Page 1

Ekonomi och juridik Gy&Vux

Popul채ra klassiker och nya v채nner!


Internationell ekonomi

Internationell ekonomi i två varianter. Vi erbjuder dig två olika lärverktyg i internationell ekonomi som tagits fram för 100p-kursen med samma namn, i enlighet med Gy 2011.

Nyhet

Nyhet

GY 11

GY 11

Internationell ekonomi Ann-Charlotte Lyvall

Arena – Internationell ekonomi Lars-Olof Karlsson

Vårt populära läromedel Internationell ekonomi har omarbetats och utökats för att passa Gy 2011.   På ett tillgängligt och stimulerande sätt kopplar Internationell ekonomi samman ekonomiska teorier med historiska fakta och nutida händelser. Boken förklarar grundligt ekonomiska drivkrafter och redogör för handelns betydelse och utveckling. Innehållet spänner från valutahandel och handelshinder till hur miljön påverkas av handel. Till varje kapitel finns frågor och fördjupningsuppgifter.     Interna­tionell ekonomi lärarwebb innehåller mängder av extra­ material som underlättar din undervisning.

Detta är en nyskriven bok i den populära samhällskunskapsserien Arena.   I den första delen får läsaren följa med på en resa som skildrar den internationella ekonomins framväxt. På resan följer vi några centrala varor och skildrar hur dessa, ny teknik och handel har lagt grunden för dagens globaliserade värld. Insprängt i framställningen finns många rutor med modeller och konkreta exempel.   Bokens andra del är tematisk. Författaren diskuterar t ex handel, finansmarknader och valutapolitik. Andra teman är utvecklingseko­ nomi, affärskulturer och globaliseringens baksidor.

Internationell ekonomi

Arena – samhällskunskap för gymnasiet

Internationell ekonomi, 229 s

40-67690-0

Arena - Internationell ekonomi, 254 s

40-68209-3

Internationell ekonomi, Lärarwebb, skollicens 12 mån

Ledarskap och organisation En medryckande och intresseväckande bok om ett ytterst aktuellt ämne. Nyhet GY 11

Ledarskap och organisation Lars Berglund/Thomas Sewerin

För priser och licensalternativ, se gleerups.se

Ledarskap och organisation är skriven för Gy 2011:s tvär­vetenskap­ liga kurs med samma namn. Författarna går igenom de klassiska beskrivningarna av ledarskap och organisation och kompletterar dessa med moderna tolkningar.   Alla ingår vi i någon sorts organisation och vi utövar alla ledarskap, eller påverkas av andras ledarskap. Människan som organi­sations­­ varelse är ett allt viktigare ämnesområde som vi måste lära oss mer om, i takt med att förändringstakten ökar i vårt samhälle. Övningarna i boken bidrar till att aktivera eleverna och bjuda in dem till självreflektion och observationer, bland annat av skolan som organisation och hur ledarskapet utövas där, eller hur grupprocesser skildras i modern film.   För fler titlar för beteendevetenskaplig inriktning se gleerups.se. Ledarskap & organisation Ledarskap och organisation, 288 s

40-68143-0


Företagsekonomi 1 och 2 I företagskonomi finns två olika lärverktyg som båda täcker kurs 1 och 2, enligt Gy 2011. I Take off har vi samlat båda kurserna i samma lärverktyg medan Kubik är kursvis uppdelad. Oavsett hur du vill lägga upp din undervisning så har vi alternativen – valet är ditt. GY 11

Nyhet

Kubik Kubik utgår från den enskilde entreprenören och dennes affärs­plan. Här får dina elever följa inredningsarkitekten Linda och snickaren Arto som tillsammans startar AB Kubik. Begrepp som etablering, konsolidering, marknadsföring och bokslut vävs in i berättelsen och förklaras på ett engagerande och tydligt sätt. Faktaböcker, övningsböcker och webb samverkar, och innehållet är helt anpassat till den nya ämnesplanen.

