Page 1

Gy&Vux

2014

Barn & fritid 路 V氓rd & omsorg


Allt börjar med dig. Lärande. En förutsättning för att vi ska kunna utvecklas som människor. Vår drivkraft. Som en motor med vår nyfikenhet bakom ratten. Som gör att vi ständigt upptäcker saker, som ger oss nya idéer, som lever vidare genom andra. Lika mycket som det är ett mänskligt arv och en kollektiv process, är lärande en unik resa för var och en av oss. För oss på Gleerups är lärande starkt förknippat med hur vi utvecklar läromedel. Vårt kunskapsutbyte med tusentals elever och lärare runtom i Sverige är ovärderligt. Inte bara för oss. Tillsammans skapar vi bättre möjligheter för dig att hjälpa varje elev att nå sina drömmar. Skillnaden med oss, är du. Här i katalogen finns alltsammans. Från minsta lilla bok till hur vi gemensamt bidrar till en bättre skola. Vänd blad nu, och upptäck en värld full av nya möjligheter.

3


Världens bästa skola.

Vårt mål är att hjälpa dig att forma en enklare vardag, spara dig värdefull tid och göra ditt jobb mer utvecklande och spännande. Det är så vi tror man bygger världens bästa skola. Tillsammans. Hos oss finns det många dörrar som står på glänt. Till höger ser du några. Och du hittar dem allesammans på gleerups.se. Oavsett om du bara vill läsa mer, fråga något eller kasta dig rakt in i något nytt och spännande, så är du alltid välkommen!


Tillsammans.

Bli pilotskola

Testa något nytt

Granska oss

Bli författare

Tyck till

Som pilotskola är du med och påverkar utvecklingen av ett kommande material. Utmanande, viktigt och hur roligt som helst.

Som testskola får du möjligheten att prova hur ett nytt och färdigt material fungerar i din verklighet. Givande för alla och skapar engagemang hos eleverna.

Som granskare kvalitetssäkrar du det pedagogiska innehållet under utvecklingsfasen av ett läromedel. Vilket är ditt specialområde?

Från dröm till färdig produkt, ditt verk tillsammans med oss. Tveka inte. Om skolan ska utvecklas måste också läromedlen göra det. Hör av dig med din idé!

Det finns en plats på vår webbsida som vi kallar för Gleerups lab. Där kan du tycka till och ta aktiv del i utvecklingen av nya läromedel och dessutom diskutera med andra lärare runt om i Sverige. Kom som du är!


Vägen till godkänt går genom varje möte. Forskning visar att du som lärare är enskilt viktigast för ett framgångsrikt lärande. Men det är inte samma sak som att professionellt utvecklade läromedel inte skulle behövas. Snarare tvärtom. För att få varje elev att inspireras, reflektera, förstå och utvecklas, måste du som lärare få möjlighet att vara just den lärare du vill. Gleerups läromedel ger dig en trygghet, men också den frihet du behöver för din pedagogik. På så sätt kan du höja kvaliteten i din undervisning. Våra läromedel ger dig också mer tid att möta varje individ där den befinner sig. Det ger dig större möjligheter att ta alla förbi godkändnivån, vidare på sina resor genom en värld av kunskap. Och vem vet, så småningom bortom!

6


Digitala l채rverktyg. P책 dina villkor.

8


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Alternativ 1: Bok + webb På din skola arbetar ni med de tryckta böckerna i ett visst ämne. Du vill komplettera med ett digitalt material för att öka variationen och möjligheterna med undervisningen. Då väljer du en lärarwebb som stödjer dig i din undervisning. I vissa ämnen finns även elevwebbar som ger eleverna variation och fördjupning. En webb fungerar på alla digitala plattformar.

Alternativ 2: Interaktiv bok På din skola har du och varje elev tillgång till en egen dator eller surfplatta. Ni satsar fullt ut på en-till-en. Du vill ha ett interaktivt allt-i-ett-material som erbjuder mängder av smarta funktioner och nya möjligheter att fördjupa och variera undervisningen. Då väljer du en interaktiv bok. En version till varje elev, och en till dig som lärare. En interaktiv bok fungerar på alla digitala plattformar.

Läs mer om vår lärverktyg på sid


Skillnaden med Gleerups interaktiva böcker är en upplevelse. Tillsammans med skolor runt om i landet har vi tagit fram en helt ny typ av lärverktyg: interaktiva böcker. Här levandegörs kunskap, liksom mötet mellan dig och dina elever. Gleerups interaktiva böcker skapar utökade möjligheter för varje elev. Samtidigt utgör de en trygg plattform som ger dig utrymme för din pedagogik. Lärande är alltid en personlig resa.

Elevernas version. Eleverna har var sin interaktiv bok där de kan upptäcka kunskapen på sina villkor. Här är texterna sammanlänkade med till exempel animationer, bilder och filmer. Eleven anpassar den interaktiva boken efter sina förutsättningar, skapar personliga anteckningar, bokmärken och länkar, läser fördjupningar, gör tester och övningar, eller kommunicerar direkt med dig eller sina klasskamrater.

10


Lärarens version. I lärarversionen finns hela elevens interaktiva bok och dessutom lärarhandledning, fördjupningsövningar, kopieringsunderlag och allt annat du behöver. Du kan till och med bygga ut den genom att lägga till eget material. Genom Gleerups interaktiva böcker kan du ha kontakt med hela klassen och en individuell dialog med varje elev. Dessutom har våra interaktiva böcker en unik, individuell resultatuppföljning så att du lättare kan hjälpa alla att nå målen.

11


Våra interaktiva böcker är unika. Precis som du. Gleerups interaktiva böcker är utvecklade i nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Tack vare detta har de fått en unik sammansättning av funktioner — anpassade för en skola som ställer krav på trygghet, frihet, kvalitet och uppföljning. Här finns alla möjligheter.

Personligt lärande

Lägg till & dela

Nyhet

· Bakgrundsfärg och textstorlek går att anpassa efter personliga behov

· Du som lärare kan bygga ut boken med eget material och dela det med dina elever

· Det finns plats för egna anteckningar och understrykningar

· Från och med HT -14 kan du även dela det material du själv lagt till med andra lärare

· Samla anteckningar, markeringar och bokmärken i en personlig översikt · Alla texter går att få upplästa · Till textmaterialet finns förklarande animationer och filmer · Det finns fördjupningsmaterial för dem som vill ha extra utmaningar · Det är enkelt att kommunicera med en eller flera i klassen

Alltid uppdaterad · Bokens innehåll uppdateras löpande och är alltid aktuellt

· Olika typer av övningar ger eleverna möjlighet att testa sina kunskaper under resans gång

Plattformsoberoende

Individuell uppföljning

Nyhet

· Du som lärare kan följa upp resultaten från de övningar som eleverna gör

12

· Bokens layout och innehåll anpassar sig beroende på om du använder en dator, surfplatta eller smartphone


Upplev en ny dimension av l채rande tillsammans med dina elever. Prova valfri interaktiv bok p책 gleerups.se redan idag!


PROGRAMGEMENSAMT

BARN OCH FRITID

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Tydligt, aktuellt och engagerande! För Barn- och fritidsprogrammet finns fem böcker för programgemensamma kurser, sex böcker för olika inriktningar samt åtta böcker för programmets fördjupningskurser. Böckerna är helt utformade efter kursplanerna och varje punkt i det centrala innehållet behandlas i ett enskilt kapitel. Till varje bok finns kompletterande lärarhandledning och lärarwebb med en mängd extramaterial som underlättar och varierar undervisningen. Dessutom finns flera av böckerna som interaktiva böcker med fantastiska digitala möjligheter som hjälper dig att individualisera och fördjupa undervisningen.

Människors miljöer Tove Phillips

Lärande och utveckling Tove Phillips

Människors miljöer handlar om det fascinerande samspelet mellan människor och samhälle. Boken tar upp ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor. Komplettera boken med en tryckt lärarhandledning eller lärarwebb. För dig som vill arbeta helt digitalt finns läromedlet som interaktiv bok, läs mer på s 8–13.

Lärande och utveckling handlar om människans utveckling från barndom till ålderdom och om hur vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter. Boken tar upp ämnen som motorisk, intellektuell, social och emotionell utveckling, utvecklingsteorier, kunskapssyn, fostran och lärande. Komplettera boken med en tryckt lärarhandledning eller lärarwebb. För dig som vill arbeta helt digitalt finns läromedlet som interaktiv bok, läs mer på s 8–13.

Pedagogiskt ledarskap Tove Phillips

Hälsopedagogik Tove Phillips

Pedagogiskt ledarskap tar upp allt ifrån olika ledarskaps- och organisationsteorier till konflikthantering och hur man arbetar praktiskt för att bli en bra ledare. Här diskuteras bland annat vad det är som gör vissa människor till bra ledare och hur man gör för att planera aktiviteter så att de passar alla i gruppen. Komplettera boken med en tryckt lärarhandledning eller lärarwebb. För dig som vill arbeta helt digitalt finns läromedlet som interaktiv bok, läs mer på s 8–13.

Hälsopedagogik tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Läromedlet behandlar frågor som varför den psykiska ohälsan har ökat och hur hälsan påverkas av kost, motion, droger och stress. I boken diskuteras även hur man kan påverka människor så att de väljer en mer hälsosam livsstil. Komplettera boken med en tryckt lärarhandledning eller lärarwebb. För dig som vill arbeta helt digitalt finns läromedlet som interaktiv bok, läs mer på s 8–13.

