matematikmanual omfattar följande komponenter: • Faktabok • Praktiska övningar • Övningshäfte • Lärarhandledning Praktiska övningar omfattar laborationer och mätövningar, medan Övningshäftet ger instuderingsfrågor till faktabokens avsnitt. Lärarhandledningen är en webbtjänst som innehåller facit med mera samt ett planerings- och uppföljningsstöd, en kursguide för läraren för hur man kan planera, styra och utvärdera respektive kurs. Kursguiden ger också eleven en klar bild av vad som ingår och bedöms.

ELPROGRAMMET

Meta Matematikmanual J Frid 60 s

40-66367-2

198:-

På Gleerups El- och energiwebb kan du läsa mer om alla våra läromdedel inom EE, bläddra i smakprov och även få information om vad som är på gång framöver. Du hittar allt du behöver inom EE-programmet på gleerups.se/ee!

EL- och energiPROGRAMMET

Programgemensamma kurser åk 1, 400p

nyhet!


EL- och energiPROGRAMMET

G LE E R U P S LÄ R O M E D E L

Supra – ellära med potential och valmöjlighet Gymnasiereformen 2011 innebär att flera kurser försvunnit, men det innebär inte att behovet av bra läromedel inom ellära minskar. Supra är en välkänd och omtyckt läromedelsserie inom ellära där pedagogiska texter i faktaböckerna (Ellära A, Ellära B, Växelström Trefas) kombinerat med tydliga bearbetade illustrationer skapar ett effektivt läromedel. Övningsböckerna till alla tre kurserna innehåller både instuderingsuppgifter och praktiska övningar där flertalet övningar kan göras på en enkel laborationsplatta som man själv bygger eller på ett laborationsdäck. Facit bifogas i varje övningsbok.

Supra Ellära A K-E Nordgren Faktabok, 116 s

40-63646-1

439:-

Övningsbok, 2:a uppl, 87 s

40-64174-8

269:-

40-64232-5

875:-

Lärarmaterial på cd

GY

07

Höstnyheter för

40-63833-5

439:-

07

40-64175-5

269:-

Lärarmaterial på cd 

GY GY

40-63836-6

875:-

El och energi

Supra Växelström trefas K-E Nordgren

GY

40-64176-2

439:-

Gy 2011

Supra Ellära B K-E Nordgren Faktabok, 116 s GY

Övningsbok, 2:a uppl, 86 s

07 07

Faktabok, 112 s

07

GY

07

Övningsbok, 80 s

GY 07 GY

Lärarmaterial på cd

07

40-64177-9

269:-

40-64178-6

875:-

GY GY 07

Supra Kombi A Wallin/Larsson

07

Mätövningar, 100 s

40-64556-2

349:-

Instuderingsuppgifter, 66 s

40-64557-9

169:-

40-64558-6

875:-

GY

07

Lärarmaterial på cd 

GY GY 07

07

Lpf 94-material

GY

07

Meta Mekatronik, 1:a uppl. J Johnsson

Elektra Lågfrekvensteknik S Hedblom

Faktabok, 182 s

40-65085-6

439:-

Faktabok, 152 s

Praktiska övningar, 154 s

40-65086-3

419:-

Styrteknik A K-E Nordgren

Instuderingsuppgifter, 63 s

40-65087-0

109:-

Faktabok, 75 s

Meta Mekatronik Bilder CD

40-66733-5

2250:-

Lärarhandledning, webbtjänst årslicens

40-66295-8

545:-

07 07

40-63093-3

349:-

GY

07

40-62741-4

329:-

07

40-62740-7

169:-

GY

40-62991-3

539:-

GY

Övningsbok, 68 s Lärarhandledning, 24 s

GY GY

07

Digitalteknik A E Jansson

Meta El och Elektronik M Carlsson Faktabok, 141 s

40-65093-1

439:-

Praktiska övningar, 84 s

40-65094-8

419:-

Instuderingsuppgifter, 60 s

40-65095-5

109:-

Meta El och Elektronik Bilder CD

40-66735-9

2250:-

Lärarhandledning, webbtjänst årslicens

40-66296-5

545:-

META Elektroteknik L Blomquist Faktabok, 136 s

40-65089-4

439:-

Praktiska övningar, 85 s

40-65090-0

419:-

Instuderingsuppgifter, 63 s

40-65092-4

109:-

Meta Elektroteknik Bilder CD

40-66734-2

2250:-

Lärarhandledning, webbtjänst årslicens

40-66297-2

545:-

Faktabok med arbetsuppgifter och mätövningar, 76 s

GY

07

40-63193-0

289:-

Lärarhandledning, 48 s

GY

40-63195-4

695:-

40-62219-8

329:-

40-63333-0

198:-

07

Elektronik grundkurs S Hedblom

GY

07

Faktabok med arbetsuppgifter och mätövningar, 88 s

Elektra Högfrekvensteknik S Hedblom Faktabok med arbetsuppgifter och mätövningar, 84 s

GY

07

GY 07 GY

07

Nya kurser och nya elever. Tryckt och digitalt. Mål att nå. Uppföljning. Och utvärdering. Det är många nyheter, krav och beslut som dagens lärare har att förhålla sig till. Men det finns även många hjälpmedel och läromedel att stödja sig på. Vi på Gleerups försöker göra vår bit så bra som möjligt – med er lärares hjälp. Tillsammans har vi det gångna året tagit fram nya läromedel för El- och energiprogrammet, och vi planerar för ännu fler framöver!

GY

07 GY 07 lärarhandledning

inläst hos inläsningstjänst

GY 07 GY

07

Kortis med el Carlheim/von Zweigberk

GY

07

24 s, 5-pack

40-64544-9

359:-

Faktabok, 76 s

40-63144-2

239:-

Arbetsbok, 2:a uppl, 56 s

40-64434-3

198:-

40-64468-8

675:-

Larmboken K-E Nordgren

Lärarhandledning på cd, 2:a uppl

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

GY

07

Mer information, smakprov och senaste nytt kring våra läromedel hittar du på vår nya El- och energiwebb, gleerups.se/ee.

GY

07

GY

07

GY

07

GY

Vill du veta mer? Kenneth Göransson Läromedelsutvecklare Tel 040-20 98 49 kenneth.goransson@gleerups.se

07

GY

07

GY

07

För information och beställning kontakta kundservice på telefon 040-20 98 10 eller info@gleerups.se. Vi reserverar oss för prisändringar och tryckfel. P=preliminärt pris.

HÖSTNYHETER

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev och få information om nyheter i dina ämnen! Läs mer på gleerups.se/entree.

På gleerups.se/ee hittar du allt du behöver inom El- och energiprogrammet!

Vill du vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av läromedel inom EE? Välkommen in på vårt lab på gleerups.se/labee.

400490

Folder El- och energiprogrammet hösten 2011  

Folder för El- och energiprogrammets nyheter hösten 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you