Kubik Kubik 1, Faktabok, 264 s

40-67372-5

Kubik 1, Övningsbok, 220 s

40-67373-2

Kubik 1, Elev- och lärarwebb, skollicens 12 mån

40-67647-4

Kubik 2, Faktabok, 288 s

40-67723-5

Kubik 2, Övningsbok, 195 s

40-67724-2

Kubik 2, Elev- och lärarwebb, skollicens 12 mån

40-68155-3

GY 11

Nyhet

Take off Take off är en allt-i-ett bok som följer företagarprocessen steg för steg, från Starta och Planera till Driva och Utvärdera. Traditionellt svåra avsnitt presenteras på ett lättfattligt sätt, och teori varvas med reflekterande frågor som visar om eleverna förstått. Faktabok, övningsbok och webb följer alla samma upplägg och bildar ett komplett läromedel för företagsekonomi 1 och 2.   För dig som vill ha ett helt digitalt alternativ finns Take off även som interaktiv bok. Den interaktiva boken ger förutom bokens intressanta texter, även eleven tillgång till självrättande tester, användbara verktyg och inte minst pedagogiska, animerade filmer till avsnitt som traditionellt upplevs som svåra inom företagseko­ no­min, till exempel kalkylering och moms.   Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt ytterligare funktioner som inspirerar i din undervisning: Case, PowerPoints med mera. Lärarhandledningens filer kan också delas med eleverna.

För priser och licensalternativ, se gleerups.se

Take off Take off 1 och 2, Faktabok, 412 s

40-67361-9

Take off 1 och 2, Övningsbok, 312 s

40-67362-6

Take off 1 och 2, Lärarhandledning, 2:a uppl, 335 s + cd

40-67399-2

Take off 1 och 2, Lärar- och elevwebb, skollicens 12 mån

40-66111-1

Take off 1+2 Fakta, Interaktiv elevbok, 12 mån

40-68005-1

Take off 1+2 Fakta, Interaktiv lärarbok, 12 mån

40-68006-8

Take off 1+2 Övningar, Interaktiv elevbok, 12 mån Utkommer läsåret 2013/2014. Take off 1+2 Övningar, Interaktiv lärarbok, 12 mån Utkommer läsåret 2013/2014.


GY 11

Titta gärna på en demoversion av Pixed på gleerups.se och upptäck dess fördelar på egen hand.

Pixed Pixed – Case i företagsekonomi och entreprenörskap är en lätt­ navigerad webb som inspirerar till analys och diskussion i företags­ eko­nomi. Detta digitala lärverktyg kan användas oavsett vilken lärobok du valt att arbeta med. I 23 korta och inspirerande filmer berättar personer från olika företag om sina speciella erfarenheter och ger på så vis en stark verklighetskoppling i undervisningen. Här tas själva kärnan upp i det eleverna ska lära sig om företagsekonomi, marknadsföring och nyföretagande. Filmerna kompletteras med olika övningsuppgifter och diskussionsmaterial som uppmanar till reflektion, analys och självständigt tänkande.

I Pixed följer dina elever bland annat en ung butiksägares etablering i en småstad, de får tips av rutinerade säljare, lär sig hur en reklam­ byrå lägger upp sina kampanjer och får se hur passionerade entreprenörer tar sig in på marknaden.

Pixed Pixed, Lärar- och elevwebb, skollicens 12 mån

40-67440-1

Juridik

LEX – juridik som engagerar.

GY 11

I LEX förenas träning med praktik. Faktaböckerna innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor och i lärarhandledningarna finns generöst med material som hjälper dig att engagera alla dina elever. Serien innehåller läromedel för alla tre kurserna: Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Dessutom finns Avtal24 som erbjuder ett unikt sätt att träna upprättandet av juridiska dokument. Författare: Eva Lundberg/Michael Pauli/Erik Öman

Nyhet

LEX Privatjuridik

LEX Rätten och samhället

Den övervägande delen av LEX Privatjuridik tar upp civilrättsliga områden såsom familjerätt, hyres- och fastighetsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt samt skadeståndsrätt och försäkringsrätt. Därutöver behandlas översiktligt även straff- och processrätt samt EU-rätt.   Till faktaboken finns en lärarpärm inkl. cd med bl a fullständiga lösningar, prov, PowerPoint-bilder, utvärderingar, rättsfall för för­­ djupande studier och begreppsförklaringar.

LEX Rätten och samhället tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som den ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Boken behandlar grundläggande frågor som t ex vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Även Europarätt och det internationella skyddet för mänskliga rättigheter tas upp.   LEX Rätten och samhället Lärarwebb innehåller fullständiga lösningar, PowerPoint-bilder, utvärderingar, rättsfall för fördjupande studier mm.