14


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

BARN OCH FRITID

”Det allra viktigaste är nog att göra innehållet intressant – för det är det ju!”

Vad är viktigast för dig när du skriver ett nytt läromedel? För mig är det viktigt att få en bra bredd så att man inte missar viktiga delar eller perspektiv. Jag vill också att texterna ska vara skrivna på ett tydligt sätt så att alla elever kan förstå och ta till sig innehållet. Det är synd att missa viktig kunskap bara för att språket är svårt. Jag tänker också mycket på det visuella, eftersom bilder och formgivning har stor betydelse för förståelsen. Det allra viktigaste är nog att göra innehållet intressant – för det är det ju! Vad får du för kommentarer av lärare? Att böckerna är läsvänliga och lättillgängliga utan att vara barnsliga. Att det är skönt att

veta vilka delar av det centrala innehållet man arbetar med. Dessutom är det många lärare som uppskattar lärarhandledningen och lärarwebben. Hur ser du på möjligheten att arbeta med interaktiva böcker? Jag ser enorma möjligheter med interaktiva böcker. De gör att eleven kan vara mycket mer aktiv i sitt eget lärande, exempelvis genom interaktiva frågor och kunskapslänkar. De interaktiva böckerna gör det enklare för eleverna att arbeta individuellt och i sin egen takt. Jag ser fram emot fler diskussioner om hur man ska arbeta med IT och interaktivitet på ett konstruktivt sätt. Detta är nog en av de viktigaste frågorna

som lärare och skolledare måste arbeta med – det digitala är redan här, vi måste bara lära oss att hantera det. Vad vill du att eleverna ska få med sig från dina böcker? BF-programmet är fantastiskt – det är inte bara samhällsnyttigt, utan också vansinnigt intressant. Det förtjänar hög status och jag hoppas att mina böcker på något sätt hjälper eleverna att se hur viktig deras utbildning är och hur viktiga de kommer att vara i framtidens samhälle.

Människors miljöer Människors miljöer, 224 s

40672377 298:-

Människors miljöer, Lärarhandledning, 76 s

40673343 795:-

Människors miljöer, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40675156 249:-

Människors miljöer, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån 40680334 129:Människors miljöer, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40680341 279:Lärande och utveckling Lärande och utveckling, 224 s

40672742 298:-

Lärande och utveckling, Lärarhandledning, 70 s

40673350 795:-

Lärande och utveckling, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40675149 249:-

Lärande och utveckling, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40680402 129:-

Lärande och utveckling, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40680426 279:-

Pedagogiskt ledarskap Pedagogiskt ledarskap, 224 s

Kommunikation Tove Phillips Kommunikation är skriven för gymnasiekursen med samma namn och tar upp allt ifrån psykologiska, sociala och kulturella aspekter av kommunikation, till det digitala samhällets utveckling och samtalsteknik. Komplettera boken med en tryckt lärarhandledning eller lärarwebb. För dig som vill arbeta helt digitalt finns läromedlet som interaktiv bok, läs mer på s 8–13.

40672773 298:-

Pedagogiskt ledarskap, Lärarhandledning, 80 s

40674487 795:-

Pedagogiskt ledarskap, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40675125 249:-

Pedagogiskt ledarskap, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40680372 129:-

Pedagogiskt ledarskap, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40680396 279:-

Hälsopedagogik Hälsopedagogik, 224 s

40672780 298:-

Hälsopedagogik, Lärarhandledning, 76 s

40674494 795:-

Hälsopedagogik, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40675118 249:-

Hälsopedagogik, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40680433 129:-

Hälsopedagogik, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån 40680440 279:-

Gör över 300 kollegor sällskap på Facebook: gleerupsbarnochfritid

Kommunikation Kommunikation, 224 s

40672759 298:-

Kommunikation, Lärarhandledning, 78 s

40674470 795:-

Kommunikation, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40675132 249:-

Kommunikation, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40680358 129:-

Kommunikation, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40680365 279:15

PROGRAMGEMENSAMT

Tove Phillips är lärare på Barn- och fritidsprogrammet och har författat hela 16 böcker till kurser inom Barn- och fritidsprogrammet varav ett flertal även passar på Vård- och omsorgsprogrammet.


INRIKTNING

BARN OCH FRITID

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Lättillgängligt och inspirerande till inriktningskurser. Med samma upplägg som i de programgemensamma böckerna finns sex stycken läromedel för de olika inriktningskurserna på Barn- och fritidsprogrammet. Varje bok kompletteras av en fyllig lärarhandledning och en användbar lärarwebb som underlättar din planering av undervisningen.

Nyhet

Nyhet

Sociologi – grunderna Tove Phillips

Socialt arbete Tove Phillips Socialt arbete är nyskriven, modern och lättillgänglig, samtidigt som den ger en grundlig genomgång av ämnet. Socialt arbete behandlar allt från socialpolitik och lagstiftning till planering, genomförande och dokumentation av arbete inom det sociala området. Socialt arbete besvarar frågor som: • V ilka lagar styr det sociala arbetet? • H ur bemöter man bäst människor i det sociala arbetet? • V ilka platser kan man arbeta på och hur ser arbetsuppgifterna ut? Komplettera med lärarhandledningen eller lärarwebben och få ett komplett läromedel med massor av inspirerande förslag på hur du varierar undervisningen.

Sociologi - grunderna täcker in hela kursen Sociologi och är framtagen för just Barn- och fritidsprogrammet. Läroboken har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med. Sociologi – grunderna besvarar frågor som: • Hur skapas de normer och värderingar som styr ditt liv? • Är det självklart med demokrati? • Hur formas individen och hur formas samhället? Till boken finns både en gedigen lärarhandledning och en lärarwebb med ytterligare material som sparar värdefull planeringstid och varierar din undervisning.

Varje lärobok ska vara komplett, självständig och motsvara det centrala innehållet för den specifika kursen. Barn- och fritidsprogrammet är i allra högsta grad ett tvärvetenskapligt program med beröringspunkter i många olika vetenskaper. Flera av kurserna har innehåll som flyter in i varandra vilket återspeglas i kursernas centrala innehåll. Det märks också i en del av böckerna för Barn- och fritidsprogrammet i form av överlappningar av teman. Tanken med överlappningarna är att varje elevbok ska vara komplett, självständig och motsvara det centrala innehållet för den specifika kursen. Varje bok ska ge eleven möjlighet att lära

Socialt arbete Socialt arbete, 224 s

40685216

298:-

Socialt arbete, Lärarhandledning, ca 70 s

40685223

795:-

Social arbete, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40685230

249:-

Sociologi – grunderna, 224 s

40681584

298:-

Sociologi – grunderna, Lärarhandledning, ca 75 s

40681591

795:-

Sociologi – grunderna, Lärarwebb, individlicens 12 mån 40684516

249:-

Sociologi - grunderna

16

sig just det kursen kräver samt ge läraren möjlighet att bedöma eleven mot den specifika kursen. På gleerups.se ligger ett nedladdningsbart dokument, Överlappningar, vid varje elevbok inom programmet. Där beskriver författaren Tove Phillips ett antal områden som går in i varandra och ger förslag på hur man som lärare kan undvika onödiga upprepningar och istället använda dem som ett pedagogiskt grepp.


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

BARN OCH FRITID INRIKTNING

Barns lärande och växande Tove Phillips

Pedagogiskt arbete Tove Phillips

Barns lärande och växande tar bl a upp barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i kamratgruppen och vilken betydelse media har för dagens barn.

Pedagogiskt arbete tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter.

Barns lärande och växande besvarar frågor som: • H ur tänker barn? • Vilken betydelse har barnens föräldrar för hur de själva blir som vuxna? • Får barn större utrymme idag än de fick för femtio år sedan och i så fall varför?

Pedagogiskt arbete besvarar frågor som: • Vad är en bra pedagog? • Varför är leken en viktig del i barns uppväxt och lärande? • Hur kan man planera en pedagogisk verksamhet så att den tillgodoser alla barns behov?

Boken har en tydlig koppling till kursplanen med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. För att inspirera undervisningen och underlätta bedömningen finns både lärarhandledning och lärarwebb med massor av extramaterial.

Boken har ett pedagogiskt och tydligt upplägg. Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor underlättar inlärningen. Till läromedlet finns en mycket användbar lärarhandledning samt en lärarwebb med ytterligare material.

Fritids- och friskvårdsverksamhet Tove Phillips

Fritids- och idrottskunskap Tove Phillips

Fritids- och friskvårdsverksamhet ger kunskaper i drift och underhåll, regler och riktlinjer, marknadsföring, entreprenörskap, kundbemötande och arbetsmiljö inom fritids- och friskvårdssektorn. Boken har en tydlig koppling till kursplanen för kursen Fritidsoch friskvårdsverksamhet, med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Eleverna uppmuntras att reflektera och delta genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och instuderingsuppgifter. Lärarhandledningen och lärarwebben ger dig kreativt och användbart extramaterial som sparar värdefull tid och varierar undervisningen.

Fritids- och idrottskunskap går igenom allt ifrån fritidens betydelse till idrottssektorns organisation och utveckling.

