Page 1

7-9

2014

Interaktiva bรถcker

1


Berika lärandet för varje elev. Datorer och andra digitala verktyg ger dig och dina elever fler möjligheter än någonsin. Men vad ska du fylla dem med så att de verkligen gör någon nytta? Gleerups interaktiva böcker ger dig en trygghet, men också den frihet du behöver för din pedagogik. Om du ska lyckas inspirera varje elev, få dem att reflektera, förstå och utvecklas måste du få möjlighet att vara just den lärare du vill. Gleerups interaktiva böcker ger dig flexibilitet och mer tid att möta varje individ där den befinner sig. Detta ger dig större möjligheter att ta alla förbi godkändnivån, vidare på sina resor genom en värld av kunskap. Och vem vet, så småningom bortom!


Skillnaden med Gleerups interaktiva böcker är en upplevelse. Tillsammans med skolor runt om i landet har vi tagit fram en helt ny typ av lärverktyg: interaktiva böcker. Här levandegörs kunskap, liksom mötet mellan dig och dina elever. Gleerups interaktiva böcker skapar utökade möjligheter för varje elev. Samtidigt utgör de en trygg plattform som ger dig utrymme för din pedagogik. Lärande är alltid en personlig resa.

Elevernas version. Eleverna har varsin interaktiv bok där de kan upptäcka kunskapen på sina villkor. Här är texterna sammanlänkade med till exempel animationer, bilder och filmer. Eleven anpassar den interaktiva boken efter sina förutsättningar, skapar personliga anteckningar, bokmärken och länkar, läser fördjupningar, gör tester och övningar, eller kommunicerar direkt med dig eller sina klasskamrater.

4


Lärarens version. I lärarversionen finns hela elevens interaktiva bok och dessutom lärarhandledning, fördjupningsövningar, kopieringsunderlag och allt annat du behöver. Du kan till och med bygga ut den genom att lägga till eget material. Genom Gleerups interaktiva böcker kan du ha kontakt med hela klassen och en individuell dialog med varje elev. Dessutom har våra interaktiva böcker en unik, individuell resultatuppföljning så att du lättare kan hjälpa alla att nå målen.

5


Våra interaktiva böcker är unika. Precis som du. Gleerups interaktiva böcker är utvecklade i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Tack vare detta har de fått en unik sammansättning av funktioner — anpassade för en skola som ställer krav på trygghet, frihet, kvalitet och uppföljning. Här finns alla möjligheter.

Personligt lärande

Lägg till & dela

Nyhet

· Bakgrundsfärg och textstorlek går att anpassa efter personliga behov

· Du som lärare kan bygga ut boken med eget material och dela det med dina elever

· Det finns plats för egna anteckningar och understrykningar

· Från och med HT -14 kan du även dela det material du själv lagt till med andra lärare

· Samla anteckningar, markeringar och bokmärken i en personlig översikt · Alla texter går att få upplästa · Till textmaterialet finns förklarande animationer och filmer · Det finns fördjupningsmaterial för dem som vill ha extra utmaningar · Det är enkelt att kommunicera med en eller flera i klassen

Alltid uppdaterad · Bokens innehåll uppdateras löpande och är alltid aktuellt

· Olika typer av övningar ger eleverna möjlighet att testa sina kunskaper under resans gång

Plattformsoberoende

Individuell uppföljning

Nyhet

· Du som lärare kan följa upp resultaten från de övningar som eleverna gör

· Bokens layout och innehåll anpassar sig beroende på om du använder en dator, surfplatta eller smartphone


Upplev en ny dimension av l채rande tillsammans med dina elever. Prova valfri interaktiv bok p책 gleerups.se redan idag!


Här finns allt. Snart kan upptäcktsfärden börja. Vi fick plats med det mesta i årets katalog, allt hittar du på gleerups.se. Välkommen!