För priser och licensalternativ, se gleerups.se


Nyhet också på juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang och visar på olika sätt att lösa affärstvister.   LEX Affärsjuridik Lärarwebb innehåller fullständiga lösningar, PowerPoint-bilder, utvärderingar, rättsfall för fördjupande studier mm. LEX

LEX Affärsjuridik LEX Affärsjuridik behandlar de rätts­områden som är viktiga ur ett företags­perspektiv. Boken tar upp viktiga områden som till exempel associationsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera. Boken fokuserar

LEX Privatjuridik, Faktabok och övningar, 333 s

40-67256-8

LEX Privatjuridik, Lärarhandledning, ca 205 s + cd

40-67257-5

LEX Rätten och samhället, fakta och övningar, ca 300 s

40-68287-1

LEX Affärsjuridik, Faktabok och övningar, ca 270 s

40-67215-5

LEX Affärsjuridik, Lärarwebb, skollicens 12 mån

40-67258-2

Nyhet GY 11 LEX Avtal24 – ett unikt, digitalt lärverktyg! LEX som interaktiva böcker I de interaktiva böckerna av LEX Privatjuridik och LEX Affärsjuridik hittar du utomordentligt pedagogiska och lättlästa texter, filmer och självrättande tester bland annat i form av ”Rätt eller fel?”. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt en anpassad del med bland annat PowerPoints och ytterligare material som stödjer din digitala undervisning.

Det centrala innehållet i de nya ämnesplanerna säger bl a att eleverna ska författa enklare juridiska dokument. Med LEX Avtal24 får eleverna en djupare förståelse för hur avtal fungerar: vilka över­ väganden som ligger bakom olika avtalsvillkor, hur olika rättsregler påverkar ramarna för vad som kan avtalas och vad som bör beaktas i olika slags avtal. Eleverna får praktisk träning i att upprätta allt från äktenskapsförord och samboavtal till köpeavtal privatpersoner emellan. Ett helt nytt sätt att undervisa och ett ovärderligt komplement i juridikundervisningen!

LEX Lex Privatjuridik, Interaktiv elevbok, 6 mån

40-68008-2

Lex Affärsjuridik, Interaktiv elevbok, 6 mån

40-68465-3

LEX Privatjuridik, Interaktiv elevbok, 12 mån

40-68009-9

LEX Affärsjuridik, Interaktiv elevbok, 12 mån

40-68466-0

LEX Privatjuridik, Interaktiv lärarbok, 12 mån

40-68011-2

LEX Affärsjuridik, Interaktiv lärarbok, 12 mån

40-68467-7

LEX Avtal24, skollicens 12 mån

40-68062-4

Codex Privatjuridik – en populär klassiker. Codex Privatjuridik är anpassad för ämnesplanen i Gy 2011 och behandlar juridiska frågor som kan uppstå vardagslivet. Från familj, boende och försäkringar, till arbete, brott och straff och internationell rätt. GY 11 Med ett vardagsnära perspektiv, enkelt språk, pedagogisk struktur och verklighetsbaserade övningar väcker Codex intresset och engagemanget för juridik.   Varje kapitel avslutas med uppföljande frågor i tre delar: Fråga juristen, Rätt eller fel och Case, där de nya kunskaperna sätts på prov.   Till boken finns en fyllig lärarhandledning med planeringsförslag, lösningar, extrafrågor, juridiska dokument, rättsfallskola med mera. Codex Privatjuridik

Codex Privatjuridik Martin Silander/Per Fischier/Helén Kinnman/Eva Rosén Ericsson För priser och licensalternativ, se gleerups.se

Codex Privatjuridik, Faktabok med övningar, 270 s

40-67400-5

Codex Privatjuridik, Lärarhandledning, 180 s + cd

40-67401-2


Marknadsföring

Modern marknadsföring. Utifrån marknadsplanen för det fiktiva företaget Rågugnen, lär sig eleverna hur en marknadsförare av idag tänker. Läromedlet är speciellt framtaget för kursen Marknadsföring i Gy 2011:s tappning. Nyhet GY 11

Marknadsföring Stefan Furst/Lasse Siggelin

Marknadsföring som interaktiv bok Stefan Furst/Lasse Siggelin

Denna kombinerade fakta- och övningsbok handlar om strategier, omvärldsanalyser, teorier och trender. Eleverna får följa hur företaget Rågugnen marknadsför och synliggör sig på en marknad med allt större krav.   Boken består av 13 kapitel som avslutas med individuella diskussions- och gruppuppgifter samt ett större genomgående case. Du finner tydliga ordlistor och korta diskussionsuppgifter i form av bikupor löpande vid faktatexten.    Läromedlet behandlar marknadsföringens historia, lagar och andra bestämmelser, etik och hållbar utveckling, marknadskommunikation och olika analysmetoder. Här diskuteras även sociala medier samt marknadsföring ur ett internationellt perspektiv.  