Barns lärande och växande

Fritids- och idrottskunskap besvarar frågor som: • Vad gör du på din fritid och varför? • Hur kommer det sig att vissa tillbringar sin fritid framför tv:n medan andra klättrar i berg? • Spelar det egentligen någon roll vad man gör på fritiden? Komplettera med den fylliga lärarhandledningen eller lärarwebben och få massor av tips för en mer engagerande undervisning.

Fritids- och friskvårdsverksamhet 298:-

Fritids- och friskvårdsverksamhet, 224 s

40675750

298:-

795:-

Fritids- och friskvårdsverksamhet, Lärarhandledning, 80 s

40676757

795:-

40676818

249:-

Fritids- och friskvårdsverksamhet, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40676764

249:-

Pedagogiskt arbete, 224 s

40675774

298:-

Fritids- och idrottskunskap, 224 s

40675743

298:-

Pedagogiskt arbete, Lärarhandledning, 80 s

40676771

795:-

Pedagogiskt arbete, Lärarwebb, individlicens 12 mån

Fritids- och idrottskunskap, Lärarhandledning, 80 s

40676498

795:-

40676788

249:-

Fritids- och idrottskunskap, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40676740

249:-

Barns lärande och växande, 224 s Barns lärande och växande, Lärarhandledning, 80 s Barns lärande och växande, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40675767 40676801

Pedagogiskt arbete

Fritids- och idrottskunskap

17


FÖRDJUPNING

BARN OCH FRITID

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Nyskriven och engagerande fördjupning För Barn- och fritidsprogrammets fördjupningskurser finns åtta nyskrivna kursböcker. Böckerna har tydlig koppling till det centrala innehållet och uppmuntrar eleven att reflektera och aktivt delta genom diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor. Till varje bok finns en kompletterande lärarhandledning och lärarwebb som innehåller kreativa tips och underlättar både planering och bedömning. För dig som vill arbeta helt digitalt finns nu även interaktiva böcker för flera fördjupningskurser.

Nyhet

Nyhet

Pedagogiska teorier och praktiker Tove Phillips

Etnicitet och kulturmöten Tove Phillips

Pedagogiska teorier och praktiker täcker in hela kursen och tar upp pedagogiska teorier/skolor och hur dessa används i praktiken samt pedagogiska förhållningssätt, t ex hur man implementerar värdegrunden i det pedagogiska arbetet.

Etnicitet och kulturmöten är ett nyskrivet och modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll: olika etniciteter och kulturer i Sverige och andra delar av världen, migration och dess påverkan samt kultur- och migrationsdebatten i det mångkulturella samhället.

Pedagogiska teorier och praktiker besvarar frågor som: • V ilka är grundtankarna i Vygotskijs pedagogiska teorier? • H ur arbetar man i en Montessoriskola? • V ad bör man tänka på när man utformar miljön i förskolan? • Vilken betydelse har bemötande i den pedagogiska verksamheten?

Etnicitet och kulturmöten besvarar frågor som: • Vad är svensk kultur? • Vilka kulturkrockar uppstår i dagens svenska samhälle? • Varför migrerar människor? • Hur arbetar man politiskt för att främja integrationen mellan olika kulturgrupper?

Lärarhandledningen och lärarwebben ger dig möjlighet att variera undervisningen genom lektionsförslag, extrauppgifter, provförslag och mycket annat.

Inspirerande uppgifter och extramaterial hittar du i den kompletterande lärarhandledningen och lärarwebben.

Vad betyder du som lärare för utvecklingen av ett läromedel? Vi frågade författaren Tove Phillips. Till de nya böckerna för fördjupningskurser har du valt att förändra en del av böckernas upplägg och utseende – varför? Mycket tack vare feedback från lärare, exempelvis via Facebook-gruppen. Lärarna är mycket nöjda med böckerna, men har uttryckt att det vore både bra och roligt med en förändring inför fördjupningsböckerna – så att det blir mer variation för eleverna. Hur ser det nya upplägget ut? Det påminner strukturmässigt om de programgemensamma böckerna, eftersom det finns ett värde i att känna igen sig. Vi fortsätter därför med ett kapitel för varje 18

punkt i det centrala innehållet och med ordförklaringar, sammanfattningar, uppgifter och instuderingsfrågor. Däremot är form och färg helt nytt – jag har försökt skapa en design som är ganska lugn, fräsch och stilren. Vad betyder kontakten med lärare för dig och för de böcker du skriver? Den är otroligt viktig. Jag har alltid en grupp BF-lärare som granskar mina böcker och ger viktig feedback på innehållet. Några har varit med i flera omgångar, andra vid enstaka böcker. Deras hjälp är ovärderlig. Jag har också fått mycket stor hjälp av de lärare som är aktiva i Facebook-gruppen.

Det är fantastiskt att kunna ha en direkt och spontan kommunikation med de som faktiskt kommer att använda böckerna! Varför startade du en Facebook-grupp? Det var något jag själv alltid saknade som BF-lärare – ett forum för diskussioner om vårt program. I mötet med andra lärare har jag också förstått att det finns en hel del mindre skolor där man bara har en BF-lärare. Det kan bli ganska ensamt. Facebook-gruppen är ett sätt för BF-lärare att utbyta idéer samtidigt som den är ett sätt för mig att kommunicera med böckernas användare. Facebook: gleerupsbarnochfritid


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

BARN OCH FRITID FÖRDJUPNING

Nyhet

Nyhet

Om ungdomskulturer Tove Phillips

Skapande verksamhet Tove Phillips

Om ungdomskulturer är skriven för kursen Ungdomskulturer och går grundligt igenom teman som t ex ungdomars roll i samhället och hur den har förändras historiskt, olika ungdomskulturer och hur de uppstått samt ungdomspolitik och samhällets ungdomsarbete.

Skapande verksamhet är en intresseväckande och modern bok som tar upp ämnesområden som t ex skapandets betydelse för människor i alla åldrar, metoder för skapande verksamhet samt olika typer av skapande (t ex bild, musik och drama).

Om ungdomskulturer besvarar frågor som: • H ur var det att vara ung förr? • V ad innebär det att vara punkare, hiphopare eller skejtare? • V ad gör ungdomar på fritiden? • Vad gör samhället för att förebygga destruktivt beteende hos ungdomar?

Skapande verksamhet besvarar frågor som: • På vilka sätt kan skapande verksamhet främja barnets utveckling? • Hur kan man som pedagog skapa intresse för skapande? • Hur kan man arbeta med skapande verksamhet i förskola och skola?

För att underlätta din planering och variera din undervisning finns en fyllig lärarhandledning och lärarwebb som komplement till boken. De innehåller kunskapslänkar, litteratur- och filmtips och mycket mer.

Lärarhandledningen och lärarwebben ger möjlighet att bygga upp en inspirerande undervisning och innehåller bl a extramaterial för både bedömning och lektionsplanering.

Pedagogiska teorier och praktiker

Nyhet

Pedagogiska teorier och praktiker, ca 224 s*

40678294

298:-

Pedagogiska teorier och praktiker, Lärarhandledning, ca 70 s*

40678317

795:-

Pedagogiska teorier och praktiker, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40679048

249:-

Etnicitet och kulturmöten, ca 224 s*

40678324

298:-

Etnicitet och kulturmöten, Lärarhandledning, ca 70 s*

40678331

795:-

Etnicitet och kulturmöten, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40679055

249:-

Om ungdomskulturer, ca 224 s*

40678348

298:-

Om ungdomskulturer, Lärarhandledning, ca 70 s*

40678355

795:-

Om ungdomskulturer, Lärarwebb, individlicens 12 mån* 40679079

249:-

Etnicitet och kulturmöten

Psykologi 1 Tove Phillips Psykologi 1 är ett modernt och nyskrivet läromedel som bl a tar upp teorier kring psykologi och redogör för självbilder och verklighetsuppfattning. Boken visar även hur psykologin vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar. Läromedlet har ett lättillgängligt språk och kursnära upplägg. Den kompletterande lärarhandledningen och lärarwebben är fylld med lektionstips och och lärarstöd som gör undervisningen enkel att planera och bedöma. För dig som vill arbeta helt digitalt finns Psykologi 1, Interaktiv bok för en flexibel och spännande inlärning och med helt nya möjligheter. Läs mer på s 27.

Om ungdomskulturer

Skapande verksamhet Skapande verksamhet, ca 160 s*

40678362

298:-

Skapande verksamhet, Lärarhandledning, ca 70 s*

40678010

795:-

Skapande verksamhet, Lärarwebb, individlicens 12 mån* 40679062

249:-

Psykologi Psykologi 1, 232 s

40682116

289:-

Psykologi 1, Lärarhandledning, 52 s

40678065

795:-

Psykologi 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40679017

249:-

Psykologi 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40687258

129:-

Psykologi 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*

40687265

279:-

*Utkommer i augusti-september 2014. För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se

19


Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

BARN OCH FRITID

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Nyhet

FÖRDJUPNING

Nyhet

Specialpedagogik 1 Iréne Larsson

Kost och hälsa Ingela Fredriksson

Specialpedagogik 1 uppmuntrar till elevaktivt lärande genom en mängd fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter.

