Page 1

Gy&Vux El och energi

2013


Välkommen till vår värld. Vår värld är full av allt från läromedel till digitala lärverktyg. Här i broschyren finner du det senaste inom just ditt område. Hela vårt utbud finns på gleerups.se.

Plattformsoberoende

Alltid tillgängligt

Lägg till eget material

Allt samlat

Upptäck poängen med en interaktiv bok. Digitala lärverktyg är en självklarhet för många i dagens skola. För andra är det en ny bekantskap. Oavsett har vi något för dig. Gleerups interaktiva böcker är mycket mer än bara en digital variant av den tryckta boken. I vår värld är de interaktiva böckerna levande upptäcktsresor. De underlättar lärandet för varje elev, och för dig som är lärare. I en interaktiv bok finns allt samlat: texter, bilder, filmer, förklarande animationer, övningar, fördjupningsmaterial och plats för egna anteckningar. Eleverna har var sin interaktiv bok och du som lärare har en egen lärarversion. I lärarversionen finns hela elevboken, men också allt annat som du behöver som lärare: lärarhandledning, övningar, kopieringsunderlag samt administration för hela klassen. Du kan också bygga ut din och dina elevers interaktiva böcker med eget material. En interaktiv bok fungerar på allt från dator till surfplatta. Till och med i din smartphone. Det gör att du kan nå boken överallt och den är alltid uppdaterad. Prova någon av våra interaktiva böcker gratis i tio dagar på gleerups.se och upplev en ny dimension av lärande tillsammans med dina elever.


Programgemensamma kurser åk 1 På El- och energiprogrammets första år finns fyra programgemensamma kurser. Till varje kurs har vi tagit fram ett nytt läromedel – 100% anpassat till Gy 2011.

Meta Dator- och kommunikationsteknik

GY 11

Meta Dator- och kommunikationsteknik är en basbok i ämnet dator- och kommunikationsteknik. Den är lämplig för kursen Datorteknik 1, men ger även en introduktion till den senare kursen Dator- och nätverksteknik.

Författare Jörgen Johnsson Boken behandlar grunderna i dator- och kommunikationsteknik. Förutom persondatorns uppbyggnad och hur datorer kommunicerar med varandra tas också flera andra teknikområden upp, bland annat mobiltelefoni och industriell kommunikationsteknik. Allt är skrivet på ett lättillgängligt sätt och utan krav på speciella förkunskaper. Till faktaboken finns en övningsbok med instuderingsuppgifter.

Meta Mekatronik

Meta Dator- och kommunikationsteknik finns även som interaktiv bok där textavsnitten varvas med interaktivt material. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt resursmaterial som facit till instuderingsuppgifterna. Övningsboken med instuderingsuppgifter kommer som interaktiv bok under läsåret 2013/2014.

GY 11

Rejäl bas med möjlighet till fördjupning.

Författare Jörgen Johnsson Meta Mekatronik täcker kursen Mekatronik 1 och delvis Mekatronik 2. Materialet ger, förutom den grundläggande elläran, en modern och bred introduktion till hur dagens styr- och digitalteknik sam­spelar med mekanik. Till faktaboken finns ett häfte med praktiska övningar samt ett häfte med instuderingsuppgifter.

För priser, isbn och licensalternativ, se gleerups.se

I den interaktiva boken Meta Mekatronik finns hjälpmedel såsom förklarande animeringar av bland annat pneumatikkretsar. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt resursmaterial som facit till instuderingsuppgifterna. Övningsboken med instuderingsuppgifter kommer som interaktiv bok under läsåret 2013/2014.


Meta Energiteknik 1

GY 11

Användningen av våra energikällor, transport av energi samt användningen av energitekniska anläggningar blir allt viktigare i vårt samhälle. Meta Energiteknik 1 ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv.

Författare Johnny Frid Boken ger eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet och är skriven utifrån ämnesmål och centralt innehåll i kursen Energiteknik 1. Till faktaboken finns en övnings­bok med instuderingsuppgifter.

Meta Energiteknik 1 finns även som interaktiv bok där textavsnitten varvas med interaktivt material. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt resursmaterial som facit till instuderingsuppgifterna. Övningsboken med instuderingsuppgifter kommer som interaktiv bok under läsåret 2013/2014.

Meta Elektromekanik

GY 11

Meta Elektromekanik är ett läromedel för kursen Elektromekanik och ger en gedigen introduktion till elektrikeryrket.

Författare Leif Blomquist/Johnny Frid Boken inleds med ett avsnitt grundläggande ellära eftersom många skolor lägger den här kursen tidigt i årskurs 1. Utifrån ett elsäkert arbetssätt ges en beskrivning av enklare elarbeten och installations­­ teknik men även enklare mekaniskt arbete såsom ritningsläsning och sammanfogningsteknik beskrivs. Materialet betonar vikten av att arbeta på ett säkert, arbetsmiljömässigt och ergonomiskt sätt. Särskilda avsnitt behandlar t ex ”heta arbeten” och arbete på ställ­ ningar och stegar. Till faktaboken finns även en övningsbok med instuderingsuppgifter.