Marknadsföring finns även som interaktiv bok, där du, förutom allt som finns i den tryckta fakta- och övningsboken, även hittar självrättande tester med mera.   Lärarversionen innehåller dessutom ytterligare komponenter som t ex PowerPoints, mallar, facit med mera.

Marknadsföring Marknadsföring, Fakta- och övningsbok, ca 400 s

40-67470-8

Marknadsföring, Interaktiv elevbok, 12 mån

40-68463-9

Marknadsföring, Interaktiv lärarbok, 12 mån

40-68464-6

Marknadsföring, Lärarwebb, skollicens 12 mån Utkommer läsåret 2013/2014.

Entreprenörskap

Entreprenörskap – följer processen från start till mål. Entreprenörskap är ett läromedel för dig som söker efter ett flexibelt och processinriktat material som är fullt med tips, idéer och övningar. Nyhet GY 11

Entreprenörskap Helena Palmheden

Entreprenörskap är ett välkomnat ämne i gymnasieskolan. Ett samhälle förutsätter att människor finner nya lösningar och att de söker metoder för att hitta dem. Det här läromedlet är en start för att utvecklas i entreprenöriellt tänkande.   Eleverna lär sig att finna idéer och realisera dessa utifrån ett uppsatt mål och en projektplan i samarbete med andra. Här följs hela projektets process från start via planering och genomförande till avslut. Boken är också fylld av övningar, mallar, case etc - allt för att konkretisera och förtydliga vad entreprenörskap innebär.   Entreprenörskap lärarwebb innehåller extramaterial som underlättar för dig i din undervisning. Entreprenörskap Entreprenörskap, Fakta- och övningsbok, ca 150 s 40-67656-6 Entreprenörskap, Lärarwebb, skollicens 12 mån Utkommer läsåret 2013/2014.

För priser och licensalternativ, se gleerups.se


Datorkunskap Nyhet GY 11

Information och kommunikation Lena Silverdahl och Rosalie Stridh Information och kommunikation är ett läromedel framtaget och an­passat till Gy 2011:s kurs med samma namn, men fungerar även på andra grundläggande utbildningar om information, kommunikation och administration.

Tyngdpunkten i läromedlet ligger på presentationer (muntliga såväl som skriftliga), ordbehandling och beräkningar. Boken tar upp de mest användbara funktionerna i Office 2010 – PowerPoint, Word och Excel. Instruktioner varvas med verklighetsnära och inspirerande övningar. Informationssökning och kommunikation på internet ger obegränsade möjligheter, men har också sina egna villkor och regler. Den här boken guidar i informationsfloden och bland sociala medier. Dessutom behandlas områden som till exempel ergonomi och hur man kan förebygga för att inte drabbas av skador vid statiskt arbete. Information och kommunikation Information och kommunikation, 177 s

40-67636-8

Information och kommunikation, Lärarwebb, skollicens 12 mån 40-68345-8

Så enkelt Bo Ekdahl Så enkelt-serien innehåller tre fristående databöcker anpassade för elever som snabbt vill kunna använda Word, Excel och PowerPoint. Med enkelt språk, luftig layout och tydlig struktur presenteras de vanligaste och mest grundläggande funktionerna, och i de många övningarna kan eleverna träna sina nya färdigheter.

Så enkelt Så enkelt, Word 2010, 68 s

40-67434-0

Så enkelt, Excel 2010, 60 s

40-67432-6

Så enkelt, PowerPoint 2010, 54 s

40-67433-3

Så enkelt-serien finns även för 2007.

Fönster mot datavärlden Bo Ekdahl Det här är en bok du inte vill vara utan. Vårt uppskattade läromedel Fönster mot datavärlden är uppdaterat till operativsystemet Windows 7 och programpaketet Office 2010. Med tydliga steg-försteg-övningar lär du dig grunderna i att hantera programmen Word, Excel och PowerPoint men även e-postprogram och internet.

För priser och licensalternativ, se gleerups.se

Fönster mot datavärlden Fönster mot datavärlden, Windows 7/Office 2010, 231 s

40-67597-2


Hör av d ig till mig! Redaktör Annika Pennanen 040-20 98 61 annika.pennanen@gleerups.se

400726

Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9 Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10. Fax: 040-12 71 05. E-post: info@gleerups.se

Prova valfritt digitalt lärverktyg i tio dagar på gleerups.se

Läromedel i Ekonomi och juridik, Gleerups  

Gleerups broschyr om läromedel i ekonomi, juridik, marknadsföring, entreprenörskap, ledarskap och organisation, datorkunskap.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you