Kost och hälsa är ett pedagogiskt utformat läromedel med tydlig koppling till kursens centrala innehåll. Boken resonerar kring ämnen som motion och vila, hur kost och hälsa samverkar, livsmedelskvalitet och näringslära samt attityder och värderingar kring kost och hälsa.

Specialpedagogik 1 besvarar frågor som: • Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt och bemötande? • Hur kan förskola, skola och vård och omsorg bemöta människor i behov av stöd? • Hur kan man med specialpedagogiska insatser skapa förutsättningar för lärande och utveckling? Den fylliga lärarhandledningen och användbara lärarwebben ger en god grund för varierande och inspirerande undervisning. För dig som vill arbeta helt digitalt finns den interaktiva boken med text, bild, länkar till filmer och fördjupningar, plats för anteckningar och en rad smarta funktioner – samlade i ett och samma lärverktyg. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt undervisningstips och utökad funktionalitet. Läs mer på s 26.

Kost och hälsa besvarar frågor som: • Hur förändrar man vardagen för att få bättre hälsa? • Hur hanterar man allergier och olika typer av kost? • Vad innebär hygien för hälsan? • Vilka behov av specialkost kan finnas? Komplettera med den tryckta lärarhandledningen eller med lärarwebben och variera din undervisning med extrauppgifter, kunskapslänkar, lösningsförslag till bokens instuderingsuppgifter och mycket annat.

Barn och fritid på Facebook! I vår grupp ”Barn och fritid” på Facebook diskuterar över 300 barn- och fritidslärare från hela landet allt som har koppling till programmet. Gör dem sällskap och få tillgång till dina kollegors tankar, idéer och tips: gleerupsbarnochfritid

Nyhet

Mental träning Simon Wessbo

Specialpedagogik Specialpedagogik 1, 253 s

40682130

289:-

Specialpedagogik 1, Lärarhandledning, ca 80 s*

40685353

795:-

Specialpedagogik 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40685360

249:-

Specialpedagogik 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40686701

129:-

Specialpedagogik 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*

40686725

279:-

Kost och hälsa Kost och hälsa, ca 200 s

40678058 P 298:-

Kost och hälsa, Lärarhandledning, 70 s*

40686916

795:-

Kost och hälsa, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40679031

249:-

40686329

289:-

Mental träning, Lärarhandledning, 75 s*

40686909

795:-

Mental träning, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40679024

249:-

Mental träning, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån* 40686770

129:-

Mental träning, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån* 40686787

279:-

Mental träning Mental träning, ca 224 s

* Utkommer i augusti 2014. För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se

20

Mental träning är ett pedagogiskt läromedel inom ett spännande ämne. Bokens upplägg följer kursens centrala innehåll mycket nära vilket underlättar bedömningsarbetet. Med ett tilltalande språk och ett tillgängligt upplägg presenteras teman som målfokusering, avslappningsmetoder, psykologiska faktorer som påverkar prestation, mentala träningsmetoder, stressfaktorer och självbilder. Mental träning besvarar frågor som: • Vilken inverkan har stress på vår förmåga att prestera? • Hur inspirerar man andra att nå sin fulla kapacitet? • Hur skapar man en målbild och arbetar mot den? • Vad skiljer en coach från en ledare? Lärarhandledningen och lärarwebben är fyllda av kreativt och tidsbesparande material som både underlättar och varierar din undervisning. För dig som vill arbeta helt digitalt finns Mental träning, Interaktiv bok – ett unikt lärverktyg som ger dig och dina elever helt nya möjligheter! Läs mer på s 28.


Håll koll på det senaste inom ditt ämne. Prenumerera på vårt nyhetsbrev på gleerups.se!

21


PROGRAMGEMENSAMT

VÅRD OCH OMSORG

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Modernt och pedagogiskt för Vård och omsorg. Till Vård- och omsorgsprogrammet kan vi nu stolt presentera inte mindre än sju läromedel för de programgemensamma kurserna och ett helt nytt läromedel för fördjupningskursen Mental träning. Till böckerna finns fylliga lärarhandledningar och lärarwebbar med ytterligare material. För alla kurser finns dessutom interaktiva böcker – ett helt unikt lärverktyg som öppnar upp mängder av nya, digitala möjligheter för din undervisning.

HUVUDBOK

WEBB

INTERAKTIV BOK

Medicin 1+2, Elevbok Maria Bengtsson/Ulla Lundström

Medicin 1+2, Lärarwebb

Medicin 1+2, Interaktiv bok

Medicin 1+2, Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken. Det är en digital lärarhandledning som ger dig massor av inspirerande och tidsbesparande extramaterial för en varierad och kreativ undervisning:

För dig som vill arbeta helt digitalt finns Medicin 1+2, Interaktiv bok som erbjuder en mängd extramaterial och smarta funktioner som berikar undervisningen och lärandet. Här finns pedagogiska texter, illustrativa bilder och instuderingsfrågor. Dessutom finns självrättande frågor och kunskapslänkar som leder eleven till fördjupning utanför boken. Inlärningen underlättas också av den interaktiva bokens funktioner såsom sök- och anteckningsfunktion och talsyntes. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt illustrationer, bildspel, fallbeskrivningar och blindkartor. Dessutom kan du lägga till och dela eget material och följa elevernas resultat.

Kurserna Medicin 1 och 2 är viktiga byggstenar i arbetet inom vård och omsorg och boken Medicin 1+2 har blivit en favorit för både elever och lärare. Eftersom kurserna har många beröringspunkter behandlar läromedlet båda kurserna. Medicin 1+2 har ett tydligt upplägg som låter eleverna jobba självständigt. Boken innehåller varierande instuderingsuppgifter, rikligt med ordförklaringar och tydlig förteckning över den medicinska terminologin. De många illustrationerna och fotografierna förtydligar resonemangen och samspelar väl med de pedagogiska texterna. Med Medicin 1+2 är det enkelt för eleverna att träna och repetera på egen hand.

• 293 illustrativa bilder av sjukdomstillstånd, provtagningssituationer, organens placering och mycket annat. Bilderna är uppdelade i bildspel efter kapitlens teman och är enkla att använda i klassrummet som grund för teorigenomgångar eller diskussioner. • 28 fallbeskrivningar ger eleverna förståelse för både symptom, diagnostisering och patientbemötande. Fallbeskrivningarna är underlag vid diskussioner, ger stöd vid validering samt möjlighet till repetition och bedömning. • 13 anatomiska blindkartor över muskler, hjärnan, endokrina organ, andningsorgan och mycket annat finns till ditt förfogande i pdf-format. Självklart finns de i två varianter – en med svaren utsatta och en utan.

Medicin Medicin 1+2, 464 s

40672476

399:-

Medicin 1+2, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40676139

249:-

Medicin 1+2, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån

40684905

99:-

Medicin 1+2, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40684912

129:-

Medicin 1+2, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40684936

279:-

22


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

VÅRD OCH OMSORG

”Patientfall och situationer hämtade från den kliniska vardagen.”

Vad är viktigt för dig att tänka på när du skriver läromedel?

Hur viktig är kontakten med lärare och elever?

Vad har du fått för respons från lärare och elever?

Tydlig struktur, färsk kunskap, refereegranskad information och lättförståelig text med ingresser som väcker intresse. Dessutom patientfall och situationer hämtade från den kliniska vardagen.

Den är väldigt viktig! Både elevernas och lärarnas omdömen och synpunkter har fått styra vad som fått mer eller mindre utrymme i läromedlet – men med kursens centrala innehåll som ram, naturligtvis.

De uppskattar det gedigna innehållet, de heltäckande instuderingsfrågorna och det tydliga upplägget med begreppsförklaringar bredvid texten. Även den interaktiva boken och det extramaterial som finns där uppskattas mycket av både lärare och elever.

Nyhet

Nyhet HUVUDBOK

LÄRARHANDLEDNING OCH WEBB

INTERAKTIV BOK

Vård- och omsorgsarbete 1, Elevbok Maria Christidis

Vård- och omsorgsarbete 1, Lärarhandledning

Vård- och omsorgsarbete 1, Interaktiv bok

Med sitt kursnära och tydliga upplägg är Vård- och omsorgsarbete 1 enkel att arbeta med för både lärare och elever. Grundligt och pedagogiskt går boken igenom områden som t ex praktiska och administrativa arbetsuppgifter och arbetsmetoder inom vården. Andra viktiga moment är mötet med vårdtagaren, vårdens etik samt gerontologi.

Den tryckta lärarhandledningen ger inspiration att enkelt komplettera och fördjupa undervisningen. Lösningsförslag till instuderingsfrågor, extrafrågor, extrauppgifter och mallar till praktisk examination underlättar lektionsplanering och stöttar dig i bedömningsarbetet. Tillsammans med elevboken får du ett komplett läromedel.

Vård- och omsorgsarbete 1, Interaktiv elevbok är ett unikt lärverktyg som kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter. Här varvas textavsnitt med filmklipp, länkar och bildspel som gör innehållet levande och intressant. I den interaktiva boken finns också självrättande övningar där eleven kan testa sina kunskaper från avsnitten de just läst. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt digitala presentationer och extramaterial till varje kapitel. Dessutom kan du lägga till och dela eget material, följa elevernas resultat och administrera dina klasser.