SVENSKA

10

SO

11

ENGELSKA

12

MATEMATIK

14

NO

15

INFORMATION

16


SVENSKA

Portal

Nyhet

Nya öppningar till språkets värld.

Portal är ett komplett läromedelspaket i svenska för årskurs 7–9, utformat efter Lgr 11, som på kort tid blivit mycket populärt. Portal ger dig som lärare stor valfrihet och möjliggör skräddarsydd undervisning för varje enskild elev. Eleverna blir medvetna om och får aktivt träna det som krävs för god läsförståelse: automatiserad avkodning, ordförståelse, lässtrategier och motivation. På detta sätt tränas och utvecklas läsförmågan hos eleverna. I Portal möter eleverna den svenska som de har användning för i sitt fortsatta liv.

Portal Interaktiv bok Portal 7–9 Portal, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682642

95:-

Portal, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682666

395:-

Portal, Interaktiv elevbok, individlicens 36 mån

40682673

230:-

Portal, Interaktiv lärarbok, individlicens 36 mån

40682680

950:-

Portal Interaktiv bok är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i läroplanen för svenska för årskurs 7–9. Till varje block finns en kunskapskravssida där innebörden i kunskapskraven förklaras. Texterna i Portal har tydliga, men inte alltid kortfattade, förklaringar och genom att inte avstå från att använda svårare ord och begrepp ges elever möjlighet att utöka sitt ordförråd och träna sin läsförståelse. I Portal Interaktiv elevbok kompletteras varje kapitel med en eller flera genomgångsfilmer som sammanfattar innehållet i kapitlet. Dessa kan användas både som ingång i kapitlet och som repetition. Den interaktiva boken innehåller också rikligt med material som ger eleverna möjlighet att arbeta på egen hand för att på så sätt utveckla sitt språk och sina kunskaper. Här finns självrättande övningar som framför allt tränar elevernas ordförståelse samt koll på kapitletfrågor och språkriktighetsövningar. Alla kapitel finns också inlästa. Portal Interaktiv lärarbok innehåller, förutom allt som finns i elevboken, planeringstips och rikligt med förslag på lärarintroducerade uppgifter av olika slag. Författare Senait Bohlin/Cecilia Brunosson/Liza Greczanik/ Magnus Johansson

10


SO

Utkik

Nyhet

Ger dig stor frihet!

Utkik är en ny SO-serie, framtagen utifrån Lgr 11, med kompletta stadieböcker i samhällskunskap, historia, geografi och religion. Här finns det centrala innehållet för hela högstadiet samlat. Lgr 11 betonar vikten av att eleverna behärskar centrala ord och begrepp i varje ämne och därför finns det rikligt med ordkunskapsövningar. Med Utkik kan du enkelt knyta an till aktuella händelser och lägga upp undervisningen som du själv vill. Perfekt för dig som vill individanpassa undervisningen och ge varje elev det stöd och de utmaningar som han eller hon behöver. Utkik Interaktiva böcker De interaktiva böckerna innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de förmågor som lyfts i läroplanen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattningsfilm som kan användas både som ingång till kapitlet och som repetition. I slutet av kapitlen hittar du också en tidslinje samt repetitions- och reflektionsfrågor. Eftersom bristande ordförståelse ofta kan vara en bidragande orsak till att elever inte klarar kunskapskraven, finns särskilda självrättande ordövningar. Utkik interaktiva böcker innehåller också en del fördjupningstexter. Utifrån vad som passar respektive ämne finns också bildanalyser av en del av bokens bilder samt förklarande genomgångar av kartor och diagram. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller, förutom allt som finns i den interaktiva elevboken, planeringstips och förslag på uppgifter av olika slag samt stöd för bedömning.