Meta Elektromekanik finns även som interaktiv bok där textavsnitten varvas med interaktivt material. Lärarversionen av den interaktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt resursmaterial som facit till instuderingsuppgifterna. Övningsboken med instuderingsuppgifter kommer som interaktiv bok under läsåret 2013/2014.

Till faktaböckerna finns övningsböcker med instuderingsuppgifter. Facit till instuderingsuppgifterna finns för gratis nedladdning på gleerups.se.

För priser, isbn och licensalternativ, se gleerups.se


Ellära

Ellära i teori och praktik

GY 11

Ellära i teori och praktik ger en gedigen genomgång av ellärans grunder på ett sätt som underlättar förståelsen av de centrala begreppen i kursen Praktisk ellära.

Författare Leif Westlund Många av de begrepp och tekniker som ingår i kursen, till exempel vagabonderande strömmar, skyddsutjämning, högfrekventa störningar samt magnet- och elektriska fält, kan vara besvärliga även för en verksam elektriker. För att verkligen förstå krävs goda grundkunskaper i ellära och i boken varvas därför teori med praktisk tillämpning. Ellära i teori och praktik ska ses som en ämnesbok inom modern ellära med speciellt fokus på kursen Praktisk ellära. Boken täcker i princip de tre kurserna i Ellära, enligt Gy 2011. Till Ellära i teori och praktik ingår två övningsböcker: en med praktiska övningar med koppling till utrustning från Modern Elmiljö och en med instuderingsuppgifter. Facit till instuderingsuppgifterna finns för gratis nedladdning på gleerups.se.

Den interaktiva boken innehåller bland annat pedagogiska animeringar som förklarar och underlättar inlärningen av komplexa begrepp. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ytterligare lärarstöd och funktionalitet som underlättar för dig i din undervisning.

Elmiljö i praktiken De senaste årens teknikförändringar ställer nya kunskapskrav både på verksamma elektriker och på de som utbildar sig idag. Modern elektronik ger oönskade bieffekter i form av ledningsbundna störningar och olika slag av elektromagnetiska fält. Dessutom blir våra miljöer alltmer komplexa då allt fler system integreras i befintliga anläggningar.

Författare Leif Westlund Elmiljö i praktiken beskriver vad elmiljö är, varför problem uppstår och hur de yttrar sig. Vill du gå längre hjälper den dig också att förstå hur man kan hantera problemen praktiskt: analysera, mäta och åtgärda. Elmiljö i praktiken övningsbok innehåller både instuderingsuppgifter och praktiska övningar. För priser, isbn och licensalternativ, se gleerups.se

Elmiljö i praktiken finns även som interaktiv bok där faktabokens textavsnitt varvas med extramaterial. Lärarversionen av den inter­ aktiva boken innehåller allt som finns i elevversionen samt utökad funktionalitet som underlättar för dig i din undervisning.


Supra – ellära med potential och valmöjlighet I tre klassiska böcker beskrivs ellärans grunder på ett enkelt och pedagogiskt sätt med många beräkningsexempel. Supra ger eleverna de grundkunskaper som är nödvändiga för att de efter grundutbildningen ska kunna utveckla en bra yrkeskompetens inom elbranschen.

Författare Karl-Erik Nordgren

Nätverksteknik

Nätverksteknik

Nyhet

GY 11

Meta Nätverksteknik är en grundläggande faktabok för gymnasiekursen med samma namn, enligt Gy 2011. Efter en inledning där nätverkets komponenter och andra allmänna begrepp presenteras, följer beskrivningar av olika operativsystem där tonvikten läggs på Windows Server 20XX. I efterföljande kapitel visas hur Windows Server 2008 och 2012 installeras. Meta Nätverksteknik avslutas med en beskrivning av Linux - Fedora Core. Till faktaboken finns även ett häfte med instuderingsuppgifter. Facit till instuderingsuppgifterna finns för gratis nedladdning på gleerups.se.

Författare Martin Brodin

Installationsteknik

Meta Elinstallation

GY 11

Meta Elinstallation är en omfattande basbok som täcker kurserna Elinstallation och Elkraftsteknik. Boken ger eleverna alla viktiga grundkunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar i enlighet med gällande förordningar och standarder. I boken beskrivs installationsmiljöer i såväl mindre fastigheter som större industrier och lantbruksfastigheter. Boken innehåller dessutom speciella avsnitt om kontroll och besiktning, ROT-arbeten, elmiljö, motorstyrning med mera. En övningsbok med instuderingsuppgifter kompletterar materialet. Författare Leif Blomquist/Johnny Frid Meta Elinstallation finns även som interaktiv bok där textavsnitten varvas med interaktivt material. Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionen samt ytterligare lärarstöd och funktionalitet som underlättar för dig i din undervisning. För priser, isbn och licensalternativ, se gleerups.se


400720

Prova valfritt digitalt lärverktyg i tio dagar på gleerups.se

gleerups.se

Facebook

Twitter

Youtube Redaktör LinkedIn

Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9 Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10. Fax: 040-12 71 05. E-post: info@gleerups.se Idé och foto: Top Dollar, Sweden.

Kenneth Göransson 040-20 98 49 kenneth.goransson@gleerups.se

Katalog El & Energi 2013, Gleerups  

Gleerups läromedelskatalog för El- och energiprogrammet 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you