Vård- och omsorgsarbete 1 besvarar frågor som: • Vad händer fysiskt, psykiskt och socialt när man åldras? • Vilka hjälpmedel finns tillgängliga i vården? • H ur lyfter man på ett ergonomiskt sätt? • H ur sköts hygien inom vården? • Vad kan man göra när en vårdtagare har svårt att äta? • Hur bemöter man vårdtagare på ett respektfullt sätt?

Vård- och omsorgsarbete 1, Lärarwebb I Vård- och omsorgsarbete 1, Lärarwebb finns bland annat hela den tryckta lärarhandledningen i pdf-format, så att du enkelt kan skriva ut just de sidor som du vill använda i klassrummet eller ha som underlag för att diskutera lektionsupplägg med dina kollegor. Du får även digitala presentationer och extramaterial till varje kapitel.

Vård- och omsorgsarbete Vård- och omsorgsarbete 1, 288 s

40682123

289:-

Vård- och omsorgsarbete 1, Lärarhandledning, 100 s

40685339

795:-

Vård- och omsorgsarbete 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40685346

249:-

Vård- och omsorgsarbete 1, Interaktiv elevbok, individlicens 6 mån

40684967

99:-

Vård- och omsorgsarbete 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40684974

129:-

Vård- och omsorgsarbete 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40684981

279:23

PROGRAMGEMENSAMT

Maria Christidis, författare till Vård- och omsorgsarbete 1, är legitimerad sjuksköterska och doktorand i didaktik med inriktning på undervisningsstrukturer i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Maria är också verksam lärare och undervisar i svenska, engelska samt i vård och omsorg.


PROGRAMGEMENSAMT

VÅRD OCH OMSORG

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Nyhet

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Nyhet

Nyhet HUVUDBOK

LÄRARHANDLEDNING OCH WEBB

INTERAKTIV BOK

Psykiatri 1, Elevbok Susanne Niemi

Psykiatri 1, Lärarhandledning

Psykiatri 1, Interaktiv bok

Den tryckta lärarhandledningen ger dig stöd att skapa en inkluderande, kreativ och individuell undervisning. Den innehåller förslag på inledande övningar vid kursstart, lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, fallbeskrivningar som kan användas som utgångspunkt för reflekterande diskussioner i klassrummet och mycket mer. Lärarhandledningens extramaterial följer elevbokens kapitel och har tydliga kopplingar till kursens centrala innehåll.

I den interaktiva boken Psykiatri 1 kompletteras texterna med det digitala mediets möjligheter. Med talsyntes, avancerade sök- och anteckningsfunktioner samt möjlighet att få upp alla bilder som bildspel förenklas elevernas inlärning. Dessutom innehåller den länkar som leder eleverna vidare till fördjupning och informativa filmklipp. I den interaktiva boken finns även självrättande övningar som låter eleverna repetera och testa sig själva. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ytterligare lärarstöd och ger utökad funktionalitet som underlättar för dig i din undervisning.

Psykiatri 1 täcker in hela kursen och har en lättillgänglig och kursrelaterad struktur, modern design och noga utvalda bilder för att illustrera ämnet. Den engagerar elever i sitt eget lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter. Innehållet spänner över alltifrån en historisk tillbakablick på psykiatrins utveckling till arbetsmetoder och arbetsuppgifter inom psykiatrin. Boken visar hur man använder etiska och empatiska perspektiv i sin yrkesroll inom psykiatrin. Ett gediget avsnitt går igenom vanliga psykiska syndrom och sjukdomar samt olika förklaringsmodeller för dessa. Psykiatri 1 besvarar frågor som: • Hur har vården av psykiskt sjuka förändrats genom historien? • H ur arbetar man inom psykiatrin idag? • Vilka är de vanligaste psykiska sjukdomarna och hur behandlas de? • Vad innebär psykiska funktionsnedsättningar? • Hur kan psykisk ohälsa förebyggas?

Psykiatri 1, Lärarwebb Psykiatri 1, Lärarwebb är ett digitalt lärarstöd som innehåller hela den tryckta lärarhandledningen i pdf-format samt digitalt extramaterial.

Alla behöver någon att prata med. Facebook-gruppen för vård och omsorg är ett diskussionsforum där lärare från hela landet delar lektionsupplägg eller pratar om möjligheter och svårigheter inom området, läraryrkets status, tips om läromedel och intressanta frågor som berör just Vård- och omsorgsprogrammet. Gör dina kollegor sällskap och din röst hörd på Facebook: gleerupsvardochomsorg

Psykiatri Psykiatri 1, 180 s

40681614

289:-

Psykiatri 1, Lärarhandledning, 80 s

40685407

795:-

Psykiatri 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40685414

249:-

Psykiatri 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40686664

129:-

Psykiatri 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*

40686671

279:-

Etik och människans livsvillkor, 192 s

40682147

289:-

Etik och människans livsvillkor, Lärarhandledning, 70 s

40685377

795:-

Etik och människans livsvillkor, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40685384

249:-

Etik och människans livsvillkor, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40686749

129:-

Etik och människans livsvillkor, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*

40686756

279:-

Hälsopedagogik, 224 s

40672780

298:-

Hälsopedagogik, Lärarhandledning, 76 s

40674494

795:-

Hälsopedagogik, Lärarwebb, individlicens 12 mån

40675118

249:-

Hälsopedagogik, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån

40680433

129:-

Hälsopedagogik, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån

40680440

279:-

Etik och människans livsvillkor

Hälsopedagogik

*Utkommer i augusti 2014. För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se

24

Lärarstöd på köpet! Köp 25 elevböcker och få en kostnadsfri lärarhandledning eller interaktiv lärarbok! Erbjudandet gäller alla läromedel inom Vårdoch omsorgsprogrammet. Läs mer på gleerups.se


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

VÅRD OCH OMSORG

Nyhet

HUVUDBOK

LÄRARHANDLEDNING OCH WEBB

INTERAKTIV BOK

Etik och människans livsvillkor, Elevbok Mona Bergman

Etik och människans livsvillkor, Lärarhandledning

Etik och människans livsvillkor, Interaktiv bok

För kursen Etik och människans livsvillkor har vi en uppskattad bok som följer kursens centrala innehåll. Den har ett inkluderande upplägg med ordförklaringar, frågor som uppmanar till reflektion och fallbeskrivningar som ger en personlig ingång till kapitlen. Boken behandlar etikfrågor kopplade till vården såsom kulturens inverkan på vår människosyn, livskvalitet och hälsa, ideal och värderingar, etiska begrepp och värdekonflikter, etiska riktlinjer inom vård och omsorg och mycket annat.

Den kompletterande, tryckta lärarhandledningen fungerar som en språngbräda till en lyckad undervisning. Till varje kapitel finns många kreativa övningar som kan användas i grupp eller i klassrummet och som stimulerar till en reflekterande undervisning. Lärarhandledningen innehåller även en bedömningstabell som underlättar ditt bedömningsarbete samt film-, litteraturoch länktips.

För dig som vill arbeta helt digitalt finns den interaktiva boken. Här varvas texten med självrättande frågor, bildspel och länkar. Användbara funktioner som talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet gör inlärningen roligare och mer varierad. Den interaktiva lärarboken innehåller allt som finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet för kommunikation, delningsmöjlighet och resultatuppföljning - allt för att underlätta för dig i din undervisning.

Etik och människans livsvillkor besvarar frågor som: • Varför är det viktigt att ha kunskap om olika kulturer och andras syn på livskvalitet och hälsa? • Påverkar sociala skillnader det bemötande man får inom vården? • Vad är kultur och hur påverkar den vår syn på etik? • V ad bör man tänka på i mötet med andra? • Hur kan man påverka det egna förhållningssättet?

Etik och människans livsvillkor, Lärarwebb är ett digitalt lärarstöd som komplement till den tryckta boken. Lärarwebben innehåller allt det som finns i den tryckta lärarhandledningen samt extramaterial till varje kapitel som t ex övningar, uppgifter eller frågor till texten som kan användas som prov eller vid läxförhör.

HUVUDBOK

LÄRARHANDLEDNING OCH WEBB

INTERAKTIV BOK

Hälsopedagogik, Elevbok Tove Phillips

Hälsopedagogik, Lärarhandledning

Hälsopedagogik, Interaktiv bok

Hälsopedagogik tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Här diskuteras varför den psykiska ohälsan har ökat, hur vår hälsa påverkas av kost, motion, droger och stress och vad man kan göra för att påverka människor så att de väljer en mer hälsosam livsstil.

Hälsopedagogik, Lärarhandledning ger dig möjlighet att individualisera undervisningen med hjälp av lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, förslag på uppgifter, kopieringsunderlag med mera.

Hälsopedagogik, Interaktiv elevbok innehåller flera funktioner som hjälper eleverna att tillgodogöra sig innehållet ännu bättre. Här finns länkar, talsyntes, bildspel och självrättande tester som tränar fakta och begrepp. Den interaktiva lärarboken innehåller hela elevversionen, extra undervisningstips och ger dig utökad funktionalitet för bl a delning av eget material och resultatuppföljning.

Etik och människans livsvillkor, Lärarwebb

Hälsopedagogik, Lärarwebb Hälsopedagogik, Lärarwebb innehåller utöver det som finns i den tryckta lärarhandledningen, digitala presentationer till varje kapitel, kreativa lektionsförslag, korsord och tips om länkar, litteratur och filmer om hälsopedagogik.