40682369

230:-

Författare

Utkik Geografi, Interaktiv lärarbok, individlicens 36 mån 40682376

995:-

Utkik Historia: Erik Nilsson/Hans Olofsson/Rolf Uppström Utkik Samhällskunskap: Monika Linder/Anna Holmlin Nilsson/ Christina Friborg/Henrik Isaksson Utkik Geografi: Bo Andersson Utkik Religion: Hans Olofsson/Rolf Uppström

Utkik Religion utkommer hösten 2014.

Utkik 7–9 Utkik Historia, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682291

95:-

Utkik Historia, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682307

450:-

Utkik Historia, Interaktiv elevbok, individlicens 36 mån

40682314

230:-

Utkik Historia, Interaktiv lärarbok, individlicens 36 mån

40682321

995:-

Utkik Samhällskunskap, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682253

95:-

Utkik Samhällskunskap, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682260

450:-

Utkik Samhällskunskap, Interaktiv elevbok, individlicens 36 mån

40682277

230:-

Utkik Samhällskunskap, Interaktiv lärarbok, individlicens 36 mån

40682284

995:-

Utkik Geografi, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682338

95:-

Utkik Geografi, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40682352

450:-

Utkik Geografi, Interaktiv elevbok, individlicens 36 mån

11


ENGELSKA

Happy

Nyhet

Väck läslusten och engagera dina elever!

Happy är ett målinriktat läromedel som hjälper både lärare och elever att följa kunskapsutvecklingen. Till varje kapitel finns en checklista med konkreta kunskapsmål. Målsidan är dessutom ett perfekt underlag till såväl utvecklingssamtal som betygssättning. Happy sätter kunskap, nytta och motivation i centrum.

Happy Interaktiva böcker Happy 7–9 Happy, Interaktiv elevbok 7, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40682598

99:-

Happy, Interaktiv lärarbok 7, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40682635

395:-

Happy, Interaktiv elevbok 8, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40683625

99:-

Happy, Interaktiv lärarbok 8, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40683649

395:-

Happy, Interaktiv elevbok 9, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40679307

99:-

Happy, Interaktiv lärarbok 9, Text- & Workbook, individlicens 12 mån

40679314

395:-

Med Happy interaktiva böcker får du ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. I den interaktiva elevboken inleds varje kapitel med en dialog som hjälper till att introducera temat och ordförrådet. Sedan följer texter på tre svårighetsnivåer; A, B och C. Varje kapitel avslutas med ett annorlunda uppslag som till exempel en sång, rolig historia eller seriestrip. I den interaktiva boken finns även skönlitterära texter för att förstärka läsandet ännu mer. Till alla texterna finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen. Efter varje text finns en stor mängd interaktiva övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten. Här kan eleven till exempel arbeta med grammatiken genom att först titta på grammatikfilmer för att sedan arbeta med grammatikövningar. I den interaktiva lärarboken hittar du, förutom allt som finns i elevboken, även en mängd arbetsblad och prov i pdf-format, lektionstips och facit. Här finns också två mocktests baserade på nationella prov. Författare Lennart Peterson/Kjell Johansson/Chris Sutcliffe/ Kristina Bergman

12


ENGELSKA

Output

Nyhet

Uttrycksförmågan utvecklar vi tillsammans med andra!

Output ger eleverna utökad möjlighet att utveckla den egna uttrycksförmågan. Det vill säga sin output. Det handlar om att eleverna görs medvetna om att det finns ett samband mellan det de lär in, det de läser och lyssnar till – och det de själva kan uttrycka sig med. Sambandet mellan deras input och output om man så vill.

Output Interaktiv bok I Output syftar allt arbete till att träna upp elevernas tal- och skrivförmåga samt deras hör- och läsförståelse. Output erbjuder en lång rad varierade övningar inom de här områdena och i böckerna finns råd och strategier för hur man med hjälp av genretänkande tränar upp sin skriftliga och muntliga förmåga. I Output interaktiv bok är Text- och Workbook integrerade i fem kapitel med olika teman. Du får ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Här finns ljudinspelningar från olika delar av den engelskspråkiga världen vilket ger eleverna möjlighet att lyssna på och förstå olika dialekter. Texterna integreras med interaktiva övningar där eleverna befäster sina språkkunskaper. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt en mängd arbetsblad och prov i pdf-format, lektionstips och facit.