25

PROGRAMGEMENSAMT

Nyhet


Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

VÅRD OCH OMSORG

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

PROGRAMGEMENSAMT

Nyhet Nyhet

Nyhet HUVUDBOK

LÄRARHANDLEDNING OCH WEBB

INTERAKTIV BOK

Specialpedagogik 1, Elevbok Iréne Larsson

Specialpedagogik 1, Lärarhandledning

Specialpedagogik 1, Interaktiv bok

Specialpedagogik 1, Lärarhandledning har samma pedagogiska upplägg som elevboken och innehåller lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, film, litteratur och länktips samt lektionsförslag i form av extraövningar som hjälper dig att skapa en inkluderande undervisning.

Den interaktiva versionen av Specialpedagogik 1 erbjuder ett kreativt och stimulerande sätt att lära sig. Här finns allt samlat: text, bild, länkar till filmer och fördjupningar och plats för egna anteckningar. Pedagogiska funktioner som talsyntes, bildspel av bokens alla bilder förstärker och varierar inlärningen. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt undervisningstips, övningar, lektionsförslag och extramaterial.

Specialpedagogik 1 är ett intresseväckande läromedel och uppmuntrar till ett aktivt lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter. Specialpedagogik 1 besvarar frågor som: • Vad innebär ett specialpedagogiskt förhållningssätt och bemötande? • Hur kan förskola, skola och vård och omsorg bemöta människor i behov av stöd? • Hur kan man med specialpedagogiska insatser skapa förutsättningar för lärande och utveckling?

Specialpedagogik 1, Lärarwebb Specialpedagogik 1, Lärarwebb är ett digitalt lärarstöd som komplement till den tryckta boken. Utöver pdf-filer av den tryckta lärarhandledningens tidssparande material ger lärarwebben dig tillgång till färdiga digitala presentationer och extra material.

Få ut mer med interaktiva böcker! Våra läromedel inom vård och omsorg riktar sig till elever på gymnasiet, vuxenutbildningen och till de som vill validera sina kunskaper. Det ställer stora krav på tillgänglighet och flexibilitet i hur läromedlen utformas samt i vilket format de finns. Därför har vi gjort interaktiva böcker av samtliga material inom vård och omsorg. Mer flexibelt kan det inte bli. Prova våra interaktiva böcker helt kostnadsfritt i tio dagar och upptäck fördelarna för både dig och dina elever. Läs mer på gleerups.se

• Eleven har alltid tillgång till den interaktiva boken • Den fungerar på alla plattformar • Den innehåller allt studiematerial • Den har inbyggt språkstöd och andra hjälpmedel • Eleven kan göra interaktiva test och prov när som helst för att testa sina kunskaper • Du som lärare har allt material du behöver för bedömning och uppföljning av varje elev – samlat i ett och samma lärverktyg

Specialpedagogik Specialpedagogik 1, 235 s

40682130

289:-

Specialpedagogik 1, Lärarhandledning, ca 80 s*

40685353

795:-

Specialpedagogik 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40685360

249:-

Specialpedagogik 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40686701

129:-

Specialpedagogik 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*

40686725

279:-

*Utkommer i augusti 2014. För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se

26


Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

VÅRD OCH OMSORG PROGRAMGEMENSAMT

Nyhet Nyhet

Nyhet HUVUDBOK

LÄRARHANDLEDNING OCH WEBB

INTERAKTIV BOK

Psykologi 1, Elevbok Tove Phillips

Psykologi 1, Lärarhandledning

Psykologi 1, Interaktiv bok

Lärarhandledningen till Psykologi 1 ger dig möjlighet att individualisera undervisningen. Den innehåller lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, förslag på uppgifter som kan användas i klassrummet, kopieringsunderlag och frågor på texten som kan delas ut till eleverna antingen som studiehjälp eller som läxförhör.

För dig som vill arbeta helt digitalt finns Psykologi 1, Interaktiv bok. Här varvas texten med självrättande frågor, bildspel, filmklipp och länkar. Användbara funktioner som t ex talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet gör inlärningen roligare och mer varierad. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ger utökad funktionalitet för kommunikation, möjlighet att lägga till och dela eget material samt resultatuppföljning.

Psykologi 1 är ett modernt och nyskrivet läromedel som följer det centrala innehållet för kursen Psykologi 1. För att främja elevaktivitet finns många ”diskutera och fundera”-frågor i kapitlen som både får eleven att kritiskt granska texten och sätta sina nya kunskaper i ett sammanhang. Med ett lättillgängligt språk och kursnära upplägg underlättar Psykologi 1 för både lärare och elever. Psykologi 1 tar upp teorier kring psykologi och redogör för skapandet av självbilder och verklighetsuppfattning. Här visas även hur psykologin vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar.

Psykologi 1, Lärarwebb Psykologi 1, Lärarwebb är ett digitalt lärarstöd och ett komplement till den tryckta boken. Den innehåller hela den tryckta lärarhandledningen i pdf-format och massor av extramaterial i form av ”nödlektioner” och digitala presentationer.

Lärarstöd på köpet! Köp 25 elevböcker och få en kostnadsfri lärarhandledning eller interaktiv lärarbok! Erbjudandet gäller alla läromedel inom Vård- och omsorgsprogrammet. Läs mer på gleerups.se

Psykologi Psykologi 1, 232 s

40682116

289:-

Psykologi 1, Lärarhandledning, 52 s

40678065

795:-

Psykologi 1, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40679017

249:-

Psykologi 1, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40687258

129:-

Psykologi 1, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*

40687265

279:-

*Utkommer i augusti 2014. För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se

27


FÖRDJUPNING

VÅRD OCH OMSORG

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Läs mer om våra digitala lärverktyg på sid 8–13.

Spännande fördjupning. För Vård- och omsorgsprogrammets fördjupningskurs Mental träning finns nu ett nyskrivet och modernt läromedel med tillhörande lärarhandledning och lärarwebb som underlättar både planering och bedömning. Precis som de programgemensamma böckerna har läromedlet en tydlig koppling till kursens centrala innehåll och uppmuntrar eleverna att reflektera och delta aktivt. För dig som vill arbeta helt digitalt finns den interaktiva boken som kombinerar ett tryggt och kvalitetssäkrat innehåll med den senaste teknikens möjligheter.

Nyhet Nyhet

Nyhet HUVUDBOK

LÄRARHANDLEDNING OCH WEBB

INTERAKTIV BOK

Mental träning, Elevbok Simon Wessbo

Mental träning, Lärarhandledning

Mental träning, Interaktiv bok

Mental träning, Lärarhandledning låter dig fokusera på undervisningen genom att underlätta din planering och bedömning. Lärarhandledningen är full av kreativt, tidsbesparande innehåll som t ex lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor, tips och idéer om hur eleverna engageras i undervisningen samt bedömningstabeller med bearbetat språk som kan delas ut till eleverna.

Mental träning, Interaktiv bok ger unika möjligheter till inlärning för dina elever. Textavsnitt varvas med bildspel och länkar som gör innehållet levande och intressant. Här finns också talsyntes, anteckningsmöjlighet och självrättande övningar där eleven kan testa sina kunskaper från avsnitten de just läst. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt undervisningstips, färdiga presentationer, lösningsförlag och mycket mer. Dessutom kan du lägga till och dela eget material och följa upp elevernas resultat på de interaktiva frågorna med mera.

Till fördjupningskursen Mental träning har vi en pedagogisk bok inom ett spännande ämne. Mental träning följer kursens centrala innehåll mycket nära vilket underlättar bedömningsarbetet. Med ett tilltalande språk och en tydlig struktur presenteras aktuell forskning. Boken tar upp teman som målfokusering, avslappningsmetoder, psykologiska faktorer som påverkar prestation, mentala träningsmetoder, stressfaktorer och självbilder. Mental träning besvarar frågor som: • Vilken inverkan har stress på vår förmåga att prestera? • Hur inspirerar man andra att nå sin fulla kapacitet? • Hur skapar man en målbild och arbetar mot den? • V ad skiljer en coach från en ledare?

Mental träning, Lärarwebb Mental träning, Lärarwebb, är ett digitalt lärarmaterial som fungerar som ett komplement till den tryckta boken. Här finns bl a den tryckta lärarhandledningen i pdfformat, länkar till intressanta sidor samt filmklipp och spännande litteratur som ger dina elever möjlighet till fördjupning. Dessutom finns färdiga digitala presentationer att använda i klassrummet som underlättar och sparar värdefull planeringstid.

Mental träning Mental träning, ca 224 s

40686329

289:-

Mental träning, Lärarhandledning, 75 s*

40686909

795:-

Mental träning, Lärarwebb, individlicens 12 mån*

40679024

249:-

Mental träning, Interaktiv elevbok, individlicens 12 mån*

40686770

129:-

Mental träning, Interaktiv lärarbok, individlicens 12 mån*

40686787

279:-

*Utkommer i augusti 2014. För 6-månaderslicenser av interaktiva böcker se gleerups.se

28

Till fördjupningskursen Medicin 2 på Vård- och omsorgsprogrammet finns Medicin 1+2. Läs mer på s 22.


Vi behöver dig. Du har säkert märkt att Gleerups har gett ut en rad läromedel inom vård och omsorg på bara ett par år – men än är vi inte klara! Det finns många kurser kvar där elever behöver ett väl genomarbetat och pedagogiskt läromedel och där du som lärare behöver stöd i din planering och undervisning. För att kunna erbjuda böcker som täcker in ännu fler kurser behöver vi hjälp. Gleerups läromedel arbetas fram med hjälp av kompetenta lärare i varje steg. Vi söker därför dig.

• Skriv en bok • Granska ett utbildningsmaterial • Skriv extrauppgifter • Föreslå digitalt material • Bli pilotskola för interaktiva böcker • Tipsa oss om hur vi kan underlätta för dig, dina kollegor och dina elever

Du som vill bidra med ditt engagemang och din kunskap kan göra stor skillnad. Hör av dig till vår läromedelsutvecklare Malin Arnberg, malin.arnberg@gleerups.se eller vardochomsorg@gleerups.se 29


KOMPETENSUTVECKLING

Ta nästa steg! Empowerment i teori och praktik Ole Petter Askheim (red.)/ Bengt Starrin (red.)

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd Lennart Sauer/Martin Molin/ Jens Ineland

Empowerment i teori och praktik tar upp begreppet empowerment utifrån olika perspektiv. I bokens första del granskas begreppets ursprung och användning. Den andra delen beskriver olika empowermentorienterade projekt om social utsatthet som t ex psykiska och fysiska funktionshinder, långtidsarbetslöshet och missbruk.

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom Kerstin Ring

Människor med utvecklingsstörning är i dag mer integrerade i samhället. Men vad händer när funktionshindrade inte vill se sig som klienter utan framhåller andra värden och livsprojekt? Denna andra upplaga har reviderats utifrån nyare lagstiftning och innehåller även två nyskrivna kapitel: Internet och sociala medier samt Utvecklingsstörning och hälsa.

Bedömning för lärande i klassrummet Trude Slemmen Wille

Nyhet

Vid en demenssjukdom påverkas själva grunden för självkänslan. Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar symtom på illabefinnande under sjukdomsförloppet. Med stöd i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjuka presenterar författaren här, steg för steg, en strukturerad arbetsmetod som innebär att vårdpersonalen kan erbjuda specifik omvårdnad, baserad på en medvetenhet om olika människors behov.

Betyg i teori och praktik Kenneth Nordgren/ Christina Odenstad/ Johan Samuelsson

Hur kan lärarna hjälpa eleverna att få ökad förståelse för undervisningens mål och processer? Genom tio vägledande principer ges råd om hur såväl elever som lärare kan använda bedömning som ett redskap för lärande. Principerna bygger på internationell forskning och illustreras med praktiska exempel.

Lärande bedömning Anders Jönsson

Ny upplaga

Betygsättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här boken ges en stabil teoretisk grund för blivande och verksamma lärare. Med hjälp av praktiska och ämnesspecifika exempel omsätts teorin i vardagsnära resonemang kring hur lärare sätter betyg.

Kompetensutveckling Empowerment i teori och praktik, 236 s

40648389

258:-

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd, 2:a uppl, 224 s

40685933

246:-

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom, 136 s

40682888

148:-

Bedömning för lärande i klassrummet, 184 s

40681850

199:-

Betyg i teori och praktik, 2:a uppl, 208 s

40676047

231:-

Lärande bedömning, 3: uppl, 224 s

40684462

239:-

30

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Den visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visar boken hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Bokens tredje upplaga har fått en ny tydligare struktur. Den har också utökats med ytterligare exempel på forskning om formativ bedömning samt med förslag på hur man kan arbeta med exempelvis återkoppling och kamratbedömning. Den nya upplagan innehåller dessutom en diskussion om nationella prov, likvärdighet och sambedömning.


Ny upplaga

Juridik i professionellt lärarskap handlar om både lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan.

Ny upplaga

I andra upplagan av Skola i normer granskas hur normer om sexualitet, ålder, klass och etnicitet upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. I boken relateras detta till hur utbildning också formas genom normer om nyliberalism och välfärdssamhälle.

Reflektionshandboken Kristin Bie

Vad gör unga på nätet? Elza Dunkels

I Vad gör unga på nätet? visar Elza Dunkels hur viktigt det är att kunskaperna om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta på avstånd. Vi måste våga ställa frågor, såväl i klassrummet som vid middagsbordet. Den bästa informationen om ungas nätanvändning får vi inte från kvällstidningarnas löpsedlar. Den får vi från ungdomarna själva.

KOMPETENSUTVECKLING

Skola i normer Lena Martinsson/ Eva Reimers

Juridik i professionellt lärarskap Marco Nilsson

Hur kan man tänka kring sitt arbete och sin yrkesroll, ensam och tillsammans med andra? Och på vilket sätt är denna reflektion viktig för oss och för arbetet? Reflektionshandboken är en hjälp för lärandeorienterad reflektion, som fungerar som uppslagsbok och stöd i din yrkesverksamhet.

Grundläggande metod Thomas Harboe

Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda relationer Elsebeth Jensen/Ole Løw

Nyhet

I den här boken definieras pedagogiskt ledarskap som lärarens förmåga att skapa en positiv, samarbetsinriktad och inkluderande kultur i klassen, att motivera eleverna till aktivt deltagande och att skapa arbetsro. Författarna visar från skilda utgångspunkter att lärarens ledarroll kan betraktas och utövas på många olika sätt.

Grundläggande metod är en bred introduktion till de metoder som används inom samhällsvetenskapen. Här presenteras och förklaras de begrepp, tillvägagångssätt och verktyg som är viktiga när man genomför undersökningar. Boken ger ett handfast stöd under hela projektfasen, från valet av ämne, problemformuleringen, planeringen och upplägget, via undersökningen till själva uppsatsskrivandet.

Metod helt enkelt Ann Kristin Larsen Kompetensutveckling

Metod helt enkelt fungerar som en handbok till grundläggande forskningsuppgifter genom att steg för steg belysa hur man kan arbeta med en samhällsvetenskaplig undersökning. Boken ger en introduktion till hur exempelvis ett examensarbete kan planeras och genomföras, samt hur man kan disponera och skriva en uppsats.

Juridik i professionellt lärarskap, 2:a uppl, 164 s

40685971

174:-

Skola i normer, 2:a uppl, ca 180 s

40685995 P

236:-

Vad gör unga på nätet? 2:a uppl, 124 s

40677983

150:-

Reflektionshandboken, 96 s

40666352

137:-

Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda relationer, 204 s

40672384

234:-

Grundläggande metod, 160 s

40681287

178:-

Metod helt enkelt, 128 s

40664792

162:31


INFORMATION

Välkommen till Gleerups värld. Affärsområde och marknad. När du har frågor, vill få mer information eller diskutera våra läromedel är du alltid välkommen att kontakta oss! Öppettider: 08.00 –16.00.

Barn och fritid Vård och omsorg Malin Arnberg. Tel 040 -20 98 36 malin.arnberg@gleerups.se

32

Marknadsföring

Affärsområdeschef

Hannah Lygård. Tel 040 -20 98 76 hannah.lygard@gleerups.se

Lars Åkerblom. Tel 040 -20 98 22 lars.akerblom@gleerups.se


INFORMATION

Försäljning och skolbesök.

Kundservice och beställning.

Öppettider: 08.00 –16.00.

Öppettider: 08.00 –16.00. Tel: 040 -20 98 10. E-post: info@gleerups.se

Försäljning

Key Account Manager

Anna Östrand

Caroline Reijs

Christer Ottosson. Tel 040 -20 98 05 christer.ottosson@gleerups.se

Martin Ljungström. Tel 040 -20 98 91 martin.ljungstrom@gleerups.se

Skolbesök

Skolbesök

Linda Stackerud

Cecilia Krantz

Lisa Widlund. Tel 040 -20 98 10 info@gleerups.se

Joakim Carlsson. Tel 040 -20 98 10 info@gleerups.se

Skolbesök

Mona Malmborg

Petra Gustafsson. Tel 040 -20 98 10 info@gleerups.se

Titta gärna in på vår hemsida, gleerups.se. Där hittar du ytterligare läromedel, de senaste nyheterna, smakprov med mera. På vår hemsida kan du även beställa dygnet runt!

33


INFORMATION

Försäljningsvillkor Beställningar Adress:

Hemsida: Telefon: Telefax: E-mail:

Gleerups Utbildning AB Kundservice Box 367, 201 23 Malmö www.gleerups.se 04020 98 10 04012 71 05 info@gleerups.se

Gleerups böcker kan också beställas i bokhandeln eller hos annan erkänd återförsäljare.

Priser och rabatter Priset i våra kataloger och på hemsidan (gleerups.se) är det pris som gäller exklusive mervärdesskatt. Priset gäller vid leverans direkt från förlaget. Priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med P. Priserna gäller från 1 november 2013, dock längst till den 31 oktober 2014. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar efter katalogens tryckning.

Orderbegrepp

Med order avses: En samlad beställning för leverans vid ett tillfälle med en leveransadress och där godset haren och samma leveransmärkning. Gleerups artikelnummer skall alltid finnas på ordern.