Output Output Year 7, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40683656

99:-

Output Year 7, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40683663

395:-

Output Year 8 och Year 9 utkommer 2014/2015.

Författare Kjell Johansson/Åsa Ornblad/Bryan Stephens

13


MATEMATIK

Formula

Nyhet

Medveten träning som ger bättre resultat.

Formula 7–9 är ett målrelaterat basläromedel i matematik i en ny upplaga, anpassad för Lgr 11, som lever upp till den nya kursplanen och som förbereder eleverna för de nationella proven. Med Formula blir eleverna aktivt medvetna om samband i matematiken och arbetar praktiskt med matematiken i laborativa övningar. Formula underlättar och uppmuntrar till utvecklande matematiska diskussioner och samtal i klassen och hjälper samtidigt dig som lärare att individanpassa undervisningen och ge varje elev de utmaningar och den extra träning som han eller hon behöver. Formula Interaktiva böcker Formula 7–9 Formula 7, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682383

75:295:-

Formula 7, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682390

Formula 8, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40683489

75:-

Formula 8, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40683496

295:-

Formula 9, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40683489

75:-

Formula 9, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40683496

295:-

Med Formula interaktiva böcker får du ett digitalt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Till varje kapitel i Formula interaktiv bok finns interaktiva, självrättande frågor av ”snabbkoll”karaktär. Frågorna omfattar såväl begrepp som huvudräkning och andra enklare beräkningar. Filmade teorigenomgångar som hjälper till att ge en grundläggande förståelse för kapitlens innehåll finns i anslutning till respektive moment. När läraren inte finns till hands kan eleven se och lyssna på dessa genomgångar om och om igen. Filmerna är utmärkta verktyg i det flippade klassrummet. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i den interaktiva elevboken, men också extramaterial i form av prov med bedömningsanvisningar och extra övningsblad. Författare Gert Mårtensson/Bo Sjöström/Petra Svensson

14


NO

TitaNO

Nyhet

Modern och lättillgänglig biologi, fysik och kemi.

TitaNO-serien är ett läromedel helt i linje med Lgr 11, där faktatexterna bygger på kursplanens centrala innehåll. För att träna förmågorna kompletteras klassiska innehållsfrågor med fördjupningsfrågor och diskussionsuppgifter. TitaNO har täta avstämningar för att främja den formativa lärprocessen. I TitaNO arbetar alla dina elever med en och samma grundbok, oavsett kunskaps- och ambitionsnivå. Varje kapitel består av en basdel, med kursens centrala innehåll, och en fördjupningsdel. Med ett avsiktligt enkelt språk och intressanta kopplingar till elevernas egen vardag ökar TitaNO läslusten hos alla! TitaNO Interaktiva böcker De interaktiva elevböckerna TitaNO biologi, fysik och kemi är helt digitala lärverktyg. Böckernas texter kompletteras till exempel av kapitelvisa introduktionsfilmer som ger eleverna en god översikt av vad kapitlet handlar om. I TitaNO fysik finns animationer som klargör olika fysikaliska skeenden som annars kan vara svåra att förstå. De interaktiva elevböckerna innehåller också ett stort antal interaktiva, självrättande frågor. De interaktiva lärarböckerna har samma upplägg och innehåll som de interaktiva elevböckerna, men därutöver också ett fylligt lärarhandledningsmaterial. Här hittar du bland annat demonstrationer, laborationer och andra undersökningar samt fördjupande fakta och pedagogiska tips. Alltså allt det material som normalt finns i en lärarhandledning.