Rabatter

Två typer av rabatter kan utgå på priset: Ordervärdesrabatt och samordningsrabatt. Ordervärdesrabatt lämnas med utgångspunkt från orderns värde exkl moms. Samordningsrabatt lämnas i den mån ordern kommer förlaget tillhanda via vår nätbokhandel, e-post, diskett eller annan maskinläsbar form, via senaste utgåvan av förlagets beställningsunderlag eller via kundproducerade maskinutskrivna orderunderlag och där titeln endast förekommer en gång per order. Gleerups rabattskalor framgår av nedanstående uppställning. Ordervärde kr

Rabatt i procent Order Samordning Total 0 – 8 999 0 0 0 9 000 – 59 999 1 1 2 60 000 – 149 999 2 1 3 150 000 – 269 999 2 2 4 270 000 – 329 999 3 2 5 330 000 – 399 999 3 3 6 400 000 – 474 999 4 3 7 475 000 – 549 999 4 4 8 550 000 – 5 4 9 Restnoterade artiklar medräknas i ordervärdes respektive samordningsrabatten.

Expeditionsavgift vid snabborder Ordern expedieras samma dag under förutsättning att ordern är Kundservice tillhanda före kl 11.00.

Frakter Frakten betalas av köparen. Frakt för restnoterade titlar debiteras vid första leveranstillfället. Om köparen önskar mottagarfrakt måste detta anges vid beställning.

34

Vid palleverans debiteras 90 kr per pall om pallregistreringsnummer för mottagande kund inte lämnats till företaget.

Plats för godsets överlämnande Godset skall i köprättsligt hänseende avses som avlämnat till köparen, då självständig transportör mottagit varorna. Avlämnandeplatsen är alltså normalt säljarens lageranläggning. Om inget annat överenskommits är varorna Gleerups egendom till dess att full betalning erlagts.

Mervärdesskatt Priser, frakt och avgifter är exklusive mervärdesskatt. Gällande momssatser är 6 % på böcker och 25 % på övriga produkter.

Betalningsvillkor

Bokhandel och återförsäljare: Fri leveransmånad samt 20 dagar netto. Övriga: 30 dagar netto från fakturadatum. Krav om bestämd leveranstid kan aldrig tillgodoses under augusti och måste under sommaren i övrigt alltid fastställas genom särskild överenskommelse mellan kund och Gleerups Utbildning AB. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta, diskonto + 8 %. Samtliga produkter förblir Gleerups egendom till dess full betalning har erlagts. Produkterna får inte säljas vidare innan Gleerups erhållit full betalning.

Skador och felaktiga leveranser Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Vid transportskada är mottagaren skyldig att omedelbart, eller senast inom sju arbetsdagar, anmäla skadan till transportföretaget. Om kolli saknas, skall detta anges på fraktsedeln, innan kvittens sker.

den 30 januari året efter returen. Kreditering sker till varans pris den 15 oktober med ett avdrag på 25 %. Lägsta returantal för gottgörelse är fem felfria exemplar av samma titel.

Kommentarer Om alla i en order ingående artiklar ej kan levereras vid samma tillfälle, medräknas dessa i ordervärdet och debiteras vid leveransen med ursprungsorderns rabatt. Då en artikel restnoteras är ej alltid det slutgiltiga priset bestämt. För beräkning av det sammanlagda ordervärdet åsätts artikeln ett preliminärt pris som kan skilja sig något från det pris som senare debiteras. Det preliminära priset ligger enbart till grund för beräkning av rabatt enligt föregående stycke. Med ”specificerade krav om leveranstid” under rubriken Betalningsvillkor avses varje krav om dag, vecka eller månad då leverans skall ske, liksom krav om senaste dag/vecka/månad då leverans skall ha verkställts. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon resp av befraktare, kontrakterade av kunden, kan ske om tidpunkten får bestämmas av Gleerups och dess distributionsenhet samt om hämtning kan ske inom 48 timmar efter påringning från förlaget till en vid beställningen angiven kontaktman hos kunden resp hos kundens befraktare. De speciella leverans- och betalningsvillkoren under april t o m juli har tillkommit för att underlätta distributionsenhetens leveransplanering under den period då merparten av hela årets leveranser sker och distributionsfunktionen därför är hårt belastad.

Prisjusteringar Gleerups Utbildning AB äger rätt att utan föregående meddelande ändra priser.

Observera: Transportskadat gods skall som regel inte återsändas till förlaget. Om leveransen i något annat avseende är felaktig, skall anmälan göras snarast, dock senast 30 dagar från leveransdagen, till Gleerups Kundservice reklamationsavdelning, telefon 04020 98 10.

Gäller från 1 november 2013.

Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Kundservice, som även ger besked om hur återsändandet skall ske. Fraktkostnaden för sådant återsändande betalas av Gleerups Utbildning AB.

Detta innebär att det ISBN som står på boken just nu inte alltid är detsamma som det ISBN som anges i Gleerups katalog. I samband med övergången till ISBN-13 har Gleerups också bytt ISBN på böcker som tidigare givits ut på Ekelunds förlag, Bok & webb och Förlagshuset Gothia.

Returer Titlar som inköpts under perioden 1 april t o m 30 september får returneras, och skall då vara Gleerups Utbildning AB tillhanda senast 15 oktober samma år. För bokhandlare är tiden utsträckt till 15 november samma år. Det åligger kunden att med godset bifoga en returrapport. Kreditering kan ej ske utan korrekt ifylld returrapport, bipackad med returförsändelsen. Returrapport kan hämtas på gleerups.se (klicka på Försäljningsvillkor under Kundservice) eller fås genom att kontakta Gleerups kundservice på e-post info@gleerups.se alt telefon 04020 98 10. Returfrakten betalas av köparen. Returnerade varor krediteras senast

Nytt ISBN-system Den 1 januari 2007 övergick ISBN från att vara ett 10-siffrigt till ett 13-siffrigt system. Numret inleds med prefixet 978 och en ny kontrollsiffra.


K O P I E RA GÄRN A!

INFORMATION

Beställningsblankett Datum:

Leveransadress

Fakturaadress (om annan än vidstående)

Skolans namn

Fakturamottagare

Referens

Faktura referens

Adress

Adress

Postnr/Ort

Postnr/Ort

Godsmärkning

Telefon

e-post

Artikelnummer/ISBN

Telefon

e-post

Titel

Antal

Moms och frakt tillkommer! Se Försäljningsvillkor sid 34.

Postadress: Gleerups Utbildning AB, Box 367, 201 23 Malmö Kundtjänst: Tel: 040-20 98 10, Fax: 040-12 71 05, E-post: info@gleerups.se Beställ gärna på gleerups.se 35


INFORMATION

Egna anteckningar

36


INFORMATION

Titelregister B

O

Barns lärande och växande

Nyhet

17

Bedömning för lärande i klassrummet

Nyhet

30

Betyg i teori och praktik

30

Om ungdomskulturer

Empowerment i teori och praktik

19

Nyhet

18

P

Pedagogiska teorier och praktiker E

Nyhet

Pedagogiskt arbete

17

30

Pedagogiskt ledarskap

14

Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda relationer

31

Etik och människans livsvillkor

Nyhet

25

Etnicitet och kulturmöten

Nyhet

18

F

Fritids- och friskvårdsverksamhet

17

Fritids- och idrottskunskap

17

Psykiatri

Nyhet

24

Psykologi

Nyhet

19, 27

R

Rekflektionshandboken

31

G

Grundläggande metod

Nyhet

31

H

Hälsopedagogik

14, 25

J

Juridik i professionellt lärarskap

Nyhet

31

Skapande verksamhet

Nyhet

19

Skola i normer

Nyhet

31

Socialt arbete

Nyhet

16

Sociologi – grunderna

Nyhet

16

Specialpedagogik

Nyhet

20, 26

Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom

30

U

K

Kommunikation Kost och hälsa

S

15 Nyhet

Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd

30

20 V

Vad gör unga på nätet?

L

Lärande bedömning

Nyhet

Lärande och utveckling

30

Vård- och omsorgsarbete

31 Nyhet

23

14

M

Medicin Mental träning

22 Nyhet

20, 28

Metod helt enkelt

31

Människors miljöer

14

Gleerups digitala lärverktyg är plattformsoberoende.

Se gleerups.se för tekniska krav gällande våra digitala lärverktyg.

37


Det finns ingen ände. Fortsätt upptäcktsfärden i vår digitala värld. På gleerups.se hittar du alla våra läromedel. Många av böckerna finns dessutom att provläsa direkt på skärmen. Våra digitala lärverktyg kan du testa helt gratis i tio dagar. Kika först på någon av våra instruktionsfilmer, så kommer du snabbt igång. Och när du ändå är och hälsar på – anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Då är du säker på att aldrig missa något inom ditt område. Sist men inte minst: det lilla hjärtat! En funktion som gör att du kan spara alla dina favoritläromedel på ett och samma ställe. Är det inte du som gör inköpen? Skicka listan vidare som ett tips. Där har du den – världens bästa önskelista.

Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9 Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10 Fax: 040-1 2 71 05.E-post: info@gleerups.se

Idé, foto och produktion: Top Dollar, Sverige Tryck: Livonia Print Kvalitet: ISO 9001/Miljö: ISO 14001


Eller s책 ses vi p책 gleerups.se

400818

Katalog för Barn & fritid och Vård & omsorg 2014  
Katalog för Barn & fritid och Vård & omsorg 2014