TitaNO 7–9 TitaNO biologi, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682413

95:-

TitaNO biologi, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682420

395:-

TitaNO biologi, Interaktiv elevbok, individlicens 36 mån

40682468

230:-

TitaNO biologi, Interaktiv lärarbok, individlicens 36 mån

40682475

950:-

TitaNO fysik, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682536

95:-

TitaNO fysik, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682581

395:-

TitaNO fysik, Interaktiv elevbok, individlicens 36 mån

40682543

230:-

TitaNO fysik, Interaktiv lärarbok, individlicens 36 mån

40682550

950:-

TitaNO kemi, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40682499

95:-

TitaNO kemi, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40682567

395:-

TitaNO kemi, Interaktiv elevbok, individlicens 36 mån

40682505

230:-

TitaNO kemi, Interaktiv lärarbok, individlicens 36 mån

40682529

950:-

Författare TitaNO biologi: Anders Henriksson TitaNO kemi: Ingrid Monthán TitaNO fysik: Göran Sterning

15


INFORMATION

Välkommen till Gleerups värld. Affärsområde och marknad. När du har frågor, vill få mer information eller diskutera våra läromedel är du alltid välkommen att kontakta oss! Öppettider: 08.00–16.00.

Svenska, SO

Engelska

Matematik, NO

Matematik, NO

Inger Blomquist. Tel 040-20 98 11 inger.blomquist@gleerups.se

Mercedes Mather. Tel 040-20 98 38 mercedes.mather@gleerups.se

Niclas Ekelund. Tel 040-20 98 40 niclas.ekelund@gleerups.se

Anders Ohlsson. Tel 040-20 98 45 anders.ohlsson@gleerups.se

Marknadsföring

Affärsområdeschef

Tove Domell. Tel 040-20 98 32 tove.domell@gleerups.se

Maud Ejenstam. Tel 040-20 98 41 maud.ejenstam@gleerups.se

16


INFORMATION

Försäljning och skolbesök.

Kundservice och beställning.

Öppettider: 08.00–16.00.

Öppettider: 08.00–16.00. Tel: 040-20 98 10. E-post: info@gleerups.se

Försäljning

Key Account Manager

Anna Östrand

Caroline Reijs

Christer Ottosson. Tel 040-20 98 05 christer.ottosson@gleerups.se

Martin Ljungström. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Skolbesök

Skolbesök/Utställning

Linda Stackerud

Cecilia Krantz

Annelie Bengtsson. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Maria Kanstedt-Rylander. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Skolbesök

Skolbesök

Eva Clarelid. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Pia Lindh. Tel 040-20 98 10 info@gleerups.se

Mona Malmborg

Titta gärna in på vår hemsida, gleerups.se. Där hittar du ytterligare läromedel, de senaste nyheterna, smakprov med mera. Och du kan även beställa dygnet runt!

17


18


Det finns ingen ände. Fortsätt upptäcktsfärden i vår digitala värld. På gleerups.se hittar du alla våra läromedel. Här kan du också testa våra digitala lärverktyg helt gratis i tio dagar. Kika först på någon av våra instruktionsfilmer, så kommer du snabbt igång. Och när du ändå är och hälsar på – anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Då är du säker på att aldrig missa något inom ditt område. Sist men inte minst: det lilla hjärtat! En funktion som gör att du kan spara alla dina favoritläromedel på ett och samma ställe. Är det inte du som gör inköpen? Skicka listan vidare som ett tips. Där har du den – världens bästa önskelista.

Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9 Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10 Fax: 040-1 2 71 05.E-post: info@gleerups.se

Idé, foto och produktion: Top Dollar, Sverige Tryck: Livonia Print Kvalitet: ISO 9001/Miljö: ISO 14001


Eller s책 ses vi p책 gleerups.se

400819

20

Katalog 7-9 Interaktiva böcker 2014  
Katalog 7-9 Interaktiva böcker 2014  

Gleerups interaktiva böcker ger dig en trygghet men också den frihet du behöver för din pedagogik. Du får flexibilitet och mer tid att möta...